Práce s hypertextovými odkazy v Excelu

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Rychlý přístup k související informace v jiném souboru nebo na webovou stránku můžete vložit Hypertextový odkaz v buňce na listu. Můžete také vložit hypertextové odkazy v konkrétním prvkům grafu.

Poznámka: Většina snímků obrazovek v tomto článku pochází z aplikace Excel 2016. Pokud máte jinou verzi, může se zobrazení trochu lišit, ale pokud není uvedeno jinak, funkce se nemění.

Hypertextový odkaz je odkaz z dokumentu, který se otevře jiné stránky nebo souboru po klepnutí na tlačítko. Cílem je často jiná webová stránka, ale lze ji obrázku, nebo e-mailovou adresu nebo program. Text nebo obrázek, který může být samotný hypertextový odkaz.

Pokud na webové stránce kliknete na hypertextový odkaz, zobrazí se cíl ve Webový prohlížeč v závislosti na typu cíle buď otevřený, nebo spuštěný. Například hypertextový odkaz na stránku zobrazí tuto stránku ve webovém prohlížeči a hypertextový odkaz na soubor ve formátu AVI otevře tento soubor v přehrávači záznamů.

Způsob použití hypertextových odkazů

Pomocí hypertextových odkazů je možné provádět následující akce:

 • Přejděte k souboru nebo webové stránce v síti, Intranet nebo Internet

 • Přejít na soubor nebo webovou stránku, kterou chcete vytvořit v budoucnu

 • Odeslat e-mailovou zprávu

 • Spustit přenos souborů, například stahování nebo proces protokolu FTP

Po nastavení ukazatele myši na text nebo obrázek, který obsahuje hypertextový odkaz, ukazatel myši změní ruku Ukazatel ve tvaru ruky , znamená, že na text nebo obrázek dá kliknout.

Popis adresy URL a způsob jejího použití

Při vytváření hypertextového odkazu se cíl kóduje jako adresa URL. Například:

http://example.microsoft.com/news.htm

file://ComputerName/SharedFolder/FileName.htm

Adresa URL obsahuje Protokol, jako například HTTP, FTP nebo FILE, Webový server nebo síťové umístění a cestu a název souboru. Jednotlivé složky adresy URL uvádí následující obrázek:

Čtyři součásti adresy URL

1. Použitý protokol (http, ftp, file)

2. Webový server nebo síťové umístění

3. Cesta

4. Název souboru

Absolutní a relativní hypertextové odkazy

Absolutní adresa URL zahrnuje úplnou adresu včetně Protokol, Webový server, cesty a názvu souboru.

V relativní adrese URL chybí jedna nebo více částí. Chybějící informace jsou doplněny ze stránky obsahující adresu URL. Chybí-li například protokol a webový server, použije se ve webovém prohlížeči protokol a doména aktuální stránky, například COM, ORG nebo EDU.

Je běžné stránek na webu používat relativní adresy URL, které obsahují jenom část cesty a názvu souboru. Pokud soubory, které se přesunou do jiného serveru, hypertextové odkazy budou pokračovat v práci, dokud relativní umístění stránek zůstat beze změny. Například hypertextový odkaz na produkty.htm odkazuje na stránku Jablko.htm ve složce s názvem potraviny. Pokud obě stránky se přesunou do složky na jiném serveru, adresu URL v dialogu hypertextový odkaz nebude správné.

V Excelovém sešitu neurčeným cest k souborům cíl hypertextového odkazu se ve výchozím nastavení relativní umístění aktivního sešitu. Můžete nastavit jinou základní adresu používat ve výchozím nastavení tak, aby pokaždé, když vytvořit hypertextový odkaz na soubor v uvedeném umístění, stačí zadat název souboru v dialogovém okně Vložit hypertextový odkaz.

 1. Klepněte na listu na buňku, ve které chcete vytvořit hypertextový odkaz.

  Lze také vybrat objekt, například obrázek nebo prvek grafu, který má představovat hypertextový odkaz.

  • Na kartě Vložení klikněte ve skupině Odkazy na Hypertextový odkaz Tlačítko hypertextového odkazu .

  Můžete také kliknout pravým tlačítkem na buňku nebo grafický objekt a potom v místní nabídce klikněte na hypertextový odkaz nebo stisknout kombinaci kláves Ctrl + K.

