Průvodce pro pole s více hodnotami

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Ve většině systémů pro správu databází, včetně starších verzí aplikace Microsoft Access, lze v poli ukládat pouze jednu hodnotu. V aplikaci Microsoft Office Access 2007 je možné vytvořit také pole obsahující více hodnot, například seznam kategorií, kterým jste přiřadili určitou vlastnost. Pole s více hodnotami je vhodné použít v určitých situacích, například pokud používáte aplikaci Office Access 2007 při práci s informacemi uloženými v seznamu služby Windows SharePoint Services 3.0, přičemž tento seznam obsahuje jeden z typů polí s více hodnotami, které jsou k dispozici ve službě Windows SharePoint Services.

Tento článek pojednává o polích s více hodnotami v aplikaci Office Access 2007 a ve službě Windows SharePoint Services. Naleznete zde také informace o tom, jak lze vytvořit pole s více hodnotami, kdy je vhodné je použít a jak lze použít takové pole v dotazu.

V tomto článku

Pole s více hodnotami novinky?

Pole s více hodnotami ve službě Windows SharePoint Services

Kdy použít pole s více hodnotami

Jak vytvořit pole s více hodnotami

Pomocí Průvodce vyhledáváním

Změna návrhu pole s více hodnotami

Jak se používají pro vícehodnotové pole v dotazu

Definice pole s více hodnotami

Představte si, že máte jednomu ze svých zaměstnanců nebo dodavatelů přidělit úkol, ale rozhodnete se, že jej přidělíte více osobám. V aplikaci Office Access 2007 lze vytvořit pole s více hodnotami, pomocí něhož budete moci vybrat osoby ze seznamu.

Pole s více hodnotami

Pokud klepnete na pole se seznamem, zobrazí se zaškrtávací políčka, jejichž stav znázorňuje provedený výběr. Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí jednotlivých položek v seznamu a následným klepnutím na tlačítko OK můžete provedený výběr použít.

Vícehodnotové pole se seznamem

Vybrané osoby jsou uloženy v poli s více hodnotami a při zobrazení jsou od sebe odděleny čárkou (ve výchozím nastavení).

Vícehodnotové pole s hodnotami oddělenými čárkami

Cílem polí s více hodnotami je usnadnit práci v těch případech, kdy potřebujete vybrat a uložit více než jednu možnost, aniž by bylo nutné vytvářet složitější databázi. Pole s více hodnotami jsou důležitá také pro integraci se službou Windows SharePoint Services, protože seznamy služby SharePoint rovněž podporují pole s více hodnotami.

Možná vás zajímá, proč aplikace Office Access 2007 umožňuje ukládat do jednoho pole více hodnot, když většina systémů pro správu relačních databází to zakazuje. Databázový stroj v aplikaci Office Access 2007 hodnoty do jednoho pole ve skutečnosti neukládá. I když pole, se kterým pracujete, vypadá jako jediné pole, hodnoty jsou ve skutečnosti ukládány samostatně a spravovány ve skrytých systémových tabulkách. Prostřednictvím databázového stroje aplikace Access jsou data automaticky oddělována a opět slučována, takže jsou hodnoty zobrazeny v jednom poli.

Z technické stránky představují pole s více hodnotami aplikace Access relaci M:N. Představte si například tabulku událostí, ve které přiřadíte zodpovědnost za každou událost jednomu nebo více zaměstnancům. Za účelem přiřazení událostí zaměstnancům vytvoříte pole s více hodnotami s názvem Přiřazeno. Relace mezi událostmi a zaměstnanci je typu M:N. To znamená, že k jedné události může být přiřazeno mnoho zaměstnanců a rovněž jeden zaměstnanec může být přiřazen k mnoha událostem.

Začátek stránky

Pole s více hodnotami ve službě Windows SharePoint Services

Služba Windows SharePoint Services 2.0 podporuje sloupec Volba, jehož prostřednictvím lze vybrat a uložit více voleb v jednom poli. Ve službě Windows SharePoint Services 3.0 je také možné vytvořit vyhledávací pole, jehož prostřednictvím lze vybrat a uložit více voleb v jednom poli. Aby byla umožněna integrace aplikace Office Access 2007 se službou Windows SharePoint Services a podpora typů polí této služby, je do aplikace Office Access 2007 implementována podpora polí s více hodnotami.

