Práce se složkami v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Práce se složkami v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi s poruchami zraku, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Pomocí Outlook klávesu a čtečky obrazovky k vytvoření nové složky a přesouvat položky. Jsme ho otestovali s programem Předčítání a JAWS, ale může pracovat s jiné obrazovky, dokud se řídí podle běžné standardy usnadnění a postupy. Můžete taky přejmenovat, přesunout a odstranit složky.

Poznámky: 

V tomto tématu

Zobrazení podokna složek

Práce se složkami v Outlook zahájíte potřebujete první a ujistěte se, že se zobrazí v Podokně složek .

V Podokně složekv hlavní zobrazení Outlook zobrazíte stisknutím klávesy Alt + V, F, N.

Vytvořit novou složku

Můžete vytvořit novou složku uspořádat, například e-mailům podle předmětu nebo odesílatel.

 1. V hlavním zobrazení Outlook stiskněte klávesy Alt + O, N. Uslyšíte: "vytvořit novou složku název a úpravách." Se zaměřuje na textovém poli název .

 2. Zadejte název složky a stiskněte klávesu Tab. Uslyšíte "Složka obsahuje," následovaný aktuálně vybranou možnost.

 3. Pokud chcete vybrat typ položky, které obsahuje nové složky, pomocí klávesy Alt + Šipka dolů. Stiskněte nahoru nebo šipka dolů, dokud nebude slyšet typ a poté stiskněte klávesu Enter. Pokud vytváříte složka pro e-mailů, vyberte Pošta a publikovat položky.

 4. Vyberte místo, kde dokument vytvořit novou složku, stisknutím klávesy Tab. Uslyšíte: "Složky Doručená pošta." Stiskněte nahoru nebo šipka dolů, dokud uslyšíte umístění chcete.

  Například, pokud chcete vytvořit složku na stejné úrovni jako složky Doručená pošta, nahoru šipku opakovaným stisknutím klávesy uslyšíte název e-mailovému účtu. Pokud chcete novou složku umístit do jiné složky, stiskněte nahoru nebo šipka dolů, dokud uslyšíte složce potřebujete.

  Můžete změnit umístění složky později. Pokyny přejděte na přesunout do složky.

 5. Až budete spokojení s volby, stiskněte klávesu Enter. Složky se přidá buď v stromová struktura složek v abecedním pořadí nebo do jiné složky na základě vašeho výběru.

Přesunutí e-mailů do složky

 1. Přejděte k e-mailu, který chcete přesunout do složky.

 2. Stiskněte kombinaci kláves Ctrl + Shift + V. Otevře dialogové okno Přesunout položky .

 3. Stiskněte nahoru nebo šipka dolů, dokud nebude slyšet složky a stiskněte klávesu Enter.

Přejmenování složky

 1. V hlavním zobrazení Outlook stisknutím klávesy F6, dokud uslyšíte aktuálně vybranou složku.

 2. Stiskněte nahoru nebo šipka dolů, dokud uslyšíte složce chcete přejmenovat a stiskněte kombinaci kláves Shift + F10, R. Uslyšíte "Úpravy" následovat aktuální název složky.

 3. Zadejte nový název složky a stiskněte klávesu Enter.

Přesunutí složky

 1. V hlavním zobrazení Outlook stisknutím klávesy F6, dokud uslyšíte aktuálně vybranou složku.

 2. Stiskněte nahoru nebo šipka dolů, dokud uslyšíte složce chcete přesunout a stiskněte kombinaci kláves Shift + F10, M. Otevře dialogové okno Přesunout složku . V seznamu složek se zaměřuje.

 3. Stiskněte nahoru nebo šipka dolů, dokud uslyšíte umístění, ve které chcete přesunout složky a stiskněte klávesu Enter.

Odstranění složky

Odstranění složky se nejprve přesune do složky Odstraněná pošta v Outlook. Pokud chcete trvale odstranit složku, můžete vyprázdnění složky Odstraněná pošta nebo samostatně odstranit jenom jednu složku ze složky Odstraněná pošta .

Při odstranění složky také odstraňujete všechno, co do něj.

Přesunutí do složky Odstraněná pošta

Pokud jste přesunete do složky do složky Odstraněná pošta , můžete pořád vyvolat ho můžete přesunout do jiné složky. Pokyny přejděte na přesunout do složky.

 1. V hlavním zobrazení Outlook stisknutím klávesy F6, dokud uslyšíte aktuálně vybranou složku.

 2. Stiskněte nahoru nebo šipka dolů, dokud uslyšíte složce chcete odstranit a stiskněte klávesu Shift + F10, D. Uslyšíte: "Microsoft Outlooku, tlačítko Ano."

