Průvodce aplikací Visio pro začátečníky

Předplatné Office 365, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Existuje mnoho typů diagramů Visia, včetně organizačních diagramů, diagramů sítě, pracovních postupů a plánů pro domácnosti nebo Office. Ale pomocí stejných tří základních kroků vytvoříte téměř všechny tyto kroky:

 1. Zvolte a otevřete šablonu.

 2. Přetáhněte obrazce a spojte je.

 3. Přidání textu do obrazců

Jako příklad můžete vytvořit vývojový diagram.

Krok 1: volba a otevření šablony

 1. Spusťte aplikaci Visio.

 2. Klikněte na kategorii vývojové diagramy .

 3. Klikněte na Základní vývojový diagrama potom na vytvořit.

Vyberte základní vývojový diagram a vyberte diagram, se kterým chcete začít.

Každá šablona obsahuje obrazce, které souvisejí s typem výkresu, a to v kolekcích nazvaných vzorníky. Vzorníky jsou v okně obrazce vedle stránky výkresu. Například jeden ze vzorníků, který se otevře pomocí šablony Základní vývojový diagram , jsou Obrazce základních vývojových diagramů.

Krok 2: přeTahování a spojování obrazců

Chcete-li vytvořit diagram, přetáhněte obrazce ze vzorníku na prázdnou stránku a spojte je. Existuje několik způsobů, jak obrazce spojit, ale nyní je použít. Například jen několik kliknutí spojuje obrazec zahájení nebo ukončení vývojového diagramu s obrazcem nového procesu.

 1. Přetáhněte obrazec Začátek/Konec ze vzorníku Obrazce základních vývojových diagramů na stránku výkresu a uvolněte tlačítko myši.

 2. Podržte ukazatel myši nad obrazcem, aby se zobrazily modré šipky pro automatické připojení.

  Šipky automatického připojení

 3. Přesuňte ukazatel na modrou šipku směřující k místu, kam chcete umístit druhý obrazec.

  Zobrazí se minipanel nástrojů, který obsahuje obrazce od horního okraje vzorníku.

  Miniaturní panel nástrojů pro automatické spojení

 4. Klikněte na čtvercový procesový obrazec.

  Obrazec proces se přidá do diagramu a automaticky se připojí k obrazci Začátek/Konec .

Pokud obrazec, který chcete přidat, není na minipanelu nástrojů, přetáhněte požadovaný obrazec z okna obrazce na modrou šipku. Nový obrazec je připojený k prvnímu obrazci, jako kdybyste ho klepnul na minipanelu nástrojů.

Pomocí šipek pro automatické připojení můžete spojit dva obrazce, které už jsou ve výkresu. Přetáhněte šipku automatického spojení z jednoho obrazce na jiný obrazec. Dostanete šipku od prvního obrazce k druhému.

Krok 3: Přidání textu do obrazců

 1. Klikněte na obrazec a začněte psát. K přidání textu do obrazce nemusíte poklepat. Při psaní se text přidá k vybranému obrazci.

  Výběr obrazce pro psaní

 2. Po dokončení psaní klikněte na prázdnou oblast stránky výkresu nebo stiskněte klávesu ESC.

Text můžete přidat téměř ke všem objektům – dokonce i konektory – tím, že ho vyberete a zadáte.

Co jsou obrazce, vzorníky a šablony Visia

Obrazce

Obrazce Visia jsou připravené objekty, které přetáhnete na stránku výkresu – jsou to stavební kameny diagramu.

Když obrazec přetáhnete z okna obrazce na stránku výkresu, zůstane ve vzorníku původní obrazec. Tento originál se označuje jako obrazec předlohy. Obrazec, který na výkres vložíte, je kopií (neboli instance ) předlohy. Na výkres můžete přetáhnout tolik instancí stejného obrazce.

Otočení a změna velikosti obrazců

Nejběžnějšími prvky, které lidé dělají s obrazci, jsou funkce, které jsou součástí obrazců přímo. Vizuální pomůcky vám usnadní rychlé vyhledání a použití těchto funkcí:

 • Úchyty pro otáčení

  Kulatý úchyt Rotation handle umístěný nad vybraným obrazcem se nazývá rotační úchyt. Přetažením doprava nebo doleva obrazec otočíte.

 • Šipky připojení pro funkci automatického spojení

  Šipky připojení Obrázek tlačítka usnadňují snadné spojování obrazců, jak jste viděli v předchozí části.

