Práce s webem Centrum sestav

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Microsoft Office SharePoint Server 2007 obsahuje šablony webu Centrum sestav, které organizace můžete použít k vytvoření webu pro správu sestav a zobrazení a práce s daty business intelligence. Organizace můžete vytvářet webem Centrum sestav pro sloučení přístup k datům business intelligence v centrálním umístění. Vytvořený ze šablony webu Centrum sestav weby obsahují funkce, které usnadňují:

  • uspořádat a spravovat tabulky, sestavy a datová připojení,

  • vytvářet klíčové ukazatele výkonu (KPI) za účelem měření průběhu ve vztahu k obchodním cílům,

  • zobrazovat obchodní data na dynamických personalizovaných tabulích.

V závislosti na potřebám vaší organizace, můžete vytvořit webem Centrum sestav obecně předvádění business intelligence informace ve vaší organizaci, nebo můžou omezit přístup k webu Centrum sestav k určitým týmům nebo skupiny, které musí pracovat s Tento business data.

Poznámka: Tento článek odkazuje na Sharepointový web příklad vytvořil Adventure Works fiktivní společnost, která vyrábí jízdní kola na kolo součásti a bicycling příslušenství.

Na Adventure Works prodejů oddělení používá webem Centrum sestav k vytváření, sledovat, sdílení a ukládání dat prodeje a finanční oddělení. Členové týmu práce s Microsoft Office Excel 2007 sešity, které jste publikovali na web Centrum sestav jako interaktivních sestav pomocí služeb Excel Services, technologie Office SharePoint Server 2007. Taky můžete sledovat průběh prodeje podle monitorování klíčových ukazatelů výkonu a zkontrolujte informace o prodeji v přizpůsobených řídicí panely. Na následujícím obrázku vidíte domovské stránce webu Centrum sestav oddělení, který byl upraven zobrazit webovou část klíčového ukazatele výkonu zobrazující informace o čtvrtletním prodeji.

Centrum sestav obchodního oddělení

Správa tabulek, sestav a datových připojení

Web Centrum sestav obsahuje několik funkcí, které můžete uspořádat nejen sestavy, ale i připojení k externím zdrojům dat, které mohou použít tyto sestavy.

Knihovna sestav

V knihovně sestavy na webu Centrum sestav je centrální místo, kde můžete vytvořit a uložit sestavy (Office Excel 2007 sešity) a stránek řídicího panelu. Sestavy a stránek řídicího panelu jsou výchozí typy obsahu k dispozici pro knihovnu sestavy. Při publikování sešitu aplikace Excel na knihovnu sestavy v Centru zpráv je jediným klepnutím otevřete v zobrazení prohlížeče, ve kterém je pohodlný způsob, jak sešit zobrazit bez ho přidáte na stránku webových částí. Následující obrázek ukazuje sestavu v okně prohlížeče.

Sestava v okně prohlížeče

Stránky řídicího panelu obsahuje jeden nebo více webových částí, třeba obchodní data webových částí, webové části Excel Web Access nebo webových částí, klíčového ukazatele výkonu, které můžete filtrovat se dají poskytnout jednotné ale flexibilní zobrazení dat a obsah z několika různých zdrojů. Knihovna sestav snadno spravovat mnoho sestavy a řídicí panely. Následující obrázek znázorňuje v nabídce zobrazení pro knihovnu sestavy, které můžete použít k filtrování zobrazení pro zobrazení sestavy, stránky řídicího panelu nebo veškerý obsah uložený v knihovně.

Zobrazení aktuálních sestav

Knihovna datových připojení

Knihovna datových připojení, což je speciální knihovna dokumentů služby SharePoint, který usnadňuje ukládat, zabezpečené, sdílet a spravovat soubory Office data connection (s příponou .odc) obsahuje taky webem Centrum sestav. Soubor s příponou .odc je typ datového připojení souboru, který se používá ve formátu HTML, XML pro uložení informací připojení k externím zdrojům dat, například obchodní aplikace nebo databáze. Můžete zobrazit nebo upravovat obsah souboru s příponou .odc v jakémkoli textovém editoru.

Například pokud má vaše organizace Excelových sešitů, která se připojují k informacím v jedné nebo více externím zdrojům dat, například databáze nebo v datové krychli OLAP, a potom tyto údaje připojení obsahují informace o tom, jak najít přihlásit, dotazu a přístup k externím datům zdroj. I když tyto informace připojení mohou být uloženy v samotném sešitě, často uložený v souboru s příponou .odc, zvlášť když data je sdílen většího počtu uživatelů a informace o připojení musí být aktualizovány. Uložením tyto soubory s příponou .odc do knihovny datových připojení na webu Centrum sestav zajistíte, že všechny datové soubory připojení potřeb organizace pro své zprávy jsou na jednom centrálním místě, kde jsou lze snadno spravovat, aktualizují a opětovné použití pro nové sestavy. Následující obrázek znázorňuje souborů v knihovně datových připojení.

Knihovna datových připojení

Kalendář sestav a odkaz knihovny

Webem Centrum sestav také funkcemi některé další nástroje pro správu sestavy a business intelligence data. Kalendář sestav můžete naplánovat vytváření zprávy nebo sdělování informací o četnost, ke kterému jsou sestavy vytvořené nebo aktualizovat, postupujte takto. Můžete použít knihovnu odkaz ukládat a sdílet informace související s proces pro lidi, kteří svůj web.

