Prezentace dat v bodovém nebo spojnicovém grafu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Bodové grafy a spojnicovým grafem vypadat velmi podobné, zvlášť když bodový graf se zobrazí s propojovacích čar. Však tak, jak každý z těchto typů grafu vykreslí rozložené podél vodorovné osy (označovaná taky jako osy x) a na svislé ose (označovaná taky jako osy y) je velmi liší.

Formátovaný bodový graf
Formátovaný bodový graf zobrazuje číselné hodnoty podél vodorovné a svislé osy zkombinuje tyto hodnoty do jednoho datových bodů, které jsou zobrazeny v nepravidelných intervalech.
Formátovaný spojnicový graf
Formátovaný spojnicový graf distribuuje kategorie dat (v tomto případě časový interval rovnoměrně podél vodorovné osy) a všechny číselné hodnoty jsou rozložené rovnoměrně podél svislé osy.

Poznámka: Informace o různých typech bodového a spojnicový graf s dílčími pruhy najdete v tématu dostupné typy grafů v Office.

Než se rozhodnete jednu z těchto typech grafů, může chcete další informace o rozdílech a zjistit, kdy je lepší používat bodového grafu místo spojnicového grafu nebo naopak.

Hlavní rozdíl mezi bodového a spojnicových grafů způsobem vykreslovat data na vodorovné ose. Třeba při použití následujících dat listu k vytvoření bodový graf a spojnicový graf se zobrazí, že data distribuuje jinak.

Obrázek dat listu s denními úhrny srážek

V bodovém grafu, denní vodní srážky hodnoty ze sloupce A, jsou zobrazeny jako hodnoty x na vodorovné (ose x) a částic hodnoty ze sloupce B jsou zobrazeny jako hodnoty svislé osy (y). Někdy označovány jako XY bodový graf, bodového grafu nikdy zobrazí kategorií na vodorovné ose.

Obrázek bodového grafu

Bodový graf vždy má dvě osy hodnot zobrazíte jednu sadu číselných dat na ose vodorovné ose (hodnoty) a další dvojice číselné hodnoty na ose svislé ose (hodnoty). Graf zobrazí body v průsečíku zadaného symbolem x a y číselnou hodnotu, Diakritické znaménko tyto hodnoty do jedné datové body. Tyto datových bodů může být rovnoměrně nebo nerovnoměrně rozvržena vodorovnou osu v závislosti na data.

Prvním datovém bodě bodového grafu představuje hodnota y 137 (částic) a hodnotě x rovné čísla 1,9 (denní vodní srážky). Tato čísla představují hodnoty v buňce A9 a B9 na listu.

Ve spojnicovém grafu ale stejného denní vodní srážky částic hodnoty a jsou zobrazeny jako dvou samostatných datových bodů, které jsou rovnoměrně podél vodorovné osy. Je to proto spojnicový graf obsahuje jenom jeden osa (svislá osa). Vodorovná osa spojnicový graf se zobrazuje pouze seřazeným seskupení dat (kategorie). Protože kategorie nejsou poskytnuté v datech jsou byly vytvořeny automaticky, například 1, 2, 3 a tak dál.

Toto je příkladem ze kdy nepoužívat spojnicový graf.

Obrázek spojnicového grafu

Spojnicový graf distribuuje kategorie rozložené rovnoměrně podél vodorovné ose (kategorie) osy a distribuuje všechny číselné hodnoty jsou rozložené podél svislé ose (hodnoty) osy.

Hodnota y částic 137 (buňka B9) a denní hodnotu vodní srážky x části čísla 1,9 (buňku A9) jsou zobrazeny jako samostatný datových bodů v spojnicový graf. Žádné z těchto datových bodů je prvním datovém bodě zobrazených v grafu, místo toho prvním datovém bodě pro každou Datová řada odkazuje na hodnoty v prvním řádku dat na listu (buněk A2 a B2).

Typ osy a stejné měřítko rozdílů

Vzhledem k tomu vodorovnou osu bodový graf s dílčí výsečí vždy osy hodnot, můžete zobrazit číselných hodnot nebo hodnot kalendářních dat (třeba dní nebo hodin), které jsou zobrazeny jako číselné hodnoty. Zobrazení číselné hodnoty pro vodorovnou osu s větší flexibilitu, můžete změnit možnosti měřítka na této osy stejným způsobem, můžete změnit možnosti měřítka svislé osy.

