Práce s offline datovými krychlemi

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

soubor offline datové krychle (CUB) ukládá data ve formuláři v datové krychli Online Analytical Processing (OLAP). Tato data představují část databáze OLAP ze serveru OLAP nebo ho může byly vytvořeny nezávisle na jakékoli databáze OLAP. Pokračovat v práci se sestavami kontingenčních tabulek a při serveru není k dispozici nebo odpojení ze sítě pomocí souboru offline datové krychle.

Poznámka zabezpečení: Dejte pozor, pomocí nebo distribuce souboru offline datové krychle, který obsahuje soukromé nebo důvěrné informace. Namísto souboru datové krychle zvažte uchovávání dat v sešitu tak, že používáte Správa přístupových práv k řízení přístupu k datům. Další informace najdete v tématu Správa přístupových práv k informacím v Office.

Při práci se sestavou kontingenční tabulky nebo kontingenčního grafu, který je založený na zdrojová data ze serveru OLAP, můžete zkopírovat zdrojová data do souboru samostatné offline datové krychle ve vašem počítači Průvodce Offline datové krychle. Vytvoření těchto offline souborů, musíte mít zprostředkovatele dat OLAP, který podporuje tuto možnost, třeba MSOLAP z Microsoft SQL Server Analysis Services na počítači nainstalovaný.

Poznámka: Vytvoření a použití te000126961 offline datové krychle soubory ze služby Microsoft SQL Server Analysis Services podléhá termín a licence vaší instalace Microsoft SQL Server. Podívejte se do příslušné informace o licencích verze SQL serveru.

Použití Průvodce Offline datové krychle

Vytvoření souboru offline datové krychle, použijte Průvodce Offline datové krychle vyberte podmnožinu dat z databáze OLAP a uložte ji. Sestavy nemá obsahovat všechna pole obsahující do souboru a můžete vybrat některou z dimenzí a datových polí, které jsou k dispozici v databáze OLAP. Jak udržet velikost souboru na minimum, může obsahovat jen tu část dat, která chcete-li zobrazit v sestavě. Nezadáte celý rozměry a u většiny typů rozměry, můžete také vynechat nižší úrovně podrobností a položky nejvyšší úrovně, které nemusíte zobrazit. Pro všechny položky, které obsahují, pole vlastností, které jsou k dispozici v databázi pro tyto položky jsou rovněž uloženo v souboru offline.

Přepnutí dat do offline režimu a potom uvedení data zpět do stavu online

Chcete-li provést následující kroky, je nejprve nutné vytvořit kontingenční tabulku nebo kontingenční graf založené na serverové databázi. Následně můžete z kontingenční tabulky či grafu vytvořit offline soubory datové krychle. Poté můžete podle potřeby přepínat mezi serverovou databází a offline souborem. Například si můžete vzít práci s sebou domů nebo na služební cestu v přenosném počítači a později počítač opět připojit ke své síti.

Následující postup obsahuje základní kroky pro převedení dat do offline režimu a následně zpět do online režimu.

 1. Vytvořte nebo otevřete kontingenční tabulky nebo Kontingenční graf založený na OLAP data, která chcete mít přístup v režimu offline.

 2. Vytvoření soubor offline datové krychle ve vašem počítači. Naleznete v části Vytvoření souboru offline datové krychle z databáze na serveru OLAP.

 3. Odpojte se od sítě a potom pracujte s offline souborem datové krychle.

 4. Opětovné připojení k síti a znovu souboru offline datové krychle. V části znovu připojit k souboru offline datové krychle k databázi serveru OLAP.

 5. Aktualizace souboru offline datové krychle novými daty a pak znovu vytvořte souboru offline datové krychle. Naleznete v části aktualizace a znovu souboru offline datové krychle.

