Práce se složkami zpráv v Outlooku na webu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Pokud chcete uspořádat zprávy v Outlook na webu, můžete vytvořit nové složky nebo přejmenovat, přesunout nebo odstranit existující složky. Můžete taky nastavit pravidla tak, aby Outlook na webu automatické přesouvání zpráv do složky v závislosti na zadané podmínky.

Vyberte svoji verzi a přečtěte si pokyny

Pokyny se mírně liší podle toho, jestli používáte novou verzi Outlooku na webu. Zvolte, kterou verzi Outlooku na webu používáte, abyste si zobrazili příslušné kroky.

POKUD VAŠE POŠTOVNÍ SCHRÁNKA VYPADÁ TAKTO...

POKUD VAŠE POŠTOVNÍ SCHRÁNKA VYPADÁ TAKTO...

Beta verze Outlooku na webu

Přečtěte si pokyny pro novou verzi Outlooku na webu.

Outlook na webu

Přečtěte si pokyny pro klasickou verzi Outlooku na webu.

Poznámka: Pokud panel nástrojů obsahuje logo vaší organizace, může se zobrazit něco trochu jiného, než je uvedeno výše.

Pokyny pro novou verzi Outlooku na webu

Ve výchozím nastavení účtu začíná u těchto složek:

 • Doručená pošta Pokud jste nevytvořili pro doručenou poštu nějaké pravidlo , které je přesměruje do jiné složky, a pokud nejsou identifikované jako nevyžádaná pošta se ukládají příchozí zprávy ve složce Doručená pošta.

 • Nevyžádané e-mailu Zprávy, které mají vlastnosti nevyžádané pošty, ale, se nebudou blokovat pomocí filtru nevyžádané pošty před do poštovní schránky se automaticky přesune do této složky. Další informace o tom, jak filtru nevyžádané pošty a spamu v Outlooku na webu.

 • Koncepty Je-li začít psát zprávy, ale nechcete dokončit, se automaticky ukládají do složky Koncepty. Do zprávy později můžete pokračovat v úpravách ho vrátit a odešlete ji.

 • Odeslaná pošta: Do téhle složky se ve výchozím nastavení uloží každá zpráva, kterou odešlete.

 • Odstraněná pošta: Když nějakou zprávu odstraníte, přesune se do složky Odstraněná pošta.

Většina můžete dělat s složky najdete v místní nabídce, která se zobrazí po klepnutí pravým tlačítkem myši na složku.

 • Vytvoření nové podsložky Umožňuje vytvořit novou podsložku ve složce, kterou jste kliknuli pravým tlačítkem myši.

 • Odstranění složky Přesune složky a její obsah do Odstraněná pošta.

 • Odstranit všechny Přesune všechny položky ve vybrané složce Odstraněná pošta.

 • Označit vše jako přečtené Označení jako číst všechny položky ve vybrané složce.

 • Příkaz Přejmenovat umožňuje změnit název složky. Výchozí složky, jako je třeba složka Doručená pošta, se nedají přejmenovat.

Vytvoření nových složek k uspořádání zpráv podle potřeby. Můžete například vytvořit složky pro určitý projekt, pro všechny zprávy od určité osoby nebo pro všechny zprávy posílané do distribuční skupiny, který jste členem.

Vytvoření nové složky

 1. V dolní části podokna složek vyberte Nová složka.

 2. V rozevíracím seznamu nová složka zadejte název složky a stiskněte klávesu Enter.

Vytvoření nové podsložky

 1. V podokně složek klikněte pravým tlačítkem myši na složku, do kterého chcete přidat do podsložky.

 2. Vyberte vytvořit nové podsložky.

 3. Do pole pro novou složku zadejte název složky a stiskněte Enter.

Poznámka: Nelze přejmenovat výchozí složky například Doručená pošta, koncepty nebo Odstraněná pošta.

