Práce s hypertextovými odkazy v Excelu

Rychlý přístup k souvisejícím informacím v jiném souboru nebo na webové stránce můžete získat tak, že do buňky listu vložíte Hypertextový odkaz. Hypertextové odkazy můžete vkládat také do určitých prvků grafu.

Poznámka: Většina snímků obrazovky v tomto článku byla převzata Excel 2016. Jestliže máte jinou verzi, může se vaše zobrazení trochu lišit, ale pokud není uvedené jinak, funguje všechno stejně.

 1. Klikněte na listu na buňku, ve které chcete vytvořit hypertextový odkaz.

  Je taky možné vybrat objekt, například obrázek nebo prvek grafu, který má představovat hypertextový odkaz.

  • Na kartě vložení klikněte ve skupině odkazy na odkaz Hyperlink button .

  Můžete také kliknout na buňku nebo obrázek pravým tlačítkem myši a potom v místní nabídce kliknout na hypertextový odkaz nebo stisknout kombinaci kláves CTRL + K.

 2. Na panelu Odkaz na klikněte na tlačítko Vytvořit nový dokument.

 3. Do pole Název nového dokumentu zadejte název nového souboru.

  Tip: Chcete-li zadat jiné místo, než je uvedeno v části Úplná cesta, zadejte nové umístění před název do pole název nového dokumentu nebo můžete kliknout na tlačítko změnit , vyberte požadované umístění a klikněte na tlačítko OK.

 4. Kliknutím na přepínač Upravit nový dokument později nebo Upravit nový dokument nyní ve skupinovém rámečku Doba úprav dokumentu určete, kdy má být nový soubor otevřen pro úpravy.

 5. Do pole Zobrazený text zadejte text, který má představovat hypertextový odkaz.

 6. Užitečné informace, které se zobrazí po nastavení ukazatele myši na hypertextový odkaz, můžete přiřadit kliknutím na tlačítko Popis a zadáním požadovaného textu do pole Text popisu. Potom klikněte na tlačítko OK.

 1. Klikněte na listu na buňku, ve které chcete vytvořit hypertextový odkaz.

  Je taky možné vybrat objekt, například obrázek nebo prvek grafu, který má představovat hypertextový odkaz.

  • Na kartě vložení klikněte ve skupině odkazy na odkaz Hyperlink button .

  Můžete také kliknout na buňku nebo objekt pravým tlačítkem myši a potom v místní nabídce kliknout na hypertextový odkaz nebo stisknout kombinaci kláves CTRL + K.

 2. Na panelu Odkaz na klikněte na tlačítko Existující soubor nebo webová stránka.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete vybrat soubor, klikněte na Aktuální složka a potom na soubor, na který chcete vytvořit odkaz.

   Místo aktuální složky můžete v seznamu Oblast hledání vybrat jinou složku.

  • Pokud chcete vybrat webovou stránku, klikněte na Prohlédnuté stránky a potom na webovou stránku, na kterou chcete vytvořit odkaz.

  • Pokud chcete vybrat soubor, který jste nedávno použili, klikněte na Poslední souborya potom klikněte na soubor, na který chcete vytvořit odkaz.

  • Pokud znáte název a umístění souboru nebo webové stránky, na které chcete vytvořit odkaz, zadejte tyto informace do pole Adresa.

  • Pokud chcete najít webovou stránku, klikněte na Procházet web Tlačítko Procházet web , otevřete webovou stránku, na kterou chcete vytvořit odkaz, a přepněte zpátky do Excelu, aniž byste zavřeli prohlížeč.

 4. Pokud chcete vytvořit hypertextový odkaz na určité místo v souboru nebo na webové stránce, klikněte na záložka a potom poklikejte na Záložka, který chcete použít.

  Poznámka:   Soubor nebo webová stránka, na které chcete vytvořit odkaz, musí obsahovat záložku.