 6. Opakujte tento postup od kroku 3.

Poznámka: Pokud je databáze OLAP rozsáhlá a chcete pomocí souboru datové krychle získat přístup k rozsáhlé podmnožině dat, je třeba zajistit dostatek místa na disku a zjistíte, že ukládání souboru může být časově náročné. Za účelem zvýšení výkonu zvažte vytvoření offline souboru datové krychle pomocí skriptu MDX.

 1. Klepněte na kontingenční tabulku, ke které chcete offline vytvořit soubor datové krychle. Můžete také klepnout na Přidružená kontingenční tabulka pro kontingenční graf. 

 2. Na kartě Analýza ve skupině výpočty klikněte na Nástroje OLAP a potom klikněte na Offline OLAP.

  Zobrazí se dialogové okno Nastavení datové krychle offline.

  Poznámka: Jestliže váš zprostředkovatel OLAP nepodporuje offline soubory datových krychlí, nebude příkaz OLAP offline k dispozici. Další informace získáte od zprostředkovatele OLAP.

 3. Klepněte na tlačítko Vytvořit datový soubor offline. Pokud offline soubor datové krychle pro sestavu již existuje, klepněte na tlačítko Upravit datový soubor offline.

  Zobrazí se průvodce Offline Cube Wizard pro vytvoření offline datové krychle.

 4. V kroku 1 průvodce klepněte na  tlačítko Další.

 5. V kroku 2 v průvodci vyberte každý dimenze z datové krychle na serveru, který obsahuje data, která chcete zahrnout do souboru offline datové krychle. Klikněte na pole Značka Plus u jednotlivých dimenzí a vyberte úrovně, které chcete zahrnout.

  Poznámky: 

  • V dimenzi nelze přeskočit střední úrovně.

  • Chcete-li zmenšit velikost souboru datové krychle, vynechejte nižší úrovně, které v kontingenční tabulce nepotřebujete zobrazit.

  • Je nutné zahrnout všechny dimenze, ve kterých jste seskupili položky tak, aby tato seskupení mohla být uchována v aplikaci Microsoft Office Excel při přepínání mezi databází na serveru a souborem v offline režimu.

  • Rozměry, které nemají Značka Plus pole neumožňuje vyloučení úrovně. Pouze můžete zahrnout nebo vyloučit tohoto typu dimenze.

 6. V kroku 3 v průvodci klikněte na pole Značka Plus u míry a vyberte pole, která chcete použít jako datových polí v sestavě. Vyberte aspoň jednu míru; rozměry přiřazené míru v opačném případě bude obsahovat žádná data. Pro každou dimenzi zařazený do kategorie míry klikněte na pole Značka Plus u dimenzi a klikněte na nejvyšší úrovni položky, které chcete zahrnout do souboru offline datové krychle.

  • Chcete-li omezit velikost souboru krychle, aby nebylo zabráno příliš velké místo na disku a byla zkrácena doba nutná k ukládání souboru, vyberte pouze položky, které v sestavě potřebujete zobrazit. Všechna pole vlastností, která jsou pro vybrané položky k dispozici, budou v datové krychli automaticky obsažena.

  • Pokud položky, které chcete zahrnout, chybějí, je možné, že jste v předchozím kroku nezahrnuli dimenzi, ve které jsou obsaženy. Klepněte v průvodci na tlačítko Zpět a vyberte chybějící dimenzi v kroku 2 průvodce. Potom se vraťte ke kroku 3.

   Poznámka: V Průvodci datovou krychlí OLAP jsou pro datová pole k dispozici pouze souhrnné funkce Součet, Počet, Minimum a Maximum.

 7. V kroku 4 průvodce zadejte název a umístění souboru s příponou CUB a potom klepněte na tlačítko Dokončit.

  Chcete-li ukládání souboru zrušit, klepněte na tlačítko Zastavit v dialogovém okně Vytvořit soubor krychle – průběh.

 8. Po vytvoření offline souboru datové krychle v aplikaci Excel klepněte v dialogovém okně Nastavení OLAP offline na tlačítko OK.

Problém: Počítač není dostatek místa na disku při ukládání datové krychle.