Vzhledem k tomu vodorovnou osu spojnicového grafu osu kategorií, může být jenom osou textu nebo osa data. Osa textu: zobrazí pouze text (není číselná data nebo číselný kategorií, které nejsou hodnoty) seřazeným intervalech. Osa data zobrazuje data chronologicky v zadaných intervalech nebo základní jednotky, jako je třeba počet dní, měsíců nebo roků, i když data na listu v pořadí nebo ve stejné základní jednotka.

Možnosti měřítka osu kategorií jsou omezené ve srovnání s možnostmi změny měřítka osy hodnot. Dostupné možnosti měřítka také závisí na typu osy, který používáte.

Spojnicové grafy se běžně používají pro zobrazení a porovnání číselných hodnot, například matematickém statistické a technickým data. Tyto grafy jsou vhodné k zobrazení vztahů mezi číselnými hodnotami v několika datových řadách a jejich vykreslit dvě skupiny čísel jako jednu řadu souřadnic xy.

Spojnicové grafy můžete zobrazit data nekonečný určitou dobu, nastavte proti běžné měřítko a jsou proto ideální pro zobrazení trendů v datech v pravidelných intervalech nebo v průběhu času. Ve spojnicovém grafu jsou kategorie rozložené distribuované rovnoměrně podél vodorovné osy a všechny hodnoty jsou rozložené distribuované rovnoměrně podél svislé osy. Obecně, použijte spojnicový graf, pokud vaše data obsahují není číselného typu hodnoty x – pro hodnoty číselné x je vhodnější použití bodového grafu.

Zvažte použití bodového grafu namísto spojnicový graf, pokud chcete:

 • Změna měřítka vodorovné osy    Vodorovná osa bodový graf s dílčí výsečí je osy hodnot, a proto jsou k dispozici další možnosti měřítka.

 • Použití logaritmická stupnice na vodorovné ose    Logaritmická stupnice lze změnit vodorovné osy.

 • Zobrazení dat listu, který listu obsahující dvojice nebo seskupené sady hodnot    V bodovém grafu můžete nastavit nezávislá měřítka os zobrazíte další informace o seskupených hodnotách.

 • Zobrazit vzorků ve velkých sad dat    Spojnicové grafy jsou užitečné pro znázornění vzorky dat, třeba zobrazením lineárního nebo lineární trendy clusterů a odlehlé hodnoty.

 • Porovnání velkého množství datových bodů bez ohledu na čas    Čím víc dat zahrnete do bodového grafu, tím lepší můžou být jejich porovnání.

Použití spojnicového grafu namísto bodového grafu zvažte v těchto případech:

 • Použití textové popisky na vodorovné ose    Tyto textové popisky můžete představovat seřazeným hodnoty, jako jsou měsíce, čtvrtletí nebo fiskální rok.

 • Použití malým počtem poštovních číselné popisky na vodorovné ose    Pokud používáte několik seřazeným číselné popisky, které představuje časový interval, například roky, můžete spojnicový graf.

 • Použití časového měřítka podél vodorovné osy    Pokud chcete zobrazit data chronologicky v zadaných intervalech nebo základní jednotky, jako je třeba počet dní, měsíců nebo roků, i když data na listu v pořadí nebo ve stejné základní jednotky, použijte spojnicový graf.

Poznámka: Následující postup platí pro Office 2013 a novějších verzích. Postup office 2010?

Vytvoření bodového grafu

Formátovaný bodový graf

Ano jak jsme vytvořili bodový graf? Následující postup vám pomůže vytvořit bodový graf s podobných výsledků. Pro tento graf jsme použili vzorovými daty listu. Zkopírujte tato data do listu nebo můžete použít vlastní data.

 1. Do prázdného listu zkopírujte ukázková data listu nebo otevřete na list obsahující data, která chcete vynést do bodového grafu.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  Denní úhrny srážek

  Částic

  4.1

  122

  4.3

  117

  5.7

  112

  5.4

  114

  5,9

  110

  5.0

  114

  3.6

  128

  1,9

  137

  7.3

  104

 2. Vyberte data, která chcete vynést do bodového grafu.

 3. Klikněte na kartu Vložení a potom klikněte na Vložit (X, Y) bodový nebo bublinový graf.

  Bodový graf

 4. Klikněte na bodový.

  Tip: Přesuňte ukazatel myši na libovolný typ grafu zobrazíte její název.