 • Úchyty pro změnu velikosti obrazců

  Pomocí čtvercových úchytů výběru můžete změnit výšku a šířku obrazce. Kliknutím a přetažením úchytu pro výběr v rohu obrazce můžete obrazec zvětšit, aniž by došlo ke změně jeho poměru stran, nebo můžete kliknutím a přetažením úchytu výběru na boční straně obrazce nastavit větší nebo širší šířku obrazce.

Speciální funkce obrazců Visia

Obrazce Visia jsou mnohem víc než jednoduché obrázky nebo symboly.

Obrazce mohou obsahovat data

K jednotlivým obrazcům můžete přidat data tak, že je napíšete v okně data obrazce – na kartě zobrazení ve skupině Zobrazit klikněte na podokna úloha potom klikněte na položku data obrazce. Pomocí Visia Professional Edition můžete taky importovat data z externího zdroje dat.

Ve výchozím nastavení se data nezobrazuje ve výkresu. Pokud chcete zobrazit data pro samostatný obrazec, otevřete okno data obrazce v okně data obrazce> Zobrazit nebo skrýt > a vyberte obrazec.

Pokud chcete zobrazit data pro hodně obrazců najednou, můžete použít funkci nazvanou datové symboly a to na kartě data . Na následujícím obrázku vidíte data pro dvě stromy najednou.

Datové symboly zobrazují data dvou obrazců najednou.

Obrazce se speciálním chováním

Mnoho obrazců Visia má speciální chování, které můžete najít roztažením, kliknutím pravým tlačítkem nebo přesunutím žlutého ovládacího úchytu na obrazci.

Můžete například roztáhnout obrazec lidé , aby se zobrazily další lidé, nebo roztáhnout obrazec rostoucí květina a označit růst.

Obrazec Osoby zobrazující po vodorovném roztažení až čtyři osoby   Obrazec Kvetoucí rostlina roste do výšky, pokud je roztažen svisle

Tip: Skvělý způsob, jak zjistit, co může obrazec dělat, je kliknout na něj pravým tlačítkem a zjistit, jestli v jeho místní nabídce nejsou nějaké speciální příkazy.

Pokud vytváříte organizační diagram, mohou obrazce automaticky tvořit strukturu podřízenosti. Přetáhněte obrazec každé osoby do grafu a umístěte ho nad obrazec vedoucího. Obrazce se automaticky připojí, aby zobrazily hierarchii.

Vzorníky

Vzorníky Visia obsahují kolekce obrazců. Obrazce v jednotlivých vzornících mají něco společného. Obrazce mohou být kolekce obrazců, které potřebujete k vytvoření určitého typu diagramu nebo několika různých verzí stejného obrazce.

Vzorník obrazce Základní vývojový diagram obsahuje například pouze běžné obrazce vývojového diagramu. Další specializované obrazce vývojového diagramu jsou v jiných vzornících, jako jsou objekty pracovního postupu a Obrazce diagramu řízení kvality.

Vzorníky se zobrazí v okně obrazce s nadpisy seskupenými v horní části okna. Obrazce v určitém vzorníku zobrazíte kliknutím na jeho záhlaví. Pokud se v šabloně nachází mnoho vzorníků, zobrazí se v oblasti záhlaví posuvníky a některé záhlaví budou skryté. Posuňte se, abyste je našli. Oblast záhlaví můžete také rozbalit přetažením dolního panelu dolů, aby se zobrazily všechny záhlaví.

Otevřít libovolný vzorník Visia

Každá šablona se otevře se vzorníky, které potřebujete k vytvoření určitého druhu výkresu, ale můžete je kdykoli otevřít.

 • V okně obrazce klikněte na Další obrazce, přejděte na požadovanou kategorii a klikněte na název vzorníku, který chcete použít.

Šablony

Když chcete vytvořit diagram, začněte se šablonou pro daný typ diagramu (nebo s nejbližším typem, pokud není přesná shoda – nastavení můžete kdykoli změnit). Šablony Visia vám pomůžou začít správným nastavením:

 • Vzorníky s plným okrajem obrazců potřebných k vytvoření určitého druhu výkresu

  Například šablona pro domácí plán se otevře se vzorníky s plnými obrazci, jako jsou zdi, nábytek, zařízení, skříně atd.

  Šablona organizační diagram zahrnuje různé obrazce pro vedoucí pracovníky, manažery, asistenty, pozice, konzultanty, volnosti a další.

 • Odpovídající velikost mřížky a měření pravítka

  Některé kresby vyžadují zvláštní měřítko. Například šablona situační plán se otevře s technickým měřítkem, kde 1 palec představuje 10 metrů. Šablony jsou připravené s příslušnými nastaveními pro typ výkresu.

