Práce s knihovnou snímků

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Důležité informace: Knihovny snímků SharePoint je dostupná jenom v SharePoint 2010. Další informace najdete v článku ukončené a změněné funkce v aplikaci Microsoft SharePoint 2013.

Knihovna snímků je speciální typ knihovny, kterou můžete použít jako centrální umístění pro sdílení a opětovné používání snímků aplikace Microsoft Office PowerPoint 2007 nebo novější. Pokud jste členem pracovní skupiny nebo projektového týmu, který často vyvíjí prezentace aplikace PowerPoint, bude pro vás knihovna snímků velmi užitečná.

Namísto toho, abyste trávili spoustu času hledáním snímků na souborových serverech, můžete dát rychle dohromady prezentace aplikace PowerPoint pro konference, předváděcí akce nebo marketingové kampaně, a to klidně i na poslední chvíli.

Poznámka:  Chcete-li používat knihovnu snímků, musíte mít v počítači nainstalovánu aplikaci PowerPoint 2007 nebo novější. Knihovny snímků podporují pouze soubory PPTX, které obsahují více snímků, nebo soubory PPT obsahující pouze jeden snímek. Můžete také publikovat snímky, přidávat snímky do prezentace a kontrolovat, zda nedošlo ke změnám snímků, přímo z aplikace PowerPoint. Další informace o použití knihoven snímků z aplikace PowerPoint najdete v systému nápovědy k této aplikaci.

Co chcete udělat?

Další informace o knihovnách snímků

Vytvoření knihovny snímků

Dialogové okno Publikovat snímky

Upravit snímek

Zobrazit a upravit vlastnosti snímku

Vytvoření prezentace

Odstranění snímků

Další informace o knihovnách snímků

Knihovny snímků usnadňují sdílení, ukládání a správu snímků aplikace PowerPoint 2007 nebo novější. Po jejím vytvoření můžete do knihovny snímků přidávat snímky aplikace PowerPoint a opakovaně je využívat k vytváření prezentací aplikace PowerPoint přímo z knihovny snímků. Knihovny snímků ovšem mohou být vytvořeny pouze na některých typech webů, například na týmovém webu nebo na webu pracovního prostoru dokumentů.

Ukázková knihovna snímků

Publikovat snímky    Můžete pubish jednotlivé snímky nebo souboru celou dobu prezentace do knihovny. Po celou dobu prezentace publikovat do knihovny snímků, jsou snímky automaticky oddělené z prezentace do jednotlivých souborů v knihovně. Knihovny snímků s odkazem na prezentaci tak, aby se může oznámení změn snímky. Každý snímek tedy umožňující vy nebo někdo samostatně upravovat v původní prezentaci.

Úprava snímků:    Snímky můžete snadno upravovat přímo v knihovně snímků, aniž by bylo nutné opustit web. Při úpravách snímku v knihovně snímků se snímek otevře v aplikaci PowerPoint. Jakmile snímek upravíte a uložíte změny v aplikaci PowerPoint, bude upravený snímek uložen zpět do knihovny snímků. Pokud byl snímek z prezentace v knihovně změněn, můžete po otevření prezentace v aplikaci PowerPoint porovnat novou verzi snímku s vaší aktuální verzí nebo prezentaci automaticky aktualizovat.

Zobrazení snímků:    Po přidání snímků do knihovny se ve výchozím zobrazení zobrazují miniatury a vlastnosti jednotlivých snímků. Pomocí sloupců seznamu (například miniaturního obrázku snímku, názvu prezentace, ze které pochází, a popisu snímku) můžete snímky snadno hledat, filtrovat a řadit a můžete také vytvářet různá zobrazení knihovny. Při troše plánování a po vytvoření vlastních sloupců byste mohli dokonce vytvářet prezentace založené na konkrétních zobrazeních. Můžete též využít standardní funkce většiny knihoven. Lze například sledovat a obnovovat verze, rezervovat snímky a vracet je se změnami, vyžadovat schválení a vytvářet pracovní postupy, které pomohou řídit postup tvorby od konceptů po finální snímky.