 5. Do pole Zobrazený text zadejte text, který má představovat hypertextový odkaz.

 6. Užitečné informace, které se zobrazí po nastavení ukazatele myši na hypertextový odkaz, můžete přiřadit kliknutím na tlačítko Popis a zadáním požadovaného textu do pole Text popisu. Potom klikněte na tlačítko OK.

Jestliže chcete vytvořit odkaz na určité místo v aktuálním nebo jiném sešitě, můžete buď definovat Název Cíl buněk, nebo použít odkaz na buňku.

 1. Chcete-li použít název, je nutné pojmenovat cílové buňky v cílovém sešitu.

  Pojmenování buňky nebo oblasti buněk

  1. Vyberte buňku, oblast buněk nebo nesousedící výběry, které chcete pojmenovat.

  2. Klikněte na pole název na levém konci Řádek vzorců Obrázek tlačítka .

   Pole Název

   pole Obrázek tlačítka název

  3. Do pole název zadejte název buňky a stiskněte klávesu ENTER.

   Poznámka: V názvu nesmí být mezery a musí začínat písmenem.

 2. Na listu zdrojového sešitu klikněte na buňku, ve které chcete vytvořit hypertextový odkaz.

  Je taky možné vybrat objekt, například obrázek nebo prvek grafu, který má představovat hypertextový odkaz.

  • Na kartě vložení klikněte ve skupině odkazy na odkaz Hyperlink button .

  Můžete také kliknout na buňku nebo objekt pravým tlačítkem myši a potom v místní nabídce kliknout na hypertextový odkaz nebo stisknout kombinaci kláves CTRL + K.

 3. Na panelu Odkaz na udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete vytvořit odkaz na místo v aktuálním sešitě, klikněte na Místo v tomto dokumentu.

  • Pokud chcete vytvořit odkaz na místo v jiném sešitu, klikněte na existující soubor nebo webová stránka, najděte a vyberte sešit, na který chcete vytvořit odkaz, a klikněte na záložka.

 4. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • V poli Můžete také vybrat místo v tomto dokumentu klikněte pod položkou Odkaz na buňku na list, na který chcete vytvořit odkaz, do pole Zadejte odkaz na buňku zadejte odkaz na buňku a klikněte na tlačítko OK.

  • V seznamu pod položkou Definované názvy klikněte na název buněk, na které chcete vytvořit odkaz, a klikněte na tlačítko OK.

 5. Do pole Zobrazený text zadejte text, který má představovat hypertextový odkaz.

 6. Užitečné informace, které se zobrazí po nastavení ukazatele myši na hypertextový odkaz, můžete přiřadit kliknutím na tlačítko Popis a zadáním požadovaného textu do pole Text popisu. Potom klikněte na tlačítko OK.

Pomocí funkce HYPERTEXTový. odkaz můžete vytvořit hypertextový odkaz, který otevře dokument uložený na síťovém serveru, Intranet nebo Internetu. Pokud kliknete na buňku obsahující funkci HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ, aplikace Excel otevře soubor uložený na místě určeném odkazem.

Syntaxe

HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ(umístění;název)

Umístění:     je cesta a název souboru, který se má otevřít jako text. Argument umístění může odkazovat na místo v dokumentu, například na určitou buňku nebo pojmenovanou oblast listu nebo sešitu Excelu nebo na záložku v dokumentu Microsoft Wordu. Cesta se může jednat do souboru uloženého na pevném disku nebo může jít o cestu UNC (Universal Naming Convention) na serveru (v Microsoft Excelu pro Windows) nebo k cestě URL (Uniform Resource Locator) na internetu nebo intranetu.

 • Argument umístění může být textový řetězec v uvozovkách nebo buňka obsahující odkaz jako textový řetězec.

 • Pokud odkaz zadaný v argumentu umístění neexistuje nebo ho nejde přesunout, zobrazí se při kliknutí na buňku chyba.

Název:     je odkaz nebo číselná hodnota, která se zobrazuje v buňce. Argument Název se zobrazí modře s podtržením. Jestliže argument Název vynecháte, zobrazí se v buňce jako text odkazu argument Umístění.

