Průvodce rolí správce zdrojů pro Project Web Access

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Správci zdrojů zodpovídají za správu zdrojů a dovedností a schopností přidružených k těmto zdrojům. Správci zdrojů úzce spolupracují s vedoucími projektů, aby se ujistili, že projekty jsou personálně se správnou sadou zdrojů a že zdroje mají potřebné dovednosti pro úspěšné dokončení úkolů. Kromě toho může správce zdrojů spolupracovat s oddělením lidských zdrojů a zajistit, aby nové nábory splňovaly požadavky na zdroje pro projekty, které podporují.

Tento článek popisuje aktivity, které jsou k dispozici jako správce zdrojů v projektu, když používáte Microsoft Office Project Web Access. Představuje široký přehled aplikace Project Web Access v perspektivě správce zdrojů.

V závislosti na oprávněních, která vám správce povolil jako správce zdrojů, můžete pracovat s funkcemi Project Web Accessu, Microsoft Office Project Professional 2007 nebo obojím.

Co můžete dělat s oprávněními správce zdrojů?

Práce na domovské stránce aplikace Project Web Access

Práce s úkoly a časovými rozvrhy

Práce se zdroji

Práce v centru projektů

Analýza dat a vytváření sestav

Spolupráce s ostatními ve vaší organizaci

Práce s Projectem Professional

Získejte Rady pro nasazení, blogy a další informace online.

Práce na domovské stránce aplikace Project Web Access

Domovskou stránkou aplikace Project Web Access je primární vstupní bod pro uživatele, kteří pracují s daty uloženými v databázi Microsoft Office Project Server 2007. Když se přihlásíte k Project Web Accessu, čekající položky, které by mohly vyžadovat akci (například aktualizace úkolů, které musí být schváleny), a položky, které se změnily od posledního přihlášení. Na domovské stránce můžete získat přístup k funkcím aplikace Project Web Access, včetně úkolů, centra projektů, centra zdrojů, aktualizací, zpráv o stavu, dokumentů, problémů a rizikových stránek.

Poznámka:  Obsah, který se zobrazuje na domovské stránce aplikace Project Web Access, je určen funkcemi dostupnými na serveru, rolí uživatele, oprávněními přiřazenými uživateli, kategoriemi zabezpečení, do kterých uživatel patří (včetně projektů a zobrazení přiřazená k dané kategorii zabezpečení) a všechna vlastní nastavení konfigurovaná pro domovskou stránku.

Aktivity domovské stránky aplikace Project Web Access

Začátek stránky

Práce s úkoly a časovými rozvrhy

Správa úkolů

Správa aktualizací úkolů

Správa časových rozvrhů

Integrace s Outlookem

Než můžou členové týmu nahrávat Časový rozvrh hodiny nebo jejich stav Úkol, musí správce nastavit časové rozvrhy, stavy úkolů nebo obojí. Časové rozvrhy zaznamenávají skutečné hodiny odpracované na úkolech, projektech a dalších položkách a jsou důležité, pokud sledujete využití, fakturovatelný čas a další metriky založené na čase. Členové týmu můžou zadat stav úkolu pomocí svých stránek Moje úkoly, což správci umožňuje přesně sledovat stav a průběh provádění úkolů v projektech.

Pokud vaše organizace sleduje pokrok v projektech vytvořených v Office Project Professional 2007, budete chtít sledovat stav úkolů.

Začátek stránky

Správa úkolů

Členové týmu můžou na stránce Moje úkoly v Project Web Accessu zobrazit, upravit, delegovat a aktualizovat úkoly a pracovní doby, které jsou k nim přiřazeny, nebo k týmu zdrojů pomocí vedoucího projektu, který používá Project Professional 2007. Pokud chcete zobrazit stránku Moje úkoly, klikněte na panelu Snadné spuštění na Moje úkoly .

Aktivity správy úkolů

Začátek stránky

Správa aktualizací úkolů

Na stránce aktualizace úkolů v aplikaci Project Web Access můžete zkontrolovat změny úkolů a pracovních dob, které členové týmu odesílají ze svých stránek Moje úkoly. Na stránce aktualizace úkolů můžete taky aktualizovat projekty nejnovějšími informacemi.

Na stránce aktualizace úkolů můžete aktualizovat projekty dvěma způsoby:

 • Nutné     Každou změnu úkolu můžete přijmout kliknutím na tlačítko přijmout na stránce aktualizace úkolů. Pokud odpovíte na požadavek na změnu úkolu před jeho přijetím, odebere se žádost o změnu ze seznamu na stránce aktualizace úkolů, dokud neodpoví člen týmu. Nové žádosti o delegování úkolů a úkolů můžete aktualizovat a odpovědět současně.

