Průvodce rolí správce pro aplikaci Project Web Access

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Tento článek popisuje aktivity, které jsou dostupné pro vás, když máte oprávnění správce nad Microsoft Office Project Web Access. Prezentuje obecných základní informace o aplikaci Project Web Access z hlediska správce.

Poznámka: Tato příručka neobsahuje informace o tom, jak implementovat Microsoft Office Project Server 2007 ve vaší organizaci. Se dozvíte, jak nasazením a správou Project Server 2007 na TechNetu.

Podle toho, ke kterému jsou přiřazené skupině zabezpečení uživatelé mohou pracovat s funkcemi Project Web Access pomocí Project Web Access a Microsoft Office Project Professional 2007.

Poznámka: Pokud nevidíte odkaz Nastavení serveru v Snadné spuštění z Project Web Access, není patří do skupiny administrators a nemůže provést akce, jako je vlastní nastavení zobrazení, nastavení sestavy, nastavte si časové rozvrhy nebo odstranění projekty.

Co se dá dělat s oprávněními správce?

Práce na domovské stránce Project Web Access

Práce s úkoly a časové rozvrhy

Práce se zdroji

Práce v Centru projektů

Analýza dat a vytváření sestav

Spolupráce s dalšími lidmi ve vaší organizaci

Správa funkcí pro organizace

Spravovat zobrazení

Práce s Project Professional

Získání nasazení rad, blogy a další informace o online

Práce na domovské stránce Project Web Access

Domovská stránka aplikace Project Web Access je hlavní vstupní bod pro uživatele, kteří pracují s daty uloží do databáze Project Server 2007. Zobrazí se při přihlášení k Project Web Access, čeká na vyřízení položky, které může vyžadovat akce (například aktualizací úkolů, které musí schválit) a položky, které jste změnili od posledního výpočtu, který jste přihlášeni. Na domovské stránce můžete přístup k funkcím aplikace Project Web Access, včetně stránek úkoly Centrum projektů, Centrum zdrojů, aktualizace, zprávy o stavu, dokumenty, problémy a rizika.

Poznámka:  Obsah, který se zobrazí na domovské stránce Project Web Access, je určený podle funkce, které jsou dostupné na serveru, role uživatele, oprávnění, která jsou přiřazené uživateli, kategorie zabezpečení, ke kterým uživatel patří (včetně projektů a zobrazení přiřazených k dané kategorii zabezpečení) a nastavení nakonfigurované pro domovskou stránku.

Přístup pomocí webového domovskou stránku aktivity pro projekt

Začátek stránky

Práce s úkoly a časové rozvrhy

Správa úkolů

Správa aktualizace úkolů

Správa časových rozvrhů

Integrace s Outlookem

Než mohou členové týmu zaznamenávat Časový rozvrh hodin nebo jejich stav Úkol, správce musíte nastavit časových rozvrhů a stavu úkolů. Časové rozvrhy zaznamenat skutečný hodin odpracovaných na úkolech, projektových a jiných položek a jsou důležité při sledování využití času k fakturaci a jiné metriky založená na čase. Členové týmu můžete zadat stav úkolu pomocí své stránky Moje úkoly, což umožňuje správcům sledování stavu nebo průběh směrem k dokončení úkolů v projektu.

Pokud má vaše organizace vedoucí projektů, kteří sledují průběh projektu vytvořené v Office Project Professional 2007, budete chtít sledování stavu úkolu.

Začátek stránky

Správa úkolů

Členové týmu můžete na stránce Moje úkoly v aplikaci Project Web Access zobrazit, upravit, delegáta a aktualizovat úkoly a pracovní doby, které jsou k nim přiřazené tak, že vedoucí projektu, který používá Project Professional 2007. Pro přístup na stránku Moje úkoly, klikněte na Moje úkoly na panelu Snadné spuštění.

