Prioritní doručená pošta v Outlooku

Aktualizováno: Červen 2017

Prioritní doručená pošta vám pomůže zaměřit se na e-maily, které jsou pro vás nejdůležitější. Rozdělí vám složku Doručená pošta na dvě karty – Prioritní a Další. Nejdůležitější e-maily jsou na kartě Prioritní, zatímco ostatní zůstávají snadno dostupné (i když skryté) na kartě Další. Když se e-mail nasměruje do složky Další, zobrazí se upozornění. Na tuto kartu také můžete kdykoliv snadno přepnout a rychle zkontrolovat, co je tu nového. Podívejte se na toto video se stručným přehledem.

Otazník označuje obsah nápovědy Jak se Prioritní doručená pošta vypíná?

Jak Prioritní doručená pošta funguje?

Prioritní doručená pošta vám pomůže věnovat se přednostně nejdůležitějším věcem. O tom, který e-mail se dostane do složky Prioritní, se rozhoduje podle jeho obsahu (jestli třeba nejde o bulletin nebo strojově generovaný e-mail a podle dalších podmínek) a podle toho, s kým komunikujete nejčastěji. Pokud si fungování Prioritní doručené pošty potřebujete vyladit, můžete využít možnosti Přesunout do složky Prioritní a Přesunout do složky Další.

Zapnutí Prioritní doručené pošty

 1. V Outlooku 2016 vyberte kartu Zobrazení.

 2. Vyberte Zobrazit Prioritní doručenou poštu.

  Tlačítko Zobrazit Prioritní doručenou poštu na kartě Zobrazení

  V horní části poštovní schránky se vám objeví karty Prioritní a Další. Když se e-mail nasměruje do složky Další, zobrazí se upozornění. Na tuto kartu také můžete kdykoliv snadno přepnout a rychle zkontrolovat, co je tu nového.

  Když je vybraná možnost Zobrazit Prioritní doručenou poštu, zobrazí se v horní části složky Doručená pošta karty Prioritní a Další.

Změna způsobu třídění zpráv

 1. Ve složce Doručená pošta vyberte kartu Prioritní nebo Další a pak klikněte pravým tlačítkem myši na zprávu, kterou chcete přesunout.

 2. Pokud chcete přesunout jenom vybranou zprávu ze složky Prioritní do složky Další, zvolte Přesunout do složky Další. Pokud chcete na kartu Další doručovat všechny budoucí zprávy od daného odesílatele, zvolte Vždycky přesouvat do složky Další.

  Pokud chcete přesunout jenom vybranou zprávu ze složky Další do složky Prioritní, zvolte Přesunout do složky Prioritní. Pokud chcete na kartu Prioritní doručovat všechny budoucí zprávy od daného odesílatele, zvolte Vždycky přesouvat do složky Prioritní.

  Souběžné zobrazení možností Přesunout a Vždycky přesouvat

Podívejte se na Prioritní doručenou poštu v akci

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Zapnutí Prioritní doručené pošty

 1. Otevřete Outlook na webu.

  Primární zobrazení Outlooku na webu
 2. Vyberte Ikona Nastavení > Nastavení zobrazení > Prioritní doručená pošta.

 3. V části Při doručení e-mailu vyberte Řadit zprávy na kartách Prioritní a Další. V horní části poštovní schránky se vám objeví karty Prioritní a Další. Když se e-mail nasměruje do složky Další, zobrazí se upozornění. Na tuto kartu také můžete kdykoliv snadno přepnout a rychle zkontrolovat, co je tu nového.

  Funkci Prioritní doručená pošta můžete zapnout nebo vypnout na stránce Nastavení zobrazení.

 4. Klikněte na OK.

Změna způsobu třídění zpráv

 1. Ve složce Doručená pošta vyberte kartu Prioritní nebo Další a pak klikněte pravým tlačítkem myši na zprávu, kterou chcete přesunout.

 2. Pokud chcete přesunout jenom vybranou zprávu ze složky Prioritní do složky Další, zvolte Přesunout do kategorie Další > Přesunout tuto konverzaci. Pokud chcete na kartu Další doručovat všechny budoucí zprávy od daného odesílatele, zvolte Přesunout do kategorie Další > Vždycky přesunout.