Při propojení se seznamem služby SharePoint, která používá některý z těchto datových typů s více hodnotami, aplikace Office Access 2007 automaticky vytvoří a lokálně použije datový typ aplikace Access s více hodnotami.

Při exportu tabulky aplikace Access obsahující pole s více hodnotami do seznamu služby SharePoint se toto pole stane jedním z typů polí s více hodnotami, které jsou k dispozici ve službě Windows SharePoint Services. Stejně tak pokud přesouváte databázi aplikace Access na web služby SharePoint a tato databáze obsahuje tabulky aplikace Access s poli s více hodnotami, stane se každé z těchto polí s více hodnotami některým z typů polí s více hodnotami služby Windows SharePoint Services.

Začátek stránky

Použití pole s více hodnotami

Vytvoření pole s více hodnotami byste měli zvážit v následujících případech:

 • Potřebujete uložit několik výběrů ze seznamu voleb, přičemž tento seznam je relativně krátký.

  Vytvoříte pole s více hodnotami v aplikaci Office Access 2007 pomocí Průvodce vyhledáváním v návrhovém zobrazení.

 • Potřebujete exportovat tabulku aplikace Access na web služby SharePoint tak, aby využívala výběr s více hodnotami nebo vyhledávací pole dostupná ve službě Windows SharePoint Services.

  Vytvoříte pole s více hodnotami v aplikaci Office Access 2007 pomocí Průvodce vyhledáváním v návrhovém zobrazení. Poté exportujete tabulku do seznamu služby SharePoint.

 • Potřebujete přesunout databázi aplikace Access na web služby SharePoint tak, aby využívala výběr s více hodnotami nebo vyhledávací pole dostupná ve službě Windows SharePoint Services.

  Vytvoříte pole s více hodnotami v aplikaci Office Access 2007 pomocí Průvodce vyhledáváním v návrhovém zobrazení. Poté klepnete na příkaz Přesunout na server SharePoint na kartě Externí data.

 • Potřebujete vytvořit propojení se seznamem služby SharePoint, který obsahuje výběr s více hodnotami nebo vyhledávací pole s více hodnotami.

  Po vytvoření propojené tabulky je v aplikaci Office Access 2007 automaticky vytvořeno pole s více hodnotami, které je mapováno na pole služby Windows SharePoint Services.

Kromě předchozích případů lze pole s více hodnotami použít v situaci, kdy jste si relativně jisti, že databáze nebude později přesunuta na Microsoft SQL Server. Pole aplikace Office Access 2007 s více hodnotami je převedeno na SQL Server jako pole typu Memo (ntext), které obsahuje oddělenou sadu hodnot. Protože SQL Server nepodporuje datový typ s více hodnotami představující relaci M:N, bude zřejmě nutná dodatečná úprava návrhu a převod.

Začátek stránky

Vytvoření pole s více hodnotami

Pokud otevřete tabulku, bude otevřena v zobrazení datového listu. Vyhledávací sloupec s více hodnotami můžete přidat klepnutím na tlačítko Vyhledávací sloupec ve skupině Pole a sloupce na kartě Datový list. Spustí se Průvodce vyhledáváním, který vás provede procesem vytvoření vyhledávacího sloupce.

 1. Klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom na Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. Poklepáním na tabulku, ve které chcete vytvořit vyhledávací sloupec, v navigačním podokně tuto tabulku otevřete.

 4. Na kartě Datový list ve skupině Pole a sloupce klepněte na tlačítko Vyhledávací sloupec.

  Obrázek pásu karet v Accessu

  Spustí se Průvodce vyhledáváním.

  Stránka Průvodce vyhledáváním, na které můžete vybrat tabulku, dotaz nebo seznam hodnot.

 5. V prvním dialogovém okně Průvodce vyhledáváním je nutné rozhodnout, zda má být vyhledávací sloupec založen na hodnotách z tabulky či dotazu nebo na seznamu hodnot, které zadáte.

  Nejčastější typ vyhledávacího sloupce s více hodnotami zobrazuje hodnoty vyhledané v související tabulce nebo dotazu.

 6. Naučte se Průvodce vyhledáváním, najdete v článku použití Průvodce vyhledáváním. Podrobnější informace o tom, jak vytvořit pole s více hodnotami najdete v článku Přidání nebo změna vyhledávacího sloupce, který umožňuje uložení více hodnot.

