Průvodce uživatelským rozhraním aplikace Access 2007

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V tomto článku je popsáno nové uživatelské rozhraní aplikace Microsoft Office Access 2007. Nové uživatelské rozhraní je výsledkem rozsáhlého výzkumu a testování využitelnosti a je navrženo tak, aby uživatelům usnadnilo vyhledání potřebných příkazů.

Seznámíte se s novými prvky uživatelského rozhraní, jejich funkcí a způsobem jejich použití. Naučíte se také, jak v databázi povolit dokumenty s kartami a jak v novém uživatelském rozhraní přecházet mezi objekty. 

V tomto článku

Přehled

Začínáme s aplikací Microsoft Office Access

Na pásu karet

Navigační podokno

Zobrazení dokumentu s kartami

Stavový řádek

Minipanel nástrojů

Získání nápovědy

Základní informace

Nové uživatelské rozhraní aplikace Office Access 2007 obsahuje prvky, které určují způsob práce s tímto produktem. Tyto nové prvky vám pomohou lépe ovládat aplikaci Access a usnadní vyhledání potřebných příkazů. Nový návrh rozhraní rovněž usnadňuje uživatelům objevit funkce, které by jinak zůstaly skryty pod panely nástrojů a nabídkami. Tyto nové prvky si rychle osvojíte díky nové stránce Začínáme s aplikací Microsoft Office Access, která umožňuje rychlé zahájení práce včetně přístupu k sadě profesionálně navržených šablon.

Nejdůležitější prvek nového rozhraní se nazývá Pás karet, který je součástí Fluent systému Microsoft Office. Pás karet je pás v horní část okna aplikace, který obsahuje skupiny příkazů. Rozhraní Fluent sady Office poskytuje jediné domovské umístění pro příkazy a je hlavním prvkem nahrazujícím nabídky a panely nástrojů. Pás karet obsahuje karty kombinující příkazy takovým způsobem, aby dávaly smysl. V aplikaci Office Access 2007 jsou hlavními kartami na pásu karet karty Domů, Vytvořit, Externí data a Databázové nástroje. Každá karta obsahuje skupinu souvisejících příkazů a tyto skupiny zahrnují některé nové prvky uživatelského rozhraní, například galerii, což je nový typ ovládacího prvku zobrazující volby vizuálně.

Hlavními novými prvky uživatelského rozhraní aplikace Office Access 2007 jsou:

 • Stránka Začínáme s aplikací Microsoft Office Access:    stránka, která se zobrazí po spuštění aplikace Access pomocí tlačítka Start systému Windows nebo pomocí zástupce na ploše,

 • Pás karet rozhraní Fluent sady Office:    oblast v horní části okna aplikace pro volbu příkazů,

  • karta příkazů:    příkazy kombinované přehledným způsobem,

  • kontextová karta příkazů:    karta příkazů zobrazená v závislosti na kontextu (na objektu, s kterým právě pracujete, nebo na prováděné úloze), 

  • galerie:    ovládací prvek s vizuálním znázorněním možností umožňující zobrazit výsledek dané akce,

  • panel nástrojů Rychlý přístup:    jediný standardní panel nástrojů na Pásu karet, který umožňuje získat jediným klepnutím přístup k nejčastěji používaným příkazům, jako jsou například příkazy Uložit a Zpět,

 • navigační podokno:    oblast v levé části okna aplikace, ve které jsou zobrazeny databázové objekty; navigační podokno nahrazuje okno Databáze z předchozích verzí aplikace Access,

 • dokumenty s kartami:    zobrazení tabulek, dotazů, formulářů, sestav, stránek a maker ve formě dokumentů s kartami,

 • stavový řádek:    řádek v dolní části okna aplikace s informacemi o stavu a tlačítky umožňujícími změnit zobrazení,

 • minipanel nástrojů:    prvek související s objektem, který se zobrazí nad vybraným textem a umožňuje u textu snadno použít formátování.

  Tip: V aplikaci Access 2010 má nové uživatelské rozhraní byla kontrast a udělali snáz přizpůsobitelná.