 2. Na panelu Odkaz na klepněte na tlačítko Vytvořit nový dokument.

 3. Do pole Název nového dokumentu zadejte název nového souboru.

  Tip: Pokud chcete zadat jiné umístění, než jaké je uvedeno ve skupinovém rámečku Úplná cesta, zadejte nové umístění před název souboru do pole Název nového dokumentu nebo klepněte na tlačítko Změnit a vyberte požadované umístění. Klepněte na tlačítko OK.

 4. Klepnutím na přepínač Upravit nový dokument později nebo Upravit nový dokument nyní ve skupinovém rámečku Úpravy dokumentu určete, kdy má být nový soubor otevřen pro úpravy.

 5. Do pole Zobrazený text zadejte text, který má představovat hypertextový odkaz.

 6. Užitečné informace, které se zobrazí po nastavení ukazatele myši na hypertextový odkaz, přiřadíte klepnutím na tlačítko Komentář a zadáním požadovaného textu do pole Text komentáře. Klepněte na tlačítko OK.

 1. Klepněte na listu na buňku, ve které chcete vytvořit hypertextový odkaz.

  Lze také vybrat objekt, například obrázek nebo prvek grafu, který má představovat hypertextový odkaz.

  • Na kartě Vložení klikněte ve skupině Odkazy na Hypertextový odkaz Tlačítko hypertextového odkazu .

  Můžete také kliknout pravým tlačítkem na buňku nebo objekt a potom v místní nabídce klikněte na hypertextový odkaz nebo stisknout kombinaci kláves Ctrl + K.

 2. Na panelu Odkaz na klepněte na tlačítko Existující soubor nebo webová stránka.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li vybrat soubor, klepněte na tlačítko Aktuální složka a potom klepněte na soubor, na který chcete vytvořit odkaz.

   Místo aktuální složky můžete v seznamu Oblast hledání vybrat jinou složku.

  • Chcete-li vybrat na webovou stránku, klikněte na Procházet stránky a klikněte na webovou stránku, kterou chcete vytvořit odkaz.

  • Chcete-li vybrat některý z naposledy používaných souborů, klepněte na tlačítko Naposledy otevřené soubory a potom klepněte na soubor, na který chcete vytvořit odkaz.

  • Pokud znáte název a umístění souboru nebo webové stránky, na které chcete vytvořit odkaz, zadejte tyto informace do pole Adresa.

  • Vyhledejte na webovou stránku, klikněte na Procházet Web Tlačítko Procházet web , otevřete webovou stránku, kterou chcete vytvořit odkaz a přepněte zpátky do Excelu bez zavírání prohlížeče.

 4. Pokud chcete vytvořit hypertextový odkaz na určité místo v souboru nebo na webové stránce, klikněte na Záložka a potom poklikejte Záložka, který chcete.

  Poznámka:   Soubor nebo webová stránka, na které chcete vytvořit odkaz, musí obsahovat záložku.

 5. Do pole Zobrazený text zadejte text, který má představovat hypertextový odkaz.

 6. Užitečné informace, které se zobrazí po nastavení ukazatele myši na hypertextový odkaz, přiřadíte klepnutím na tlačítko Komentář a zadáním požadovaného textu do pole Text komentáře. Klepněte na tlačítko OK.

Jestliže chcete vytvořit odkaz na určité místo v aktuálním nebo jiném sešitě, můžete buď definovat NázevCíl buněk, nebo použít odkaz na buňku.

 1. Chcete-li použít název, je nutné pojmenovat cílové buňky v cílovém sešitu.

  Pojmenování buňky nebo oblasti buněk

  1. Vyberte buňku, oblast buněk nebo nesousedící výběry, které chcete pojmenovat.

  2. Klikněte na pole název na levém konci Řádek vzorců Obrázek tlačítka .

   Příklad pole Název

   Obrázek tlačítka Pole název

  3. Do pole název zadejte název pro buňky a potom stiskněte klávesu Enter.

   Poznámka: V názvu nesmí být mezery a musí začínat písmenem.

 2. Na listu ve zdrojovém sešitě klikněte na buňku, ve které chcete vytvořit hypertextový odkaz.

  Lze také vybrat objekt, například obrázek nebo prvek grafu, který má představovat hypertextový odkaz.

  • Na kartě Vložení klikněte ve skupině Odkazy na Hypertextový odkaz Tlačítko hypertextového odkazu .

  Můžete také kliknout pravým tlačítkem na buňku nebo objekt a potom v místní nabídce klikněte na hypertextový odkaz nebo stisknout kombinaci kláves Ctrl + K.

