Principy dialogového okna Formátovat objekt v Publisheru

Pomocí následujících možností v dialogovém okně Formát objektu můžete formátovat textová pole, automatické obrazce, tabulky, obrázky a objekty WordArt v Publisheru.

Poznámka: Některé karty v dialogovém okně jsou dostupné v závislosti na tom, jaký objekt jste vybrali.

O které kartě se chcete dozvědět více?

Karta Barvy a čáry

Kartu Barvy a čáry použijte, pokud chcete na vybraný objekt nebo buňku tabulky aplikovat barevné výplně, čáry nebo ohraničení.

Výplň

Barva: Vyberte barvu výplně z palety nebo vyberte některou z možností v seznamu:

 • Barvy schématu: Vyberte barvy z barevného schématu použitého v publikaci.

 • Standardní barvy: Vyberte ze standardní sady barev.

 • Bez výplně: Nechcete-li u vybraného objektu použít žádnou výplň, klikněte na tuto možnost. Objekty bez výplně budou mít průhledné pozadí.

 • Další barvy: Kliknutím na tuto možnost otevřete dialogové okno Barvy. Novou barvu můžete vybrat ze standardní barevné palety nebo můžete vybrat vlastní barvu, kterou definujete pomocí barevného modelu RGB, HSL nebo CMYK. Dále můžete vybrat barvu PANTONE® .

  Poznámka: Barvy PANTONE® zobrazené zde nemusí odpovídat standardům identifikovaným společností PANTONE. Přesné barvy naleznete v aktuálních publikovaných barvách PANTONE Color Publications. PANTONE® a další ochranné známky společnosti Pantone, Inc. jsou vlastnictvím společnosti Pantone, Inc. © PANTONE, Inc., 2007.

Efekty výplně: Kliknutím na toto tlačítko otevřete dialogové okno Efekty výplně, ve kterém je možné použít například tyto efekty: přechod, textura, vzorek, obrázková výplň a barevné odstíny.

Průhlednost: Zadejte procentuální hodnotu pro průhlednost v poli Průhlednost nebo použijte pro nastavení průhlednosti výplně posuvník. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že jste vybrali určitý druh výplně.

Čára

Barva: Vyberte požadovanou barvu výplně z palety nebo vyberte některou z možností v seznamu:

 • Barvy schématu: Vyberte barvy z barevného schématu použitého v publikaci.

 • Standardní barvy: Vyberte ze standardní sady barev.

 • Bez obrysu: Pokud nechcete u vybraného objektu použít žádný obrys, klikněte na tuto možnost.

 • Další barvy: Kliknutím na tuto možnost otevřete dialogové okno Barvy. Novou barvu můžete vybrat ze standardní barevné palety nebo můžete vybrat vlastní barvu, kterou definujete pomocí barevného modelu RGB, HSL nebo CMYK. Dále můžete vybrat barvu PANTONE® .

Průhlednost: Zadejte procentuální hodnotu pro průhlednost v poli Průhlednost nebo použijte pro nastavení průhlednosti výplně posuvník. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že jste vybrali určitý druh výplně.(Není dostupné v Publisheru 2007.)

Šířka: Zadejte tloušťku čáry. Tato možnost není k dispozici, pokud jste vybrali možnost Bez barvy. (V Publisheru 2007 se tato možnost nazývá Tloušťka.)

Složený typ: V seznamu možností vyberte kombinovaný styl čáry a tloušťky nebo kliknutím na tlačítko Okraje BorderArt přejdete do dialogového okna Okraje BorderArt. Tato možnost je dostupná jenom v případě, že jste vybrali určitý druh výplně. (V Publisheru 2007 se tato možnost nazývá Styl.)

Typ přerušované čáry: Vyberte v seznamu styl přerušované čáry. Tato možnost není k dispozici, pokud jste vybrali možnost Bez barvy. (Není dostupné v Publisheru 2007.)

Typ zakončení čáry: Vyberte v seznamu Oblé, Čtvercové nebo Ploché. Tato možnost není k dispozici, pokud jste vybrali možnost Bez barvy. (Není dostupné v Publisheru 2007.)

