Prohlášení o ochraně osobních údajů pro Microsoft Lync for Mac

Poslední aktualizace: červenec 2014

Společnost Microsoft se zavazuje chránit osobní údaje a zároveň se snaží přinášet efektivní, výkonný a snadno ovladatelný software pro osobní počítače. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje postupy při shromažďování a používání dat v Lyncu for Mac. Zaměřuje se na funkce, které komunikují s internetem. Nevztahuje se na jiné weby, produkty nebo služby společnosti Microsoft pracující v online či offline režimu.

Lync for Mac je integrovaný komunikační klient, který vám umožní komunikovat s kontakty uvnitř i vně organizace. Lync for Mac je navržen tak, aby vám umožnil přístup k informacím, které jsou publikované o ostatních uživatelích, a naopak aby i jiným uživatelům poskytoval přístup k informacím, které jsou publikovány o vás, jako jsou stav přítomnosti, titul, telefonní číslo a poznámky. Když je Lync pro Mac spuštěn, můžete zobrazit také stav kontaktů a zasílat rychlé zprávy a soubory přímo z aplikací Microsoft Word, Microsoft PowerPoint a Microsoft Outlook.

Shromažďování a použití poskytnutých údajů

Shromážděné osobní údaje použije společnost Microsoft a jí řízené pobočky k poskytování služeb nebo provádění transakcí, které jste si vyžádali nebo ke kterým jste dali souhlas. Mohou být také použity k analýze a zlepšení produktů a služeb společnosti Microsoft.

Můžeme používat určité povinné komunikační prostředky, jako jsou uvítací dopisy, upomínky plateb, informace o technických problémech se službami a bezpečnostní oznámení. Některé služby společnosti Microsoft mohou zasílat periodické členské dopisy, které jsou považovány za součást služby. Příležitostně vás můžeme požádat o vaši zpětnou vazbu, požádat vás o účast v průzkumech nebo zasílat propagační poštu s informacemi o dalších produktech a službách dostupných od společnosti Microsoft a jejích afilací.

Kromě výjimek popsaných v tomto prohlášení nejsou poskytnuté osobní údaje předávány bez vašeho souhlasu třetím stranám. Příležitostně najímáme jiné společnosti, aby naším jménem poskytovaly vymezené služby, jako například balení, odesílání a doručování nákupů a další poštovní služby, odpovídání na dotazy zákazníků ohledně produktů a služeb, zpracování registrací akcí nebo provádění statistické analýzy našich služeb. Těmto společnostem poskytujeme pouze osobní údaje, které potřebují k poskytování těchto služeb. Tyto společnosti nesmějí tyto údaje používat za žádným jiným účelem.

Společnost Microsoft může vaše osobní údaje, včetně obsahu vaší komunikace, použít nebo zveřejnit z následujících důvodů: (a) dodržení zákonů nebo reakce na právní požadavky nebo soudní spor, (b) ochrana práv nebo vlastnictví společnosti Microsoft nebo jejích zákazníků, včetně uplatňování dohod nebo zásad řídících vaše používání služeb, nebo (c) jednání v dobré víře, že takové použití nebo zveřejnění je nezbytné k zajištění osobní bezpečnosti zaměstnanců a zákazníků společnosti Microsoft nebo veřejnosti. Osobní údaje můžeme rovněž zveřejnit v rámci podnikových transakcí, jako jsou fúze nebo prodej aktiv.

Údaje shromážděné společností Microsoft nebo informace, které jí zašle aplikace Lync for Mac, mohou být uloženy a zpracovány ve Spojených státech amerických nebo v libovolné jiné zemi, v níž mají společnost Microsoft nebo její přidružené společnosti, zastoupení či poskytovatelé služeb prostředky pro zpracování. Společnost Microsoft dodržuje rámcová pravidla úmluvy Safe Harbor týkající se shromažďování, používání a zadržování dat z Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a ze Švýcarska, která určilo Ministerstvo obchodu USA.

