Principy dialogového okna Formátovat tabulku v Publisheru

Pokud byste chtěli naformátovat tabulku, můžete použít možnosti v dialogovém okně Formátovat tabulku v Publisheru.

Karta Barvy a čáry

Kartu Barvy a čáry použijte, pokud chcete na vybranou tabulku nebo buňky aplikovat barevné výplně, čáry nebo ohraničení.

Výplň

Barva: Vyberte barvu výplně z palety nebo vyberte některou z možností v seznamu:

 • Barvy schématu: Vyberte barvy z barevného schématu použitého v publikaci.

 • Standardní barvy: Vyberte ze standardní sady barev.

 • Bez výplně: Nechcete-li u vybraných buněk nebo tabulky použít žádnou výplň, klikněte na tuto možnost. Objekty bez výplně budou mít průhledné pozadí.

 • Další barvy: Kliknutím na tuto možnost otevřete dialogové okno Barvy. Novou barvu můžete vybrat ze standardní barevné palety nebo můžete vybrat vlastní barvu, kterou definujete pomocí barevného modelu RGB, HSL nebo CMYK. Dále můžete vybrat barvu PANTONE® .

  Poznámka: Barvy PANTONE® zobrazené zde nemusí odpovídat standardům identifikovaným společností PANTONE. Přesné barvy naleznete v aktuálních publikovaných barvách PANTONE Color Publications. PANTONE® a další ochranné známky společnosti Pantone, Inc. jsou vlastnictvím společnosti Pantone, Inc. © PANTONE, Inc., 2007.

Efekty výplně: Kliknutím na toto tlačítko otevřete dialogové okno Efekty výplně, ve kterém je možné použít například tyto efekty: přechod, textura, vzorek, obrázková výplň a barevné odstíny.

Průhlednost: Zadejte procentuální hodnotu pro průhlednost v poli Průhlednost nebo použijte pro nastavení průhlednosti výplně posuvník. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že jste vybrali určitý druh výplně.

Čára

Barva: Vyberte požadovanou barvu výplně z palety nebo vyberte některou z možností v seznamu:

 • Barvy schématu: Vyberte barvy z barevného schématu použitého v publikaci.

 • Standardní barvy: Vyberte ze standardní sady barev.

 • Bez obrysu: Pokud nechcete u vybraných buněk nebo tabulky použít žádný obrys, klikněte na tuto možnost.

 • Další barvy: Kliknutím na tuto možnost otevřete dialogové okno Barvy. Novou barvu můžete vybrat ze standardní barevné palety nebo můžete vybrat vlastní barvu, kterou definujete pomocí barevného modelu RGB, HSL nebo CMYK. Dále můžete vybrat barvu PANTONE® .

Šířka: Zadejte tloušťku čáry. Tato možnost není k dispozici, pokud jste vybrali možnost Bez barvy.

Náhled: Zobrazí vybrané výplně a styly čáry. Tlačítka kolem oddílu Náhled odpovídají příslušným čárám objektu. Pokud chcete použít formát čáry u jednotlivých čar, použijte tlačítka odpovídající čárám, které chcete změnit. Publisher zobrazí tlačítka odpovídající vertikálním a horizontálním čárám oddělujícím buňky tabulky. Pokud jste nastavili šikmé rozdělení buněk, zobrazí se v Publisheru tlačítko odpovídající šikmé čáře.

Předvolené: Chcete-li u objektu použít sadu čar, klikněte na jednu z možností Předvolené. Můžete vybrat možnosti, které odpovídají zobrazení bez čar, všech okrajů nebo rozdělovačů buněk.

Začátek stránky

Karta Velikost

Poznámka: Pokud vyberete tabulku a pokud jste povolili podporu pro východoasijské jazyky nebo pro jazyky psané zprava doleva v okně Jazykové nastavení systému Microsoft Office, bude mít tato karta název Velikost a směr.

Velikost a otočení

Výška: Zadejte požadovanou výšku tabulky.

Šířka: Zadejte požadovanou šířku tabulky.

Otočení: Zadejte úhel otočení objektu ve směru hodinových ručiček v rozsahu 0 až 359 stupňů.

Poznámky: 

 • Nastavení Výška a Šířka představují vždy rozměry tabulky před otočením.

 • Když změníte nastavení výšky a šířky v části Velikost a otočení, změní se v příslušném poměru nastavení výšky a šířky v rámci měřítka.

Měřítko

Výška: Zadejte požadovanou výšku tabulky jako procentuální hodnotu původní velikosti.

Šířka: Zadejte požadovanou šířku tabulky jako procentuální hodnotu původní velikosti.

Poznámky: 

 • Nastavení Výška a Šířka představují vždy rozměry tabulky před otočením.

 • V případě, že nastavení Výška a Šířka změníte ve skupinovém rámečku Měřítko, změní se příslušným způsobem nastavení přesné hodnoty Výška a Šířka ve skupinovém rámečku Velikost a otočení.

Zamknout poměr stran: Zaškrtnete toto políčko, chcete-li zachovat stejný poměr nastavení pro hodnoty Výška a Šířka. Pokud například změníte nastavení pro hodnotu Výška na 150 %, změní aplikace Publisher automaticky nastavení hodnoty Šířka na 150 %.

Začátek stránky

Karta Rozložení

Pokud chcete určit přesnou polohu objektu na stránce, použijte kartu Rozložení. Také je možné vybrat obtékání textu kolem tabulky na textovém poli nebo automatickém obrazci, který obsahuje text.

