Práce se složkami zpráv v Outlooku na webu

Pokud chcete uspořádat zprávy v aplikaci Outlook na webu, můžete vytvořit nové složky nebo přejmenovat, přesunout nebo odstranit existující složky. Můžete taky nastavit pravidla tak, aby aplikace Outlook na webu automaticky přesunula zprávy do složek v závislosti na zadaných podmínkách.

Vyberte svoji verzi a přečtěte si pokyny

Pokyny se mírně liší podle toho, jestli používáte novou verzi Outlooku na webu. Zvolte, kterou verzi Outlooku na webu používáte, abyste si zobrazili příslušné kroky.

POKUD VAŠE POŠTOVNÍ SCHRÁNKA VYPADÁ TAKTO...

Outlook na webu Beta

Podívejte se na Instrukce pro novou verzi Outlook na webu.

POKUD VAŠE POŠTOVNÍ SCHRÁNKA VYPADÁ TAKTO...

Outlook na webu

Podívejte se naInstrukce pro klasickou verzi Outlook na webu.

Poznámka: Pokud panel nástrojů obsahuje logo vaší organizace, může se zobrazit něco trochu jiného, než je uvedeno výše.

Pokyny pro novou verzi Outlooku na webu

Ve výchozím nastavení má váš účet následující složky:

 • Doručená pošta: Do této složky se ukládají příchozí zprávy, pokud jste nevytvořili nějaké pravidlo doručené pošty, které je přesměruje do jiné složky, a pokud nejsou identifikované jako nevyžádaná pošta.

 • Nevyžádaná pošta Do této složky se automaticky přesouvají zprávy, které mají charakteristické znaky nevyžádané pošty, ale nezablokuje je spamový filtr, takže se dostanou do vaší schránky. Další informace o Filtrování nevyžádané pošty a spamu v aplikaci Outlook najdete na webu.

 • Koncepty Když vytváříte zprávu nebo na nějakou odpovídáte, ale nemůžete jí hned dokončit, automaticky se uloží do složky Koncepty. Můžete se k ní později vrátit a pokračovat v úpravách a až bude hotová, můžete ji odeslat.

 • Odeslaná pošta: Do téhle složky se ve výchozím nastavení uloží každá zpráva, kterou odešlete.

 • Odstraněná pošta: Když nějakou zprávu odstraníte, přesune se do složky Odstraněná pošta.

Většinu akcí, které se dají se složkou provádět, najdete v místní (kontextové) nabídce, která se zobrazí, když složku vyberete a kliknete pravým tlačítkem myši.

 • Vytvořit novou podsložku Slouží k vytvoření podsložky ve složce, na kterou jste klikli pravým tlačítkem.

 • Odstranit složku Složka a její obsah se přesunou do složky Odstraněná pošta.

 • Odstranit všechny Přesune všechny položky ve vybrané složce do složky Odstraněná pošta.

 • Označit vše jako přečtené Označí všechny položky ve vybrané složce jako přečtené.

 • Přejmenovat Umožňuje změnit název složky. Výchozí složky, jako je třeba složka Doručená pošta, se nedají přejmenovat.

Abyste si mohli zprávy uspořádat podle svého, můžete vytvářet nové složky. Můžete si například vytvořit složku pro určitý projekt, pro všechny zprávy, které vám poslala určitá osoba, nebo třeba pro všechny zprávy zaslané distribuční skupině, které jste členem.

Vytvoření nové složky

 1. V dolní části podokna složek vyberte Nová složka.

 2. Do pole pro novou složku zadejte název složky a poté stiskněte Enter.

Vytvoření nové podsložky

 1. V levém podokně klikněte pravým tlačítkem na složku, do které chcete přidat podsložku.

 2. Klikněte na Vytvořit novou podsložku.

 3. Do pole pro novou složku zadejte název složky a stiskněte Enter.

Poznámka: Nemůžete přejmenovávat výchozí složky, jako je například Doručená pošta, Koncepty nebo Odstraněná pošta.

