Průvodce exportem

Průvodce exportem nebo Průvodce importem slouží k vytvoření Mapování pro export a import a uložení informací aplikace Microsoft Office Project 2007 ve formátu rozpoznávaném jinými programy nebo důležitých informací vytvořených v jiném programu do aplikace Project 2007. Tito průvodci vám s použitím předdefinovaných nebo vlastních mapování exportu nebo importu poskytnou jednoduché pokyny pro umístění exportovaných nebo importovaných dat do příslušných polí Cíl.

Poznámka: Název, který se zobrazí v horní části průvodce, bude buď Průvodce exportem nebo Průvodce importem, v závislosti na tom, jestli informace projektu exportujete nebo importujete.

Pomocí Průvodce exportem a Průvodce importem můžete exportovat nebo importovat informace o projektu do následujících formátů:

  • Sešit aplikace Microsoft Office Excel (.xls)

  • Kontingenční tabulka aplikace Excel (.xls)

  • Text (oddělený tabulátory) (.txt)

  • Formát CSV (oddělený středníkem) (.csv)

  • Jazyk XML (Extensible Markup Language) (.xml)

Zobrazení dialogového okna

Průvodce exportem:    Otevřete projekt, jehož informace chcete exportovat, a mějte ho aktivní. V nabídce Soubor klikněte na Uložit jako. V poli Uložit jako typ klikněte na požadovaný Formát souboru. Klikněte na Uložit. Zobrazí se úvodní stránka Průvodce exportem.

Průvodce importem:    Otevřete soubor, který používá jeden z podporovaných formátů souborů. Průvodce importem se otevře automaticky.

Poznámka: Stránky Průvodce se zobrazují v závislosti na vybraném formátu souboru a volbách prováděných v průběhu průvodce.

Podrobnosti

Stránka Data

Poznámka: Stránka Data se zobrazuje jenom v Průvodci exportem.

Šablona aplikace Excel pro projekt nebo vybraná data:    Pokud exportujete do sešitu aplikace Excel, klikněte na Šablona aplikace Excel pro projekt nebo na Vybraná Data, což je výchozí možnost. Pokud vyberete Šablona aplikace Excel pro projekt, nebude potřeba žádné další mapování. Informace se mapují automaticky pomocí předdefinované šablony určené pro export informací z aplikace Project 2007 do Excelu.

Stránka Mapování

Nové mapování:    Chcete-li pro vybraný formát souboru vytvořit nové mapování pro export úplně od začátku, vyberte přepínač Nové mapování.Toto nastavení je výchozí.

Použít existující mapování:    Pokud chcete použít mapování, které jste vytvořili a uložili dřív, nebo pokud chcete použít připravené mapování poskytované aplikací Project 2007, vyberte možnost Použít existující mapování.

Stránka Režim importu

Poznámka: Tato stránka se zobrazuje jenom v Průvodci importem.

Jako nový projekt:     Určuje, že chcete data importovat do nového souboru projektu .mpp.

Připojit data k aktivnímu projektu:     Určuje, že chcete přidat data na konec aktivního projektu.

Sloučit data do aktivního projektu:     Určuje, že chcete sloučit data v polích aktivního projektu pomocí primárního klíče. Primární klíč pro sloučení určete pomocí tlačítka Nastavit klíč pro sloučení na stránce Mapování úkolů, Mapování zdrojů nebo Mapování přiřazení.

Stránka Výběr mapování

Tato stránka se zobrazí, pokud jste na předchozí stránce Mapování vybrali možnost Použít existující mapování.

  1. Vyberte mapování, které chcete použít. Tento seznam obsahuje mapování pro export nebo import poskytovaná aplikací Project 2007, stejně jako všechna mapování, která jste dřív vytvořili a uložili.

  2. Pokud chcete mapování upravit, klikněte na Další. Kliknutím na Dokončit data projektu okamžitě vyexportujete podle aktuálně vybraného mapování.

Stránka Možnosti mapování

Část Vyberte typy dat k exportu

Úkoly:    Určuje, že ve vybraném formátu souboru se mají exportovat nebo importovat všechny informace o úkolu v daném projektu. (Tato možnost nezahrnuje časově uspořádané informace o úkolech.)

Zdroje:    Určuje, že ve vybraném formátu souboru se mají exportovat nebo importovat všechny informace o zdroji v daném projektu. (Tato možnost nezahrnuje časově uspořádané informace o zdrojích.)

Přiřazení:    Určuje, že ve vybraném formátu souboru se mají exportovat nebo importovat všechny informace o přiřazení v daném projektu. (Tato možnost nezahrnuje časově uspořádané informace o přiřazeních.)

Část Možnosti aplikace Microsoft Office Excel

Tato část se zobrazí, pokud exportujete ze sešitu aplikace Excel nebo do něj importujete.

Export zahrnuje záhlaví:    Určuje, že nově vytvořený soubor aplikace Excel s informacemi o projektu bude obsahovat i řádek záhlaví pro záhlaví sloupců seznamu, například Název úkolu, Doba trvání, Datum zahájení atd. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuté.

Zahrnout do výstupu řádky přiřazení:    Určuje, že se při exportu úkolů nebo zdrojů zahrnou i řádky přiřazení, a to i v případě, že není zaškrtnuté políčko Přiřazení.