Činnosti správy úkolů

Začátek stránky

Správa aktualizace úkolů

Na stránce aktualizace úkolů v Project Web Access můžete zkontrolovat změn úkolů a pracovní doby, které členové týmu vykazovat ze stránky Moje úkoly. Můžete taky na stránce aktualizace úkolů pro informování projektů pomocí nejnovější informace.

Projekty můžete aktualizovat informacemi z stránce aktualizace úkolů dvěma způsoby:

 • Ručně     Jednotlivé úlohy změny můžete přijmout kliknutím na tlačítko přijmout na stránce aktualizace úkolů. Pokud odpověď na požadavek na změnu úkolu před přijetím požadavek na změnu odebere ze seznamu na stránce aktualizace úkolů do odpovědi člena týmu. Můžete aktualizovat a odpověď na nový úkol a požadavky na delegování úkolů ve stejnou dobu.

 • Automaticky (pomocí pravidel)     Můžete vytvořit a spustit pravidla automaticky aktualizován změny, které nejsou projekty musí být zkontrolována před schválení. Můžete vytvořit pravidla, která spustí pro konkrétní projekty, všechny projekty, konkrétní Zdroje nebo skupiny zdrojů na konkrétní místo v hierarchické struktury zdrojů (RBS) vaší organizace.

Činnosti správy aktualizace úkolů

Začátek stránky

Správa časových rozvrhů

Časové rozvrhy zaznamenat skutečný hodin odpracovaných na úkolech, projektových a jiných položek a jsou důležité při sledování využití času k fakturaci a jiné metriky založená na čase.

Pokud je třeba vytvořit časového rozvrhu:

 • Vaše organizace chce sledovat fakturaci a nefakturovatelné hodiny.

 • Potřebujete integrace s účetní systém mezd nebo fakturační účely.

 • Správa chce zobrazit podrobnosti o počet hodin, které zdroje tráví a jak se právě tyto počet hodin strávených (Přesčasová fakturaci a standardní fakturaci a nefakturovatelnému).

Činnosti správy časového rozvrhu

Začátek stránky

Integrace s Outlookem

Project Web Access lze integrovat s Microsoft Outlook povolit členům týmu povolit aktualizace svých úkolech pomocí Office Outlook 2007 2003 nebo XP. Abyste mohli používat všechny funkce integrace Outlooku, musíte členové týmu:

 • Máte platný uživatelský účet pro Project Web Access pro přístup na stránku, ze kterého jsou nakonfigurovány funkce integrace Outlooku.

 • Použít Office Outlook 2007 2003 nebo XP.

Aplikaci Outlook

Začátek stránky

Práce se zdroji

Správa informací o zdroji

Projekty zaměstnanců

Plánování podle dovedností

Práce s dovolené a jiného nepracovního času (administrativního času)

Vedoucí projektů a správce zdrojů pomocí Centra zdrojů v aplikaci Project Web Access zobrazit, upravit a analyzovat informace pro jeden nebo více Zdroje, kteří jsou přiřazené k úkolům v projektech, které jsou publikované na serveru Project Server databáze. Centrum zdrojů zobrazuje seznam zdrojů v enterprise Fond zdrojů; oprávnění k zobrazení položek v Centru zdrojů uděluje správce Project serveru.

Začátek stránky

Správa informací o zdroji

V Centru zdrojů můžete upravit informace o zdrojích, například jejich e-mailové adresy, informace o účtu a skupiny, do kterých patří. Můžete taky zobrazit jeho přiřazení a dostupnosti.

Některé atributy zdrojů, jako je jejich nastavení kalendáře můžete změnit pouze v aplikaci Project Professional 2007.

Činnosti správy zdrojů informací

Začátek stránky

Projekty zaměstnanců

Vedoucí projektů můžete vytvořit týmy pro projekty na základě mnoha různých parametrů, včetně kvalifikace zdroje a dostupnosti zdrojů. Můžete vytvořit tým funkce v Project Web Access sestavení projektového týmu.

Při použití funkce Vytvořit tým je potřeba zvážit následující:

 • Správci nemusí být k dispozici všechny zdroje nebo nemusí být možné přiřadit všem poznámkám projekty.