 3. Na panelu Odkaz na proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete vytvořit odkaz na místo v aktuálním sešitu, klepněte na tlačítko Místo v tomto dokumentu.

  • Pokud chcete vytvořit odkaz na místo v jiném sešitu, klepněte na tlačítko Existující soubor nebo webová stránka, vyhledejte a vyberte požadovaný sešit a klepněte na tlačítko Záložka.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • V poli Můžete také vybrat místo v tomto dokumentu klepněte pod položkou Odkaz na buňku na list, na který chcete vytvořit odkaz, do pole Zadejte odkaz na buňku zadejte odkaz na buňku a klepněte na tlačítko OK.

  • V seznamu pod položkou Definované názvy klepněte na název buněk, na které chcete vytvořit odkaz, a klepněte na tlačítko OK.

 5. Do pole Zobrazený text zadejte text, který má představovat hypertextový odkaz.

 6. Užitečné informace, které se zobrazí po nastavení ukazatele myši na hypertextový odkaz, přiřadíte klepnutím na tlačítko Komentář a zadáním požadovaného textu do pole Text komentáře. Klepněte na tlačítko OK.

Funkce HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ slouží k vytvoření hypertextového odkazu, který otevře dokument uložený na síťovém serveru, v síti Intranet nebo Internet. Pokud klepnete na buňku obsahující funkci HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ, otevře se v aplikaci Excel soubor uložený na místě určeném odkazem.

Syntaxe

HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ(umístění;název)

Umístění    představuje text cesty a názvu souboru obsahujícího dokument, který chcete otevřít jako textový. Argument umístění může odkazovat na místo v dokumentu, například na určitou buňku nebo pojmenovanou oblast na listu nebo v sešitu aplikace Excel, nebo na záložku v dokumentu Microsoft Word. Cesta může vést k souboru uloženému na pevném disku nebo můžete použít adresu UNC (Universal Naming Convention) cesty na serveru (v Microsoft Excelu pro Windows) nebo cestu URL (Uniform Resource Locator) v internetu nebo intranetu.

 • Argument umístění může být textový řetězec v uvozovkách nebo buňka obsahující propojení jako textový řetězec.

 • Pokud odkaz určený v argumentu umístění neexistuje nebo nelze nalézt, chyba se zobrazí po klepnutí na buňku.

Název     je textový odkaz nebo číselná hodnota, která bude zobrazena v buňce. Obsah buňky bude zobrazen modře s podtržením. Jestliže argument název vynecháte, bude v buňce zobrazen argument umístění jako odkaz.

 • Argument název může být hodnota, textový řetězec, název nebo buňka obsahující odkaz nebo hodnotu.

 • Jestliže argument název vrátí chybovou hodnotu (například #HODNOTA!), zobrazí se v buňce chyba místo odkazu.

Příklady

Následující vzorec otevře list pojmenovaný Rozpočtová sestava.xls, který je uložen v síti Internet v umístění s názvem example.microsoft.com/report a zobrazí text „Klepnutím zobrazíte sestavu“:

=HYPERLINK("http://example.microsoft.com/report/budget report.xls", "Click for report")

Následující příklad vytvoří hypertextový odkaz na buňku F10 listu Výroční zpráva v sešitu Rozpočtová sestava.xls, který je uložen v síti Internet na místě pojmenovaném example.microsoft.com/report. Buňka listu obsahující hypertextový odkaz zobrazí obsah buňky D1 jako odkaz:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xls]Annual!F10", D1)

Následující příklad vytvoří hypertextový odkaz na oblast s názvem Oddělení celkem na listu První čtvrtletí v sešitu Rozpočtová sestava.xls, který je uložen v síti Internet na místě pojmenovaném example.microsoft.com/report. Buňka listu obsahující hypertextový odkaz zobrazí text „Klepnutím zobrazíte celkovou hodnotu pro oddělení za první čtvrtletí”:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xls]First Quarter!DeptTotal", "Click to see First Quarter Department Total")

Pokud chcete vytvořit hypertextový odkaz na určité místo v dokumentu aplikace Microsoft Word, musíte pomocí záložky definovat místo v dokumentu, na které chcete přejít. V následujícím příkladu bude vytvořen hypertextový odkaz na záložku s názvem ČtvrtletníZisk v dokumentu Výroční zpráva.doc umístěném na místě pojmenovaném example.microsoft.com:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/Annual Report.doc]QrtlyProfits", "Quarterly Profit Report")

