Práce se strukturou a obsahem webu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Stránku struktury a obsahu webu lze použít ke správě obsahu i struktury kolekce webů služby SharePoint. V aplikaci Microsoft Office SharePoint Server 2007 je navigace dynamicky generovaná z hierarchie kolekce webů. To znamená, že po změně struktury webu (například přesunutí podřízeného webu) je tato změna přenesena do navigace webu. Umístění položky v navigaci webu odráží nové umístění podřízeného webu. Akce dostupné na této stránce zahrnují více než jen změnu struktury webu. Měnit obsah je možné pomocí jiných akcí ze seznamů a položek seznamů, například lze zarezervovat, vrátit se změnami, publikovat nebo kopírovat položky.

Důležité informace: 

 • Od začátku roku říjen 2018 struktury a obsahu webu je zastaralý v Sharepointu Online. Nastavení odkaz na stránku SiteManager.aspx odeberou ze služby SharePoint Online a přímý přístup bude možné správci kolekcí webů do 2019 dne.

 • Doporučujeme používat přesunutí souborů a Kopírovat ke správě strukturou a obsahem webu. Další informace najdete v tématu kopírování souborů a složek mezi Onedrivu a webu služby SharePoint.

Za účelem přiblížení uživatelského rozhraní stránky struktury a obsahu webu uživatelům je design podobný aplikaci Průzkumník Windows. Hierarchii kolekce webů lze zobrazit v navigačním podokně jako stromové zobrazení na levé straně stránky struktury a obsahu webu. Na pravé straně jsou v podokně seznamu zobrazeny položky.

Poznámka: Chcete-li vstoupit na stránku struktury a obsahu webu, je třeba mít přinejmenším oprávnění k přispívání.

Co chcete udělat?

Vstup na stránku struktury a obsahu webu

Akce

Výběr více položek:

Kopírovat položky

Přesouvání položek

Odstranění položek

Zobrazení nebo skrytí souvisejících informačních zdrojů

Zprávy o struktuře a obsahu webu

Zobrazení zpráv

Vstup na stránku struktury a obsahu webu

Na stránku struktury a obsahu webu lze vstoupit pomocí nabídky Akce webu. Pokud jste na nejvyšší úrovni webu, uvidíte položku nabídky v seznamu v nabídce Akce webu.

Poznámka: Další postupy v tomto tématu předpokládají znalost vstupu na stránku struktury a obsahu webu použitím následujícího postupu.

 1. Klepněte na nabídku Akce webu a vyberte možnost Spravovat strukturu a obsah.

 2. Pokud možnost Spravovat obsah a strukturu není v seznamu uvedena, postupujte podle následujících kroků:

  1. Přesuňte ukazatel myši na Nastavení webu, klepněte na možnost Změnit všechna nastavení webu a v podnabídce Správa kolekce webů klepněte na příkaz Přejít na nejvyšší úroveň nastavení webu.

  2. V podnabídce Správa webu klepněte na možnost Obsah a struktura.

 3. Zobrazí se stránka struktury a obsahu webu.

 4. Pokud chcete vrátit na stránce Nastavení webu na panelu nástrojů seznamu klikněte na Nastavení a potom klikněte na Nastavení webu.

Začátek stránky

Akce

Pro každou položku na stránce je v podokně navigace i v podokně seznamu k dispozici místní nabídka, ve které lze provést typické akce. V místní nabídce lze provést akce typické pro aplikaci Windows SharePoint Services 3.0, které lze provést jinde v uživatelském rozhraní. Je možné používat funkce publikování, například rezervace, zrušit rezervaci, odeslat ke schválení nebo publikovat položky. Kromě toho lze změnit strukturu kolekce webů přesouváním, kopírováním nebo odstraněním podřízených webů. Při kopírování, přesouvání nebo odstranění obsahu jsou aktualizovány i odkazy na tento obsah.

Možné akce pro položku na stránce struktury a obsahu webu jsou kontextové a závisí na stavu položky. Příklad: Pokud je položka zarezervovaná, není akce Zarezervovat dostupná. Dostupnost akcí rovněž závisí na kontextu zabezpečení uživatele. Mimoto dostupnost a dokonce i zobrazení akcí závisí na jiných faktorech, jako například typ seznamu, ve kterém se položka nachází, nebo zda jsou určité funkce, například publikování, dostupné v kolekci webů.

