Pravidla pro kontrolu přístupnosti

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Abyste měli jistotu, že jsou vaše soubory Office přístupné , použijte kontrolupřístupnosti, bezplatný nástroj dostupný v Word, Excel, Outlook, OneNote a PowerPoint ve Windows, Office Online nebo Mac a Visio. ve Windows. Najde většinu problémů s přístupností a vysvětluje, proč by každý mohl být potenciálním problémem pro někoho s postižením. Nabízí také návrhy, jak jednotlivé problémy vyřešit.

I když Kontrola přístupnosti zachycuje většinu typů problémů s přístupností, některé problémy se nedají rozpoznat. To je důvod, proč je důležité pravidelně kontrolovat svou práci vizuálně, abyste našli problémy, které se skrývají v kontrole přístupnosti. Další informace najdete v tématu omezení kontrolypřístupnosti.

V tomto tématu

Pravidla kontroly přístupnosti

Kontrola přístupnosti ověří v souboru na základě sady pravidel různé problémy, se kterými se v souboru můžou setkat uživatelé s postižením. Podle toho, jak závažný je daný problém, Kontrola přístupnosti ho vyhodnotí jako chybu, upozornění nebo tip.

  • Chyba. Obsah, kvůli kterému je dokument obtížně čitelný nebo zcela nečitelný pro osoby s postižením

  • Upozornění. Obsah, kvůli kterému je dokument pro uživatele s postižením obtížně srozumitelný ve většině případů, ale ne vždy

  • Tip. Obsah, který je pro osoby s postižením srozumitelný, ale je možné ho prezentovat jiným způsobem, aby byl pro uživatele pohodlnější.

  • Inteligentní služby. Obsah, který je automaticky přístupný v AI a který by měl zkontrolovat správnost a kontext

Chyby, upozornění a tipy Kontroly přístupnosti

V následující tabulce jsou uvedená pravidla Kontroly přístupnosti, co kontrolují, kde se dozvíte, jak a proč byste měli jednotlivé problémy odstranit.

Chyby

Pokud je obsah souboru pro osoby s postižením velmi obtížné nebo zcela nemožné používat, Kontrola přístupnosti to vyhodnotí jako chybu.

Pravidlo

Co Kontrola přístupnosti ověřuje

Proč tento problém odstraňovat?

Platí pro tyto aplikace

Všechen netextový obsah má alternativní text (alternativní text).

Všechny objekty mají alternativní text a alternativní text neobsahuje názvy obrázků ani přípony souborů.

Čtečky obrazovky přečtou nahlas alternativní text a popíšou obrázky a další netextový obsah, který uživatel nemůže vidět. Na základě alternativního textu mohou uživatelé pochopit účel a význam uvedeného obsahu.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote, Visio

Tabulky určují informace záhlaví sloupce.

Tabulky nebo bloky buněk mají vybrané pole záhlaví nebo zvýrazněný řádek záhlaví.

Uživatelé spoléhají na nadpisy sloupců, aby porozuměli obsahu, které následně přečte čtečka obrazovky. Technologie pro usnadnění také často využívá řádek záhlaví tabulky, aby pomohla uživatelům zjistit aktuální polohu kurzoru v tabulce a předala jim informace, které jim umožní navigaci v tabulce.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote

Všechny snímky mají názvy.

Snímky mají názvy.

Názvy snímků umožňují uživatelům nejen procházet prezentaci, ale i vyhledat a vybrat jednotlivé snímky, na které můžou ihned přejít.

PowerPoint

Buňky v excelovém listu nepoužívají pro záporná čísla formátování jenom červeně.

Buňky, které jsou nastavené na formát čísla a používají červenou barvu pro záporná čísla (třeba zobrazit 1000 v červené barvě namísto-1000).

Uživatelé, kteří mají problémy s odlišením barev, nebudou moci určit rozdíl mezi hodnotami kladné a záporné hodnoty.

