Průvodce importem textu

Do Excelu se nedá exportovat přímo z textového souboru nebo wordového dokumentu, můžete ale použít Průvodce importem textu v Excelu a naimportovat data z textového souboru do listu. Průvodce importem textu prozkoumá textový soubor, který importujete, a pomůže vám zajistit, aby se data naimportovala tak, jak potřebujete.

Poznámka: Pokud máte data ve wordovém dokumentu, musíte je nejprve uložit jako textový soubor. Klikněte na Soubor > Uložit jako a jako typ souboru zvolte Prostý text (.txt).

Chcete-li spustit Průvodce importem textu, klepněte na kartě Data ve skupině Načíst externí data na tlačítko Z textu. Potom v dialogovém okně Importovat textový soubor poklepejte na textový soubor, který chcete importovat.

Obrázek pásu karet v Excelu

Krok 1 z 3

Typ zdrojových dat:    Pokud jsou položky v textovém souboru odděleny tabulátory, dvojtečkami, středníky, mezerami nebo jinými znaky, vyberte možnost Oddělovač. Mají-li všechny položky v jednotlivých sloupcích stejnou délku, vyberte možnost Pevná šířka.

Začátek importu na řádku:    Zadejte nebo vyberte číslo prvního řádku dat, která chcete importovat.

Typ souboru:    Vyberte znakovou sadu používanou v textovém souboru. Ve většině případů zde můžete ponechat výchozí nastavení. Jestliže víte, že textový soubor byl vytvořen pomocí jiné znakové sady, než jakou používáte v počítači, měli byste toto nastavení změnit na příslušnou znakovou sadu. Pokud máte v počítači nastavenu například znakovou sadu 1250 (Středoevropské jazyky, Windows), ale víte, že soubor byl vytvořen pomocí znakové sady 1251 (Cyrilice, Windows), měli byste v seznamu Typ souboru vybrat položku 1251.

Náhled souboru:    V této oblasti je zobrazeno, jak bude vypadat text na listu po oddělení do sloupců.

Krok 2 z 3 (data s oddělovačem)

Oddělovače:    Vyberte znak, který v textovém souboru odděluje hodnoty. Není-li požadovaný znak uveden, zaškrtněte políčko Jiné a zadejte příslušný znak do textového pole s kurzorem. Pokud mají data pevnou šířku, nejsou tyto možnosti k dispozici.

Posloupnost oddělovačů jako jeden:    Toto políčko zaškrtněte, pokud data obsahují mezi jednotlivými poli oddělovače tvořené více znaky nebo více vlastních oddělovačů.

Textový kvalifikátor:    Vyberte znak, který v textovém souboru ohraničuje hodnoty. Jakmile aplikace Excel rozpozná textový kvalifikátor, bude veškerý text za tímto znakem a před dalším výskytem tohoto znaku importován jako jedna hodnota, a to i v případě, že obsahuje oddělovač. Je-li například oddělovačem čárka (,) a textovým kvalifikátorem jsou uvozovky ("), bude text "Dallas, Texas" importován do jedné buňky jako hodnota Dallas, Texas. Jestliže není vybrán žádný kvalifikátor nebo je vybrán apostrof ('), bude text "Dallas, Texas" importován do dvou sousedících buněk jako hodnoty "Dallas a Texas".

Pokud se oddělovač vyskytne mezi textovými kvalifikátory, aplikace Excel kvalifikátory v importované hodnotě vynechá. Jestliže se mezi textovými kvalifikátory nevyskytne žádný oddělovač, aplikace Excel kvalifikátory do importované hodnoty zahrne. Text "Dallas Texas" tedy při nastavení uvozovek jako textového kvalifikátoru bude importován do jedné buňky jako hodnota "Dallas Texas".

Náhled dat:    Zkontrolujte text v této oblasti a ověřte, zda bude na listu rozdělen do sloupců požadovaným způsobem.

Krok 2 z 3 (data s pevnou šířkou)

Náhled dat:    V této oblasti nastavte šířky polí. Kliknutím do oblasti náhledu můžete vytvořit hranici mezi sloupci, která bude znázorněna svislou čarou. Dvojitým kliknutím můžete hranici mezi sloupci odebrat, přetažením myší ji lze přesunout.

Krok 3 z 3

klikněte na tlačítko Upřesnit a proveďte jednu nebo více z následujících akcí:

  • Zadejte typ oddělovačů desetinných míst a tisíců, které jsou použity v textovém souboru. Po importu dat do aplikace Excel budou oddělovače odpovídat oddělovačům nastaveným v ovládacím panelu Místní a jazykové nastavení nebo Místní nastavení.

  • Určete, že jedna nebo více číselných hodnot může obsahovat znaménko mínus.

Formát dat ve sloupcích:    Klikněte na formát dat ve sloupci vybraném v oblasti Náhled dat. Jestliže vybraný sloupec nechcete importovat, klikněte na přepínač Neimportovat sloupec (přeskočit).

Po výběru formátu dat vybraného sloupce se použitý formát zobrazí v záhlaví sloupce v oblasti Náhled dat. Kliknete-li na přepínač Datum, vyberte v rozevíracím seznamu Datum formát data.

Zvolte formát dat, který přesně odpovídá datům zobrazeným v náhledu, aby aplikace Excel mohla importovaná data správně převést. Příklady:

  • Chcete-li převést sloupec obsahující peněžní údaje do formátu měny v aplikaci Excel, klikněte na přepínač Obecný.

  • Chcete-li převést sloupec obsahující číselné údaje do formátu textu v aplikaci Excel, klikněte na přepínač Text.

  • Chcete-li převést sloupec s kalendářními daty ve formátu rok, měsíc a den do formátu kalendářního data v aplikaci Excel, klikněte na přepínač Datum a potom v rozevíracím seznamu Datum vyberte položku RMD.

Jestliže by převod mohl vést k nechtěným výsledkům, naimportuje aplikace Excel sloupec jako formát Obecný. Příklady:

  • Pokud sloupec obsahuje různé formáty, například textové i číselné hodnoty, převede aplikace Excel sloupec na formát Obecný.

  • Pokud sloupec obsahuje data ve formátu rok, měsíc a den a vy vyberete formát Datum a možnost MDR, převede aplikace Excel sloupec na formát Obecný. Sloupec s kalendářními daty musí přesně odpovídat předdefinovanému formátu data aplikace Excel nebo některému z vlastních formátů data.

Pokud Excel nepřevede sloupec na požadovaný formát, můžete data převést po importu.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×