Shromažďování a používání údajů o vašem počítači

Používáte-li software s funkcemi s povoleným přístupem k internetu, informace o počítači (dále „standardní informace o počítači“) jsou odesílány na webové stránky, které navštívíte, a online službám, které použijete. Společnost Microsoft používá standardní informace o počítači k poskytování internetových služeb, k vylepšování svých produktů a služeb a pro účely statistické analýzy. Standardní informace o počítači obvykle obsahují údaje, jako je vaše IP adresa, verze operačního systému, verze prohlížeče a místní a jazykové nastavení. V některých případech k nim také patří ID hardwaru, které označuje výrobce, název a verzi zařízení. Pokud určitá funkce nebo služba odešle informace společnosti Microsoft, spolu s nimi odešle i standardní informace o počítači.

Informace o ochraně soukromých údajů pro jednotlivé funkce, software nebo služby aplikace Lync for Mac uvedené v tomto prohlášení o ochraně soukromých údajů popisují, jaké další údaje získáváme a jak je používáme.

Zabezpečení vašich informací

Společnost Microsoft dbá na ochranu zabezpečení vašich informací. Používáme různé zabezpečovací technologie a postupy, abychom chránili vaše informace před neoprávněným přístupem, použitím nebo vyzrazením. Poskytnuté informace například ukládáme v počítačových systémech s omezeným přístupem umístěných v kontrolovaných provozech.

Změny tohoto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů budeme příležitostně aktualizovat podle změn v produktech a službách a podle názorů zákazníků. Jakmile změny zveřejníme, změníme datum poslední aktualizace v horní části tohoto prohlášení. Chcete-li získávat aktuální informace o tom, jak společnost Microsoft chrání vaše informace, navštěvujte web s tímto prohlášením a pravidelně.

Další informace

Microsoft vítá komentáře týkající se tohoto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů. Pokud máte dotazy k tomuto prohlášení nebo máte dojem, že společnost Microsoft nepostupuje v souladu s ním, kontaktujte nás pomocí webového formuláře Kontakt: Názory na ochranu osobních údajů.

Můžete nás také kontaktovat běžnou poštou na:

Microsoft Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052 USA

Specifické funkce

Zbývající část tohoto dokumentu se bude věnovat konkrétním funkcím aplikace Lync for Mac:

ID volajícího v seznamu účastníků schůzky

K čemu tato funkce slouží:     V seznamu účastníků se zobrazí seznam všech účastníků schůzky.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace    : Když vytočíte číslo pro konferenční hovor, zobrazí se všem účastníkům číslo nebo uživatelské jméno, ze kterého voláte (ID volajícího). Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací:     Lidé, kteří se účastní schůzky, můžou tyto informace použít k rozlišení mezi různými účastníky, kteří se připojili k této schůzce telefonem.

Volba/řízení:    Ve výchozím nastavení se ID volajícího zobrazí – načte se z telefonní společnosti. Při uskutečňování telefonního hovoru se můžete rozhodnout své telefonní číslo nesdílet a ID volajícího blokovat.

 • Pokud chcete blokovat ID volajícího trvale, obraťte se na svou místní telefonní společnost.

 • Pokud je tato funkce ve vaší oblasti k dispozici, můžete zadat před vytočením telefonního čísla speciální kód, kterým budete blokovat ID volajícího pro jediný hovor. Pokyny k tomu získáte u své místní telefonní společnosti.

Historie konverzací

K čemu tato funkce slouží:     Historie konverzací umožňuje ukládat obsah textových konverzací rychlých zpráv do složky Users/ uživatelské jméno/Dokumenty/Microsoft User Data/Microsoft Lync History.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace:     Tato funkce umožňuje ukládat obsah textových konverzací rychlých zpráv. Tyto informace jsou uloženy v počítači a nejsou odesílány do společnosti Microsoft.

Použití informací:     V uložených textových konverzacích přes rychlé zprávy si můžete prohlížet obsah svých minulých konverzací přes rychlé zprávy.

