Práce s kalendáři v Projectu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Project vám automaticky nabídne výchozí nastavení kalendáře (pondělí až pátek od 8:00 do 17:00). Toto nastavení ale vašim projektům nemusí vyhovovat. Tady je několik témat, která mohou zodpovědět konkrétní dotazy, které se týkají změn ve vašem plánu:

Kalendář Příbuzná témata

Tip: Pokud už kalendář nepotřebujete, odstraňte ho!

Jak všechny tyto kalendáře spolupracují?

V Projectu existují čtyři typy kalendářů: základní kalendáře, kalendáře projektu, kalendáře úkolůkalendáře zdrojů.

Kalendář Základní kalendáře se používají skoro jako šablona pro kalendáře projektu, úkolů a zdrojů. Definují standardní pracovní a mimopracovní doby u všech projektů v organizaci. Určují pracovní dobu každého dne, pracovní dny každého týdne a všechny výjimky, jako jsou svátky a dovolené. Tři výchozí základní kalendáře jsou v Projectu přednastavené: Standard, 24 hodin a Noční směna.

Důležité informace: Používáte Project s Project Web Appem? Pokud ano, obraťte se na svého správce, aby požádal o změny u základních kalendářů.

Úkol a zdroj Kalendáře projektu, zdrojů a úkolů používají základní kalendář jako šablonu a potom se upraví tak, aby obsahovaly specifickou pracovní dobu a dny pro jednotlivé projekty, zdroje nebo úkoly. Tyto specifické kalendáře jsou obzvlášť užitečné, když se snažíte zahrnout věci, jako je dovolená, směnný provoz nebo úkoly, které se dokončují na strojích běžících přes noc nebo o víkendech.

Všechny tyto kalendáře se skládají dohromady, aby vytvořily obraz o plánování práce na projektu.

Příklad...

Řekněme, že se vaše organizace nachází v Praze a má typický pracovní týden s osmihodinovou pracovní dobou od pondělí do pátku. V základním kalendáři se tato pracovní doba a dny odráží. Stejně tak i svátky, jako jsou například Vánoce.

Projektový manažer spustí nový projekt, který běží od 1. do 15. července, a je potřeba, aby se pracovalo od úterý do soboty.

Základní kalendář zobrazí pracovní týden od pondělí do pátku s 5. a 6. červencem identifikovaným jako státní svátek.

Základní kalendář

Kalendář projektu používá základní kalendář jako výchozí bod, ale přidává soboty jako pracovní dny a mění pondělky na nepracovní dny.

Kalendář projektu

Jeden úkol v projektu se zpracovává v jiné zemi, kde naše státní svátky neplatí. Kalendář úkolů je zařadí mezi pracovní dny.

Kalendář úkolů

Zdroj, který bude na úkolu pracovat, má jiný pracovní plán než zbytek vaší organizace. Kalendář zdrojů změní úterý na nepracovní den a od středy do soboty bude desetihodinová pracovní doba.

Kalendář zdrojů

Když Project plánuje úkol, počítá s přiřazeným kalendářem zdrojů, kalendářem úkolů, kalendářem projektu a základním kalendářem.

Kalendáře se pro určení dostupnosti skládají dohromady

Výsledná dostupnost ovlivňuje, jak Project vypočítá zahájení a dokončení úkolů a projektu.

Dostupná pracovní doba

Tyto instrukce platí pro Microsoft Project 2007.

Co chcete informace?

Co je základní kalendář?

Co je v kalendáři projektu?

Co je kalendář zdroje?

Co je kalendář úkolů?

Nastavení možností kalendáře vliv pracovní doby

Co je základní kalendář?

Základní kalendář slouží jako šablonu, která jsou na základě kalendář projektu, kalendáře zdrojů nebo kalendáře úkolů. Definuje standardní pracovní a mimopracovní doby projektu. Určuje pracovní doby pro každý pracovní den, pracovní dny pro každý týden a požadované výjimky, například svátky. Můžete vybrat základní kalendář pomocí kalendáře projektu nebo jako základ pro kalendář zdroje. Můžete taky použít základní kalendář u konkrétních úkolů.

