Průvodce nahrazením zdrojů

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Použití Průvodce nahrazením zdrojů aplikace Microsoft Office Project automaticky zaměstnanců projekty organizace podle dovednosti, které jsou potřebné pro úkoly v projektu, dovednosti, které jsou zdrojů do fondu zdrojů organizace a Dostupnost těchto zdrojů. Průvodce nahrazením zdrojů spolupracuje s hierarchické struktury identifikované zdrojů (pole Kód RBS). Pole Kód RBS je nastavit tak, že váš server Administrativní uzavření a pak použít pro všechny zdroje organizace. Přidejte pole Kód RBS do zobrazení Používání úkolů a zadejte příslušný kód RBS u každého přiřazení pro které je požadován Průvodce nahrazením zdrojů k vyhledání zdroje. Můžeš:

  • nahradit Obecné zdroje skutečnými zdroji;

  • nahradit stávající zdroje jinými zdroji;

  • najít kvalifikované a dostupné zdroje a přiřadit je na úkoly;

  • vyhledat zdroje v rámci vybraných projektů nebo celého fondu zdrojů organizace.

Umístění dialogového okna

V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Nahradit zdroje. Na úvodní stránce klepněte na tlačítko Další.

Podrobnosti

Krok 1: Zvolit projekty

Vyberte projekty organizace, na které chcete přiřadit zdroje pomocí Průvodce nahrazením zdrojů.

Zaškrtávací políčko:     Určuje, že na příslušný projekt budou přiřazeny zdroje pomocí Průvodce nahrazením zdrojů.

Název projektu:     Zobrazuje názvy všech projektů organizace, které jsou aktuálně v počítači uživatele otevřeny.

Verze:     Označuje název Verze projektu, například Publikovaný nebo Archivovaný. Pokud chcete současně přiřadit zdroje na více projektů, musí mít všechny stejnou verzi. Společně s libovolnou verzí lze použít nové neuložené projekty.

Krok 2: Zvolit zdroje

Vyberte skupinu zdrojů, kterou chcete použít při přiřazování pracovníků na vybrané projekty.

Ve vybraných projektech:     Určuje, že při přiřazování pracovníků na projekty budou použity zdroje na projektech vybraných na stránce průvodce Krok 1: Zvolit projekty. Tyto zdroje nemusí být aktuálně přiřazeny na žádný úkol. Jedná se o výchozí možnost.

Zadány zde:     Určuje, že při přiřazování pracovníků na vybrané projekty by měly být použity zdroje uvedené v tabulce. Zdroje můžete do tabulky zahrnout tak, že klepnete na tlačítko Přidat a vyberete požadované zdroje v dialogovém okně Vytvořit fond pro nahrazování zdrojů, ve kterém lze zobrazit všechny dostupné zdroje v organizaci.

Přidat:     Otevře dialogové okno Vytvořit fond pro nahrazování zdrojů. V případě potřeby můžete použít filtry, které vám pomohou najít v organizaci zdroje, které splňují vaše požadavky na kvalifikaci nebo dostupnost. Vyberte zdroje v tabulce Filtrované zdroje organizace nalevo a potom klepněte na tlačítko Přidat. Zdroje budou přidány do tabulky Zdroje projektového týmu napravo. Jakmile budete hotovi, klepněte na tlačítko OK. Zdroje v tabulce Zdroje projektového týmu budou vybrány do tabulky na stránce průvodce Zvolit projekty.

Odebrat:     Odebere vybraný zdroj z tabulky. Toto tlačítko se používá, pokud jste vybrali možnost Zadány zde a vytváříte a dolaďujete seznam zdrojů, které budou použity při nahrazování.

Povolit zdroje přiřazené k úkolům typu navržené rezervace     Určuje, že Průvodce nahrazením zdrojů přiřadit navržené zdroje, i ty, které jsou potvrzené. Ve výchozím nastavení je zrušeno zaškrtnutí políčka.

Zdroje ukotvení horizont     Určuje datum zahájení úkolů má Průvodce nahrazením zdrojů zahájíte přiřazení zdroje. To je užitečné, když budete chtít zůstal přiřazení jsou blízké termínu, ale chcete zaměstnanců přiřazení dále v budoucnu. Ve výchozím nastavení horizont zablokování zdroje nastavené na aktuální datum.