Začátek stránky

Začínáme s aplikací Microsoft Office Access

Po spuštění aplikace Office Access 2007 pomocí tlačítka Start systému Windows nebo pomocí zástupce na ploše (nikoli však poklepáním na databázi) se zobrazí stránka Začínáme s aplikací Microsoft Office Access. Na této stránce jsou zobrazeny možnosti pro zahájení práce v aplikaci Office Access 2007.

Stránka Začínáme s aplikací Microsoft Office Access

Můžete například vytvořit novou prázdnou databázi, vytvoření databáze ze šablony nebo otevřít poslední databáze (Pokud jste otevřeli některé databáze před). Můžete taky přejít přímo na webu Microsoft Office Online Další informace o Microsoft Office 2007 a Office Access 2007 nebo klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a pomocí nabídky k otevření existující databáze.

Otevření nové prázdné databáze

 1. Spusťte aplikaci Access z nabídky Start nebo pomocí zástupce.

  Zobrazí se stránka Začínáme s aplikací Microsoft Office Access.

 2. Na stránce Začínáme s aplikací Microsoft Office Access klepněte v části Nová prázdná databáze na tlačítko Prázdná databáze.

 3. V podokně Prázdná databáze zadejte do pole Název souboru název souboru nebo použijte navrhovaný název.

 4. Klepněte na tlačítko Vytvořit.

  Bude vytvořena nová databáze a v zobrazení datového listu je otevřena nová tabulka.

Aplikace Office Access 2007 nabízí řadu šablon a další šablony lze stáhnout z webu Microsoft Office Online. Co je to šablona? V kontextu aplikace Office Access 2007 jde o předdefinovanou databázi s profesionálně navrženými tabulkami, formuláři a sestavami. Šablony představují vhodný způsob, jak začít vytvářet novou databázi.

Vytvoření nové databáze z uvedené šablony

 1. Spusťte aplikaci Access z nabídky Start nebo pomocí zástupce.

  Zobrazí se stránka Začínáme s aplikací Microsoft Office Access.

 2. Na stránce Začínáme s aplikací Microsoft Office Access klepněte v části Uvedené šablony online na některou ze šablon.

 3. Do pole Název souboru zadejte požadovaný název souboru nebo použijte navrhovaný název.

 4. Pokud chcete databázi propojit s webem služby Windows SharePoint Services, zaškrtněte políčko Vytvořit databázi a propojit ji s webem služby Windows SharePoint Services.

 5. Klepněte na tlačítko Vytvořit.
  -nebo-
  Klepněte na tlačítko Stáhnout.

  Bude vytvořena a otevřena nová databáze ze šablony.

Přímo v uživatelském rozhraní aplikace Office Access 2007 lze stáhnout další šablony z webu služby Microsoft Office Online.

Vytvoření nové databáze ze šablony z webu Microsoft Office Online

 1. Spusťte aplikaci Access z nabídky Start nebo pomocí zástupce.

  Zobrazí se stránka Začínáme s aplikací Microsoft Office Access.

 2. Na stránce Začínáme s aplikací Microsoft Office Access klepněte v podokně Kategorie šablon na některou kategorii. Jakmile se zobrazí šablony z této kategorie, klepněte na některou z nich.

 3. Do pole Název souboru zadejte požadovaný název souboru nebo použijte navrhovaný název.

 4. Klepněte na tlačítko Stáhnout.

  Dojde k automatickému stažení šablony, vytvoření nové databáze založené na dané šabloně, uložení databáze ve složce dokumentů (například ve složce Dokumenty) a jejímu otevření.

Po otevření (nebo vytvoření a otevření) databáze jsou název souboru a umístění databáze přidány do interního seznamu naposledy otevřených dokumentů. Tento seznam se zobrazuje na stránce Začínáme s aplikací Microsoft Office Access a umožňuje snadné otevření naposledy použitých databází.

Otevření naposledy použité databáze

 1. Spusťte aplikaci Microsoft Access.

 2. Na stránce Začínáme s aplikací Microsoft Office Access klepněte v části Otevřít aktuální databázi na databázi, kterou chcete otevřít.

  Databáze bude otevřena.

Otevření databáze pomocí tlačítka Microsoft Office

 1. Spusťte aplikaci Microsoft Access.

 2. Klepněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office , a pokud se databáze, kterou chcete otevřít, zobrazí v pravém podokně nabídky, klepněte na ni.
  -nebo-
  Klepněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a pak klepněte na příkaz Otevřít. V dialogovém okně Otevřít vyberte název souboru a klepněte na tlačítko Otevřít.