 1. V podokně složek klikněte pravým tlačítkem myši na složku, kterou chcete přejmenovat.

 2. Vyberte Přejmenovat.

 3. Zadejte název složky a stiskněte Enter.

Poznámka: Výchozí složky jako je Doručená pošta a Odeslaná pošta nelze odstranit.

 1. V podokně složek klikněte pravým tlačítkem na složku nebo podsložku, kterou chcete odstranit.

 2. Zaškrtněte políčko Odstranit složku.

 3. Vyberte OK.

V Outlook na webu složka Oblíbené automaticky obsahuje tyto složky: Doručená pošta, Odeslaná pošta a Odstraněná pošta. Do složky Oblíbené můžete přidávat složky, které jsou pro vás nejdůležitější, abyste je mohli snadněji sledovat. Při přidání složky k oblíbeným položkám se složka nepřesune, ale vytvoří se na ni odkaz. Složka se pak bude nacházet ve složce Oblíbené i ve vaší osobní složce.

 • Chcete-li přidat složku k oblíbeným položkám, klikněte pravým tlačítkem myši v osobní složce a vyberte Přidat k oblíbeným položkám.

 • Chcete-li reorganizovat složky ve složce Oblíbené, vyberte složku a přetáhněte ji do nové pozice v hierarchii složek. Nebo klikněte pravým tlačítkem myši na složku a vyberte Přesunout v seznamu nahoru nebo Přesunout v seznamu dolů.

 • Odebrání složky: Zvolte složku, kterou chcete odebrat ze složky Oblíbené, klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte Odebrat z oblíbených. Tato akce odebere pouze odkaz na složku, samotná složka nadále zůstává v osobní složce.

V závislosti na zásadách vaší organizace můžete mít oprávnění přidat veřejnou složku do složky Oblíbené. Informace o tom, jak v aplikaci Outlook na webu vytvořit veřejnou složku a přidat ji do vaší složky Oblíbené, najdete v tématu Vytvoření a sdílení veřejné složky.

Poznámka:  Zásady řídí správce vaší organizace. Nemusí být pro váš účet k dispozici.

Pomocí zásad uchovávání informací a zásad archivace je možné automaticky přesunovat nebo odstraňovat zprávy, které už jsou v poštovní schránce určitou dobu. Další informace o zásadách a jejich přiřazování najdete v tématu Zásady uchovávání informací a archivace v aplikaci Outlook na webu.

Když nějakou zprávu nebo složku odstraníte, nejdřív se přesune do složky Odstraněná pošta. Tam můžete zprávy ručně odstranit nebo můžete nastavit aplikaci Outlook na webu tak, aby automaticky vyprazdňoval složku Odstraněná pošta vždycky, když se odhlásíte.

Poznámka: Obsah odstraněných složek je viditelný pouze, pokud rozbalíte složku Odstraněná pošta:

Snímek obrazovky zobrazující rozbalování složky Odstraněná pošta.

Vyprázdnění složky Odstraněná pošta při odhlášení

 1. V horní části obrazovky klikněte na Nastavení Settings > Zobrazit všechna nastavení Outlooku.

 2. Vyberte Pošta > Zpracování zpráv.

 3. V nabídce Možnosti zprávy zaškrtněte políčko vedle Vyprázdnit složku Odstraněná pošta.

 4. Klikněte na Uložit.

Informace jak obnovit odstraněné zprávy, najdete v části Obnovení odstraněných e-mailových zpráv v aplikaci Outlook na webu.

Na příkazovém řádku Outlook na webu použijte příkazy nebo nastavte pravidla pro Outlook na webu automatické přesouvání zpráv do složky po jejich přijetí.

Použití příkazů pro automatické zpracování zpráv

Příkazy jako Uklidit a Přesunout umožňují automaticky odstranit nebo přesunout zprávy od určitého odesílatele. Při výběru zprávy ve složce doručené pošty se na panelu příkazů aplikace Outlook na webu zobrazí příkazy.

