Princip dialogového okna Formát obrázku v Publisheru

Pokud chcete zkomprimovat obrázky v publikaci, obnovit původní barvy obrázku nebo nastavit možnosti pro oříznutí a stanovení barvy, jasu a kontrastu obrázku, můžete to udělat na kartě Obrázek v dialogovém okně Formát obrázku.

Poznámka: Karta Obrázek je dostupná v případě, že je vybraným objektem obrázek nebo obrazec s obrázkovou výplní. Jestliže je objektem obrazec, budou zakázány nástroje Oříznutí, ale budou povoleny možnosti Nastavení zobrazení a Komprimovat.

Oříznutí

Do polí Vlevo, Vpravo, Nahoře a Dole zadejte požadovanou míru oříznutí obrázku. Pokud zadáte zápornou hodnotu oříznutí, provede Publisher oříznutí v opačném směru – rozšíří rámeček mimo obrázek. V případě, že jste u obrázku použili výplň, zobrazí se výplň v oblasti rámečku, která se ořízla v opačném směru. Jinak bude oblast oříznutí v opačném směru průhledná.

Jas a kontrast

 • Jas: Zadejte procentuální hodnotu do pole Jas nebo nastavte hodnotu jasu obrázku pomocí posuvníku. Výchozí úroveň je padesátiprocentní jas. Zvýšením jasu se obrázek zesvětlí. Snížením jasu obrázek ztmavne.

 • Kontrast: Zadejte procentuální hodnotu do pole Kontrast nebo nastavte hodnotu kontrastu obrázku pomocí posuvníku. Snížení kontrastu zmenší rozdíl mezi stíny a světlými místy a obrázek se tím zesvětlí. Zvýšení kontrastu zvýrazní rozdíly mezi stíny a světlými místy a obrázek tím získá vyšší kontrast.

Přebarvení

 • Barva: Vyberte barvu výplně z palety nebo vyberte některou z možností v seznamu:

  • Barvy schématu: Vyberte barvy z barevného schématu použitého v publikaci.

  • Standardní barvy: Vyberte ze standardní sady barev od červené po modrou.

  • Bez výplně: U vybraných buněk nebo tabulky se nepoužije žádná výplň. Buňky bez výplně budou mít průhledné pozadí.

  • Další barvy: Otevře dialogové okno Barvy. Novou barvu můžete vybrat ze standardní barevné palety nebo můžete vybrat vlastní barvu pomocí barevného modelu RGB, HSL nebo CMYK. Můžete taky vybrat barvu PANTONE® .

  • Nádechy: Otevře dialogové okno Efekty výplně, ve kterém můžete použít nádechy aktuálně vybrané barvy.

 • Komprimovat: Zobrazí dialogové okno Komprimovat obrázky, ve kterém můžete určit, jak se budou obrázky komprimovat.

 • Obnovit barvu: Obnoví původní barvy.

 • Obnovit vše: Obnoví oříznutí a vzhled použitý u obrázku. Obnovení má vliv na změny formátování provedené u vybraného obrázku prostřednictvím karty Obrázek v dialogovém okně Formát obrázku.

 • Efekty obrazce: Otevře dialogové okno Formát obrazce , ze kterého máte přístup k efektům Výplň, Stín, Odraz, Záře, Měkké okraje, Prostorový efekt a Prostorové otočení .

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×