Office
Přihlásit se

Práce s třídami a objekty v diagramech statické struktury UML

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Přidání rozhraní třídy, komponenty nebo jiný prvek

 1. V diagramu statické struktury, diagramu komponent nebo diagramu nasazení přetáhněte na stránku výkresu obrazec Rozhraní typu Lupa (představovaný čárou a kroužkem).

 2. Připevněte koncový bod bez Vzhled spojovacího bodu – modrý křížek komponenty třídy nebo jiného prvku najeďte myší na kroužek připojení.

 3. Poklepejte na obrazec Rozhraní a přidejte název, operace a další hodnoty vlastností.

  Tip: Rozhraní můžete také znázornit pomocí obdélníkového obrazce Rozhraní, který se podobá třídě. Tento obrazec použijte tehdy, jestliže chcete zobrazit seznam operací rozhraní.

  Tip: Chcete-li změnit typ obrazce rozhraní, klepněte pravým tlačítkem myši na obrazec Rozhraní a klepněte na příkaz Zobrazit jako rozhraní typu Třída nebo na příkaz Zobrazit jako rozhraní typu Lupa.

Označení provádí vztah mezi třídy a rozhraní nebo jiný prvek

 1. V diagramu statické struktury klepněte pravým tlačítkem myši na libovolný obrazec třídy (Třída, Parametrizovaná třída, Nástroj nebo Metatřída), klepněte na příkaz Možnosti zobrazení obrazce a poté ve skupinovém rámečku Obecné možnosti zaškrtněte políčko Propojení realizace.

 2. Přichycením ovládací úchyt Ovládací úchyt uskutečňování odkazu na obrazci třídy bodu připojení Vzhled spojovacího bodu – modrý křížek rozhraní, předmětu nebo jiný prvek.

Přidání příjmů k třídění

 1. Poklepejte na obrazec představující třídění, ke kterému chcete přidat příjmy, a poté klepněte na kategorii Příjmy.

 2. Klepnutím na tlačítko Nový přidáte nový příjem.

 3. Klepněte na kategorii Příjem. Ve sloupci Příjem zadejte název příjmu. Ve sloupci Signál zvolte signál, na který bude třídění (připravené daným příjmem) reagovat, a poté zvolte další požadované hodnoty vlastností.

  Poznámka: Pokud má být určitý signál k dispozici v seznamu Signál, musí pro něj v modelu existovat prvek signálu.

 4. V kategorii Výjimky zvolte případné výjimky, které mohou být generovány příjmem.

  Poznámka: Pokud má být určitá výjimka k dispozici v seznamu Signál, musí pro ni v modelu existovat prvek výjimky.

 5. Přidejte případná omezení nebo hodnoty s příznaky a pak klepejte na tlačítko OK , dokud nezavřete dialogové okno Vlastnosti UML daného obrazce.

Přidání šablony parametry třídy

 1. Poklepejte na obrazec (Parametrizovaná třída, Třída, Nástroj, Metatřída nebo Vázaný prvek) představující prvek, ke kterému chcete přidat parametry, a poté klepněte na kategorii Parametry šablony.

 2. Klepnutím na tlačítko Nový přidáte nový parametr.

 3. Se seznamem parametrů šablony pracujte takto:

  • Chcete-li upravit stávající parametr, zadejte nový název do sloupce Parametr šablony.

  • Chcete-li upravit typ, klepněte v poli Typ, klepněte na šipku a vyberte typ v seznamu.

  • Chcete-li přidat dokumentaci, zadejte ji do pole Dokumentace.

 4. Klepnutím na tlačítko OK potvrdíte změny a zavřete dialogové okno Vlastnosti třídy UML.

  Tip: Z libovolné třídy lze vytvořit parametrizovanou třídu přidáním parametrů k obrazci třídy. Chcete-li u kteréhokoli obrazce třídy skrýt parametry, klepněte na obrazec pravým tlačítkem myši, klepněte na příkaz Možnosti zobrazení obrazce a v části Potlačit zaškrtněte políčko Parametry šablony.

Svázat parametry šablony třídy

 1. Přetáhněte obrazec Vázaný prvek ze vzorníku Statická struktura UML na stránku výkresu do blízkosti obrazce Parametrizovaná třída s parametry, u kterých chcete vytvořit vazbu.

 2. Přetáhněte obrazec vazba na stránku výkresu a připevněte koncový bod bez šipky na bod připojení Vzhled spojovacího bodu – modrý křížek na prvek vázaný.

 3. Připevněte koncový bod s šipkou obrazce Vazba ke spojovacímu bodu na obrazci Parametrizovaná třída.

 4. Poklepejte na obrazec Vazba a potom klepněte na položku Vázané argumenty.

 5. V oblasti Vázané argumenty vyberte parametr, ke kterému chcete vytvořit vazbu typu (pokud u parametru není určen žádný typ), nebo vyberte hodnotu (pokud u parametru je určen typ). Klepněte na tlačítko Vlastnosti, zvolte typ nebo zadejte požadovanou hodnotu a potom klepněte na tlačítko OK.

 6. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Vlastnosti vazby UML.

Atributy a operace přidružené k parametrizované třídě budou předány vázanému prvku. Nevázané parametry (bez určeného typu), které jsou přiřazeny třídě jako typy atributu nebo typy návratu operace, budou ve vázaném prvku nahrazeny typy určenými výše v kroku 5.

Vytvoření objektu jako instance třídy

 1. V diagramu statické struktury přetáhněte na stránku výkresu obrazec Třída, který bude představovat třídu, jejíž instancí má objekt být.

