Prezentace dat v bublinovém grafu

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Bublinový graf je variant bodový graf, ve kterém Datové body nahrazeny bubliny a další dimenze data představuje velikost bublin. Stejně jako bodové grafy bublinového grafu nepoužívá osu kategorií – vodorovné a svislé osy jsou osy hodnot. Kromě x hodnoty a hodnoty y, které jsou zobrazeny v bodovém grafu, bublinový graf zobrazuje x hodnoty, hodnoty y a z (velikost) hodnoty.

Můžete bublinového grafu namísto bodového grafu, pokud vaše data obsahují tři datové řady každý obsahovat množině hodnot. Velikost bublin jsou určena hodnoty ve třetím datové řady. Bublinové grafy se často používá k prezentaci finančních dat. Rozměrů bublin různých popsané vizuálně zvýrazňovat určitých hodnot.

Vytvoření bublinového grafu, je třeba data uspořádejte v řádcích nebo sloupcích v listu, že hodnota x kterou hodnoty jsou uvedeny v prvním řádku nebo sloupce a odpovídajících hodnot y a hodnot velikostí (z) bublin jsou uvedené v sousedící řádky nebo sloupce. Například uspořádejte data listu, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

Bublinový graf

V tomto bublinový graf počtu produktů zobrazený podél vodorovné osy, částky prodeje zobrazené podél svislé osy a sdílet procent market představují velikost bublin.

Zvažte použití bublinový graf, pokud data obsahují následující:

 • Tři hodnoty na jeden datový bod    Tři hodnoty jsou potřeba pro každé bubliny. Tyto hodnoty lze do řádků nebo sloupců v listu, ale musí být v následujícím pořadí: x hodnoty, hodnota y a potom z.

 • Několik datových řad    Zakreslení několik datových řad v bublinovém grafu (více bublin řad) je podobný zakreslení několik datových řad v bodovém grafu (několik Bodový řad). Bodové grafy použití sady x hodnot a hodnot osy y a bublinové grafy použití sady x hodnoty, hodnoty y a z hodnoty.

Když vytvoříte bublinového grafu, můžete zobrazit bubliny ve formátu 2D a 3D efektem.

Bublinový graf a bublinový graf s prostorovým efektem

Začátek stránky

Vytvoření komplikovanou bublinový graf

Formátovaný bublinový graf

Ano jak jsme vytvořili bublinový graf? Následující postup vám pomůže vytvořit bublinový graf s podobných výsledků. Pro tento graf jsme použili vzorovými daty listu. Zkopírujte tato data do listu nebo můžete použít vlastní data.

 1. Do prázdného listu zkopírujte ukázková data listu nebo otevřete na list obsahující data, která chcete vynést do grafu na bublinový.

  Zkopírujte ukázková data listu

  1. Vytvořte prázdný sešit nebo list.

  2. Vyberte příklad v tématu nápovědy.

   Poznámka: Nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců.

   Výběr příkladu z nápovědy
   Výběr příkladu z nápovědy
  3. Stiskněte CTRL+C.

  4. Na listu vyberte buňku A1 a stiskněte kombinaci kláves CTRL+V.

  A

  B

  C

  1

  Počet produktů

  Prodej

  Procentuální podíl

  2

  5

  5 500 Kč

  3%

  3

  14

  $12,200

  12 %

  4

  20

  60 000 Kč $

  33 %

  5

  18

  $24,400

  10 %

  6

  22

  $ 32 000

  42 %

  Poznámka: Ujistěte se, že list obsahuje nejméně čtyři řádky nebo sloupce dat. Po vytvoření bublinového grafu ze tří méně řádky nebo sloupce dat grafu nezobrazí bublin správně.

 2. Vyberte data, která chcete zobrazit v bublinovém grafu.

  Poznámka: Doporučujeme nechcete zahrnout záhlaví řádku nebo sloupce ve výběru. Pokud vyberete záhlaví s daty, graf může způsobit nesprávné výsledky.

 3. Na kartě Vložení ve skupině grafy klikněte na šipku vedle Bodový graf.

  Vyberte šipku vedle bodové grafy

 4. Vyberte bublinový s ikonou 3D efekt.

 5. Klikněte na tlačítko Oblast grafu grafu. Zobrazí se Nástroje grafu.

 6. V části Nástroje grafu klikněte na kartě Návrh ve skupině Styly grafu na styl grafu, který chcete použít.

 7. Pokud se zobrazí legendy grafu, klikněte na Legenda a stiskněte klávesu DELETE.

 8. Pokud chcete změnit velikost grafu na kartě Formát ve skupině velikost do polí Výška obrazce a Šířka obrazce vyberte požadovanou velikost obrazce a stiskněte klávesu ENTER.

  Pro naše bublinový graf jsme použili 3,5" obrazce výška a šířka obrazce.