 1. V podokně složek klikněte pravým tlačítkem myši na složku, kterou chcete přejmenovat.

 2. Vyberte Přejmenovat.

 3. Zadejte název složky a stiskněte klávesu Enter.

Poznámka: Nelze odstranit výchozí složky například Doručená pošta a Odeslaná pošta.

 1. V podokně složek klikněte pravým tlačítkem myši na složku nebo podsložku, kterou chcete odstranit.

 2. Zaškrtněte políčko Odstranit složku.

 3. Potvrďte své rozhodnutí kliknutím na OK.

V Outlook na webu složce Oblíbené položky automaticky obsahuje tyto složky: Doručená pošta, Odeslaná pošta a Odstraněná pošta. Složky můžete přidat k oblíbeným položkám usnadňuje ke sledování složky, které jsou pro vás nejdůležitější. Přidání složky k oblíbeným položkám nemá přesunout složku, ale místo vytvoří odkazu na něj. Jsou ještě ve složce osobní složky přidali k oblíbeným položkám.

 • Přidání složky k oblíbeným položkám, klikněte pravým tlačítkem myši ve složce osobní složky a vyberte Přidat k oblíbeným položkám.

 • Chcete-li změnit uspořádání složek v oblíbených položkách, vyberte složku a přetáhněte ho na nové místo v hierarchii složek. Nebo klikněte pravým tlačítkem myši na složku a potom vyberte Přesunout nahoru v seznamu nebo Přesunout dolů v seznamu.

 • Odebrání složky, klikněte pravým tlačítkem myši na složku, kterou chcete odebrat z oblíbených položek a vyberte Odebrat z oblíbených položek. Tato akce odebere jenom propojení složce. složka je stále ve složce osobní.

V závislosti na zásadách vaší organizace možná budete moct veřejné složky k oblíbeným položkám. Informace o tom, jak vytvořit veřejné složky v Outlook na webu a přiřadit ji někomu oblíbených najdete v tématu Vytvoření a sdílení veřejné složky.

Poznámka:  Zásady řídí správce vaší organizace. Nemusí být pro váš účet k dispozici.

Archiv a zásady uchovávání informací umožňují automatické přesouvání nebo odstraňování zprávy po jejich jste ve vaší poštovní schránce pro určitou dobu. Další informace o tyto zásady a jejich přiřazení najdete v tématu přiřazení popisky uchovávání informací a zásady archivace v Outlooku na webu.

Když odstraníte ke zprávě nebo složce, přesune se do složky Odstraněná pošta. Můžete ručně odebrání zprávy ze složky nebo můžete nastavit Outlook na webu k automatickému vyprazdňování složky Odstraněná pošta při odhlášení.

Poznámka: Obsah složky odstraněné viditelné pouze po rozbalte složku Odstraněná pošta:

Snímek obrazovky zobrazující rozbalování složku Odstraněná pošta.

Vyprázdnění složky Odstraněná pošta při odhlášení

 1. V horní části obrazovky klikněte na Nastavení Ikona Nastavení > úplné nastavení zobrazení.

 2. Vyberte Pošta > zpracování zpráv.

 3. Ve skupinovém rámečku Možnosti zprávy zaškrtněte políčko vedle Vyprázdnit složku Odstraněná pošta.

 4. Klikněte na Uložit.

Zjistěte, jak obnovit odstraněné zprávy, najdete v článku Obnovení odstraněných e-mailové zprávy v Outlooku na webu.

Pomocí příkazů na panelu s příkazy Outlook na webu nebo nastavit pravidla Outlook na webu automatické přesouvání zpráv do složky, jako je dostat.

Použití příkazů pro automatické zpracování zpráv

Příkazy jako Uklidit a Přesunutí umožňují automaticky odstranit nebo přesunout zprávy od určitého odesílatele. Vyberte zprávu ve složce Doručená pošta na panelu s příkazy Outlook na webu zobrazí příkazy.

