Problémy s kompatibilitou listu

Důležité informace: 

  • Než budete moct uložit sešit Excelu 2007 nebo novější verze, měli byste vyřešit problémy způsobující významnou ztrátu funkčnosti, abyste zabránili trvalé ztrátě dat nebo nesprávné funkčnosti. S identifikací možných problémů vám pomůže Kontrola kompatibility v Excelu.

  • Problémy způsobující nevýznamnou ztrátu věrnosti je možné před uložením sešitu vyřešit, ale není to potřeba – tyto problémy nezpůsobí ztrátu dat ani funkčnosti, ale pokud sešit otevřete ve starší verzi Microsoft Excelu, nebude pravděpodobně jeho vzhled úplně stejný nebo nebude fungovat přesně stejným způsobem.

Kontrola kompatibility se automaticky spustí při pokusu o uložení sešitu ve formátu .xls v Excelu 97–2003. Pokud vás možné potíže nezajímají, můžete Kontrolu kompatibility vypnout.

Verze kontrolované při kontrole kompatibility

Další informace o Kontrole kompatibility najdete v tématu Uložení sešitu v Excelu tak, aby byl kompatibilní se staršími verzemi Excelu.

V tomto článku

Problémy, které způsobují významnou ztrátu funkčnosti

Problémy, které způsobují menší ztrátu přesnosti

Problémy, které způsobují významnou ztrátu funkčnosti

Problém

Řešení

Tento sešit obsahuje data v buňkách mimo podporovanou oblast řádků a sloupců vybraného formátu souborů. Neuloží se žádná data mimo oblast 65 536 řádků na 256 sloupců. Odkaz vzorců na data v této oblasti vrátí chybu #ODKAZ!.

Význam:    Od aplikace Excel 2007 je velikost listu 1 048 576 řádků na výšku a 16 384 sloupců na šířku, ale Excel 97–2003 má jen 65 536 řádků a 256 sloupců. Data v buňkách mimo tento limit řádků a sloupců budou v aplikaci Excel 97–2003 ztracena.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky a oblasti spadající mimo omezení počtu řádků a sloupců, vyberte tyto řádky a pomocí příkazů Vyjmout a Vložit je umístěte do sloupců a řádků v rámci limitů listu, nebo na jiný list.

Kontrola kompatibility

Tento sešit obsahuje scénáře s odkazy na buňky mimo limity řádků a sloupců ve vybraném formátu souboru. Tyto scénáře nebudou ve vybraném formátu souboru uloženy.

Význam:    Scénář v listu odkazuje na buňku mimo limit sloupců a řádků aplikace Excel 97–2003 (65 536 řádků a 256 sloupců), a pokud budete pokračovat uložením sešitu do starší verze aplikace Excel, nebude nadále k dispozici.

Akce:    Ve Správci scénářů vyhledejte scénář obsahující odkaz, který spadá mimo limit řádků a sloupců starší verze aplikace Excel, a změňte odkaz na umístění v rámci daného limitu.

Na kartě Data klikněte ve skupině Datové nástroje na položku Citlivostní analýza > Správce scénářů. V oblasti Scénáře vyhledejte scénář způsobující problémy kompatibility a upravte jeho odkaz.

Sešit obsahuje data ve formátu kalendáře, který není ve vybraném formátu souboru. Tato kalendářní data budou zobrazena ve formátu gregoriánského kalendáře.

Význam:    Od Excelu 2007 můžete vytvářet vlastní kalendáře v různých národních formátech, jako jsou třeba hebrejský lunární, japonský lunární, čínský lunární, kalendář éry Saka, čínský zvěrokruh, korejský zvěrokruh, lunární kalendář Rokuyou a korejský lunární kalendář. Tyto formáty kalendáře ale nejsou v Excelu 97–2003 podporované.

Akce:    Chcete-li předejít ztrátě funkčnosti, změňte formát kalendáře na jazyk (nebo národní prostředí) podporovaný v aplikacích Excel 97-2003.

Tento sešit obsahuje data ve formátu kalendáře, který není ve vybraném formátu souborů podporován. Úpravy těchto dat je nutné provést pomocí gregoriánského kalendáře.

Význam:    Od Excelu 2007 můžete použít kalendář jiného typu, než je západní kalendář, třeba thajský buddhistický kalendář nebo arabský kalendář hidžra. V Excelu 97–2003 se dají tyto typy kalendářů upravovat jenom v gregoriánském kalendáři.

Akce:    Chcete-li předejít ztrátě funkčnosti, změňte formát kalendáře na jazyk (nebo národní prostředí) podporovaný v aplikacích Excel 97-2003.

Tento sešit obsahuje více datových buněk, než je počet podporovaný v dřívějších verzích aplikaci Excel 2003. V dřívějších verzích aplikace Excel nebude možné tento soubor otevřít.

Význam:    Od Excelu 2007 je celkový počet dostupných bloků buněk omezený dostupnou pamětí. V Excelu 97–2003 je ale celkový počet dostupných bloků buněk omezený na 64 000 bloků buněk v jedné instanci Excelu.

Blok buněk obsahuje 16 řádků listu. Pokud všechny řádky v listu obsahují data, bude v daném listu 4 096 bloků buněk a v jedné instanci aplikace Excel může být pouze 16 takovýchto listů (bez ohledu na počet sešitů otevřených v aplikaci Excel).

