Prezentace na více monitorech (a privátní zobrazení poznámek lektora)

Prezentace na více monitorech (a privátní zobrazení poznámek lektora)

PowerPoint pro Office 365, PowerPoint 2019, PowerPoint 2016, PowerPoint 2013, PowerPoint 2010

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Můžete prezentovat monitory 2: použití Zobrazení prezentujícího je skvělý způsob, jak prohlížet prezentaci s poznámkami lektora na jednom monitoru (třeba na notebooku například) a přitom posluchačům předvádět notes prezentaci na jiném monitoru (třeba na velké obrazovce vysíláte).

Poznámka: Ujistěte se, že zařízení, které pro prezentaci používáte, podporuje použití víc monitorů. U výrobce si ověřte aktuální informace o podpoře několika monitorů.

Pokud chcete tento postup a rozdělené zobrazení mezi projektory tímto způsobem, musí být připojená ke druhé obrazovce.

Nastavení PowerPointu na používání zobrazení prezentujícího se dvěma monitory

 1. Na kartě Prezentace ve skupině Monitory vyberte položku Použít zobrazení prezentujícího.

  Skupina monitorů na kartě Prezentace

  Mělo by se otevřít Nastavení zobrazení Windows.

 2. V dialogovém okně Nastavení zobrazení vyberte na kartě Monitor ikonu monitoru, kterou chcete použít k zobrazení poznámek prezentujícího, a potom zaškrtněte políčko Toto je můj hlavní monitor.

  Pokud je políčko Toto je můj hlavní monitor zaškrtnuté a nedostupné, znamená to, že monitor je už určený jako primární.

 3. Vyberte ikonu druhého monitoru – toho, který uvidí cílová skupina – a potom zaškrtněte políčko Rozšířit plochu i na tento monitor.

Poznámky: Pokud se nastavení zobrazení systému Windows neotevře, udělejte toto:

 • Windows 10: Klikněte na Start > Nastavení > Systém > Displej. Nahoře v části Přizpůsobení displeje je diagram obrazovek připojených k vašemu počítači, přičemž jednotlivé obrazovky jsou očíslované. Pokud jste připojení k projektoru, obvykle bude v diagramu uvedený jako Obrazovka 2. Vyberte v diagramu obrazovku 1 a potom posuňte se dolů. Zkontrolujte, jestli je zaškrtnuté políčko Nastavit tento monitor jako hlavní. Nad tímto políčkem v části Více displejů vyberte Rozšířit tato zobrazení.

 • Windows 8: Klikněte pravým tlačítkem myši na tlačítko Start systému Windows, pak klikněte na Ovládací panely > Displej > Upravit rozlišení. V seznamu Více monitorů klikněte na Rozšířit tato zobrazení. Vyberte monitor, na kterém chcete zobrazit poznámky prezentujícího, a klikněte na Nastavit tento monitor jako hlavní.

 • Windows 7: Klikněte na Start > Ovládací panely a v části Vzhled a přizpůsobení klikněte na Upravit rozlišení zobrazení. V seznamu Více monitorů klikněte na Rozšířit tato zobrazení. Vyberte monitor, na kterém chcete zobrazit poznámky prezentujícího, a klikněte na Nastavit tento monitor jako hlavní.

PowerPoint na svém smartphonu můžete použít jako dálkové ovládání ke spuštění prezentace a zobrazení poznámek lektora. Další informace, včetně krátkého videa, najdete v článku Použití laserového ukazovátka na smartphonu při prezentaci v PowerPointu.

Předvádění prezentace na dvou monitorech

 1. Na kartě Prezentace klikněte ve skupině Nastavení na tlačítko Nastavit prezentaci.

  Tlačítko Nastavit prezentaci

 2. V dialogovém okně Nastavit prezentaci vyberte požadované možnosti a klikněte na OK. Pokud vyberete Automaticky, poznámky prezentujícího se zobrazí na monitoru, který jste vybrali jako hlavní.

