Práce s webovými částmi filtru

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Webové části filtru poskytují připojení k jiným webovým částem obsahujícím jednu nebo několik sad dat a umožňují změnu zobrazení těchto dat. Webová část filtru může být na stránce viditelná a použita pro zadání vstupu uživatele, například data nebo textu, nebo neviditelná, jako v případě filtru Aktuální uživatel, pomocí něhož jsou data filtrována na základě uživatele, který je v počítači přihlášen.

V tomto článku:

Základní informace

Typy filtrů

Použití filtrů

Přehled

Některé webové části filtru filtrují data automaticky, v případě jiných mohou uživatelé pracující s příslušnou stránkou zadat hodnoty nebo vybrat hodnoty v seznamu. Webové části filtru jsou navrženy pro práci s daty Služeb pro analýzu serveru Microsoft SQL Server 2005, se seznamy Microsoft Office SharePoint Server 2007SharePoint, s daty uloženými v katalogu obchodních dat nebo s daty v sešitu načteném do webové části Excel Web Access.

Způsoby použití filtrů

V následujících dvou scénářích je popsáno možné použití filtrů ve službě Office SharePoint Server 2007.

  • Jan Svoboda hodlá měsíčně sestavovat hlášení o zisku vytvořeném z prodeje určitého výrobku. V minulosti by Jan zobrazil sestavu Služeb pro analýzu serveru SQL Server 2005 vytvořenou aplikací Contoso Sales a pak by informace ručně zkopíroval do e-mailové zprávy, kterou by odeslal členům svého týmu. Jan přidá stejnou sestavu služeb pro analýzu serveru SQL Server 2005 do své tabule společně s měsíční sestavou s informacemi o stížnostech zákazníků na jednotlivé produkty.

    Jan přidá webovou část, která umožní uživatelům tabule vybrat produkt, o který se zajímají. Vytvoří filtr zobrazující seznam produktů a připojí jej k nové měsíční sestavě stížností zákazníků podle produktů a k existující sestavě měsíčního obratu z jednotlivých produktů. Zobrazí-li členové jeho týmu danou stránku, zobrazí se výchozí produkt, který Jan pro sestavy nastavil, v seznamu však budou moci vybrat libovolný produkt. Po výběru jiného produktu se změní veškerá data ve všech připojených webových částech.

  • Jana Nováková, regionální ředitelka prodeje, používá tabuli oddělení k zobrazení měsíčních dat. Všimne si, že klíčový ukazatel výkonu (KPI), pomocí něhož je sledována spokojenost zákazníků, je ve žlutém poli, tzn. ve varovném režimu. Klepnutím na indikátor může přejít na webovou stránku se zobrazením indikátoru nebo vysvětlením daného stavu a třemi zprávami, v nichž je situace dále analyzována.

    Všechny prvky na stránce jsou filtrovány pro oddělení, v němž Jana pracuje. Další vedoucí v Janině podniku mohou zobrazit stejnou tabuli, jejich zobrazení však bude filtrováno, a tedy i přizpůsobeno, pro jejich oddělení.

Začátek stránky

Typy filtrů

Použitý typ webové části filtru a způsob jeho použití závisí na zdroji dat, požadovaném typu interakce uživatele a požadovaném výsledku. Služba Office SharePoint Server 2007 poskytuje devět filtrů a webovou část Akce filtru, což je tlačítko, které lze přidat na stránku a umožnit uživatelům zvolit, kdy budou data na stránce obnovena.

Následující filtr, který webových částí umožňují webová část stránky ručně zadejte hodnoty:

Webová část

Popis

Filtr kalendářních dat

Je možné zadat výchozí hodnotu nebo hodnotu ponechat nevyplněnou. Uživatelé mohou vybrat datum v rozevíracím kalendáři nebo zadat hodnotu ve formátu m/d/rrrr do pole zobrazeného na stránce webové části.

Filtr řetězce dotazu (URL)

Umožňuje přidávání filtrů do adresy URL v odkazech na tabuli z jiných stránek.