Volba/řízení:      Předvolba Uložit konverzace je nastavená tak, že se při zavření okna konverzace zobrazí dotaz, jestli chcete konverzaci uložit. Lync for Mac zobrazí na konci každé konverzace zprávu s dotazem, zda chcete konverzaci uložit. Pokud toto oznámení budete chtít kdykoliv vypnout, klikněte v nabídce Lync na Předvolby a pak klikněte na kartu Historie.

Důležité informace:     Pokud možnost Uložit konverzace povolíte, měli byste svým kontaktům oznámit, že budete relace textových konverzací rychlých zpráv ukládat.

Protokolování na straně klienta

K čemu tato funkce slouží:     Protokolování na straně klienta umožňuje zaznamenávat v počítači v uživatelském profilu informace o použití aplikace Lync. Tyto informace mohou sloužit k řešení případných problémů s aplikací Lync.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace:     Pokud vy nebo správce povolíte protokolování na straně klienta, budou ve vašem počítači ukládány například následující informace: zprávy protokolu SIP, odpovědi na pozvání aplikace Lync, informace o odesílateli a příjemci jednotlivých zpráv aplikace Lync, trasa zprávy, seznam kontaktů, informace o vašem stavu (dostupnosti), názvy sdílených příloh, názvy sdílených souborů aplikace Microsoft PowerPoint. Obsah konverzací v aplikaci Lync se neukládá. Společnosti Microsoft nejsou automaticky odesílány žádné informace, můžete však odeslat informace ručně.

Použití informací:     Protokoly na straně klienta se můžou používat k odstraňování problémů s Lyncem.

Volba/řízení:     Protokolování na straně klienta je ve výchozím nastavení vypnuté a musí ho zapnout podnikový správce. Pokud správce možnost řídit protokolování nezakázal, můžete nastavení změnit následovně: Pokud budete chtít nastavení protokolování kdykoliv změnit, klikněte v nabídce Lync na Předvolby a potom klikněte na kartu Obecné.

Sdílení plochy

K čemu tato funkce slouží:     Sdílení plochy umožňuje sdílet zobrazení obrazovky vašeho počítače s ostatními účastníky konverzace v aplikaci Lync for Mac.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace:     Pokud Sdílení plochy povolíte, všichni účastníci konverzace budou moct vidět celý obsah obrazovky vašeho počítače. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací:     Sdílení plochy je možné použít ke spolupráci s účastníky konverzace.

Volba/řízení:     Uživatelé můžou pozvání ke sdílení plochy přijmout nebo odmítnout.

Chcete-li sdílet plochu s osobou, se kterou konverzujete:

 • V okně konverzace klikněte na  Sdílet obsah a pak klikněte na Plocha.

V okně konverzace účastníka se zobrazí zpráva s pozváním ke sdílení plochy. Účastník buď klikne na Přijmout, pokud se chce k relaci sdílení připojit, nebo na Odmítnout, pokud chce pozvání ke sdílení plochy odmítnout.

Ukončení sdílení plochy:

 • V okně sdílení plochy klikněte na Sdílení plochy rozevírací nabídku, přejděte na plochu, jejíž sdílení chcete ukončit, a klikněte na tlačítko Ukončit sdílení.

Důležité informace:     Otevřené dokumenty nebo obrázky, které jsou chráněny softwarem pro správu digitálních práv, mohou být viditelné ostatním osobám sdílejícím vaši plochu v konverzaci Lyncu for Mac.

Přílohy pro schůzku

K čemu tato funkce slouží:     Soubory můžete sdílet s účastníky schůzky tak, že je pošlete jako přílohu.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace:     Přílohy se ukládají na Lync Server. Přílohy můžete odesílat na server. Vy i ostatní účastníci schůzky můžete přílohy stahovat. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací:     Informace obsažené v přílohách pro schůzku nahraných na server se sdílí s ostatními účastníky schůzky Lyncu.

Volba/řízení:     Prezentující můžou omezit dostupnost příloh v souladu s rolemi účastníků schůzky (organizátor, prezentující, všichni).

