Principy dialogového okna Vzhled stránky v Publisheru

Pokud chcete upravit velikost stránek aktuální publikace, můžete v Publisheru použít možnosti v dialogovém okně Vzhled stránky.

Poznámka: Pokud vytváříte velikost stránky pro typ publikace, který Publisher neobsahuje, dosáhnete nejlepších výsledků, když vyjdete z typu publikace podobné velikosti a pak vytvoříte velikost stránky odpovídající požadované velikosti lístku.Pokud chcete třeba vytvořit lístek o rozměrech 5 x 10 cm, začněte vizitkou.

Nastavení stránky

 1. Na kartě Návrh stránky klikněte na ikonu pro otevření dialogového okna Vzhled stránky.

  Ikona pro otevření dialogového okna Vzhled stránky

 2. Zadejte šířku a výšku stránky.

Poznámka: Pokud chcete vytvořit opakovaně použitelnou vlastní velikost stránky, použijte dialogové okno Vytvořit novou velikost stránky, které otevřete tlačítkem Velikost na kartě pásu karet Návrh stránky.

Nastavení vodítek okrajů

Vodítka okrajů slouží k nastavení velikosti prostoru mezi okraji stránky v publikaci a mezi slovy a obrázky na stránce.

 1. Na kartě Návrh stránky klikněte na ikonu pro otevření dialogového okna Vzhled stránky.

  Ikona pro otevření dialogového okna Vzhled stránky

  Poznámka: Oblast na listu papíru, na kterou může tiskárna tisknout, je omezená. Mnohé tiskárny netisknou až k okrajům papíru bez ohledu na to, jak široké okraje nastavíte. Při nastavení okrajů a vytvoření stránky se musíte ujistit, že obsah, který chcete vytisknout, nezasahuje mimo oblast tisku použité tiskárny.

 2.  Zadejte požadovaný prostor na horním, levém, pravém a dolním okraji publikace.

  Části publikace, které zasahují mimo rozměry dané velikostí stránky, se nevytisknou.

Začátek stránky

Typy rozložení

Jedna stránka na list: Na tuto možnost klikněte, chcete-li na každý list papíru vytisknout jednu stránku publikace. V okně Náhled uvidíte, jak bude velikost stránky vyhovovat velikosti papíru.

Brožura: Tato možnost nastaví u publikace rozvržení brožury. Popisky vodítek okrajů se změní tak, že namísto možnosti Vlevo se zobrazí možnost Vnější a namísto možnosti Vpravo se zobrazí možnost Vnitřní. Tyto možnosti budou odrážet pozici v brožuře. Brožury jsou obvykle vytištěny na listy papíru, které jsou poté přeloženy tak, aby vytvořily brožuru.

E-mail: Tato možnost nastaví design stránky publikace pro e-mail.

Obálka: Tato možnost nastaví publikaci na standardní obálku 9,5 x 4,125 ”. Tyto rozměry jde změnit pomocí nastavení Šířka a Výška v části Stránka tohoto dialogového okna.

Přeložená karta: Tento typ rozložení slouží k vytvoření přání, kdy se stránky vytisknou na list papíru a potom se tento list přeloží, aby vzniklo přání. Pokud vyberete rozložení Přeložená karta, zobrazí se možnosti přeložení listu. Výběrem možnosti ze seznamu zadejte způsob, jak se bude publikace skládat:

 • Čtvrtina listu s přeložením po straně: Všechny stránky publikace budou vytištěny na stejný list papíru. Hotová karta bude přeložená na jedné straně.

 • Čtvrtina listu s přeložením nahoře: Všechny stránky publikace budou vytištěny na stejný list papíru. Hotová karta bude přeložená na horní straně.

 • Polovina listu s přeložením po straně: Dvě stránky publikace budou vytištěny svisle na stejnou stranu listu papíru.

 • Polovina listu s přeložením nahoře: Dvě stránky publikace budou vytištěny vodorovně na stejnou stranu listu papíru.

Více stránek na list: Tato možnost vytiskne na každý list papíru více stránek. Pokud vyberete typ rozložení Více stránek na list, zobrazí se možnosti cílového listu.

Další možnosti

 • Cílová velikost papíru: Klikněte na některou z následujících možností: Letter nebo A4. Pokud tisknete na papír jiné velikosti, vyberte možnost Vlastní a poté zadejte následující rozměry:

  • Šířka papíru: Zadejte šířku listu papíru.

  • Výška papíru: Zadejte výšku listu papíru.

 • Vnější okraj: Zadejte vzdálenost mezi skupinou více kopií a levým a pravým okrajem listu.

 • Horní okraj: Zadejte vzdálenost mezi skupinou více kopií a horním okrajem listu.

 • Vodorovná mezera: Zadejte vzdálenost mezi sloupci více kopií. Tisknete-li například vizitky ve dvou sloupcích, změnou této možnosti nastavíte vzdálenost mezi oběma sloupci.

 • Svislá mezera: Zadejte vzdálenost mezi jednotlivými řádky více kopií. Tisknete-li například vizitky ve čtyřech řádcích, změní se vodorovná mezera mezi jednotlivými řádky vizitek.

Náhled

V okně Náhled se zobrazuje typ rozložení a vybrané okraje. Celkové rozměry jsou znázorněné černou čarou v bílém obdélníku. Vodítka okrajů jsou znázorněná modrými tečkovanými čarami uvnitř listu.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×