Práce s návrhy v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Práce s návrhy v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

V aplikaci To-Do pro iPhone můžete pomocí čtečky obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná, označit úkoly jako dokončené, přidat je do zobrazení Můj den a načíst další navrhované úkoly. V zobrazení Návrhy vidíte nesplněné úkoly, které jsou například po termínu nebo které máte splnit dnes.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte iPhone. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro iPad.

V tomto tématu

Otevření návrhů

 1. V zobrazení Můj den v aplikaci To-Do táhněte prstem doprava, dokud VoiceOver neoznámí, že se jedná o tlačítko Návrhy.

 2. Poklepáním na obrazovku otevřete zobrazení Návrhy.

Dokončení úkolů

 1. V zobrazení Návrhy v aplikaci To-Do táhněte prstem doprava, dokud VoiceOver neoznámí položku, kterou chcete označit jako dokončenou.

 2. Potáhněte ještě jednou prstem doprava. VoiceOver oznámí, že se jedná o tlačítko položky nedokončeného úkolu.

 3. Pokud chcete označit položku jako dokončenou, poklepejte na obrazovku.

Přidání úkolu do zobrazení Můj den

 1. V zobrazení Návrhy v aplikaci To-Do táhněte prstem doprava, dokud VoiceOver neoznámí položku, kterou chcete přidat do zobrazení Můj den.

 2. Poklepejte na obrazovku, vyberte položku a otevřete zobrazení Detaily.

 3. Táhněte prstem doprava, dokud VoiceOver neoznámí, že se jedná o tlačítko pro přidání položky úkolu do zobrazení Můj den.

 4. Pokud chcete vybrat položku a přidat ji do zobrazení Můj den, poklepejte na obrazovku.

Načtení dalších návrhů

 1. V zobrazení Návrhy v aplikaci To-Do táhněte prstem doprava, dokud VoiceOver neoznámí, že se jedná o tlačítko Další.

 2. Poklepáním na obrazovku vyberete tlačítko a načtete další položky.

Zavření návrhů

 1. V zobrazení Návrhy v aplikaci To-Do táhněte prstem doleva, dokud VoiceOver neoznámí, že se jedná o tlačítko Hotovo.

 2. Poklepáním na obrazovku vyberte tlačítko a zavřete zobrazení Návrhy.

Viz také

Práce s úkoly v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Práce se seznamy v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání aplikace To-Do funkce přístupnosti

V aplikaci To-Do pro Android můžete pomocí čtečky obrazovky TalkBack, která je v Androidu integrovaná, označit úkoly jako dokončené, přidat je do zobrazení Můj den a načíst další navrhované úkoly. V zobrazení Návrhy vidíte nesplněné úkoly, které jsou například po termínu nebo které máte splnit dnes.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Androidem. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet s Androidem.

V tomto tématu

Otevření návrhů

 1. V zobrazení Můj den v aplikaci To-Do táhněte prstem doprava, dokud TalkBack neoznámí, že se jedná o Návrhy.

 2. Poklepáním na obrazovku otevřete zobrazení Návrhy.

Dokončení úkolů

 1. V zobrazení Návrhy v aplikaci To-Do táhněte prstem doprava, dokud TalkBack neoznámí položku, kterou chcete označit jako dokončenou.

 2. Potáhněte dvakrát prstem doprava. Aplikace TalkBack oznámí, že se jedná o nedokončený úkol.

 3. Pokud chcete označit položku jako dokončenou, poklepejte na obrazovku. Aplikace TalkBack oznámí, že se jedná o dokončený úkol.

Přidání úkolu do zobrazení Můj den

 1. V zobrazení Návrhy v aplikaci To-Do táhněte prstem doprava, dokud TalkBack neoznámí položku, kterou chcete přidat do zobrazení Můj den.

 2. Táhněte prstem doprava, dokud TalkBack neoznámí, že se jedná o tlačítko pro přidání úkolu do zobrazení Můj den.

 3. Pokud chcete vybrat položku a přidat ji do zobrazení Můj den, poklepejte na obrazovku.

Zavření návrhů

 1. V zobrazení Návrhy v aplikaci To-Do táhněte prstem doleva, dokud TalkBack neoznámí, že se jedná o tlačítko Zpět.

 2. Poklepáním na obrazovku vyberte tlačítko a zavřete zobrazení Návrhy. Otevře se zobrazení Můj den a program TalkBack oznámí, že se jedná o Můj den.

Viz také

Práce s úkoly v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Práce se seznamy v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání aplikace To-Do funkce přístupnosti

V aplikaci To-Do pro Windows 10 můžete pomocí čtečky obrazovky Předčítání, která je ve Windows integrovaná, označit úkoly jako dokončené, přidat je do zobrazení Můj den a načíst další navrhované úkoly. V zobrazení Návrhy vidíte nesplněné úkoly, které jsou například po termínu nebo které máte splnit dnes.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Windows. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet nebo počítač.