  Databáze bude otevřena.

Začátek stránky

Pás karet

Pás karet rozhraní Fluent sady Office nahrazuje nabídky a panely nástrojů a představuje hlavní příkazové rozhraní aplikace Office Access 2007. Jednou z největších předností Pásu karet je, že z jednoho místa lze provádět úlohy a operace, které dříve vyžadovaly zobrazení nabídek, panelů nástrojů, podoken úloh a dalších součástí uživatelského rozhraní. Nyní naleznete všechny příkazy na jednom místě a není nutné je hledat na různých místech.

Po otevření databáze se Pás karet zobrazí v horní části hlavního okna aplikace Office Access 2007 a na aktivní kartě příkazů se zobrazí příkazy této karty.

Pás karet aplikace Access

Pás karet obsahuje několik karet příkazů. V aplikaci Office Access 2007 jsou hlavními kartami příkazů karty Domů, Vytvořit, Externí data a Databázové nástroje. Každá karta obsahuje skupiny vzájemně souvisejících příkazů a tyto skupiny obsahují také některé další nové prvky uživatelského rozhraní, jako je například galerie, což je nový typ ovládacího prvku pro vizuální znázornění možností.

Příkazy v Pásu karet zohledňují objekt, který je aktuálně aktivní. Pokud jste například v zobrazení datového listu otevřeli tabulku a klepnete na kartě Vytvořit ve skupině Formulář na příkaz Formulář, aplikace Office Access 2007 vytvoří formulář založený na aktivní tabulce. To znamená, že vlastnost formuláře Zdroj záznamů bude obsahovat název aktivní tabulky.

Při práci s Pásem karet lze používat klávesové zkratky. Všechny klávesové zkratky z předchozí verze aplikace Access zůstávají funkční. Přístupové klávesy pro nabídky z předchozích verzí aplikace Access jsou nahrazeny systémem přístupu prostřednictvím klávesnice. Tento systém používá drobné indikátory s písmenem nebo kombinací písmen, které na Pásu karet označují klávesové zkratky aktivující daný ovládací prvek.

Po výběru karty příkazů lze procházet příkazy, které jsou na této kartě k dispozici.

Výběr karty příkazů

 1. Spusťte aplikaci Access.

 2. Klikněte na požadovanou kartu.

– nebo –

 1. Spusťte aplikaci Access.

 2. Stiskněte a uvolněte klávesu ALT.

  Zobrazí se klávesové zkratky.

 3. Stiskněte klávesu nebo klávesy zobrazené pro požadovanou kartu příkazů.

Příkazy lze spouštět několika různými způsoby. Nejrychlejším a nejsnadnějším způsobem je použití klávesové zkratky přidružené k danému příkazu. Pokud si pamatujete klávesovou zkratku z předchozí verze aplikace Access, měla by tato zkratka být funkční i v aplikaci Office Access 2007.

Další informace o klávesových zkratkách naleznete v článku Klávesové zkratky pro aplikaci Access.

Spuštění příkazu

 1. Spusťte aplikaci Access.

 2. Klikněte na kartu odpovídající požadovaného příkazu. Následující tabulka obsahuje reprezentativní příklady karet a příkazů dostupných na jednotlivých kartách. Zobrazení karet a příkazů se mění v závislosti na aktuální činnosti uživatele.

Karta příkazů

Nejčastěji prováděné akce

Domů

Výběr jiného zobrazení

Kopírování a vložení ze schránky

Nastavení aktuálních vlastností písma

Nastavení aktuálního zarovnání písma

Použití plného formátování textu (RTF) v poli typu Memo

Práce se záznamy (příkazy Aktualizovat, Nový, Uložit, Odstranit, Souhrny, Pravopis, Další)

Řazení a filtrování záznamů

Hledání záznamů

Vytvořit

Vytvoření nové prázdné tabulky

Vytvoření nové tabulky pomocí šablony tabulky

Vytvoření seznamu na webu služby SharePoint a tabulky v aktuální databázi s propojením na nově vytvořený seznam