 • Automaticky (pomocí pravidel)     Můžete vytvářet a spouštět pravidla pro automatickou aktualizaci projektů změnami, které nemusí být před schválením zkontrolovány. Můžete vytvořit pravidla, která se spouštějí pro konkrétní projekty, pro všechny projekty, pro konkrétní Zdroje nebo pro skupiny zdrojů na určitém místě ve struktuře rozpisu zdrojů (RBS) vaší organizace.

Aktivity správy aktualizací úkolů

Začátek stránky

Správa časových rozvrhů

Časové rozvrhy zaznamenávají skutečné hodiny odpracované na úkolech, projektech a dalších položkách a jsou důležité, pokud sledujete využití, fakturovatelný čas a další metriky založené na čase.

Časový rozvrh byste měli vytvořit v těchto případech:

 • Vaše organizace chce sledovat fakturovatelné a nefakturovatelné hodiny.

 • Musíte být integrováni s účetním systémem pro účely výplaty nebo fakturace.

 • Správa chce zobrazit podrobnosti o počtu hodin, které zdroje stráví, a o tom, jak jsou tyto hodiny vyčerpány (Přesčasová fakturace a standardní fakturovatelná práce).

Aktivity správy časového rozvrhu

Začátek stránky

Integrace s Outlookem

Aplikace Project Web Access integruje se Microsoft Outlook a umožňuje členům týmu aktualizovat úkoly pomocí Office Outlook 2007, 2003 nebo XP. Aby mohli členové týmu používat funkce integrace Outlooku, musí:

 • Mít platný uživatelský účet pro Project Web Access pro přístup k stránce, ze které jsou nakonfigurované funkce integrace s Outlookem.

 • Použijte Office Outlook 2007, 2003 nebo XP.

Aktivity Outlooku

Začátek stránky

Práce se zdroji

Správa informací o zdroji

Personální projekty

Plánování dovedností

Práce s dovolenou a jinou nepracovní dobou (administrativní čas)

Správci projektů a správci zdrojů používají Centrum zdrojů v Project Web Accessu k zobrazení, úpravě a analýze informací pro jednu nebo více Zdroje, které jsou přiřazené k úkolům v projektech publikovaných v databázi Project serveru. Centrum zdrojů zobrazuje seznam zdrojů v podnikovém Fond zdrojů. oprávnění k zobrazení položek v centru zdrojů uděluje správce Project serveru.

Začátek stránky

Správa informací o zdroji

V centru zdrojů můžete upravovat informace o zdrojích, například jejich e-mailové adresy, informace o účtu a skupiny, do kterých patří. Můžete také zobrazit informace o přiřazení a dostupnosti.

Poznámka: Některé atributy zdrojů, třeba jejich nastavení kalendáře, můžete změnit jenom pomocí Projectu Professional 2007.

Aktivity správy informací o zdrojích

Začátek stránky

Personální projekty

Vedoucí projektů a v menší míře můžou správci zdrojů vytvářet týmy pro projekty na základě mnoha různých parametrů, včetně dovedností a dostupnosti zdrojů. K vytvoření projektového týmu můžete použít funkci vytvořit tým v Project Web Accessu.

Při použití funkce vytvořit tým zvažte následující skutečnosti:

 • Je možné, že manažeři nebudou moci zobrazit všechny zdroje, nebo nemusí být do projektů přiřazeni všem.

 • Abyste našli zdroje, které mají potřebné sady dovedností, musí vaše organizace používat strukturu rozpisu zdrojů (RBS) a další Kódy osnovy zdrojů organizace, které se používají k definování různých dovedností a vztahů zdrojů v organizaci. .

 • Úkoly můžete přiřadit týmu zdrojů. jednotlivé členy týmu pak mohou vybrat úkoly, které mají být přiřazeny sami sobě.

 • Manažeři mohou pro zdroje použít navrhované i potvrzené typy rezervací. Přiřazením zdrojů k projektům, aniž byste je potvrdili, mohou manažeři sledovat potenciální přiřazení zdrojů pro navržené nové projekty. Servisní organizace: často používají navržené rezervace, takže můžou porovnat různé scénáře přiřazení a spravovat jak navrhovaná, tak schválená přiřazení. Správci zdrojů v organizacích, kteří používají centralizované Fond zdrojů a vedoucí projektů, kteří vlastní zaměstnanci používají navržené rezervace ke sledování a řízení žádostí o personální obsazení.

Poznámka: Některé atributy a nastavení zdrojů, například nastavení kalendáře a nahrazené zdroje, můžete změnit jenom pomocí Projectu Professional 2007.

Personální aktivity zaměstnanců

Začátek stránky

Plánování dovedností

Pokud chcete najít nejlepší zdroj pro tuto úlohu, použijte funkce pro plánování dovedností, které jsou dostupné v Project Web Accessu a Projectu Professional 2007 jako součást řešení podnikového Projectového řízení (EPM). Pomocí Průvodce nahrazením zdrojů v Projectu Professional 2007 můžete nahradit Obecné zdroje skutečnými zdroji. Pomocí funkce vytvořit tým v Project Web Accessu vytvoříte vyhledávání zdrojů se správnými dovednostmi pro danou úlohu.