Typ spojení: Vyberte v seznamu Zkosení, Ostré nebo Oblé, abyste pro čáru použili různé typy rohů. Tato možnost není k dispozici, pokud jste vybrali možnost Bez barvy. (Není dostupné v Publisheru 2007.)

Okraje BorderArt: Kliknutím na toto tlačítko otevřete dialogové okno Okraje BorderArt, kde můžete vybrat grafické ohraničení objektu.

Náhled: Zobrazí výplně a styly čáry, které jste vybrali. Část Náhled je dostupná jenom pro typy objektů, které mají obdélníkové rozměry, jako jsou textová pole, tabulky, obrázky a obdélníkové automatické obrazce. Tlačítka kolem části Náhled odpovídají příslušným čárám objektu. Pokud chcete použít formát čáry u jednotlivých čar, použijte tlačítka odpovídající čárám, které chcete změnit. Publisher zobrazí tlačítka, která odpovídají svislým a vodorovným čárám oddělujícím buňky tabulky. Pokud jste nastavili šikmé rozdělení buněk, Publisher zobrazí tlačítko odpovídající šikmé čáry. Pokud je typem objektu tabulka, Publisher zobrazí tlačítka, která odpovídají svislým a vodorovným čárám oddělujícím buňky tabulky. Pokud jste nastavili šikmé rozdělení buněk, Publisher zobrazí tlačítko odpovídající šikmé čáry.

Předvolené: Chcete-li u objektu použít sadu čar, klikněte na jednu z možností Předvolené. Můžete vybrat možnosti, které odpovídají zobrazení bez čar, všech okrajů nebo rozdělovačů buněk.

Kreslit okraj uvnitř rámečku: Tuto možnost vyberte, pokud chcete kreslit okraj, který se přidá rovnoměrně z vnitřní i vnější strany rámečku objektu, nikoli pouze z vnitřní strany rámečku.

Poznámka: U některých automatických obrazců, jako je Veselý obličej, Plechovka nebo Blesk, tato možnost není dostupná.

Použít nastavení u nových typů objektů: Tuto možnost vyberte, pokud chcete zachovat nastavení pro výplně a čáry jako výchozí pro všechny nové objekty stejného typu objektu.

Poznámka: Toto zaškrtávací políčko je dostupné jenom v případě, že objekt, který formátujete, je textové pole nebo automatický obrazec.

Efekty obrazce: Otevře dialogové okno Formát obrazce, ze kterého máte přístup k efektům Výplň, Stín, Odraz, Záře, Měkké okraje, Prostorový efekt a Prostorové otočení. (Není dostupné v Publisheru 2007.)

Začátek stránky

Karta Velikost

Poznámka: Pokud vyberete tabulku a pokud jste povolili podporu pro východoasijské jazyky nebo pro jazyky psané zprava doleva v okně Jazykové nastavení systému Microsoft Office, bude mít tato karta název Velikost a směr.

Velikost a otočení

Výška: Zadejte požadovanou výšku objektu.

Šířka: Zadejte požadovanou šířku objektu.

Otočení: Zadejte úhel otočení objektu ve směru hodinových ručiček v rozsahu 0 až 359 stupňů.

Poznámky: 

 • Nastavení Výška a Šířka představují vždy rozměry objektu před otočením.

 • Když změníte nastavení výšky a šířky v části Velikost a otočení, změní se v příslušném poměru nastavení výšky a šířky v rámci měřítka.

Měřítko

Výška: Zadejte požadovanou výšku tabulky jako procentuální hodnotu původní velikosti.

Šířka: Zadejte požadovanou šířku tabulky jako procentuální hodnotu původní velikosti.

Poznámky: 

 • Nastavení Výška a Šířka představují vždy rozměry objektu před otočením.

 • V případě, že nastavení Výška a Šířka změníte ve skupinovém rámečku Měřítko, změní se příslušným způsobem nastavení přesné hodnoty Výška a Šířka ve skupinovém rámečku Velikost a otočení.

Zamknout poměr stran: Zaškrtnete toto políčko, chcete-li zachovat stejný poměr nastavení pro hodnoty Výška a Šířka. Pokud například změníte nastavení pro hodnotu Výška na 150 %, změní aplikace Publisher automaticky nastavení hodnoty Šířka na 150 %.