Databáze OLAP slouží ke správě velkého množství podrobných dat, takže databáze na serveru může zabírat mnohem více místa na disku, než poskytuje místní pevný disk. Pokud pro offline soubor datové krychle zadáte velkou podmnožinou dat, je možné, že nebude dostatek místa na disku. Následující postupy vám mohou pomoci zmenšit velikost offline souboru datové krychle.

Uvolněte místo na disku nebo najděte další disk:    Před uložením souboru datové krychle z disku odstraňte nepotřebné soubory. Soubor také můžete uložit na síťovou jednotku.

Do offline souboru datové krychle zahrňte méně dat:    Minimalizujte množství dat v souboru a zachovejte pouze data potřebná pro kontingenční tabulku nebo graf. Zkuste postupovat následovně:

 • Vylučte dimenze:    V kroku 2 průvodce vytvořením offline datové krychle (Offline Cube Wizard) vyberte pouze dimenze, které jsou skutečně zobrazeny jako pole v kontingenční tabulce nebo grafu.

 • Odstraňte úrovně podrobností     Klikněte na pole Značka Plus u každé vybrané dimenze v kroku 2 v průvodci a potom zrušte zaškrtnutí políček u úrovně nižší než jsou zobrazeny v sestavě.

 • Odstraňte datových polí    V kroku 3 v průvodci klikněte na pole Značka Plus u míry a potom vyberte pouze datová pole, které používáte v sestavě.

 • Odstraňte položky dat    Klikněte na pole Značka Plus u každé dimenze v kroku 3 a potom zrušte zaškrtnutí políček u položek, které nepotřebujete zobrazíte v sestavě.

 1. Klepněte na Kontingenční tabulka nebo Přidružená kontingenční tabulka pro Kontingenční graf.

 2. Na kartě Analýza ve skupině výpočty klikněte na Nástroje OLAP a potom klikněte na Offline OLAP.

 3. Klepněte na přepínač OLAP online a potom na tlačítko OK.

 4. Pokud vás systém vyzve k vyhledání zdroje dat, klikněte na tlačítko Procházet zdroj a vyhledejte serveru OLAP ve vaší síti.

Aktualizace soubor offline datové krychle, která znovu vytvoří soubor z nejnovějších dat serveru krychle nebo vytvoří nový offline soubor datové krychle, může být časově náročná a může vyžadovat velké množství dočasného místa na disku. Proces aktualizace spusťte v době, kdy nepotřebujete okamžitý přístup k ostatním souborům, a ujistěte se, že je na disku dostatek místa k opětovnému uložení souboru.

 1. Klepněte na kontingenční tabulku vytvořenou na základě offline souboru datové krychle.

 2. V Excelu 2016: Na kartě Data ve skupině dotazy a připojení , klikněte na šipku vedle Aktualizovat vše a potom klikněte na Aktualizovat.

  V Excelu 2013: Na kartě Data klikněte ve skupině připojení klikněte na šipku vedle Aktualizovat vše a potom klikněte na Aktualizovat.

Problém: Nezobrazí nová data v sestavě když mám aktualizaci.

Ujistěte se, zda je dostupná původní databáze:    Je možné, že soubor offline datové krychle se nebude moci připojit k původní databázi serveru k načtení nových dat. Zkontrolujte umístění této databáze a přesvědčte se, že nebyla přejmenována nebo přemístěna. Ujistěte se, zda je dostupný server a zda se k němu můžete připojit.

Ujistěte se, zda jsou k dispozici nová data:    Obraťte se na správce databáze s dotazem, zda byly aktualizovány oblasti databáze zahrnuté v tabulce.

Přesvědčte se, zda se nezměnilo uspořádání databáze:    Pokud byla datová krychle na serveru OLAP znovu sestavena, bude pravděpodobně nutné znovu uspořádat tabulku nebo vytvořit nový offline soubor datové krychle nebo vytvořit novou datovou krychli pomocí průvodce vytvořením datové krychle OLAP (OLAP Cube Wizard) pro přístup ke změněným datům. Informace o změnách v databázi získáte od správce databáze.

