Pravidla pro kontrolu přístupnosti

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Pokud chcete zajistit, aby soubory Office podporovaly přístupnost, použijte bezplatný nástroj Kontrola přístupnosti, který je součástí Wordu, Excelu, Outlooku, OneNotu a PowerPointu ve Windows i na Macu a Visia ve Windows. Nástroj vyhledá slabá místa s ohledem na přístupnost a jednotlivě vysvětlí, proč by se mohlo jednat o potenciální problém pro uživatele s postižením. Nabízí také návrhy, jak jednotlivé problémy vyřešit.

V tomto tématu:

Pravidla kontroly přístupnosti

Kontrola přístupnosti ověří v souboru na základě sady pravidel různé problémy, se kterými se v souboru můžou setkat uživatelé s postižením. Podle toho, jak závažný je daný problém, Kontrola přístupnosti ho vyhodnotí jako chybu, upozornění nebo tip.

  • Chyba. Obsah, kvůli kterému je dokument obtížně čitelný nebo zcela nečitelný pro osoby s postižením

  • Upozornění. Obsah, kvůli kterému je dokument pro uživatele s postižením obtížně srozumitelný ve většině případů, ale ne vždy

  • Tip. Obsah, který je pro osoby s postižením srozumitelný, ale je možné ho prezentovat jiným způsobem, aby byl pro uživatele pohodlnější.

Chyby, upozornění a tipy Kontroly přístupnosti

V následující tabulce jsou uvedená pravidla Kontroly přístupnosti, co kontrolují, kde se dozvíte, jak a proč byste měli jednotlivé problémy odstranit.

Chyby

Pokud je obsah souboru pro osoby s postižením velmi obtížné nebo zcela nemožné používat, Kontrola přístupnosti to vyhodnotí jako chybu.

Pravidlo

Co Kontrola přístupnosti ověřuje

Platí pro tyto aplikace

Proč tento problém odstraňovat?

Všechen netextový obsah má alternativní text (alternativní text).

Všechny objekty mají alternativní text a text neobsahuje obrázky ani přípony souborů.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote, Visio

Čtečky obrazovky přečtou nahlas alternativní text a popíšou obrázky a další netextový obsah, který uživatel nemůže vidět. Na základě alternativního textu k netextovému obsahu by uživatelé měli být schopni porozumět účelu a významu.

Tabulky určují informace záhlaví sloupce.

Tabulky nebo bloky buněk mají vybrané pole záhlaví nebo zvýrazněný řádek záhlaví.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote

Uživatelé spoléhají na nadpisy sloupců, aby porozuměli obsahu, které následně přečte čtečka obrazovky. Technologie pro usnadnění také často využívá řádek záhlaví tabulky, aby pomohla uživatelům zjistit aktuální polohu kurzoru v tabulce a předala jim informace, které jim umožní navigaci v tabulce.

Všechny snímky mají názvy.

Snímky mají názvy.

PowerPoint

Názvy snímků umožňují uživatelům nejen procházet prezentaci, ale i vyhledat a vybrat jednotlivé snímky, na které můžou ihned přejít.

Dokumenty používají styly nadpisů.

Obsah je uspořádaný pomocí nadpisů a/nebo obsah.

Word, Outlook, OneNote

Nadpisy a obsah poskytují uživatelům strukturální kontext a umožňují navigaci a snazší vyhledávání v dokumentu.

Upozornění

Kontrola přístupnosti zobrazí upozornění, pokud je obsah pro uživatele se zdravotním postižením obtížně srozumitelný ve většině případů (ale nikoli nutně ve všech případech).

Pravidlo

Co Kontrola přístupnosti ověřuje

Platí pro tyto aplikace

Proč tento problém odstraňovat?

Text hypertextového odkazu je smysluplný.

Text odkazu dává smysl jako samostatná informace a poskytuje přesné údaje o cíli.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote, Visio

Podle daného textu se uživatelé rozhodnou, zda kliknou na hypertextový odkaz. Text musí poskytovat jasné informace o cíli odkazu.

