Průvodce rolí správce pro aplikaci Project Web Access

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Tento článek popisuje činnosti, které můžete dělat, když máte k aplikaci Microsoft Office Project Web Access oprávnění pro správu. Nabízí rozsáhlý přehled aplikace Project Web Access z pohledu správce.

Poznámka: Tato příručka neobsahuje informace o tom, jak v organizaci nasadit Microsoft Office Project Server 2007. Informace o nasazení a správě Project Serveru 2007 najdete na webu TechNet.

Podle toho, do jakých skupin zabezpečení jsou uživatelé zařazeni, můžou pracovat s funkcemi Project Web Accessu pomocí aplikace Project Web Access, Microsoft Office Project Professional 2007 nebo obou dvou.

Poznámka: Pokud na panelu Snadné spuštění v Project Web Accessu nevidíte odkaz Nastavení serveru, znamená to, že nepatříte do skupiny správců a nemůžete provádět akce jako přizpůsobení zobrazení, nastavení sestav a časových rozvrhů nebo odstranění projektů.

Činnosti, které můžete dělat, když máte oprávnění správce

Práce na domovské stránce Project Web Accessu

Práce s úkoly a časovými rozvrhy

Práce se zdroji

Práce v Centru projektů

Analýza dat a vytváření sestav

Spolupráce s ostatními ve vaší organizaci

Správa podnikových funkcí

Správa zobrazení

Práce s aplikací Project Professional

Rady k nasazení, blogy a další informace online

Práce na domovské stránce Project Web Accessu

Domovská stránka Project Web Accessu je primární vstupní místo pro uživatele, kteří pracují s daty uloženými v databázi serveru Project Server 2007. Když se přihlásíte k Project Web Accessu, zobrazí se nevyřízené položky, které budou vyžadovat nějakou akci (například aktualizace úkolů, které se musí schválit), a položky, které se změnily od vašeho posledního přihlášení. Z domovské stránky máte přístup k funkcím Project Web Accessu, například na stránky Úkoly, Centrum projektů, Centrum zdrojů, Aktualizace, Zprávy o stavu, Dokumenty, Problémy a Rizika.

Poznámka:  Obsah, který se zobrazuje na domovské stránce Project Web Accessu, závisí na funkcích dostupných na serveru, na roli uživatele, na oprávněních přiřazených uživateli, na kategoriích zabezpečení, do kterých uživatel patří (včetně projektů a zobrazení přiřazených k této kategorii zabezpečení), a na případných přizpůsobeních domovské stránky.

Činnosti na domovské stránce Project Web Accessu

Začátek stránky

Práce s úkoly a časovými rozvrhy

Správa úkolů

Správa aktualizací úkolů

Správa časových rozvrhů

Integrace s aplikací Outlook

Aby mohli členové týmu zaznamenávat hodiny do rozvrhu Časový rozvrh nebo stavy Úkolů, musí správce nastavit časové rozvrhy, stavy úkolů nebo obojí. Časové rozvrhy umožňují zaznamenávat skutečné hodiny odpracované na úkolech, projektech a jiných položkách. Jsou důležité při sledování využití, fakturovatelného času a dalších metrik založených na času. Členové týmu mohou pomocí stránek Moje úkoly zadávat stav úkolů, což správci umožňuje sledovat stav nebo průběh dokončování úkolů v projektech.

Pokud organizace zaměstnává vedoucí projektu, kteří sledují průběh projektu vytvořeného v aplikaci Office Project Professional 2007, bude nutné sledovat stav úkolů.

Začátek stránky

Správa úkolů

Členové týmu mohou pomocí stránky Moje úkoly v Project Web Accessu zobrazit, upravit, delegovat a aktualizovat úkoly a pracovní časy, které jim přiřadil vedoucí projektu, který používá Project Professional 2007. Na stránku Moje úkoly se dostanete tak, že na panelu Snadné spuštění kliknete na tlačítko Moje úkoly.

Činnosti při správě úkolů

Začátek stránky

Správa aktualizací úkolů

Na stránce Aktualizace úkolu v Project Web Accessu můžete kontrolovat změny úkolů a pracovních časů, které členové týmu odesílají ze svých stránek Moje úkoly. Pomocí stránky Aktualizace úkolu můžete taky aktualizovat projekty nejnovějšími informacemi.

