Prohlášení o ochraně osobních údajů pro produkty Microsoft Office Communications

Poslední aktualizace: leden 2009

Abyste porozuměli postupům shromažďování a použití dat relevantních pro určitý produkt Microsoft Office Communications, přečtěte si toto Prohlášení o ochraně osobních údajů a související dodatky. Pokud vy nebo vaše společnost používáte tento produkt se samostatnou službou, některé z funkcí se mohou značně lišit od služeb popsaných níže nebo v dodatcích. Některé funkce mohou být ve službě integrovány nebo může služba obsahovat další funkce.

Obecné informace

Společnost Microsoft se zavazuje chránit osobní údaje a zároveň se snaží přinášet efektivní, výkonný a snadno ovladatelný software pro osobní počítače. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje postupy při shromažďování a používání dat v produktech Microsoft uvedených v části „Dodatky“ tohoto dokumentu. Zaměřuje se na funkce, které komunikují s Internetem. Neplatí pro další weby, produkty a služby společnosti Microsoft, ať online, či offline.

Dodatky

Verze produktů 2008

Shromažďování a použití poskytnutých údajů

Shromážděné osobní údaje použije společnost Microsoft a jí řízené pobočky k poskytování služeb nebo provádění transakcí, které jste si vyžádali nebo ke kterým jste dali souhlas. Mohou být také použity k analýze a zlepšení produktů a služeb společnosti Microsoft.

Kromě případů popsaných v tomto prohlášení nebudou poskytnuté osobní údaje předány třetí straně bez vašeho souhlasu. Příležitostně najímáme jiné společnosti, aby naším jménem poskytovaly vymezené služby, jako například odpovídání na dotazy zákazníků ohledně produktů a služeb nebo provádění statistické analýzy našich služeb. Těmto společnostem poskytujeme pouze osobní údaje, které potřebují k poskytování těchto služeb. Tyto společnosti nesmějí tyto údaje používat za žádným jiným účelem.

Společnost Microsoft může získat přístup k údajům o vás nebo o obsahu vaší komunikace a zveřejnit je s cílem: (a) dodržet zákon nebo se podrobit soudnímu procesu vedenému proti nám; (b) chránit práva nebo majetek společnosti Microsoft či jejích zákazníků, včetně vynucení našich smluv a zásad, kterými se řídí používání našich služeb; nebo (c) jednat v dobré víře, že toto získání přístupu a zveřejnění je nutné pro ochranu osobní bezpečnosti zaměstnanců a zákazníků společnosti Microsoft nebo veřejnosti.

Údaje shromažďované společností Microsoft nebo odesílané společnosti Microsoft produkty uvedenými v části „Dodatky“ tohoto dokumentu mohou být ukládány a zpracovávány ve Spojených státech nebo v libovolné jiné zemi, ve které má společnost Microsoft, její pobočky, dceřiné společnosti či poskytovatelé služeb sídlo. Společnost Microsoft dodržuje zásady úmluvy Safe Harbor stanovené ministerstvem obchodu USA, které se týkají ochrany osobních údajů při shromažďování, používání a uchovávání dat z Evropské unie.

Shromažďování a použití údajů o vašem počítači

Používáte-li software s funkcemi s povoleným přístupem k Internetu, informace o počítači (dále „standardní informace o počítači“) jsou odesílány na webové stránky, které navštívíte, a online službám, které použijete. Společnost Microsoft používá standardní informace o počítači k tomu, aby vám poskytla služby s povoleným přístupem k Internetu, pomohla zlepšit produkty a služby a také pro statistické účely. Mezi standardní informace o počítači obvykle patří takové údaje, jako je IP adresa, verze operačního systému, verze prohlížeče a místní a jazykové nastavení. V některých případech k nim také patří ID hardwaru, které označuje výrobce, název a verzi zařízení. Pokud určitá funkce nebo služba odešle informace společnosti Microsoft, spolu s nimi odešle i standardní informace o počítači.

Zabezpečení informací

Společnost Microsoft věnuje maximální pozornost ochraně informací. Používáme celou řadu zabezpečovacích technologií a postupů, které chrání informace před neoprávněným přístupem, zneužitím nebo zveřejněním. Informace, které nám poskytujete, ukládáme například do počítačových systémů s omezeným přístupem, které jsou umístěny v kontrolovaných provozech.

Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů a/nebo jeho dodatky budeme příležitostně aktualizovat podle změn v produktech a službách a podle názorů zákazníků. Jakmile změny zveřejníme, změníme datum poslední aktualizace v horní části stránky. Chcete-li získávat aktuální informace o tom, jak společnost Microsoft chrání vaše informace, navštěvujte web s tímto prohlášením a jeho dodatky pravidelně.

Další informace

Společnost Microsoft uvítá připomínky k tomuto prohlášení o ochraně osobních údajů a jeho dodatkům. Máte-li nějaké dotazy nebo domníváte-li se, že jsme tyto dokumenty nedodrželi, kontaktujte nás pomocí kontaktního formuláře pro zpětnou vazbu týkající se osobních údajů UCnebo poštou na následující adrese:

Microsoft Privacy - UC
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052 USA

Specifické funkce

Hlášení o chybách společnosti Microsoft

Co tato funkce dělá: Funkce hlášení o chybách společnosti Microsoft vám umožňuje ohlásit problémy, které máte, a získat informace, které pomohou se takovým problémům vyhnout nebo je vyřešit.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Informace o údajích shromažďovaných, zpracovávaných a přenášených funkcí hlášení o chybách společnosti Microsoft naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů funkce hlášení o chybách společnosti Microsoft v části Prohlášení o ochraně osobních údajů služby Hlášení o chybách společnosti Microsoft.

Použití informací: Data hlášení o chybách, která odešlete, mohou být použita k řešení problémů a k vylepšení softwaru a služeb společnosti Microsoft.

Volba/řízení: Při prvním zobrazení chyby vám bude nabídnuta možnost podílet se na hlášení o chybách společnosti Microsoft. Pokud se rozhodnete tuto možnost povolit, hlášení o chybách společnosti Microsoft bude automaticky hlásit problémy, ke kterým dojde, společnosti Microsoft.

Ve vzácných případech, jako jsou zvláště obtížně řešitelné problémy, si může společnost Microsoft vyžádat dodatečná data, včetně částí paměti (což zahrnuje paměť sdílenou libovolnou nebo všemi aplikacemi běžícími v době výskytu problému), některých nastavení registrů a jednoho nebo více souborů z počítače. To může zahrnovat i vaše aktuální dokumenty. Jsou-li vyžadována další data, máte možnost zobrazit informace obsažené v chybovém hlášení předtím, než se rozhodnete, zda hlášení společnosti Microsoft odešlete, či nikoli.

Důležité informace: Podnikoví zákazníci mohou použít Zásady skupiny ke konfiguraci toho, jak se hlášení o chybách společnosti Microsoft má na jejich počítačích chovat. Možnosti konfigurace zahrnují také možnost hlášení o chybách společnosti Microsoft vypnout. Jste-li správce a chcete konfigurovat Zásady skupiny pro hlášení o chybách společnosti Microsoft, technické informace naleznete v části Windows Server Group Policy TechCenter.

Odeslání názoru online

Co tato funkce dělá: Funkce odeslání názoru online umožňuje poskytovat názory na produkty a služby společnosti Microsoft.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pokud se rozhodnete sdělit nám svůj názor online, odešle se společnosti Microsoft obsah zprávy a standardní informace o počítači.

Použití informací: Odeslané informace mohou být použity ke zdokonalení webů, produktů a služeb společnosti Microsoft. Informace, které od vás shromažďujeme, mohou být také použity k vyžádání dodatečných informací o zpětné vazbě, kterou poskytujete o používaném produktu nebo službě.

Volba/řízení: Odeslání názoru online je nepovinné.

Online nápověda

Co tato funkce dělá: Kliknutím na možnost Online nápověda nebo Nápověda se připojíte k podpůrným materiálům online, které vám poskytnou nejnovější dostupný obsah.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Při použití Nápovědy online nebo Nápovědy je váš požadavek odeslán společnosti Microsoft spolu s veškerým hodnocením nebo zpětnou vazbou, které se rozhodnete nám o zobrazených tématech nápovědy poskytnout. Zadáte-li osobní informace do pole hledání nebo zpětné vazby, budou tyto informace odeslány společnosti Microsoft, ale nebudou použity k vaší identifikaci.

Použití informací: Možnosti Online nápověda a Nápověda používají informace v dotazu k poskytnutí odpovídajících výsledků, vytvoření nového obsahu a vylepšení existujícího obsahu.

Volba/řízení: Nechcete-li se připojit k podpůrným materiálům online, neklikejte na možnost Online nápověda nebo Nápověda.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×