 5. Klikněte na tlačítko Oblast grafu grafu zobrazte karty Návrh a Formát.

 6. Klikněte na kartu Návrh a potom klikněte na požadovaný styl grafu, kterou chcete použít.

  Styl grafu

 7. Klikněte na název grafu a zadejte požadovaný text.

 8. Pokud chcete změnit velikost písma na název grafu, klikněte pravým tlačítkem myši na název, klikněte na písmo a potom zadejte požadovanou velikost v poli velikost. Klikněte na OK.

 9. Klikněte do oblasti grafu grafu.

 10. Na kartě Návrh klikněte na Přidat prvek graf > Názvy os a pak proveďte následující akce:

  Přidání prvků grafu

  1. K zadání názvu vodorovné osy, klikněte na Primární vodorovná.

  2. K zadání názvu svislé osy, klikněte na Hlavní svislé.

  3. Klikněte na název každé, zadejte požadovaný text a stiskněte klávesu Enter.

  4. Další název možnosti na kartě Formát v seznamu Prvky grafu formátování vyberte název ze seznamu a potom klikněte na Formátovat výběr. Zobrazí se podokno formát názvu. Klikněte na velikost a vlastnosti Velikost a vlastnosti a potom můžete Svislé zarovnání, směr textu nebo vlastní úhel.

 11. Klikněte na Oblast grafu graf s dílčí výsečí nebo na kartě Formát v seznamu Prvky grafu, vyberte Oblast vykreslete ze seznamu prvků grafu.

  Pole prvků grafu

 12. Na kartě Formát ve skupině Styly obrazců klikněte na Další tlačítko Tlačítko Více a klikněte na požadovaný efekt, který chcete použít.

 13. Klikněte do oblasti grafu graf s dílčí výsečí nebo na kartě Formát v seznamu Prvky grafu, vyberte Oblast grafu ze seznamu prvků grafu.

 14. Na kartě Formát ve skupině Styly obrazců klikněte na Další tlačítko Tlačítko Více a klikněte na požadovaný efekt, který chcete použít.

 15. Pokud chcete použít barvy motivu, které se liší od výchozího motivu, který se použije k sešitu, postupujte takto:

  1. Na kartě Rozložení stránky ve skupině motivy na tlačítko motivy.

   Klikněte na rozložení stránky > motivy

  2. V části Office klikněte na motiv, který chcete použít.

Vytvoření spojnicového grafu

Formátovaný spojnicový graf

Ano jak jsme vytvořili tento spojnicový graf? Následující postup vám pomůže vytvořit spojnicový graf s podobných výsledků. Pro tento graf jsme použili vzorovými daty listu. Zkopírujte tato data do listu nebo můžete použít vlastní data.

 1. Do prázdného listu zkopírujte ukázková data listu nebo otevřete na list obsahující data, která chcete vykreslit spojnicový graf.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  C

  Datum

  Denní úhrny srážek

  Částic

  1/1/07

  4.1

  122

  1/2/07

  4.3

  117

  1/3/07

  5.7

  112

  1/4/07

  5.4

  114

  1/5/07

  5,9

  110

  1/6/07

  5.0

  114

  1/7/07

  3.6

  128

  1/8/07

  1,9

  137

  1/9/07

  7.3

  104

 2. Vyberte data, která chcete vynést do spojnicového grafu.

 3. Klikněte na kartu Vložení a potom klikněte na Vložit řádek nebo plošný graf.

  Vložení řádku nebo do oblasti grafu

 4. Klikněte na spojnicový graf se značkami.

 5. Klikněte na tlačítko Oblast grafu grafu zobrazte karty Návrh a Formát.

 6. Klikněte na kartu Návrh a potom klikněte na požadovaný styl grafu, kterou chcete použít.

  Styl grafu

 7. Klikněte na název grafu a zadejte požadovaný text.

 8. Pokud chcete změnit velikost písma na název grafu, klikněte pravým tlačítkem myši na název, klikněte na písmo a potom zadejte požadovanou velikost v poli velikost. Klikněte na OK.