Tři základní kalendáře výchozí má projekt:

  • Standardní    Standardní kalendář vyjadřuje plán tradiční práce: pondělí až pátek, 8:00:00 až 5:00, s hodinovou vypnuto pro konec.

  • 24 hodin    Základní kalendář 24 hodin vyjadřuje plán s mimopracovní dobu. Kalendář 24 hodin lze použít k plánování zdrojů a úkolů pro různé směny nepřetržitě nebo k plánování zdrojů vybavení nepřetržitě.

  • Noční směna    Základní kalendář noční směna vyjadřuje plán noční shift noční pondělí až neděle během dopoledních hodin, 11:00 odp do 8:00 s hodinovou konec.

Můžete taky vytvořit vlastní základní kalendář, což je užitečné, když máte alternativní plány pro více zdrojů. Například, může mít zdroje pracujícího s aplikací částečný úvazek, 12hodinovém směn, nebo na víkendy.

Co je v kalendáři projektu?

V kalendáři projektu definuje pracovním a nepracovním dnů a časů pro úkoly. Tento kalendář obvykle představuje organizace tradiční pracovní doby. Použije aplikace Project tento kalendář do naplánovaných úkolů, které nemají zdroje přiřazené nebo které mají Typ úkolu typu Pevná doba trvání. Ve výchozím nastavení Standardní kalendář slouží jako kalendář projektu, ale odrážet alternativní plány pomocí jiné základní kalendáře.

Kalendář projektu

Obrázek tlačítka V kalendáři projektu určuje, kdy může dojít k práci na projektu. V tomto kalendáři projektu je každý den v týdnu jako pracovní den.

vzhled tlačítka V tomto kalendáři projektu může dojít práce pouze v pracovních dnech.

Pracovní dny a hodiny v kalendáři projektu obsahovat pracovní dny a hodiny na celý projekt. Zadání zvláštní dny vypnout, například svátky. Můžete také nastavit jiný nepracovní čas, který odrážet období, kdy celý tým budou pracovat na neprojektového činnostmi, jako jsou podnikové schůzky nebo oddělení školení.

V kalendáři projektu nastavenou po kliknutí na kalendář v seznamu Kalendář v dialogovém okně Informace o projektu. Další informace o přístupu a změnách v kalendáři projektu najdete v tématu Nastavení pracovní doby, dovolených a svátků pro projekt.

Co je kalendář zdroje?

Kalendáře zdrojů Ujistěte se, že pracovní zdroje (lidi a vybavení) jsou naplánované pouze v případě, že jsou k dispozici pro práci. Ovlivňují konkrétní zdroj nebo kategorie zdrojů. Ve výchozím nastavení pracovní doby v kalendáři zdrojů musí odpovídat v kalendáři projektu. Však můžete přizpůsobit zdroje kalendář, který chcete zobrazit jednotlivé informace plánu, například dovolené, absence nebo čas údržba zařízení.

Klepnutím na tlačítko Změnit pracovní dobu na kartě Obecné v dialogovém okně Informace o zdroji, můžete upravovat kalendáře zdrojů označit mimopracovní dobu. Můžete také vytvořit nebo přiřadit různé základní kalendáře pro jednotlivé zdroje nebo skupiny prostředků k určení zvláštních pracovních hodin. Můžete třeba přiřadit kalendář, který jste vytvořili pracovníků, kteří mohou pracovat během čas, který se liší od ostatních zaměstnanců zdroje.

Tip: Pokud máte prostředky, které alternativní plánů práce, jako například částečný úvazek nebo noční směna, doporučujeme nastavení a použití samostatný základní kalendář pro každou shift. Použití kalendáře zdrojů tak, aby zahrnoval výjimky z konkrétního zdroje pracovní doby.