 • Příkaz Uklidit umožňuje rychle odstranit nežádoucí e-maily ve složce Doručená pošta. Po výběru zprávy můžete automaticky odstranit všechny příchozí e-maily od tohoto odesílatele, zachovat pouze nejnovější e-mail a odstranit zbývající nebo odstranit e-maily starší než 10 dnů.

 • Příkaz Přesunout umožňuje přesunout zprávu, určitou zprávu do jiné složky.

Nastavení pravidla pro automatické zpracování zpráv

Použijte pravidla pro automatické přesouvání zpráv do složek po jejich přijetí.

 1. Ve složce Doručená pošta vyberte zprávu, ke které chcete přiřadit pravidlo a vyberte Další akce na panelu příkazů.

 2. Klikněte na Vytvořit pravidlo. Otevře se dialogové okno Vytvořit pravidlo.

 3. Vyberte složku, do které chcete přesunout zprávy od tohoto odesílatele.

 4. Pokud chcete zvolit jiné podmínky a akce, vyberte Další možnosti.

  Ve výchozím nastavení je zaškrtnuto políčko Zastavit zpracovávání více pravidel. Pokud je tato možnost vybrána, všechna následující pravidla budou ignorována, přestože budou pro zprávu platná.

 5. Kliknutím na OK pravidlo uložíte.

Instrukce pro klasický Outlook na webu

Ve výchozím nastavení váš účet má následující složky:

Výchozí složky pošty v položkách Oblíbené
 • Doručená pošta: Do této složky se ukládají příchozí zprávy, pokud jste nevytvořili nějaké pravidlo doručené pošty, které je přesměruje do jiné složky, a pokud nejsou identifikované jako nevyžádaná pošta.

 • Nepotřebné: Tato složka pomáhá filtrovat poštu na základě vašeho zpracování příchozích zpráv v minulosti. Když je aktivovaná, e-mailový server sleduje informace o tom, které zprávy čtete nebo nečtete. Do složky Nepotřebné se přesunou zprávy, které nečtete.

 • Odeslaná pošta: Do téhle složky se ve výchozím nastavení uloží každá zpráva, kterou odešlete.

 • Odstraněná pošta: Když nějakou zprávu odstraníte, přesune se do složky Odstraněná pošta.

Když v aplikaci Outlook na webu v části Složky vyberete Další, uvidíte, že tyhle výchozí složky jsou uspořádané ve složce Oblíbené. Stejné výchozí složky jsou uvedené taky ve vaší osobní složce a jsou součástí delšího seznamu složek, z nichž mnohé mohl vytvořit váš správce. Mezi složky, které mohl přidat váš správce, patří třeba:

 • Koncepty: Když vytváříte zprávu nebo na nějakou odpovídáte, ale nemůžete jí hned dokončit, automaticky se uloží do složky Koncepty. Můžete se k ní později vrátit a pokračovat v úpravách a až bude hotová, můžete ji odeslat.

 • Nevyžádaná pošta: Do této složky se automaticky přesouvají zprávy, které mají charakteristické znaky nevyžádané pošty, ale nezablokuje je spamový filtr, takže se dostanou do vaší schránky. Další informace o složce Nevyžádaná pošta najdete v článku Informace o nevyžádané poště a útocích typu phishing.

 • Poznámky: Tahle složka je jen pro čtení. Abyste v ní mohli vytvářet nebo upravovat položky, musíte používat Outlook.

 • Historie konverzací Ve výchozím nastavení se kopie každé konverzace, které máte v aplikaci Skype pro firmy vloží do složky historie konverzací.

Většinu akcí, které se dají se složkou provádět, najdete v místní (kontextové) nabídce, která se zobrazí, když složku vyberete a kliknete pravým tlačítkem myši. Obsah zobrazené místní nabídky závisí na tom, jestli jste složku vybrali ve složce Oblíbené nebo ve vaší osobní složce.

Složka Oblíbené

Ve složce Oblíbené se zobrazují hlavní poštovní složky. Místní nabídka obsahuje možnosti, které se při práci s těmito složkami používají nejčastěji.

Nabídka kontextu nebo klávesových zkratek, která se zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem myši na doručenou poštu

 • Příkazy Přesunout v seznamu nahoru a Přesunout v seznamu dolů se používají k přemístění složky v hierarchii složek výš nebo níž.