 • Při hledání zdrojů, které mají potřebné dovedností nastaví, vaše organizace musí použít kódy hierarchické struktury zdroje (RBS) a zdroje zprávy jiných enterprise Kódy osnovy, které slouží k definování různých dovedností a zdroje relace v organizace.

 • Úkoly můžete přiřadit týmu zdrojů. Členové týmu jednotlivé vyberte úkoly, které mají přiřazenou sami.

 • Správci můžete používat oba typy navrhované a potvrzené rezervace zdrojů. Přiřazení zdrojů k projektům bez jejich potvrzením, můžete sledovat správci potenciální přiřazení zdrojů navrhované nových projektů. Služba organizace, například často použít navržené rezervace, aby mohli porovnání různých situacích přiřazení a správu navrženého a schválené přiřazení. Správci zdrojů: v organizacích používajících centralizované Fond zdrojů a vedoucí projektů, kteří nemají vlastní personálního použití navrhované rezervace sledování a správa žádostí o personálního.

Některé atributy zdrojů a nastavení, například nastavení kalendáře a substituovaných prostředky, můžete změnit pouze pomocí aplikace Project Professional 2007.

Projekt pracovníky aktivity

Začátek stránky

Plánování podle dovedností

Najít nejlepší zdroje projektu, pomocí funkcí plánování dovednosti, které jsou dostupné v aplikaci Project Web Access a Project Professional 2007 jako součást řešení Enterprise Project Management (EPM) vaší organizace. Použijte Průvodce nahrazením zdrojů v Projectu Professional 2007 k nahrazení Obecné zdroje skutečnými zdroji. Použití funkce Vytvořit tým v Project Web Access vytvářet materiály s dovednosti, které jsou správné pro daný úkol.

Některé atributy zdrojů, jako je nastavení kalendáře a Průvodce nahrazením zdrojů lze změnit pouze v aplikaci Project Professional 2007.

Plánování aktivity podle dovedností

Začátek stránky

Práce s dovolené a jiného nepracovního času (administrativního času)

Project Web Access umožňuje sledovat nepracovního času (administrativního času), například dovolených schůzek týmu, školení, interní projekty a další neprojektový čas. Členové týmu zadejte administrativního času na jejich stránkách Moje časové rozvrhy.

Vaše organizace má sledování času stráveného administrativou pokud:

 • Integrace s účetní systém vyžaduje údaje o výjimky.

 • Vedení chce zobrazit sestavy o výjimky.

 • Vedoucí projektů nebo správci zdrojů: Chcete, aby členové týmu k zadání, když jste mimo kancelář tak, aby časový limit je uveden jako nedostupná pro úkoly v projektu.

Činnosti správy času stráveného administrativou

Začátek stránky

Práce v Centru projektů

Centrum projektů umožňuje snadno pro vedoucí projektů, členové týmu a další zúčastněné strany projektu zobrazíte podrobné informace o jednotlivých projektů a zobrazení souhrnných informací o projektech v organizaci. Všichni uživatelé, kteří mají oprávnění pro přístup k Centru projektů v Project Web Access a Project Professional 2007 můžete použít k práci s jakýkoli projekt, ke kterému jsou přiřazené Centrum projektů. Pouze projekty, které jsou publikované na databázi Project Server 2007 jsou k dispozici v Centru projektů.

Aktivity Centrum projektů

Začátek stránky

Analýza dat a vytváření sestav

Správa zpráv o stavu

Práce se sestavami OLAP

Project Web Access obsahuje mnoho vytváření sestav možností, jak pomoct svým týmem efektivně spolupracovat. Členové týmu můžou vytvářet zprávy o stavu a nahlaste jak průběh svých úkolů. Kromě toho vedoucím projektu můžete vytvářet sestavy podrobné analýzy (OLAP online processing).

