Problémy s kompatibilitou vzorců v Excelu

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Nástroj Kontrola kompatibility zjistil jeden nebo víc problémů s kompatibilitou vzorců se staršími verzemi Microsoft Excelu.

Začínající Excel 2007 ve výchozím nastavení kontrolu kompatibility zjistí problémy se staršími verzemi Excelu. Pokud vás zajímá pouze konkrétní verzi, zrušte zaškrtnutí políček u jiných verzí.

Dialogové okno Kontrola kompatibility aplikace Excel

Důležité informace: 

  • Pokud se zobrazí nějaké problémy v seznamu Významná ztráta funkčnosti, vyřešte je dřív, než soubor uložíte. Můžete tak předejít trvalé ztrátě dat nebo nesprávnému fungování.

  • Problémy v seznamu Nevýznamná ztráta věrnosti můžete, ale nemusíte před uložením sešitu vyřešit – nezpůsobí ztrátu dat ani funkčnosti, ale když sešit otevřete ve starší verzi Excelu, nebude možná jeho vzhled úplně stejný nebo nebude fungovat přesně stejným způsobem.

Tip: Pokud musíte prozkoumat mnoho problémů, vyberte možnost Kopírovat do nového listu. Jednotlivé problémy pak řešte pomocí nového listu Sestava kompatibility.

V tomto článku

Problémy, které způsobují významnou ztrátu funkčnosti

Problémy, které způsobují menší ztrátu přesnosti

Problémy, které způsobují významnou ztrátu funkčnosti

Problém

Řešení

Některé listy obsahují více maticových vzorců odkazujících na jiné listy, než je ve vybraném formátu souborů podporováno. Některé maticové vzorce nebudou uloženy a budou převedeny na chyby #HODNOTA!.

Co to znamená:    V aplikaci Excel 2007 a v novějších verzích maticové vzorce v sešitu, které odkazují na jiné sešity se omezený pouze dostupnou pamětí, ale v Excelu 97 – 2003, listy obsahovat až 65,472 maticové vzorce v sešitu, které odkazují na jiné sešity. Maticové vzorce v sešitu mimo maximální limit budou převedeny na a zobrazit #VALUE! chyby.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující maticové vzorce, které odkazují na jiný list, a proveďte potřebné změny, které zabrání chybám #HODNOTA!.

Některé vzorce obsahují matice s více prvky, než je podporováno ve vybraném formátu souboru. Matice s více než 256 sloupci nebo 65 536 řádky nebudou uloženy a mohou mít různé výsledky.

Co to znamená:    V aplikaci Excel 2010 a novějších verzích můžete maticové vzorce, které obsahují prvky pro více než 256 sloupců a 65 536 řádků. V aplikaci Excel 2007 překračuje limit prvků pole a může vracet různé výsledky.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující maticové vzorce, které mají více prvků, než je podporováno ve starších verzích aplikace Excel, a proveďte potřebné změny.

Některé vzorce obsahují více hodnot, odkazů nebo názvů, než je ve vybraném formátu souborů podporováno. Tyto vzorce nebudou uloženy a budou převedeny na chyby #HODNOTA!.

Co to znamená:    V aplikaci Excel 2007 a v novějších verzích maximální délka obsahu vzorce je 8 192 znaků, a maximální vnitřní délka vzorce 16 384 bajtů. V Excelu 97 – 2003 maximální délka obsahu vzorce 1 024 znaků a maximální vnitřní délka vzorce 1 800 bajtů. Pokud kombinaci argumentů vzorce (včetně hodnoty, odkazy a/nebo názvů) vyšší než maximální limity Excelu 97 – 2003, bude vzorce výsledkem #VALUE! chyby při uložení sešitu na starší formát souborů aplikace Excel.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující vzorce překračující maximální omezení délky vzorce aplikace Excel 97-2003 a proveďte potřebné změny, které zabrání chybám #HODNOTA!.

Některé vzorce zahrnují více úrovní vnoření, než vybraný formát souborů podporuje. Vzorce s více než sedmi úrovněmi vnoření nebudou uloženy a budou převedeny na chyby #HODNOTA!.

Co to znamená:    V aplikaci Excel 2007 nebo novější může vzorec obsahovat až 64 úrovní vnoření, ale v Excelu 97 – 2003, úrovní vnoření pouze 7.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující vzorce s více než sedmi úrovněmi vnoření a proveďte potřebné změny, které zabrání chybám #HODNOTA!.

Některé vzorce obsahují funkce s více argumenty, než je ve vybraném formátu souborů podporováno. Vzorce s více než 30 argumenty na funkci nebudou uloženy a budou převedeny na chyby #HODNOTA!.

Co to znamená:    V aplikaci Excel 2007 nebo novější může vzorec obsahovat až 255 argumentů, ale v Excelu 97 – 2003, maximální počet argumentů ve vzorci omezen na 30.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující vzorce s více než 30 argumenty a proveďte potřebné změny, které zabrání chybám #HODNOTA!.