Excel

Obrázek nebo objekt je vložený text.

Obrázky nebo objekty jsou umístěny rovnoběžně s okolním textem.

Pokud obrázek nebo objekt není vložený, může být pro uživatele čtečky obrazovky obtížné interakci s objektem. Je také obtížné zjistit, kde je objekt relativně k textu.

Word

Přístup k dokumentu není omezen.

Libovolný dokument, který zakázal přístup k obsahu v nastavení oprávnění k dokumentům programově: zrevidujte > omezit úpravy > ... _GT_ Možnostiomezit oprávnění na tento dokument .

Ochrana IRM (Správa přístupových práv k informacím) brání zařízením, jako jsou čtečky obrazovky, přístup k tomuto dokumentu. Další informace najdete v článku povolení změn částí chráněného dokumentu.

Excel, PowerPoint, Word

Upozornění

Kontrola přístupnosti zobrazí upozornění, pokud je obsah pro uživatele se zdravotním postižením obtížně srozumitelný ve většině případů (ale nikoli nutně ve všech případech).

Pravidlo

Co Kontrola přístupnosti ověřuje

Proč tento problém odstraňovat?

Platí pro tyto aplikace

Tabulka má jednoduchou strukturu.

Tabulky jsou jednoduché obdélníky. Neobsahují rozdělené ani sloučené buňky nebo vnoření.

Uživatelé procházejí tabulkou pomocí klávesových zkratek a technologie pro usnadnění, která spoléhá na jednoduchou strukturu tabulky.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote

Ouška listů mají smysluplné názvy.

Listy v sešitu uvádí popisné informace a sešit neobsahuje žádné prázdné listy.

Díky popisným názvům listů, například Celkové prodeje za říjen, uživatelé můžou sešity procházet snadněji než u výchozích názvů listů, jako je List1.

Excel

Dostatečný kontrast mezi textem a pozadím

Barvy textu a pozadí jsou natolik jiné, aby byl text snadno vidět.

Pro slabozraké lidi je často obtížné přečíst text, který není kontrastní oproti pozadí. Pokud má dokument vysokou úroveň kontrastu mezi textem a pozadím, může obsah vidět více lidí.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook

Pro vložený zvukový záznam nebo videozáznam jsou zahrnuté skryté titulky

Všechny objekty zvuku a videa jsou opatřeny skrytými titulky.

Bez titulků můžou být informace ve videu nebo zvukovém segmentu pro uživatele s postižením zcela ztracené.

PowerPoint, OneNote

Názvy snímků v prezentaci jsou jedinečné.

Neprázdné snímky mají jedinečné názvy.

Uživatelé spoléhají na názvy, které jim řeknou, kde se v prezentaci nacházejí, a umožňují jim prezentaci procházet.

PowerPoint

Tipy

Tip se zobrazí u obsahu, který je pro uživatele s postižením srozumitelný, ale bylo by možné ho lépe uspořádat nebo prezentovat způsobem, který by mohl zlepšit možnosti uživatelů.

Pravidlo

Co Kontrola přístupnosti ověřuje

Proč tento problém odstraňovat?

Platí pro tyto aplikace

Pořadí čtení objektů v prezentaci snímků je logické.

Objekty na snímku jsou v logickém pořadí.

Technologie pro usnadnění předčítá snímky a prvky na nich v zadaném pořadí. Pokud není pořadí čtení logické, obsah nebude dávat smysl.

PowerPoint

Tabulky rozložení jsou strukturované pro snadnou navigaci.

Pořadí rozložení pro daný jazyk je logické a pořadí objektů při použití klávesy Tab není cyklické.

Při procházení obsahu uživatelé spoléhají na rozložení tabulky. Tabulka musí být seřazená logicky, aby uživatelé porozuměli obsahu a mohli jím procházet.

Word

Dokumenty používají styly nadpisů.