Vytáčení čísla pro schůzku

K čemu tato funkce slouží:     Tato funkce umožňuje uživatelům aplikace Lync, kteří se účastní schůzky, přidat k stávající audiovizuální schůzce číslo veřejné telefonní sítě.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace:     Když uživatel čísla veřejné telefonní sítě, který byl přizván k účasti na audiovizuální schůzce, obdrží hovor, zobrazí se mu ID volajícího přiřazené organizátorovi audiovizuální schůzky (nemusí se mu nutně zobrazit ID účastníka, který ho přidal ke schůzce). Poté, co uživatel čísla veřejné telefonní sítě odpoví na volání, bude ihned připojen k příslušné schůzce.

Použití informací:     ID volajícího přiřazené organizátorovi se pošle uživateli čísla veřejné telefonní sítě, který je pozvaný na schůzku.

Volba/řízení:     Tuto funkci nemůže žádným způsobem řídit uživatel ani podnikový správce. Pokud je to možné, mohli byste před přidáním uživatele čísla veřejné telefonní sítě odeslat tomuto uživateli rychlou zprávu nebo e-mail s dotazem, zda souhlasí s připojením k audiovizuální schůzce, aby měl informace o tom, že má být ke schůzce připojen. Uživatel čísla veřejné telefonní sítě se může rovněž rozhodnout, že volání nepřijme.

Microsoft AutoUpdate for Mac

K čemu tato funkce slouží:    Microsoft AutoUpdate for Mac (dál jen AutoUpdate) shromažďuje základní informace z vašeho počítače o nainstalovaných aplikacích společnosti Microsoft, určuje pomocí nich, které aktualizace jsou k dispozici, a zlepšuje služby aktualizací.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace:     Další informace o tom, jaké informace se shromažďují a jak se používají, najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů k programu Microsoft AutoUpdate pro Mac.

Zasílání zpráv o chybách společnosti Microsoft

K čemu tato funkce slouží:    Zasílání zpráv o chybách společnosti Microsoft je služba, která vám umožňuje ohlásit problémy, které máte s office 2011, a získat informace, které pomohou se takovým problémům vyhnout nebo je vyřešit.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace:    Zasílání zpráv o chybách společnosti Microsoft shromažďuje adresy (IP), které se nepoužívají k identifikaci uživatelů. Nedochází k záměrnému shromažďování informací, jako jsou jméno, adresa, e-mailová adresa, název počítače, nebo jakékoli informace, pomocí nichž by vás bylo možné identifikovat nebo kontaktovat. Je možné, že tyto informace mohou být zachyceny v paměti nebo v datech shromážděných z otevřených souborů, společnost Microsoft je však nebude používat k identifikaci nebo kontaktování.

Ve výjimečných případech, jako jsou problémy, jejichž řešení je mimořádně obtížné, může společnost Microsoft požádat o další údaje, včetně jednoho nebo více souborů z vašeho počítače. To může zahrnovat i vaše aktuální dokumenty. Další informace o tom, jaké informace se shromažďují a jak se používají, najdete v Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů k službě Zasílání zpráv o chybách.

Použití informací:    Microsoft používá zasílání zpráv o chybách při řešení problémů zákazníků a ke zdokonalování softwaru a služeb.

Volba/řízení:     Když dojde k potížím se softwarem a vytvoří se zpráva o chybě, zeptá se nástroj Zasílání zpráv o chybách společnosti Microsoft, jestli chcete zprávu odeslat do společnosti Microsoft. Když společnost Microsoft potřebuje pro analýzu problému další data, zobrazí se výzva, abyste si tato data prohlédli a zvolili, zda je chcete odeslat, nebo ne. Pokud se rozhodnete zprávy o chybách do společnosti Microsoft neodesílat, tyto zprávy nebudou odeslány. Další informace o nástroji Zasílání zpráv o chybách, včetně úplného prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů, najdete v Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů k službě Zasílání zpráv o chybách.