Akce zrušení rezervace, která umožňuje zrušit rezervaci jiného uživatele pro jednu nebo několik položek, vrátí položky do stavu před poslední rezervací. Typický případ je, když zaměstnanec zapomene vrátit soubory se změnami a odjede na dovolenou. Jeho nadřízený může použít akci zrušení rezervace, aby soubory uvolnil.

Poznámka: Tato akce je dostupná pouze na stránce spravování obsahu a struktury a pouze tehdy, máte-li potřebná oprávnění.

Začátek stránky

Výběr více položek

Na stránce struktury a obsahu webu je možné provést každou akci, která je dostupná pro jednu položku, rovněž na více položkách. Nejprve vyberte položky a poté vybere potřebnou akci.

 1. Na stránce struktury a obsahu webu vedle tlačítka Typ klepněte na tlačítko Vybrat všechny položky.

  • Zrušte výběr položek, které nechcete do akce zahrnout.

  • Chcete-li vybrat jedinou položku, zaškrtněte políčko vedle této položky.

 2. Klepněte na příkaz Akce a klepněte na akci, kterou chcete provést.

Začátek stránky

Kopírování položek

Je možné kopírovat celé podřízené weby nebo seznamy do jiných podřízených webů v hierarchii kolekce webů nebo kopírovat jednotlivé položky seznamu do jakéhokoli jiného kompatibilního seznamu. Není však možné použít akci kopírování ke zdvojení jedné položky do stejného seznamu.

Po provedení akce kopírování se celá navigace webu aktualizuje a bude zobrazovat podřízené weby, seznamy nebo položky seznamu v obou umístěních.

 1. Na stránce struktury a obsahu webu vyberte položky ke kopírování.

 2. Klepněte na tlačítko Akce a klepněte na příkaz Kopírovat.

 3. V dialogovém okně Kopírovat vyberte cílové umístění a klepněte na tlačítko OK.

 4. Zdrojové položky jsou ověřeny a ujistěte se, že je kompatibilní s cílovým kontejnerem. Pokud ověření Určuje:

  • Položka je kompatibilní, bude zkopírována a zobrazí se stránka struktury a obsahu webu.

  • Položka není kompatibilní, zobrazí se chybová zpráva a položka nebude zkopírována.

Začátek stránky

Přesouvání položek

V rámci kolekce webů lze přesunout jednotlivé položky listu nebo celé podřízené weby do jiného podřízeného webu. Podřízený web lze přesunout tak, aby byl přímo pod nejvyšší úrovní v hierarchii kolekce webů, nebo aby v této hierarchii spadal pod jiný podřízený web. Při přesouvání podřízeného webu se přesune i veškerý jeho obsah. Není možné přesouvat do jiného podřízeného webu pouze seznam (například pouze knihovnu dokumentů).

Vzhledem k tomu, že se navigace vytváří dynamicky podle hierarchie kolekce webů, jsou při přesunutí podřízeného webu nebo jedné položky komponenty navigace automaticky aktualizovány tak, aby zobrazovaly nové umístění přesunuté položky nebo podřízeného webu.

Akci přesunutí lze používat pro rychlou a efektivní přestavbu webu. Můžete například přestavět navigaci webu nebo přesunout podřízený web dělení, které bylo přesunuto do nové skupiny.

 1. Na stránce struktury a obsahu webu vyberte položky k přesunutí.

 2. Klepněte na tlačítko Akce a vyberte příkaz Přesunout.

 3. V dialogovém okně Přesunout vyberte cílové umístění a klepněte na tlačítko OK.

 4. Zdrojové položky jsou ověřeny za účelem zjištění kompatibility s cílovým kontejnerem. Při ověření mohou nastat následující situace:

  • Položka je kompatibilní, bude tedy přesunuta a zobrazí se stránka struktury a obsahu webu.

  • Položka není kompatibilní, zobrazí se chybová zpráva a položka nebude přesunuta.

Začátek stránky

Odstranění položek

Tato funkce umožňuje správci webu přeorganizovat web bez toho, aby musel odstraňovat položky jednotlivě. Z hierarchie kolekce webů lze odstranit buď celé podřízené weby nebo jen jednotlivé položky.

Pokud je pro daný web k dispozici koš, mohou být položky seznamu získány zpět i po odstranění. Avšak odstranění podřízeného webu je problematičtější, trvale tak bude odstraněna celá větev, i když je k dispozici koš.