 3. Přejděte na složku a její obsah složky Odstraněná pošta , stiskněte klávesu Enter.

Vyprázdnění složky Odstraněná pošta

Po vyprázdnění složky Odstraněná pošta se trvale odstraní všechny položky v nich.

 1. Pokud chcete přejít do složky Odstraněná pošta , opakovaným stisknutím klávesy F6 uslyšíte aktuálně vybrané složce a stiskněte klávesu nahoru nebo šipka dolů až uslyšíte "Odstraněná pošta."

 2. Stisknutím kláves Shift + F10, Y. Uslyšíte: "Microsoft Outlooku, tlačítko Ano."

 3. Pokud chcete trvale odstranit všechny položky ve složce, stiskněte klávesu Enter.

Odstranění jedné složky ze složky Odstraněná pošta

Pokud nechcete odstranit všechny položky ve složce Odstraněná pošta , můžete odstranit jedné složky samostatně.

 1. Přejděte na složku, kterou chcete trvale odstranit, stisknutím klávesy F6, dokud nebude dozvíme aktuálně vybrané složce a pak stiskněte nahoru nebo šipka dolů, dokud uslyšíte složce potřebujete.

 2. Když stisknete shift + F10, D. Uslyšíte: "Microsoft Outlooku, tlačítko Ano."

 3. Odstraňte složku trvale, stiskněte klávesu Enter.

Viz také

Vytváření seznamů s odrážkami nebo číslovaných seznamů v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Kontrola pravopisu a gramatiky v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky v Outlooku

Klávesové zkratky pro pohyb v poště v Outlooku

Používání klávesových zkratek pro přiblížení nebo oddálení v Outlooku

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet Outlooku pošta

Umožňuje Outlook 2016 pomocí klávesnice a VoiceOver předdefinované čtečka obrazovky Mac OS, vytvořte novou složku a přesouvat položky. Můžete taky přejmenovat, přesunout a odstranit složky.

Poznámky: 

V tomto tématu

Vytvořit novou složku

Můžete vytvořit novou složku uspořádat, například e-mailům podle předmětu nebo odesílatel.

 1. V hlavním zobrazení Outlook stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte "Tabulky" následovaný aktuálně vybrané složce a počet nepřečtené zprávy ve složce.

 2. Chcete-li vybrat umístění nové složky, stiskněte nahoru nebo šipka dolů, dokud uslyšíte umístění chcete.

  Například, pokud chcete vytvořit složku na stejné úrovni jako složky Doručená pošta, nahoru šipku opakovaným stisknutím klávesy uslyšíte "Outlooku." Pokud chcete vytvořit složku do jiné složky, stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud uslyšíte název složky, které chcete.

  Můžete změnit umístění složky později. Pokyny přejděte na přesunout do složky.

 3. Stiskněte Shift + příkaz + N. Uslyšíte: "Složky, bez názvu složky." Do textového pole název složky se zaměřuje.

 4. Zadejte název nové složky a stiskněte klávesu Enter.

Přesunutí e-mailů do složky

 1. Přejděte k e-mailu, který chcete přesunout do složky.

 2. Stiskněte Shift + příkaz + M. Uslyšíte: "Zvolit složky."

 3. Začněte psát název složky, které chcete. Seznam složek se aktualizuje při psaní.

 4. Stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud uslyšíte název složky a stiskněte klávesu Enter.

Přejmenování složky

 1. V hlavním zobrazení Outlook stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte "Tabulky" následovaný aktuálně vybrané složce a počet nepřečtené zprávy ve složce.

 2. Stiskněte nahoru nebo šipka dolů, dokud uslyšíte složce chcete přejmenovat a stiskněte klávesu Enter.

 3. Zadejte nový název složky a stiskněte klávesu Enter.

Přesunutí složky

 1. Přejděte na složku, kterou chcete přesunout, stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte aktuálně vybrané složce a stiskněte klávesu nahoru nebo šipka dolů, dokud uslyšíte složce potřebujete.

 2. Otevřete místní nabídku, stiskněte ovládací prvek + možnost + Shift + M.

 3. V nabídce stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud uslyšíte "Přesunout složku" a stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte: "Zadejte název cílové složky do pole Hledat."

