Prioritní doručená pošta v Outlooku

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.


Poslední aktualizace: 17 prosinec 2018

Doručená pošta Focused by složky Doručená pošta do těchto karet – Focused a další. Nejdůležitější e-mailové zprávy jsou na kartě Focused, zatímco ostatní zůstávají snadno dostupné, ale zmenšit – na kartě jiné.

Poznámka: Fokusem a dalších nezobrazuje ve vaší poštovní schránce, bude pravděpodobně nutné složky nepotřebné místo. Další informace najdete v tématu Použití funkce nepotřebné k seřazení zpráv s nízkou prioritou v Outlooku .

Outlook pro Windows | Outlook na webu | Outlook.com | Outlook pro Mac | Pošta pro Windows 10

Otazník označuje obsah nápovědy Jak se Prioritní doručená pošta vypíná?

Outlook pro Windows

V Outlooku pro Windows zaměření složky Doručená pošta je k dispozici pouze pro účty Office 365, Exchange a Outlook.com.

Zapnutí Prioritní doručené pošty

 1. V Outlooku na kartu zobrazení.

 2. Vyberte Zobrazit Prioritní doručenou poštu.

  Tlačítko Zobrazit Prioritní doručenou poštu na kartě Zobrazení

  V horní části poštovní schránky se vám objeví karty Prioritní a Další. Když se e-mail nasměruje do složky Další, zobrazí se upozornění. Na tuto kartu také můžete kdykoliv snadno přepnout a rychle zkontrolovat, co je tu nového.

  Když je vybraná možnost Zobrazit Prioritní doručenou poštu, zobrazí se v horní části složky Doručená pošta karty Prioritní a Další.

Změna způsobu třídění zpráv

 1. Ve složce Doručená pošta vyberte kartu Prioritní nebo Další a pak klikněte pravým tlačítkem myši na zprávu, kterou chcete přesunout.

 2. Pokud chcete přesunout jenom vybranou zprávu ze složky Prioritní do složky Další, zvolte Přesunout do složky Další. Pokud chcete na kartu Další doručovat všechny budoucí zprávy od daného odesílatele, zvolte Vždycky přesouvat do složky Další.

  Pokud chcete přesunout jenom vybranou zprávu ze složky Další do složky Prioritní, zvolte Přesunout do složky Prioritní. Pokud chcete na kartu Prioritní doručovat všechny budoucí zprávy od daného odesílatele, zvolte Vždycky přesouvat do složky Prioritní.

  Souběžné zobrazení možností Přesunout a Vždycky přesouvat

Podívejte se na Prioritní doručenou poštu v akci

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Outlook na webu

Pokyny jsou trochu lišit podle toho, že používáte nové Outlook na webu nebo klasická verze. Zvolte verzi, kterou používáte naleznete v pokynech, které vás budou týkat.

POKUD VAŠE POŠTOVNÍ SCHRÁNKA VYPADÁ TAKTO...

Beta verze Outlook Web

Přečtěte si pokyny pro novou verzi Outlooku na webu.

POKUD VAŠE POŠTOVNÍ SCHRÁNKA VYPADÁ TAKTO...

Outlook na webu

Přečtěte si pokyny pro klasickou verzi Outlooku na webu.

Poznámka: Pokud panel nástrojů obsahuje logo vaší organizace, může se zobrazit něco trochu jiného, než je uvedeno výše.

Pokyny pro novou verzi Outlooku na webu

Zapnutí Prioritní doručené pošty

 1. Otevřete Outlook na webu.

  Snímek obrazovky s pošta v Outlooku na webu beta

 2. V horní části stránky vyberte Nastavení Ikona Nastavení .

 3. Vyberte přepínač vedle Zaměření složky Doručená pošta.

  V horní části poštovní schránky se vám objeví karty Prioritní a Další. Když se e-mail nasměruje do složky Další, zobrazí se upozornění. Na tuto kartu také můžete kdykoliv snadno přepnout a rychle zkontrolovat, co je tu nového.

Změna způsobu třídění zpráv

 1. Ve složce Doručená pošta vyberte kartu Prioritní nebo Další a pak klikněte pravým tlačítkem myši na zprávu, kterou chcete přesunout.

 2. Horní přesunout zprávy od Focused jinam, vyberte Přesunout > přesunout do jiné složky Doručená pošta. Vyberte Vždy přesunout do jiné složky Doručená pošta, pokud mají všechny budoucí zprávy od odesílatele nedoručila ji do jinou kartu.

