Office
Přihlásit se

Práce se složkami zpráv v Outlooku.com

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Pokud chcete uspořádat zprávy v Outlook.com, můžete vytvořit nové složky nebo přejmenovat, přesunout nebo odstranit existující složky. Můžete taky nastavit pravidla tak, aby Outlook.com automatické přesouvání zpráv do složky v závislosti na zadané podmínky.

Kterou verzi služby Outlook.com používáte?

Pokyny se mírně liší podle toho, jestli používáte beta verzi služby Outlook.com. Zvolte, kterou verzi používáte, abyste zobrazili příslušné pokyny.

POKUD VAŠE POŠTOVNÍ SCHRÁNKA VYPADÁ TAKTO...

POKUD VAŠE POŠTOVNÍ SCHRÁNKA VYPADÁ TAKTO...

Snímek obrazovky levého horního rohu poštovní schránky Outlook.com beta

Najdete v článku Pokyny k Outlook.com beta.

Snímek obrazovky levého horního rohu klasické poštovní schránky Outlook.com

Najdete v článku pokyny pro klasické Outlook.com.

Pokyny pro beta verzi služby Outlook.com

Ve výchozím nastavení účtu začíná u těchto složek:

 • Doručená pošta Pokud jste nevytvořili pro doručenou poštu nějaké pravidlo , které je přesměruje do jiné složky, a pokud nejsou identifikované jako nevyžádaná pošta se ukládají příchozí zprávy ve složce Doručená pošta.

 • Nevyžádané e-mailu Zprávy, které mají vlastnosti nevyžádané pošty, ale, se nebudou blokovat pomocí filtru nevyžádané pošty před do poštovní schránky se automaticky přesune do této složky. Další informace o tom, jak udržet spam a Nevyžádaná pošta ze složky Doručená pošta na Outlook.com.

 • Koncepty Je-li začít psát zprávy, ale nechcete dokončit, se automaticky ukládají do složky Koncepty. Do zprávy později můžete pokračovat v úpravách ho vrátit a odešlete ji.

 • Odeslaná pošta: Do téhle složky se ve výchozím nastavení uloží každá zpráva, kterou odešlete.

 • Odstraněná pošta: Když nějakou zprávu odstraníte, přesune se do složky Odstraněná pošta.

Většina můžete dělat s složky najdete v místní nabídce, která se zobrazí po klepnutí pravým tlačítkem myši na složku.

 • Vytvoření nové podsložky Umožňuje vytvořit novou podsložku ve složce, kterou jste kliknuli pravým tlačítkem myši.

 • Odstranění složky Přesune složky a její obsah do Odstraněná pošta.

 • Odstranit všechny Přesune všechny položky ve vybrané složce Odstraněná pošta.

 • Označit vše jako přečtené Označení jako číst všechny položky ve vybrané složce.

 • Příkaz Přejmenovat umožňuje změnit název složky. Výchozí složky, jako je třeba složka Doručená pošta, se nedají přejmenovat.

Vytvoření nových složek k uspořádání zpráv podle potřeby. Můžete například vytvořit složky pro určitý projekt, pro všechny zprávy od určité osoby nebo pro všechny zprávy posílané do distribuční skupiny, který jste členem.

Vytvoření nové složky

 1. V dolní části podokna složek vyberte Nová složka.

 2. V rozevíracím seznamu nová složka zadejte název složky a stiskněte klávesu Enter.

Vytvoření nové podsložky

 1. V podokně složek klikněte pravým tlačítkem myši na složku, do kterého chcete přidat do podsložky.

 2. Vyberte vytvořit nové podsložky.

 3. Do pole pro novou složku zadejte název složky a stiskněte Enter.

Poznámka: Nelze přejmenovat výchozí složky například Doručená pošta, koncepty nebo Odstraněná pošta.

