Office
Přihlásit se

Práce s webovými částmi filtru

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Webové části filtru mění zobrazení dat v jiné webové části na základě určitých kritérií. Webová část filtru může například způsobit, že se ve finanční zprávě zobrazí pouze hodnoty z určitého roku nebo že se v seznamu studentů ve třídě zobrazí pouze jména studentů, kteří dokončili konkrétní přiřazený úkol.

Webová část filtru může na stránce zobrazit ikonu filtru a za účelem vytvoření kritérií filtru požadovat zadání uživatele, například datum nebo text. Alternativní možností je automatická činnost filtru; filtr se na stránce nemusí zobrazit a může používat kritéria filtrování, která jsou dodána z třetí webové části, například aktuálního filtru uživatelů. Webové části filtru, které nejsou na stránce viditelné, se označují jako kontextové webové části; filtrují výsledky automaticky bez uživatelského vstupu.

Webové části filtru spolupracují se seznamy služby SharePoint, daty ze služby Microsoft SQL Server verze 2005 a 2008 Analysis Services a daty, která jsou uložena ve službě Podnikové připojení.

V tomto článku

Způsoby použití filtrů

Typy filtrů

Použití filtrů

Způsoby použití filtrů

Následující scénáře znázorňují dva z řady způsobů, kterými lze webové části filtru používat:

  • Petr Novák chce komunikovat příjmy podle produktu měsíčně. Z historických důvodů Jan zobrazit SQL Server Analysis Services sestavy vytvořené pomocí aplikace Contoso prodeje a pak zkopírovat informace do-mailu členům svého týmu.

    Teď Jan přidá stejné sestavy služby SQL Server Analysis Services do své tabule měsíčně, spolu s sestavy zobrazující stížností zákazníků podle produktu. Jan Přidá filtr webové části tak, aby uživatelé řídicího panelu můžete vybrat, v jakém jsou zájem o produktu. Tahle Nastaví filtr zobrazíte seznam produktů a připojení filtru nové stížností zákazníků podle produktu měsíční sestava a existující výnosy produktu sestavou měsíc. Při jeho členy týmu zobrazení stránky, můžete data zobrazit na výchozí výrobku, které Jan nastavit pro zprávy, ale jsou také můžete vybrat libovolný produkt ze seznamu. Když člen týmu vybere k jinému produktu, změně filtru všechna data v žádném z propojeným webovým částem.

  • Jana Nováková, regionální ředitelka prodeje, používá tabuli oddělení k zobrazení měsíčních dat. Všimne si, že klíčový ukazatel výkonu (KPI), pomocí něhož je sledována spokojenost zákazníků, je ve žlutém poli, tzn. ve varovném režimu. Klepnutím na indikátor může přejít na webovou stránku se zobrazením indikátoru nebo vysvětlením daného stavu a třemi zprávami, v nichž je situace dále analyzována.

    Filtr se zobrazí jenom ty prvky stránky, specifické pro dělení na Jana. Další manažerům v prvku Jana společnosti můžete zobrazit stejné řídicích panelů, ale jejich zobrazení se liší. Filtr přizpůsobí každé zobrazení pro konkrétní dělení.

Začátek stránky

Typy filtrů

Typ webovými částmi filtru použijete a jak je používat závisí na zdroj dat typu interakce, které chcete od uživatele a výsledky, které chcete. Existují devět typy filtry dodávané s Microsoft SharePoint Server 2010 spolu s webovou část akce filtru, která umožňuje přidat tlačítko filtru na stránku, aby uživatelé mohli vybrat při aktualizaci dat na stránce.

Následující webové části filtru umožňují uživatelům ručně zadat hodnoty sloužící k filtrování dat zobrazených na stránce:

Webová část

Popis

Filtr kalendářních dat

Je možné zadat výchozí hodnotu nebo hodnotu ponechat nevyplněnou. Uživatelé mohou vybrat datum v rozevíracím kalendáři nebo zadat hodnotu ve formátu m/d/rrrr do pole zobrazeného na webové stránce.

