Proč Access vyžaduje po uživateli zadání hodnoty parametru?

Když otevřete objekt Accessu (například tabulku, dotaz, formulář nebo sestavu), Access zobrazí dialogové okno zadat hodnotu parametru . Access zobrazí toto dialogové okno, když otevřete objekt, který obsahuje identifikátor nebo Výraz, který Access nemůže interpretovat.

Někdy se jedná o požadované chování. Tvůrce databáze mohl třeba vytvořit dotaz, který vám při každém spuštění umožňuje zadat informace, jako je datum zahájení nebo identifikační číslo zaměstnance. Taková výzva může vypadat takto:

Zobrazuje příklad dialogového okna očekávané hodnoty parametru ENTER s identifikátorem označeným jako "zadejte číslo zaměstnance", pole, do kterého chcete zadat hodnotu, a tlačítka OK a Storno.

V ostatních případech ale nechcete, aby se toto dialogové okno zobrazovalo. Mohli jste například provést některé změny v návrhu databáze. Když teď otevřete nějaký objekt, Access zobrazí dialogové okno neočekávaně se zprávou, kterou nerozumíte.

Zobrazuje příklad neočekávaného dialogového okna zadat hodnotu parametru s identifikátorem označeným "SomeIdentifier", polem, do kterého se zadává hodnota, a tlačítka OK a Storno.

Tento článek obsahuje postupy k prozkoumání toho, proč Access může požadovat hodnotu parametru a jak můžete žádost zastavit.

Poznámka:  Tento článek se nevztahuje na webové aplikace pro Access – typ databáze, kterou navrhujete s Accessem a publikovat online, do Office 365 nebo SharePointu.

Zastavení žádosti o hodnotu parametru

Chcete-li zabránit zobrazení dialogového okna zadat hodnotu parametru , musíte zkontrolovat všechny výrazy spojené s objektem, se kterým pracujete, a najít identifikátor, který způsobuje zobrazení dialogového okna. Potom je nutné opravit daný identifikátor nebo syntaxi výrazu obsahujícího tento identifikátor.

Odkazy na další informace o syntaxi výrazů naleznete v části Viz také.

Když se zobrazí dialogové okno nechtěně zadat hodnotu parametru , poznamenejte si identifikátor nebo výraz, který je uvedený v dialogovém okně. Třeba "SomeIdentifier", jak je znázorněno na následujícím snímku obrazovky.

Zobrazuje příklad neočekávaného dialogového okna zadat hodnotu parametru s růžovou obrysovou značkou "SomeIdentifier", pole, do kterého chcete zadat hodnotu, a tlačítka OK a Storno.

Potom vyberte zrušit a pokračujte jedním z následujících postupů v závislosti na typu objektu, který otevíráte, když se zobrazí dialogové okno. Postupy poskytují obecné pokyny pro kontrolu výrazů v různých typech objektů. Konkrétní změny, které je nutné provést, však závisejí na struktuře databáze.

Překlepy v dotazech jsou častou příčinou zobrazování nežádoucí výzvy k zadání parametru. Jak již bylo zmíněno, jestliže je dotaz navržen tak, aby při svém spuštění zobrazoval výzvu k zadání hodnoty parametru, je zobrazení dialogového okna Zadat hodnotu parametru žádoucí. Pokud jste si jistí, že dotaz nemá žádost o hodnotu parametru, použijte tento postup ke kontrole dotazu na nesprávné výrazy.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na dotaz v navigačním podokně a klikněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. Zkontrolujte identifikátory a výrazy v řádku Pole a v řádcích Kritéria a určete, jestli nějaká část textu odpovídá textu, který je zobrazený v dialogovém okně Zadat hodnotu parametru. Konkrétně jestli některá z buněk v řádku Pole obsahuje hodnotu, jako je Výraz1: [identifikátor], protože to by mohl být zdroj zobrazování výzvy k zadání parametru.

  Dotaz obsahující výraz, který způsobuje zobrazování dialogového okna Zadat hodnotu parametru

Odkazy na další informace o vytváření parametrických dotazů naleznete v části Viz také.

Začátek stránky

Pokud se dialogové okno Zadat hodnotu parametru zobrazuje při otevření sestavy, zkontrolujte vlastnosti sestavy tímto postupem:

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na sestavu v navigačním podokně a potom klikněte na příkaz Návrhové zobrazení.

  Poznámka: Před pokračováním zjistěte, zda některé ovládací prvky v sestavě nemají ve svém levém horním rohu zobrazen zelený trojúhelníček. Trojúhelník znamená, že Access nemůže vyhodnotit identifikátor nebo výraz ve vlastnosti zdroj ovládacího prvku. Pokud se v ovládacích prvcích zobrazuje zelený trojúhelník, Věnujte jim pozornost všem těmto ovládacím prvkům, jak budete pokračovat v těchto krocích.