Začátek stránky

Použití Průvodce vyhledáváním

Průvodce vyhledáváním se spustí při vytváření vyhledávacího sloupce v zobrazení datového listu, při přetažení pole z podokna Seznam polí do tabulky otevřené v zobrazení datového listu a při výběru možnosti Průvodce vyhledáváním ve sloupci Typ dat v návrhovém zobrazení. Průvodce vás provede kroky potřebnými k vytvoření vyhledávacího sloupce a podle vašich voleb automaticky nastaví příslušné vlastnosti polí. Vytvoří také relace mezi tabulkami a v případě potřeby rovněž indexy podporující vyhledávací sloupec.

Po zobrazení průvodce se musíte rozhodnout, zda má být vyhledávací sloupec založen na tabulce či dotazu nebo na seznamu zadaných hodnot. Je-li databáze správně navržena a informace jsou rozděleny do tabulek podle předmětu, bude ve většině případů vhodné zvolit jako zdroj pro vyhledávací sloupec tabulku nebo dotaz.

 • Vytvoření vyhledávacího sloupce s více hodnotami na základě tabulky nebo dotazu

  Pokud při vytváření pole s více hodnotami přetáhnete pole z podokna Seznam polí, budou první dva kroky následujícího postupu provedeny automaticky, takže začněte až třetím krokem.

  1. V Průvodci vyhledáváním klepněte na přepínač Hodnoty pro vyhledávací sloupec načíst z tabulky nebo dotazu a poté klepněte na tlačítko Další.

  2. Vyberte tabulku nebo dotaz ze seznamu a potom klepněte na tlačítko Další.

  3. V části Dostupná pole klepněte na pole, které chcete zahrnout do vyhledávání.

  4. Klepnutím na tlačítko se znakem > (větší než) přesuňte dané pole do seznamu Vybraná pole.

  5. Opakováním předchozích dvou kroků přidejte do seznamu Vybraná pole všechna pole, která chcete zahrnout do vyhledávání. Potom klepněte na tlačítko Další.

  6. Můžete vybrat jedno až čtyři pole, podle kterých budou vyhledávané položky řazeny, a poté klepněte na tlačítko Další. Klepnutím na tlačítko Vzestupně můžete přepnout ze vzestupného řazení vyhledávaných položek na sestupné řazení. Po klepnutí bude toto tlačítko označeno popiskem Sestupně. Opakovaným klepnutím na tlačítko přepnete zpět. Pokračujte klepnutím na tlačítko Další.

  7. V případě potřeby upravte šířku sloupců ve vyhledávacím poli a potom klepněte na tlačítko Další.

  8. Pod textem Chcete pro toto vyhledávání uložit více hodnot? zaškrtněte políčko Povolit více hodnot.

   Poznámka: Aby bylo možné uložit do pole více hodnot, musí být toto políčko zaškrtnuto.

  9. Klepněte na tlačítko Dokončit.

   Po klepnutí na tlačítko Dokončit se vytvoří vyhledávací sloupec s vlastnostmi polí nastavenými na základě možností vybraných v Průvodci vyhledáváním.

  10. Tabulku uložte kliknutím na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a klikněte na tlačítko Uložit.

 • Vytvoření vyhledávacího sloupce s více hodnotami na základě zadaných hodnot

  1. V Průvodci vyhledáváním klepněte na přepínač Hodnoty zadá uživatel a poté klepněte tlačítko Další.

  2. Zadejte požadovaný počet sloupců. Zadejte každou hodnotu. Přejděte na další sloupec nebo řádek, stiskněte klávesu TAB.

  3. Po zadání hodnot klepněte na tlačítko Další.

  4. Pokud jste zadali více než jednoho sloupce v kroku 2, je nutné vybrat sloupců, které budete používat identifikují jednotlivých hodnot. V seznamu Dostupná pole klikněte dvakrát na sloupec, který chcete použít identifikují jednotlivých hodnot.

   Poznámka: V případě, že jste v kroku č. 2 nezadali více sloupců, nebude tento krok zobrazen.

  5. V Průvodci vyhledáváním zadejte popisek pro vyhledávací sloupec.

  6. Pod textem Chcete pro toto vyhledávání uložit více hodnot? zaškrtněte políčko Povolit více hodnot.

   Poznámka: Aby bylo možné uložit do pole více hodnot, musí být toto políčko zaškrtnuto.