  Pokud chcete přesunout z karty Další na kartu Prioritní jenom vybranou zprávu, zvolte Přesunout do složky Prioritní > Přesunout tuto konverzaci. Pokud chcete na kartu Prioritní doručovat všechny budoucí zprávy od daného odesílatele, zvolte Přesunout do složky Prioritní > Vždycky přesouvat.

  Možnosti Přesunout do Prioritní a Přesunout do kategorie Další v Outlooku na webu

Důležité informace: Prioritní doručená pošta se postupně zavádí i pro účty Outlook.com. Pokud jste použili následující postup, ale Prioritní doručenou poštu nevidíte, váš účet se pravděpodobně ještě na tuto funkci neupgradoval. Už brzy bude k dispozici.

Zapnutí Prioritní doručené pošty

 1. Otevřete Outlook.com nebo Hotmail.com.

  Primární obrazovka služby Outlook.com nebo Hotmail.com
 2. Vyberte Ikona Nastavení > Nastavení zobrazení > Prioritní doručená pošta.

 3. V části Při doručení e-mailu vyberte Řadit zprávy na kartách Prioritní a Další. V horní části poštovní schránky se vám objeví karty Prioritní a Další. Když se e-mail nasměruje do složky Další, zobrazí se upozornění. Na tuto kartu také můžete kdykoliv snadno přepnout a rychle zkontrolovat, co je tu nového.

  Funkci Prioritní doručená pošta můžete zapnout nebo vypnout na stránce Nastavení zobrazení.

 4. Klikněte na OK.

Změna způsobu třídění zpráv

 1. Ve složce Doručená pošta vyberte kartu Prioritní nebo Další a pak klikněte pravým tlačítkem myši na zprávu, kterou chcete přesunout.

 2. Pokud chcete přesunout jenom vybranou zprávu ze složky Prioritní do složky Další, zvolte Přesunout do kategorie Další > Přesunout tuto konverzaci. Pokud chcete na kartu Další doručovat všechny budoucí zprávy od daného odesílatele, zvolte Přesunout do kategorie Další > Vždycky přesunout.

  Pokud chcete přesunout z karty Další na kartu Prioritní jenom vybranou zprávu, zvolte Přesunout do složky Prioritní > Přesunout tuto konverzaci. Pokud chcete na kartu Prioritní doručovat všechny budoucí zprávy od daného odesílatele, zvolte Přesunout do složky Prioritní > Vždycky přesouvat.

  Možnosti Přesunout do Prioritní a Přesunout do kategorie Další v Outlooku na webu

Zapnutí Prioritní doručené pošty

 1. Otevřete Outlook 2016 pro Mac.

 2. Na kartě Uspořádání klikněte na Prioritní doručená pošta.

  Tlačítko Prioritní doručená pošta na kartě Uspořádání na pásu karet

  V horní části doručené pošty se vám objeví karty Prioritní a Další. Když se e-mail nasměruje do složky Další, zobrazí se upozornění. Na tuto kartu také můžete kdykoliv snadno přepnout a rychle zkontrolovat, co je tu nového.

Tip: Můžete nastavit, aby počet nepřečtených zpráv uváděný v odznaku na aplikaci zahrnoval jenom zprávy z karty Prioritní. Pokud chcete toto nastavení upravit, přejděte na Outlook > Předvolby > Oznámení a zvuky > Počet v odznaku na aplikaci.

Přesunutí zpráv z karty Prioritní na kartu Další

 1. Ve složce Doručená pošta vyberte kartu Prioritní a pak vyberte zprávu, kterou chcete přesunout.

 2. Na kartě Domů na pásu karet klikněte na šipku dolů u tlačítka Přesunout do složky Další.

  Tlačítko Přesunout do složky Další

 3. Pokud chcete přesunout jenom vybranou zprávu, zvolte Přesunout do složky Další. Pokud chcete na kartu Další doručovat všechny budoucí zprávy od daného odesílatele, zvolte Vždycky přesouvat do složky Další.

  V nabídce Přesunout do složky Další jsou dvě možnosti: Přesunout do složky Další a Vždycky přesouvat do složky Další.

Přesunutí zpráv z karty Další na kartu Prioritní

 1. Vyberte zprávu v doručené poště.

 2. Na kartě Domů na pásu karet klikněte na šipku dolů u tlačítka Přesunout do složky Prioritní.

  Tlačítko Přesunout do složky Prioritní

 3. Pokud chcete přesunout jenom vybranou zprávu, zvolte Přesunout do složky Prioritní. Pokud chcete na kartu Prioritní doručovat všechny budoucí zprávy od daného odesílatele, zvolte Vždycky přesouvat do složky Prioritní.