Poznámka: Některé atributy zdrojů, jako je nastavení kalendáře a Průvodce nahrazením zdrojů, můžete změnit jenom pomocí Projectu Professional 2007.

Aktivity plánování dovedností

Začátek stránky

Práce s dovolenou a jinou nepracovní dobou (administrativní čas)

Aplikace Project Web Access umožňuje sledovat nepracovní čas (administrativní čas), například dovolená, schůzka týmu, školení, interní projekty a jiný neprojektový čas. Členové týmu zadají administrativní čas na stránky Moje časové rozvrhy.

Vaše organizace by měla sledovat administrativní čas v těchto případech:

 • Integruje se účetní systém, který vyžaduje data o výjimkách.

 • Váš tým pro správu chce zobrazit sestavy o výjimkách.

 • Vedoucí projektů nebo správci zdrojů, kteří mají členové týmu, aby zadávali čas mimo kancelář, takže se čas jeví jako nedostupný pro přiřazení v projektu.

Aktivity správy administrativního času

Začátek stránky

Práce v centru projektů

Centrum projektů nabízí pohodlný způsob, jak si manažeři projektů, správci zdrojů, členové týmu a další zúčastněné strany projektů mohou zobrazit podrobné informace o jednotlivých projektech a návrzích projektů a zobrazit souhrnné informace o projektech. v organizaci. Každý uživatel, který má oprávnění k přístupu do centra projektů v Project Web Accessu nebo Projectu Professional 2007, může pomocí Centra projektů pracovat s projektem, ke kterému jsou přiřazené. V centru projektů jsou k dispozici pouze projekty publikované do databáze Project Server 2007.

Aktivity centra projektů

Začátek stránky

Analýza dat a vytváření sestav

Správa zpráv o stavu

Práce se sestavami OLAP

Project Web Access nabízí spoustu možností vytváření sestav, které umožňují týmu efektivněji spolupracovat. Zdroje můžou vytvářet zprávy o stavu, které nastavují jejich probíhající úkoly. Projektový manažer může navíc vytvářet podrobné sestavy OLAP (Online Analytical Processing).

Poznámka: Uvědomte si, že některé úkoly lze provádět pouze v případě, že uživatel patří do skupiny Project Web Access Administrators. Pokud odkaz nastavení serveru na panelu Snadné spuštění aplikace Project Web Access nevidíte, nepatříte do skupiny Administrators a nemůžete provádět akce, jako je přizpůsobení zobrazení, nastavení sestav, nastavení časových rozvrhů nebo odstraňování projektů.

Začátek stránky

Správa zpráv o stavu

Zprávy o stavu popisují průběh přiřazených úkolů. Manažeři můžou automatizovat proces požadování a přijímání informací o stavu. mohou odesílat žádosti o zprávy o stavu členů týmu a členové týmu pak mohou odpovědět na ně poskytnutím požadovaných informací. Členové týmu mohou taky zahájit odesílání zpráv o stavu. Manažeři můžou nakonfigurovat zprávy o stavu tak, aby dostávali jednotlivé položky a sloučenou sestavu, která bude konsolidovat odpovědi.

Aktivity správy zpráv o stavu

Začátek stránky

Práce se sestavami OLAP

Manažeři na různých úrovních mohou pomocí různých sestav analyzovat výkon projektů a zdrojů v projektech nebo ve více projektech. Zobrazení kontingenční tabulky a Kontingenční graf můžete použít, pokud chcete v sestavách pracovat interaktivně a měnit některá pole, která je obsahují. Všechny tyto sestavy vám pomohou pochopit stav organizace v souvislosti s projektem a výkonem zdrojů.

Poznámka: Některé sestavy, například vizuální sestavy, lze vytvářet a prohlížet pouze pomocí Projectu Professional 2007.

Aktivity správy sestav OLAP

Začátek stránky

Spolupráce s ostatními ve vaší organizaci

Aplikace Project Web Access obsahuje mnoho funkcí, které pomáhají zdrojům organizace spolupracovat na úkolech, problémech, rizicích a dalších oblastech, které mají vliv na úspěch projektu.

Aktivity spolupráce

Začátek stránky

Práce s Projectem Professional

Project Professional 2007 můžete použít k tomu, abyste mohli provádět mnoho úkolů řízení projektů ve vaší organizaci.

Poznámka: k dokončení různých úkolů správy projektů organizace pomocí Projectu Professional je potřeba Project Server 2007 oprávnění. +

Aktivity aplikace Project Professional

Začátek stránky

Získejte Rady pro nasazení, blogy a další informace online.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×