Začátek stránky

Karta Rozložení

Pokud chcete určit přesnou polohu objektu na stránce, použijte kartu Rozložení. Také je možné vybrat obtékání textu kolem tabulky na textovém poli nebo automatickém obrazci, který obsahuje text.

Umístění objektu: Pokud je tabulka na textovém poli nebo automatickém obrazci, vyberte, jestli chcete použít umístění vložené nebo přesné (fixní).

Pozice na stránce

Pomocí těchto možností můžete přesně umístit objekt na stránce. Tyto možnosti nejsou k dispozici pro vložené objekty.

Vodorovně: Zadejte požadovaný prostor mezi objektem a částí stránky uvedené v poli Od.

Od: Vyberte část stránky (Levý horní roh, Na střed nebo Pravý horní roh), od které chcete měřit vodorovné umístění objektu.

Svisle: Zadejte požadovaný prostor mezi objektem a částí stránky uvedené v poli Od.

Od: Vyberte část stránky (Levý horní roh, Na střed nebo Pravý horní roh), od které chcete měřit svislé umístění objektu.

Styl obtékání: Jestliže se objekt nachází na textovém poli nebo na automatickém obrazci s textem, je možné určit způsob obtékání objektu textem.

 • Obdélník: Umožňuje nastavit obtékání textu podél všech stran vybraného obdélníku objektu.

 • Těsné: Umožňuje nastavit obtékání textu co nejtěsněji kolem objektu.

 • Uvnitř: Umožňuje nastavit obtékání textu kolem obvodu a uvnitř jakýchkoli otevřených částí objektu.

 • Nahoře a dole: Umožňuje nastavit obtékání textu nad a pod objektem, nikoli však po stranách.

 • Žádné: Umožňuje odebrat veškeré formátování obtékání textu tak, aby text kolem objektu neobtékal. Pokud je objekt průhledný, bude text za ním viditelný. Jinak bude text skrytý za objektem.

Zalomit text: Pokud se objekt nachází na textovém poli nebo na automatickém obrazci a ve skupinovém rámečku Styl obtékání jste vybrali možnost Obdélník, Těsné nebo Uvnitř, je možné vybrat, jak bude text umístěn.

 • Oboustranně: Umožňuje text umístit po obou stranách objektu.

 • Pouze vlevo: Umožňuje text umístit po levé straně objektu.

 • Pouze vpravo: Umožňuje text umístit po pravé straně objektu.

 • Na největším volném místě: Umožňuje text umístit na tu stranu objektu, kde je nejvíce místa.

Vzdálenost od textu: V případě, že se objekt nachází na textovém poli nebo na automatickém obrazci a jedná se o vložený objekt, nebo pokud jste v oddílu Styl obtékání vybrali možnost Obdélník, můžete určit vzdálenost mezi obdélníkem výběru objektu a obtékajícím textem.

 • Automaticky: Pokud zaškrtnete toto políčko, Publisher text automaticky umístí do výchozí vzdálenosti (0,04 palce) od objektu. Pokud chcete změnit výchozí nastavení, zrušte zaškrtnutí políčka Automaticky a pak zadejte požadované hodnoty v polích Nahoru, Dolů, Vlevo a Vpravo.

Vodorovné zarovnání: Jedná-li se o vložený objekt, můžete vybrat, zda se má nacházet po jedné straně textového pole nebo automatického obrazce nebo zda se má při přidání nebo odstranění textu přesouvat z jedné strany na druhou.

 • Vlevo: Klikněte na tuto možnost, pokud chcete, aby při vkládání nebo odstraňování textu zůstal vložený objekt po levé straně textového pole nebo automatického obrazce.

 • Vpravo: Klikněte na tuto možnost, chcete-li, aby při vkládání nebo odstraňování textu zůstal vložený objekt po pravé straně textového pole nebo automatického obrazce.

 • Přesunovat objekt s textem: Klikněte na tuto možnost, jestliže chcete, aby vložený objekt zůstával na určitém místě v řádku textu a aby se při přidávání nebo odstraňování textu přesouval z jedné strany textového pole nebo automatického obrazce na druhou.

