Průvodce rolí řídicího pracovníka pro aplikaci Project Web Access

Podle toho, jaká je organizace a její přístup k řízení projektů, může jeden vedoucí pracovník zodpovídat za portfolio desítek nebo dokonce stovek projektů, často v celém oddělení nebo oblasti organizace. Vedení vyžaduje přehled o všech těchto projektech, aby mělo jistotu, že práce probíhá v souladu se strategickými cíli organizace.

Ve větších organizacích obvykle spravuje portfolio projektů projektová kancelář. Vedení ale obvykle velmi úzce spolupracuje s projektovou kanceláří, aby se zajistilo, že jsou cíle organizace pochopeny a splněny a že jsou projekty s těmito cíli vyrovnané.

Tento článek popisuje činnosti, které máte k dispozici jako členové vedení v organizaci, která používá Microsoft Office Project Web Access. Nabízí rozsáhlý přehled aplikace Project Web Access z pohledu vedoucího pracovníka.

Podle toho, do jaké skupiny zabezpečení jste zařazení, můžete pracovat s funkcemi Project Web Accessu pomocí aplikace Project Web Access, Microsoft Office Project Professional 2007 nebo obou dvou.

Co se dá dělat pomocí oprávnění vedoucího pracovníka?

Práce na domovské stránce Project Web Accessu

Práce se zdroji

Práce s projekty a portfolii v Centru projektů

Analýza dat a vytváření sestav

Spolupráce s ostatními ve vaší organizaci

Rady k nasazení, blogy a další informace online

Práce na domovské stránce Project Web Accessu

Domovská stránka Project Web Accessu je primární vstupní místo pro uživatele, kteří pracují s daty uloženými v databázi serveru Microsoft Office Project Server 2007. Když se přihlásíte k Project Web Accessu, zobrazí se nevyřízené položky, které budou vyžadovat nějakou akci (například aktualizace úkolů, které se musí schválit), a položky, které se od vašeho posledního přihlášení změnily. Z domovské stránky máte přístup k funkcím Project Web Accessu, například na stránky Úkoly, Centrum projektů, Centrum zdrojů, Aktualizace, Zprávy o stavu, Dokumenty, Problémy a Rizika.

Poznámka:  Obsah, který se zobrazuje na domovské stránce Project Web Accessu, závisí na funkcích dostupných na serveru, na roli uživatele, na oprávněních přiřazených uživateli, na kategoriích zabezpečení, do kterých uživatel patří (včetně projektů a zobrazení přiřazených k této kategorii zabezpečení), a na případných přizpůsobeních domovské stránky.

Činnosti na domovské stránce Project Web Accessu

Začátek stránky

Integrace s aplikací Outlook

Project Web Access je integrovaný s aplikací Microsoft Outlook, aby členové týmů mohli aktualizovat úkoly pomocí aplikace Office Outlook 2007, 2003 nebo XP. Aby členové týmu mohli používat funkce integrace Outlooku, musí:

  • mít platný účet pro Project Web Access, aby měli přístup na stránku, na které se konfigurují funkce integrace Outlooku,

  • používat Office Outlook 2007, 2003 nebo XP,

  • stáhnout a nainstalovat doplněk aplikace Microsoft Office Project pro aplikaci Outlook.

Činnosti související s aplikací Outlook

Začátek stránky

Práce se zdroji

Správa informací o zdrojích

Personální zajištění projektů

Plánování kvalifikací

Sledování dovolené a jiného nepracovního času (administrativního času)

Centrum zdrojů v Project Web Accessu můžete využít k zobrazení, úpravě a analýze informací pro Zdroje přiřazené k úkolům v projektech, které jsou publikované v databázi Project Serveru. Centrum zdrojů zobrazuje seznam zdrojů v podnikovém fondu Fond zdrojů. Oprávnění k zobrazení položek v Centru zdrojů uděluje správce Project Serveru.