Vytvoření nové prázdné tabulky v návrhovém zobrazení

Vytvoření nového formuláře založeného na aktivní tabulce nebo dotazu

Vytvoření nové kontingenční tabulky nebo grafu

Vytvoření nové sestavy založené na aktivní tabulce nebo dotazu

Vytvoření nového dotazu, makra, modulu nebo modulu třídy

Externí data

Import nebo propojení externích dat

Export dat

Získání a aktualizace dat prostřednictvím e-mailu

Práce se seznamy serveru SharePoint v režimu offline

Vytvoření uložených importů a exportů

Přesunutí všech nebo některých částí databáze na nový nebo existující server SharePoint

Databázové nástroje

Spuštění editoru jazyka Visual Basic nebo spuštění makra

Vytvoření a zobrazení relací mezi tabulkami

Zobrazení nebo skrytí závislostí objektů a listu vlastností

Spuštění nástrojů Dokumentace databáze a Analýza výkonu

Přesunutí dat do databáze serveru Microsoft SQL Server nebo do databáze aplikace Access (pouze tabulky)

Spuštění Správce propojených tabulek

Správa doplňků aplikace Access

Vytvoření nebo úpravy modulu VBA (Visual Basic for Applications)

 1. Klikněte na ovládací prvek představující příkaz. Pokud znáte pro daný příkaz klávesovou zkratku z předchozí verze aplikace Access, zadejte ji pomocí klávesnice.

  – nebo –

  Stiskněte a uvolněte klávesu ALT.

  Zobrazí se přístupové klávesy.

  Stiskněte klávesu nebo klávesy zobrazené pro požadovaný příkaz.

Kontextové karty příkazů

Kromě standardních karet příkazů se v aplikaci Office Access 2007 využívá nový prvek uživatelského rozhraní sady Office Professional 2007, který se nazývá kontextová karta příkazů. V závislosti na kontextu (tedy na objektu, se kterým právě pracujete, a na prováděné akci) se může kromě standardních karet příkazů zobrazit jedna či více kontextových karet příkazů.

Kontextové karty

Aktivace kontextové karty příkazů

 • Klikněte na kontextovou kartu příkazů.

– nebo –

 1. Stiskněte a uvolněte klávesu ALT.

  Zobrazí se přístupové klávesy.

 2. Stiskněte klávesu nebo klávesy zobrazené na kontextové kartě příkazů nebo v její blízkosti.

Kontextové karty příkazů obsahují příkazy a funkce potřebné k práci v určitém kontextu. Pokud například otevřete tabulku v návrhovém zobrazení, budou kontextové karty obsahovat příkazy, které lze použít pouze při práci s tabulkou v tomto zobrazení. Po otevření tabulky v návrhovém zobrazení se například vedle karty Databázové nástroje zobrazí kontextová karta příkazů Návrh. Po klepnutí na kartu Návrh se v Pásu karet zobrazí příkazy, které jsou k dispozici pouze pro objekt v návrhovém zobrazení.

Galerie   

Další novinkou v novém uživatelském rozhraní aplikace Office Access 2007 je ovládací prvek, který se nazývá galerie. Galerie je určena k práci s Pásem karet a zaměřuje pozornost uživatelů na získání požadovaných výsledků. Ovládací prvek galerie nezobrazuje pouze příkazy, ale také výsledky použití těchto příkazů. Účelem galerie je poskytnout vizuální znázornění příkazů, ve kterém lze procházet a zobrazit dostupné akce aplikace Office Access 2007, se zvláštním zaměřením na výsledky.

Galerie okrajů

Galerie mohou mít různý tvar a velikost. K dispozici je mřížkové rozložení, znázornění podobné rozbalovací nabídce a dokonce rozložení v Pásu karet, při kterém je obsah samotné galerie umístěn v Pásu karet.

Skrytí Pásu karet

Někdy může pracovní oblast vyžadovat více místa. Pás karet lze proto sbalit tak, aby byl zobrazen pouze pruh s kartami příkazů. Chcete-li skrýt pás karet, poklepejte na aktivní kartu příkazů. Dalším poklepáním na aktivní kartu příkazů Pás karet opět zobrazíte.