 4. Začněte psát název cílové složky. Seznam výsledků hledání se aktualizuje při psaní.

 5. Stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud uslyšíte cílovou složku a potom stiskněte klávesu Enter.

Odstranění složky

Odstranění složky se nejprve přesune do složky KošOutlook. Pokud chcete trvale odstranit složku, můžete vyprázdnění koše složku nebo samostatně odstranit jenom jednu složku ze složky Koš .

Při odstranění složky také odstraňujete všechno, co do něj.

Přesunutí do složky do složky Koš

Pokud jste přesunete do složky do složky Koš , můžete pořád vyvolat ho můžete přesunout do jiné složky. Pokyny přejděte na přesunout do složky.

 1. V hlavním zobrazení Outlook stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte "Tabulky" následovaný aktuálně vybrané složce a počet nepřečtené zprávy ve složce.

 2. Stiskněte nahoru nebo šipka dolů, dokud uslyšíte složce chcete odstranit a stiskněte klávesu příkaz + Delete. Uslyšíte: "Odstranit". Složky se přesune do složky Koš . Fokus přesune do seznamu zpráv.

Vyprázdnění složky Koš

Po vyprázdnění složky Koš všechny položky v něm se trvale odstraní.

 1. Přejděte do složky Koš stisknutím klávesy Tab, dokud nebude dozvíme aktuálně vybrané složce a pak stiskněte nahoru nebo šipka dolů, dokud uslyšíte "Koše."

 2. Otevřete místní nabídku, stiskněte ovládací prvek + možnost + Shift + M.

 3. V nabídce stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud nebude dozvíme "Vyprázdnit složku" a stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte: "Opravdu chcete odstranit všechny zprávy ve složce."

 4. Pokud chcete trvale odstranit obsah složky Koš , stiskněte klávesu Tab. Uslyšíte: "Odstraňte." Stiskněte klávesu Enter.

Odstranění jedné složky ze složky Koš

Pokud nechcete odstranit všechny položky ze složky Koš , můžete odstranit jedné složky samostatně.

 1. Pokud chcete přejít do složky chcete trvale odstranit, a stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte aktuálně vybrané složce a stiskněte klávesu nahoru nebo šipka dolů, dokud uslyšíte složce potřebujete.

 2. Stisknutím klávesy příkaz + Delete. Uslyšíte: "Opravdu chcete trvale odstranit vybranou složku."

 3. Pokud chcete trvale odstranit složku, stiskněte klávesu Tab. Uslyšíte: "Odstraňte." Stiskněte Enter.

Viz také

Vytváření seznamů s odrážkami nebo číslovaných seznamů v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Kontrola pravopisu a gramatiky v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky Outlooku pro Mac

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet Outlooku pošta

Pomocí Outlook 2016 VoiceOver čtečka obrazovky předdefinovaná v iOS, vytvořte novou složku a přesouvat položky.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte iPhone. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro iPad.

V tomto tématu

Vytvořit novou složku

Můžete vytvořit novou složku uspořádat, například e-mailům podle předmětu nebo odesílatel.

 1. Přejděte do libovolné e-mailu a potom poklepejte obrazovku a otevřete ho.

 2. V e-mailu, potáhněte prstem doleva, dokud uslyšíte "Další akce konverzace, tlačítko," a potom poklepejte na obrazovce.

 3. V nabídce Možnosti potažením prstu doprava, dokud dozvíme "Přesunutí tlačítka" a potom poklepejte na obrazovce.

 4. Pokud chcete vytvořit novou složku, uslyšíte potažením prstu doprava, dokud "Vytvořit novou složku" a potom poklepejte na obrazovce. Uslyšíte: "vytvořit upozornění, textové pole, upravuje."

 5. Použití klávesnice na obrazovce zadejte název nové složky.

 6. Až budete mít Hotovo, potáhněte prstem doleva, dokud uslyšíte "Tlačítko Vytvořit" a potom poklepejte na obrazovce. Vytvoření složky a přesune fokus do dialogového okna přesunout konverzaci .

Přesunutí e-mailů do složky

 1. Přejděte k e-mailu, který chcete přesunout do složky a potom poklepejte na obrazovce a otevřete ho.

 2. V e-mailu, potáhněte prstem doleva, dokud uslyšíte "Další akce konverzace, tlačítko," a potom poklepejte na obrazovce.

 3. V nabídce Možnosti potažením prstu doprava, dokud dozvíme "Přesunutí tlačítka" a potom poklepejte na obrazovce.

 4. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude slyšet složku, kterou má a potom poklepejte na obrazovce. E-mailu se přesune do vybrané složky.

Viz také

Kontrola pravopisu a gramatiky v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet Outlooku pošta

Vytvoření nové složky a přechod položky pomocí funkce TalkBack, z předdefinovaných Android obrazovky Outlook 2016.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Androidem. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet s Androidem.

