PRICE (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce PRICE v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí cenu cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč, ze kterého je úrok vyplácen v pravidelných termínech.

Syntaxe

PRICE(vypořádání, splatnost, sazba, výnos, zaručené ceny, četnost, [základna])

Důležité informace: Kalendářní data by měla být zadána pomocí funkce DATUM nebo jako výsledky jiných vzorců či funkcí. Například datum 23. květen 2008 zadáte pomocí vzorce DATUM(2008;5;23). Zadáte-li kalendářní data jako text, může dojít k problémům.

Syntaxe funkce PRICE obsahuje následující argumenty:

 • Vypořádání:    Povinný argument. Datum vypořádání cenného papíru. Datum vypořádání označuje datum následující po datu emise, kdy je cenný papír prodán klientovi.

 • Splatnost:    Povinný argument. Jedná se o datum splatnosti cenného papíru. Datum splatnosti označuje datum ukončení platnosti cenného papíru.

 • Sazba:    Povinný argument. Roční kupónová sazba cenného papíru.

 • Výnos:    Povinný argument. Roční kupónový výnos cenného papíru.

 • Zaruč_cena:    Povinný argument. Zaručená cena při splatnosti cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč.

 • Počet_plateb:    Povinný argument. Počet kupónových plateb ročně. Pro roční platby je počet_plateb = 1, pro pololetní je počet_plateb = 2 a pro čtvrtletní je počet_plateb = 4.

 • Základna:    Nepovinný argument. Typ úročení.

Základna

Typ úročení

0 nebo neuvedeno

US (NASD) 30/360

1

Skutečný/skutečný

2

Skutečný/360

3

Skutečný/365

4

Evropské 30/360

Poznámky

 • Kalendářní data jsou v aplikaci Microsoft Excel ukládána jako pořadová čísla, takže je lze použít při výpočtech. 1. leden roku 1900 má ve výchozím nastavení pořadové číslo 1 a 1. leden roku 2008 má pořadové číslo 39448, protože představuje 39 448. den po prvním lednu roku 1900.

 • Datum vypořádání je datum, kdy klient zakoupí cenný papír, například obligaci. Datum splatnosti je datum ukončení platnosti cenného papíru. Pokud je obligace na 30 let vydána například 1. ledna 2008 a klient ji zakoupí o šest měsíců později, bude datum emise 1. leden 2008, datum vypořádání 1. červenec 2008 a datum splatnosti 1. leden 2038, tedy 30 let po datu emise (1.1.08).

 • Argumenty vypořádání, splatnost, počet_plateb a základna jsou zkráceny na celá čísla.

 • Pokud vypořádání nebo splatnost nejsou platná kalendářní data, vrátí funkce PRICE chybovou hodnotu #HODNOTA!.

 • Je-li výnos < 0 nebo sazba < 0, vrátí funkce PRICE chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

 • Pokud zaruč_cena ≤ 0, vrátí funkce PRICE chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

 • Jestliže počet_plateb tvoří jiné číslo než 1, 2 nebo 4, vrátí funkce PRICE chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

 • Pokud je základna < 0 nebo > 4, vrátí funkce PRICE chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

 • Pokud vypořádání ≥ splatnost, vrátí funkce PRICE chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

Důležité informace: 

 • Pokud N > 1 (N je počet kupónových plateb mezi datem vypořádání a datem splatnosti), vypočítává se funkce PRICE takto:

 • Rovnice

 • kde:

 • Pokud N = 1 (N je počet kupónových plateb mezi datem vypořádání a datem splatnosti), vypočítává se funkce PRICE takto:

 • Vzorec pro výpočet CENY, kde N <= 1

 • DSC = počet dnů od data vypořádání do dalšího data kupónové platby

 • E = počet dnů v období placení kupónů obsahující datum vypořádání

 • A = počet dnů od začátku období placení kupónů do data vypořádání

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Popis argumentu

15.02.2008

Datum vypořádání

15.11.2017

Datum splatnosti

5,75%

Procento půlročního úroku

6,50%

Výnos v procentech

100 Kč

Zaručená cena

2

Pololetní platby

0

Základna 30/360

Vzorec

Popis

Výsledek

=PRICE(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8)

Cena obligace, pro obligace s argumenty zadanými v buňkách A2:A8.

94,63 Kč

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×