Ukládání upraveného offline souboru datové krychle může trvat dlouho a nelze během něho v aplikaci Excel pracovat. Spusťte proces ukládání v době, kdy nepotřebujete okamžitý přístup k ostatním souborům, a ujistěte se, že na disku je pro opětovné uložení souboru dostatek místa.

 1. Přesvědčte se, že jste připojeni k síti a máte přístup k původní databázi na serveru OLAP, ze které pocházejí data offline souboru datové krychle.

 2. Klepněte na kontingenční tabulku, která je založena na offline souboru datové krychle, nebo klepněte na přidruženou kontingenční tabulku pro kontingenční graf.

 3. Na kartě Analýza ve skupině výpočty klikněte na Nástroje OLAP a potom klikněte na Offline OLAP.

 4. Klepněte na přepínač OLAP offline a potom na tlačítko Upravit datový soubor offline.

 5. Podle pokynů Průvodce vytvořením datové krychle offline vyberte pro soubor jiná data. V posledním kroku zadejte název a umístění, které se shodují s názvem a umístěním existujícího souboru, který právě měníte.

Poznámka: Chcete-li ukládání souboru zrušit, klepněte na tlačítko Zastavit v dialogovém okně Vytvořit soubor krychle – průběh.

Upozornění: Pokud odstraníte soubor datové krychle offline pro sestavu, nebude nadále možné používat sestavy offline ani vytvořit nový soubor datové krychle offline pro sestavu.

 1. Zavřete všechny sešity obsahující sestavy, které používají offline soubor datové krychle, nebo se ujistěte, že byly všechny tyto sestavy odstraněny.

 2. V systému Windows vyhledejte a odstraňte offline soubor datové krychle (CUB).

Poznámka: Pokud je databáze OLAP rozsáhlá a chcete pomocí souboru datové krychle získat přístup k rozsáhlé podmnožině dat, je třeba zajistit dostatek místa na disku a zjistíte, že ukládání souboru může být časově náročné. Za účelem zvýšení výkonu zvažte vytvoření offline souboru datové krychle pomocí skriptu MDX.

 1. Klepněte na kontingenční tabulku, ke které chcete offline vytvořit soubor datové krychle. Můžete také klepnout na Přidružená kontingenční tabulka pro kontingenční graf. 

 2. Na kartě Možnosti klepněte ve skupinovém rámečku Nástroje na položku Nástroje OLAP a potom na tlačítko Offline datová krychle OLAP.

  Obrázek pásu karet v aplikaci Outlook

  Zobrazí se dialogové okno Nastavení datové krychle offline.

  Poznámka: Jestliže váš zprostředkovatel OLAP nepodporuje offline soubory datových krychlí, nebude příkaz OLAP offline k dispozici. Další informace získáte od zprostředkovatele OLAP.

 3. Klepněte na tlačítko Vytvořit datový soubor offline. Pokud offline soubor datové krychle pro sestavu již existuje, klepněte na tlačítko Upravit datový soubor offline.

  Zobrazí se průvodce Offline Cube Wizard pro vytvoření offline datové krychle.

 4. V kroku 1 průvodce klepněte na  tlačítko Další.

 5. V kroku 2 v průvodci vyberte každý dimenze z datové krychle na serveru, který obsahuje data, která chcete zahrnout do souboru offline datové krychle. Klikněte na pole Značka Plus u jednotlivých dimenzí a vyberte úrovně, které chcete zahrnout.

  Poznámky: 

  • V dimenzi nelze přeskočit střední úrovně.

  • Chcete-li zmenšit velikost souboru datové krychle, vynechejte nižší úrovně, které v kontingenční tabulce nepotřebujete zobrazit.

  • Je nutné zahrnout všechny dimenze, ve kterých jste seskupili položky tak, aby tato seskupení mohla být uchována v aplikaci Microsoft Office Excel při přepínání mezi databází na serveru a souborem v offline režimu.