Některé vzorce používají více operandů, než je ve vybraném formátu souborů povoleno. Tyto vzorce nebudou uloženy a budou převedeny na chyby #HODNOTA!.

Co to znamená:    V aplikaci Excel 2007 a v novějších verzích se můžete ve vzorcích použít maximálně 1 024, ale v Excelu 97 – 2003, maximální limit operandy ve vzorcích maximálně 40.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující vzorce s více než 40 operandy a proveďte potřebné změny, které zabrání chybám #HODNOTA!.

Některé funkce obsahují více argumentů, než je ve vybraném formátu souborů podporováno. Vzorce s více než 29 argumenty na funkci nebudou uloženy a budou převedeny na chyby #HODNOTA!.

Co to znamená:    V aplikaci Excel 2007 a v novějších verzích můžou uživatelem definované funkce vytvořené pomocí jazyka Visual Basic for Applications (VBA) mohou obsahovat až 60 argumentů, ale v Excelu 97 – 2003 je počet argumentů v těchto funkcích omezený jazykem VBA na 29.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující funkce, které používají více než 29 argumentů, a proveďte potřebné změny, které zabrání chybám #HODNOTA!. Ke změně uživatelem definovaných funkcí bude zřejmě nutné použít kód jazyka VBA (Visual Basic for Applications).

Jedna či více funkcí tohoto sešitu není v dřívějších verzích aplikace Excel k dispozici. Při přepočtu v dřívějších verzích vrátí tyto funkce místo aktuálních výsledků chybu #NÁZEV?.

Co to znamená:    Aplikace Excel 2007 a novější poskytují nové a přejmenované funkce. Tyto funkce nejsou k dispozici v Excelu 97 – 2003, budou se vrátí #NAME? Chyba namísto očekávaných výsledků při otevření sešitu v dřívější verzi aplikace Excel.

V některých případech je ke vzorci přidána předpona _xlfn, například =_xlfn.IFERROR (1;2).

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující funkce, které nejsou k dispozici ve starších verzích aplikace Excel, a proveďte potřebné změny, které zabrání chybám #NÁZEV?.

Pro všechny přejmenované funkce jsou dostupné funkce pro zachování kompatibility. Chcete-li zabránit chybám, můžete použít tyto funkce.

Nové funkce mohou být nahrazeny příslušnými funkcemi dostupnými ve starších verzích aplikace Excel. Můžete také odebrat vzorce, které používají nové funkce, a nahradit je výsledky vzorce.

Některé vzorce obsahují odkazy na tabulky, které nejsou ve vybraném formátu souborů podporovány. Tyto odkazy budou převedeny na odkazy na buňky.

Co to znamená:    V aplikaci Excel 2007 a v novějších verzích můžete strukturované odkazy usnadňují jednodušší a intuitivnější pracovat s tabulkou dat při použití vzorců, které odkazují na tabulku, částí tabulky nebo celou tabulku. Tato funkce není podporováno v Excelu 97 – 2003 a strukturované odkazy se převedou na odkazy na buňky.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující vzorce se strukturovanými odkazy na tabulky a změňte je na odkazy na buňky.

Některé vzorce obsahují odkazy na tabulky v jiných sešitech, které nejsou aktuálně otevřeny v této instanci aplikace Excel. Tyto odkazy budou při uložení do formátu aplikace Excel 97-2003 převedeny na #REF, protože je nelze převést na odkazy na list.

Co to znamená:    V aplikaci Excel 2007 a v novějších verzích můžete strukturované odkazy usnadňují jednodušší a intuitivnější pracovat s tabulkou dat při použití vzorců, které odkazují na tabulku, částí tabulky nebo celou tabulku. Tato funkce není podporováno v Excelu 97 – 2003 a strukturované odkazy se převedou na odkazy na buňky. Ale pokud strukturovaných odkazů přejděte na tabulky v jiných sešitech, které nejsou aktuálně otevřené, se budou převedeny na a chyby #REF.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující vzorce se strukturovanými odkazy na tabulky v jiných sešitech a změňte je, aby nedocházelo k chybám #REF.

Nejméně jedna buňka v tomto sešitu obsahuje pravidla ověření dat, která odkazují na více než 8 192 nesouvislých oblastí buněk. Tato pravidla ověření dat nebudou uložena.

Co to znamená:    V aplikaci Excel 2010 a novějších verzích můžete vytvořit odkaz pravidla ověření dat více než 8 192 nesouvislých oblastí buněk. Tento typ pravidla ověření dat v Excelu 97 – 2007, není podporovaná a nebudou dostupné.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující pravidla ověření dat, která odkazují na více než 8 192 nesouvislých oblastí buněk, a proveďte potřebné změny.