 2. Volitelné: Poklepáním na obrazec Třída otevřete dialogové okno Vlastnosti třídy UML. Klepněte na kategorii Atributy a poté klepněte na tlačítko Nový, které umožňuje přidávat ke třídě atributy. Klepněte na tlačítko OK a pak opět na tlačítko OK.

 3. Přetáhněte na stránku výkresu obrazec Objekt a poklepejte na něj.

 4. V dialogovém okně Vlastnosti objektu UML klepněte do pole Objekt a zadejte název objektu. V rozevíracím seznamu Třída vyberte třídu, jejíž instancí má daný objekt být.

 5. Klepněte na kategorii Hodnoty atributu a vyberte atribut, ke kterému chcete přidat hodnotu instance. Potom klepněte na tlačítko Vlastnosti. Zadejte hodnotu atributu.

 6. Klepněte na kategorii Propojení atributu, přidejte případné další hodnoty vlastností a klepněte na tlačítko OK.

 7. Opakujte kroky 5 a 6 pro všechny atributy, ke kterým chcete přidat hodnoty instancí, a pak klepněte na tlačítko OK.

Odstranění parametrů šablony z třídy

 1. Poklepejte na obrazec (Parametrizovaná třída, Třída, Nástroj, Metatřída nebo Vázaný prvek) představující prvek s parametry, které chcete odstranit, a poté klepněte na kategorii Parametry šablony.

 2. Vyberte parametr šablony, který chcete odstranit, klepněte na tlačítko Odstranit a poté na tlačítko OK.

Úprava parametrů šablony pro blok předmětu

 1. Poklepejte na obrazec (Parametrizovaná třída, Třída, Nástroj, Metatřída nebo Vázaný prvek) představující prvek s parametry, které chcete upravit, a poté klepněte na kategorii Parametry šablony.

 2. V seznamu Parametry šablony klepněte pro každý parametr, který chcete upravit, do pole Typ. Poté klepněte na šipku a vyberte v seznamu požadovaný typ.

  Poznámka: Atributům jako typům a operacím jako návratovým typům je možné přiřadit parametry bez určeného typu.

 3. V seznamu Parametry šablony zadejte pro každý parametr, který chcete upravit, nový název.

 4. Do pole Dokumentace zadejte požadovanou dokumentaci.

 5. Chcete-li přidat další parametr, klepněte na tlačítko Nový (a postupujte podle kroků 3 až 5), jinak zavřete dialogové okno Vlastnosti třídy UML klepnutím na tlačítko OK.

Skrytí oddílů atributů a operací třídy

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na obrazec Třída a poté klepněte na příkaz Možnosti zobrazení obrazce.

 2. V dialogovém okně Možnosti zobrazení obrazce UML zaškrtněte v části Potlačit políčko Atributy (tím skryjete oddíl atributů) a pak zaškrtněte políčko Operace (tím skryjete oddíl operací).

  Tip: Budete-li chtít oddíly atributů a operací znovu zobrazit, klepněte pravým tlačítkem myši na obrazec, klepněte na příkaz Možnosti zobrazení obrazce a zrušte zaškrtnutí políček Atributy a Operace.

Označení může odkazovat třídy v balíčku

 1. V diagramu balíčku přetáhněte obrazec Závislost na stránku výkresu.

 2. Připevněte koncový bod obrazce Závislost bez šipky ke spojovacímu bodu balíčku, který bude odkazovat na třídy v dalším balíčku.

 3. Přichycením závislost koncový bod se šipkou k bodu připojení Vzhled spojovacího bodu – modrý křížek balíčku, který obsahuje cílové třídy, které se odkazuje.

 4. Poklepáním na obrazec Závislost otevřete dialogové okno Vlastnosti závislostí UML.

 5. V oblasti Název zadejte název závislosti. V oblasti Stereotyp zvolte položku Import a potom klepněte na tlačítko OK.

Poznámka: Připojení balíčků se závislostí <<import>> pouze označuje, že na třídy lze vytvářet odkazy. Pro cílové třídy je ještě nutné nastavit vhodnou viditelnost.

Zobrazení implementace typu pomocí třídy implementace

 1. V diagramu statické struktury přetáhněte na stránku výkresu obrazec Třída. Poklepejte na obrazec.

 2. V dialogovém okně Vlastnosti třídy UML klepněte na kategorii Třída a zadejte název třídy. V rozevíracím seznamu Stereotyp vyberte položku Typ a klepněte na tlačítko OK.

 3. Přetáhněte na stránku výkresu další obrazec Třída a poklepejte na něj.

 4. V dialogovém okně Vlastnosti třídy UML klepněte na kategorii Třída a zadejte název třídy. V rozevíracím seznamu Stereotyp vyberte položku Třída implementace a klepněte na tlačítko OK.

 5. Klepněte na takto vytvořenou třídu implementace pravým tlačítkem myši a klepněte na příkaz Možnosti zobrazení obrazce. V dialogovém okně Možnosti zobrazení obrazce UML zaškrtněte ve skupinovém rámečku Obecné možnosti políčko Propojení realizace a klepněte na tlačítko OK.

 6. Přetáhněte ovládací úchyt Ovládací úchyt obrazce třídy implementaci vytvořit spojnici představující provádí relace.

 7. Připevněte koncový bod šipky uskutečňování spojnice k bodu připojení Vzhled spojovacího bodu – modrý křížek obrazce třídy představující typ.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×