  • Rozměry, které nemají Značka Plus pole neumožňuje vyloučení úrovně. Pouze můžete zahrnout nebo vyloučit tohoto typu dimenze.

 6. V kroku 3 v průvodci klikněte na pole Značka Plus u míry a vyberte pole, která chcete použít jako datových polí v sestavě. Vyberte aspoň jednu míru; rozměry přiřazené míru v opačném případě bude obsahovat žádná data. Pro každou dimenzi zařazený do kategorie míry klikněte na pole Značka Plus u dimenzi a klikněte na nejvyšší úrovni položky, které chcete zahrnout do souboru offline datové krychle.

  • Chcete-li omezit velikost souboru krychle, aby nebylo zabráno příliš velké místo na disku a byla zkrácena doba nutná k ukládání souboru, vyberte pouze položky, které v sestavě potřebujete zobrazit. Všechna pole vlastností, která jsou pro vybrané položky k dispozici, budou v datové krychli automaticky obsažena.

  • Pokud položky, které chcete zahrnout, chybějí, je možné, že jste v předchozím kroku nezahrnuli dimenzi, ve které jsou obsaženy. Klepněte v průvodci na tlačítko Zpět a vyberte chybějící dimenzi v kroku 2 průvodce. Potom se vraťte ke kroku 3.

   Poznámka: V Průvodci datovou krychlí OLAP jsou pro datová pole k dispozici pouze souhrnné funkce Součet, Počet, Minimum a Maximum.

 7. V kroku 4 průvodce zadejte název a umístění souboru s příponou CUB a potom klepněte na tlačítko Dokončit.

  Chcete-li ukládání souboru zrušit, klepněte na tlačítko Zastavit v dialogovém okně Vytvořit soubor krychle – průběh.

 8. Po vytvoření offline souboru datové krychle v aplikaci Excel klepněte v dialogovém okně Nastavení OLAP offline na tlačítko OK.

Problém: Počítač není dostatek místa na disku při ukládání datové krychle.

Databáze OLAP slouží ke správě velkého množství podrobných dat, takže databáze na serveru může zabírat mnohem více místa na disku, než poskytuje místní pevný disk. Pokud pro offline soubor datové krychle zadáte velkou podmnožinou dat, je možné, že nebude dostatek místa na disku. Následující postupy vám mohou pomoci zmenšit velikost offline souboru datové krychle.

Uvolněte místo na disku nebo najděte další disk:    Před uložením souboru datové krychle z disku odstraňte nepotřebné soubory. Soubor také můžete uložit na síťovou jednotku.

Do offline souboru datové krychle zahrňte méně dat:    Minimalizujte množství dat v souboru a zachovejte pouze data potřebná pro kontingenční tabulku nebo graf. Zkuste postupovat následovně:

 • Vylučte dimenze:    V kroku 2 průvodce vytvořením offline datové krychle (Offline Cube Wizard) vyberte pouze dimenze, které jsou skutečně zobrazeny jako pole v kontingenční tabulce nebo grafu.

 • Odstraňte úrovně podrobností     Klikněte na pole Značka Plus u každé vybrané dimenze v kroku 2 v průvodci a potom zrušte zaškrtnutí políček u úrovně nižší než jsou zobrazeny v sestavě.

 • Odstraňte datových polí    V kroku 3 v průvodci klikněte na pole Značka Plus u míry a potom vyberte pouze datová pole, které používáte v sestavě.

 • Odstraňte položky dat    Klikněte na pole Značka Plus u každé dimenze v kroku 3 a potom zrušte zaškrtnutí políček u položek, které nepotřebujete zobrazíte v sestavě.

 1. Klepněte na Kontingenční tabulka nebo Přidružená kontingenční tabulka pro Kontingenční graf.

 2. Na kartě Možnosti klepněte ve skupinovém rámečku Nástroje na položku Nástroje OLAP a potom na tlačítko Offline datová krychle OLAP.