  Pokud přesunujete jednu zprávu z jiné Focused, vyberte přesunout do složky Doručená pošta Focused > Přesunout. Vyberte Vždy přesunout do složky Doručená pošta Focused, pokud mají všechny budoucí zprávy od odesílatele nedoručila ji na kartu Focused.

Pokyny pro klasickou verzi Outlooku na webu

Zapnutí Prioritní doručené pošty

 1. Otevřete Outlook na webu.

  Primární zobrazení Outlooku na webu
 2. Vyberte Nastavení Ikona Nastavení > Nastavení zobrazení > Zaměření složky Doručená pošta.

 3. V části Při doručení e-mailu vyberte Řadit zprávy na kartách Prioritní a Další. V horní části poštovní schránky se vám objeví karty Prioritní a Další. Když se e-mail nasměruje do složky Další, zobrazí se upozornění. Na tuto kartu také můžete kdykoliv snadno přepnout a rychle zkontrolovat, co je tu nového.

  Funkci Prioritní doručená pošta můžete zapnout nebo vypnout na stránce Nastavení zobrazení.

 4. Klikněte na OK.

Změna způsobu třídění zpráv

 1. Ve složce Doručená pošta vyberte kartu Prioritní nebo Další a pak klikněte pravým tlačítkem myši na zprávu, kterou chcete přesunout.

 2. Pokud přesunujete jednu zprávu z Focused jinam, vyberte přesunout do jiné složky Doručená pošta. Vyberte Vždy přesunout do jiné složky Doručená pošta, pokud mají všechny budoucí zprávy od odesílatele nedoručila ji do jinou kartu.

  Pokud přesunujete jednu zprávu z jiné Focused, vyberte přesunout do složky Doručená pošta Focused. Vyberte Vždy přesunout do složky Doručená pošta Focused, pokud mají všechny budoucí zprávy od odesílatele nedoručila ji na kartu Focused.

  Možnosti Přesunout do Prioritní a Přesunout do kategorie Další v Outlooku na webu

Outlook.com, Hotmail.com

Zapnutí fokusem složky Doručená pošta

 1. Otevřete Outlook.com nebo Hotmail.com.

 2. Vyberte Nastavení Ikona Nastavení . Ve skupinovém rámečku Rychlé nastavení zapněte Zaměření složky Doručená pošta.

  Snímek obrazovky zobrazující podokně snadné nastavení s zaměření doručené pošty vybranými možnostmi pro zapnutí.

 3. V horní části své poštovní schránce, v seznamu e-mailové zprávy vyberte mezi Focused a Další. Se můžete přepnout mezi kartami kdykoli rychle zobrazit.

  Snímek obrazovky ukazuje Focused a další karty v horní části poštovní schránce webu Outlook.com.

Změna způsobu třídění zpráv

 1. Ve složce Doručená pošta vyberte kartu Prioritní nebo Další a pak klikněte pravým tlačítkem myši na zprávu, kterou chcete přesunout.

 2. Pokud přesunujete jednu zprávu z Focused jinam, zvolte Přesunout > přesunout do jiné složky Doručená pošta. Vždy přesunout do jiné složky Doručená pošta podle potřeby zvolte všechny budoucí zprávy od odesílatele nedoručila ji do jinou kartu.

  Snímek obrazovky se zobrazí v místní nabídce s možnostmi pro přesunout do jiné složky Doručená pošta a vždy přesunout do jiné složky Doručená pošta.

  Pokud přesunujete jednu zprávu z jiné Focused, zvolte přesunout do složky Doručená pošta Focused > Přesunout. Vždy přesunout do složky Doručená pošta Focused podle potřeby zvolte všechny budoucí zprávy od odesílatele nedoručila ji na kartu Focused.

  Snímek obrazovky se zobrazí v místní nabídce s přesunout do složky Doručená pošta Focused a vždy přesunout do složky Doručená pošta možnosti Focused.

Outlook pro Mac

V Outlooku 2016 for Mac zaměření složky Doručená pošta je dostupná jenom pro Office 365 Business e-mailů.

Zapnutí Prioritní doručené pošty

 1. Otevřete Outlook 2016 pro Mac.

 2. Na kartě Uspořádání klikněte na Prioritní doručená pošta.

  Tlačítko Prioritní doručená pošta na kartě Uspořádání na pásu karet

  V horní části doručené pošty se vám objeví karty Prioritní a Další. Když se e-mail nasměruje do složky Další, zobrazí se upozornění. Na tuto kartu také můžete kdykoliv snadno přepnout a rychle zkontrolovat, co je tu nového.

Tip: Můžete nastavit, aby počet nepřečtených zpráv uváděný v odznaku na aplikaci zahrnoval jenom zprávy z karty Prioritní. Pokud chcete toto nastavení upravit, přejděte na Outlook > Předvolby > Oznámení a zvuky > Počet v odznaku na aplikaci.