Při plánování projektu, používá kalendáře zdroje k naplánování úkolů, které nemají s pevnou dobou trvání a ke kterým jsou zdroje přiřazené. Například má-li zdroj týden dovolené zadanou v kalendáři zdroje, nebude plánování úkolu na tento týden.

Kalendář zdrojů

Obrázek tlačítka V kalendáři projektu odpovídá původně, nastavení kalendáře zdrojů.

vzhled tlačítka Po nastavení nepracovního času zdroji, kalendáře zdroje vyjadřuje, že tento zdroj není k dispozici pro práci na projektu na poslední tři dny v týdnu dvě a první čtyři dny v týdnu tři tohoto měsíce.

Pokud změníte zdroje pracovní doby změnou jejich kalendáře zdroje a už je zdroj přiřazen k úkolu, přeplánování úkolu tak, aby odrážely změny jejich pracovní doby.

Začátek stránky

Co je kalendář úkolů?

Kalendáře úkolů umožňují plánovat úlohy nepracovní čas, podle kalendáře projektu nebo kalendáře zdroje. Například můžete nastavit kalendář úkolů Pokud máte úkol, který je třeba přes noc nebo prostřednictvím víkendu pracovat.

Vytvoření kalendáře úkolu v dialogovém okně Změnit pracovní dobu jako nový základní kalendář. Potom použijete základního kalendáře k úkolu na kartě Upřesnit v dialogovém okně Informace o úkolu.

Pokud použitého kalendáře úkolů k úkolu, který už má přiřazení zdrojů, ve výchozím nastavení se úkol naplánuje podle pracovního času, které máte společné pole kalendář úkolů a kalendáře zdrojů. Pokud chcete úkol naplánován pomocí kalendáře úkolu, zaškrtněte políčko Plánování ignoruje kalendáře zdrojů na kartě Upřesnit v dialogovém okně Informace o úkolu.

Další informace o přístupu a práce s kalendáři úkolu naleznete v tématu Vytvoření kalendáře pro úkol v projektu nebo Přiřazení kalendáře ke zdroji nebo úkolu.

Nastavení možností kalendáře vliv pracovní doby

Nastavení možností kalendáře na kartě Kalendář v dialogovém okně Možnosti (nabídkaNástroje, Možnosti ) definovat nastavení času v projektu, ale ne určují naplánováno práce. Pouze kalendáře můžete určit pracovní a mimopracovní dobu.

Na kartě kalendáře můžete určit výchozí nastavení, například den týdne začíná, měsíce, ve kterém fiskálního roku začíná, čas, kdy pro každé datum zadané ručně, celková práce počet hodin za den a spočítá počet dnů za měsíc. Například možnost Výchozí zahájení určuje čas zahájení, které aplikace Project přiřadí k úkolům ve výchozím nastavení při zadejte počáteční datum bez zadání čas. Kromě toho možnost počet hodin za den definuje počet hodin, které aplikace Project vypočítá pro daný úkol zadáte po dobu ve dnech, jako je ve výchozím nastavení 8 hodin pro 1 den. Zadání po dobu 2 dnů odpovídá zadání doby trvání 16 hodin.

Změna pracovní doby v kalendáři nezapomeňte, že projekt používá nastavení na kartě Kalendář a zjistit, kolik hodin definovat den, týden nebo měsíc. Pokud pracovní doby v kalendáři se liší od počet hodin za den nebo počet hodin za týden nastavení na kartě kalendáře, nemusí zobrazovat pole Doba trvání, který očekáváte hodnotu doby trvání. Například pokud kalendář nastavili s čtyři hodin pracovního dne, ale výchozí počet hodin za den (v dialogovém okně Možnosti ) nastavena na osm hodin, pak úkolu jeden den se zobrazí přes dva dny. Je vhodné vzít v úvahu odpovídající nastavení kalendáře na pracovní dobu na kartě Kalendář.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×