  7. Klepněte na tlačítko Dokončit.

   Po klepnutí na tlačítko Dokončit se vytvoří vyhledávací sloupec s vlastnostmi polí nastavenými na základě možností vybraných v Průvodci vyhledáváním.

  8. Tabulku uložte kliknutím na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a klikněte na tlačítko Uložit.

   Vytvořené pole s více hodnotami bude v tabulce v zobrazení datového listu vypadat jako rozevírací seznam se zaškrtávacími políčky.

Začátek stránky

Změna návrhu pole s více hodnotami

Informace o tom, jak změnit designu pole s více hodnotami naleznete v článku Přidání nebo změna vyhledávacího sloupce, který umožňuje uložení více hodnot.

Začátek stránky

Použití pole s více hodnotami v dotazu

Při použití pole s více hodnotami v dotazu je potřeba rozhodnout, zda chcete načíst celé pole s více hodnotami obsahující všechny hodnoty oddělené čárkou, nebo samostatné řádky pro jednotlivé hodnoty. Předpokládejme například, že existuje tabulka Problémy obsahující pole Přiřazeno, které slouží k přiřazení problémů zaměstnancům. Následujícím způsobem lze sestavit dotaz, který bude obsahovat pole Přiřazeno:

 1. Klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom na Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. Ve skupině Jiné na kartě Vytvořit klepněte na tlačítko Návrh dotazu.

  Obrázek pásu karet v Accessu

 4. V dialogovém okně Zobrazit tabulku klepněte na tabulku (v tomto případě na tabulku Problémy), která obsahuje pole s více hodnotami, a pak klepněte na tlačítko Přidat.

 5. Klepněte na tlačítko Zavřít.

 6. Přetáhněte pole, která chcete použít, do mřížky dotazu. V tomto případě přetáhněte do mřížky dotazu pole Název a pole s více hodnotami s názvem Přiřazeno.

 7. Na kartě Návrh klepněte ve skupině Výsledky na tlačítko Spustit.

Výsledek dotazu bude vypadat přibližně takto, přičemž v jednom sloupci bude zobrazen název problému a ve druhém sloupci pole s více hodnotami:

Výsledek dotazu se zobrazenými poli Název a Přiřazeno


Předpokládejme, že chcete zobrazit pole s více hodnotami Přiřazeno rozbalené tak, aby byla každá hodnota pole Přiřazeno zobrazena v samostatném řádku. Za tímto účelem je třeba zadat vlastnost Hodnota, a to připojením řetězce .Hodnota k řetězci Přiřazeno v řádku Pole, jak je znázorněno v mřížce dotazu zde:

Mřížka dotazu s polem Název a Přiřazeno.Hodnota

Pokud zadáte pole Přiřazeno do řádku Pole, zobrazí aplikace Access při spuštění dotazu všechny hodnoty pole s více hodnotami pouze v jednom řádku. Jestliže však použijete vlastnost Hodnota, například Přiřazeno.Hodnota, zobrazí aplikace Access pole s více hodnotami rozbalené tak, že se každá hodnota zobrazí na samostatném řádku. Chcete-li zobrazit jednotlivé hodnoty, můžete pomocí následujících kroků vytvořit dotaz:

 1. Klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom na Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

 3. Ve skupině Jiné na kartě Vytvořit klepněte na tlačítko Návrh dotazu.

  Obrázek pásu karet v Accessu

 4. V dialogovém okně Zobrazit tabulku klepněte na tabulku (v tomto případě na tabulku Problémy), která obsahuje pole s více hodnotami, a pak klepněte na tlačítko Přidat.

 5. Klepněte na tlačítko Zavřít.

 6. Pole, která chcete použít (v tomto případě pole s více hodnotami nazvané Přiřazeno.Hodnota), přetáhněte do mřížky dotazu.

 7. Na kartě Návrh klepněte ve skupině Výsledky na tlačítko Spustit.

Výsledek dotazu bude vypadat přibližně takto, přičemž v jednom sloupci bude zobrazen název problému a ve druhém sloupci pole Přiřazeno.Hodnota:

Výsledek dotazu s hodnotami Název a jednotlivými položkami pole Přiřazeno

Další informace o použití vícehodnotových polí v dotazech najdete v tématu Použití vícehodnotových polí v dotazech.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×