 • Argument název může být hodnota, textový řetězec, název nebo buňka obsahující odkaz nebo hodnotu.

 • Jestliže argument název vrátí chybovou hodnotu (například #HODNOTA!), zobrazí se v buňce chyba místo odkazu.

Příklad

Následující příklad otevře list s názvem Sestava rozpočtu. xls, který je uložený na internetu v umístění s názvem example.microsoft.com/report a zobrazí text "klikněte na možnost pro sestavu":

=HYPERLINK("http://example.microsoft.com/report/budget report.xls", "Click for report")

Následující příklad vytvoří hypertextový odkaz na buňku F10 na listu s názvem roční v sestavě rozpočet sešitu. xls, který je uložený na internetu v umístění s názvem example.microsoft.com/report. V buňce listu obsahující tento hypertextový odkaz se jako text odkazu zobrazí obsah buňky D1:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xls]Annual!F10", D1)

Následující příklad vytvoří hypertextový odkaz na oblast s názvem oddeleni na listu s názvem první čtvrtletí v sešitu Rozpočtová sestava. xls, která je uložená na internetu v umístění s názvem example.microsoft.com/report. V buňce listu obsahující tento hypertextový odkaz se zobrazí text „Kliknutím zobrazíte celkovou hodnotu pro oddělení za první čtvrtletí.”:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xls]First Quarter!DeptTotal", "Click to see First Quarter Department Total")

Pokud chcete vytvořit hypertextový odkaz na určité místo v dokumentu Microsoft Wordu, musíte pomocí záložky definovat umístění, na které chcete v dokumentu přejít. Následující příklad vytvoří hypertextový odkaz na záložku s názvem Ctvrtletnizisk v dokumentu výroční sestava. doc umístěnou na example.microsoft.com:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/Annual Report.doc]QrtlyProfits", "Quarterly Profit Report")

V Excelu pro Windows se v následujícím příkladu zobrazí obsah buňky D5 jako pokračovací text v buňce a otevře se soubor s názvem 1stqtr. xls, který je uložený na serveru s názvem FINANCE ve sdíleném příkazu. V tomto příkladu je použita cesta UNC:

=HYPERLINK("\\FINANCE\Statements\1stqtr.xls", D5)

V následujícím příkladu se otevře soubor 1stqtr. xls v Excelu pro Windows, který je uložený v adresáři s názvem Finance na jednotce D, a zobrazí se číselná hodnota uložená v buňce H10:

=HYPERLINK("D:\FINANCE\1stqtr.xls", H10)

V Excelu pro Windows: v následujícím příkladu se vytvoří hypertextový odkaz na oblast s názvem součty v jiném (externím) sešitu Mujsesit. xls:

=HYPERLINK("[C:\My Documents\Mybook.xls]Totals")

V Microsoft Excelu pro Macintosh zobrazí následující příklad "klikněte sem" v buňce a otevře soubor s názvem první čtvrtletí, který je uložený ve složce s názvem rozpočtové sestavy na pevném disku s názvem Macintosh HD:

=HYPERLINK("Macintosh HD:Budget Reports:First Quarter", "Click here")

Pomocí hypertextových odkazů v listu můžete přecházet z jedné buňky do jiné. Pokud je například aktivní list s názvem Červen v sešitu nazvaném Rozpočet, vytvoříte pomocí následujícího vzorce hypertextový odkaz na buňku E56. Samotný text odkazu je hodnota v buňce E56.

=HYPERLINK("[Budget]June!E56", E56)

Chcete-li přejít do jiného listu v rámci jednoho sešitu, změňte v odkazu název listu. V přecházejícím případě vytvoříte odkaz na buňku E56 v listu Září změnou slova Červen na Září.

Když kliknete na hypertextový odkaz na e-mailovou adresu, automaticky se spustí e-mailový program a vytvoří se e-mailová zpráva se správnou adresou v poli do , pokud máte nainstalovaný e-mailový program.