 1. V podokně složek klikněte pravým tlačítkem myši na složku, kterou chcete přejmenovat.

 2. Vyberte Přejmenovat.

 3. Zadejte název složky a stiskněte klávesu Enter.

Poznámka: Nelze odstranit výchozí složky například Doručená pošta a Odeslaná pošta.

 1. V podokně složek klikněte pravým tlačítkem myši na složku nebo podsložku, kterou chcete odstranit.

 2. Zaškrtněte políčko Odstranit složku.

 3. Potvrďte své rozhodnutí kliknutím na OK.

Když odstraníte ke zprávě nebo složce, přesune se do složky Odstraněná pošta. Můžete ručně odebrání zprávy ze složky nebo můžete nastavit Outlook.com k automatickému vyprazdňování složky Odstraněná pošta při odhlášení.

Poznámka: Obsah složky odstraněné viditelné pouze po rozbalte složku Odstraněná pošta:

Snímek obrazovky zobrazující rozbalování složku Odstraněná pošta.

Vyprázdnění složky Odstraněná pošta při odhlášení

 1. V horní části obrazovky klikněte na Nastavení Ikona Nastavení > úplné nastavení zobrazení.

 2. Vyberte Pošta > zpracování zpráv.

 3. Ve skupinovém rámečku Možnosti zprávy zaškrtněte políčko vedle Vyprázdnit složku Odstraněná pošta.

 4. Klikněte na Uložit.

Zjistěte, jak obnovit odstraněné zprávy, najdete v článku Obnovení odstraněných e-mailových zpráv na Outlook.com.

Pomocí příkazů na panelu s příkazy Outlook.com nebo nastavit pravidla Outlook.com automatické přesouvání zpráv do složky, jako je dostat.

Použití příkazů pro automatické zpracování zpráv

Příkazy jako Uklidit a Přesunutí umožňují automaticky odstranit nebo přesunout zprávy od určitého odesílatele. Vyberte zprávu ve složce Doručená pošta na panelu s příkazy Outlook.com zobrazí příkazy.

 • Shrnutí můžete rychle odstranit nežádoucí e-mailů ve složce Doručená pošta. Po výběru zprávy můžete automaticky odstranit všechny příchozí e-maily od tohoto odesílatele, zachovat pouze nejnovější e-mailu a odstranění zbývající nebo odstranění e-mailů starší než 10 dnů.

 • Přesunutí můžete přesunout zprávu na určitou zprávu do jiné složky.

Nastavení pravidla pro automatické zpracování zpráv

Použít pravidla pro automatické přesouvání zpráv do složky při přijímání je.

 1. Ve složce Doručená pošta vyberte zprávu, ke kterému chcete přiřadit pravidlo a vyberte Další akce na panelu s příkazy.

 2. Klikněte na vytvořit pravidlo. Otevře se dialogové okno vytvořit pravidlo.

 3. Vyberte složku, do které chcete přesunout zprávy od tohoto odesílatele.

 4. Pokud chcete zvolit jiné podmínek a akcí, vyberte Další možnosti.

  Ve výchozím nastavení je zaškrtnuto políčko zastavit zpracovávání více pravidel. Pokud je tato možnost vybrána, všech následujících pravidel budou ignorovat, i když platí pro zprávy.

 5. Klikněte na OK uložte toto pravidlo.

Pokyny pro klasickou verzi služby Outlook.com

Ve výchozím nastavení účtu začíná u těchto složek:

 • Doručená pošta Pokud jste nevytvořili pro doručenou poštu nějaké pravidlo , které je přesměruje do jiné složky, a pokud nejsou identifikované jako nevyžádaná pošta se ukládají příchozí zprávy ve složce Doručená pošta.

 • Odeslaná pošta: Do téhle složky se ve výchozím nastavení uloží každá zpráva, kterou odešlete.

 • Odstraněná pošta: Když nějakou zprávu odstraníte, přesune se do složky Odstraněná pošta.

 • Koncepty: Když vytváříte zprávu nebo na nějakou odpovídáte, ale nemůžete jí hned dokončit, automaticky se uloží do složky Koncepty. Můžete se k ní později vrátit a pokračovat v úpravách a až bude hotová, můžete ji odeslat.

