Práce se složkami zpráv v Outlooku.com

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Pokud chcete uspořádat zprávy v Outlook.com, můžete vytvořit nové složky nebo přejmenovat, přesunout nebo odstranit existující složky. Můžete taky nastavit pravidla tak, aby Outlook.com automatické přesouvání zpráv do složky v závislosti na zadané podmínky.

Kterou verzi služby Outlook.com používáte?

Pokyny se mírně liší podle toho, jestli používáte beta verzi služby Outlook.com. Zvolte, kterou verzi používáte, abyste zobrazili příslušné pokyny.

POKUD VAŠE POŠTOVNÍ SCHRÁNKA VYPADÁ TAKTO...

POKUD VAŠE POŠTOVNÍ SCHRÁNKA VYPADÁ TAKTO...

Snímek obrazovky levého horního rohu poštovní schránky Outlook.com beta

Přečtěte si pokyny pro beta verzi služby Outlook.com.

Snímek obrazovky levého horního rohu klasické poštovní schránky Outlook.com

Podívejte se na Instrukce pro klasickou verzi Outlook.com.

Instrukce pro beta verzi Outlook.com

Poznámky: 

 • Pokud se nezobrazuje váš e-mailové složky, zkontrolujte, že složek nejsou "sbalené". Vyberte > složky rozbalte.

  Zobrazení složky Outlook.com

 • Zatím nebyla vyřešena chyba, kdy se některé složky přestanou zobrazovat v seznamu Složky (položky, které jsou v nich uložené, je ale možné najít pomocí vyhledávání). O problému víme a pracujeme na jeho opravě.

Ve výchozím nastavení váš účet má následující složky:

 • Doručená pošta: Do této složky se ukládají příchozí zprávy, pokud jste nevytvořili nějaké pravidlo doručené pošty, které je přesměruje do jiné složky, a pokud nejsou identifikované jako nevyžádaná pošta.

 • Nevyžádané e-mailu Zprávy, které mají vlastnosti nevyžádané pošty, ale, se nebudou blokovat pomocí filtru nevyžádané pošty před do poštovní schránky se automaticky přesune do této složky. Další informace o tom, jak udržet spam a Nevyžádaná pošta ze složky Doručená pošta na Outlook.com.

 • Koncepty Když vytváříte zprávu nebo na nějakou odpovídáte, ale nemůžete jí hned dokončit, automaticky se uloží do složky Koncepty. Můžete se k ní později vrátit a pokračovat v úpravách a až bude hotová, můžete ji odeslat.

 • Odeslaná pošta: Do téhle složky se ve výchozím nastavení uloží každá zpráva, kterou odešlete.

 • Odstraněná pošta: Když nějakou zprávu odstraníte, přesune se do složky Odstraněná pošta.

Většinu akcí, které se dají se složkou provádět, najdete v místní (kontextové) nabídce, která se zobrazí, když složku vyberete a kliknete pravým tlačítkem myši.

 • Vytvořit novou podsložku Slouží k vytvoření podsložky ve složce, na kterou jste klikli pravým tlačítkem.

 • Odstranit složku Složka a její obsah se přesunou do složky Odstraněná pošta.

 • Odstranit všechny Přesune všechny položky ve vybrané složce do složky Odstraněná pošta.

 • Označit vše jako přečtené Označí všechny položky ve vybrané složce jako přečtené.

 • Přejmenovat Umožňuje změnit název složky. Výchozí složky, jako je třeba složka Doručená pošta, se nedají přejmenovat.

Abyste si mohli zprávy uspořádat podle svého, můžete vytvářet nové složky. Můžete si například vytvořit složku pro určitý projekt, pro všechny zprávy, které vám poslala určitá osoba, nebo třeba pro všechny zprávy zaslané distribuční skupině, které jste členem.

Vytvoření nové složky

 1. V dolní části podokna složek vyberte Nová složka.

 2. Do pole pro novou složku zadejte název složky a poté stiskněte Enter.

Vytvoření nové podsložky

 1. V levém podokně klikněte pravým tlačítkem na složku, do které chcete přidat podsložku.

 2. Klikněte na Vytvořit novou podsložku.

 3. Do pole pro novou složku zadejte název složky a stiskněte Enter.

Poznámka: Nemůžete přejmenovávat výchozí složky, jako je například Doručená pošta, Koncepty nebo Odstraněná pošta.