 1. Klikněte na listu na buňku, ve které chcete vytvořit hypertextový odkaz.

  Je taky možné vybrat objekt, například obrázek nebo prvek grafu, který má představovat hypertextový odkaz.

  • Na kartě vložení klikněte ve skupině odkazy na odkaz Hyperlink button .

  Můžete také kliknout na buňku nebo objekt pravým tlačítkem myši a potom v místní nabídce kliknout na hypertextový odkaz nebo stisknout kombinaci kláves CTRL + K.

 2. Na panelu Odkaz na klikněte na tlačítko E-mailová adresa.

 3. Do pole e-mailová adresa zadejte požadovanou e-mailovou adresu.

 4. Do pole Předmět zadejte předmět e-mailové zprávy.

  Poznámka: Některé webové prohlížeče a e-mailové aplikace řádek Předmět nerozpoznají.

 5. Do pole Zobrazený text zadejte text, který má představovat hypertextový odkaz.

 6. Užitečné informace, které se zobrazí po nastavení ukazatele myši na hypertextový odkaz, můžete přiřadit kliknutím na tlačítko Popis a zadáním požadovaného textu do pole Text popisu. Potom klikněte na tlačítko OK.

  Hypertextový odkaz na e-mailovou adresu můžete vytvořit taky tak, že zadáte e-mailové adresy přímo do buňky. Pokud zadáte třeba e-mailovou adresu someone@example.com, automaticky se na ni vytvoří hypertextový odkaz.

Jeden nebo více externích odkazů (nazývaných taky odkazy) můžete vložit ze sešitu do jiného sešitu, který je umístěný na Intranet nebo na internetu. Sešit nesmí být uložen jako soubor HTML.

 1. Otevřete zdrojový sešit a vyberte buňku nebo oblast buněk, které chcete kopírovat.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na tlačítko Kopírovat.

  Tlačítka Kopírovat a Vložit na kartě Domů
 3. Přejděte na list, do kterého chcete informace umístit, a klikněte na buňku, kde se mají informace zobrazit.

 4. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na možnost Vložit jinak.

 5. Klikněte na tlačítko Vložit propojení.

  Aplikace Excel vytvoří externí odkaz na buňku nebo na každou buňku v oblasti buněk.

Poznámka: Praktičtější může být vytvořit externí odkaz bez otevření sešitu na webu. U každé buňky cílového sešitu, kde chcete použít odkaz externí odkaz, klikněte na buňku a potom zadejte symbol rovná se (=), adresu URL a místo v sešitu. Příklady:

= ' http://www.someones.homepage/[File. xls] List1 '! Buňce

= ' FTP. Server. někam/File. xls '! MyNamedCell

Pokud chcete vybrat Hypertextový odkaz bez aktivace odkazu na jeho Cíl, proveďte jednu z následujících akcí:

 • Klikněte na buňku, která obsahuje hypertextový odkaz, podržte tlačítko myši, dokud se ukazatel nezmění na křížek Ukazatel pro výběr v Excelu , a pak tlačítko myši uvolněte.

 • Vyberte buňku s hypertextovým odkazem pomocí kláves se šipkami.

 • Pokud je hypertextový odkaz znázorněn grafickým objektem, podržte klávesu Ctrl a klikněte na tento grafický objekt.

U stávajícího hypertextového odkazu v sešitu můžete změnit jeho Cíl, vzhled a text nebo grafický objekt, kterým je znázorněn.

Změna cíle hypertextového odkazu

 1. Vyberte buňku nebo grafiku obsahující hypertextový odkaz, který chcete změnit.

  Tip: Pokud chcete vybrat buňku obsahující hypertextový odkaz, aniž byste přešli na cíl hypertextového odkazu, klikněte na buňku a podržte tlačítko myši, dokud se ukazatel nezmění na Ukazatel pro výběr v Excelu , a pak uvolněte tlačítko myši. Buňku můžete také vybrat pomocí kláves se šipkami. Pokud chcete vybrat obrázek, podržte klávesu CTRL a klikněte na obrázek.