Online schůzky pro Outlook

K čemu tato funkce slouží:     Tato funkce Outlooku se zapne při instalaci Lyncu. Umožňuje uživatelům plánovat a přizpůsobovat si online schůzky.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace:     Ve vašem počítači budou uloženy následující informace. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

 • Jméno organizátora

 • Jména účastníků

 • Jména prezentujících

 • Seznam e-mailových adres

 • Předmět schůzky a další informace o schůzce (například čas zahájení nebo ukončení, ID konference, kód účastníka a informace o poskytovateli automatického telefonního systému nebo audiokonference pro příslušného uživatele)

 • Všechny proxy adresy pro uživatele systému Microsoft Exchange (adresy X400-X500, adresy služby Jednotné zasílání zpráv systému Microsoft Exchange a identifikátor URI protokolu SIP, telefonu nebo služby Jednotné zasílání zpráv systému Exchange)

 • Informace o místě schůzky

Použití informací:    Tyto informace slouží jen k plánování schůzky a souvisejícímu protokolování, jak je popsáno v části Protokolování na straně klienta. Pro plánování jsou tyto informace zpracovány v paměti a uloženy v registru místního počítače, aby k nim byl možný rychlý přístup.

Poznámka: Informace jsou šifrovány a sdíleny se serverem Lync Server.

Volba/řízení:    Protokolování je ve výchozím nastavení vypnuté. Pokud podnikový správce protokolování povolí, můžete řídit nastavení povolující či zakazující protokolování z oddílu Lync->Předvolby->Obecné.

Přenos souborů mezi dvěma účastníky

K čemu tato funkce slouží:     Uživatelé Lyncu můžou vzájemně přenášet soubory v konverzacích pomocí rychlých zpráv mezi dvěma účastníky (ne mezi účastníky schůzek).

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace:     Soubor je přenesen přímo mezi klienty aplikace Lync. Uživatel vybere soubor, který chce přenést, a spustí přenos souboru. Příjemce musí s přijetím souboru výslovně souhlasit. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací:     Funkce přenosu souborů mezi dvěma účastníky umožňuje uživatelům vzájemně si posílat soubory v reálném čase v rámci konverzace pomocí rychlých zpráv.

Volba/řízení:    Žádost jiného uživatele o přenos souboru můžete přijmout nebo odmítnout.

Osobní fotografie

K čemu tato funkce slouží:     Funkce Osobní fotografie umožňuje zobrazit vaši fotku i fotky dalších lidí z vašeho podniku.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace:     Předvolba sdílení Osobní fotografie je shromážděna za účelem zobrazení a sdílení vaší fotografie včetně její webové adresy. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací:     Informace slouží k přizpůsobení uživatelského prostředí a ke sdílení vaší fotky s ostatními.

Volba/řízení:     Podnikový správce má k dispozici tyto možnosti řízení:

 • Může nastavit, zda uživatelé ve výchozím nastavení sdílejí fotografie nebo ne. Tento stav můžete změnit.

 • Může nastavit maximální velikost fotografie, jakou si každý uživatel stáhne.

 • Určuje povolené druhy fotografií.

Vy máte k dispozici tyto možnosti řízení předvolby Osobní fotografie:

 • Nezobrazovat mou fotografii:     Při tomto nastavení, se v rámci online stavu (dostupnosti) publikuje hodnota, díky které se ostatním uživatelům, kteří vidí váš stav, zobrazí nebo nezobrazí vaše fotka.

 • Zobrazit výchozí fotografii    Pokud podnik nabízí mechanismus úpravy fotografie v adresáři služby Active Directory, můžete svou fotografii v adresáři služby Active Directory změnit a během 48 hodin se tyto změny objeví v aplikaci Lync. Aplikace Lync je propojena s vaším profilem osobního webu služby Microsoft SharePoint a změna této fotografie může v závislosti na konfiguraci správce ovlivnit fotografii v adresáři služby Active Directory.