 • Nevyžádané e-mailu Zprávy, které mají vlastnosti nevyžádané pošty, ale, se nebudou blokovat pomocí filtru nevyžádané pošty před do poštovní schránky se automaticky přesune do této složky. Další informace o tom, jak udržet spam a Nevyžádaná pošta ze složky Doručená pošta na Outlook.com.

Většina můžete dělat s složky najdete v místní nabídce, která se zobrazí po klepnutí pravým tlačítkem myši na složku.

 • Vytvoření nové podsložky Umožňuje vytvořit novou podsložku ve složce, kterou jste kliknuli pravým tlačítkem myši.

 • Příkaz Přejmenovat umožňuje změnit název složky. Výchozí složky, jako je třeba složka Doručená pošta, se nedají přejmenovat.

 • Odstranění Přesune složky a její obsah do Odstraněná pošta.

 • Odstranit všechny Přesune všechny položky ve vybrané složce Odstraněná pošta.

 • Označit vše jako přečtené Označení jako číst všechny položky ve vybrané složce.

 • Příkaz Přesunout otevře okno, které umožňuje vybranou složku přesunout do nového umístění v hierarchii složek. Můžete taky složku vybrat a do nového umístění přetáhnout.

  Poznámka: Při příštím přihlášení, složky, které jste vytvořili budou uspořádány podle abecedy.

Vytvoření nových složek k uspořádání zpráv podle potřeby. Můžete například vytvořit složky pro určitý projekt, pro všechny zprávy od určité osoby nebo pro všechny zprávy posílané do distribuční skupiny, který jste členem.

Vytvoření nové složky

 1. Vedle složky vyberte vytvořit novou složku Tlačítko Vytvořit novou složku . Tlačítko Vytvořit novou složku .

  Snímek obrazovky s tlačítkem Vytvořit novou složku ve službě Outlook.com

 2. V rozevíracím seznamu nová složka zadejte název složky a stiskněte klávesu Enter.

Vytvoření nové podsložky

 1. Pod složek klikněte pravým tlačítkem myši na složku, do kterého chcete přidat do podsložky.

  Snímek obrazovky s kurzor umístíte ukazatel myši nad do složky v navigačním podokně na Outlook.com.

 2. Vyberte vytvořit nové podsložky.

 3. Do pole pro novou složku zadejte název složky a stiskněte Enter.

Poznámka: Nelze přejmenovat výchozí složky například Doručená pošta, koncepty nebo Odstraněná pošta.

 1. V seznamu složek klikněte pravým tlačítkem myši na složku, kterou chcete přejmenovat.

  Snímek obrazovky s kurzor umístíte ukazatel myši nad do složky v navigačním podokně na Outlook.com.

 2. Vyberte Přejmenovat.

 3. Zadejte název složky a stiskněte klávesu Enter.

Složku můžete přetáhnout na nové místo v hierarchii složek, nebo můžete použít možnost Přesunout v místní nabídce.

Poznámka: Při příštím přihlášení, složky, které jste vytvořili budou uspořádány podle abecedy.

 1. Pod složek klikněte pravým tlačítkem myši na složku, kterou chcete přesunout.

  Snímek obrazovky s kurzor umístíte ukazatel myši nad do složky v navigačním podokně na Outlook.com.

 2. Vyberte Přesunout.

 3. V okně Přesunout složku, která se otevře vyberte Nová složka přesunout složku do a vyberte Přesunout.

Taky můžete vytvořit novou složku přesunout složku do nadřazené složky, které chcete pravým tlačítkem myši a zvolte vytvořit novou složku. Pomocí pravidel doručené pošty můžete automaticky přesouvat příchozí zprávy do určitých složek na základě kritérií, které zvolíte.

Poznámka: Nelze odstranit výchozí složky například Doručená pošta a Odeslaná pošta.