  • Na kartě Vložení klikněte ve skupině Odkazy na příkaz Hypertextový odkaz. Hyperlink button

  Můžete také kliknout na buňku nebo obrázek pravým tlačítkem myši a potom v místní nabídce kliknout na Upravit hypertextový odkaz nebo stisknout kombinaci kláves CTRL + K.

 2. V dialogovém okně Upravit hypertextový odkaz proveďte požadované změny.

  Poznámka: Pokud je hypertextový odkaz vytvořený pomocí funkce listu HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ, musíte cíl změnit tak, že upravíte vzorec. Vyberte buňku, ve které je hypertextový odkaz, klikněte na Řádek vzorců a upravte vzorec.

Vzhled textu všech hypertextových odkazů v aktuálním sešitu změníte nastavením stylu buňky pro hypertextové odkazy.

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styl na položku Styly buňky.

 2. V části Data a model proveďte následující kroky:

  • Pokud chcete změnit vzhled hypertextových odkazů, na které jste neklepli, klikněte pravým tlačítkem na hypertextový odkaza potom klikněte na změnit.

  • Pokud chcete změnit vzhled hypertextových odkazů, na které jste kliknuli, klikněte pravým tlačítkem na hypertextový odkaza pak klikněte na změnit.

   Poznámka: Styl buněk hypertextového odkazu je dostupný jenom v případě, že sešit obsahuje hypertextový odkaz. Použitý styl hypertextového odkazu je dostupný jenom v případě, že sešit obsahuje hypertextový odkaz, na který jste klepnuli.

 3. V dialogovém okně Styl klikněte na tlačítko Formát.

 4. Na kartách Písmo a Výplň vyberte požadované možnosti formátování a klikněte na tlačítko OK.

  Poznámky: 

  • Možnosti vybrané v dialogovém okně Formát buněk se zobrazí jako vybrané ve skupinovém rámečku Styl obsahuje v dialogovém okně Styl. U možností, které nechcete použít, zrušte zaškrtnutí políček.

  • Změníte-li styl Hypertextový odkaz a Použitý hypertextový odkaz, budou tyto změny použity u všech hypertextových odkazů v aktuálním sešitu. Vzhled jednotlivých hypertextových odkazů měnit nelze.

 1. Vyberte buňku nebo grafiku obsahující hypertextový odkaz, který chcete změnit.

  Tip: Pokud chcete vybrat buňku obsahující hypertextový odkaz, aniž byste přešli na cíl hypertextového odkazu, klikněte na buňku a podržte tlačítko myši, dokud se ukazatel nezmění na Ukazatel pro výběr v Excelu , a pak uvolněte tlačítko myši. Buňku můžete také vybrat pomocí kláves se šipkami. Pokud chcete vybrat obrázek, podržte klávesu CTRL a klikněte na obrázek.

 2. Udělejte jednu nebo víc z těchto věcí:

  • Pokud chcete změnit text hypertextového odkazu, klikněte do Řádek vzorců a pak text upravte.

  • Pokud chcete změnit formát obrázku, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a potom klikněte na možnost, kterou chcete změnit.

  • Pokud chcete změnit text, který je součástí grafického objektu, poklikejte na vybraný grafický objekt a proveďte požadované změny.

  • Pokud chcete změnit obrázek, který představuje hypertextový odkaz, vložte nový obrázek, vytvořte z něj hypertextový odkaz se stejným cílem a potom odstraňte původní obrázek a hypertextový odkaz.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na Hypertextový odkaz, který chcete zkopírovat nebo přesunout, a v místní nabídce klikněte na Kopírovat nebo Vyjmout .

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na buňku, do které chcete hypertextový odkaz zkopírovat nebo přesunout, a v místní nabídce klikněte na příkaz Vložit .