V tomto tématu

Otevření návrhů

 1. V zobrazení Můj den v aplikaci To-Do táhněte prstem doleva, dokud Předčítání neoznámí, že se jedná o tlačítko Návrhy.

  Tip: Můžete také procházet položky na obrazovce. Projdete je tak, že dáte prst na obrazovku a pomalu ho po ní budete posouvat. Předčítání vám nalezenou položku oznámí. Pokud chcete například přejít na tlačítko Návrhy v zobrazení Můj den, dejte prst na obrazovku a táhněte jím do pravého horního rohu, dokud Předčítání neoznámí, že se jedná o tlačítko Návrhy. Prozkoumávání ukončíte jednoduše tak, že zvednete prst a fokus zůstane, kde jste přestali.

 2. Poklepáním na obrazovku otevřete zobrazení Návrhy.

Dokončení úkolů

 1. V zobrazení Návrhy v aplikaci To-Do táhněte prstem doprava, dokud Předčítání neoznámí položku, kterou chcete označit jako dokončenou.

 2. Potáhněte ještě jednou prstem doprava. Předčítání oznámí, že se jedná o nezaškrtnuté políčko dokončení položky.

 3. Pokud chcete označit položku jako dokončenou, poklepejte na obrazovku.

Přidání úkolu do zobrazení Můj den

 1. V zobrazení Návrhy v aplikaci To-Do táhněte prstem doprava, dokud Předčítání neoznámí položku, kterou chcete přidat do zobrazení Můj den.

 2. Dál potahujte prstem doprava, dokud vám program Předčítání neoznámí, že se jedná o možnost přidání do Mého dne.

 3. Pokud chcete vybrat položku a přidat ji do zobrazení Můj den, poklepejte na obrazovku.

Načtení dalších návrhů

 1. V zobrazení Návrhy v aplikaci To-Do potahujte prstem doleva, dokud Předčítání neoznámí, že se jedná o hypertextový odkaz pro načtení dalších návrhů.

 2. Poklepejte na obrazovku a vyberte a načtěte další položky.

Zavření návrhů

 1. Když jste na položce, potahujte v zobrazení Návrhy v aplikaci To-Do prstem doleva, dokud Předčítání neoznámí, že se jedná o tlačítko Hotovo.

 2. Poklepáním na obrazovku vyberte tlačítko a zavřete zobrazení Návrhy. Otevře se zobrazení Můj den a program Předčítání oznámí, že se jedná o Můj den.

Viz také

Práce s úkoly v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Práce se seznamy v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Naučte se používat k ovládání aplikace To-Do funkce přístupnosti

V aplikaci To-Do pro web můžete pomocí klávesnice a čtečky obrazovky Předčítání, která je ve Windows integrovaná, označit úkoly jako dokončené, přidat je do zobrazení Můj den a načíst další navrhované úkoly. V zobrazení Návrhy vidíte nesplněné úkoly, které jsou například po termínu nebo které máte splnit dnes.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

 • Při práci s aplikací To-Do pro web doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. To-Do pro web běží ve webovém prohlížeči, takže má jiné klávesové zkratky než desktopová aplikace. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá Ctrl+F6. Běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, ne pro To-Do pro web.

V tomto tématu

Otevření návrhů

 1. V zobrazení Můj den v aplikaci To-Do stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud Předčítání neoznámí, že se jedná o přístup k navrhovaným úkolům přes tlačítko Návrhy.

 2. Stisknutím klávesy Enter vyberte tlačítko a otevřete zobrazení Návrhy.

Dokončení úkolů

 1. V zobrazení Návrhy v aplikaci To-Do stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud Předčítání neoznámí položku, kterou chcete označit jako dokončenou.

 2. Stiskněte ještě jednou klávesu Tab. Předčítání oznámí, že se jedná o nezaškrtnuté políčko pro označení položky jako dokončené.

 3. Pokud chcete označit položku jako dokončenou, stiskněte Enter.

Přidání úkolu do zobrazení Můj den

 1. V zobrazení Návrhy v aplikaci To-Do opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud Předčítání neoznámí položku, kterou chcete přidat do zobrazení Můj den.

 2. Fokus je na položce. Pokud se chcete přesunout na tlačítko Přidat do zobrazení Můj den, stiskněte ještě dvakrát klávesu Tab. Předčítání oznámí, že se jedná o možnost přidání do Mého dne.

 3. Pokud chcete vybrat položku a přidat ji do zobrazení Můj den, stiskněte Enter.

Načtení dalších návrhů

 1. V zobrazení Návrhy v aplikaci To-Do stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud Předčítání neoznámí, že se jedná o tlačítko Další.

 2. Pokud chcete vybrat a načíst další položky, stiskněte klávesu Enter.

Zavření návrhů

 1. V zobrazení Návrhy v aplikaci To-Do stiskněte opakovaně kombinaci kláves Shift+Tab, dokud Předčítání neoznámí, že se jedná o tlačítko pro skrytí navrhovaných úkolů a že máte hotovo.

 2. Stisknutím klávesy Enter vyberte tlačítko a zavřete zobrazení Návrhy. Otevře se zobrazení Můj den a program Předčítání oznámí, že se jedná o přístup k navrhovaným úkolům přes tlačítko pro návrhy.

Viz také

Práce s úkoly v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Práce se seznamy v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Naučte se používat k ovládání aplikace To-Do funkce přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×