Začátek stránky

Karta Textové pole

Pokud chcete zvolit možnosti pro umístění a přizpůsobení textu v textovém poli nebo v automatickém obrazci s textem, můžete použít kartu Textové pole.

Poznámka: Karta Textové pole je k dispozici pouze tehdy, pokud je vybraným objektem textové pole nebo automatický obrazec s textem.

Svislé zarovnání

Vyberte, zda chcete text v textovém poli nebo v automatickém obrazci zarovnat nahoru, na střed nebo dolů.

Okraje textového pole

Levý: Zadejte požadovanou velikost prázdného místa mezi levým okrajem textového pole nebo automatického obrazce a textem uvnitř.

Pravý: Zadejte požadovanou velikost prázdného místa mezi pravým okrajem textového pole nebo automatického obrazce a textem uvnitř.

Horní: Zadejte požadovanou velikost prázdného místa mezi horním okrajem textového pole nebo automatického obrazce a textem uvnitř.

Dolní: Zadejte požadovanou velikost prázdného místa mezi horním okrajem textového pole nebo automatického obrazce a textem uvnitř.

Automatické přizpůsobení textu

Nepřizpůsobovat: Díky této možnosti můžete zachovat velikost textu tak, jak jste ji nastavili pro textové pole nebo automatický obrazec.

Zmenšit text při přetečení: Díky této možnosti můžete v textovém poli nebo automatickém obrazci zmenšit velikost písma textu v bodech, aby se text nezobrazoval v oblasti přetečení.

Přizpůsobit: Díky této možnosti můžete text zmenšit nebo zvětšit tak, aby se přizpůsobil změně velikosti textového pole nebo automatického obrazce.

Zvětšit textové pole podle textu: Díky této možnosti můžete textové pole nebo automatický obrazec zvětšit, když by mělo dojít k přetečení. (Není dostupné v Publisheru 2007.)

Poznámka: Při zvolení této možnosti se může textové pole nebo automatický obrazec posunout mimo stránku nebo do jiných objektů.

Otočit text v automatickém obrazci o 90°: Toto políčko umožňuje otočit text v textovém poli nebo v automatickém obrazci o 90° doprava.

Zahrnout Pokračování na stránce: Toto políčko umožňuje zahrnout upozornění Pokračování na stránce [číslo stránky] do textového pole nebo automatického obrazce.

Zahrnout Pokračování ze stránky: Toto políčko umožňuje zahrnout upozornění Pokračování ze stránky [číslo stránky] do textového pole nebo automatického obrazce.

Sloupce: Kliknutím na toto tlačítko zobrazíte dialogové okno Sloupce, ve kterém můžete vybrat počet sloupců a prostor mezi nimi.

Poznámka: Tato možnost není dostupná pro automatické obrazce (s výjimkou obdélníků) nebo pokud jste vybrali možnost Zmenšit text při přetečení nebo Přizpůsobovat.

Začátek stránky

Karta Obrázek

Pokud chcete zkomprimovat obrázky v publikaci, obnovit původní barvy obrázku nebo nastavit možnosti pro oříznutí a stanovení barvy, jasu a kontrastu obrázku, můžete to udělat na kartě Obrázek v dialogovém okně Formát obrázku.

Poznámka: Karta Obrázek je dostupná v případě, že je vybraným objektem obrázek nebo obrazec s obrázkovou výplní. Jestliže je objektem obrazec, budou zakázány nástroje Oříznutí, ale budou povoleny možnosti Nastavení zobrazení a Komprimovat.

Oříznutí

Do polí Vlevo, Vpravo, Nahoře a Dole zadejte požadovanou míru oříznutí obrázku. Pokud zadáte zápornou hodnotu oříznutí, provede Publisher oříznutí v opačném směru – rozšíří rámeček mimo obrázek. V případě, že jste u obrázku použili výplň, zobrazí se výplň v oblasti rámečku, která se ořízla v opačném směru. Jinak bude oblast oříznutí v opačném směru průhledná.

Průhlednost

Průhlednost: Zadejte procentuální hodnotu pro průhlednost v poli Průhlednost nebo použijte pro nastavení průhlednosti obrázku posuvník. Tato možnost není dostupná v Publisheru 2007.