Informace o stavu a kontaktní informace

K čemu tato funkce slouží:     Při přihlášení k aplikaci Lync for Mac tato funkce sdílí informace, například e-mailovou adresu, telefonní číslo a název pozice s kontakty, se kterými si můžete vyměňovat rychlé zprávy. Funkce zobrazuje podobné informace o těchto kontaktech vám.

Aplikace Lync je také úzce integrována do aplikace Outlook a bezproblémově pracuje s ostatními aplikacemi sady Office for Mac 2011, jako je Word a PowerPoint.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace:     Pomocí svojí přihlašovací e-mailové adresy a hesla se připojujete k účtu Lyncu pro Mac.

Použití informací:     Když komunikujete s ostatními uživateli, kteří používají Lync for Mac, nebo je přidáte do seznamu kontaktů, budou se některé informace s těmito uživateli sdílet. Tyto informace mohou zahrnovat vaši e-mailovou adresu, zobrazované jméno, stav přítomnosti (to znamená, zda jste aktuálně online nebo offline), osobní poznámku, telefonní číslo, pracovní zařazení a IP adresu (při použití komunikace mezi dvěma účastníky). Podnikoví správci určují, které informace jsou k dispozici.

Volba/řízení:     Pokud nechcete sdílet svůj stav přítomnosti a nechcete, aby vás ostatní kontaktovali prostřednictvím rychlých zpráv, hlasového hovoru nebo videohovoru, nemusíte se k aplikaci Lync for Mac přihlašovat. Můžete se také rozhodnout nesdílet stav kalendáře pomocí aplikace Lync for Mac následujícím způsobem:

 1. V nabídce Lync klikněte na Předvolby a pak na Účet.

 2. V nastavení systému Microsoft Exchange a aplikace Outlook zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit informace funkce Mimo kancelář mým kontaktům nebo Aktualizovat stav na základě informací kalendáře.

Pokud organizace nasadí Lync Server, přítomnost se ukazuje prostřednictvím aplikace Lync for Mac a prostřednictvím aplikací sady Microsoft Office for Mac 2011.

Důležité informace:     Abyste mohli získávat informace o online stavu ostatních uživatelů v reálném čase, musíte být přihlášení k Lyncu pro Mac.

Důležité informace:    Lync pro Mac podporuje šifrování, pokud je server nakonfigurovaný k šifrování informací.

Spolupráce s aplikací PowerPoint

K čemu tato funkce slouží:    Uživatelé aplikace Lync se můžou připojit k prezentaci aplikace PowerPoint spuštěné z plochy systému Windows. Můžete ji převzít jako prezentující a zpřístupnit ji buď pouze ostatním prezentujícím, nebo všem, kteří se připojí ke skupinové konverzaci.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace:     Jakékoli použití této funkce se řídí vašimi akcemi, například navigace prezentací aplikace PowerPoint. Všechny soubory předvedené v rámci schůzky jsou přenášeny všem účastníkům schůzky a tito účastníci budou tyto soubory moci načíst přímo ze složky ve svých počítačích. Vlastník souboru nebo prezentující může pro ostatní uživatele omezit možnost uložení souboru, neomezí tím však jejich možnost soubor načíst nebo zobrazit. Soubory aplikace PowerPoint se ukládají na Lync Server v souladu se zásadami vypršení platnosti obsahu schůzek definovanými podnikovým správcem. Společnosti Microsoft se neodesílají žádné informace.

Použití informací:    Funkce Spolupráce s PowerPointem pomáhá účastníkům konverzace prezentovat efektivní prezentace a získávat názory ostatních.

Volba/řízení:     Prezentující můžou oprávnění přidávat poznámky omezit podle rolí účastníků (jenom prezentující, všichni, nikdo) takto:

 • Chcete-li změnit výchozí možnosti prohlížení a pořizování poznámek, klikněte na tlačítko Další možnosti a potom klikněte na Možnosti schůzky.

  V následující tabulce jsou podrobně uvedeny dostupné možnosti.

Možnost

Popis

Kdo může soukromě zobrazit obsah

Změňte možnost Kdo může soukromě zobrazit obsah na Jen prezentující, Všichni nebo Nikdo.

