Problém s tiskem objektů, které v Publisheru používají průhlednost

Objekt používá průhlednou barvu pro čáru nebo výplň. Při tisku na tiskárně Jazyk PostScript nebo PCL se můžou zobrazit tyto problémy:

 • Objekt může zobrazit pruhový vzorek.

 • Změní se barva objektu.

 • Objekt se nemusí jevit jako fuzzy.

 • Objekt možná ztratí svou průhlednost.

 • Pokud se tento objekt překrývá nebo je překrytý jiným průhledným objektem, může se zobrazit nechtěný vzorek (nazývaný moiré).

Poznámka: Průhlednost, která se zobrazí na obrazovce, můžete vytisknout na barevné inkoustové tiskárně a průhlednost se zobrazí správně, pokud publikujete publikaci jako web nebo ji odešlete jako e-mailovou zprávu.

Objekt je jeden z následujících:

 • Automatický obrazec

 • Tabulka

 • Textové pole nebo WordArt se stínem

 • Obrázek nebo klipart

Pokud chcete najít a vybrat položku, klikněte na chybovou zprávu v podokně úloh Kontrola návrhu , klikněte na šipku a potom klikněte na Přejít na tuhle položku.

Automatická oprava

Nahrazení průhlednosti barevným nádechem      Kliknutím na tuto opravu automaticky obnovíte průhlednost objektu na 0 procent.

Při použití této opravy nebudete moci zobrazit žádné objekty, které jsou pod tímto objektem. Zároveň se ztratí vzhled odstínů nebo stínů pro tyto části transparentního objektu, které se zobrazí na plných barvách pozadí. Abyste tyto efekty zachovali, musíte problém opravit ručně.

Ruční oprava

Pokud chcete tento problém vyřešit ručně, proveďte jednu z následujících akcí:

Nahrazení průhlednosti barevným nádechem nebo stínem

Následující postupy se týkají jenom objektů, ve kterých se přes průhledný objekt zobrazuje jedna barva. Pokud chcete znovu vytvořit vzhled průhledného objektu s plným barevným pozadím, postupujte takto:

 1. Obnovte průhlednost objektu na 0 procent.

  Objekt s průhlednou výplní

  1. Klikněte pravým tlačítkem myši na objekt a vyberte Formát objektu.

  2. Na kartě barvy a čáry v části výplňpomocí posuvníku průhlednost nastavte průhlednost na 0%.

  Objekt s průhlednou čárou

  1. Klikněte pravým tlačítkem myši na objekt a vyberte Formát objektu.

  2. Na kartě barvy a čáry v části čárapomocí posuvníku průhlednost nastavte průhlednost na 0%a klikněte na OK.

 2. Vyberte objekt a pak použijte Nádech nebo barevný stín.

  Pro výplň

  1. Klikněte pravým tlačítkem myši na objekt a vyberte Formát objektu.

  2. Na kartě barvy a čáry v části výplňklikněte na rozevírací seznam vedle možnosti Barva a vyberte odstíny.

  3. V dialogovém okně efekty výplně vyberte požadovaný odstín nebo odstín a klikněte na OK.

  Pro řádek

  1. Klikněte pravým tlačítkem myši na objekt a vyberte Formát objektu.

  2. Na kartě barvy a čáry v části čáraklikněte na rozevírací seznam vedle možnosti Barva a vyberte odstíny.

  3. V dialogovém okně efekty výplně vyberte požadovaný odstín nebo odstín a klikněte na OK.

Poznámka: Můžete vybrat odstíny nebo odstíny barvy jenom v krocích po 10 procentech. Je možné, že nebudete moct přesně přizpůsobit odstín nebo odstín obrázku pomocí plných barevných pozadí.

Uložení objektů jako obrázku a vložení obrázku na místo

Následující postupy platí jenom pro průhledné objekty, které částečně pokryjí jeden nebo více objektů pozadí. Pokud chcete vytvořit obrázek, který můžete použít místo objektů v publikaci, postupujte takto:

 1. Vyberte všechny objekty, které mají vliv na průhlednost, a pak klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte skupina Obrázek tlačítka .

 2. Znovu klikněte pravým tlačítkem na skupinu a potom klikněte na Uložit jako obrázek.

 3. V dialogovém okně Uložit jako vyberte v seznamu Uložit jako typ grafické soubory.

  Poznámka: Nejlepších výsledků dosáhnete, když vyberete rastrový obrázek nezávislý na zařízení. Tento typ souboru zachová vzhled průhlednosti vůči seskupeným objektům pozadí.

 4. Klikněte na tlačítko Změnit.

 5. V dialogovém okně změnit rozlišení vyberte rozlišení odpovídající typu použitého tisku, a pak klikněte na OK.

 6. Do pole název souboru zadejte název obrázku.

 7. V seznamu Uložit do vyberte umístění, kam chcete obrázek uložit, a klikněte na Uložit.

 8. Odstraňte objekty tak, že vyberete seskupené objekty a stisknete klávesu DELETE. Pokud chcete zachovat původní objekty, přetáhněte skupinu ze stránky na Pomocná oblast.