Projekty můžete pomocí stránky Aktualizace úkolu aktualizovat informacemi dvěma způsoby:

 • Ručně:    Jednotlivé změny úkolů můžete na stránce Aktualizace úkolu přijímat kliknutím na tlačítko Přijmout. Pokud před přijetím požadavku na změnu úkolu na tento požadavek odpovíte, bude požadavek na změnu ze seznamu na stránce Aktualizace úkolů odebraný, dokud člen týmu neodpoví. Můžete aktualizovat a odpovídat na požadavky na nové úkoly a delegování úkolů současně.

 • Automaticky (pomocí pravidel):    Můžete vytvořit a spouštět pravidla, která automaticky aktualizují projekty změnami, jež se nemusí před schválením kontrolovat. Můžete vytvořit pravidla, která se spouštějí pro určité projekty, pro všechny projekty, pro určité Zdroje nebo pro skupiny zdrojů v určitém místě hierarchické struktury zdrojů (RBS) vaší organizace.

Činnosti při správě aktualizací úkolů

Začátek stránky

Správa časových rozvrhů

Časové rozvrhy umožňují zaznamenávat skutečné hodiny odpracované na úkolech, projektech a jiných položkách. Jsou důležité při sledování využití, fakturovatelného času a dalších metrik založených na času

Časový rozvrh byste měli vytvořit, když:

 • vaše organizace chce sledovat fakturovatelné a nefakturovatelné hodiny,

 • potřebujete zajistit integraci s účetním systémem pro účely mzdové evidence a fakturace,

 • vedení podniku potřebuje znát podrobnosti o počtu a charakteru hodin odpracovaných zdroji (fakturovatelná přesčasová práce, běžná fakturovatelná práce a nefakturovatelná práce).

Činnosti při správě časových rozvrhů

Začátek stránky

Integrace s aplikací Outlook

Project Web Access je integrovaný s aplikací Microsoft Outlook, aby členové týmů mohli aktualizovat úkoly pomocí aplikace Office Outlook 2007, 2003 nebo XP. Aby členové týmu mohli používat funkce integrace Outlooku, musí:

 • mít platný účet pro Project Web Access, aby měli přístup na stránku, na které se konfigurují funkce integrace Outlooku,

 • používat Office Outlook 2007, 2003 nebo XP,

 • stáhnout a nainstalovat doplněk aplikace Microsoft Office Project pro aplikaci Outlook.

Činnosti související s aplikací Outlook

Začátek stránky

Práce se zdroji

Správa informací o zdrojích

Personální zajištění projektů

Plánování kvalifikací

Sledování dovolené a jiného nepracovního času (administrativního času)

Vedoucí projektů a správci zdrojů používají Centrum zdrojů v Project Web Accessu k zobrazení, úpravě a analýze informací pro Zdroje přiřazené k úkolům v projektech, které jsou publikované v databázi Project Serveru. Centrum zdrojů zobrazuje seznam zdrojů v podnikovém fondu Fond zdrojů. Oprávnění k zobrazení položek v Centru zdrojů uděluje správce Project Serveru.

Začátek stránky

Správa informací o zdrojích

V Centru zdrojů můžete upravovat informace o zdrojích, například jejich e-mailové adresy, informace o účtech a skupinách, do kterých zdroje patří. Můžete také zobrazit jejich přiřazení a dostupnost.

Některé atributy zdrojů, například nastavení kalendáře, je možné změnit pouze pomocí aplikace Project Professional 2007.

Činnosti při správě informací o zdrojích

Začátek stránky

Personální zajištění projektů

Vedoucí projektů můžou vytvářet projektové týmy na základě různých parametrů, například podle kvalifikace a dostupnosti zdrojů. K vytvoření projektového týmu můžete v Project Web Accessu použít funkci Vytvořit tým.

Při použití funkce Vytvořit tým pamatujte na tyto skutečnosti:

 • Vedoucí nemusí být schopni zobrazit všechny zdroje nebo je všechny přiřadit k projektům.

