Práce se stránkami na webu publikování

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Na webu publikování jsou webové stránky ukládány centrálně do knihovny stránek. Systém rezervací a vracení se změnami zajišťuje, aby stránky v jednom okamžiku upravovala pouze jedna osoba, a funkce Správa verzí umožňuje sledování změn. Ve výchozím nastavení musí být každá stránka před publikováním schválena jedním recenzentem.

Co chcete udělat?

Vytvoření stránky

Úprava stránky

Uložení stránky

Úprava dříve uložené stránky

Vrácení stránky

Odeslání stránky ke schválení

Schválení nebo odmítnutí stránky

Publikování stránky

Zobrazit historii verzí stránky

Vytvoření stránky

Webové stránky je možné vytvářet a upravovat pomocí prohlížeče. Aplikace, jako je například Microsoft Office SharePoint Designer 2007, sice nabízejí více možností, pro některé stránky však bude použití prohlížeče postačovat.

 1. Na webu, kde chcete vytvořit stránku, v nabídce Akce webu Obrázek tlačítka klikněte na tlačítko Vytvořit stránku.

 2. Do pole Název URL zadejte název souboru dané stránky. Tento název se objeví v odkazech v rámci daného webu.

 3. Do pole Název můžete přijmout výchozí název, který je stejný jako Název URL, nebo zadat nový název dané stránky. V některých rozloženích stránky se tento název zobrazuje v levém horním rohu stránky.

 4. Do pole Popis zadejte volitelný popis obsahu stránky. V některých rozloženích stránky se tento popis zobrazuje na stránce.

 5. V oddílu Rozložení stránky vyberte rozložení pro stránku, kterou chcete publikovat. Volba rozložení závisí na typu obsahu, který chcete publikovat, nebo na šabloně, kterou chce používat návrhář webu.

 6. Klepněte na možnost Vytvořit.

Začátek stránky

Úpravy stránky

V závislosti na zvoleném typu rozložení je na stránce zobrazena určitá kombinace ovládacích prvků pole a webových částí. Obsah lze na stránku přidat pomocí úprav a konfigurace každého z těchto prvků zvlášť. Návrhář stránky určuje, které prvky budou na stránce zobrazeny. Ovládací prvky pole nelze na stránce přesouvat, tyto prvky slouží k udržení konzistence více stránek a webů. V některých rozloženích je možné přidávat nebo upravovat webové části.

Prvky, jejichž obsah chcete přidat nebo upravit

Postup

Ovládací prvky pole

 • Konkrétní způsob přidání obsahu do ovládacího prvku pole může být různý. Můžete například zadat text do pole nebo klepnutím na odkaz Upravit obsah nebo Upravit vlastnosti obrázku zobrazit další možnosti. Jiné ovládací prvky mohou obsahovat jiné možnosti.

Webové části

 • Chcete-li na stránku přidat webovou část, klepněte v zástupném symbolu webové části na odkaz Přidat webovou část a vyberte webovou část, kterou chcete na stránku přidat.

 • Konfigurace webové části, kliknutím na šipku Nabídka Webová část v záhlaví a pak klikněte na Upravit sdílenou webovou část. Aktualizujte konfiguraci v podokně nástrojů.

Začátek stránky

Uložení stránky

Stránky jsou ukládány do knihovny stránek daného webu. Jelikož jsou stránky uloženy v tomto centrálním umístění, může na práci s webovými stránkami snadněji spolupracovat více uživatelů (pokud mají odpovídající oprávnění). Pro uložení stránky je k dispozici několik možností, přičemž většina z nich je přístupná na panelu nástrojů Úpravy stránky.

Požadavek

Akce

Uložit stránku a pokračovat v jejích úpravách

 • Na panelu nástrojů Úpravy stránky klepněte na možnost Stránka a potom klepněte na možnost Uložit.

Uložit stránku, ale nepovolit ostatním její úpravy

 • Na panelu nástrojů Úpravy stránky klepněte na možnost Stránka a potom klepněte na možnost Uložit a ukončit úpravy.

Uložit stránku a povolit ostatním její úpravy

 • Na panelu nástrojů Úpravy stránky klepněte na možnost Vrátit se změnami a sdílet koncept.

Uložit stránku a vrátit ji ke kontrole

 • Na panelu nástrojů Úpravy stránky klepněte na možnost Odeslat ke schválení.

Zrušit všechny změny, které jste provedli od poslední rezervace stránky

 • Klepněte na možnost Stránka a potom na možnost Zrušit rezervaci.

Při každém vrácení stránky se změnami je vytvořena vedlejší verze. Podle čísla verze lze zjistit, zda se jedná o vedlejší verzi. Čísla hlavních verzí, tedy stránek, jež byly schváleny a publikovány, končí nulou (0).

