Prezentace dat v prstencovém grafu

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Pomocí Microsoft Excel, můžete rychle změnit dat v prstencovém grafu a pak pomocí nové funkce formátování přehlednější prstencový graf. Například přidáním legendy, popisky a textová pole, které poukázat představuje každý vyzvánění prstencový graf s dílčí výsečí lze rychle pochopit, data, která je zobrazená v grafu.

Formátovaný prstencový graf

Po vytvoření prstencový graf otočit výseče pro jiné perspektivy, zaměřit na konkrétní výsečí roztažením výsečí prstencový graf s dílčí výsečí nebo změna velikosti grafu pro zvětšení nebo zmenšení výseče.

Poznámka: Začínající Office 2016 prstencové grafy jsou zrušené ve prospěch hvězdice grafy.

V tomto článku

Další informace o zakreslení dat v prstencovém grafu

Vytvoření komplikovanou prstencový graf

Otočení výsečí prstencový graf

Vysunout výseče prstencový graf

Změna velikosti v prstencovém grafu

Uložení grafu jako šablony

Další informace o zakreslení dat v prstencovém grafu

V prstencovém grafu můžete vynesena data, která jsou uspořádána ve sloupcích nebo řádcích jenom na listu. Stejně jako výsečový graf prstencový graf zobrazuje vztah jednotlivých částí k celku, ale prstencový graf může obsahovat více Datová řada. Grafu jednotlivých datových řad, který vykreslit v prstencovém grafu se přidá zvonění. Zobrazí se první datové řady v středu grafu.

Z důvodu jejich cyklický přírodní prstencové grafy se snadno čitelné, zejména pokud zobrazují několik datových řad. Proporce kruhy vnější i vnitřní kruhy nepředstavuje velikost dat přesně – datových bodů na vnější kruhy se může zobrazit větší než datových bodů na vnitřní kruhy při jejich hodnot, které mohou být menší. Zobrazení hodnot nebo procent v popiscích dat je velmi užitečné v prstencovém grafu, ale pokud chcete porovnat datových bodů vedle sebe, používejte skládaný sloupcový nebo místo toho skládaný pruhový graf.

Zvažte použití prstencový graf případech:

 • Máte jednu nebo víc datových řad, které chcete zobrazit.

 • Žádná z hodnot, které chcete vykreslit je záporné.

 • Žádná z hodnot, které chcete vykreslit je nula (0) hodnotu.

 • Nemáte více než sedmi kategorií za datové řady.

 • Jednotlivé kategorie představují část celku v jednotlivých vyzvánět prstencový graf s dílčí výsečí.

Při vytváření prstencový graf můžete vybrat jednu z následujících podtypy prstencový:

 • Prstencový    Prstencové grafy zobrazují data v kruzích, z nichž každý představuje datové řady. Pokud procenta se zobrazí v popiscích dat, každý vyzvánění celkem 100 %.

  Typ Prstencový graf

 • Rozložený prstencový    Podobně jako rozloženého výsečového grafu, Rozložený prstencový grafy zobrazují příspěvek jednotlivých hodnot k celku při zdůraznění jednotlivé hodnoty, ale může obsahovat více než jednu datovou řadu.

  Typ Rozložený prstencový graf

Prstencové grafy a Rozložený prstencový graf nejsou k dispozici v 3D, ale můžete použít 3D formátování těchto grafech 3-D podobné vzhled.

Začátek stránky

Vytvoření komplikovanou prstencový graf

Formátovaný prstencový graf

Ano jak jsme vytvořili prstencový graf? Následující postup vám pomůže vytvořit prstencový graf s podobných výsledků. Pro tento graf jsme použili vzorovými daty listu. Zkopírujte tato data do listu nebo můžete použít vlastní data.

 1. Otevřete list obsahující data, která chcete vykreslit prstencový graf nebo do prázdného listu zkopírujte ukázková data listu.

  Jak zkopírovat data ukázkového listu

  1. Vytvořte prázdný sešit nebo list.

  2. Vyberte příklad v tématu nápovědy.

   Poznámka: Nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců.

   Výběr příkladu z nápovědy
   Výběr příkladu z nápovědy
  3. Stiskněte CTRL+C.

  4. Na listu vyberte buňku A1 a stiskněte kombinaci kláves CTRL+V.

  1

  2

  3

  4

  A

  B

  C

  2005

  2006

  Europe

  $12,704,714.00

  $17,987,034.00

  Země Asie

  $8,774,099.00

  $12,214,447.00

  Spojené státy americké

  $12,094,215.00

  $10,873,099.00

 2. Vyberte data, která chcete vynést do prstencový graf.

 3. Na kartě Vložení ve skupině grafy klikněte na Další grafy.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 4. V části prstencový klikněte na prstencový.

 5. Klikněte na tlačítko Oblast grafu prstencový graf s dílčí výsečí.

  Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

 6. Na kartě Návrh ve skupině Rozložení grafu vyberte rozložení, které chcete použít.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

  Pro naše prstencový graf jsme použili 6 rozložení.