Skrytí a obnovení Pásu karet

 1. Poklepejte na aktivní kartu příkazů (aktivní karta je zvýrazněna).

  Karta Vytvořit

 2. Opakovaným dvojitým kliknutím na aktivní kartu příkazů pás karet obnovte.

Panel nástrojů pro rychlý přístup   

Panel nástrojů pro rychlý přístup je ve výchozím nastavení malá oblast sousedící s Pásem karet, která umožňuje přístup k příkazům pomocí jediného klepnutí. Výchozí sada příkazů zahrnuje nejčastěji používané příkazy, jako jsou například Uložit, Zpět a Znovu. Panel nástrojů pro rychlý přístup lze však upravit tak, aby obsahoval příkazy, které uživatel používá nejčastěji. Rovněž lze změnit umístění panelu nástrojů a změnit jeho výchozí velikost. Výchozí malý panel nástrojů je zobrazen na Pásu karet vedle karet příkazů. Po zvětšení je panel nástrojů zobrazen s plnou šířkou pod Pásem karet.

Panel nástrojů Rychlý přístup

Přizpůsobení panelu nástrojů Rychlý přístup

 1. Na panelu nástrojů klepněte na šipku rozevíracího seznamu nejvíce vpravo.

 2. Klepněte na příkaz Přizpůsobit panel nástrojů Rychlý přístup a pak na položku Další příkazy.

 3. V dialogovém okně Možnosti aplikace Access vyberte příkaz nebo příkazy, které chcete přidat, a klepněte na tlačítko Přidat.

 4. Chcete-li některý příkaz odebrat, zvýrazněte jej v seznamu napravo a klikněte na tlačítko Odebrat. Příkaz lze ze seznamu odstranit také dvojitým kliknutím.

 5. Po dokončení klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Navigační podokno

Po otevření nebo vytvoření databáze se v navigačním podokně zobrazí názvy objektů dané databáze. Databázové objekty zahrnují tabulky, formuláře, sestavy, stránky, makra a moduly. Navigační podokno nahrazuje okno Databáze používané v předchozích verzích aplikace Access. Pokud jste v předchozí verzi prováděli určitou činnost v okně Databáze, v aplikaci Office Access 2007 ji budete provádět v navigačním podokně. Chcete-li například přidat řádek do tabulky v zobrazení datového listu, otevřete tabulku z navigačního podokna. 

Navigační podokno databáze Northwind 2007

Chcete-li otevřít databázový objekt nebo použít u databázového objektu příkaz, klikněte na objekt pravým tlačítkem myši a v místní nabídce klikněte na požadovaný příkaz. Příkazy v místní nabídce se liší podle typu objektu.

Otevření databázového objektu, například tabulky, formuláře nebo sestavy

 • V navigačním podokně dvakrát klikněte na objekt.

  – nebo –

  Vyberte objekt v navigačním podokně a stiskněte klávesu ENTER.

  – nebo –

 • V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na objekt.

 • Klepněte na příkaz v kontextové nabídce.

Možnost otevření objektu jediným klepnutím lze nastavit v dialogovém okně Možnosti navigace.

V navigačním podokně jsou databázové objekty rozděleny do kategorií a tyto kategorie obsahují skupiny. Některé kategorie jsou předem definovány, ale lze vytvářet také vlastní skupiny.

Ve výchozím nastavení se navigační podokno v aplikaci Office Access 2007 zobrazí po otevření databáze, a to i u databází vytvořených ve starších verzích aplikace Access. Zobrazení navigačního podokna ve výchozím nastavení lze zabránit nastavením možnosti aplikace. V následujících postupech je vysvětleno, jak se příslušné akce provádějí.

Zobrazení nebo skrytí navigačního podokna   

 • Klikněte na tlačítko v pravém horním rohu navigačního podokna ( Tlačítko Otevření nebo uzavření příčky pro navigačního podokno v Accessu ) nebo stiskněte klávesu F11.

Zakázání zobrazení navigačního podokna ve výchozím nastavení

 • Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a pak klikněte na tlačítko Možnosti aplikace Access.

  Zobrazí se dialogové okno Možnosti aplikace Access.

 • V levém podokně klikněte na položku Aktuální databáze.

 • V části Navigace zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit navigační podokno a klikněte na tlačítko OK.

Další informace o navigačním podokně naleznete v článku Průvodce navigačním podoknem.