Ve výchozím nastavení jsou neurčené cesty Hypertextový odkaz cílových souborů relativní vzhledem k umístění aktivního sešitu. Tento postup použijte, pokud chcete nastavit jinou výchozí cestu. Při každém vytvoření hypertextového odkazu na soubor v tomto umístění stačí zadat název souboru, nikoli cestu, a to v dialogovém okně Vložit hypertextový odkaz .

Podle toho, jakou verzi Excelu používáte, udělejte jeden z těchto kroků:

 • V Excel 2016Excel 2013 a Excel 2010:

  1. Klikněte na kartu Soubor.

  2. Klikněte na tlačítko Informace.

  3. Klikněte na vlastnostia potom vyberte Upřesnit vlastnosti.

   Upřesnit vlastnosti
  4. Na kartě Souhrn zadejte do pole základ základního textu cestu, kterou chcete použít.

   Poznámka: Základní adresu hypertextového odkazu můžete přepsat úplnou (neboli absolutní) adresou hypertextového odkazu v dialogovém okně Vložit hypertextový odkaz.

 • V Excel 2007:

  1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , klikněte na připravita potom klikněte na vlastnosti.

  2. Na panelu informací o dokumentech klikněte na vlastnostia potom na Upřesnit vlastnosti.

   Upřesnit vlastnosti
  3. Klikněte na kartu Souhrnné informace.

  4. Do pole Základ hypertextového odkazu zadejte cestu, kterou chcete použít.

  Poznámka: Základní adresu hypertextového odkazu můžete přepsat úplnou (neboli absolutní) adresou hypertextového odkazu v dialogovém okně Vložit hypertextový odkaz.

Chcete-li hypertextový odkaz odstranit, proveďte některou z následujících akcí:

 • Pokud chcete odstranit hypertextový odkaz a text, který ho představuje, klikněte pravým tlačítkem myši na buňku s hypertextovým odkazem a v místní nabídce klikněte na příkaz Vymazat obsah .

 • Pokud chcete odstranit hypertextový odkaz a grafický objekt, který ho představuje, podržte stisknutou klávesu CTRL a klikněte na obrázek a stiskněte klávesu DELETE.

 • Pokud chcete vypnout jeden hypertextový odkaz, klikněte na něj pravým tlačítkem a v místní nabídce klikněte na Odebrat hypertextový odkaz .

 • Pokud chcete vypnout několik hypertextových odkazů najednou, postupujte takto:

  1. Do prázdné buňky zadejte číslo 1.

  2. Klikněte pravým tlačítkem myši na buňku a v místní nabídce klikněte na příkaz Kopírovat .

  3. Podržte klávesu CTRL a vyberte každý hypertextový odkaz, který chcete vypnout.

   Tip: Pokud chcete vybrat buňku s hypertextovým odkazem, aniž byste přešli na cíl hypertextového odkazu, klikněte na buňku a podržte tlačítko myši, dokud se ukazatel nezmění na Ukazatel pro výběr v Excelu , a pak uvolněte tlačítko myši.

  4. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na šipku pod tlačítkem Vložit a potom klikněte na položku Vložit jinak.

   Tlačítka Kopírovat a Vložit na kartě Domů
  5. V části operaceklikněte na násobita potom na OK.

  6. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styl na položku Styly buňky.

  7. V části dobrý, špatný a neutrálnívyberte normální.

Hypertextový odkaz je odkaz z dokumentu, který při kliknutí otevře jinou stránku nebo soubor. Cílem je často jiná webová stránka, ale může to být taky obrázek nebo e-mailová adresa nebo program. Hypertextový odkaz může mít formu textu nebo obrázku.

Když uživatel webu klikne na hypertextový odkaz, zobrazí se cíl v závislosti na typu cíle zobrazený v Webový prohlížeč, otevření nebo spuštění. Například hypertextový odkaz na stránku zobrazí tuto stránku ve webovém prohlížeči a hypertextový odkaz na soubor ve formátu AVI otevře tento soubor v přehrávači záznamů.