  Rozložení 6 zobrazí legendy. Pokud má vaše graf příliš mnoho položky legendy nebo v případě položky legendy snadno rozlišili, je vhodné přidat popisky dat k datovým bodům prstencový graf místo zobrazení legendy (kartarozložení, skupina popisky, Popisky dat tlačítko).

 7. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Styly grafu na styl grafu, který chcete použít.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

  Pro naše prstencový graf jsme použili 26 styl.

 8. Pokud chcete změnit velikost grafu, postupujte takto:

  1. Klikněte na graf.

  2. Na kartě Formát ve skupině velikost zadejte požadovanou velikost v poli Obrazce výška a Šířka obrazce.

   Pro naše prstencový graf nastavení výšky obrazce a 4" šířky obrazce 5,5".

 9. Pokud chcete změnit velikost prstence, postupujte takto:

  1. Klikněte na datovou řadu nebo vyberte ze seznamu prvků grafu (kartaFormát, skupina Aktuální výběr, prvky Grafu ).

   excel ribbon image

  2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na tlačítko Formátovat výběr.

  3. Klikněte na položku Možnosti řady a v části Velikost prstencový, přetáhněte posuvník na požadovanou velikost nebo zadejte procentuální hodnotu 10 až 90 do pole procentuální hodnotu.

   Pro naše prstencový graf jsme použili 20 %.

 10. Tak, aby data popisky vyniknout lepší, postupujte takto:

  1. Kliknutím na popisek vyberte popisků dat pro datová řada, nebo vyberte ze seznamu prvků grafu (kartaFormát, skupina Aktuální výběr, prvky Grafu ).

  2. Na kartě Formát ve skupině Styly obrazců klikněte na Další Tlačítko Více a potom klikněte na styl obrazce.

   Styly obrazců na pásu karet aplikace Excel

   Pro naše prstencový graf jsme použili Jemné efekt – tmavý 1.

  3. Opakujte tento postup můžete změnit formát popisků dat u všech datových řad v prstencovém grafu.

 11. Pokud chcete změnit a formát názvu grafu, postupujte takto:

  1. Klikněte na název grafu, nebo vyberte ze seznamu prvků grafu (kartaFormát, skupina Aktuální výběr, prvky Grafu ).

  2. Zadejte název, který chcete použít a stiskněte klávesu ENTER.

  3. Na kartě Formát ve skupině Styly obrazců klikněte na Další Tlačítko Více a potom klikněte na styl obrazce.

   Pro naše prstencový graf jsme použili Střední efekt – zvýraznění 1.

  4. Pokud chcete změnit umístění názvu, přetáhněte jej na požadované místo.

 12. Pokud chcete změnit formát legendy, klikněte na Legenda a vyberte požadovaný styl v seznamu Styly obrazců pole (na kartěFormát ve skupině Styly obrazců na tlačítko více Tlačítko Více ).

 13. Přidat textové popisky se šipkami, kteří odkazují na prstencový kruhy, postupujte takto:

  1. Na kartě rozložení ve skupině Vložit klikněte na Textové pole.

  2. Klikněte na graf, ve které chcete vložit textové pole, zadejte požadovaný text a stiskněte klávesu ENTER.

  3. Vyberte textové pole a potom na kartě Formát ve skupině Styly obrazců klikněte na spouštěč dialogového okna Obrázek tlačítka .

  4. Klikněte na Textové pole, klikněte v části Přizpůsobitvelikost obrazce textu zaškrtněte políčko a klikněte na OK.

  5. Ve skupině Styly obrazců vyberte styl, který chcete použít.

  6. Na kartě rozložení ve skupině Vložit klikněte na obrazce.

  7. V části čáry klikněte na šipku.

  8. V diagramu nakreslete na šipku v horním rohu textového pole, aby vám vyhovoval přejděte na položku vyzvánět prstencový.

  9. Pokud chcete změnit formát textová pole, klikněte na textové pole a pak vyberte požadovaný styl ve skupině Styly obrazců (kartaFormát, skupina Styly obrazců ).

   Opakujte tento postup u všech kruhy prstencový ve svém grafu.

 14. Pokud chcete změnit pozadí grafu, postupujte takto:

  1. Klikněte do oblasti grafu nebo vyberte ze seznamu prvků grafu (kartaFormát, skupina Aktuální výběr, prvky Grafu ).

  2. Na kartě Formát ve skupině Styly obrazců klikněte na Další Tlačítko Více a potom klikněte na styl obrazce.

   Pro naše prstencový graf jsme použili Jemné efekt – zvýraznění 3.

 15. Chcete-li zaokrouhlit rozích pozadí grafu, postupujte takto:

  1. Na kartě Formát ve skupině Styly obrazců klikněte na spouštěč dialogového okna Obrázek tlačítka .

  2. Klikněte na Styly ohraničení a potom Zaoblený rohů zaškrtněte políčko.

 16. Pokud chcete použít barvy motivu, které se liší od výchozího motivu, který se použije k sešitu, postupujte takto:

  1. Na kartě Rozložení stránky ve skupině motivy na tlačítko motivy.

   Vzhled pásu karet aplikace Excel

  2. V části předdefinované klikněte na motiv, který chcete použít.

   Pro naše prstencový graf jsme použili vrcholu motiv.