 • Shrnutí můžete rychle odstranit nežádoucí e-mailů ve složce Doručená pošta. Po výběru zprávy můžete automaticky odstranit všechny příchozí e-maily od tohoto odesílatele, zachovat pouze nejnovější e-mailu a odstranění zbývající nebo odstranění e-mailů starší než 10 dnů.

 • Přesunutí můžete přesunout zprávu na určitou zprávu do jiné složky.

Nastavení pravidla pro automatické zpracování zpráv

Použít pravidla pro automatické přesouvání zpráv do složky při přijímání je.

 1. Ve složce Doručená pošta vyberte zprávu, ke kterému chcete přiřadit pravidlo a vyberte Další akce na panelu s příkazy.

 2. Klikněte na vytvořit pravidlo. Otevře se dialogové okno vytvořit pravidlo.

 3. Vyberte složku, do které chcete přesunout zprávy od tohoto odesílatele.

 4. Pokud chcete zvolit jiné podmínek a akcí, vyberte Další možnosti.

  Ve výchozím nastavení je zaškrtnuto políčko zastavit zpracovávání více pravidel. Pokud je tato možnost vybrána, všech následujících pravidel budou ignorovat, i když platí pro zprávy.

 5. Klikněte na OK uložte toto pravidlo.

Pokyny pro klasickou verzi Outlooku na webu

Ve výchozím nastavení účtu začíná u těchto složek:

Výchozí složky pošty v oblíbených položkách
 • Doručená pošta: Do této složky se ukládají příchozí zprávy, pokud jste nevytvořili nějaké pravidlo doručené pošty, které je přesměruje do jiné složky, a pokud nejsou identifikované jako nevyžádaná pošta.

 • Nepotřebné: Tato složka pomáhá filtrovat poštu na základě vašeho zpracování příchozích zpráv v minulosti. Když je aktivovaná, e-mailový server sleduje informace o tom, které zprávy čtete nebo nečtete. Do složky Nepotřebné se přesunou zprávy, které nečtete.

 • Odeslaná pošta: Do téhle složky se ve výchozím nastavení uloží každá zpráva, kterou odešlete.

 • Odstraněná pošta: Když nějakou zprávu odstraníte, přesune se do složky Odstraněná pošta.

V Outlook na webu Pokud se rozhodnete Dalšísložky, najdete uspořádání těchto výchozích složek v oblíbených položkách. Stejné výchozí složky taky jsou uvedené v části osobní složky a součástí delší seznam složek v mnoha které správce může vytvořit. Složky, které správce může jste přidali, patří:

 • Koncepty: Když vytváříte zprávu nebo na nějakou odpovídáte, ale nemůžete jí hned dokončit, automaticky se uloží do složky Koncepty. Můžete se k ní později vrátit a pokračovat v úpravách a až bude hotová, můžete ji odeslat.

 • Nevyžádaná pošta: Do této složky se automaticky přesouvají zprávy, které mají charakteristické znaky nevyžádané pošty, ale nezablokuje je spamový filtr, takže se dostanou do vaší schránky. Další informace o složce Nevyžádaná pošta najdete v článku Informace o nevyžádané poště a útocích typu phishing.

 • Poznámky: Tahle složka je jen pro čtení. Abyste v ní mohli vytvářet nebo upravovat položky, musíte používat Outlook.

 • Historie konverzací Ve výchozím nastavení se kopie každé konverzace, ke kterým máte ve Skype pro firmy vloží ve složce historie konverzací.

Většinu akcí, které se dají se složkou provádět, najdete v místní (kontextové) nabídce, která se zobrazí, když složku vyberete a kliknete pravým tlačítkem myši. Obsah zobrazené místní nabídky závisí na tom, jestli jste složku vybrali ve složce Oblíbené nebo ve vaší osobní složce.

Složka Oblíbené

Ve složce Oblíbené se zobrazují hlavní poštovní složky. Místní nabídka obsahuje možnosti, které se při práci s těmito složkami používají nejčastěji.