  Pás karet v aplikaci Outlook

 9. Můžete naformátovat a umístěte názvu grafu v grafu, klikněte na Oblast grafu a pak udělejte toto:

  1. V grafu klikněte na název grafu a potom zadejte požadovaný text.

   Pro naše bublinový graf jsme zadali Odvětví Market sdílet studie.

  2. Zmenšete velikost název grafu, klikněte pravým tlačítkem myši na název, vyberte písmo a potom zadejte požadovanou velikost.

   Pro naše bublinový graf jsme použili 12.

  3. Chcete-li zarovnat název grafu s Oblast grafu, klikněte na název grafu a přetáhněte ho do požadovaného umístění.

 10. K zadání názvu vodorovné osy, klikněte do oblasti grafu grafu a pak udělejte toto:

  1. Klepněte na znaménko plus vedle grafu

  2. Vyberte Názvy os a pak vyberte Primární vodorovná.

  3. Vyberte textové pole název osy a poté zadejte požadovaný text.

   Nabídka prvků grafu

   Pro naše bublinový graf jsme zadaný počet produktů.

 11. Klikněte na svislé ose nebo vyberte ze seznamu prvků grafu (kartaFormát, skupina Aktuální výběr, prvky Grafu ).

 12. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na tlačítko Formátovat výběr.

 13. V části Možnosti osy postupujte takto:

  1. Minimální zadejte 0 (nula).

  2. Maximální zadejte požadovanou hodnotu.

   Pro naše bublinový graf jsme zadali 80000.

 14. V dialogovém okně Formát osy klikněte na číslo.

 15. V části číslo v poli desetinná místa zadejte hodnotu 0 (nula), klikněte na šipku v pravém horním rohu a klikněte na Zavřít.

 16. Použití speciální formátování zobrazované oblasti grafu oblastí název grafu, svislou osu grafu, klikněte na daný prvek grafu, nebo vyberte ze seznamu prvků grafu (kartaFormát, skupina Aktuální výběr prvky Grafu ), a pak udělejte toto:

  1. Na kartě Formát ve skupině Styly obrazců klikněte na tlačítko více vedle tlačítka Efekty obrazců.

  2. Klikněte na efekt, který chcete použít.

   Styly obrazců na pásu karet aplikace Excel

 17. Pokud chcete použít barvy motivu liší od výchozího motivu, který se použije k sešitu, postupujte takto:

  1. Na kartě Rozložení stránky ve skupině motivy na tlačítko motivy.

   Vzhled pásu karet aplikace Excel

  2. Klikněte na motiv, který chcete použít. (Najeďte myší na každého motivu zobrazíte náhled toho, jak motiv se zobrazí při použití v diagramu.)

Uložení grafu jako šablony, které můžete použít jako základ pro další podobné grafy. Další informace najdete v tématu uložení vlastního grafu jako šablony.

Začátek stránky

Vytvoření komplikovanou bublinový graf

Formátovaný bublinový graf

Ano jak jsme vytvořili bublinový graf? Následující postup vám pomůže vytvořit bublinový graf s podobných výsledků. Pro tento graf jsme použili vzorovými daty listu. Zkopírujte tato data do listu nebo můžete použít vlastní data.

 1. Do prázdného listu zkopírujte ukázková data listu nebo otevřete na list obsahující data, která chcete vynést do grafu na bublinový.

  Jak zkopírovat data ukázkového listu

  1. Vytvořte prázdný sešit nebo list.

  2. Vyberte příklad v tématu nápovědy.

   Poznámka: Nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců.

   Výběr příkladu z nápovědy
   Výběr příkladu z nápovědy
  3. Stiskněte CTRL+C.

  4. Na listu vyberte buňku A1 a stiskněte kombinaci kláves CTRL+V.

  A

  B

  C

  1

  Počet produktů

  Prodej

  Procentuální podíl

  2

  5

  5 500 Kč

  3%

  3

  14

  $12,200

  12 %

  4

  20

  60 000 Kč $

  33 %

  5

  18

  $24,400

  10 %

  6

  22

  $ 32 000

  42 %

  Poznámka: Ujistěte se, že list obsahuje nejméně čtyři řádky nebo sloupce dat. Po vytvoření bublinového grafu ze tří méně řádky nebo sloupce dat grafu nezobrazí bublin správně.

 2. Vyberte data, která chcete zobrazit v bublinovém grafu.

  Poznámka: Doporučujeme nechcete zahrnout záhlaví řádku nebo sloupce ve výběru. Pokud vyberete záhlaví s daty, graf může způsobit nesprávné výsledky.

 3. Na kartě Vložení ve skupině grafy klikněte na Další grafy.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 4. V části bublinový klikněte na bublinový 3D efekt.

 5. Klikněte na tlačítko Oblast grafu grafu.

  Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

 6. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Styly grafu na styl grafu, který chcete použít.

  Styly grafu na pásu karet aplikace Excel

  Pro naše bublinový graf jsme použili styl 29.

 7. V grafu klikněte na Legenda a stiskněte klávesu DELETE.

 8. Pokud chcete změnit velikost grafu na kartě Formát ve skupině velikost do polí Výška obrazce a Šířka obrazce vyberte požadovanou velikost obrazce a stiskněte klávesu ENTER.