  Obrázek pásu karet v aplikaci Outlook

 3. Klepněte na přepínač OLAP online a potom na tlačítko OK.

 4. Pokud vás systém vyzve k vyhledání zdroje dat, klikněte na tlačítko Procházet zdroj a vyhledejte serveru OLAP ve vaší síti.

Aktualizace soubor offline datové krychle, která znovu vytvoří soubor z nejnovějších dat serveru krychle nebo vytvoří nový offline soubor datové krychle, může být časově náročná a může vyžadovat velké množství dočasného místa na disku. Proces aktualizace spusťte v době, kdy nepotřebujete okamžitý přístup k ostatním souborům, a ujistěte se, že je na disku dostatek místa k opětovnému uložení souboru.

 1. Klepněte na kontingenční tabulku vytvořenou na základě offline souboru datové krychle.

 2. Na kartě Data klikněte ve skupině připojení klikněte na šipku vedle Aktualizovat vše a potom klikněte na Aktualizovat.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

Problém: Nezobrazí nová data v sestavě když mám aktualizaci.

Ujistěte se, zda je dostupná původní databáze:    Je možné, že soubor offline datové krychle se nebude moci připojit k původní databázi serveru k načtení nových dat. Zkontrolujte umístění této databáze a přesvědčte se, že nebyla přejmenována nebo přemístěna. Ujistěte se, zda je dostupný server a zda se k němu můžete připojit.

Ujistěte se, zda jsou k dispozici nová data:    Obraťte se na správce databáze s dotazem, zda byly aktualizovány oblasti databáze zahrnuté v tabulce.

Přesvědčte se, zda se nezměnilo uspořádání databáze:    Pokud byla datová krychle na serveru OLAP znovu sestavena, bude pravděpodobně nutné znovu uspořádat tabulku nebo vytvořit nový offline soubor datové krychle nebo vytvořit novou datovou krychli pomocí průvodce vytvořením datové krychle OLAP (OLAP Cube Wizard) pro přístup ke změněným datům. Informace o změnách v databázi získáte od správce databáze.

Ukládání upraveného offline souboru datové krychle může trvat dlouho a nelze během něho v aplikaci Excel pracovat. Spusťte proces ukládání v době, kdy nepotřebujete okamžitý přístup k ostatním souborům, a ujistěte se, že na disku je pro opětovné uložení souboru dostatek místa.

 1. Přesvědčte se, že jste připojeni k síti a máte přístup k původní databázi na serveru OLAP, ze které pocházejí data offline souboru datové krychle.

 2. Klepněte na kontingenční tabulku, která je založena na offline souboru datové krychle, nebo klepněte na přidruženou kontingenční tabulku pro kontingenční graf.

 3. Na kartě Možnosti klepněte ve skupinovém rámečku Nástroje na položku Nástroje OLAP a potom na tlačítko Offline datová krychle OLAP.

 4. Klepněte na přepínač OLAP offline a potom na tlačítko Upravit datový soubor offline.

 5. Podle pokynů Průvodce vytvořením datové krychle offline vyberte pro soubor jiná data. V posledním kroku zadejte název a umístění, které se shodují s názvem a umístěním existujícího souboru, který právě měníte.

Poznámka: Chcete-li ukládání souboru zrušit, klepněte na tlačítko Zastavit v dialogovém okně Vytvořit soubor krychle – průběh.

Upozornění: Pokud odstraníte soubor datové krychle offline pro sestavu, nebude nadále možné používat sestavy offline ani vytvořit nový soubor datové krychle offline pro sestavu.

 1. Zavřete všechny sešity obsahující sestavy, které používají offline soubor datové krychle, nebo se ujistěte, že byly všechny tyto sestavy odstraněny.

 2. V systému Windows vyhledejte a odstraňte offline soubor datové krychle (CUB).

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení na fóru Excel User Voice.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×