Kontextová (místní) nabídka, která se zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem myši na doručenou poštu

 • Posunutí nahoru v seznamu nebo Přesunout dolů v seznamu použít jednu z těchto možností chcete změnit umístění složky vyšších a nižších v hierarchii složek.

 • Odebrat z oblíbených položek Odebere složku z oblíbených položek. Odstranění složky z oblíbených položek, nemá odebrat ze složky Osobní.

 • Příkaz Vyprázdnit složku odstraní celý obsah složky včetně všech podsložek.

 • Příkaz Označit vše jako přečtené označí jednotlivé položky ve složce jako přečtené.

 • Přiřazení zásady Přiřazení zásad archivace nebo uchovávání informací u zpráv ve složce. Tato možnost nemusí být k dispozici, pokud váš správce povolená.

 • Oprávnění Poskytnout jiným uživatelům přístup ke složkám ve vaší poštovní schránce.

Osobní složka

Osobní složky najdete dostupné poštovních složek. (Místní) nabídky připojené k osobních složek nabízí další možnosti než v místní nabídce ve složce Oblíbené položky. Ne všechny možnosti, ale jsou dostupné pro všechny složky a některé možnosti nemusí být dostupná kvůli oprávnění správce.

Kontextová (místní) nabídka, která se zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem myši na osobní složku

Místní nabídka u osobní složky obsahuje čtyři možnosti, které místní nabídka u složky Oblíbené neobsahuje:

 • Příkaz Vytvořit novou složku slouží k vytvoření podsložky ve složce, na kterou jste kliknuli pravým tlačítkem.

 • Příkaz Přejmenovat umožňuje změnit název složky. Výchozí složky, jako je třeba složka Doručená pošta, se nedají přejmenovat.

 • Příkaz Přidat k oblíbeným přidá aktuální složku k vašim oblíbeným položkám (vytvoří se odkaz).

 • Příkaz Přesunout otevře okno, které umožňuje vybranou složku přesunout do nového umístění v hierarchii složek. Můžete taky složku vybrat a do nového umístění přetáhnout.

  Poznámka: Při příštím přihlášení, složky, které jste vytvořili budou uspořádány podle abecedy.

Vytvoření nových složek k uspořádání zpráv podle potřeby. Můžete například vytvořit složky pro určitý projekt, pro všechny zprávy od určité osoby nebo pro všechny zprávy posílané do distribuční skupiny, který jste členem.

Vytvoření nové složky

 1. Pod složky vyberte Další.

  Snímek obrazovky s kurzor umístíte ukazatel myši nad tlačítko více v navigačním podokně v Outlooku na webu.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Vedle Oblíbené položky nebo název vaší osobní složky klikněte na tlačítko Vytvořit novou složku. Tlačítko Vytvořit novou složku .

  • Klikněte pravým tlačítkem myši osobní složky a pak vyberte vytvořit novou složku.

 3. V rozevíracím seznamu nová složka zadejte název složky a stiskněte klávesu Enter.

Tipy: 

 • Všechny nové složky vytvořili se automaticky zobrazí pod výchozí složky.

 • Všechny nové složky vytvořené ve složce Oblíbené položky automaticky se přidají na váš osobní složky, ale můžete odstranit pouze ze souboru osobních složek.

 • Nová složka v osobní složky, ale, se zobrazí, pouze ve složce Oblíbené položky Pokud pravým tlačítkem myši a vyberte Přidat k oblíbeným položkám.

Vytvoření nové podsložky

 1. Pod složky vyberte Další.

  Snímek obrazovky s kurzor umístíte ukazatel myši nad tlačítko více v navigačním podokně v Outlooku na webu.

 2. Ve složce osobní klikněte pravým tlačítkem myši na složku, kterou chcete přidat na podsložku a vyberte vytvořit nové podsložky.

 3. V rozevíracím seznamu nová složka zadejte název této podsložky a stiskněte Enter.

Poznámka: Nelze přejmenovat výchozí složky například Doručená pošta, koncepty nebo Odstraněná pošta.