Začátek stránky

Správa informací o zdrojích

V Centru zdrojů můžete prohlížet a upravovat informace o zdrojích, například jejich e-mailové adresy, informace o účtech a skupinách, do kterých zdroje patří. Můžete taky zobrazit informace o jejich přiřazení a dostupnosti.

Poznámka: Některé atributy zdrojů, například nastavení kalendáře, je možné změnit jenom pomocí Projectu Professional 2007.

Činnosti při správě informací o zdrojích

Začátek stránky

Personální zajištění projektů

Pomocí funkce Vytvořit tým můžete vytvářet týmy pro projekty na základě řady různých parametrů včetně dovedností a dostupnosti zdroje, i když tento úkol je většinou úkolem vedoucích projektu. V Centru zdrojů se můžete podívat, kdo je v rámci organizace přiřazený k projektům.

Při použití funkce Vytvořit tým pamatujte na tyto skutečnosti:

  • Vedoucí nemusí mít možnost zobrazit všechny zdroje nebo je všechny přiřadit k projektům.

  • Abyste našli a mohli zkontrolovat zdroje, které mají potřebné sady dovedností, musí vaše organizace aplikovat hierarchickou strukturu zdrojů (RBS) a jiné Kódy osnovy podnikových zdrojů, které definují různé vztahy kvalifikací a zdrojů v organizaci.

  • Úkoly můžete přiřadit týmu zdrojů a jednotliví členové týmu si pak můžou vybrat ty úkoly, které chtějí mít přiřazené.

  • Vedoucí můžou používat oba typy rezervování zdrojů – navrhované i potvrzované. Přiřazováním zdrojů k projektům bez potvrzování můžou vedoucí sledovat potenciální přiřazení zdrojů pro navržené nové projekty. Organizace poskytující služby například často používají návrhy rezervování, aby mohly porovnat různé scénáře přiřazení a spravovat navržená i schválená přiřazení. Správci zdrojů v organizacích používajících centralizovaný Fond zdrojů a vedoucí projektů, kteří se sami starají o personální zajištění, používají navrhované rezervování ke sledování a správě personálních požadavků.

Poznámka: Některé atributy a nastavení zdrojů, například nastavení kalendáře a nahrazené zdroje, je možné změnit jenom pomocí aplikace Project Professional 2007.

Činnosti při personálním zajišťování projektů

Začátek stránky

Plánování kvalifikací

Když chcete najít nejlepší zdroj pro danou práci, používejte k určení, jestli organizace nemá dostatek pracovníků, funkce plánování kvalifikací, které jsou k dispozici v aplikacích Project Web Access a Project Professional 2007 jako součást řešení řízení podnikových projektů (EPM) vaší organizace. Manažeři můžou k nahrazení obecných zdrojů skutečnými zdroji použít Průvodce nahrazením zdrojů v aplikaci Project Professional 2007. K vyhledání zdrojů, které mají pro danou práci ty správné kvalifikace, použijte funkci Vytvořit tým v Project Web Accessu.

Poznámka: Některé atributy zdrojů, například nastavení kalendáře a Průvodce nahrazením zdrojů, je možné změnit jenom pomocí aplikace Project Professional 2007.

Činnosti při plánování kvalifikací

Začátek stránky

Sledování dovolené a jiného nepracovního času (administrativního času)

Project Web Access umožňuje sledovat nepracovní čas (administrativní čas), jako jsou dovolené, schůzky týmu, interní projekty a jiný neprojektový čas. Členové týmu zadávají administrativní čas na svých stránkách Moje časové rozvrhy.

Vaše organizace by měla sledovat administrativní čas v těchto případech:

  • Integrace s účetním systémem vyžaduje údaje o výjimkách.

  • Vedení požaduje vykazování sestav o výjimkách.

  • Vedoucí projektů nebo správci zdrojů vyžadují od členů týmu zadávání doby nepřítomnosti v kanceláři, aby se tato doba projevila jako nedostupná pro přiřazení projektů.