Část Možnosti textového souboru

Tato část se zobrazuje jenom při exportu do textového souboru (odděleného tabulátory nebo středníkem).

Export zahrnuje záhlaví:    Určuje, že nově vytvořený textový soubor s informacemi o projektu bude obsahovat i řádek záhlaví pro záhlaví sloupců seznamu, například Název úkolu, Doba trvání, Datum zahájení atd. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuté.

Zahrnout do výstupu řádky přiřazení:    Určuje, že se při exportu úkolů nebo zdrojů zahrnou i řádky přiřazení, a to i v případě, že není zaškrtnuté políčko Přiřazení.

Oddělovač textu:    Určuje, jestli budou informace z různých sloupců oddělené tabulátorem, mezerou nebo středníkem.

Původ souboru:    Určuje původ textového souboru, například položka Kódování Windows (ANSI) označuje textový soubor systému Windows s kódováním standardu ANSI.

Stránka Mapování úkolu, zdroje nebo přiřazení

Část Mapování dat úkolů, zdrojů nebo přiřazení

Název cíle:    Určuje název výsledného souboru po dokončení exportu. Toto pole se zobrazuje jenom v Průvodci exportem.

Exportní filtr:    Určuje Filtr, který se použije pro exportované informace. Ve výchozím nastavení je vybraná položka Všechny úkoly nebo Všechny zdroje. Pokud se chcete přesněji zaměřit na exportované nebo importované informace, klikněte na jiný filtr, který si přejete použít. Pokud exportujete nebo importujete jenom přiřazení, nejsou žádné filtry k dispozici. Tento seznam se zobrazuje jenom v Průvodci exportem.

Název zdrojové tabulky:     Určuje název tabulky, do které se budou data importovat. Toto pole se zobrazuje jenom v Průvodci importem.

Část Ověřte nebo upravte způsob mapování dat (tabulka mapování dat)

Z:    Zobrazuje názvy exportovaných nebo importovaných polí. Klikněte na prázdnou buňku a zadejte název pole nebo název vyberte ze seznamu. Pokud jste vybrali, že se mají exportovat nebo importovat úkoly, zobrazí se pole úkolů. Pokud jste vybrali, že se mají exportovat nebo importovat zdroje, zobrazí se pole zdrojů. Pokud jste vybrali, že se mají exportovat nebo importovat přiřazení, zobrazí se pole přiřazení.

Na:    Určuje názvy polí v záhlavích sloupců s příslušnými informacemi. Výchozí názvy se vyplní hned při zadání polí, tyto názvy ale můžete v případě potřeby změnit. Toto pole je k dispozici, jenom pokud jste na stránce průvodce Možnosti mapování zaškrtli políčko Export zahrnuje záhlaví nebo Exportovat řádek záhlaví.

Typ dat:    Určuje způsob interpretace dat v exportovaném nebo importovaném formátu, například jako text, datum, číslo, měnu atd.

Příkazová tlačítka

Přesunout nahoru:    Přesune vybrané pole směrem nahoru, aby bylo v exportované nebo importované tabulce zobrazené dřív.

Přesunout dolů:    Přesune vybrané pole směrem dolů, aby bylo v exportované nebo importované tabulce zobrazené později.

Přidat vše:    Vloží do mapování pro export nebo import všechna dostupná pole projektu vybraného typu (Úkol, Zdroj, Přiřazení).

Vymazat vše:    Odstraní z mapování pro export nebo import všechna zadaná pole, takže je možné začít zadávat pole úplně od začátku.

Vložit řádek:    Přidá nad vybraný řádek nový řádek. Toto tlačítko je k dispozici, jenom pokud přidáváte vlastní vybraná pole a nikoli všechna pole.

Odstranit řádek:    Odebere z tabulky mapování pro export nebo import vybraný řádek.

Podle tabulky:    Otevře dialogové okno Vyberte základní tabulku pro mapování polí. Toto dialogové okno použijte, pokud chcete exportovat pole v určité tabulce aplikace Project 2007.

Nastavit klíč pro sloučení:    Po výběru pole ve sloupci Na: klikněte na tlačítko Nastavit klíč pro sloučení a označte tak, do kterého pole chcete data sloučit. Toto tlačítko se zobrazuje jenom pro Průvodce importem po výběru možnosti Sloučit data do aktivního projektu na stránce Režim importu.

Část Náhled

MS Project:     Zobrazuje názvy exportovaných nebo importovaných polí aplikace Project 2007.

Cíl:    Zobrazuje odpovídající názvy polí ve výsledném exportovaném nebo importovaném souboru. Zobrazuje se jenom, pokud jste na stránce průvodce Možnosti mapování zaškrtli políčko Export/Import zahrnuje záhlaví nebo Exportovat/Importovat řádek záhlaví.

Náhled:    Zobrazuje ukázku skutečných dat, jak se zobrazí v exportovaném nebo importovaném souboru.

Stránka Konec definice mapování

Uložit mapování:    Otevře dialogové okno Uložit mapování, které můžete použít k uložení mapování pro budoucí použití v tomto nebo jiném projektu. Pomocí tlačítka Organizátor můžete mapování zkopírovat do globální šablony projektu nebo do jiného souboru projektu.

Dokončit:    Dokončí proces exportu nebo importu.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×