  Sestava obsahující textové pole s chybně napsaným identifikátorem

 2. Pokud se nezobrazí podokno úloh seznam vlastností , zobrazte ho stisknutím klávesy F4.

 3. V podokně úloh seznam vlastností vyberte kartu vše .

 4. Vyberte ovládací prvek, který zobrazuje data v sestavě (například textové pole, zaškrtávací políčko nebo pole se seznamem). Pokud některý ovládací prvek zobrazuje zelený trojúhelník uvedený v kroku 1, klikněte na jeden z těchto ovládacích prvků nejdřív.

 5. V podokně úloh Seznam vlastností zkontrolujte ve vlastnosti Zdroj ovládacího prvku výskyt identifikátoru, který byl zobrazen v dialogovém okně Zadat hodnotu parametru, a v případě potřeby výraz upravte.

 6. Opakujte kroky 4 a 5 pro další ovládací prvky v sestavě, dokud nenajdete výraz, který způsobuje problém.

 7. Pokud problém pořád nemůžete najít, zkontrolujte, jestli v podokně Skupina, řazení a součet nezadali nesprávné výrazy:

  • Pokud není zobrazeno podokno Skupina, řazení a součet , na kartě návrh ve skupině & seskupit souhrny vyberte Seskupit & seřadit.

  • Pokud se na řádku v podokně Skupina, řazení a součet zobrazuje text "výraz seskupit podle" nebo "řazení podle výrazů", vyberte slovo "výraz" pro otevření Tvůrce výrazů, kde můžete výraz zkontrolovat a v případě potřeby ho upravit.

Začátek stránky

Pokud se dialogové okno zadat hodnotu parametru zobrazí pokaždé, když otevřete formulář, může být nesprávný výraz v podkladovém dotazu. Zkontrolujte podkladový dotaz a najděte nesprávný výraz.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na formulář v navigačním podokně a vyberte návrhové zobrazení.

 2. Pokud se nezobrazí podokno úloh seznam vlastností , zobrazte ho stisknutím klávesy F4.

 3. Ujistěte se, že je formulář vybraný v seznamu v horní části podokna úloh seznam vlastností , a pak vyberte kartu vše .

 4. Zkontrolujte vlastnost Zdroj záznamů. Pokud obsahuje název dotazu nebo SQL příkaz, je některý identifikátor v příkazu zřejmě nesprávný a způsobuje zobrazování dialogového okna Zadat hodnotu parametru. Vyberte pole vlastnosti zdroj záznamů a potom klikněte na tlačítko vytvořit Tlačítko Tvůrce .

 5. Nesprávný výraz vyhledejte pomocí postupu, který najdete v části Kontrola výrazů v dotazu.

  Důležité informace: Chcete-li změny provedené v dotazu uložit, zavřete dotaz a potom formulář uložte před přepnutím zpět do formulářového zobrazení. Jinak budou všechny změny provedené v dotazu ztraceny.

Začátek stránky

Příčinou zobrazování dialogového okna Zadat hodnotu parametru může být nesprávný výraz ve vlastnosti Zdroj řádků ovládacího prvku pole se seznamem nebo seznamu. V některých případech se dialogové okno nezobrazí, dokud se nepokusíte použít ovládací prvek. Ke kontrole vlastnosti Zdroj řádků ovládacího prvku použijte tento postup:

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na formulář v navigačním podokně a vyberte návrhové zobrazení.

 2. Klikněte na pole se seznamem nebo seznam, který chcete zkontrolovat.

 3. Pokud se nezobrazí podokno úloh seznam vlastností , zobrazte ho stisknutím klávesy F4.

 4. Vyberte kartu data a potom Prozkoumejte vlastnost Zdroj řádků a zjistěte, jestli nějaký text odpovídá textu v dialogovém okně zadat hodnotu parametru .

Začátek stránky

Pokud Access zobrazuje dialogové okno Zadat hodnotu parametru vždy při otevření tabulky, nachází se nesprávný výraz pravděpodobně v dané tabulce ve vlastnosti Zdroj řádků vyhledávacího pole.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na tabulku v navigačním podokně a vyberte příkaz návrhové zobrazení.

 2. Pokud chcete zjistit, jestli je pole Vyhledávací pole, vyberte název pole a v části Vlastnosti polevyberte kartu vyhledávání . Pokud karta obsahuje pole vlastnosti Zdroj řádků, dané pole je vyhledávací pole. Zkontrolujte vlastnost Zdroj řádků. Pokud obsahuje SQL příkaz, je některý identifikátor v příkazu zřejmě nesprávný a způsobuje zobrazování dialogového okna Zadat hodnotu parametru.

Poznámka: Tabulka může obsahovat víc vyhledávacích polí, a proto zkontrolujte kartu Vyhledávání u každého pole.

Začátek stránky

Viz taky

Příručka k syntaxi výrazů

Přidání funkcí do výrazů přístup

použití parametrů při zadávání dotazu

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×