 9. Klikněte do oblasti grafu grafu.

 10. V diagramu legendy, klepněte na Přidat ze seznamu prvků grafu (na kartě Návrh klikněte na Prvek grafu přidat > Legenda a pak vyberte umístění legendy).

  Přidání prvků grafu

 11. Zobrazované jednu datovou řadu na vedlejší svislou osu, klikněte na datovou řadu, nebo vyberte ze seznamu prvků grafu (na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na tlačítko Prvky grafu ).

  Pole prvků grafu

 12. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na Formátovat výběr. Zobrazí se podokno úloh Formát datové řady.

 13. V části Možnosti řady vyberte Vedlejší osa a klikněte na Zavřít.

 14. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Rozložení grafu klikněte na Prvek grafu přidat a pak udělejte toto:

  1. Pokud chcete přidat název hlavní svislé osy, klikněte na Název osy >Primární svislé. a potom v podokně formát osy klikněte na velikost a vlastnosti Velikost a vlastnosti konfigurovat typ svislé osy, které chcete.

  2. Pokud chcete přidat název vedlejší svislou osu, klikněte na Název osy > Vedlejší svislé a potom v podokně formát osy klikněte na velikost a vlastnosti Velikost a vlastnosti konfigurovat typ svislé osy, které chcete.

  3. Klikněte na název každé, zadejte požadovaný text a stiskněte klávesu Enter

 15. Klikněte na Oblast grafu graf s dílčí výsečí nebo vyberte ze seznamu prvků grafu (kartaFormát, skupina Aktuální výběr, prvky Grafu ).

 16. Na kartě Formát ve skupině Styly obrazců klikněte na Další tlačítko Tlačítko Více a klikněte na požadovaný efekt, který chcete použít.

  Styly obrazců na pásu karet aplikace Excel

 17. Klikněte do oblasti grafu grafu.

 18. Na kartě Formát ve skupině Styly obrazců klikněte na Další tlačítko Tlačítko Více a klikněte na požadovaný efekt, který chcete použít.

 19. Pokud chcete použít barvy motivu, které se liší od výchozího motivu, který se použije k sešitu, postupujte takto:

  1. Na kartě Rozložení stránky ve skupině motivy na tlačítko motivy.

   Klikněte na rozložení stránky > motivy

  2. V části Office klikněte na motiv, který chcete použít.

Vytvoření bodového nebo spojnicový graf v Office 2010

Formátovaný bodový graf

Ano jak jsme vytvořili bodový graf? Následující postup vám pomůže vytvořit bodový graf s podobných výsledků. Pro tento graf jsme použili vzorovými daty listu. Zkopírujte tato data do listu nebo můžete použít vlastní data.

 1. Do prázdného listu zkopírujte ukázková data listu nebo otevřete na list obsahující data, která chcete zobrazit do bodového grafu.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  Denní úhrny srážek

  Částic

  4.1

  122

  4.3

  117

  5.7

  112

  5.4

  114

  5,9

  110

  5.0

  114

  3.6

  128

  1,9

  137

  7.3

  104

 2. Vyberte data, která chcete vynést do bodového grafu.

 3. Na kartě Vložení ve skupině grafy klikněte na bodový.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 4. Klikněte na bodový pouze se značkami.

  Tip: Přesuňte ukazatel myši na libovolný typ grafu zobrazíte její název.

 5. Klikněte na tlačítko Oblast grafu grafu.

  Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

 6. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Styly grafu na styl grafu, který chcete použít.

  Styly grafu na pásu karet aplikace Excel

  Pro naše bodový graf jsme použili 26 styl.

 7. Na kartě rozložení klikněte na Název grafu a pak vyberte umístění pro název z rozevíracího seznamu.

  Zvolili jsme Nad grafem.

 8. Klikněte na název grafu a potom zadejte požadovaný text.

  Pro naše bodový graf jsme zadali Částic úrovní v vodní srážky.

 9. Zmenšete velikost název grafu, klikněte pravým tlačítkem myši na název a potom zadejte požadovanou velikost v poli Velikost písma v místní nabídce.

  Pro naše bodový graf jsme použili 14.