Filtr textu

Je možné požadovat zadání textu od uživatelů nebo zadat výchozí text.

Následující webové části filtru umožňují uživatelům vybrat položku ze seznamu hodnot:

Webová část

Popis

Filtr voleb

Pomocí filtru voleb je možné zadat hodnoty v podokně nástrojů webové části. Uživatelé vybírají jednu z hodnot v rozevírací nabídce zobrazené na stránce.

Filtr služby Připojení obchodních dat

Pomocí této webové části lze zadat seznam hodnot z katalogu obchodních dat a pak určit Sloupec hodnoty. Dále je možné přidat Sloupec popisu.

Pokud je například entitou objekt Výrobky, objektem Název mohou být entity Aplikace AdventureWorks a Sloupec hodnoty. Přidáte-li Sloupec popisu, přidá tato webová část filtru dialogové okno pro výběr, v němž může uživatel pomocí rozevíracího seznamu vyhledat produkty podle hodnot Popis, Klíč nebo Název.

Filtr seznamů služby SharePoint

Při konfiguraci tohoto filtru je odkazováno na seznam služby SharePoint a je určena hodnota sloupce, například název, popis, datum nebo typ dokumentu. Uživatelé mohou seznam procházet a zvolit určený typ položky.

Filtr služby SQL Server Analysis Services

Pomocí tohoto filtru lze vybrat datové připojení z webové části na aktuální webové stránce nebo z knihovny datových připojení služby SharePoint či knihovny datových připojení systému Office. Poté je třeba třeba určit dimenzi a hierarchii. Uživatelé mohou vybírat z výsledného seznamu hodnot.

Tyto webové části filtru automaticky filtrují data, která se na webové stránce zobrazují:

Webová část

Popis

Filtr aktuálního uživatele

Poskytuje přihlašovací jméno aktuálního uživatele nebo vybranou vlastnost profilu služby SharePoint.

Filtr řetězce dotazu (URL)

Předává pevné hodnoty z jiného zdroje, který lze konfigurovat v podokně nástrojů.

Filtr polí stránky

Poskytuje hodnotu sloupce v řádku seznamu, který je přidružen k aktuální stránce.

Začátek stránky

Použití filtrů

Filtr je možné použít po provedení následujících třech kroků:

  • Přidání filtru na webovou stránku

  • Konfigurace nastavení filtru

  • (Nepovinně) Připojení filtru k jiným webovým částem na stránce

Přidání webové části filtru na stránku

Přidání webové části filtru na stránku se podobá přidání libovolné jiné webové části na stránku. Je-li použit filtr vyžadující vstup uživatele, je vhodné zvážit umístění webové části na stránce. Kromě toho je název zadaný pro filtr v podokně nástrojů použit na stránce jako popis textového pole nebo nabídky.

Konfigurace nastavení filtru

Nastavení webové části filtru je možné provést pomocí podokna nástrojů webové části. Každé podokno obsahuje jiné možnosti v závislosti na typu nastavovaného filtru.

Připojení filtru k jiné webové části na stránce

Používanou webovou část filtru může být nutné připojit k jiné webové části na stránce. Tímto případem je například situace, kdy jsou filtry použity s webovými částmi Excel Web Access. Můžete připojit webové části filtru, které jsou pro uživatele viditelné nebo neviditelné. V případě viditelné webové části filtru může být vyžadován vstup od uživatele, který stránku zobrazuje, například výběr položky v seznamu výrobků. Neviditelná webová část filtru, například filtr Aktuální uživatel, automaticky filtruje data v cílové webové části na základě identity osoby, která je k počítači přihlášena.

Pokud je k dispozici filtr, který lze připojit k jiné webové části na stránce, je v nabídce webové části k dispozici nabídka Připojení. Připojení mezi webovou částí filtru a jinou webovou částí na stránce lze vytvořit z kterékoli z těchto dvou webových částí.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×