V aplikaci Excel pro Windows bude v následujícím příkladu v buňce zobrazen obsah buňky D5 jako odkaz a bude otevřen soubor 1kvartál.xls, který je uložen na serveru FINANCE na sdílené jednotce Výkazy. V tomto příkladu je použita cesta UNC:

=HYPERLINK("\\FINANCE\Statements\1stqtr.xls", D5)

V dalším příkladu bude otevřen soubor 1kvartál.xls v aplikaci Excel pro Windows, který je uložen v adresáři Finance na jednotce D, a bude zobrazena číselná hodnota uložená v buňce H10:

=HYPERLINK("D:\FINANCE\1stqtr.xls", H10)

V aplikaci Excel pro Windows vytvoříte pomocí následujícího příkladu hypertextový odkaz na oblast nazvanou Součty v jiném (externím) sešitě s názvem MůjSešit.xls:

=HYPERLINK("[C:\My Documents\Mybook.xls]Totals")

V aplikaci Microsoft Excel pro Macintosh zobrazí následující příklad v buňce text „Klepněte sem" a otevře soubor nazvaný První čtvrtletí, který je uložen ve složce s názvem Rozpočtové sestavy na pevném disku nazvaném Macintosh HD:

=HYPERLINK("Macintosh HD:Budget Reports:First Quarter", "Click here")

Vytvořením hypertextových odkazů můžete v rámci sešitu přecházet z jedné buňky do druhé. Pokud je například aktivní list s názvem Červen v sešitu nazvaném Rozpočet, vytvoříte pomocí následujícího vzorce hypertextový odkaz na buňku E56. Text samotného odkazu představuje hodnota v buňce E56.

=HYPERLINK("[Budget]June!E56", E56)

Chcete-li přecházet do jiného listu v rámci jednoho sešitu, změňte v odkazu název listu. V přecházejícím případě vytvoříte odkaz na buňku E56 v listu Září změnou slova Červen na Září.

Po kliknutí na hypertextový odkaz na-mailovou adresu e-mailový program automaticky spustí a vytvoří e-mailovou zprávu s správnou adresu do pole Komu, za předpokladu, že máte nainstalovanou e-mailového programu.

 1. Klepněte na listu na buňku, ve které chcete vytvořit hypertextový odkaz.

  Lze také vybrat objekt, například obrázek nebo prvek grafu, který má představovat hypertextový odkaz.

  • Na kartě Vložení klikněte ve skupině Odkazy na Hypertextový odkaz Tlačítko hypertextového odkazu .

  Můžete také kliknout pravým tlačítkem na buňku nebo objekt a potom v místní nabídce klikněte na hypertextový odkaz nebo stisknout kombinaci kláves Ctrl + K.

 2. V oblasti Odkaz na klepněte na možnost E-mailová adresa.

 3. V dialogovém okně e-mailová adresa zadejte e-mailovou adresu, kterou chcete použít.

 4. Do pole Předmět zadejte předmět e-mailové zprávy.

  Poznámka: Některé webové prohlížeče a e-mailové aplikace řádek Předmět nerozpoznají.

 5. Do pole Zobrazený text zadejte text, který má představovat hypertextový odkaz.

 6. Užitečné informace, které se zobrazí po nastavení ukazatele myši na hypertextový odkaz, přiřadíte klepnutím na tlačítko Komentář a zadáním požadovaného textu do pole Text komentáře. Klepněte na tlačítko OK.

  Můžete taky vytvořit hypertextový odkaz na e-mailovou adresu v buňce zadáním adresy přímo do buňky. Například hypertextový odkaz automaticky se vytvoří při psaní e-mailovou adresu, například someone@example.com.

Můžete vložit jeden nebo více externích odkazů (označovaných jako propojení) z určitého sešitu do jiného sešitu umístěného na Intranet nebo Internetu. Sešit nesmí být uložen jako soubor HTML.

 1. Otevřete zdrojový sešit a vyberte buňku nebo oblast buněk, které chcete kopírovat.

 2. Na kartě Domů klepněte ve skupině Schránka na položku Kopírovat.

  Tlačítka Kopírovat a Vložit na kartě Domů
 3. Přejděte do listu, kam chcete informace umístit, a poté klepněte na buňku, kde se tyto informace mají zobrazit.

 4. Na kartě Domů ve skupině Schránka klepněte na možnost Vložit jinak.

 5. Klepněte na přepínač Vložit propojení.

  Aplikace Excel vytvoří externí odkaz na buňku nebo na každou buňku v oblasti buněk.

