Principy používání dat v aplikaci Project

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Aplikace Microsoft Office Project používá data k plánování úkolů v projektu Plán. Kalendářní data, která jste zadali se používají pro mnoho účely, včetně výpočtu doby trvání, přiřazení kalendářních dat do jiné úkoly a Vyrovnání přidělení zdroje. Protože jsou kalendářní data klíčové poměr plánu projektu, je třeba porozumět formátování kalendářních dat a jak lze změnit formátování potřebám vaší organizace.

Faktory ovlivňující výpočet dat projektu

Výpočty dat jsou v aplikaci Project založeny na několika faktorech. Při vytváření nového plánu projektu zadáváte Datum zahájení projektu. Jestliže při zadávání nových úkolů nezadáte data zahájení, použije aplikace Project ve výchozím nastavení datum zahájení projektu. Datum dokončení projektu je vypočítáno na základě posledního data dokončení některého z úkolů projektu.

Tip: Chcete-li nové úkoly zahájit k aktuálnímu datu a nikoli k datu zahájení projektu, klepněte v nabídce Nástroje na příkaz Možnosti a potom klepněte na kartu Plán. V poli se seznamem Nové úkoly klepněte na položku Zahájit nyní. Pokud vyberete tuto možnost plánování, bude při zadání úkolů bez určení data u těchto úkolů použito Omezení Zahájit po dni (včetně).

Na výpočet data mají vliv následující faktory:

  • Doba trvání:    Doba trvání slouží k naplánování data dokončení úkolu. Pokud úkol začíná například 1. listopadu a jeho doba trvání je 3 dny, bude v případě, že jsou v kalendáři projektu nebo kalendáři úkolů zobrazeny dny 1. až 3. listopadu jako pracovní, vypočítáno datum dokončení úkolu na 3. listopadu.

  • Dostupnost zdrojů:    Na výpočet data může mít vliv Dostupnost zdrojů. Pokud je zdroj k dispozici pouze 20 hodin týdně a máte 40hodinový úkol, který vyžaduje kvalifikaci daného zdroje, je datum dokončení daného úkolu vypočítáno na základě dostupnosti tohoto zdroje. Pokud je datum zahájení úkolu 12. března, je datum jeho dokončení vypočítáno na datum o 10 pracovních dnů později, tedy 23. března.

  • Závislosti mezi úkoly    Závislosti mezi úkoly můžete mít vliv na výpočet data. Například dva úkoly a jeden z nich nejde spustit druhý nedokončili, aplikace Project vypočítá datum zahájení druhý úkol tak, aby ho po datu dokončení prvního úkolu.

Na výpočet dat pro projekty a úkoly v aplikaci Project má vliv mnoho dalších faktorů. V aplikaci Microsoft Office Project 2007 je k dispozici podokno Hybné faktory úkolů, jež slouží k usnadnění identifikace faktorů, které mají vliv na datum zahájení úkolů. Další informace o podokně Hybné faktory úkolů naleznete v části Viz také.

Používané formáty data a času

Data lze zadávat do mnoha polí aplikace Project a do většiny polí s kalendářními daty lze zadávat informace o času. V aplikaci Project lze zadávat informace o datu a čase v různých formátech. Tyto formáty data a času jsou závislé na formátech data a času systému. Pokud zadáte datum například ve tvaru 2/3/07, může být v závislosti na místním nastavení systému interpretováno jako 3. února nebo 2. března.

Číselné prvky data lze oddělit znaky (například / nebo -) nebo mezerou. Pro 14. srpen 2007 lze například zadat 14/8/07, 14-8-07 nebo 14 8 07.

Poznámka: Formát data použitý v projektu a v určitých tabulkách v projektu lze snadno změnit. Další informace o změně formátu data získáte klepnutím na odkazy v části Viz také.

V následující tabulce je uvedeno, jakým způsobem se zadávají v aplikaci Project data a časy:

Prvek

Podrobnosti

Měsíc

Měsíc lze zadat pomocí názvu měsíce, římské číslice nebo arabské číslice. Můžete zadat například Srpen, VIII nebo 8.

Den v týdnu

Den v týdnu lze zadat pomocí názvu dne nebo zkratky. Můžete zadat například Středa nebo St. V polích zahájení a dokončení je uvedeno úplné datum dalšího výskytu určeného dne v týdnu.

Označení dopoledne a odpoledne

Pokud není určeno, zda jde o dopoledne nebo odpoledne (to znamená, pokud nezadáte dop. nebo odp.) a výchozí formát času je 12hodinový, aplikace Project nastaví čas na odpoledne. Pokud zadáte hodnotu v rozmezí od 7:00 do 11:59, je nastaven čas na dopoledne.

Formát času je určen systémem Microsoft Windows a k jeho nastavení slouží příslušný ovládací panel. Další informace o nastavení formátů času naleznete v dokumentaci k systému Microsoft Windows.

Úvodní nula

Před jednocifernými časy není nutné zadávat úvodní nulu. Například dvě hodiny lze zadat ve formátu 2:00 nebo 02:00.

V mnoha oblastech můžete zadat znovu nebo zítra. Project vloží aktuální datum "dnes" a aktuální datum plus jeden den "zítra" Možná by vás stíhat psát den v týdnu, jako je pátek. Project vloží datum prvního pátek od aktuálního data.

Pořadí data a času je libovolné. Lze zadat například 14:00 14/8/07 nebo 14/8/07 14:00.

Co když mojí zemi používá jiný formát data?

Aplikace Project zobrazuje data podle nastavení systému. Pokud jsou v projektu zobrazena data ve formátu, který není ve vaší zemi používán, můžete formát změnit pomocí příslušného ovládacího panelu. Další informace o nastavení národních formátů data naleznete v dokumentaci k systému Microsoft Windows.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×