Ve výchozím nastavení můžou jenom prezentující stránkovat obsah schůzky svým vlastním tempem bez ohledu na to, co vidí všichni ostatní účastníci schůzky. Pokud chcete kontrolovat, na co se účastníci při schůzce dívají, zvolte možnost Nikdo (jen organizátor).

Kdo může pořizovat poznámky v prezentacích

Změňte možnost Kdo může pořizovat poznámky v prezentacích na Jen prezentující, Všichni nebo Nikdo.

Normálně mohou do prezentace aplikace PowerPoint přidávat poznámky všichni účastníci schůzky.

Když není prezentace aplikace PowerPoint sdílena, mohou prezentující omezit její dostupnost podle role účastníka (organizátor, prezentující, všichni). Pokud není prezentace aplikace PowerPoint k dispozici, nezobrazí se, když není sdílena, v seznamu obsahu a nelze ji uložit do počítače.

Jednotné úložiště kontaktů

K čemu tato funkce slouží:     Jednotné úložiště kontaktů tvoří tři hlavní funkce:

 • Sloučení hledání     – Tato funkce slučuje globální adresář s osobními kontakty systému Exchange, takže při hledání kontaktu bude ve výsledcích hledání pouze jedna položka.

 • Sloučení kontaktů     – Tato funkce agreguje kontaktní informace mezi systémem Exchange a položkami globálního adresáře pomocí odpovídajících e-mailových adres a přihlašovacích identifikátorů. Po určení shody agreguje aplikace Lync data ze tří zdrojů dat (ze systému Exchange, globálního adresáře a z informací o stavu dostupnosti). Tato agregovaná data se zobrazují v různých součástech uživatelského rozhraní, například ve výsledcích hledání, v seznamu kontaktů a na kartě kontaktu.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace:     Aplikace Lync agreguje kontaktní informace z funkce stavu dostupnosti, z adresáře služby Active Directory a z aplikace Outlook. Tyto informace jsou interně používány aplikací Lync. Při vytváření kontaktů aplikace Outlook zapisuje aplikace Lync informace z funkce stavu dostupnosti, z adresáře služby Active Directory a kontaktní informace z aplikace Outlook do systému Exchange. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací:     Kontaktní informace z funkce stavu dostupnosti, z adresáře služby Active Directory a z aplikace Outlook se zobrazují v uživatelském rozhraní aplikace Lync (seznam kontaktů, karta kontaktu, výsledky hledání a tak dál). Tyto informace se mohou rovněž zapisovat do systému Exchange při synchronizaci kontaktů (viz třetí položka v předchozím seznamu).

Služby tísňového volání (112)