Nejméně jedna buňka v tomto sešitu obsahuje pravidla ověření dat, která odkazují na hodnoty na jiných listech. Tato pravidla ověření dat nebudou v dřívějších verzích aplikace Excel podporována.

Co to znamená:    V aplikaci Excel 2010 a novějších verzích můžete použít pravidla ověření dat, které odkazují na hodnoty v jiných listech. V Excelu 97 – 2007 tento typ ověření dat není podporována a nelze je zobrazit na listu.

Všechna pravidla ověření dat ale zůstávají dostupná v sešitu a použijí se při dalším otevření sešitu v aplikaci Excel 2010 a novějších verzích, pokud nebyla upravena v aplikaci Excel 97 – 2007.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující pravidla ověření dat, která odkazují na hodnoty v jiných listech, a proveďte potřebné změny na kartě Nastavení v dialogovém okně Ověření dat (karta Data, skupina Datové nástroje).

Tento sešit obsahuje oblast sloučení dat s odkazy na buňky mimo limity řádků a sloupců ve vybraném formátu souboru. Odkazy vzorců na data v této oblasti budou upraveny a pravděpodobně se nezobrazí správně v dřívější verzi aplikace Excel.

Co to znamená:    V aplikaci Excel 2007 a v novějších verzích můžete oblasti sloučení dat obsahují vzorce, které odkazují na data mimo limit řádků a sloupců vybraného formátu souborů. V Excelu 97 – 2003 je velikost sešitu jenom 256 sloupců 65 536 řádků. Vzorce odkazy na data v buňkách mimo limit tento sloupec a řádek se upraví a nemusí zobrazovat správně.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte oblasti sloučení dat obsahující vzorec, který odkazuje na data mimo limit řádků a sloupců aplikace Excel 97–2003, a proveďte potřebné změny.

Tento sešit obsahuje vlastní popisy funkcí jazyka VBA definovaných uživatelem. Všechny vlastní popisy budou odebrány.

Co to znamená:    V aplikaci Excel 2010 a novějších verzích můžete Visual Basic for Applications (VBA) vytvořit funkce definované uživatelem (UDF) s vlastní popisy. Vlastní popisy nejsou podporované v Excelu 97 – 2007 a budou odstraněny.

Akce:    Není nutná žádná akce, protože všechny vlastní popisy budou odebrány.

Začátek stránky

Problémy, které způsobují menší ztrátu přesnosti

Problém

Řešení

Některé maticové vzorce tohoto sešitu odkazují na celý sloupec. Ve starších verzích aplikace Excel budou pravděpodobně tyto vzorce při přepočtu převedeny na chyby #ČÍSLO!.

Co to znamená:    Maticové vzorce, které odkazují na celý sloupec v aplikaci Excel 2007 a v novějších verzích se převedou na a zobrazí jako #NUM! chyby při přepočtu v Excelu 97 – 2003.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte maticové vzorce, které odkazují na celý sloupec, a proveďte potřebné změny, které zabrání chybám #NUM.

Jeden nebo více definovaných názvů v tomto sešitě obsahuje více než 255 znaků povolených ve vybraném formátu souborů. Tyto vzorce budou uloženy, při úpravách v dřívějších verzích aplikace Excel však budou zkráceny.

Význam:    Pokud pojmenované oblasti ve vzorcích obsahují více než 255 znaků, což je počet podporovaný v aplikaci Excel 97-2003, budou vzorce pracovat správně, ale v dialogovém okně Název budou zkráceny a nebude je možné upravit.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující vzorce s pojmenovanými oblastmi a proveďte potřebné změny, aby uživatelé mohli upravovat vzorce v aplikaci Excel 97-2003.

Některé vzorce tohoto sešitu jsou propojeny s jinými sešity, které jsou zavřené. Jestliže nejsou propojené sešity otevřené, je v dřívějších verzích aplikace Excel při přepočtu vzorců vráceno maximálně 255 znaků.

Význam:    Pokud jsou vzorce v sešitě propojeny s jinými sešity, které jsou zavřené, při jejich přepočtu v aplikaci Excel 97-2003 se zobrazí maximálně 255 znaků. Výsledky vzorce mohou být zkráceny.

Akce:    Vyhledejte buňky obsahující vzorce, které odkazují na jiné zavřené sešity. Tyto odkazy ověřte a proveďte potřebné změny, které zabrání zkrácení výsledků vzorců v aplikaci Excel 97–2003.

Vzorec ověření dat obsahuje více než 255 znaků.

Význam:    Pokud vzorec ověření dat obsahuje více než 255 znaků, což je maximální počet podporovaný v aplikaci Excel 97-2003, bude vzorec pracovat správně, ale bude zkrácen a nebude možné jej upravit.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující vzorce ověření dat a snižte počet znaků ve vzorcích, aby bylo možné vzorce upravovat v aplikaci Excel 97-2003.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×