Poznámka: Pokud chcete docílit toho, že daný podřízený web nebo stránka nebudou uvedeny v navigaci webu, není potřeba je odstranit, stačí na stránce možností navigace použít funkci Skrýt.

 1. Na stránce struktury a obsahu webu ve stromovém zobrazení přesuňte ukazatel myši na podřízený web, který chcete odstranit, a klepněte na šipku, která se zobrazí.

 2. V nabídce klepněte na příkaz Odstranit.

 3. Zobrazí se dialogové okno s upozorněním Odstranění vybraných webů permanentně odstraní veškerý obsah i uživatelské informace. Veškeré podřízené weby tohoto webu budou permanentně ztraceny

 4. V dialogovém okně s upozorněním klepněte na tlačítko Ano.

 5. Vzhledem k tomu, že se jedná o dlouhotrvající proces, zobrazí se webová stránka Probíhá operace odstranění.

 6. Po dokončení operace prohlížeč automaticky načte stránku struktury a obsahu webu.

Začátek stránky

Zobrazení nebo skrytí souvisejících informačních zdrojů

Tuto funkci lze použít k určení zdrojů volaných položkou. Informační zdroje mohou být jakékoliv prvky použité na webu, včetně rozložení stránky, obrázků, šablon stylů CSS, odkazů na jiné stránky, odkazů na tuto stránku v rámci kolekce webů a odkazů na této stránce nebo na tuto stránku všeobecně. Zjištění souvisejících zdrojů určité položky je zejména vhodné, pokud chcete například odstranit obrázek. Pomocí zjištění závislostí na tomto obrázku je možné podle potřeby aktualizovat odkazy nebo zdroje.

Pomocí této funkce lze najednou zobrazit související informační zdroje pouze pro jednu položku. Není-li při klepnutí na příkaz Zobrazit související informační zdroje vybrána žádná položka, je automaticky vybrána první položka v podokně seznamu. Kdykoliv vyberete ze seznamu položku jinou, zobrazí se příslušné související informační zdroje.

Zobrazení souvisejících informačních zdrojů   

 1. Na stránce struktury a obsahu webu na nástrojové liště seznamu klepněte na tlačítko Zobrazit související informační zdroje.

 2. Zobrazí se podokno Informační zdroje související se stránkou.

 3. Pokud jste nevybrali žádnou položku, zobrazí se související informační zdroje pro první položku při řazení položek podle abecedy.

Skrytí souvisejících informačních zdrojů   

 1. Na stránce struktury a obsahu webu na nástrojové liště seznamu klepněte na tlačítko Skrýt související informační zdroje.

 2. Podokno Informační zdroje související se stránkou bude zavřeno.

Začátek stránky

Zprávy o struktuře a obsahu webu

Po instalaci aplikace Office SharePoint Server 2007 je k dispozici sedm druhů zpráv. Po výběru druhu zprávy se zobrazí všechny položky odpovídající filtru na daném webu a na všech podřízených webech.

Poznámka: Chcete-li zjistit kontejner určité položky ve zprávě, přesuňte na její název ve sloupci ukazatel myši a ve stavovém řádku prohlížeče se zobrazí cesta.

Máte-li na webu potřebná oprávnění, můžete vytvářet nebo upravovat zprávy tak, aby byly specifické pro vaši situaci a prostředí. Příklad: Autoři nemohou v rámci kolekce webů najít všechny stránky, na kterých se pracuje. Použitím zprávy mohou zobrazit všechny položky a pomocí zobrazení zprávy mohou provést akce na položkách stejným způsobem jako ve zobrazení všech dokumentů.

Vzhledem k tomu, že zprávy jsou seznamy položek, je po vytvoření nové zprávy tato zpráva automaticky nasazena. Rovněž, protože zprávy jsou seznamy položek, může u nich být nastavena správa verzí a před jejich úpravou je třeba je zapůjčit.

Zobrazení zpráv

 1. Chcete-li zobrazit zprávy, použijte jeden z následujících postupů:

  • Na stránce struktury a obsahu webu v nabídce Zobrazit vyberte potřebný typ zprávy.

  • Klepněte na příkaz Akce webu, přesuňte ukazatel myši na možnost Zobrazit zprávy a vyberte potřebný typ zprávy.

 2. Zpráva se zobrazí na stránce struktury a obsahu webu.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×