Jas a kontrast

 • Jas: Zadejte procentuální hodnotu do pole Jas nebo nastavte hodnotu jasu obrázku pomocí posuvníku. Výchozí úroveň je padesátiprocentní jas. Zvýšením jasu se obrázek zesvětlí. Snížením jasu obrázek ztmavne.

 • Kontrast: Zadejte procentuální hodnotu do pole Kontrast nebo nastavte hodnotu kontrastu obrázku pomocí posuvníku. Snížení kontrastu zmenší rozdíl mezi stíny a světlými místy a obrázek se tím zesvětlí. Zvýšení kontrastu zvýrazní rozdíly mezi stíny a světlými místy a obrázek tím získá vyšší kontrast.

Přebarvení

 • Barva: Vyberte barvu výplně z palety nebo vyberte některou z možností v seznamu:

  • Barvy schématu: Vyberte barvy z barevného schématu použitého v publikaci.

  • Standardní barvy: Vyberte ze standardní sady barev od červené po modrou.

  • Bez výplně: U vybraných buněk nebo tabulky se nepoužije žádná výplň. Buňky bez výplně budou mít průhledné pozadí.

  • Další barvy: Otevře dialogové okno Barvy. Novou barvu můžete vybrat ze standardní barevné palety nebo můžete vybrat vlastní barvu pomocí barevného modelu RGB, HSL nebo CMYK. Můžete taky vybrat barvu PANTONE® .

  • Nádechy: Otevře dialogové okno Efekty výplně, ve kterém můžete použít nádechy aktuálně vybrané barvy.

 • Komprimovat: Zobrazí dialogové okno Komprimovat obrázky, ve kterém můžete určit, jak se budou obrázky komprimovat.

 • Obnovit barvu: Obnoví původní barvy. (V Publisheru 2007 se tato možnost nazývá Obnovit.)

 • Obnovit vše: Obnoví oříznutí a vzhled použitý u obrázku. Obnovení má vliv na změny formátování provedené u vybraného obrázku prostřednictvím karty Obrázek v dialogovém okně Formát obrázku. (Není dostupné v Publisheru 2007.)

 • Efekty obrazce: Otevře dialogové okno Formát obrazce, ze kterého máte přístup k efektům Výplň, Stín, Odraz, Záře, Měkké okraje, Prostorový efekt a Prostorové otočení. (Není dostupné v Publisheru 2007.)

Začátek stránky

Karta Vlastnosti buňky

Karta Vlastnosti buňky slouží k výběru možností pro umístění dat v buňce tabulky.

Poznámka: Karta Vlastnosti buňky je k dispozici pouze tehdy, je-li vybraným objektem tabulka.

Svislé zarovnání

Vyberte, zda chcete zarovnat text v buňce tabulky Nahoru, Na střed nebo Dolů.

Okraje textového pole

Pomocí tohoto nastavení můžete řídit velikost mezery mezi řádky a sloupci tabulky.

Levý: Zadejte požadovaný prostor mezi levým okrajem buňky tabulky nebo automatického obrazce a textem uvnitř.

Pravý: Zadejte požadovaný prostor mezi pravým okrajem buňky tabulky nebo automatického obrazce a textem uvnitř.

Horní: Zadejte požadovaný prostor mezi horním okrajem buňky tabulky nebo automatického obrazce a textem uvnitř.

Dolní: Zadejte požadovaný prostor mezi dolním okrajem buňky tabulky nebo automatického obrazce a textem uvnitř.

Otočit text v automatickém obrazci o 90°: Toto políčko zaškrtněte, jestliže chcete Otočit text obsažený v buňce tabulky nebo v automatickém obrazci o 90° doprava.

Začátek stránky

Karta Alternativní text

Na této kartě můžete pro objekt zadat alternativní text, který umožní osobám se zrakovým postižením nebo poruchou rozpoznávání pochopit, o jaký objekt se jedná.

Poznámka: V Publisheru 2007 se tato karta nazývá Web.

Aplikování provedených změn

Po úpravě nastavení na všech kartách pak kliknutím na OK aplikujte provedené změny na objekt.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×