 9. V nabídce Vložit přejděte na Obrázek.

 10. V dialogovém okně Vložit obrázek přejděte do umístění, kam jste obrázek uložili, vyberte ho a klikněte na Vložit.

Poznámky: 

 • Tyto postupy nedosáhnou požadovaného výsledku ve všech případech. Například nebudete moct seskupit objekty, které jsou na stránce předlohy, nebo získat efekt průhledného objektu, který překrývá pozadí stránky.

 • Abyste dosáhli nejlepších výsledků, neměli byste průhlednost používat, pokud budete chtít publikaci vytisknout na PostScriptový nebo PCL. Místo toho můžete pomocí kreslicího programu vytvářet neprůhledné obrázky, které se zobrazí jako průhledné.

Automatická oprava

Nahrazení průhlednosti barevným nádechem      Kliknutím na tuto opravu automaticky obnovíte průhlednost objektu na 0 procent.

Při použití této opravy nebudete moci zobrazit žádné objekty, které jsou pod tímto objektem. Zároveň se ztratí vzhled odstínů nebo stínů pro tyto části transparentního objektu, které se zobrazí na plných barvách pozadí. Abyste tyto efekty zachovali, musíte problém opravit ručně.

Ruční oprava

Pokud chcete tento problém vyřešit ručně, proveďte jednu z následujících akcí:

Nahrazení průhlednosti barevným nádechem nebo stínem

Následující postupy se týkají jenom objektů, ve kterých se přes průhledný objekt zobrazuje jedna barva. Pokud chcete znovu vytvořit vzhled průhledného objektu s plným barevným pozadím, postupujte takto:

 1. Obnovte průhlednost objektu na 0 procent.

  Objekt s průhlednou výplní

  1. Klikněte pravým tlačítkem myši na objekt a vyberte Formát objektu.

  2. Na kartě barvy a čáry v části výplňpomocí posuvníku průhlednost nastavte průhlednost na 0%.

  Objekt s průhlednou čárou

  1. Klikněte pravým tlačítkem myši na objekt a vyberte Formát objektu.

  2. Na kartě barvy a čáry v části čárapomocí posuvníku průhlednost nastavte průhlednost na 0%a klikněte na OK.

 2. Vyberte objekt a pak použijte Nádech nebo barevný stín.

  Pro výplň

  1. Klikněte pravým tlačítkem myši na objekt a vyberte Formát objektu.

  2. Na kartě barvy a čáry v části výplňklikněte na efekty výplně.

  3. V dialogovém okně efekty výplně klikněte na kartu odstín a vyberte požadovaný odstín nebo odstín a klikněte na OK.

Poznámka: Můžete vybrat odstíny nebo odstíny barvy jenom v krocích po 10 procentech. Je možné, že nebudete moct přesně přizpůsobit odstín nebo odstín obrázku pomocí plných barevných pozadí.

Uložení objektů jako obrázku a vložení obrázku na místo

Následující postupy platí jenom pro průhledné objekty, které částečně pokryjí jeden nebo více objektů pozadí. Pokud chcete vytvořit obrázek, který můžete použít místo objektů v publikaci, postupujte takto:

 1. Vyberte všechny objekty, které mají vliv na průhlednost, a pak klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte skupina Obrázek tlačítka .

 2. Znovu klikněte pravým tlačítkem na skupinu a potom klikněte na Uložit jako obrázek.

 3. V dialogovém okně Uložit jako vyberte v seznamu Uložit jako typ grafické soubory.

  Poznámka: Nejlepších výsledků dosáhnete, když vyberete rastrový obrázek nezávislý na zařízení. Tento typ souboru zachová vzhled průhlednosti vůči seskupeným objektům pozadí.

 4. Klikněte na tlačítko Změnit.

 5. V dialogovém okně změnit rozlišení vyberte rozlišení odpovídající typu použitého tisku, a pak klikněte na OK.

 6. Do pole název souboru zadejte název obrázku.

 7. V seznamu Uložit do vyberte umístění, kam chcete obrázek uložit, a klikněte na Uložit.

 8. Odstraňte objekty tak, že vyberete seskupené objekty a stisknete klávesu DELETE. Pokud chcete zachovat původní objekty, přetáhněte skupinu ze stránky na Pomocná oblast.

 9. V nabídce Vložit přejděte na Obrázek.

 10. V dialogovém okně Vložit obrázek přejděte do umístění, kam jste obrázek uložili, vyberte ho a klikněte na Vložit.

Poznámky: 

 • Tyto postupy nedosáhnou požadovaného výsledku ve všech případech. Například nebudete moct seskupit objekty, které jsou na stránce předlohy, nebo získat efekt průhledného objektu, který překrývá pozadí stránky.

 • Abyste dosáhli nejlepších výsledků, neměli byste průhlednost používat, pokud budete chtít publikaci vytisknout na PostScriptový nebo PCL. Místo toho můžete pomocí kreslicího programu vytvářet neprůhledné obrázky, které se zobrazí jako průhledné.