Začátek stránky

Úpravy dříve uložené stránky

V aplikaci Microsoft Office SharePoint Server 2007 může v jednom okamžiku upravovat stránku pouze jedna osoba. Po klepnutí na možnost Upravit stránku je stránka automaticky vyjmuta z knihovny stránek, takže jiné osoby k ní nemají přístup.

Jestliže byla daná stránka dříve publikována, bude se publikovaná verze čtenářům nadále zobrazovat a bude vytvořena nová vedlejší verze pro úpravy. Pokud byla například publikována verze 3.0, po klepnutí na možnost Upravit stránku vytvoří aplikace Office SharePoint Server 2007 verzi 3.1. Než bude schválena a publikována verze 4.0, bude se návštěvníkům webové stránky zobrazovat verze 3.0.

Úpravy stránky lze provádět přímo z vlastní stránky nebo přístupem na stránku z knihovny stránek daného webu.

Požadavek

Akce

Zahájit úpravy v okamžiku, kdy je stránka zobrazena

 • Na stránce, kterou chcete upravit, v nabídce Akce webu Obrázek tlačítka klikněte na Upravit stránku.

Vyhledat stránku v knihovně stránek

 1. Na webu, kde je uložena v nabídce Akce webu Obrázek tlačítka stránky klikněte na Zobrazit veškerý obsah webu.

 2. V části Knihovny dokumentů klepněte na možnost Stránky.

 3. V seznamu Stránky klepněte na název stránky, kterou chcete upravit.

 4. Na panelu nástrojů Úpravy stránky klepněte na možnost Upravit stránku.

Začátek stránky

Vrácení stránky

Systém rezervací a vracení se změnami zabraňuje současnému vytváření více verzí stejné stránky. Systém toho dosahuje tím, že úpravy jsou povoleny pouze v rezervované verzi stránky. Při spolupráci na stejné webové stránce musí první autor vrátit dokument do knihovny, aby jej druhý autor mohl rezervovat a provést úpravy.

Chcete-li stránku vrátit a umožnit k ní přístup z knihovny stránek jiným uživatelům, postupujte takto:

 • Na stránce, kterou upravujete, klepněte na panelu nástrojů Úpravy stránky na možnost Vrátit se změnami a sdílet koncept.

Začátek stránky

Odeslání stránky ke schválení

Aplikace Office SharePoint Server 2007 umožňuje před publikováním odeslat stránku jednomu recenzentovi ke schválení. Pokud správce nepovolil používání sledu prací, je nutné upozornit recenzenta, že stránka je připravena ke kontrole.

 • Chcete-li stránku připravit pro recenzenta, klepněte na panelu nástrojů Úpravy stránky na možnost Odeslat ke schválení.

Začátek stránky

Schválení nebo odmítnutí stránky

Recenzent stránky má možnost schválit nebo odmítnout obsah, který autor připravil k publikování. Recenzent nemůže stránku upravovat, aniž by byla vytvořena nová verze, kterou je potom nutné znovu odeslat ke schválení.

Ve výchozím nastavení je stránka ihned po schválení publikována. Pokud je stránka odmítnuta, zůstane v knihovně dokumentů ve stejné verzi jako před odmítnutím, avšak její stav se změní na Odmítnuto.

 • Chcete-li stránku schválit a publikovat, klepněte na panelu nástrojů Úpravy stránky na možnost Schválit.

 • Pokud chcete stránku odmítnout, klepněte na panelu nástrojů Úpravy stránky na možnost Odmítnout.

Začátek stránky

Publikování stránky

Autor s odpovídajícími oprávněními může stránku publikovat bez schválení recenzenta. Ve výchozím nastavení se stránka ihned po publikování objeví na webu. Autor nebo návrhář stránky může plán publikování změnit na stránce Nastavení stránky. To je užitečné v případech, kdy stránka obsahuje časově citlivé informace, například informace o zaměstnaneckých výhodách, které jsou platné od určitého data, nebo o významné události, která se uskuteční během svátků.

 • Chcete-li stránku publikovat, klepněte na stránce, kterou upravujete, na panelu nástrojů Úpravy stránky na možnost Publikovat.

Začátek stránky

Zobrazení historie verzí stránky

Historii stránky včetně jejího aktuálního stavu můžete zobrazit pomocí stránky Historie verzí. Na této stránce jsou zobrazeny aktuálně publikovaná hlavní verze, pokud existuje, a všechny čekající a odmítnuté verze stránky. Na stránce Historie verzí jsou rovněž uvedeny informace o tom, kdo a kdy danou stránku upravil. Více informací o určité verzi získáte výběrem příslušné položky v seznamu.

 • Chcete-li zobrazit historii verzí nějaké stránky, klepněte na příslušné stránce na panelu nástrojů Úpravy stránky na možnost Nástroje a potom na možnost Historie revizí.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×