Obsah je uspořádaný pomocí nadpisů a/nebo obsah.

Nadpisy a obsah poskytují uživatelům strukturální kontext a umožňují navigaci a snazší vyhledávání v dokumentu.

Word, Outlook, OneNote

Inteligentní služby

Kontrola přístupnosti zobrazuje všechny obrázky s alternativním textem generovaným inteligentními službami.

Pravidlo

Co Kontrola přístupnosti ověřuje

Proč tento problém odstraňovat?

Platí pro tyto aplikace

Navrhovaný alternativní text.

Všechny obrázky, jejichž alternativní text byl vygenerován službou Office pro rozpoznávání obrázků

Inteligentní služby automaticky generují v dokumentu alternativní text (při zapnuté funkci). Pečlivě zkontrolujte každý návrh, abyste měli jistotu, že váš obrázek přesně popisuje. Pokud chcete návrh upravit, zadejte ho do pole Popis .

Pokud se chcete dozvědět, jak tuto funkci přepnout, přejděte na zapnout automatický alternativní text.

PowerPoint, Word, Outlook

Omezení kontroly přístupnosti

Kontrola přístupnosti se nedá rozpoznat s některými problémy s přístupností. Některé problémy uvedené v nálezech kontroly přístupnosti nejsou nutně problémy s přístupností, které je třeba opravit.

  • Barva: informace se přenesou pomocí samotné barvy.

  • Skryté titulky: v sestavách kontroly přístupnosti chybí skryté titulky ve videu, ale pokud video už má integrované titulky, otevírají se titulky nebo nemá žádné dialogy, může se jednat o žádný problém s přístupností s videem.

Novinky v kontrole přístupnosti

Typ změny

Zaměnit

Verze

Chyba odebrání

Chybová zpráva "nepoužívání opakovaných prázdných znaků"

Prázdné znaky nejsou v podstatě přístupné, kromě případů, kdy se používá k vytvoření dojem rozložení nebo struktury, jako je Faking tabulky nebo víceúrovňového seznamu.

Říjen 2018

Odebrání tipu

"Všechny nadpisy mají správné pořadí" byl odebrán Tip.

Úrovně nadpisů, které nejsou v pořádku, nejsou v podstatě nedostupné.

Říjen 2018

Kategorie nového pravidla

Kategorie pro pravidlo inteligentních služeb se přidala.

Říjen 2018

Nová chyba

Buňky v excelovém listu nepoužívejte u záporných čísel formátování jenom červeně. Došlo k chybě.

Říjen 2018

Upgradované pravidlo

Obrázek nebo objekt je vložený textem aktualizovaným z upozornění na chybu.

Léto 2017

Pravidlo s Downgradem

Dokumenty používají styly nadpisů , jejichž výsledkem je chyba v tipu.

Léto 2017

Upozornění

Upozornění na text hypertextového odkazu je smysluplné.

Použití adresy URL odkazu jako zobrazovaného názvu hypertextového odkazu nutně neznamená, že hypertextový odkaz není přístupný. Například http://www.microsoft.com není problém s přístupností.

Léto 2017

Upozornění

"V tabulkách nejsou odstraněny žádné prázdné buňky pro formátování.

Existují platné přístupné tabulky, které obsahují prázdné řádky a sloupce, a většina čtenářů obrazovky ví, jak přesně sdělit tyto informace.

Léto 2017

Upgradované pravidlo

Pro vložený zvukový záznam nebo videozáznam jsou zahrnuté skryté titulky inovování z tipu na upozornění.

Léto 2017

Upgradované pravidlo

Nadpisy snímků v balíčku jsou jedinečné upgradováním z tipu na upozornění.

Léto 2017

Odebrání tipu

"Nepoužily se žádné vodoznaky obrázků".

Do obrázků vodoznaku můžete přidat alternativní text.

Léto 2017

Viz také

Vylepšení přístupnosti pomocí kontroly přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×