 1. Pod složky vyberte Další.

  Snímek obrazovky s kurzor umístíte ukazatel myši nad tlačítko více v navigačním podokně v Outlooku na webu.

 2. Ve složce osobní klikněte pravým tlačítkem myši na složku, kterou chcete přejmenovat a vyberte Přejmenovat.

 3. Zadejte název složky a stiskněte klávesu Enter.

Složku můžete přetáhnout na nové místo v hierarchii složek, nebo můžete použít možnost Přesunout v místní nabídce.

Poznámka: Při příštím přihlášení, složky, které jste vytvořili budou uspořádány podle abecedy.

 1. Pod složky vyberte Další.

  Snímek obrazovky s kurzor umístíte ukazatel myši nad tlačítko více v navigačním podokně v Outlooku na webu.

 2. Ve složce osobní klikněte pravým tlačítkem myši na složku, kterou chcete přesunout a vyberte Přesunout.

 3. V okně Přesunout složku, která se otevře vyberte Nová složka přesunout složku do a vyberte Přesunout.

Taky můžete vytvořit novou složku přesunout složku do nadřazené složky, které chcete pravým tlačítkem myši a zvolte vytvořit novou složku. Pomocí pravidel doručené pošty můžete automaticky přesouvat příchozí zprávy do určitých složek na základě kritérií, které zvolíte.

Poznámka: Nelze odstranit výchozí složky například Doručená pošta a Odeslaná pošta.

 1. Pod složky vyberte Další.

  Snímek obrazovky s kurzor umístíte ukazatel myši nad tlačítko více v navigačním podokně v Outlooku na webu.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na složku nebo podsložku, kterou chcete odstranit a vyberte Odstranit.

 3. Potvrďte své rozhodnutí kliknutím na OK.

V Outlook na webu složce Oblíbené položky automaticky obsahuje tyto složky: Doručená pošta, funkce nepotřebné, Odeslaná pošta a Odstraněná pošta. Složky můžete přidat k oblíbeným položkám usnadňuje ke sledování složky, které jsou pro vás nejdůležitější. Přidání složky k oblíbeným položkám nemá přesunout složku, ale místo vytvoří odkazu na něj. Jsou ještě ve složce osobní složky přidali k oblíbeným položkám.

 • Přidání složky k oblíbeným položkám, klikněte pravým tlačítkem myši ve složce osobní složky a vyberte Přidat k oblíbeným položkám.

 • Chcete-li změnit uspořádání složek, vyberte složku a přetáhněte ji na nové místo v hierarchii složek. Nebo klikněte pravým tlačítkem myši na složku a potom vyberte Přesunout nahoru v seznamu nebo Přesunout dolů v seznamu.

 • Odebrání složky, klikněte pravým tlačítkem myši na složku, kterou chcete odebrat z oblíbených položek a vyberte Odebrat z oblíbených položek. Tato akce odebere jenom propojení složce. složka je stále ve složce osobní.

V závislosti na zásadách vaší organizace možná budete moct veřejné složky k oblíbeným položkám. Informace o tom, jak vytvořit veřejné složky v Outlook na webu a přiřadit ji někomu oblíbených najdete v tématu Vytvoření a sdílení veřejné složky.

Poznámka:  Zásady řídí správce vaší organizace. Nemusí být pro váš účet k dispozici.

Archiv a zásady uchovávání informací umožňují automatické přesouvání nebo odstraňování zprávy po jejich jste ve vaší poštovní schránce pro určitou dobu. Další informace o tyto zásady a jejich přiřazení najdete v tématu přiřazení popisky uchovávání informací a zásady archivace v Outlooku na webu.

Když nějakou zprávu odstraníte, přesune se do složky Odstraněná pošta. Můžete ručně odebrání zprávy ze složky nebo můžete nastavit Outlook na webu k automatickému vyprazdňování složky Odstraněná pošta při odhlášení. Správce může taky nastavili zásadu do prázdné položky ze složky Odstraněná pošta po jejich jste tam přednastavené spočítá počet dnů.