 • Příkaz Odebrat z oblíbených položek odebere složku z oblíbených položek. Po odstranění složky z oblíbených položek je složka ponechána v osobní složce.

 • Příkaz Vyprázdnit složku odstraní celý obsah složky včetně všech podsložek.

 • Příkaz Označit vše jako přečtené označí jednotlivé položky ve složce jako přečtené.

 • Příkaz Přiřadit zásadu přiřadí zásadu archivace nebo uchovávání u zpráv ve složce. Tato možnost nemusí být k dispozici, pokud není vaším administrátorem povolena.

 • Příkaz Oprávnění vám dává možnost poskytnout jiným uživatelům přístup ke složkám ve vaší poštovní schránce.

Osobní složka

Vaše osobní složka je kolekce všech poštovních složek, které jsou vám dostupné. Místní (kontextová) nabídka u vaší osobní složky nabízí více možností než místní nabídka u složky Oblíbené. Ne všechny možnosti jsou ale u všech složek dostupné. Některé možnosti také nemusí být dostupné kvůli oprávněním správce.

Kontextová nabídka nebo nabídka klávesových zkratek, která se zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem myši na doručenou poštu

Místní nabídka u osobní složky obsahuje čtyři možnosti, které místní nabídka u složky Oblíbené neobsahuje:

 • Příkaz Vytvořit novou složku slouží k vytvoření podsložky ve složce, na kterou jste kliknuli pravým tlačítkem.

 • Příkaz Přejmenovat umožňuje změnit název složky. Výchozí složky, jako je třeba složka Doručená pošta, se nedají přejmenovat.

 • Příkaz Přidat k oblíbeným přidá aktuální složku k vašim oblíbeným položkám (vytvoří se odkaz).

 • Příkaz Přesunout otevře okno, které umožňuje vybranou složku přesunout do nového umístění v hierarchii složek. Můžete taky složku vybrat a do nového umístění přetáhnout.

  Poznámka: Při příštím přihlášení, budou složky, které jste vytvořili uspořádány podle abecedy.

Abyste si mohli zprávy uspořádat podle svého, můžete vytvářet nové složky. Můžete si například vytvořit složku pro určitý projekt, pro všechny zprávy, které vám poslala určitá osoba, nebo třeba pro všechny zprávy zaslané distribuční skupině, které jste členem.

Vytvořit novou složku

 1. V nabídce Složky vyberte Další.

  Snímek obrazovky s kurzorem umístěte nad tlačítko Další v navigačním podokně v Outlook na webu.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Vedle možnosti Oblíbené položky nebo názvu vaší osobní složky klikněte na tlačítko Vytvořit novou složku. Tlačítko Vytvořit novou složku .

  • Vyberte svoji osobní složku, klikněte pravým tlačítkem a pak zvolte Vytvořit novou složku.

 3. Do pole pro novou složku zadejte název složky a stiskněte Enter.

Tipy: 

 • Každá nově vytvořená složka se automaticky zobrazí pod výchozími složkami.

 • Každá nová složka, kterou vytvoříte ve složce Oblíbené, se automaticky přidá do vaší osobní složky, ale odstranit se dá jenom v osobní složce.

 • Každá nová složka, kterou vytvoříte v osobní složce, se ale ve složce Oblíbené zobrazí jenom v případě, že na ni kliknete pravým tlačítkem a zvolíte Přidat k oblíbeným.

Vytvořit novou podsložku

 1. V nabídce Složky vyberte Další.

  Snímek obrazovky s kurzorem umístěte nad tlačítko Další v navigačním podokně v Outlook na webu.

 2. Ve své osobní složce klikněte pravým tlačítkem na složku, do které chcete přidat podsložku, a vyberte Vytvořit novou podsložku.

 3. Do pole pro novou složku zadejte název podsložky a stiskněte Enter.

Poznámka: Nemůžete přejmenovávat výchozí složky, jako je například Doručená pošta, Koncepty nebo Odstraněná pošta.