Automatická oprava

Nahrazení průhlednosti barevným nádechem      Kliknutím na tuto opravu automaticky obnovíte průhlednost objektu na 0 procent.

Při použití této opravy nebudete moci zobrazit žádné objekty, které jsou pod tímto objektem. Zároveň se ztratí vzhled odstínů nebo stínů pro tyto části transparentního objektu, které se zobrazí na plných barvách pozadí. Abyste tyto efekty zachovali, musíte problém opravit ručně.

Ruční oprava

Pokud chcete tento problém vyřešit ručně, proveďte jednu z následujících akcí:

Nahrazení průhlednosti barevným nádechem nebo stínem

Následující postupy se týkají jenom objektů, ve kterých se přes průhledný objekt zobrazuje jedna barva. Pokud chcete znovu vytvořit vzhled průhledného objektu s plným barevným pozadím, postupujte takto:

 1. Obnovte průhlednost objektu na 0 procent.

  Objekt s průhlednou výplní

  1. Vyberte objekt.

  2. Na panelu nástrojů formátování klikněte na šipku vedle tlačítka Barva výplně Obrázek tlačítka a potom klikněte na Další barvy výplně.

  3. V dialogovém okně barvy klikněte na kartu standardní a potom pomocí posuvníku průhlednost nastavte průhlednost na 0%.

  Objekt s průhlednou čárou

  1. Vyberte objekt.

  2. Na panelu nástrojů Formát klikněte na šipku vedle tlačítka Barva čáry Obrázek tlačítka a potom klikněte na Další barvy čáry.

  3. V dialogovém okně barvy klikněte na kartu standardní a potom pomocí posuvníku průhlednost nastavte průhlednost na 0%.

 2. Vyberte objekt a pak použijte Nádech nebo barevný stín.

  Pro výplň

  1. Na panelu nástrojů Formát klikněte na šipku vedle tlačítka Barva výplně Obrázek tlačítka a potom klikněte na příkaz efekty výplně.

  2. V dialogovém okně efekty výplně klikněte na kartu odstín a vyberte požadovaný odstín nebo odstín.

  Pro řádek

  1. Na panelu nástrojů Formát klikněte na šipku vedle tlačítka Barva čáry Obrázek tlačítka a potom klikněte na Vzorované čáry.

  2. V dialogovém okně Vzorované čáry klikněte na kartu barevné nádechy a vyberte požadovaný odstín nebo odstín.

Poznámka: Můžete vybrat odstíny nebo odstíny barvy jenom v krocích po 10 procentech. Je možné, že nebudete moct přesně přizpůsobit odstín nebo odstín obrázku pomocí plných barevných pozadí.

Uložení objektů jako obrázku a vložení obrázku na místo

Následující postupy platí jenom pro průhledné objekty, které částečně pokryjí jeden nebo více objektů pozadí. Pokud chcete vytvořit obrázek, který můžete použít místo objektů v publikaci, postupujte takto:

 1. Vyberte a seskupte všechny objekty, které jsou ovlivněné průhledností.

  Jak na to?

  1. Klikněte na nástroj pro Výběr objektů Tlačítko Ukazatel a přetáhněte pole výběru kolem objektů, které chcete mít ve skupině.

  2. V pravém dolním rohu okna výběru klikněte na seskupit Obrázek tlačítka .

 2. Klikněte na skupinu pravým tlačítkem myši a potom klikněte na příkaz Uložit jako obrázek.

 3. V dialogovém okně Uložit jako vyberte v seznamu Uložit jako typ grafické soubory.

  Poznámka: Nejlepších výsledků dosáhnete, když vyberete rastrový obrázek nezávislý na zařízení. Tento typ souboru zachová vzhled průhlednosti vůči seskupeným objektům pozadí.

 4. Klikněte na tlačítko Změnit.

 5. V dialogovém okně změnit rozlišení vyberte rozlišení odpovídající typu použitého tisku, a pak klikněte na OK.

 6. Do pole název souboru zadejte název obrázku.

 7. V seznamu Uložit do vyberte umístění, kam chcete obrázek uložit, a klikněte na Uložit.

 8. Odstraňte objekty tak, že vyberete seskupené objekty a stisknete klávesu DELETE. Pokud chcete zachovat původní objekty, přetáhněte skupinu ze stránky na Pomocná oblast.

 9. V nabídce Vložit přejděte na Obrázeka klikněte na ze souboru.

 10. V dialogovém okně Vložit obrázek přejděte do umístění, kam jste obrázek uložili, vyberte ho a klikněte na Vložit.

Poznámky: 

 • Tyto postupy nedosáhnou požadovaného výsledku ve všech případech. Například nebudete moct seskupit objekty, které jsou na stránce předlohy, nebo získat efekt průhledného objektu, který překrývá pozadí stránky.

 • Abyste dosáhli nejlepších výsledků, neměli byste průhlednost používat, pokud budete chtít publikaci vytisknout na PostScriptový nebo PCL. Místo toho můžete pomocí kreslicího programu vytvářet neprůhledné obrázky, které se zobrazí jako průhledné.

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×