 1. V podokně složek klikněte pravým tlačítkem myši na složku, kterou chcete přejmenovat.

 2. Vyberte Přejmenovat.

 3. Zadejte název složky a stiskněte Enter.

Nemůžete změnit pořadí složek v části složky a přesouvat nemůžete podsložek v hlavní nabídce složky . Podsložek musí být vždy do jiné složky.

Můžete změnit pořadí složek nebo jiných položek v seznamu Oblíbené položky.

Chcete-li do složky oblíbených, kliknutím na hvězdičku Přidat k oblíbeným položkám.

Poznámka: Pokud omylem přesunout do složky osvobozením od podsložku, vytvořte novou složku a zkopírujte všechny e-mailu z podřízené složky do nové složky nejvyšší úrovně.

Poznámka: Výchozí složky jako je Doručená pošta a Odeslaná pošta nelze odstranit.

 1. V podokně složek klikněte pravým tlačítkem na složku nebo podsložku, kterou chcete odstranit.

 2. Zaškrtněte políčko Odstranit složku.

 3. Vyberte OK.

Když odstraníte ke zprávě nebo složce, přesune se do složky Odstraněná pošta. Můžete ručně odebrání zprávy ze složky nebo můžete nastavit Outlook.com k automatickému vyprazdňování složky Odstraněná pošta při odhlášení.

Poznámka: Obsah odstraněných složek je viditelný pouze, pokud rozbalíte složku Odstraněná pošta:

Snímek obrazovky zobrazující rozbalování složky Odstraněná pošta.

Vyprázdnění složky Odstraněná pošta při odhlášení

 1. V horní části obrazovky klikněte na Nastavení Ikona Nastavení > úplné nastavení zobrazení.

 2. Vyberte Pošta > Zpracování zpráv.

 3. V nabídce Možnosti zprávy zaškrtněte políčko vedle Vyprázdnit složku Odstraněná pošta.

 4. Klikněte na Uložit.

Informace o obnovení smazaných zpráv, najdete Obnovení odstraněných e-mailových zpráv v Outlook.com.

Pomocí příkazů na panelu s příkazy Outlook.com nebo nastavit pravidla Outlook.com automatické přesouvání zpráv do složky, jako je dostat.

Použití příkazů pro automatické zpracování zpráv

Příkazy jako Uklidit a Přesunutí umožňují automaticky odstranit nebo přesunout zprávy od určitého odesílatele. Vyberte zprávu ve složce Doručená pošta na panelu s příkazy Outlook.com zobrazí příkazy.

 • Příkaz Uklidit umožňuje rychle odstranit nežádoucí e-maily ve složce Doručená pošta. Po výběru zprávy můžete automaticky odstranit všechny příchozí e-maily od tohoto odesílatele, zachovat pouze nejnovější e-mail a odstranit zbývající nebo odstranit e-maily starší než 10 dnů.

 • Příkaz Přesunout umožňuje přesunout zprávu, určitou zprávu do jiné složky.

Nastavení pravidla pro automatické zpracování zpráv

Použijte pravidla pro automatické přesouvání zpráv do složek po jejich přijetí.

 1. Ve složce Doručená pošta vyberte zprávu, ke které chcete přiřadit pravidlo a vyberte Další akce na panelu příkazů.

 2. Klikněte na Vytvořit pravidlo. Otevře se dialogové okno Vytvořit pravidlo.

 3. Vyberte složku, do které chcete přesunout zprávy od tohoto odesílatele.

 4. Pokud chcete zvolit jiné podmínky a akce, vyberte Další možnosti.

  Ve výchozím nastavení je zaškrtnuto políčko Zastavit zpracovávání více pravidel. Pokud je tato možnost vybrána, všechna následující pravidla budou ignorována, přestože budou pro zprávu platná.

 5. Kliknutím na OK pravidlo uložíte.

Pokyny pro klasickou verzi služby Outlook.com

Ve výchozím nastavení váš účet má následující složky:

 • Doručená pošta: Do této složky se ukládají příchozí zprávy, pokud jste nevytvořili nějaké pravidlo doručené pošty, které je přesměruje do jiné složky, a pokud nejsou identifikované jako nevyžádaná pošta.