Poznámka: Může být lepší vytvořit externí referenční odkaz bez otevření sešitu na webu. Pro každou buňku v cílovém sešitu, kam chcete externího referenčního odkazu klikněte na buňku a potom zadejte rovnítko (=), adresu URL a umístění v sešitu. Příklad:

='http://www.someones.homepage/[file.xls]Sheet1'!A1

='ftp.server.somewhere/file.xls'!MyNamedCell

Chcete-li vybrat Hypertextový odkaz, aniž byste aktivovali jeho Cíl, proveďte jednu z následujících akcí:

 • Klikněte na buňku s hypertextovým odkazem, podržte tlačítko myši, dokud se ukazatel myši změní na křížový Ukazatel pro výběr v Excelu a potom uvolněte tlačítko myši.

 • Vyberte buňku s hypertextovým odkazem pomocí kláves se šipkami.

 • Pokud je hypertextový odkaz znázorněn grafickým objektem, podržte klávesu Ctrl a klikněte na tento grafický objekt.

U stávajícího hypertextového odkazu v sešitu můžete změnit jeho Cíl, vzhled a text nebo grafický objekt, kterým je znázorněn.

Změna cíle hypertextového odkazu

 1. Vyberte buňku nebo grafiku obsahující hypertextový odkaz, který chcete změnit.

  Tip: Vyberte buňku, která obsahuje hypertextový odkaz bez přechodu na cíl hypertextového odkazu, klikněte na buňku a podržte tlačítko myši, dokud se ukazatel myši změní na křížový Ukazatel pro výběr v Excelu a potom uvolněte tlačítko myši. Můžete taky klávesy se šipkami vyberte buňku. Chcete-li vybrat obrázku, podržte stisknutou klávesu Ctrl a klikněte na obrázek.

  • Na kartě Vložení klikněte ve skupině Odkazy na Hypertextový odkaz. Tlačítko hypertextového odkazu

  Můžete také kliknout pravým tlačítkem na buňku nebo grafický objekt a potom v místní nabídce klikněte na Upravit hypertextový odkaz nebo stisknout kombinaci kláves Ctrl + K.

 2. V dialogovém okně Upravit hypertextový odkaz proveďte požadované změny.

  Poznámka: Jestliže byl hypertextový odkaz vytvořen pomocí funkce listu HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ, změníte cíl odkazu úpravou vzorce. Vyberte buňku obsahující hypertextový odkaz, klepněte na Řádek vzorců a vzorec upravte.

Vzhled textu všech hypertextových odkazů v aktuálním sešitu změníte nastavením stylu buňky pro hypertextové odkazy.

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styl na položku Styly buňky.

 2. V části Data a model proveďte následující kroky:

  • Chcete-li změnit vzhled hypertextových odkazů, které dosud nebyly použity k přechodu k cíli odkazu, klepněte pravým tlačítkem myši na položku Hypertextový odkaz a potom klepněte na příkaz Změnit.

  • Chcete-li změnit vzhled hypertextových odkazů, které již byly použity k přechodu k cíli odkazu, klepněte pravým tlačítkem myši na položku Sledovaný hypertextový odkaz a potom klepněte na příkaz Změnit.

   Poznámka: Styl buňky Hypertextový odkaz je k dispozici, pouze poku sešit obsahuje hypertextový odkaz. Styl buňky Sledovaný hypertextový odkaz je k dispozici, pouze pokud sešit obsahuje hypertextový odkaz, který již byl použit.

 3. V dialogovém okně Styl klepněte na tlačítko Formát.

 4. Na kartách Písmo a Výplň vyberte požadované možnosti formátování a klikněte na tlačítko OK.

  Poznámky: 

  • Možnosti vybrané v dialogovém okně Formát buněk se zobrazí jako vybrané ve skupinovém rámečku Styl obsahuje v dialogovém okně Styl. U možností, které nechcete použít, zrušte zaškrtnutí políček.

  • Změníte-li styl Hypertextový odkaz a Použitý hypertextový odkaz, budou tyto změny použity u všech hypertextových odkazů v aktuálním sešitu. Vzhled jednotlivých hypertextových odkazů měnit nelze.