V tomto tématu

Vytvořit novou složku

Můžete vytvořit novou složku uspořádat, například e-mailům podle předmětu nebo odesílatel.

 1. Přejděte do libovolné e-mailu a potom poklepejte obrazovku a otevřete ho.

 2. V e-mailu potáhněte prstem doleva, dokud nebude dozvíme "Tlačítko Další možnosti" a potom poklepejte na obrazovce.

 3. V nabídce Možnosti potažením prstu doprava, dokud dozvíme "Přesunout do složky" a potom poklepejte na obrazovce. Uslyšíte: "Přesunout konverzaci."

 4. Pokud chcete vytvořit novou složku, uslyšíte potažením prstu doprava, dokud "Vytvořit novou složku" a potom poklepejte na obrazovce. Uslyšíte: "název nové složky, textové pole."

 5. Použití klávesnice na obrazovce zadejte název složky.

 6. Až budete mít Hotovo, přetáhněte jedním prstem přes obrazovku můžete uslyšíte "Tlačítko Hotovo" a potom poklepejte na obrazovce. Tlačítko Hotovo se nachází v pravém dolním rohu obrazovky.

  Složka vytvořili a vybráno v dialogovém okně přesunout konverzaci .

Přesunutí e-mailů do složky

 1. Přejděte k e-mailu, který chcete přesunout do složky a potom poklepejte na obrazovce a otevřete ho.

 2. V e-mailu potáhněte prstem doleva, dokud nebude dozvíme "Tlačítko Další možnosti" a potom poklepejte na obrazovce.

 3. V nabídce Možnosti potažením prstu doprava, dokud dozvíme "Přesunout do složky" a potom poklepejte na obrazovce. Uslyšíte: "Přesunout konverzaci."

 4. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude slyšet složku, kterou má a potom poklepejte na obrazovce. Vyberete složku.

 5. K přesunutí e-mailu do složky, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Tlačítko OK" a potom poklepejte na obrazovce. Uslyšíte: "Konverzace přesunuty."

Viz také

Vložení obrázku v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet Outlooku pošta

Umožňuje Outlook Web App čtečkou klávesnice a obrazovky vytvoření nové složky a přesouvat položky. Jsme ho otestovali s programem Předčítání, ale může pracovat s jiné obrazovky, dokud se řídí podle běžné standardy usnadnění a postupy. Můžete taky přejmenovat nebo odstranit složky.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

 • Při používání aplikace Outlook Web App doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Outlook Web App běží ve webovém prohlížeči, a tak se klávesové zkratky liší od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k přechodu na příkazy a z příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Kromě toho běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, ne pro Outlook Web App.

 • Outlook.office.com (Outlook na webu) právě aktualizujeme. Někteří lidé už používají nový Outlook, pro jiné bude výchozím prostředím klasická verze, dokud aktualizaci nedokončíme. Další informace najdete v článku o získání pomoci s novým Outlookem na webu. Vzhledem k tomu, že pokyny v tomto tématu platí pro nové prostředí, doporučujeme vám, abyste přešli z klasického prostředí na nový Outlook. Pokud budete chtít přejít na nový Outlook, stiskněte opakovaně Ctrl+F6, dokud neuslyšíte, že jste na příkazu Vyzkoušejte nový Outlook, a pak stiskněte Enter. Pokud místo toho uslyšíte jenom to, že jste na panelu nástrojů Příkazy, znamená to, že už používáte nový Outlook.

V tomto tématu

Navigační podokno složek

Chcete-li začít pracovat s nimi v Outlook Web App, budete muset nejdřív zkontrolujte, že je zobrazeno navigační podokno složek.

V hlavním zobrazení Outlook Web App stisknutím klávesy Tab, dokud nebude dozvíme "Přepnout levém podokně" a stiskněte klávesu Enter zapnout nebo vypnout navigačního podokna. Pokud uslyšíte "Složky Doručená pošta" po stisknutí klávesy Enter, byla v navigačním podokně přepnete na.

Vytvořit novou složku

Můžete vytvořit novou složku uspořádat, například e-mailům podle předmětu nebo odesílatel.

 1. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude dozvíme "Navigační podokno" a potom stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte aktuálně vybrané složce.

 2. Udělejte něco z tohoto:

  • K vytvoření nové složky, stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud nebude dozvíme "Nová složka" a stiskněte klávesu Enter.