 • Odeslaná pošta: Do téhle složky se ve výchozím nastavení uloží každá zpráva, kterou odešlete.

 • Odstraněná pošta: Když nějakou zprávu odstraníte, přesune se do složky Odstraněná pošta.

 • Koncepty: Když vytváříte zprávu nebo na nějakou odpovídáte, ale nemůžete jí hned dokončit, automaticky se uloží do složky Koncepty. Můžete se k ní později vrátit a pokračovat v úpravách a až bude hotová, můžete ji odeslat.

 • Nevyžádané e-mailu Zprávy, které mají vlastnosti nevyžádané pošty, ale, se nebudou blokovat pomocí filtru nevyžádané pošty před do poštovní schránky se automaticky přesune do této složky. Další informace o tom, jak udržet spam a Nevyžádaná pošta ze složky Doručená pošta na Outlook.com.

Většinu akcí, které se dají se složkou provádět, najdete v místní (kontextové) nabídce, která se zobrazí, když složku vyberete a kliknete pravým tlačítkem myši.

 • Vytvořit novou podsložku Slouží k vytvoření podsložky ve složce, na kterou jste klikli pravým tlačítkem.

 • Příkaz Přejmenovat umožňuje změnit název složky. Výchozí složky, jako je třeba složka Doručená pošta, se nedají přejmenovat.

 • Odstranění Přesune složky a její obsah do Odstraněná pošta.

 • Odstranit všechny Přesune všechny položky ve vybrané složce do složky Odstraněná pošta.

 • Označit vše jako přečtené Označí všechny položky ve vybrané složce jako přečtené.

 • Příkaz Přesunout otevře okno, které umožňuje vybranou složku přesunout do nového umístění v hierarchii složek. Můžete taky složku vybrat a do nového umístění přetáhnout.

  Poznámka: Při příštím přihlášení, budou složky, které jste vytvořili uspořádány podle abecedy.

Abyste si mohli zprávy uspořádat podle svého, můžete vytvářet nové složky. Můžete si například vytvořit složku pro určitý projekt, pro všechny zprávy, které vám poslala určitá osoba, nebo třeba pro všechny zprávy zaslané distribuční skupině, které jste členem.

Vytvořit novou složku

 1. Vedle složky vyberte vytvořit novou složku Tlačítko Vytvořit novou složku . Tlačítko Vytvořit novou složku .

  Snímek obrazovky s tlačítkem Vytvořit novou složku ve službě Outlook.com

 2. Do pole pro novou složku zadejte název složky a poté stiskněte Enter.

Vytvoření nové podsložky

 1. Pod složek klikněte pravým tlačítkem myši na složku, do kterého chcete přidat do podsložky.

  Snímek obrazovky s kurzor umístíte ukazatel myši nad do složky v navigačním podokně na Outlook.com.

 2. Klikněte na Vytvořit novou podsložku.

 3. Do pole pro novou složku zadejte název složky a stiskněte Enter.

Poznámka: Nemůžete přejmenovávat výchozí složky, jako je například Doručená pošta, Koncepty nebo Odstraněná pošta.

 1. V seznamu složek klikněte pravým tlačítkem myši na složku, kterou chcete přejmenovat.

  Snímek obrazovky s kurzor umístíte ukazatel myši nad do složky v navigačním podokně na Outlook.com.

 2. Vyberte Přejmenovat.

 3. Zadejte název složky a stiskněte Enter.

V osobní složce je možné složku přetáhnout na nové místo v hierarchii složek, nebo můžete k této akci použít v místní nabídce možnost Přesunout.

Poznámka: Při příštím přihlášení, složky, které jste vytvořili budou uspořádány podle abecedy.

 1. Pod složek klikněte pravým tlačítkem myši na složku, kterou chcete přesunout.

  Snímek obrazovky s kurzor umístíte ukazatel myši nad do složky v navigačním podokně na Outlook.com.

 2. Vyberte Přesunout.

 3. V okně Přesunout složku, které se otevře, vyberte novou složku, do které se má daná složka přesunout, a pak zvolte Přesunout.

Můžete taky vytvořit novou složku, do které tu původní přesunete. Uděláte to tak, že kliknete pravým tlačítkem myši na nadřazenou složku, ve které chcete tu novou vytvořit, a zvolíte Vytvořit novou složku. Pomocí Pravidel doručené pošty můžete automaticky přesouvat příchozí zprávy do určitých složek na základě kritérií, která si zvolíte.