Činnosti při správě administrativního času

Začátek stránky

Práce s projekty a portfolii v Centru projektů

Centrum projektů nabízí vedoucím projektů, členům týmů a dalším osobám zainteresovaným na projektech pohodlný způsob, jak zobrazit podrobné informace o jednotlivých projektech a návrzích projektu nebo vykazovat statistiku o portfoliu projektů rámci organizace. Každý uživatel, který má oprávnění pro přístup k Centru projektů v aplikaci Project Web Access nebo Project Professional 2007, může pomocí Centra projektů pracovat na libovolném projektu, který má přiřazený. V Centru projektů jsou dostupné jenom projekty, které jsou publikované v databázi serveru Project Server 2007.

Činnosti v Centru projektů

Začátek stránky

Analýza dat a vytváření sestav

Správa zpráv o stavu

Práce se sestavami OLAP

Vytvořením přesných sestav můžete jasně komunikovat úspěch celkového přístupu vaší organizace k řízení projektů a zdrojů.

Project Web Access nabízí spoustu možností vytváření sestav a umožňuje tak co nejefektivnější týmovou spolupráci. Zdroje můžou vytvářet zprávy o stavu, ve kterých vykazují pokrok na úkolech. Vedoucí projektu může taky vytvářet podrobné online sestavy OLAP.

Poznámka: Nezapomínejte, že některé úkoly můžou dělat jenom uživatelé, kteří patří do skupiny správců Project Web Accessu. Pokud na panelu Snadné spuštění v Project Web Accessu nevidíte odkaz Nastavení serveru, znamená to, že nepatříte do skupiny správců a nemůžete dělat věci jako přizpůsobení zobrazení, nastavení sestav a časových rozvrhů nebo odstranění projektů.

Začátek stránky

Správa zpráv o stavu

Zprávy o stavu popisují průběh přiřazených úkolů. Proces vyžadování a přijímání informací o stavu si můžete automatizovat – můžete posílat členům týmu žádosti o zprávy o stavu a členové týmu na ně odpovídají poskytnutím požadovaných informací. Předání zpráv o stavu můžou iniciovat i členové týmu. Vedoucí projektů můžou zprávy o stavu nakonfigurovat tak, aby dostávali jednotlivé zprávy i souhrnnou zprávu, která shrnuje odpovědi.

Činnosti při správě zpráv o stavu

Začátek stránky

Práce se sestavami OLAP

Vedoucí na různých úrovních můžou používat celou řadu sestav k analýze výsledků projektů a výkonů zdrojů u jednoho nebo několika projektů. Pokud chcete pracovat se sestavami interaktivně a měnit některá z polí tvořících strukturu sestavy, můžete použít zobrazení Kontingenční tabulka a Kontingenční graf. Všechny tyto sestavy pomáhají hodnotit stav organizace z hlediska výsledků projektů a výkonů zdrojů.

Poznámka: Některé sestavy, například vizuální sestavy, se dají vytvářet a zobrazovat jenom pomocí Projectu Professional 2007.

Činnosti při správě sestav OLAP

Začátek stránky

Spolupráce s ostatními ve vaší organizaci

Project Web Access nabízí spoustu funkcí, které umožňují zdrojům vaší organizace spolupracovat na úkolech, problémech, rizicích a dalších oblastech projektů, které ovlivňují úspěch projektu.

Uživatelé produktu Project Server 2007 můžou při spolupráci na projektech využít výhod služby Windows SharePoint Services. Každý projekt, který je publikovaný v databázi serveru Project Server, může být spojený s webem na serveru, na kterém běží Windows SharePoint Services. Tento web může obsahovat víc knihoven dokumentů a jednoduchý seznam problémů a rizik, který můžete použít k ukládání a sledování dokumentů, problémů a rizik souvisejících s projektem.

Činnosti při spolupráci

Začátek stránky

Rady k nasazení, blogy a další informace online

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×