Způsob použití hypertextových odkazů

Pomocí hypertextových odkazů je možné provádět následující akce:

 • Přechod k souboru nebo webové stránce v síti, Intranet nebo Internetu

 • Přejít na soubor nebo webovou stránku, kterou chcete vytvořit v budoucnu

 • Odeslat e-mailovou zprávu

 • Spustit přenos souborů, například stahování nebo proces protokolu FTP

Po nastavení ukazatele myši na text nebo obrázek s hypertextovým odkazem se tvar ukazatele změní na ruku Ukazatel ve tvaru ruky , a to znamená, že se na text nebo obrázek dá kliknout.

Co je adresa URL a jak funguje

Když vytvoříte hypertextový odkaz, je jeho cíl kódovaný jako adresa URL (Uniform Resource Locator), například:

http://example.microsoft.com/news.htm

file://Název_počítače/Sdílená_složka/Název_souboru.htm

Adresa URL obsahuje Protokol, jako je HTTP, FTP nebo soubor, Webový server nebo umístění v síti a cesta a název souboru. Jednotlivé části URL jsou vidět na tomto obrázku:

Čtyři součásti adresy URL

1. Použitý protokol (http, ftp, file)

2. webový server nebo umístění v síti

3. Cesta

4. Název souboru

Absolutní a relativní hypertextové odkazy

Absolutní adresa URL obsahuje celou adresu, včetně Protokol, Webový server a cesty a názvu souboru.

V relativní adrese URL chybí jedna nebo více částí. Chybějící informace jsou doplněny ze stránky obsahující adresu URL. Chybí-li například protokol a webový server, použije se ve webovém prohlížeči protokol a doména aktuální stránky, například COM, ORG nebo EDU.

U stránek na webu je běžné používat relativní adresy URL, které obsahují pouze částečnou cestu a název souboru. Pokud se soubory přesunou na jiný server, všechny hypertextové odkazy budou dál fungovat, dokud se relativní umístění stránek nezmění. Hypertextový odkaz na Products. htm například odkazuje na stránku s názvem Apple. htm ve složce s názvem Food. Pokud se obě stránky přesunou do složky potraviny na jiném serveru, adresa URL hypertextového odkazu bude pořád správná.

V excelovém sešitu jsou neurčené cesty k cílovým souborům hypertextových odkazů ve výchozím nastavení relativní vzhledem k umístění aktivního sešitu. V dialogovém okně Vložit hypertextový odkaz můžete nastavit jinou základní adresu, která se bude používat ve výchozím nastavení, aby se vám pokaždé vytvořil hypertextový odkaz na soubor.

 1. Klikněte na listu na buňku, ve které chcete vytvořit hypertextový odkaz.

 2. Na kartě Vložení klikněte na Hypertextový odkaz.

  Můžete také kliknout na buňku pravým tlačítkem myši a potom v místní nabídce kliknout na hypertextový odkaz nebo stisknout kombinaci kláves CTRL + K.

 3. Do pole zobrazovaný text zadejte text, který má představovat hypertextový odkaz.

 4. Do pole URLzadejte úplnou adresu URL (Uniform Resource Locator) webové stránky, na kterou chcete vytvořit odkaz.

 5. Klikněte na OK.

Pokud chcete vytvořit odkaz na místo v aktuálním sešitu, můžete buď definovat název cílových buněk nebo použít odkaz na buňku.

 1. Pokud chcete použít název, musíte v sešitu pojmenovat cílové buňky.

  Jak definovat název buňky nebo oblasti buněk

  1. Vyberte buňku nebo oblast buněk, kterou chcete pojmenovat.

  2. Do pole název na levém konci Řádek vzorců Obrázek tlačítka zadejte název buňky a stiskněte ENTER.

   Poznámka: V názvu nesmí být mezery a musí začínat písmenem.