 1. V nabídce Složky vyberte Další.

  Snímek obrazovky s kurzorem umístěte nad tlačítko Další v navigačním podokně v Outlook na webu.

 2. Ve své osobní složce klikněte pravým tlačítkem myši na složku, kterou chcete přejmenovat a vyberte Přejmenovat.

 3. Zadejte název složky a stiskněte Enter.

V osobní složce je možné složku přetáhnout na nové místo v hierarchii složek, nebo můžete k této akci použít v místní nabídce možnost Přesunout.

Poznámka: Při příštím přihlášení, složky, které jste vytvořili budou uspořádány podle abecedy.

 1. V nabídce Složky vyberte Další.

  Snímek obrazovky s kurzorem umístěte nad tlačítko Další v navigačním podokně v Outlook na webu.

 2. Ve své osobní složce klikněte pravým tlačítkem myši na složku, kterou chcete přesunout a vyberte Přesunout.

 3. V okně Přesunout složku, které se otevře, vyberte novou složku, do které se má daná složka přesunout, a pak zvolte Přesunout.

Můžete taky vytvořit novou složku, do které tu původní přesunete. Uděláte to tak, že kliknete pravým tlačítkem myši na nadřazenou složku, ve které chcete tu novou vytvořit, a zvolíte Vytvořit novou složku. Pomocí Pravidel doručené pošty můžete automaticky přesouvat příchozí zprávy do určitých složek na základě kritérií, která si zvolíte.

Poznámka: Výchozí složky jako je Doručená pošta a Odeslaná pošta nelze odstranit.

 1. V nabídce Složky vyberte Další.

  Snímek obrazovky s kurzorem umístěte nad tlačítko Další v navigačním podokně v Outlook na webu.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na složku nebo podsložku, kterou chcete odstranit, a vyberte Odstranit.

 3. Potvrďte své rozhodnutí kliknutím na OK.

V aplikaci Outlook na webu složka Oblíbené automaticky obsahuje tyto složky: Doručená pošta, Nepotřebné, Odeslaná pošta, Odstraněná pošta. Do složky Oblíbené můžete přidávat složky, které jsou pro vás nejdůležitější, abyste je mohli snadněji sledovat. Při přidání složky k oblíbeným položkám se složka nepřesune, ale vytvoří se odkaz na ni. Složka se pak bude nacházet ve složce Oblíbené i ve vaší osobní složce.

 • Chcete-li přidat složku k oblíbeným položkám, klikněte pravým tlačítkem myši v osobní složce a vyberte Přidat k oblíbeným položkám.

 • Změna uspořádání složek: Vyberte složku a přetáhněte ji na nové místo v hierarchii složek. Můžete taky kliknout na složku pravým tlačítkem myši a pak zvolit Přesunout v seznamu nahoru nebo Přesunout v seznamu dolů.

 • Odebrání složky: Zvolte složku, kterou chcete odebrat ze složky Oblíbené, klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte Odebrat z oblíbených. Tato akce odebere jenom odkaz na složku, samotná složka zůstává dál v osobní složce.

V závislosti na zásadách vaší organizace můžete mít oprávnění přidat veřejnou složku do složky Oblíbené. Informace o tom, jak v aplikaci Outlook na webu vytvořit veřejnou složku a přidat ji do vaší složky Oblíbené, najdete v tématu Vytvoření a sdílení veřejné složky.

Poznámka:  Zásady řídí správce vaší organizace. Nemusí být pro váš účet k dispozici.

Pomocí zásad uchovávání informací a zásad archivace je možné automaticky přesunovat nebo odstraňovat zprávy, které už jsou v poštovní schránce určitou dobu. Další informace o zásadách a jejich přiřazování najdete v tématu Zásady uchovávání informací a archivace v aplikaci Outlook na webu.

Když odstraníte zprávu, přesune se do složky Odstraněná pošta. Tam můžete zprávy ručně odstraňovat nebo můžete nastavit aplikaci Outlook na webu tak, aby automaticky vyprazdňoval složku Odstraněná pošta při odhlášení. Administrátor může rovněž nastavit zásadu, že se položky budou ze složky odstraňovat po určitém počtu dnů.