Začátek stránky

Vytvoření knihovny snímků

Poznámka: Chcete-li vytvořit knihovnu snímků, je třeba mít nejméně oprávnění Návrhář.

 1. Přejděte na web, na kterém chcete vytvořit knihovnu snímků.

 2. Klikněte na nabídku Akce webu Nabídka Akce webu , dále na příkaz Zobrazit veškerý obsah webu a potom na tlačítko Vytvořit Tlačítko Vytvořit .

  Poznámka: Vzhled webu služby SharePoint a možnosti navigace mohou být podstatně změněny. Pokud některou možnost, například příkaz, tlačítko či odkaz, nemůžete najít, obraťte se na správce.

 3. V části Knihovny klikněte na položku Knihovna snímků.

  Poznámka: Knihovny snímků mohou být vytvořeny pouze na některých typech webů, například na týmovém webu nebo na webu pracovního prostoru dokumentů. Pokud není v části Knihovny zobrazena položka Knihovna snímků, znamená to, že typ webu, se kterým pracujete, nepodporuje knihovny snímků.

 4. Do pole Název zadejte název knihovny. Název knihovny je povinný.

  Název se zobrazí v horní části stránky knihovny, stane se součástí adresy stránky knihovny a zobrazí se v navigačních prvcích, které uživatelům usnadňují nalezení a otevření knihovny.

 5. Do pole Popis zadejte popis účelu knihovny. Popis je nepovinný.

 6. Klikněte na tlačítko Vytvořit.

Poznámka: Vyhněte se vytvářet složky v knihovně snímků, pokud víte, že obsah z webu má být nasazené na jiné farmy nebo kolekce webů pomocí nasazení obsahu. Weby, které obsahují knihovny snímků se složkami nelze importovat nebo exportovat.

Začátek stránky

Publikování snímků

 1. Přejděte na web obsahující knihovnu snímků, ve které chcete publikovat snímky.

 2. Klikněte na název knihovny na panelu Snadné spuštění nebo klikněte v nabídce Akce webu na příkaz Zobrazit veškerý obsah webu a potom v části Knihovny klikněte na název knihovny.

  Poznámka: Vzhled webu služby SharePoint a možnosti navigace mohou být podstatně změněny. Pokud některou možnost, například příkaz, tlačítko či odkaz, nemůžete najít, obraťte se na správce.

 3. Klikněte na tlačítko Odeslat a na příkaz Publikovat snímky.

  Pokud máte v počítači nainstalovánu aplikaci PowerPoint 2007 nebo novější, bude tato aplikace spuštěna a zobrazí se dialogové okno Procházet.

 4. Vyhledejte a vyberte prezentaci aplikace PowerPoint obsahující snímky, které chcete přidat do knihovny snímků, a klikněte na tlačítko Otevřít.

 5. V dialogovém okně Publikovat snímky zaškrtněte políčka vedle snímků, které chcete publikovat do knihovny snímků.

 6. Chcete-li vybrat všechny snímky, klepněte na tlačítko Vybrat vše.

 7. Klikněte na tlačítko Publikovat.

  Po publikování snímků do knihovny snímků může být k zobrazení nově přidaných snímků nutné přepnout zpět do prohlížeče a aktualizovat stránku knihovny snímků.

Začátek stránky

Úprava snímku

 1. Přejděte na web obsahující knihovnu snímků, ve které chcete upravit snímek.

 2. Klikněte na název knihovny na panelu Snadné spuštění nebo klikněte v nabídce Akce webu na příkaz Zobrazit veškerý obsah webu a potom v části Knihovny klikněte na název knihovny.

  Poznámka: Vzhled webu služby SharePoint a možnosti navigace mohou být podstatně změněny. Pokud některou možnost, například příkaz, tlačítko či odkaz, nemůžete najít, obraťte se na správce.

 3. Vyberte snímek, který chcete upravit.

 4. Nastavte na snímek ukazatel myši, kliknutím na šipku zobrazte nabídku Úpravy a klikněte na příkaz Upravit v aplikaci Microsoft PowerPoint.