Používání klíčových ukazatelů výkonu ke komunikaci cíle a stavu

Klíčový ukazatel výkonu je snadno pochopit grafického indikátoru, která informuje uživatele o průběhu proti předdefinované míra nebo cíl. Klíčové ukazatele výkonu jsou důležité nástroje, které pomáhají týmů, vedoucí a firmy rychle porovnat daří plnit možné měřit cílům.

Například klíčový ukazatel výkonu umožňuje semaforu ikony naznačují, že je vyšší než specifickým obchodním úsilí, schůzky nebo nesplnila cíle. Oddělení prodeje společnosti Adventure Works používá seznamu klíčových ukazatelů výkonu ke sledování daří plnit jejich čtvrtletní prodeje cílům. Jestliže jejich celkové prodeje pro konkrétní fiskální čtvrtletí přesáhne přednastavené cíle, zobrazí se s ikonou semaforu zelené klíčového ukazatele výkonu pro dané čtvrtletí. Pokud Prodej celkem pro automatickém nesplňuje minimální cíle, zobrazí se s ikonou červené světlo klíčového ukazatele výkonu pro dané čtvrtletí. V opačném se zobrazí se ikona semaforu žlutá. Následující obrázek znázorňuje webovou část klíčového ukazatele výkonu, která se zobrazí na domovské stránce webu Centrum sestav pro prodejní oddělení čtvrtletní prodeje informace klíčového ukazatele výkonu.

Klíčové ukazatele výkonu pro čtvrtletní prodeje

Klíčové ukazatele výkonu větší rychlosti a efektivity vyhodnocení průběh klíčovými podnikovými cílům. Bez klíčových ukazatelů výkonu zaměstnanců a vedoucí musel painstakingly extrahovat data o výkonu a vyhodnocení tato data cílům a prezentovat data v sestavě samostatné pro vedoucí pracovníky firmy přemýšlet. Je aktuální stav bez způsob, jak rychle a automaticky vyhodnocení dynamických dat. S klíčové ukazatele výkonu můžete uživatelům, kteří potřebují zobrazíte aktuální výkonu rychle prohlížet sestavy na webu své firmy nebo i na jejich osobních webech najdete v článku relevantní indikátory.

Klíčové ukazatele výkonu připojení obchodních dat z různých zdrojů a pak pomocí webových částí, které pro se zobrazí tyto informace v seznamu klíčových ukazatelů výkonu nebo podrobné zobrazení jednoho klíčového ukazatele výkonu. Tyto webové části můžete přidávat do řídicího panelu webu Centrum sestav nebo zobrazené v ostatních seznamech a weby. Každý klíčového ukazatele výkonu přijme jednu hodnotu ze zdroje dat, z jedné vlastnosti nebo výpočtem průměry přes vybraná data a pak porovná daná hodnota proti předem vybraných hodnotu. Protože hodnoty se vypočítávají přes oblast dat místo zobrazující data ve formě seznamu klíčových ukazatelů výkonu obecně zvýšíte jeho přínos při jsou měření výkonu přes skupiny nebo projekty. Výpočtem oblasti dat pro konkrétní osobu, například seznam prodeje pro jednoho zaměstnance, ale můžete klíčového ukazatele výkonu vyhodnotit jednotlivé výkonu.

Vytvoření klíčového ukazatele výkonu, nejprve vytvořit seznam klíčových ukazatelů výkonu, do kterého můžete přidat jeden nebo více klíčových ukazatelů výkonu. Můžete vytvořit nový indikátory v seznamu klíčových ukazatelů výkonu pomocí některého z následujících akcí:

  • Data v seznamech služby SharePoint.

  • Data v sešitech aplikace Excel.

  • Data z Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services.

  • Ručně zadaných informací.

Vytvořit dynamické vizuální řídicí panely

Řídicí panely jsou jinak stránky webových částí, které zobrazení obchodních dat z mnoha různých zdrojů. Řídicí panely můžete zobrazit sestavy a klíčových ukazatelů výkonu o obchodních dat a obchodní procesy ve vaší organizaci. Data zobrazená v řídicích panelech lze automaticky filtrovat a filtrovaná podle vlastností vybrána tak, že uživatelé, povolení a analýza dat srovnávací napříč celou organizací.

Řídicí panely jsou skládající se ze obchodní data webových částí a webovými částmi filtru a webové části připojeni k firemním datům webové části Filtr. Některé webové části Filtr data filtrovat automaticky, zatímco ostatní webovými částmi filtru umožňují uživatelům k zadání hodnot nebo vyberte hodnoty ze seznamu a pak použijte tyto hodnoty po kliknutí na tlačítko Použít filtr na stránce. Tlačítko Použít filtr implementovaná jako jiné webové části, která je neviditelné na řídicím panelu, dokud jeden nebo více filtrů, které mají uživatel zadal hodnoty se přidají na stránku. Tlačítko Použít filtr a uživatel zadal filtry se zobrazí v zóně speciálního filtru v šabloně řídicího panelu.

Následující obrázek znázorňuje řídicí panel prodej na webu Centrum sestav obchodního oddělení pro Adventure Works. Tento řídicí panel zobrazí webová část klíčového ukazatele výkonu i sestavy informace ve webové části Excel Web Access.

Sales dashboard

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×