  Možnosti monitoru v dialogovém okně Nastavení prezentace

  (PowerPoint 2010)    Abyste viděli poznámky prezentujícího na svém primárním monitoru, vyberte v seznamu Zobrazit prezentaci na svůj druhý monitor.

  Možnosti monitoru v PowerPointu 2010

 3. Když chcete zahájit svou prezentaci, na kartě Prezentace klikněte na Od začátku nebo klikněte na tlačítko Prezentace Pokud chcete spustit prezentaci, klikněte na stavovém řádku na obrázek obrazovky počítače. dole na obrazovce PowerPointu.

Rozšíření a duplikování: Co se stane po skončení prezentace

PowerPoint pracuje na pozadí, aby umožnil co nejplynulejší a nejrychlejší postup zahájení prezentace na druhém monitoru. Když zahájíte prezentaci, PowerPoint automaticky změní nastavení zobrazení (označované také jako topologie monitorů) na Rozšířit.

Matoucí může být to, co se stane po ukončení prezentace:

 • PowerPoint 2013 zachová po skončení prezentace nastavení topologie monitorů Rozšířit. (Výhodou tohoto přístupu je, že když budete příště prezentovat na druhém monitoru, první snímek se zobrazí s minimálním zpožděním. Nevýhodou je, že PowerPoint může přepsat vaše preferované nastavení zobrazení „duplikování“. Pro některé uživatele je takové chování aplikace nežádoucí.)

 • V novějších verzíchstejný scénář konec ze snímku prezentace, PowerPoint obnoví výchozí nastavení, návratu do Duplikovat, pokud je to, co jste zvolili.

Pokud používáte PowerPoint 2013 a chcete, aby PowerPoint obnovil výchozí nastavení a nezachoval nastavení Rozšířit, můžete provést menší změnu v registru systému Windows, jak je popsáno níže.

V tomto postupu vytvoříte příkaz, který přidá nové nastavení do registru systému Windows pro PowerPoint, a pak tento příkaz spustíte:

 1. Vytvořte nový soubor v Poznámkovém bloku.

 2. Následující tři řádky textu zkopírujte a vložte do Poznámkového bloku:

  Windows Registry Editor Version 5.00 
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\PowerPoint\Options] 
  "RestoreTopology"=dword:00000001
 3. V nabídce Soubor v Poznámkovém bloku klikněte na Uložit jako.

 4. Pojmenujte soubor Update.reg. (Je důležité, aby měl soubor příponu názvu .reg).

 5. V poli Uložit jako typ vyberte Všechny soubory.

 6. Poznamenejte si složku, do které soubor ukládáte. Klikněte na Uložit a potom Poznámkový blok zavřete.

 7. V nabídce Start otevřete Průzkumníka souborů a přejděte na složku, do které jste uložili soubor Update.reg.

 8. Poklikejte na Update.reg.

 9. Na dvě zobrazené výzvy odpovězte „Ano“.

Jakmile tento postup dokončíte, PowerPoint obnoví na závěr prezentace výchozí topologii monitorů.

(Další technické informace si přečtěte v tomto příspěvku na fóru komunity, který zodpověděl programový manažer PowerPointu.)

Viz také

Video: Použití zobrazení prezentujícího

Zobrazení poznámek prezentujícího při prezentacích

Video: Vyzkoušení časování prezentace

Zvětšení části snímku v zobrazení prezentace

Tisk powerpointových snímků, podkladů a poznámek

Vytvoření automatické prezentace

Použití zobrazení prezentujícího v PowerPointu for Mac

Videa PowerPointu se nepřehrávají na sekundárním monitoru

Požadavky na použití zobrazení předvádějícího

Než začnete zobrazení předvádějícího používat, udělejte toto:

 • Ujistěte se, že počítač, který používáte pro prezentaci, podporuje použití více monitorů. Většina dnešních stolních počítačů má podporu více monitorů integrovanou, ale pokud váš nemá, budete potřebovat dvě grafické karty.

  Tip: Aktuální informace o podpoře více monitorů si ověřte na webu výrobce vašeho počítače.