Vyprázdnění složky Odstraněná pošta při odhlášení

 1. V horní části obrazovky klikněte na Nastavení Ikona Nastavení .

 2. V Nastavení vašÍ aplikace vyberte Pošta.

 3. Vyberte Automatické zpracování > Možnosti zprávy > Vyprázdnit složku Odstraněná pošta při odhlášení.

 4. Klikněte na Save Tlačítko pro vytvoření skupiny .

Pro informace o tom, jak obnovit odstraněné zprávy se podívejte na Obnovení odstraněných e-mailových zpráv v Outlook na webu.

Pomocí příkazů na panelu nabídek aplikace Outlook na webu nebo nastavením pravidla v Outlook na webu automaticky přesunete zprávy do složek po jejich přijetí.

Použití příkazů pro automatické zpracování zpráv

Příkazy jako Uklidit a Přesunout umožňují automaticky odstranit nebo přesunout zprávy od určitého odesílatele. Příkazy se zobrazí v panelu nabídek Outlook na webu poté co vyberete zprávu ve složce doručené pošty.

Snímek obrazovky s řádkem nabídek.

 • Uklidit umožňuje rychle odstranit nežádoucí e-maily ve složce Doručená pošta. Když kliknete na zprávu, můžete automaticky odstranit všechny příchozí e-maily od tohoto odesílatele, zachovat pouze nejnovější e-mail nebo odstranit e-maily starší než 10 dnů.

 • Přesunout umožňuje přesunout zprávu, určitou zprávu nebo automaticky přesunout všechny zprávy od tohoto odesílatele do jiné složky.

Nastavení pravidla pro automatické zpracování zpráv

Použijte pravidla pro automatické přesouvání zpráv do složek po jejich přijetí.

 1. Ve složce Doručená pošta vyberte zprávu, ke které chcete přiřadit pravidlo a klikněte na Ikona Další příkazy na panelu nabídek aplikace Outlook na webu.

  Snímek obrazovky tlačítka Více příkazů na řádku nabídek aplikace Outlook.

 2. Klikněte na příkaz Vytvořit pravidlo. Otevře se dialogové okno (formulář) Nové pravidlo doručené pošty.

  • Název Zobrazí název odesílatele.

  • Když přijde zpráva, která odpovídá všem těmto podmínkám Ve výchozím nastavení jsou pro přijatou zprávu nastaveny tři podmínky. Výběrem šipek zvolte další podmínky. Pokud chcete použít další podmínky, klikněte na příkaz Přidat podmínku.

  • Proveďte vše následující Ve výchozím nastavení je nastavena jedna ze tří předdefinovaných akcí. Kliknutím na šipku vyberte další akce. Pokud chcete přidat další akci, vyberte možnost Přidat akci .

  • Mimo situace, kdy odpovídá některé z těchto podmínek Ve výchozím nastavení nejsou nastavené žádné výjimky. Výběrem šipky můžete nastavit výjimku z výše uvedených podmínek. Pokud chcete použít více než jednu výjimku, vyberte možnost Přidat výjimku.

  • Zastavení zpracování dalších pravidel Ve výchozím nastavení je políčko zaškrtnuté. Pokud je tato možnost vybrána, následující pravidla budou ignorována, i když budou pro zprávy relevantní.

 3. Volbou možnosti OK pravidlo uložíte. V závislosti na struktuře vašeho účtu je možné, že dostanete upozornění o změně pravidel. V případě potřeby se obraťte na správce.

Poznámka: Pokud potřebujete zprávy přesunout mimo svoji poštovní schránku, ale chcete si je uložit, můžete použít Outlook a zprávy uložit do souboru .pst. Zprávy budou dostupné jenom v případě, že používáte Outlook a máte k souboru .pst přístup. Další informace najdete v tématu Úvod k datovým souborům Outlooku (.pst a .ost) a Vytvoření datového souboru Outlooku (.pst) pro ukládání informací..

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×