Krok 3: Zvolit související projekty

Zkontrolujte související projekty a určete, zda by tyto projekty měly být zahrnuty do sady projektů, na které průvodce přiřadí zdroje. Související projekty jsou takové, u kterých existují vazby mezi projekty, které sdílejí zdroje organizace s vámi vybranými projekty nebo které využívají libovolný ze zdrojů vybraných v kroku 2. V tabulce na této stránce jsou uvedeny pouze projekty, které mají vztah k vybraným projektům.

Zaškrtávací políčko pro zahrnutí:     Určuje, že daný související projekt bude přidán do seznamu projektů, na které budou přiřazeni pracovníci Průvodcem nahrazením zdrojů. Pokud na této stránce zaškrtnete políčko u určitého projektu, bude daný projekt přidán k projektům, u kterých bude možné nahradit zdroje. Průvodce při výpočtu zbývající dostupnosti zdrojů vždy bere v úvahu přiřazení v rámci souvisejících projektů, a to bez ohledu na to, zda zde související projekty vyberete nebo ne.

Název:     Zobrazuje název souvisejícího projektu.

Vztah:     Označuje povahu vztahu mezi vybranými projekty a daným souvisejícím projektem. Může se jednat například o sdílené zdroje nebo vazby mezi úkoly.

Související projekt:     Označuje název souvisejícího projektu, který sdílí fond zdrojů nebo používá některý ze zdrojů vybraných v kroku 2.

Krok 4: Zvolte možnosti plánování

Určete Priorita všech projektů, na které by měli být přiřazeni pracovníci, a označte skupinu zdrojů, která by při tom měla být použita.

Název:     Zobrazuje název vybraného projektu, na který budou pomocí průvodce přiřazeny zdroje.

Priorita:     Určuje relativní prioritu, která se používá při přiřazování zdrojů na projekty. Ve výchozím nastavení mají všechny projekty prioritu 500, což je střední hodnota na škále od 0 do 1000. Projekty s vyššími čísly budou mít při přiřazování zdrojů vyšší prioritu a přiřazování bude dále pokračovat k projektům s nižšími hodnotami.

Možnosti:     Určují, které zdroje by měly být použity při přiřazování pracovníků na vybraný projekt. Je možné zvolit mezi zdroji na samotném projektu a zdroji ve fondu zdrojů vybraném v kroku 2.

Vyrovnat zdroje s typem navrhované rezervace     Označuje, že navržené zdroje lze vyrovnávat spolu s potvrzené zdroje. Je dobré na úrovni projektu po dokončení procesu nahrazením zdrojů. Ve výchozím nastavení je zrušeno zaškrtnutí políčka.

Krok 5: Nahraďte zdroje

Zkontrolujte souhrnné informace o volbách, které jste nastavili. Pokud chcete nastavení změnit, klepněte na tlačítko Zpět a vraťte se na příslušnou stránku.

Souhrnné informace o konfiguraci:     Zobrazuje názvy projektů, na které budou přiřazeni pracovníci, vybrané možnosti týkající se zdrojů, fond zdrojů, který bude použit, a datum sloužící jako horizont zmrazení zdrojů.

Spustit:     Spustí Průvodce nahrazením zdrojů, který vyhledá zdroje ve vybraném fondu a přiřazení v rámci vybraných projektů. Po dokončení tohoto procesu klepněte na tlačítko Další.

Krok 6: Projděte si výsledky

Zkontrolujte výsledky procesu nahrazení zdrojů. Na této stránce se zobrazují přiřazení a zdroje, které byly pro daná přiřazení nalezeny na základě požadovaných kvalifikací. Ke změně přiřazení zatím ještě nedošlo – jedná se o navrhované výsledky. Zobrazené změny můžete dle potřeby seřadit, filtrovat nebo seskupit.

Úkol:     Zobrazuje úkol, pro který byl zdroj nalezen.

Profil dovedností     Zobrazuje seznam dovednosti, jak je definováno v kódu osnovy zdroje pole Kód RBS nebo enterprise. Jedná se o kvalifikace nastavíte-li u přiřazení v zobrazení Používání úkolů nebo pomocí přiřazených obecných zdrojů a používají Průvodce nahrazením zdrojů zobrazíte měl zdroje.

Přiřazený zdroj:     Zobrazuje jméno zdroje, který průvodce nalezl jako vhodný pro přiřazení na daný úkol.