 10. Klikněte do oblasti grafu grafu.

 11. Na kartě rozložení klikněte ve skupině popisky na tlačítko Názvy os a pak udělejte toto:

  1. Zadání názvu vodorovné osy, kliknutím na Název hlavní vodorovné osy a potom klikněte na Název pod osou.

  2. Zadání názvu svislé osy, kliknutím na Název hlavní svislé osy a potom klikněte na typ svislé osy, které chcete.

   Pro naše bodový graf jsme použili Otočený název.

   Vzhled pásu karet aplikace Excel

  3. Klikněte na název každé, zadejte požadovaný text a stiskněte klávesu Enter.

   Pro naše bodový graf jsme zadat Denní vodní srážky vodorovné osy a částic úroveň v názvu svislé osy.

 12. Klikněte na Oblast grafu grafu nebo vyberte Zobrazovaná oblast ze seznamu prvků grafu (kartarozložení, skupina Aktuální výběr, prvky Grafu ).

 13. Na kartě Formát ve skupině Styly obrazců klikněte na Další tlačítko Tlačítko Více a klikněte na požadovaný efekt, který chcete použít.

  Pro naše bodový graf jsme použili Jemné efekt – zvýraznění 3.

  Styly obrazců na pásu karet aplikace Excel

 14. Klikněte do oblasti grafu grafu.

 15. Na kartě Formát ve skupině Styly obrazců klikněte na Další tlačítko Tlačítko Více a klikněte na požadovaný efekt, který chcete použít.

  Pro naše bodový graf jsme použili Jemné efekt – zvýraznění 1.

 16. Pokud chcete použít barvy motivu, které se liší od výchozího motivu, který se použije k sešitu, postupujte takto:

  1. Na kartě Rozložení stránky ve skupině motivy na tlačítko motivy.

   Vzhled pásu karet aplikace Excel

  2. V části předdefinované klikněte na motiv, který chcete použít.

   Pro naše spojnicovým grafem, který jsme použili motiv Office .

Formátovaný spojnicový graf

Ano jak jsme vytvořili tento spojnicový graf? Následující postup vám pomůže vytvořit spojnicový graf s podobných výsledků. Pro tento graf jsme použili vzorovými daty listu. Zkopírujte tato data do listu nebo můžete použít vlastní data.

 1. Do prázdného listu zkopírujte ukázková data listu nebo otevřete na list obsahující data, která chcete vykreslit spojnicový graf.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  C

  Datum

  Denní úhrny srážek

  Částic

  1/1/07

  4.1

  122

  1/2/07

  4.3

  117

  1/3/07

  5.7

  112

  1/4/07

  5.4

  114

  1/5/07

  5,9

  110

  1/6/07

  5.0

  114

  1/7/07

  3.6

  128

  1/8/07

  1,9

  137

  1/9/07

  7.3

  104

 2. Vyberte data, která chcete vynést do spojnicového grafu.

 3. Na kartě Vložení ve skupině grafy klikněte na řádek.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 4. Klikněte na spojnicový graf se značkami.

 5. Klikněte na tlačítko Oblast grafu grafu.

  Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

 6. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Styly grafu na styl grafu, který chcete použít.

  Styly grafu na pásu karet aplikace Excel

  Pro naše spojnicovým grafem, který jsme použili styl 2.

 7. Na kartě rozložení klikněte ve skupině popisky klikněte na Název grafu a potom klikněte na Nad grafem.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 8. Klikněte na název grafu a potom zadejte požadovaný text.

  Pro naše spojnicovým grafem, který jsme zadali Částic úrovní v vodní srážky.

 9. Zmenšete velikost název grafu, klikněte pravým tlačítkem myši na název a potom zadejte požadovanou velikost v poli velikost v místní nabídce.

  Pro naše spojnicovým grafem, který jsme použili 14.

 10. V grafu klikněte na legendy nebo vyberte ze seznamu prvků grafu (kartarozložení, skupina Aktuální výběr, prvky Grafu ).

 11. Na kartě rozložení klikněte ve skupině popisky na položku Legenda a potom klikněte na požadované umístění.

  Pro naše spojnicovým grafem, který jsme použili Zobrazit legendu nahoře.

 12. Vykreslování hodnot v průběhu jednu datovou řadu na vedlejší svislou osu, klikněte na datovou řadu pro vodní srážky nebo vyberte ze seznamu prvků grafu (kartarozložení, skupina Aktuální výběr, prvky Grafu ).