Vyprázdnění složky Odstraněná pošta při odhlášení

 1. V horní části obrazovky klikněte na Nastavení Ikona Nastavení .

 2. V Nastavení vašich aplikací vyberte Pošta.

 3. Vyberte Automatické zpracování > Možnosti zprávy > Vyprázdnit složku Odstraněná pošta při odhlášení.

 4. Klikněte na Uložit Tlačítko Vytvořit skupinu .

Zjistěte, jak obnovit odstraněné zprávy, najdete v článku Obnovení odstraněných e-mailové zprávy v Outlooku na webu.

Pomocí příkazů na panel nabídek Outlook na webu nebo nastavit pravidla Outlook na webu automatické přesouvání zpráv do složky, jako je dostat.

Použití příkazů pro automatické zpracování zpráv

Příkazy jako Uklidit a Přesunutí umožňují automaticky odstranit nebo přesunout zprávy od určitého odesílatele. Vyberte zprávu ve složce Doručená pošta na řádku nabídek Outlook na webu zobrazí příkazy.

Snímek obrazovky na řádek nabídek.

 • Shrnutí můžete rychle odstranit nežádoucí e-mailů ve složce Doručená pošta. Když kliknete na zprávu, můžete automaticky odstranit všechny příchozí e-maily od tohoto odesílatele, zachovat pouze nejnovější e-mailu nebo odstranění e-mailů starší než 10 dnů.

 • Přesunutí vám umožní přesunutí zprávy na určitou zprávu nebo automatické přesunutí všech zpráv od tohoto odesílatele do jiné složky.

Nastavení pravidla pro automatické zpracování zpráv

Použít pravidla pro automatické přesouvání zpráv do složky při přijímání je.

 1. Ve složce Doručená pošta vyberte zprávu, ke kterému chcete přiřadit pravidla a klikněte na Ikona Další příkazy na řádku nabídek Outlook na webu.

  Snímek obrazovky tlačítka více příkazů na řádku nabídek aplikace Outlook.

 2. Klikněte na vytvořit pravidlo. Otevře se dialogové okno nové pravidlo doručené pošty (formulář).

  • Název Zobrazí název odesílatele.

  • Když zpráva přijde a jsou vraceny všechny tyto podmínky Ve výchozím nastavení jsou tři podmínky nastavte u přijaté zprávy. Výběrem šipek zvolte další podmínky. Pokud chcete použít další podmínky, klikněte na příkaz Přidat podmínku.

  • Udělejte všechny následující Ve výchozím nastavení je nastavena jednu ze tří předdefinovaných akcí. Kliknutím na šipku a vyberte další akce. Pokud chcete přidat další akci, zvolte Přidat akci.

  • Kromě Pokud odpovídá některému z těchto podmínek Ve výchozím nastavení jsou nastavené žádné výjimky. Kliknutím na šipku pro nastavit výjimku výše uvedených podmínek. Pokud budete potřebovat víc než jednu, zvolte Přidat výjimku.

  • Zastavit zpracování dalších pravidel Ve výchozím nastavení je zaškrtnuté políčko. Pokud je tato možnost vybrána, všech následujících pravidel budou ignorovat, i když platí pro zprávy.

 3. Kliknutím na OK uložte toto pravidlo. V závislosti na struktury váš účet zobrazí se upozornění o změnách pravidel. Pokud je to potřeba, požádejte správce.

Poznámka: Pokud potřebujete přesouvání zpráv mimo vaši poštovní schránku, ale nechcete je uložíte, můžete ukládat zprávy do souboru .pst Outlook. Zpráv bude k dispozici pouze v případě, že používáte Outlook a přístup k souboru PST. Další informace najdete v tématu Úvod k datovým souborům Outlooku (.pst a .ost)a Vytvoření datového souboru Outlooku (.pst) pro ukládání informací.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×