Změna způsobu třídění zpráv

 1. Ve složce Doručená pošta vyberte kartu Prioritní a pak vyberte zprávu, kterou chcete přesunout.

 2. Vyberte zprávu > přesunout do jiné, pokud chcete jenom vybranou zprávu přesunout. Pokud chcete všechny budoucí zprávy od odesílatele nedoručila ji na kartu, vyberte > zprávuVždy přesunout do jiné.

  Přesunutí Focused > zprávy vyberte, pokud chcete jenom vybranou zprávu přesunout. Pokud chcete všechny budoucí zprávy od odesílatele nedoručila ji na kartu Focused, vyberte > zprávuVždy přesunout do Focused.

  V nabídce Přesunout do složky Prioritní jsou dvě možnosti: Přesunout do složky Prioritní a Vždycky přesouvat do složky Prioritní.

Pošta pro Windows 10

Zapnutí Prioritní doručené pošty

 1. V Pošta pro Windows 10 zvolte Nastavení Ikona Nastavení > Zaměření složky Doručená pošta.

 2. Posunutím prstem Seřadit zprávy do fokusem ana.

  Prioritní doručenou poštu můžete zapnout nebo vypnout pomocí posuvníku Řadit zprávy na kartách Prioritní a Další.

  Nahoře v doručené poště se zobrazí karty Prioritní a Další. Když se e-mail nasměruje na kartu Další, zobrazí se upozornění. Mezi kartami můžete kdykoliv přepínat, abyste rychle zjistili, co je tu nového.

Přesunutí zpráv z karty Prioritní na kartu Další

 1. V doručené poště vyberte kartu Prioritní a pravým tlačítkem klikněte na zprávu, kterou chcete přesunout.

 2. Zvolte jednu z těchto možností:

  • Pokud chcete přesunout jenom vybranou zprávu, zvolte Přesunout do složky Další.

  • Pokud chcete na kartu Další doručovat všechny budoucí zprávy od daného odesílatele, zvolte Vždycky přesouvat do složky Další.

Přesunutí zpráv z karty Další na kartu Prioritní

 1. V doručené poště vyberte kartu Další a pravým tlačítkem klikněte na zprávu, kterou chcete přesunout.

 2. Zvolte jednu z těchto možností:

  • Pokud chcete přesunout jenom vybranou zprávu, zvolte Přesunout do složky Prioritní.

  • Pokud chcete na kartu Prioritní doručovat všechny budoucí zprávy od daného odesílatele, zvolte Vždycky přesouvat do složky Prioritní.

Časté otázky

Nejnovější informace o dostupnosti zaměření doručené pošty najdete v článku naší příspěvku blogu.

Prioritní doručená pošta nahradí funkci Nepotřebné. Po přepnutí na novou funkci už nebudete dostávat méně důležité e-maily do složky Nepotřebné. Místo toho se vám budou e-maily ve složce Doručená pošta rozdělovat na karty Prioritní a Další. Funkce Prioritní doručená pošta je založená na stejném algoritmu, který přesouval položky do složky Nepotřebné. To znamená, že e-maily, které byly nastavené na přesouvání do složky Nepotřebné, se teď budou přesouvat do složky Další. Zprávy, které už máte ve složce Nepotřebné, tam zůstanou, dokud je neodstraníte nebo nepřesunete.

Prozatím to možné je. Za nějakou dobu ale Prioritní doručená pošta funkci Nepotřebné úplně nahradí.

Ano. Prioritní doručenou poštu můžete zapnout podle pokynů výše.

Ano. Jakmile povolíte Prioritní doručenou poštu, zobrazí se vám v horní části složky Doručená pošta karty Prioritní a Další. Čím více budete funkci Prioritní doručená pošta používat, tím inteligentněji a efektivněji vám bude třídit zprávy. Můžete také naučit Outlook rozpoznávat důležité věci tím, že budete přesouvat e-maily mezi složkami Prioritní a Další a nastavíte pravidla, která zajistí, aby se e-maily od určitých odesílatelů vždy zobrazovaly v určité cílové složce.

V Outlooku pro iOS nebo Android se nic nemění. Až se všechny naše desktopové a webové verze aplikace Outlook aktualizují a zavede se do nich funkce Prioritní doručená pošta, budete mít na kartách Prioritní a Další stejné věci ve všech svých klientech Outlook.

Příbuzná témata

Vypnutí zaměření složky Doručená pošta
Zaměření složky Doručená pošta aplikace Outlook Mobile

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×