Požadovaný zdroj:     Zobrazuje jméno zdroje, který byl původně přiřazen na úkol pomocí dialogového okna Přiřadit zdroje.

Požadavek či poptávka:     Určuje, zda byl zdroj požadován nebo se jednalo o poptávku v dialogovém okně Přiřadit zdroje.

Krok 7: Zvolte možnosti aktualizace

Určete, zda chcete projekty aktualizovat podle výsledků navržených průvodcem. Můžete také konfiguraci průvodce a výsledky nahrazení uložit do souboru a použít je později. Projekty nebudou aktualizovány, dokud výsledky z této stránky nepoužijete.

Aktualizovat projekty o výsledky průvodce:     Určuje, že výsledky průvodce by měly být použity k aktualizaci projektů. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuto.

Uložit výsledky průvodce:     Určuje, že výsledky průvodce budou namísto použití na vybrané projekty uloženy do souboru jako sestava. Výsledky budou uloženy do souboru ve formátu HTML a budou zahrnovat informace o projektech, vybraných zdrojích, horizontu zmrazení zdrojů, možnostech plánování a zdrojích nalezených průvodcem. Ve výchozím nastavení není toto políčko zaškrtnuto.

Pokud nebude zaškrtnuto ani políčko Aktualizovat projekty o výsledky průvodce, ani políčko Uložit výsledky průvodce, budou výsledky průvodce zahozeny. Na druhé straně je také možné zaškrtnout obě políčka.

Složka:     Určuje složku, do které bude uložen soubor s výsledky průvodce. Toto pole je k dispozici pouze v případě, že je zaškrtnuto políčko Uložit výsledky průvodce.

Procházet:     Otevře dialogové okno Procházet, ve kterém můžete vyhledat složku, do které chcete uložit soubor s výsledky průvodce. Po vyhledání požadované složky klepněte na tlačítko OK. Dialogové okno se zavře a cesta ke složce se zobrazí v poli Složka. Toto tlačítko je k dispozici pouze v případě, že je zaškrtnuto políčko Uložit výsledky průvodce.

Krok 8: Dokončení

Přečtěte si doporučení na této stránce. Jakmile klepnete na tlačítko Dokončit, bude projekt aktualizován výsledky průvodce nebo budou výsledky uloženy do souboru.

Aktualizovat projekty o výsledky průvodce:     Použije nahrazení zdrojů doporučená průvodcem na vybrané projekty nebo uloží výsledky do souboru HTML ve vybrané složce.

Ukazatel průběhu:     Zobrazuje aktuální stav aktualizace. Po dokončení se zobrazí zpráva oznamující dokončení průvodce.

Ukončení     Zruší aktualizace projektů.

Dokončit:     Dokončí proces nahrazení zdrojů a zavře průvodce. Nyní budete moci zkontrolovat výsledky změn přiřazení.

  • Po dokončení a zavření průvodce zkontrolujte přiřazení pomocí zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů. Informace o nahrazených zdrojích si také můžete projít v zobrazení Seznam zdrojů. Jste-li se změnami spokojeni, definitivně je potvrďte uložením projektů. Chcete-li provedené změny zahodit, zavřete projekty bez uložení. Změněné projekty můžete také uložit v podobě samostatných souborů projektu pomocí příkazu Uložit jako.

  • Po dokončení a zavření průvodce doporučujeme zvážit možnost Vyrovnání zdrojů na projektech. Díky tomu získáte lepší představu o tom, jaký vliv mají přiřazení nastavená průvodcem na Přidělení zdrojů a data dokončení projektů.

  • Průvodce nahrazením zdrojů je možné využít pouze v případě, že správce serveru nastavil fond zdrojů organizace a vytvořil strukturu rozpisu zdrojů (RBS) nebo podobné schéma kódů pracovních kvalifikací. Podmínkou je také to, aby správce serveru přidělil zdrojům organizace kódy RBS.

  • Kódy RBS zdrojů na projektu můžete zkontrolovat následujícím způsobem. V zobrazení Seznam zdrojů nebo Používání zdrojů přidejte pole Kód RBS. To lze provést tak, že klepnete na záhlaví sloupce a potom v nabídce Vložit klepnete na příkaz Sloupec. Dále klepněte na název pole s kódem RBS vytvořeného správcem serveru a potom na tlačítko OK. Příslušný kód RBS můžete použít pro každé přiřazení, pro které by měl Průvodce nahrazením zdrojů najít pracovníky.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×