Filtr textu

Je možné zadat výchozí hodnotu nebo zadání hodnoty požadovat od uživatelů.

Následující webové části filtru umožňují vybrat hodnotu v seznamu:

Webová část

Popis

Filtr voleb

Pomocí filtru voleb je možné zadat hodnoty v podokně nástrojů webové části. Uživatelé vybírají jednu z hodnot v rozevírací nabídce zobrazené na stránce webové části.

Filtr katalogu obchodních dat

Pomocí této webové části lze zvolit entitu z katalogu obchodních dat a pak určit Sloupec hodnoty. Dále je možné přidat Sloupec popisu.

Pokud je například entitou objekt Výrobky, objektem Název mohou být entity Aplikace AdventureWorks a Sloupec hodnoty. Přidáte-li Sloupec popisu, bude konečným výsledkem na stránce webové části ovládací prvek pro výběr, v němž může uživatel pomocí rozevírací nabídky hledat produkty podle hodnot Popis, Klíč nebo Název.

Filtr seznamů serveru SharePoint

Při konfiguraci tohoto filtru je odkazováno na seznam serveru SharePoint a je určena hodnota sloupce, například název, popis, datum nebo typ dokumentu. Uživatelé mohou seznam procházet a zvolit určený typ položky.

Filtr služby pro analýzu serveru SQL Server 2005

Pomocí tohoto filtru lze vybrat datové připojení z webové části na aktuální stránce webové části nebo z knihovny datových připojení služby SharePoint či knihovny datových připojení sady Office. K zobrazení výsledků na stránce webové části je pak třeba určit dimenzi a hierarchii.

Následující webové části filtru automaticky filtrují stránku webové části:

Webová část

Popis

Filtr aktuálního uživatele

Poskytuje přihlašovací jméno aktuálního uživatele nebo vybranou vlastnost profilu služby SharePoint. Poskytuje vybraný parametr řetězce dotazu.

Filtr řetězce dotazu (URL)

Tento filtr předává pevné hodnoty konfigurované v podokně nástrojů.

Filtr polí stránky

Poskytuje hodnotu sloupce v řádku seznamu, k němuž je přidružena aktuální stránka.

Začátek stránky

Použití filtrů

Filtr je možné použít po provedení následujících třech kroků:

  • přidání filtru na stránku webové části,

  • konfigurace nastavení filtru,

  • (nepovinné) připojení filtru k jiným webovým částem na stránce.

Přidání filtru na stránku webové části

Přidání webové části filtru na stránku webové části se podobá přidání libovolné jiné webové části. Je-li použit filtr vyžadující vstup uživatele, je vhodné zvážit umístění webové části na stránce. Kromě toho je název zadaný pro filtr v podokně nástroje použit na stránce jako popis textového pole nebo nabídky.

Konfigurace nastavení filtru

Nastavení filtru pomocí podokna nástrojů webové části. Každé podokno obsahuje různé možnosti v závislosti na typu filtr, který vytváříte.

Další informace o konfiguraci nastavení filtru, naleznete v následujících článcích:
připojení webové části filtru k webové části Seznam
připojení webové části Filtr k webová část zobrazení dat

Připojení filtru k jiné webové části na stránce

Webovou část filtru může být nutné připojit k jiné webové části na stránce. Tímto případem je například situace, kdy jsou filtry použity s webovými částmi Excel Web Access. Můžete připojit webové části filtru, které jsou pro uživatele viditelné nebo neviditelné. V případě viditelné webové části filtru může být vyžadován vstup od uživatele, který stránku zobrazuje, například výběr položky v seznamu výrobků. Neviditelná webová část filtru, například filtr Aktuální uživatel, automaticky filtruje připojená data na základě identity osoby, která je k počítači přihlášena.

Pokud je připravený k připojení k jiné webové části na stránce filtr, je zobrazen v nabídce Nabídka Webová část nabídka připojení. Propojení webové části filtru a jiné webové části na stránce můžete zahájená z obou směrech.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×