Začátek stránky

Otočení výsečí prstencový graf

Pořadí, ve které Datová řada v prstencové grafy jsou v Office Excel 2007 je určeno pořadím datech na listu. U jiné perspektivy můžete otočit výseče grafu prstencový v rámci 360 stupňů kruh prstencový graf s dílčí výsečí.

Otočený prstencový graf

 1. V prstencovém grafu klikněte na tlačítko datové řady nebo datové body nebo postupujte podle následujících pokynů vyberte ze seznamu prvků grafu.

  1. Klikněte na graf.

   Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

  2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na šipku vedle rozevíracího seznamu Prvky grafu a potom klikněte na datovou řadu nebo datový bod, který chcete.

   excel ribbon image

 2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na tlačítko Formátovat výběr.

 3. Ve skupinovém rámečku Úhel první výseče přetáhněte posuvník na požadovaný stupeň otočení nebo zadejte hodnotu 0 (nula) až 360 můžete určit úhel, pro niž chcete první výseče.

Začátek stránky

Vysunout výseče prstencový graf

Pokud chcete zdůraznit jednotlivé výseče prstencový graf, můžete použít typ Rozložený prstencový graf při vytváření grafu. Rozložený prstencový grafy zobrazují příspěvek jednotlivých hodnot k celku při zdůraznění jednotlivé hodnoty. Můžete změnit nastavení prstencový rozložení pro všechny výseče nebo jednotlivé výseče.

Rozložený prstencový graf

Můžete taky vysunout výseče ručně.

Prstencový graf s vysunutou výsečí

Změna nastavení výsečí Rozložený prstencový graf

 1. V Rozložený prstencový graf klikněte na tlačítko datové řady nebo datové body nebo ji vyberte datovou řadu ze seznamu prvků grafu následujícím způsobem:

  1. Klikněte na graf.

   Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

  2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na šipku vedle rozevíracího seznamu Prvky grafu a potom klikněte na datové řady.

   excel ribbon image

 2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na tlačítko Formátovat výběr.

 3. V části Rozložení prstencového grafu můžete posuvníkem zvětšete nebo zmenšete procento oddělení nebo zadejte procentuální hodnotu oddělení, do pole procentuální hodnotu.

Ruční vysunout výseče prstencový graf

Klikněte na prstencový graf a pak udělejte jednu z těchto věcí:

 • Pokud chcete vysunout všechny výseče prstencový graf, přetáhněte směrem od středu grafu.

 • Vysunout jednotlivé výseče grafu, klikněte na výseč, kterou chcete vysunout a pak jí přetáhněte směrem od středu grafu.

Začátek stránky

Změna velikosti v prstencovém grafu

Zvětšení nebo zmenšení velikosti prstencový graf, zmenšení nebo zvětšení šířky výsečí. Chcete třeba zobrazit širší výseče lépe přizpůsobí popisků dat, které obsahují dlouhou řadu nebo názvy kategorií nebo kombinace názvy, hodnotami nebo procenty.

 1. V prstencovém grafu klikněte na datovou řadu nebo postupujte podle následujících pokynů vyberte ze seznamu prvků grafu.

  1. Klikněte na graf.

   Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

  2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na šipku vedle rozevíracího seznamu Prvky grafu a potom klikněte na datové řady.

   excel ribbon image

 2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na tlačítko Formátovat výběr.

 3. Ve skupinovém rámečku Velikost prstencový přetáhněte posuvník na požadovanou velikost nebo zadejte procentuální hodnotu 10 až 90 do pole procentuální hodnotu.

Začátek stránky

Uložení grafu jako šablony

Pokud chcete vytvořit další graf stejný jako ten, který jste právě vytvořili, můžete tento graf uložit jako šablonu, která slouží jako základ pro další podobné grafy.

 1. Klikněte na graf, který chcete uložit jako šablonu.

 2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Typ na možnost Uložit jako šablonu.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. Do pole Název souboru zadejte název šablony.

  Tip: Pokud nezadáte jinou složku, uloží se soubor šablony (CRTX) do složky Grafy a šablona bude k dispozici v části Šablony v dialogovém okně Vložit graf (karta Vložení, skupina Grafy, Ikona pro otevření dialogového okna Obrázek tlačítka ) i v dialogovém okně Změnit typ grafu (karta Návrh, skupina Typ, tlačítko Změnit typ grafu).

  Další informace o způsobu použití šablony grafu najdete v tématu uložení vlastního grafu jako šablony.

Poznámka: Šablony grafu obsahuje formátování grafu a ukládá barvy, které se používají při uložení grafu jako šablony. Když použijete šablonu grafu k vytvoření grafu v jiném sešitu, nový graf používá barvy šablony grafu – ne barev motivu dokumentu použitého v sešitu. Pokud chcete použít barvy motivu dokumentu místo barev šablony grafu, klikněte pravým tlačítkem myši do oblasti grafu a potom v místní nabídce klikněte na tlačítko Obnovit přizpůsobit styl.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×