 13. Na kartě rozložení klikněte ve skupině Aktuální výběr klikněte na Formátovat výběr.

  Skupina Aktuální výběr na pásu karet aplikace Excel

 14. V části Možnosti řady vyberte Vedlejší osa a klikněte na Zavřít.

 15. Na kartě rozložení klikněte ve skupině popisky na tlačítko Názvy os a pak udělejte toto:

  1. Pokud chcete přidat název hlavní svislé osy, klikněte na Název hlavní svislé osy a potom klikněte na typ svislé osy, které chcete.

   Pro naše spojnicovým grafem, který jsme použili Otočený název.

  2. Pokud chcete přidat název vedlejší svislou osu, klikněte na Název vedlejší svislé osy a potom klikněte na typ svislé osy, které chcete.

   Pro naše spojnicovým grafem, který jsme použili Otočený název.

  3. Klikněte na název každé, zadejte požadovaný text a stiskněte klávesu ENTER.

   Pro naše spojnicovým grafem, který jsme zadat úroveň částic v hlavní svislé osy a Denní vodní srážky Název vedlejší svislé osy.

 16. Klikněte na Oblast grafu graf s dílčí výsečí nebo vyberte ze seznamu prvků grafu (kartarozložení, skupina Aktuální výběr, prvky Grafu ).

 17. Na kartě Formát ve skupině Styly obrazců klikněte na Další tlačítko Tlačítko Více a klikněte na požadovaný efekt, který chcete použít.

  Pro naše spojnicovým grafem, který jsme použili Jemné efekt – tmavý 1.

  Styly obrazců na pásu karet aplikace Excel

 18. Klikněte do oblasti grafu grafu.

 19. Na kartě Formát ve skupině Styly obrazců klikněte na Další tlačítko Tlačítko Více a klikněte na požadovaný efekt, který chcete použít.

  Pro naše spojnicovým grafem, který jsme použili Jemné efekt – zvýraznění 3.

 20. Pokud chcete použít barvy motivu, které se liší od výchozího motivu, který se použije k sešitu, postupujte takto:

  1. Na kartě Rozložení stránky ve skupině motivy na tlačítko motivy.

   Vzhled pásu karet aplikace Excel

  2. V části předdefinované klikněte na motiv, který chcete použít.

   Pro naše spojnicovým grafem, který jsme použili motiv Office .

Vytvoření bodového grafu

 1. Vyberte data, která chcete vynést do grafu.

 2. Klikněte na kartu Vložení a klikněte na Bodový Y X a vyberte v části bodový graf.

 3. Vyberte graf kliknutím na kartu Grafu – návrh proveďte některou z následujících akcí:

  • Klikněte na Přidat prvek grafu, který chcete upravit podrobnosti jako nadpis, popisky a legendy.

  • Klikněte na Rychlé rozložení můžete vybrat předdefinované sady prvků grafu.

  • Kliknutím na některý z náhledů v galerii stylů můžete změnit rozložení nebo styl.

  • Klikněte na Přepnout řádek či sloupec nebo Vybrat Data, pokud chcete změnit zobrazení dat.

 4. Vyberte graf klikněte na kartu Návrh následujících položek můžete změnit výplň obrazce, obrysu nebo efekty prvků grafu.

Vytvoření spojnicového grafu

 1. Vyberte data, která chcete vynést do grafu.

 2. Klikněte na kartu Vložení a klikněte na tlačítko Čára a vyberte jednu z možností dostupných řádce styly grafu.

 3. Vyberte graf kliknutím na kartu Grafu – návrh proveďte některou z následujících akcí:

  • Klikněte na Přidat prvek grafu, který chcete upravit podrobnosti jako nadpis, popisky a legendy.

  • Klikněte na Rychlé rozložení můžete vybrat předdefinované sady prvků grafu.

  • Kliknutím na některý z náhledů v galerii stylů můžete změnit rozložení nebo styl.

  • Klikněte na Přepnout řádek či sloupec nebo Vybrat Data, pokud chcete změnit zobrazení dat.

 4. Vyberte graf klikněte na kartu Návrh následujících položek můžete změnit výplň obrazce, obrysu nebo efekty prvků grafu.

Viz taky

Uložení vlastního grafu jako šablony

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×