Některé úkoly můžete provést pouze uživatelé, kteří patří do skupiny administrators Project Web Access. Pokud nevidíte odkaz Nastavení serveru v Snadné spuštění z Project Web Access, pak je nepatří do skupiny administrators a nelze provést akce, jako je vlastní nastavení zobrazení, nastavení sestavy, nastavte si časové rozvrhy nebo odstranění projekty.

Začátek stránky

Správa zpráv o stavu

Zprávy o stavu popisu průběhu přiřazených úkolů. Vedoucí projektů můžete automatizovat vyžádání a příjem informace o stavu. můžou členové týmu odeslat zpráv o stavu a členové týmu můžou klikněte na ně reagovat zadáním požadovaných informací. Členové týmu taky můžete zahájit odeslání zprávy o stavu. Vedoucí projektů sestavách se stavem nakonfigurovat tak, aby mohli přijímat jednotlivé odeslání a sloučené hlásí, že slučuje odpovědi.

Činnosti správy sestav stavu

Začátek stránky

Práce se sestavami OLAP

Správci na různých úrovních můžete použít celou řadu sestav k analýze projektů a výkonů zdrojů v projektu nebo napříč několika projekty. Zobrazení kontingenční tabulky a Kontingenční graf můžete použít, pokud chcete interaktivní práci se sestavami a změnit některé pole, která je strukturu. Tyto sestavy pomohou porozumět stavu vaší organizace, jak měřit projektů a výkonů zdrojů.

Některé sestavy, například vizuální sestavy lze vytvořit pouze a zobrazit pomocí aplikace Project Professional 2007.

Činnosti správy sestavy OLAP

Začátek stránky

Spolupráce s dalšími lidmi ve vaší organizaci

Project Web Access má mnoho funkcí, které pomáhají zdroje organizace věnovat projektových úkolů, problémů, rizik a jiné oblasti, které ovlivňují úspěch projektu.

Aktivity spolupráce

Začátek stránky

Správa funkcí pro organizace

Správce Project Web Access lze přizpůsobit a ovládat mnoho funkcí a funkcí ze stránky Nastavení serveru .

Poznámka: Určitá oprávnění musí mít udělený a přizpůsobovat a povolit některé funkce a stránek.

Činnosti správy funkcí Enterprise

Začátek stránky

Spravovat zobrazení

Zobrazení jsou živou interaktivních sestav projektů a zdrojů informací, který je uložený v databázi Project Server 2007. Zobrazení povolit se členy projektového týmu informace než vlastní úkoly, přiřazeních a projekty. Zobrazení můžete taky povolit vedoucí projektů a zdrojů sdělovat důležité informace o svých projektech další osoby a skupiny v organizaci. Některá zobrazení třeba povolit členům týmu informace o svých projektech pouze. Další zobrazení povolit vedoucí projektů a zdrojů Udržujte si přehled o úkoly ve svých projektech, určit jejich dostupnost a podle potřeby svých projektech dovednosti, které jsou dostupné zdroje.

K dispozici v zobrazeních, například Centrum projektů přiřazení zdrojů, Centrum zdrojů, Moje úkoly a zobrazení Moje časové rozvrhy, analýza dat, zdroje plány jednotného zasílání zpráv a nástroje pro sestavení týmu.

Poznámka: Project Web Access uživatelé musí mít určitá oprávnění chcete změnit stránky. Například v pořadí pro uživatele, aby mohli přidat seznamy, například průzkumů a Fotogalerie, musí správce Project Web Access nastavit Přispěvatel Project Web Access oprávnění pro daného uživatele.

Zobrazení aktivit na Správa

Začátek stránky

Práce s Project Professional

Project Professional 2007 slouží k provádění mnoha úkolů správy projektu jako součást řešení Enterprise Project Management (EPM) pro vaši organizaci.

Poznámka: Project Server 2007 oprávnění jsou potřebná k dokončení různých úkolů správy projektu organizace pomocí aplikace Project Professional.

Profesionální aktivit na projektu

Začátek stránky

Získání nasazení rad, blogy a další informace o online

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×