Začátek stránky

Dokumenty s kartami

Počínaje aplikací Office Access 2007 lze databázové objekty zobrazit v dokumentech s kartami namísto překrývajících se oken. Pro každodenní interaktivní používání může být výhodnější rozhraní dokumentů s kartami. Dokumenty s kartami lze povolit nebo zakázat v okně Možnosti aplikace Access (viz Zobrazení nebo skrytí karet dokumentů dále v tomto článku). Změna nastavení dokumentů s kartami se projeví až po zavření a novém otevření databáze.

Objekty na kartách v aplikaci Access 2007

Zobrazení a skrytí karet dokumentů

 • Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a pak klikněte na tlačítko Možnosti aplikace Access.

  Zobrazí se dialogové okno Možnosti aplikace Access.

 • V levém podokně klikněte na položku Aktuální databáze.

 • V části Možnosti aplikace klikněte v části Možnosti okna dokumentu na přepínač Dokumenty s kartami.

 • Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit karty dokumentů. Zrušením zaškrtnutí karty dokumentů vypnete.

 • Klikněte na tlačítko OK.

  Poznámky: 

  • Nastavení možnosti Zobrazit karty dokumentů je platné pouze pro danou databázi. Toto nastavení je nutné nastavit pro každou databázi zvlášť.

  • Změna nastavení Zobrazit karty dokumentů se projeví až po zavření a opakovaném otevření databáze.

  • U nových databází vytvořených v aplikaci Office Access 2007 jsou ve výchozím nastavení zobrazeny karty dokumentů.

  • U databází vytvořených v předchozích verzích aplikace Access jsou ve výchozím nastavení použita překrývající se okna.

Začátek stránky

Stavový řádek

Podobně jako v předchozích verzích aplikace Access lze i v aplikaci Office Access 2007 zobrazit v dolní části okna aplikace stavový řádek. Tento standardní prvek uživatelského rozhraní slouží k zobrazování stavových zpráv, nápovědy k vlastnostem, indikátorů průběhu a podobně. Na stavovém řádku v aplikaci Office Access 2007 jsou stejně jako v jiných aplikacích sady Office Professional 2007 k dispozici dvě standardní funkce: přepínání zobrazení a Lupa.

Pomocí ovládacích prvků na stavovém řádku můžete rychle přepínat mezi dostupnými zobrazeními aktivního okna. Při zobrazení objektu, který podporuje různé úrovně zvětšení či zmenšení, lze pomocí posuvníku na stavovém řádku objekt přiblížit či oddálit.

Stavový řádek lze povolit nebo zakázat v dialogovém okně Možnosti aplikace Access.

Zobrazení a skrytí stavového řádku

 • Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a pak klikněte na tlačítko Možnosti aplikace Access.

  Zobrazí se dialogové okno Možnosti aplikace Access.

 • V levém podokně klikněte na položku Aktuální databáze.

 • Ve skupinovém rámečku Možnosti aplikace zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit stavový řádek. Zrušením zaškrtnutí zobrazení stavového řádku vypnete.

 • Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Minipanel nástrojů

Jednou z nejčastěji prováděných operací ve všech aplikacích sady Office Professional 2007 je formátování textu. V předchozích verzích aplikace Access bylo při formátování textu často nutné používat nabídku nebo zobrazit panel nástrojů Formátování. V aplikaci Office Access 2007 lze text formátovat snadněji pomocí minipanelu nástrojů. Tento malý panel nástrojů se automaticky zobrazí nad textem vybraným pro formátování a po přiblížení ukazatele dojde k jeho vykreslení a lze jej použít k formátování tučného písma, kurzívy, velikosti a barvy písma atd. Při oddálení ukazatele minipanel nástrojů zmizí. Pokud vyberete text a nechcete jej formátovat pomocí minipanelu nástrojů, stačí ukazatel vzdálit o několik pixelů.

Minipanel nástrojů

Formátování textu pomocí minipanelu nástrojů

 1. Vyberte text, který chcete formátovat.

  Nad textem se průhledně zobrazí minipanel nástrojů.

 2. Pomocí minipanelu nástrojů upravte formát textu.

Začátek stránky

Získání nápovědy

V případě nejasností můžete zobrazit nápovědu stisknutím klávesy F1 nebo klepnutím na ikonu otazníku v pravé části Pásu karet.

Vstupní bod nápovědy

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×