 • Abyste našli zdroje, které mají potřebné sady schopností, musí vaše organizace aplikovat kódy hierarchické struktury zdrojů (RBS) a jiné Kódy osnovy podnikových zdrojů, které definují různé vztahy kvalifikací a zdrojů v organizaci.

 • Úkoly můžete přiřadit týmu zdrojů a jednotliví členové týmu si pak můžou vybrat ty úkoly, které chtějí mít přiřazené.

 • Vedoucí můžou používat oba typy rezervování zdrojů – navrhované i potvrzované. Přiřazováním zdrojů k projektům bez potvrzování můžou vedoucí sledovat potenciální přiřazení zdrojů pro navržené nové projekty. Organizace poskytující služby například často používají návrhy rezervování, aby mohly porovnat různé scénáře přiřazení a spravovat navržená i schválená přiřazení. Správci zdrojů v organizacích používajících centralizovaný Fond zdrojů a vedoucí projektů, kteří se sami starají o personální zajištění, používají navrhované rezervování ke sledování a správě personálních požadavků.

Některé atributy a nastavení zdrojů, například nastavení kalendáře a nahrazené zdroje, je možné změnit jenom pomocí aplikace Project Professional 2007.

Činnosti při personálním zajišťování projektů

Začátek stránky

Plánování kvalifikací

Když chcete najít nejlepší zdroj pro úlohu, používejte funkce plánování kvalifikací, které jsou k dispozici v aplikacích Project Web Access a Project Professional 2007 jako součást řešení řízení podnikových projektů (EPM) vaší organizace. Používejte Průvodce nahrazením zdrojů v aplikaci Project Professional 2007 k nahrazení zdrojů Obecné zdroje skutečnými zdroji. Používejte funkci Vytvořit tým v aplikaci Project Web Access k vyhledání zdrojů, které mají pro úlohu ty správné kvalifikace.

Některé atributy zdrojů, například nastavení kalendáře a Průvodce nahrazením zdrojů, je možné změnit pouze pomocí aplikace Project Professional 2007.

Činnosti při plánování kvalifikací

Začátek stránky

Sledování dovolené a jiného nepracovního času (administrativního času)

Project Web Access umožňuje sledovat nepracovní čas (administrativní čas), jako jsou dovolené, schůzky týmu, interní projekty a jiný neprojektový čas. Členové týmu zadávají administrativní čas na svých stránkách Moje časové rozvrhy.

Vaše organizace by měla sledovat administrativní čas v těchto případech:

 • Integrace s účetním systémem vyžaduje údaje o výjimkách.

 • Vedení požaduje vykazování sestav o výjimkách.

 • Vedoucí projektů nebo správci zdrojů vyžadují od členů týmu zadávání doby nepřítomnosti v kanceláři, aby se tato doba projevila jako nedostupná pro přiřazení projektů.

Činnosti při správě administrativního času

Začátek stránky

Práce v Centru projektů

Centrum projektů nabízí vedoucím projektů, členům týmů a dalším účastníkům projektů způsob, jak zobrazit podrobné informace o jednotlivých projektech nebo souhrnné informace o projektech v rámci organizace. Každý uživatel, který má oprávnění pro přístup k Centru projektů v aplikaci Project Web Access nebo Project Professional 2007, může pomocí Centra projektů pracovat na libovolném projektu, který má přiřazený. V Centru projektů jsou dostupné jenom projekty, které jsou publikované v databázi serveru Project Server 2007.

Činnosti v Centru projektů

Začátek stránky

Analýza dat a vytváření sestav

Správa zpráv o stavu

Práce se sestavami OLAP

Project Web Access nabízí mnoho možností vytváření sestav a umožňuje tak efektivní týmovou spolupráci. Členové týmu mohou vytvářet zprávy o stavu, ve kterých vykazují průběh úkolů. Vedoucí projektu může taky vytvářet podrobné online sestavy OLAP.