  • Vytvoření nové podsložky do existující složky, stiskněte nahoru nebo šipka dolů, dokud uslyšíte složce chcete podsložku, kterou chcete přidat a stiskněte kombinaci kláves Alt + Shift + F10 zobrazíte místní nabídku. V nabídce stiskněte nahoru nebo dolů klávesu se šipkou dokud dozvíme "Vytvoření nové podsložky" a stiskněte klávesu Enter.

 3. Zadejte název nové složky a stiskněte klávesu Enter.

Přesunutí e-mailů do složky

 1. Přejděte k e-mailu, který chcete přesunout do složky.

 2. Stiskněte Shift + Tab, dokud dozvíme "Příkaz nástrojů" a potom stisknutím klávesy šipka doprava, dokud nebude dozvíme "Přesunout do" a stiskněte klávesu Enter.

 3. V podnabídce stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud uslyšíte složky a stiskněte klávesu Enter.

  Tip: Pokud je složka není v seznamu stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud uslyšíte "Otevřít všechny složky" a stiskněte klávesu Enter. Stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud uslyšíte složky a stiskněte klávesu Enter jej vyberte.

Přejmenování složky

 1. Stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte "Navigační podokno" a stiskněte klávesu Tab, dokud nebude dozvíme aktuálně vybrané složce a pak stiskněte nahoru nebo šipka dolů, dokud uslyšíte složce chcete přejmenovat.

 2. Otevřete místní nabídku, stiskněte kombinaci kláves Alt + Shift + F10.

 3. V nabídce stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud nebude dozvíme "Přejmenovat, položka nabídky" a stiskněte klávesu Enter.

 4. Zadejte nový název složky a stiskněte klávesu Enter.

Odstranění složky

Odstranění složky se nejprve přesune do složky Odstraněná pošta v Outlook. Pokud chcete trvale odstranit složku, můžete vyprázdnění složky Odstraněná pošta nebo samostatně odstranit jenom jednu složku ze složky Odstraněná pošta .

Při odstranění složky také odstraňujete všechno, co do něj.

Přesunutí do složky Odstraněná pošta

 1. Stisknutím klávesy Tab, dokud dozvíme "Navigační podokno" a potom stiskněte klávesu Tab, dokud nebude dozvíme aktuálně vybrané složce a pak stiskněte nahoru nebo šipka dolů, dokud uslyšíte složce chcete odstranit.

 2. Otevřete místní nabídku, stiskněte kombinaci kláves Alt + Shift + F10.

 3. V nabídce stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud nebude dozvíme "Odstranit položku nabídky" a stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte: "Odstranit dialogové okno složky".

 4. Přejděte na složku a její obsah složky Odstraněná pošta , stiskněte klávesu Enter.

Vyprázdnění složky Odstraněná pošta

Po vyprázdnění složky Odstraněná pošta se trvale odstraní všechny položky v nich.

 1. Přejděte do složky Odstraněná pošta , stisknutím klávesy Tab, dokud dozvíme "Navigační podokno" a potom stiskněte klávesu Tab, dokud dozvíme aktuálně vybrané složce a potom stiskněte klávesu nahoru nebo dolů klávesu se šipkou dokud dozvíme: "Odstraněná pošta."

 2. Otevřete místní nabídku, stiskněte kombinaci kláves Alt + Shift + F10.

 3. V nabídce stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud nebude dozvíme "Vyprázdnit složku" a stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte: "Odeberete <number>."

 4. Pokud chcete trvale odstranit všechny položky ve složce, stiskněte klávesu Enter.

Odstranění jedné složky ze složky Odstraněná pošta

Pokud nechcete odstranit všechny položky ve složce Odstraněná pošta , můžete odstranit jedné složky samostatně.

 1. Stisknutím klávesy Tab, dokud dozvíme "Navigační podokno" a potom stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte aktuálně vybrané složce a stiskněte klávesu nahoru nebo šipka dolů až uslyšíte "Odstraněná pošta, sbalené."

 2. Rozbalte složku, stisknutím klávesy šipka vpravo.

 3. Stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud uslyšíte složku, kterou chcete odstranit.

 4. Otevřete místní nabídku, stiskněte kombinaci kláves Alt + Shift + F10.

 5. V nabídce stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud nebude dozvíme "Odstranit položku nabídky" a stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte: "Odstranit dialogové okno složky".

 6. Pokud chcete trvale odstranit složku a její obsah, stiskněte klávesu Enter.

Viz také

Kontrola pravopisu a gramatiky v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky pro Outlook na webu a Outlook.com

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet Outlooku pošta

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×