 • Speciální karty

  Některé šablony mají jedinečné funkce, které najdete na speciálních kartách na pásu karet. Když třeba otevřete šablonu Office layout , zobrazí se karta plán . Na kartě plán můžete nakonfigurovat možnosti zobrazení, které se týkají diagramů rozložení Office.

 • Průvodci, které vám pomůžou s speciálními typy kreseb

  V některých případech při otevření šablony Visia vám průvodce pomůže začít. Například se otevře šablona prostorový plán s průvodcem, který vám pomůže nastavit prostor a místnost.

Zobrazení příkladů šablon

Postup zjištění dostupných šablon:

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na tlačítko Nový.

 3. Klikněte na různé kategorie šablon a pak kliknutím na miniatury šablon Zobrazte krátké popisy šablon.

Začátek stránky

Krok 1: volba a otevření šablony

 1. Spusťte Visio 2007.

 2. V seznamu Kategorie šablon klikněte na vývojový diagram.

 3. V okně vývojOvého diagramu poklikejte na Základní vývojové diagramy.

The Getting Started window shoing how to open the Basic Flowchart template

Když otevřete šablonu, zobrazí se v kolekcích s názvem vzorníky i obrazce, které je třeba otevřít. Vzorníky, které se otevírají pomocí šablony Základní vývojový diagram , se nazývají obrazce šipek, pozadía Základní vývojové diagramy.

The stencils that open with the Basic Flowchart template are Arrow Shapes, Backgrounds, and Basic Flowchart Shapes

Krok 2: přeTahování a spojování obrazců

Chcete-li vytvořit výkres, stačí na prázdné stránce výkresu přetáhnout obrazce ze vzorníků a spojit je. Existuje mnoho způsobů, jak spojit obrazce, ale nyní je používat nejrychlejší – přetažením obrazců přes sebe se obrazce automaticky spojí pomocí funkce automatického spojení. Další informace najdete v tématu přidání spojnic mezi obrazce ve Visiu.

 1. Přetáhněte první obrazec ze vzorníku Obrazce základních vývojOvých diagramů na stránku výkresu a uvolněte tlačítko myši.

  Drag a Decision shape from the Basic Flowchart Shapes stencil to the drawing page

 2. Druhý obrazec přetáhněte na první z prvních obrazců, aby se zobrazily modré šipky, ale neuvolněte tlačítko myši.

  Drag a Data shape from the Basic Flowhcart Shapes stencil onto the Decision shape.

 3. Podržte tlačítko myši a přesuňte ukazatel myši na modrou šipku směřující do místa, kam chcete umístit druhý obrazec.

  The pointer moves over the Decision shape to highlight the blue arrow in the direction where the Data Shape goes.

 4. Uvolněte tlačítko myši. Obrazce jsou propojené a první obrazec ukazuje na druhý obrazec.

  The Decision shape is connected to the Data shape with an arrow pointing toward the Data shape.

 5. Pokračujte v sestavování výkresu zopakováním kroků 2-4.

Krok 3: Přidání textu do obrazců

Ačkoli se některé kresby samy sebou připravují, je často vhodné a někdy nutné přidat k obrazcům text. Existuje mnoho způsobů, jak přidat text do obrazců, ale teď použijeme nejjednodušší způsob. 

Přidání textu přímo do obrazce

 1. Poklikejte na obrazec.

  When the Decision shape has been double-clicked the text box becomes active

 2. Začněte zadávat text.

  Once the text box is active you can start typing.

 3. Po dokončení psaní klikněte na prázdnou oblast stránky výkresu.

  The text shows on the shape after the shape is no longer selected.

Přesně to, co jsou obrazce, vzorníky a šablony Visia

Informace o těchto mluvítech jsme už trochu neudělali, ale další informace o obrazcích, vzornících a šablonách Visia může Visio snadněji používat.

Obrazce

Obrazce Visia jsou připravené obrázky, které přetáhnete na stránku výkresu – jsou to stavební kameny výkresu.

Když obrazec ze vzorníku na stránku výkresu přetáhnete, původní obrazec zůstane ve vzorníku. Tento originál se označuje jako obrazec předlohy. Obrazec, který na výkres vložíte, je kopií (neboli instance) předlohy. Ve většině vzorníků Visia můžete na výkres přetáhnout tolik instancí stejného obrazce.

The manufacturing shape is dragged from the Department stenicl to the drawing page.

Existuje mnoho způsobů, jak používat a přizpůsobovat obrazce Visia, ale můžete provádět jenom mnoho nejoblíbenějších metod a pár speciálních funkcí.