 2. Na listu klikněte na buňku, ve které chcete vytvořit hypertextový odkaz.

 3. Na kartě Vložení klikněte na Hypertextový odkaz.

  Můžete také kliknout na buňku pravým tlačítkem myši a potom v místní nabídce kliknout na hypertextový odkaz nebo stisknout kombinaci kláves CTRL + K.

 4. Do pole zobrazovaný text zadejte text, který má představovat hypertextový odkaz.

 5. Do pole místo v tomto dokumentu zadejte definovaný název nebo odkaz na buňku.

 6. Klikněte na OK.

Když kliknete na hypertextový odkaz na e-mailovou adresu, automaticky se spustí e-mailový program a vytvoří se e-mailová zpráva se správnou adresou v poli do , pokud máte nainstalovaný e-mailový program.

 1. Klikněte na listu na buňku, ve které chcete vytvořit hypertextový odkaz.

 2. Na kartě Vložení klikněte na Hypertextový odkaz.

  Můžete také kliknout na buňku pravým tlačítkem myši a potom v místní nabídce kliknout na hypertextový odkaz nebo stisknout kombinaci kláves CTRL + K.

 3. Do pole zobrazovaný text zadejte text, který má představovat hypertextový odkaz.

 4. Do pole e-mailová adresazadejte požadovanou e-mailovou adresu.

 5. Klikněte na OK.

Hypertextový odkaz na e-mailovou adresu můžete vytvořit taky tak, že zadáte e-mailové adresy přímo do buňky. Pokud zadáte třeba e-mailovou adresu someone@example.com, automaticky se na ni vytvoří hypertextový odkaz.

Pomocí funkce hypertextový. odkaz můžete vytvořit hypertextový odkaz na adresu URL.

Poznámka: Argument umístění může být textový řetězec uzavřený v uvozovkách nebo odkaz na buňku obsahující odkaz jako textový řetězec.

Pokud chcete vybrat Hypertextový odkaz bez aktivace odkazu na jeho Cíl, proveďte jednu z následujících akcí:

 • Vyberte buňku kliknutím na šipku vedle ukazatele myši.

 • Vyberte buňku s hypertextovým odkazem pomocí kláves se šipkami.

Existující hypertextový odkaz v sešitu můžete změnit tak, že změníte jeho Cíl, jeho vzhled nebo text, který ho představuje.

 1. Vyberte buňku obsahující hypertextový odkaz, který chcete změnit.

  Tip: Pokud chcete vybrat Hypertextový odkaz, aniž byste aktivovali odkaz na jeho Cíl, vyberte pomocí kláves se šipkami buňku s hypertextovým odkazem.

 2. Na kartě Vložení klikněte na Hypertextový odkaz.

  Můžete také kliknout na buňku nebo obrázek pravým tlačítkem myši a potom v místní nabídce kliknout na Upravit hypertextový odkaz nebo stisknout kombinaci kláves CTRL + K.

 3. V dialogovém okně Upravit hypertextový odkaz proveďte požadované změny.

  Poznámka: Pokud je hypertextový odkaz vytvořený pomocí funkce listu HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ, musíte cíl změnit tak, že upravíte vzorec. Vyberte buňku, ve které je hypertextový odkaz, klikněte na Řádek vzorců a upravte vzorec.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na Hypertextový odkaz, který chcete zkopírovat nebo přesunout, a v místní nabídce klikněte na Kopírovat nebo Vyjmout .

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na buňku, do které chcete hypertextový odkaz zkopírovat nebo přesunout, a v místní nabídce klikněte na příkaz Vložit .

Chcete-li hypertextový odkaz odstranit, proveďte některou z následujících akcí:

 • Chcete-li hypertextový odkaz odstranit, vyberte buňku a stiskněte klávesu DELETE.

 • Pokud chcete hypertextový odkaz vypnout (odstranit hypertextový odkaz, ale zachovat text, který ho představuje), klikněte pravým tlačítkem myši na buňku a klikněte na příkaz odstranit hypertextový odkaz.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení na fóru Excel User Voice.

Viz také

Odebrání hypertextového odkazu

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×