Akce:    Pokud chcete zajistit, aby se nepřekročilo omezení 64 000 bloků buněk a sešit bylo možné otevřít v Excelu 97–2003, měli byste sešit uložit ve formátu Excelu 97–2003 a pracovat s ním v aplikaci Excel 2007 a novější v režimu kompatibility. V režimu kompatibility Excel sleduje počet bloků buněk v aktivním sešitu.

Nejméně jedna buňka v tomto sešitu obsahuje minigraf. Minigrafy se neuloží.

Význam:    V Excelu 97–2010 nejsou na listu zobrazené minigrafy.

Všechny minigrafy ale zůstávají dostupné v sešitu a použijí se při dalším otevření sešitu v aplikaci Excel 2010 nebo novější.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující křivky a proveďte potřebné změny. Kromě nebo místo křivek, které nejsou zobrazeny ve starších verzích aplikace Excel, můžete použít podmíněné formátování.

Tento soubor původně obsahoval funkce, které nebyly touto verzí aplikace Excel rozpoznány. Tyto funkce nebudou uloženy.

Význam:    Vlastnosti použité v tomto sešitě nejsou k dispozici ve verzích aplikace Excel předcházejících aplikaci Excel 2007 (Excel 97–2003) a dojde k jejich ztrátě.

Akce:    Pokud znáte vlastnosti, které by mohly způsobovat tento problém, odeberte je nebo nahraďte (je-li to možné). Poté uložte soubor v požadovaném formátu.

Tento soubor původně obsahoval funkce, které nebyly touto verzí aplikace Excel rozpoznány. Při ukládání souboru OpenXML ve formátu souboru XLSB a naopak nebudou tyto funkce zachovány.

Význam:    Při uložení souboru ve formátu OpenXML do binárního sešitu aplikace Excel (*.xlsb) a naopak nebudou v aplikaci Excel 2007 k dispozici vlastnosti použité v tomto sešitě. Budete-li pokračovat v ukládání souboru, dojde ke ztrátě vlastností.

Akce:    Pokud znáte vlastnosti, které by mohly způsobovat tento problém, odeberte je nebo nahraďte (je-li to možné). Poté uložte soubor v požadovaném formátu.

Začátek stránky

Problémy, které způsobují menší ztrátu přesnosti

Problém

Řešení

Předchozí verze aplikace Excel nepodporují formátování barev v textu záhlaví a zápatí. Informace s formátováním barev budou v dřívějších verzích aplikace Excel zobrazeny jako prostý text.

Význam:    Od Excelu 2007 můžete u textu záhlaví a zápatí použít formátování barev. V Excelu 97–2003 se nedá formátování barev v záhlavích a zápatích použít.

Akce:    Pokud chcete formátování barev odebrat, klikněte v nástroji Kontrola kompatibility na Opravit.

Kontrola kompatibility

Tento sešit obsahuje záhlaví a zápatí sudých stránek nebo první stránky. Tato záhlaví a zápatí nelze v předchozích verzích aplikace Excel zobrazit.

Význam:    Od Excelu 2007 máte možnost zobrazit různá záhlaví a zápatí na sudých stránkách nebo na první stránce. V Excelu 97–2003 se sice záhlaví a zápatí sudých stránek a první stránky nedají zobrazit, ale zůstávají dostupná pro zobrazení při dalším otevření sešitu v aplikaci Excel 2007 a novější.

Akce:    Pokud sešit často ukládáte ve formátu aplikací Excel 97-2003, doporučujeme v sešitu nepoužívat záhlaví a zápatí sudých stránek a první stránky.

Některé buňky nebo styly v tomto sešitu obsahují formátování, které není vybraným formátem souborů podporováno. Tyto formáty budou převedeny na nejblíže odpovídající formát, který je k dispozici.

Význam:    Od Excelu 2007 jsou dostupné různé možnosti formátování nebo stylu buněk, třeba zvláštní efekty a stínování. Tyto možnosti nejsou v Excelu 97–2003 dostupné.

Akce:    Při ukládání sešitu aplikace Excel použije nejblíže odpovídající dostupný formát, který může být identický s jiným formátem použitým na jiném místě. Chcete-li předejít duplikování formátů, můžete před uložením sešitu do formátu aplikací Excel 97-2003 změnit nebo odebrat nepodporované formáty a styly buněk.

Tento sešit obsahuje více jedinečných formátů buňky, než je ve vybraném formátu souborů podporováno. Některé formáty buňky nebudou uloženy.

Význam:    Od Excelu 2007 můžete použít 64 000 jedinečných formátů buňky, ale v Excelu 97–2003 se dá použít maximálně 4 000 jedinečných formátů buňky. Jedinečné formáty buňky zahrnují všechny konkrétní kombinace formátování použité v sešitu.

Akce:    Chcete-li předejít ztrátě určitých formátů buňky, které chcete zachovat pro aplikace Excel 97-2003, můžete odebrat formáty buňky, které není nutné zachovat.

Tento sešit obsahuje více jedinečných formátů písma, než je ve vybraném formátu souborů podporováno. Některé formáty písma nebudou uloženy.

Význam:    Od Excelu 2007 se dá použít 1 024 globálních typů písem a v sešitu jich můžete použít až 512. Excel 97–2003 podporuje méně jedinečných formátů písma.

Akce:    Chcete-li předejít ztrátě určitých formátů písma, které chcete zachovat pro aplikace Excel 97–2003, můžete odebrat formáty písma, které není nutné zachovat.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení ve fóru Excel User Voice.

Viz taky

Uložení excelového sešitu tak, aby byl kompatibilní s dřívějšími verzemi Excelu

Formátování a funkce Excelu, které se nepřenáší do jiných formátů souborů

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×