  V nabídce Přesunout do složky Prioritní jsou dvě možnosti: Přesunout do složky Prioritní a Vždycky přesouvat do složky Prioritní.

Zapnutí Prioritní doručené pošty

 1. V aplikaci Pošta pro Windows 10 zvolte Tlačítko Nastavení v aplikacích Pošta a Kalendář pro Windows 10 > Čtení.

 2. K zapnutí Prioritní doručené pošty použijte posuvník Prioritní doručená pošta.

  Nahoře v doručené poště se zobrazí karty Prioritní a Další. Když se e-mail nasměruje na kartu Další, zobrazí se upozornění. Mezi kartami můžete kdykoliv přepínat, abyste rychle zjistili, co je tu nového.

Přesunutí zpráv z karty Prioritní na kartu Další

 1. V doručené poště vyberte kartu Prioritní a pravým tlačítkem klikněte na zprávu, kterou chcete přesunout.

 2. Zvolte jednu z těchto možností:

  • Pokud chcete přesunout jenom vybranou zprávu, zvolte Přesunout do složky Další.

  • Pokud chcete na kartu Další doručovat všechny budoucí zprávy od daného odesílatele, zvolte Vždycky přesouvat do složky Další.

Přesunutí zpráv z karty Další na kartu Prioritní

 1. V doručené poště vyberte kartu Další a pravým tlačítkem klikněte na zprávu, kterou chcete přesunout.

 2. Zvolte jednu z těchto možností:

  • Pokud chcete přesunout jenom vybranou zprávu, zvolte Přesunout do složky Prioritní.

  • Pokud chcete na kartu Prioritní doručovat všechny budoucí zprávy od daného odesílatele, zvolte Vždycky přesouvat do složky Prioritní.

Časté otázky

Prioritní doručenou poštu budou brzy podporovat všechny verze Outlooku, které dostávají aktualizace funkcí (například Office 2016 pro Windows nebo Mac ve verzi Office 365, Outlook na webu, aplikace Outlook pro iOS, Android a Windows Phone a také aplikace Pošta pro Windows 10). Prioritní doručená pošta se zobrazí, až bude povolená ve vaší poštovní schránce. Pokud používáte e-mailový účet Office 365 v organizaci, může správce Prioritní doručenou poštu ve vaší organizaci zakázat. Požádejte ho o pomoc.

Prioritní doručená pošta nahradí funkci Nepotřebné. Po přepnutí na novou funkci už nebudete dostávat méně důležité e-maily do složky Nepotřebné. Místo toho se vám budou e-maily ve složce Doručená pošta rozdělovat na karty Prioritní a Další. Funkce Prioritní doručená pošta je založená na stejném algoritmu, který přesouval položky do složky Nepotřebné. To znamená, že e-maily, které byly nastavené na přesouvání do složky Nepotřebné, se teď budou přesouvat do složky Další. Zprávy, které už máte ve složce Nepotřebné, tam zůstanou, dokud je neodstraníte nebo nepřesunete.

Prozatím to možné je. Za nějakou dobu ale Prioritní doručená pošta funkci Nepotřebné úplně nahradí.

Ano. Prioritní doručenou poštu můžete zapnout podle pokynů výše.

Ano. Jakmile povolíte Prioritní doručenou poštu, zobrazí se vám v horní části složky Doručená pošta karty Prioritní a Další. Čím více budete funkci Prioritní doručená pošta používat, tím inteligentněji a efektivněji vám bude třídit zprávy. Můžete také naučit Outlook rozpoznávat důležité věci tím, že budete přesouvat e-maily mezi složkami Prioritní a Další a nastavíte pravidla, která zajistí, aby se e-maily od určitých odesílatelů vždy zobrazovaly v určité cílové složce.

V Outlooku pro iOS nebo Android se nic nemění. Až se všechny naše desktopové a webové verze aplikace Outlook aktualizují a zavede se do nich funkce Prioritní doručená pošta, budete mít na kartách Prioritní a Další stejné věci ve všech svých klientech Outlook.

Viz taky

Vypnutí Prioritní doručené pošty

Prioritní doručená pošta pro Outlook Mobile

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×