Tabulka má jednoduchou strukturu.

Tabulky jsou jednoduché obdélníky. Neobsahují rozdělené ani sloučené buňky nebo vnoření.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote

Uživatelé procházejí tabulkou pomocí klávesových zkratek a technologie pro usnadnění, která spoléhá na jednoduchou strukturu tabulky.

Tabulky nepoužívají pro formátování prázdné buňky.

Tabulka neobsahuje zcela prázdné řádky ani sloupce.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote

Prázdné buňky tabulky můžou v uživateli vzbudit mylný dojem, že tabulka už nic dalšího neobsahuje.

Ouška listů mají smysluplné názvy.

Listy v sešitu uvádí popisné informace a sešit neobsahuje žádné prázdné listy.

Excel

Díky popisným názvům listů, například Celkové prodeje za říjen, uživatelé můžou sešity procházet snadněji než u výchozích názvů listů, jako je List1.

Nepoužívají opakované prázdné znaky.

Dokument neobsahuje několik po sobě jdoucích mezer, tabulátorů nebo znaků pro návrat na začátek řádku.

Word

Technologie pro usnadnění často vyhodnotí mezery, tabulátory a prázdné odstavce jako prázdná místa. Když uživatel uslyší upozornění na několik prázdných míst, může se domnívat, že se dostal na konec informací.

Dostatečný kontrast mezi textem a pozadí.

Barvy textu a pozadí jsou odlišné upozornit text.

Excel, PowerPointa Wordaplikace Outlook

Uživatele se slabým zrakem často nalezne těžko čtou text, který není oproti na pozadí. Pokud váš dokument obsahuje vysokou úroveň kontrast mezi textem a pozadí, další lidi můžete zobrazit a použít obsah.

Tipy

Tip se zobrazí u obsahu, který je pro uživatele s postižením srozumitelný, ale bylo by možné ho lépe uspořádat nebo prezentovat způsobem, který by mohl zlepšit možnosti uživatelů.

Pravidlo

Co Kontrola přístupnosti ověřuje

Platí pro tyto aplikace

Proč tento problém odstraňovat?

Pro vložený zvukový záznam nebo videozáznam jsou zahrnuté skryté titulky

Všechny objekty zvuku a videa jsou opatřeny skrytými titulky.

Excel, PowerPoint, Word, OneNote

Bez titulků můžou být informace ve videu nebo zvukovém segmentu pro uživatele s postižením zcela ztracené.

Pořadí čtení snímku je logické.

Snímky se zobrazují v logickém pořadí.

PowerPoint

Technologie pro usnadnění předčítá snímky a prvky na nich v zadaném pořadí. Pokud není pořadí čtení logické, obsah nebude dávat smysl.

Názvy snímků v prezentaci jsou jedinečné.

Neprázdné snímky mají jedinečné názvy.

PowerPoint

Uživatelé spoléhají na názvy, které jim řeknou, kde se v prezentaci nacházejí, a umožňují jim prezentaci procházet.

Tabulky rozložení jsou strukturované pro snadnou navigaci.

Pořadí rozložení pro daný jazyk je logické a pořadí objektů při použití klávesy Tab není cyklické.

Word

Při procházení obsahu uživatelé spoléhají na rozložení tabulky. Tabulka musí být seřazená logicky, aby uživatelé porozuměli obsahu a mohli jím procházet.

Nepoužívají se žádné obrázkové vodoznaky.

Nepoužívají se vodoznaky.

Word

Vodoznaky můžou být mylně považované za součást hlavního obsahu na stránce a mohly by uživatele zmást.

Všechny nadpisy mají správné pořadí.

Všechny nadpisy mají logické pořadí.

Word, Outlook, OneNote

Sekvenční nadpisy s příslušnými úrovněmi pomáhají uživatelům procházet, vyhledávat a pochopit uspořádání dokumentu.

Viz také

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×