K čemu tato funkce slouží:    Služby tísňového volání, pokud jsou zpřístupněny podnikovým správcem, umožňují aplikaci Lync předávat informace o místě pracovníkům, kteří reagují na volání na tísňovou linku (například číslo 911 v USA). Váš podnikový správce může omezit funkčnost tísňového volání jen na umístění vašeho pracoviště, takže byste měli tohoto správce požádat o informace o tom, v jakém rozsahu jsou funkce tísňového volání k dispozici. Když je tato funkce povolena, představují informace o místě předávané pracovníkům tísňového volání informace o místě, které k místu, kde se nacházíte, přiřadil podnikový správce (například číslo kanceláře), a které vložil do databáze míst, nebo – pokud takové informace o místě nejsou k dispozici – mohou to být informace o místě, které jste ručně vložili do pole Místo. Když vytočíte linku služeb tísňového volání a používáte aplikaci Lync s bezdrátovým připojením k Internetu, přičemž se nacházíte stále na pracovišti, budou informace o místě předané pracovníkům reagujícím na volání na tísňovou linku pouze přibližné, protože se bude jednat o umístění konkrétního bezdrátového koncového bodu, se kterým komunikuje váš počítač. Kromě toho jsou tyto informace o umístění příslušného koncového bodu bezdrátové sítě zadány ručně vaším podnikovým správcem, a může se tedy stát, že tyto informace o místě předané pracovníkům služeb tísňového volání nebudou označovat vaši skutečnou pozici. Aby mohla být tato funkce plně funkční, je nutné, aby vaše společnost používala směrovací službu poskytovanou certifikovanými poskytovateli řešení. Tato služba je k dispozici jen v USA.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace:    Informace o místě, které získá aplikace Lync, jsou určeny informacemi získanými automaticky ze serveru Location Information Server nebo informacemi, které jste zadali ručně do pole Místo. Tyto informace jsou uloženy v paměti vašeho počítače, takže když je zadáno číslo služeb tísňového volání, budou tyto informace o místě přeneseny současně s voláním, aby bylo možné zajistit směrování k příslušnému poskytovateli služeb tísňového volání a poskytnout informace o vaší přibližné pozici. Informace o vaší pozici mohou být také odeslány pomocí rychlé zprávy místní bezpečnostní službě. U volání na tísňovou linku bude podrobný záznam tohoto volání obsahovat informace o místě. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací:    Informace o místě slouží ke směrování hovoru na příslušného poskytovatele služeb tísňového volání a k vyslání pracovníků, kteří mají na tísňové volání reagovat. Tyto informace jdou také odeslat bezpečnostní službě v podniku jako upozornění, které bude obsahovat informace o umístění volajícího a zpětném volání.

Volba/řízení:    Tato funkce je ve výchozím nastavení vypnutá a musí ji povolit podnikový správce. Informace o tom, jestli je tato funkce dostupná, vám dá podnikový správce. Vy nemůžete žádným způsobem ovládat, jestli budou informace o místě při tísňovém volání získávány automaticky nebo předávány pracovníkům dispečinku tísňového volání.

Místo (poloha)

K čemu tato funkce slouží:    Informace o poloze a časovém pásmu se počítají a sdílejí prostřednictvím funkce stavu. Informace o poloze mohou být také využívány pro služby tísňového volání, jak je popsáno výše v části Služby tísňového volání. Pokud povolíte režim ochrany osobních údajů (jak je uvedeno v části Režim ochrany osobních údajů), budou informace o poloze sdíleny, jak je popsáno v části Režim ochrany osobních údajů.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace:    Údaje o vaší zeměpisné poloze jsou shromažďovány jedním ze dvou mechanismů: informace zadáte ručně nebo informace o poloze poskytne aplikaci Lync podnikový server LIC (Location Information Server). Časové pásmo je načteno z operačního systému Windows v počítači. Shromážděné informace o poloze jsou tvořeny řetězcem popisu a formátovanými informacemi adresy. Popis je libovolný řetězec, který pomůže informovat ostatní o poloze, kde se nacházíte (například Doma nebo Pracoviště). Formátované informace adresy představují civilní adresu, která vás umožní najít (například Dopravní 1, 611 50 Brno). Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací:    Popis polohy a informace o časovém pásmu jsou sdíleny prostřednictvím funkce vašeho stavu v aplikaci Lync v závislosti na konfiguraci ochrany informací o stavu. Tyto informace se u uživatele zobrazují na kartě kontaktu. Formátovaná adresa (civilní adresa) není sdílena prostřednictvím stavu.

Volba/řízení:    Pokud váš podnikový správce povolil sdílení informací o poloze a v konfiguraci nastavil, abyste viděli úplné uživatelské rozhraní informací o poloze, budete mít při používání pole Místo a nabídky v horní části hlavního okna Lyncu k dispozici následující možnosti ovládání:

 • Nastavit místo:     Můžete ručně upravit textový řetězec, který se sdílí prostřednictvím stavu (popis polohy).

 • Zobrazovat ostatním informace o tom, kde se nacházím:    Přepínač typu zapnuto/vypnuto, který určuje, zda budou informace o poloze sdíleny prostřednictvím stavu. Toto nastavení nemá vliv na sdílení informací o místě se službami tísňového volání.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×