Přizpůsobení obrazců na místě

Existují tisíce obrazců Visia a countless způsoby jejich použití a přizpůsobení. Nejběžnějšími prvky, které lidé dělají s obrazci, jsou funkce, které jsou součástí obrazců přímo. Vizuální pomůcky vám usnadní rychlé vyhledání a použití těchto funkcí.

A selected shape shows green roation and selection handles and blue connection arrows.

1. rotační úchyty

Světlé zelené tečky umístěné nad obrazci se nazývají úchyty pro otáčení. Přetažením úchytu doprava nebo doleva obrazec otočíte.

2. modré šipky připojení pro funkci automatického spojení

Modré šipky připojení usnadňují snadné spojování obrazců, jak jste viděli v předchozí části. Existuje ale více způsobů, jak používat funkci automatického spojení, takže další informace najdete v tématu přidání spojnic mezi obrazce ve Visiu.

3. úchyty pro změnu velikosti obrazců

Pomocí jasných zelených úchytů pro výběr můžete změnit výšku a šířku obrazce. Kliknutím a přetažením úchytu pro výběr v rohu obrazce můžete obrazec zvětšit, aniž by došlo ke změně jeho poměru stran, nebo můžete kliknutím a přetažením úchytu výběru na boční straně obrazce nastavit větší nebo širší šířku obrazce.

Speciální funkce obrazců Visia

Obrazce Visia jsou mnohem víc než jednoduché obrázky nebo symboly.

Obrazce mohou obsahovat data

Každý obrazec může být spojen s daty. Existuje řada způsobů, jak do obrazců přidávat data. Hned se podívejte, jak zobrazit nebo zobrazit data po přidání.

Po přidání dat do obrazce se tato data ve výchozím nastavení nezobrazuje. Nejjednodušším způsobem, jak zobrazit data, je vybrat obrazec a pak otevřít okno data obrazce , jak je znázorněno na obrázku níže.

The Shape Data window shows the data for a selected shape.

Pokud chcete zobrazit data pro hodně obrazců najednou, můžete použít funkci nazvanou datové symboly. Na následujícím obrázku vidíte data pro dvě stromy najednou. 

Datové symboly zobrazují data dvou obrazců najednou.

Poznámka: Datové symboly jsou dostupné jenom v Microsoft Office Visio Professional 2007.

Obrazce se speciálním chováním

Příliš mnoho obrazců Visia má zvláštní chování pro jejich seznámení, ale tady je pár příkladů.

Můžete například roztáhnout obrazec lidé , aby se zobrazily další lidé, nebo roztáhnout obrazec rostoucí květina a označit růst.

Obrazec Osoby zobrazující po vodorovném roztažení až čtyři osoby   Obrazec Kvetoucí rostlina roste do výšky, pokud je roztažen svisle

Další obrázek ukazuje, jak můžete změřit velikost obrazce na stránce pomocí obrazce speciální dimenze, který je určený k měření dalších obrazců. (Obrazce dimenze jsou dostupné jenom v Office Visio Professional 2007.)

The Horizontal shape from the Dimensioning stenicl shows the size of a shape on the drawing page.

A níže je obrazec výsečového grafu ze vzorníku grafické obrazce . Kliknutím pravým tlačítkem myši na obrazec můžete nastavit počet výsečí a jejich procentuální podíly.

Výsečový graf

Tip: Skvělý způsob, jak zjistit, co může obrazec dělat, je kliknout na něj pravým tlačítkem a zjistit, jestli v jeho místní nabídce nejsou nějaké speciální příkazy.

Vzorníky

Vzorníky Visia obsahují kolekce obrazců. Obrazce v jednotlivých vzornících mají něco společného. Obrazce mohou být kolekce obrazců, které potřebujete k vytvoření určitého typu diagramu nebo několika různých verzí stejného obrazce.

Na následujícím obrázku obsahuje vzorník Obrazce základních vývojových diagramů běžné obrazce vývojového diagramu a vzorník pozadí obsahuje různé pozadí. Můžete dokonce vytvořit vlastní vzorník oblíbených obrazců. 

Stencils stacked on the Shapes window can be re-ordered to see each stencil in turn

1. v okně obrazce se zobrazí vzorníky.

2. když jsou vzorníky otevřené, automaticky se ukotví v okně obrazce , které je na jiném.

3. Kliknutím na záhlaví vzorníku ho aktivujete do horní části hromádky.

4. vzorník, který byl dřív nad zásobníkem, se přesune do dolní části okna obrazce .