 1. Pod složek klikněte pravým tlačítkem myši na složku nebo podsložku, kterou chcete odstranit.

  Snímek obrazovky s kurzor umístíte ukazatel myši nad do složky v navigačním podokně na Outlook.com.

 2. Vyberte Delete (Odstranit).

 3. Potvrďte své rozhodnutí kliknutím na OK.

Když nějakou zprávu odstraníte, přesune se do složky Odstraněná pošta. Můžete ručně odebrání zprávy ze složky nebo můžete nastavit Outlook.com k automatickému vyprazdňování složky Odstraněná pošta při odhlášení.

Poznámka: Obsah složky odstraněné viditelné pouze po rozbalte složku Odstraněná pošta:

Snímek obrazovky zobrazující rozbalování složku Odstraněná pošta.

Vyprázdnění složky Odstraněná pošta při odhlášení

 1. V horní části obrazovky vyberte Nastavení Ikona Nastavení > Možnosti.

 2. Vyberte Automatické zpracování > Možnosti zprávy > Vyprázdnit složku Odstraněná pošta při odhlášení.

 3. Vyberte Uložit Tlačítko Vytvořit skupinu .

Zjistěte, jak obnovit odstraněné zprávy, najdete v článku Obnovení odstraněných e-mailových zpráv na Outlook.com.

Pomocí příkazů na panelu s příkazy Outlook.com nebo nastavit pravidla Outlook.com automatické přesouvání zpráv do složky, jako je dostat.

Použití příkazů pro automatické zpracování zpráv

Příkazy jako Uklidit a Přesunutí umožňují automaticky odstranit nebo přesunout zprávy od určitého odesílatele. Vyberte zprávu ve složce Doručená pošta na panelu s příkazy Outlook.com zobrazí příkazy.

 • Shrnutí můžete rychle odstranit nežádoucí e-mailů ve složce Doručená pošta. Po výběru zprávy můžete automaticky odstranit všechny příchozí e-maily od tohoto odesílatele, zachovat pouze nejnovější e-mailu a odstranění zbývající nebo odstranění e-mailů starší než 10 dnů.

 • Přesunutí vám umožní přesunutí zprávy na určitou zprávu nebo automatické přesunutí všech zpráv od tohoto odesílatele do jiné složky.

Nastavení pravidla pro automatické zpracování zpráv

Použít pravidla pro automatické přesouvání zpráv do složky při přijímání je.

 1. Ve složce Doručená pošta vyberte zprávu, ke kterému chcete přiřadit pravidlo a vyberte Ikona Další příkazy na panelu s příkazy.

 2. Klikněte na vytvořit pravidlo. Otevře se dialogové okno nové pravidlo doručené pošty (formulář).

  • Název Zobrazí název odesílatele.

  • Když zpráva přijde a jsou vraceny všechny tyto podmínky Ve výchozím nastavení jsou tři podmínky nastavte u přijaté zprávy. Výběrem šipek zvolte další podmínky. Pokud chcete použít další podmínky, klikněte na příkaz Přidat podmínku.

  • Udělejte všechny následující Ve výchozím nastavení je nastavena jednu ze tří předdefinovaných akcí. Kliknutím na šipku a vyberte další akce. Pokud chcete přidat další akci, zvolte Přidat akci.

  • Kromě Pokud odpovídá některému z těchto podmínek Ve výchozím nastavení jsou nastavené žádné výjimky. Kliknutím na šipku pro nastavit výjimku výše uvedených podmínek. Pokud budete potřebovat víc než jednu, zvolte Přidat výjimku.

  • Zastavit zpracování dalších pravidel Ve výchozím nastavení je zaškrtnuté políčko. Pokud je tato možnost vybrána, všech následujících pravidel budou ignorovat, i když platí pro zprávy.

 3. Klikněte na OK uložte toto pravidlo.

Potřebujete další pomoc?

Tlačítko komunitního fóra Tlačítko Kontaktovat podporu

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×