  Pro naše bublinový graf jsme použili 3,5" obrazce výška a šířka obrazce.

  Pás karet v aplikaci Outlook

 9. Přidání, formátovat a umístěte názvu grafu v diagramu, kliknutím na Oblast grafu a proveďte následující kroky:

  1. Na kartě rozložení klikněte ve skupině popisky klikněte na Název grafu a potom klikněte na Nad grafem.

   Vzhled pásu karet aplikace Excel

  2. V grafu klikněte na název grafu a potom zadejte požadovaný text.

   Pro naše bublinový graf jsme zadali Odvětví Market sdílet studie.

  3. Zmenšete velikost název grafu, klikněte pravým tlačítkem myši na název a potom zadejte požadovanou velikost v poli velikost v místní nabídce.

   Pro naše bublinový graf jsme použili 12.

  4. Chcete-li zarovnat název grafu s Oblast grafu, klikněte na název grafu a přetáhněte ho do požadovaného umístění.

 10. K zadání názvu vodorovné osy, klikněte do oblasti grafu grafu a pak udělejte toto:

  1. Na kartě rozložení klikněte ve skupině popisky klikněte na tlačítko Názvy os, klikněte na Název hlavní vodorovné osy a potom klikněte na Název pod osou.

  2. Klikněte na položku vodorovné osy, zadejte požadovaný text a stiskněte klávesu ENTER.

   Pro naše bublinový graf jsme zadaný počet produktů.

 11. Klikněte na svislé ose nebo vyberte ze seznamu prvků grafu (kartarozložení, skupina Aktuální výběr, prvky Grafu ).

 12. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na tlačítko Formátovat výběr.

 13. V části Možnosti osy postupujte takto:

  1. Pro údaje Minimum vyberte možnost pevné a do pole pevné zadejte 0 (nula).

  2. Maximální vyberte možnost pevné a potom zadejte číslo, které chcete v poli pevné.

   Pro naše bublinový graf jsme zadali 80000.

 14. V dialogovém okně Formát osy klikněte na číslo.

 15. V části číslo v poli desetinná místa zadejte hodnotu 0 (nula) a potom na tlačítko Zavřít.

 16. Použití speciální formátování zobrazované oblasti grafu oblastí název grafu, svislou osu grafu, klikněte na daný prvek grafu, nebo vyberte ze seznamu prvků grafu (kartarozložení, skupina Aktuální výběr prvky Grafu ), a pak udělejte toto:

  1. Na kartě Formát ve skupině Styly obrazců klikněte na Další tlačítko Tlačítko Více .

  2. Klikněte na efekt, který chcete použít.

   Styly obrazců na pásu karet aplikace Excel

   Pro naše bublinový graf jsme použili Jemné efekt – zvýraznění 4 pro oblast grafu, Intenzivně efekt – zvýraznění 4 pro oblast grafu, Malý efekt – zvýraznění 4 pro název grafu a Intenzivně spojnicový – zvýraznění 6 pro svislé osy.

 17. Pokud chcete použít barvy motivu liší od výchozího motivu, který se použije k sešitu, postupujte takto:

  1. Na kartě Rozložení stránky ve skupině motivy na tlačítko motivy.

   Vzhled pásu karet aplikace Excel

  2. V části předdefinované klikněte na motiv, který chcete použít.

   Pro naše bublinový graf jsme použili slévárenského motiv.

Začátek stránky

Uložení grafu jako šablony

Pokud chcete vytvořit další graf stejný jako ten, který jste právě vytvořili, můžete tento graf uložit jako šablonu, která slouží jako základ pro další podobné grafy.

 1. Klikněte na graf, který chcete uložit jako šablonu.

 2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Typ na možnost Uložit jako šablonu.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. Do pole Název souboru zadejte název šablony.

  Tip: Pokud nezadáte jinou složku, uloží se soubor šablony (CRTX) do složky Grafy a šablona bude k dispozici v části Šablony v dialogovém okně Vložit graf (karta Vložení, skupina Grafy, Ikona pro otevření dialogového okna Obrázek tlačítka ) i v dialogovém okně Změnit typ grafu (karta Návrh, skupina Typ, tlačítko Změnit typ grafu).

  Další informace o způsobu použití šablony grafu najdete v tématu uložení vlastního grafu jako šablony.

Poznámka: Šablona grafu obsahuje formátování a jsou v ní uložené barvy, které jsou použité při uložení grafu jako šablony. Pokud použijete šablonu grafu k vytvoření grafu v jiném sešitu, budou v novém grafu použity barvy šablony grafu, nikoli barvy motivu dokumentu aktuálně použitého u sešitu. Pokud chcete místo barev šablony grafu použít barvy motivu dokumentu, klikněte pravým tlačítkem myši na oblast grafu a v místní nabídce klikněte na Obnovit a srovnat se stylem.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×