Poznámka: Výchozí složky jako je Doručená pošta a Odeslaná pošta nelze odstranit.

 1. Pod složek klikněte pravým tlačítkem myši na složku nebo podsložku, kterou chcete odstranit.

  Snímek obrazovky s kurzor umístíte ukazatel myši nad do složky v navigačním podokně na Outlook.com.

 2. Vyberte Delete (Odstranit).

 3. Potvrďte své rozhodnutí kliknutím na OK.

Když odstraníte nějakou zprávu, nejdřív se přesune do složky Odstraněná pošta. Můžete buď ručně odstranit zprávy ze složky nebo můžete nastavit Outlook.comaby se automaticky vyprázdnila složka Odstraněné položky při odhlášení.

Poznámka: Obsah odstraněných složek je viditelný pouze, pokud rozbalíte složku Odstraněná pošta:

Snímek obrazovky zobrazující rozbalování složky Odstraněná pošta.

Vyprázdnění složky Odstraněná pošta při odhlášení

 1. V horní části obrazovky vyberte Nastavení Ikona Nastavení > Možnosti.

 2. Vyberte Automatické zpracování > Možnosti zprávy > Vyprázdnit složku Odstraněná pošta při odhlášení.

 3. Vyberte Uložit Tlačítko Vytvořit skupinu .

Informace o obnovení smazaných zpráv, najdete Obnovení odstraněných e-mailových zpráv v Outlook.com.

Pomocí příkazů na panelu s příkazy Outlook.com nebo nastavit pravidla Outlook.com automatické přesouvání zpráv do složky, jako je dostat.

Použití příkazů pro automatické zpracování zpráv

Příkazy jako Uklidit a Přesunutí umožňují automaticky odstranit nebo přesunout zprávy od určitého odesílatele. Vyberte zprávu ve složce Doručená pošta na panelu s příkazy Outlook.com zobrazí příkazy.

 • Příkaz Uklidit umožňuje rychle odstranit nežádoucí e-maily ve složce Doručená pošta. Po výběru zprávy můžete automaticky odstranit všechny příchozí e-maily od tohoto odesílatele, zachovat pouze nejnovější e-mail a odstranit zbývající nebo odstranit e-maily starší než 10 dnů.

 • Přesunout umožňuje přesunout zprávu, určitou zprávu nebo automaticky přesunout všechny zprávy od tohoto odesílatele do jiné složky.

Nastavení pravidla pro automatické zpracování zpráv

Použijte pravidla pro automatické přesouvání zpráv do složek po jejich přijetí.

 1. Ve složce Doručená pošta vyberte zprávu, ke které chcete přiřadit pravidlo a vyberte Ikona Další příkazy na panelu příkazů.

 2. Klikněte na vytvořit pravidlo. Otevře se dialogové okno nové pravidlo doručené pošty (formulář).

  • Název Zobrazí název odesílatele.

  • Když přijde zpráva, která odpovídá všem těmto podmínkám Ve výchozím nastavení jsou pro přijatou zprávu nastaveny tři podmínky. Výběrem šipek zvolte další podmínky. Pokud chcete použít další podmínky, klikněte na příkaz Přidat podmínku.

  • Proveďte vše následující Ve výchozím nastavení je nastavena jedna ze tří předdefinovaných akcí. Kliknutím na šipku vyberte další akce. Pokud chcete přidat další akci, vyberte možnost Přidat akci .

  • Mimo situace, kdy odpovídá některé z těchto podmínek Ve výchozím nastavení nejsou nastavené žádné výjimky. Výběrem šipky můžete nastavit výjimku z výše uvedených podmínek. Pokud chcete použít více než jednu výjimku, vyberte možnost Přidat výjimku.

  • Zastavení zpracování dalších pravidel Ve výchozím nastavení je políčko zaškrtnuté. Pokud je tato možnost vybrána, následující pravidla budou ignorována, i když budou pro zprávy relevantní.

 3. Kliknutím na OK pravidlo uložíte.

Potřebujete další pomoc?

Tlačítko komunitního fóra Tlačítko Kontaktovat podporu

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×