  Důležité informace: Pokud nemůžete najít nabídka Úpravy, zkontrolujte, že aktuální zobrazení má sloupec název (odkaz na dokument s nabídkou pro úpravy) zobrazí.

 5. Upravte snímek podle potřeby v aplikaci PowerPoint 2007 nebo novější a potom klikněte na tlačítko Uložit.

Začátek stránky

Zobrazení a úprava vlastností snímku

 1. Přejděte na web obsahující knihovnu snímků, ve které chcete zobrazit a upravit vlastnosti snímku.

 2. Klikněte na název knihovny na panelu Snadné spuštění nebo klikněte na nabídku Akce webu, klikněte naZobrazit veškerý obsah webu a potom v části knihovny klikněte na název knihovny snímků.

  Poznámka: Vzhled webu služby SharePoint a možnosti navigace mohou být podstatně změněny. Pokud některou možnost, například příkaz, tlačítko či odkaz, nemůžete najít, obraťte se na správce.

 3. Chcete-li zobrazit dialogové okno s vlastnostmi snímku, nastavte ukazatel myši na jeho název, kliknutím na šipku zobrazte nabídku Úpravy a klikněte na příkaz Zobrazit vlastnosti nebo Upravit vlastnosti.

  Důležité informace: Pokud nemůžete najít nabídka Úpravy, zkontrolujte, že aktuální zobrazení má sloupec název (odkaz na dokument s nabídkou pro úpravy) zobrazí.

 4. Upravte vlastnosti snímku Název, Prezentace a Popis.

  V závislosti na nastavení knihovny snímků může existovat více vlastností, které lze zobrazit a upravit.

 5. Klikněte na tlačítko Uložit.

Začátek stránky

Vytvoření prezentace

 1. Přejděte na web obsahující knihovnu snímků, ve které chcete vytvořit prezentaci.

 2. Klikněte na název knihovny na panelu Snadné spuštění nebo klikněte v nabídce Akce webu na příkaz Zobrazit veškerý obsah webu a potom v části Knihovny klikněte na název knihovny.

  Poznámka: Vzhled webu služby SharePoint a možnosti navigace mohou být podstatně změněny. Pokud některou možnost, například příkaz, tlačítko či odkaz, nemůžete najít, obraťte se na správce.

 3. Zaškrtněte políčka vedle snímků, které chcete publikovat v prezentaci aplikace PowerPoint.

 4. Klikněte na položku Kopírovat snímek do prezentace.

  Pokud máte v počítači nainstalovánu aplikaci PowerPoint 2007 nebo novější, bude tato aplikace spuštěna a zobrazí se dialogové okno Kopírovat snímky do aplikace PowerPoint.

 5. Klikněte na možnost Kopírovat do nové prezentace nebo (pokud máte v aplikaci PowerPoint otevřenu nejméně jednu prezentaci) na možnost Kopírovat do otevřené prezentace a vyberte prezentaci, do které chcete snímky zahrnout.

 6. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li zachovat motiv snímku a přidat do prezentace novou předlohu snímků, zaškrtněte políčko Zachovat formátování zdroje.

  • Chcete-li motiv snímku ignorovat a použít aktuální motiv a předlohu snímků prezentace, zrušte zaškrtnutí políčka Zachovat formátování zdroje.

 7. Pokud chcete být upozorněni, jestliže jiný uživatel změní snímek, který jste do prezentace přidali z knihovny snímků, zaškrtněte políčko Upozornit v případě změny tohoto snímku.

 8. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Odstranění snímků

 1. Přejděte na web obsahující knihovnu snímků, ve které chcete odstranit snímky.

 2. Klikněte na název knihovny na panelu Snadné spuštění nebo klikněte v nabídce Akce webu na příkaz Zobrazit veškerý obsah webu a potom v části Knihovny klikněte na název knihovny snímků.

  Poznámka: Vzhled webu služby SharePoint a možnosti navigace mohou být podstatně změněny. Pokud některou možnost, například příkaz, tlačítko či odkaz, nemůžete najít, obraťte se na správce.

 3. Vyberte nejméně jeden snímek.

 4. V nabídce Akce klikněte na příkaz Odstranit.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×