 • PowerPoint podporuje používání pouze dvou monitorů u prezentací. Můžete ho ale nakonfigurovat tak, aby prezentace běžela na třech nebo více monitorech připojených k jednomu počítači. Pokud chcete nakonfigurovat použití tři nebo více monitorů, posuňte se v tomto článku dolů do oddílu Zapnutí podpory víc monitorů (tři a víc monitorů).

 • Nakonfigurujte PowerPoint na použití zobrazení předvádějícího.

Konfigurace PowerPointu na použití zobrazení předvádějícího se dvěma monitory

 1. Na kartě Prezentace ve skupině Monitory klikněte na Použít zobrazení předvádějícího.

  Poznámka: Může se zobrazit dialogové okno Nastavení zobrazení z Ovládacích panelů Windows. Pokud se nezobrazí, máte už zobrazení nastavené. Kdybyste v takovém případě chtěli nastavení změnit, vyhledejte informace o nastavení zobrazení Windows v nápovědě k Microsoft Windows a postupujte podle kroků 2 až 4.

 2. V dialogovém okně Nastavení zobrazení klikněte na kartě Monitor na ikonu monitoru, který chcete použít k zobrazení poznámek prezentujícího, a potom zaškrtněte políčko Toto je můj hlavní monitor.

  Pokud je políčko Toto je můj hlavní monitor zaškrtnuté a nedostupné, znamená to, že monitor je už určený jako primární. Jako hlavní může být vybraný vždycky jenom jeden monitor. Pokud v takovém případě kliknete na ikonu jiného monitoru, políčko Toto je můj hlavní monitor nebude zaškrtnuté a bude znova dostupné.

 3. Klikněte na ikonu druhého monitoru, který uvidí cílová skupina, zaškrtněte políčko Rozšířit plochu i na tento monitor a klikněte na OK.

 4. Na kartě Prezentace ve skupině Monitory ověřte, jestli se monitor, na kterém mají posluchači vaši prezentaci sledovat, zobrazuje v seznamu Zobrazit prezentaci na.

Předvádění prezentace na dvou monitorech

 1. Na kartě Prezentace klikněte ve skupině Nastavení na tlačítko Nastavit prezentaci.

 2. V dialogovém okně Nastavení prezentace vyberte požadované možnosti a klikněte na OK.

 3. Prezentaci začněte tak, že na kartě Zobrazení ve skupině Zobrazení prezentace kliknete na Prezentace.

Zapnutí podpory víc monitorů (tři a víc monitorů)

Než začnete s prezentací na počítači připojeném ke třem nebo víc monitorům, musíte zapnout podporu víc monitorů.

 1. Na kartě Prezentace ve skupině Monitory klikněte na Použít zobrazení prezentujícího.

  Tip: Může se zobrazit dialogové okno Nastavení zobrazení z Ovládacích panelů Windows. Pokud ne, vyhledejte informace o nastavení zobrazení Windows v nápovědě k Microsoft Windows.

 2. V dialogovém okně Nastavení zobrazení klikněte na kartě Monitor na ikonu monitoru prezentujícího a potom zaškrtněte políčko Toto je můj hlavní monitor.

  Tip: Pokud je políčko Toto je můj hlavní monitor zaškrtnuté a nedostupné, znamená to, že monitor je už určený jako primární. Jako hlavní může být vybraný vždycky jenom jeden monitor. Pokud v takovém případě kliknete na ikonu jiného monitoru, políčko Toto je můj hlavní monitor nebude zaškrtnuté a bude znova dostupné.

 3. Pro každý další monitor, který budou posluchači prohlížet, klikněte na ikonu monitoru, zaškrtněte políčko Rozšířit plochu i na tento monitor a klikněte na OK.

  Poznámky: 

  • Pokud chcete podporu víc monitorů vypnout, v dialogovém okně Nastavení zobrazení vyberte na kartě Monitor druhý monitor a zrušte zaškrtnutí políčka Rozšířit plochu i na tento monitor.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×