Některé úkoly mohou provádět jen uživatelé, kteří patří do skupiny správců Project Web Accessu. Pokud na panelu Snadné spuštění v Project Web Accessu nevidíte odkaz Nastavení serveru, znamená to, že nepatříte do skupiny správců a nemůžete provádět akce jako přizpůsobení zobrazení, nastavení sestav a časových rozvrhů nebo odstranění projektů.

Začátek stránky

Správa zpráv o stavu

Zprávy o stavu popisují průběh přiřazených úkolů. Vedoucí projektů můžou proces vyžadování a přijímání informací o stavu automatizovat – můžou posílat členům týmu žádosti o zprávy o stavu a členové týmu na ně odpovídají poskytnutím požadovaných informací. Předání zpráv o stavu můžou iniciovat i členové týmu. Vedoucí projektů můžou zprávy o stavu nakonfigurovat tak, aby dostávali jednotlivé zprávy i souhrnnou zprávu, která shrnuje odpovědi.

Činnosti při správě zpráv o stavu

Začátek stránky

Práce se sestavami OLAP

Vedoucí na různých úrovních můžou používat celou řadu sestav k analýze výsledků projektů a výkonů zdrojů u jednoho nebo několika projektů. Pokud chcete pracovat se sestavami interaktivně a měnit některá z polí tvořících strukturu sestavy, můžete použít zobrazení Kontingenční tabulka a Kontingenční graf. Všechny tyto sestavy pomáhají hodnotit stav organizace z hlediska výsledků projektů a výkonů zdrojů.

Některé sestavy, například vizuální sestavy, se dají vytvářet a zobrazovat pouze pomocí aplikace Project Professional 2007.

Činnosti při správě sestav OLAP

Začátek stránky

Spolupráce s ostatními ve vaší organizaci

Project Web Access nabízí spoustu funkcí, které umožňují zdrojům vaší organizace spolupracovat na úkolech, problémech, rizicích a dalších oblastech projektů, které ovlivňují úspěch projektu.

Činnosti při spolupráci

Začátek stránky

Správa podnikových funkcí

Správci Project Web Accessu mohou přizpůsobit a ovládat mnoho funkcí pomocí stránek Nastavení serveru.

Poznámka: Abyste mohli přizpůsobit a povolit určité funkce a stránky, musíte mít udělená určitá oprávnění.

Činnosti při správě podnikových funkcí

Začátek stránky

Správa zobrazení

Zobrazení jsou živé interaktivní sestavy vytvořené z informací o projektech a zdrojích, které jsou uložené v databázi serveru Project Server 2007. Zobrazení umožňují členům projektových týmů zobrazit i jiné informace, než vlastní úkoly, přiřazení a projekty. Vedoucí projektů a správci zdrojů můžou pomocí zobrazení sdělit dalším osobám a skupinám osob v organizaci důležité informace o projektech. Některá zobrazení mohou například umožňovat členům týmů zobrazit jenom informace o svých projektech. Pomocí jiných zobrazení můžou vedoucí projektů a správci zdrojů sledovat úkoly v projektech, zjišťovat dostupnost zdrojů a hledat pro potřeby projektů odpovídající kvalifikace dostupných zdrojů.

K dostupným zobrazením například patří Centrum projektů, Přiřazení zdrojů, Centrum zdrojů, Moje úkoly, Moje časové rozvrhy, Analýza dat, Plány zdrojů a Nástroj pro sestavení týmu.

Poznámka: Aby mohli uživatelé Project Web Accessu měnit stránky, musí mít určitá oprávnění. Když chce uživatel například přidávat seznamy, jako třeba průzkumy a galerie fotografií, musí mu správce Project Web Accessu nastavit na Project Web Accessu oprávnění Přispívání

Činnosti při správě zobrazení

Začátek stránky

Práce s aplikací Project Professional

Pomocí aplikace Project Professional 2007 můžete provádět mnoho úkolů řízení projektů v rámci řešení řízení podnikových projektů (EPM) ve vaší organizaci.

Poznámka:  K provádění různých úkolů řízení podnikových projektů pomocí aplikace Project Professional jsou potřeba oprávnění na serveru Project Server 2007.

Činnosti související s aplikací Project Professional

Začátek stránky

Rady k nasazení, blogy a další informace online

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×