Umístění objektu: Pokud je tabulka na textovém poli nebo automatickém obrazci, vyberte, jestli chcete použít umístění vložené nebo přesné (fixní).

Pozice na stránce

Pomocí těchto možností můžete přesně umístit tabulku na stránce. Tyto možnosti nejsou k dispozici pro vložené tabulky.

Vodorovně: Zadejte požadovaný prostor mezi objektem a částí stránky uvedené v poli Od.

Od: Vyberte část stránky (Levý horní roh, Na střed nebo Pravý horní roh), od které chcete měřit vodorovné umístění tabulky.

Svisle: Zadejte požadovaný prostor mezi tabulkou a částí stránky uvedené v poli Od.

Od: Vyberte část stránky (Levý horní roh, Na střed nebo Pravý horní roh), od které chcete měřit svislé umístění tabulky.

Styl obtékání: Jestliže se tabulka nachází na textovém poli nebo na automatickém obrazci s textem, je možné určit způsob obtékání tabulky textem.

 • Obdélník: Umožňuje nastavit obtékání textu podél všech stran vybraného obdélníku tabulky.

 • Těsné: Umožňuje nastavit obtékání textu co nejtěsněji kolem tabulky.

 • Uvnitř: Umožňuje nastavit obtékání textu kolem obvodu a uvnitř jakýchkoli otevřených částí tabulky.

 • Nahoře a dole: Umožňuje nastavit obtékání textu nad a pod tabulkou, nikoli však po stranách.

 • Žádné: Umožňuje odebrat veškeré formátování obtékání textu tak, aby text kolem tabulky neobtékal. Pokud je tabulka průhledná, bude text za ní viditelný. Jinak bude text skrytý za tabulkou.

Zalomit text: Pokud se tabulka nachází na textovém poli nebo na automatickém obrazci a ve skupinovém rámečku Styl obtékání jste vybrali možnost Obdélník, Těsné nebo Uvnitř, je možné vybrat, jak bude text umístěn.

 • Oboustranně: Umožňuje text umístit po obou stranách tabulky.

 • Pouze vlevo: Umožňuje text umístit po levé straně tabulky.

 • Pouze vpravo: Umožňuje text umístit po pravé straně tabulky.

 • Na největším volném místě: Umožňuje text umístit na tu stranu tabulky, kde je nejvíce místa.

Vzdálenost od textu: V případě, že se objekt nachází na textovém poli nebo na automatickém obrazci a jedná se o vložený objekt, nebo pokud jste v oddílu Styl obtékání vybrali možnost Obdélník, můžete určit vzdálenost mezi obdélníkem výběru tabulky a obtékajícím textem.

 • Automaticky: Pokud zaškrtnete toto políčko, Publisher text automaticky umístí do výchozí vzdálenosti (0,04 palce) od tabulky. Pokud chcete změnit výchozí nastavení, zrušte zaškrtnutí políčka Automaticky a pak zadejte požadované hodnoty v polích Nahoru, Dolů, Vlevo a Vpravo.

Vodorovné zarovnání: Jedná-li se o vloženou tabulku, můžete vybrat, zda se má nacházet po jedné straně textového pole nebo automatického obrazce nebo zda se má při přidání nebo odstranění textu přesouvat z jedné strany na druhou.

 • Vlevo: Klikněte na tuto možnost, pokud chcete, aby při vkládání nebo odstraňování textu zůstala vložená tabulka po levé straně textového pole nebo automatického obrazce.

 • Vpravo: Klikněte na tuto možnost, pokud chcete, aby při vkládání nebo odstraňování textu zůstala vložená tabulka po pravé straně textového pole nebo automatického obrazce.

 • Přesunovat objekt s textem: Klikněte na tuto možnost, pokud chcete, aby vložená tabulka zůstávala na určitém místě v řádku textu a aby se při přidávání nebo odstraňování textu přesouvala z jedné strany textového pole nebo automatického obrazce na druhou.

Začátek stránky

Karta Vlastnosti buňky

Karta Vlastnosti buňky slouží k výběru možností pro umístění dat v buňce tabulky.

Poznámka: Karta Vlastnosti buňky je k dispozici pouze tehdy, je-li vybraným objektem tabulka.

Svislé zarovnání

Vyberte, zda chcete zarovnat text v buňce tabulky Nahoru, Na střed nebo Dolů.

Okraje textového pole

Pomocí tohoto nastavení můžete řídit velikost mezery mezi řádky a sloupci tabulky.

Levý: Zadejte požadovaný prostor mezi levým okrajem buňky tabulky nebo automatického obrazce a textem uvnitř.

Pravý: Zadejte požadovaný prostor mezi pravým okrajem buňky tabulky nebo automatického obrazce a textem uvnitř.

Horní: Zadejte požadovaný prostor mezi horním okrajem buňky tabulky nebo automatického obrazce a textem uvnitř.

Dolní: Zadejte požadovaný prostor mezi dolním okrajem buňky tabulky nebo automatického obrazce a textem uvnitř.

Otočit text v automatickém obrazci o 90°: Toto políčko zaškrtněte, jestliže chcete Otočit text obsažený v buňce tabulky nebo v automatickém obrazci o 90° doprava.

Začátek stránky

Aplikování provedených změn

Po úpravě nastavení na všech kartách pak kliknutím na OK aplikujte provedené změny na tabulku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×