Otevřít libovolný vzorník Visia

Každá šablona se otevře se vzorníky, které potřebujete k vytvoření určitého druhu výkresu, ale je dobré vědět, že můžete kdykoli otevřít další vzorníky.

 1. V nabídce soubor přejděte na obrazce, přejděte na požadovanou kategorii a klikněte na název vzorníku, který chcete použít.

 2. Opakujte krok 1 pro všechny další vzorníky, které chcete otevřít.

  stencils opened from the file menu.

Šablony

Šablony Visia je trochu těžší popsat, protože nejsou jediné věci – je to více jako kolekce nastavení. Šablona Visia kombinuje prázdnou stránku výkresu s libovolnou kombinací:

Vzorníky s plným okrajem obrazců potřebných k vytvoření určitého druhu výkresu     Například šablona grafy a grafy , která se otevře pomocí vzorníku, umožňuje vytvářet grafy a grafy.

The Charting Shapes stencil opens with many shapes you can use to create simple graphs and charts.

Odpovídající velikost mřížky a měření pravítka    Některé kresby vyžadují zvláštní měřítko. Například šablona situační plán se otevře s technickým měřítkem, kde 1 palec je rovno 1 cm.

The Site Plan template opens with a special engineering scale.

Speciální nabídky    Některé šablony mají jedinečné funkce, které najdete na zvláštních nabídkách. Když například otevřete šablonu kalendáře , zobrazí se nabídka Kalendář na hlavním panelu nabídek. Pomocí nabídky Kalendář můžete nakonfigurovat kalendář nebo importovat data z aplikace Microsoft Office Outlook do svého kalendáře.

The Calendar template opens with a special Calendar menu.

Průvodci, které vám pomůžou s speciálními typy kreseb    V některých případech, kdy otevřete šablonu Visia, vám průvodce pomůže s vykreslením začít. Například se otevře šablona prostorový plán s průvodcem, který vám pomůže nastavit prostor a místnost.

the space plan template opens with a wizard to help you get started.

Co dál

Tady je několik návrhů, jak se naučit používat Visio.

Nápověda k vytvoření složitější kresby

Základní kroky popsané výše můžete použít pro mnoho šablon Visia. U složitějších šablon je vhodné přečíst si článek, který je pro tuto šablonu napsán.

 1. V nabídce Nápověda v aplikaci Visio klikněte na Nápověda k aplikaci Microsoft Office Visio.

  The Visio Help menu

 2. V okně nápovědy klikněte na tlačítko Zobrazit obsah .

  Clicking the book icon in the Visio Help window opens the Visio table of contents.

 3. V okně obsah klikněte na kategorii pro výkres, který chcete vytvořit.

  The Visio TOC opened to the Create a brainstorming diagram help topic

  Tip: V nápovědě Visia můžete najít všechny druhy informací, pokud procházíte pár minutami.

Objevte řadu šablon Visia

V závislosti na používané edici Visia máte k dispozici mezi 25 (pro Microsoft Office Visio Standard 2007 ) a 64 (pro Office Visio Professional 2007 ) různé šablony. Další informace o těchto šablonách najdete v části Začínáme, která se automaticky otevře při spuštění Visia. Klikněte na různé kategorie a potom kliknutím na miniatury šablon zobrazte větší verze miniatur a krátké popisy šablon.

The Getting Started window opened to show the networking templates.

Procházení vzorníků

Otevření seznamu vzorníků je skvělý způsob, jak získat další informace o velké rozmanitosti obrazců, které jsou k dispozici, ale ještě lepší zkoumání několika vzorníků.

Už nemusíte diagram otevírat – stačí v nabídce soubor kliknout na obrazce a pak přejít dolů na vzorník, který chcete otevřít.

stencils opened from the file menu.

Procházení nabídek

Otevírání nabídek je dalším rychlým způsobem, jak získat představu o tom, co můžete dělat ve Visiu. Nabídky zobrazení, dataa obrazce jsou tři nejoblíbenější nabídky.

The View menu, the Data menu, and the Shape menu showing all of their commands.

1. v nabídce zobrazení se zobrazí všechny speciální výkresy Windows pro Visio a příkazy pro zapnutí a vypnutí vizuálních vodítek, jako je třeba mřížka.

2. nabídka data obsahuje příkazy pro pokročilé funkce, jako je import a zobrazení dat. Tyto funkce jsou dostupné v aplikaci Visio.

3. nabídka obrazec obsahuje příkazy pro orientaci obrazců a spojnice tak, jak mají být ve výkresu.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×