 1. Vyberte buňku nebo grafiku obsahující hypertextový odkaz, který chcete změnit.

  Tip: Vyberte buňku, která obsahuje hypertextový odkaz bez přechodu na cíl hypertextového odkazu, klikněte na buňku a podržte tlačítko myši, dokud se ukazatel myši změní na křížový Ukazatel pro výběr v Excelu a potom uvolněte tlačítko myši. Můžete taky klávesy se šipkami vyberte buňku. Chcete-li vybrat obrázku, podržte stisknutou klávesu Ctrl a klikněte na obrázek.

 2. Proveďte jednu nebo více z následujících akcí:

  • Chcete-li změnit text hypertextového odkazy, klepněte na Řádek vzorců a text upravte.

  • Pokud chcete změnit formát grafiky, klepněte na grafiku pravým tlačítkem myši a potom klepněte na možnost, jejíž formát chcete změnit.

  • Chcete-li změnit text, který je součástí grafiky, poklepejte na vybranou grafiku a proveďte požadované změny.

  • Pokud chcete změnit grafiku představující hypertextový odkaz, vložte novou grafiku, vytvořte z ní hypertextový odkaz se stejným cílem a potom odstraňte původní grafiku a hypertextový odkaz.

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na Hypertextový odkaz, který chcete zkopírovat nebo přesunout, a v místní nabídce klepněte na příkaz Kopírovat nebo Vyjmout.

 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na buňku, do které chcete hypertextový odkaz zkopírovat nebo přesunout, a v místní nabídce klepněte na příkaz Vložit.

Ve výchozím nastavení jsou neurčené cesty k cílovým souborů Hypertextový odkaz definovány jako relativní vzhledem k umístění aktivního sešitu. Pomocí tohoto postupu můžete nastavit jinou výchozí cestu. Při vytváření hypertextových odkazů na soubor v tomto umístění bude potom v dialogovém okně Vložit hypertextový odkaz nutné zadat pouze název souboru, nikoli cestu.

Postupujte podle pokynů v závislosti na verzi Excelu, kterou používáte:

 • Excel 2016, Excel 2013 a Excel 2010:

  1. Klikněte na kartu Soubor.

  2. Klikněte na položku Informace.

  3. Klikněte na možnost Vlastnosti a potom vyberte možnost Upřesnit vlastnosti.

   Další vlastnosti
  4. Na kartě Souhrn zadejte do pole Základ hypertextového odkazu cestu, kterou chcete použít.

   Poznámka: Základní adresu hypertextového odkazu můžete v dialogovém okně Vložit hypertextový odkaz přepsat úplnou (neboli absolutní) adresou hypertextového odkazu.

 • Excel 2007:

  1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office , klikněte na připravit a pak klikněte na Vlastnosti.

  2. Na panelu informací o dokumentech klikněte na Vlastnosti a potom na Upřesnit vlastnosti.

   Další vlastnosti
  3. Klepněte na kartu Souhrnné informace.

  4. Do pole Základ hypertextového odkazu zadejte cestu, kterou chcete použít.

  Poznámka: Základní adresu hypertextového odkazu můžete přepsat úplnou (neboli absolutní) adresou hypertextového odkazu v dialogovém okně Vložit hypertextový odkaz.

Chcete-li hypertextový odkaz odstranit, proveďte některou z následujících akcí:

 • Chcete-li odstranit hypertextový odkaz a přidružený text, klepněte pravým tlačítkem myši na buňku s tímto odkazem a v místní nabídce klepněte na příkaz Vymazat obsah.

 • Pokud chcete odstranit hypertextový odkaz a grafický objekt, který ho představuje, podržte stisknutou klávesu Ctrl a klikněte na grafický objekt a stiskněte klávesu Delete.

 • Chcete-li vypnout jeden hypertextový odkaz klepněte na něj pravým tlačítkem myši a potom v místní nabídce klepněte na příkaz Odebrat hypertextový odkaz.

 • Chcete-li vypnout více odkazů najednou, postupujte následujícím způsobem:

  1. Do prázdné buňky zadejte číslo 1.

  2. Klepněte pravým tlačítkem myši na buňku a potom v místní nabídce klepněte na příkaz Kopírovat.

  3. Podržte stisknutou klávesu Ctrl a vyberte každý hypertextový odkaz, který chcete vypnout.

   Tip: Vyberte buňku, která obsahuje hypertextový odkaz v něm nemusíte přecházet na cíl hypertextového odkazu, klikněte na buňku a podržte tlačítko myši, dokud se ukazatel myši změní na křížový Ukazatel pro výběr v Excelu a potom uvolněte tlačítko myši.

  4. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na šipku pod možností Vložit a potom na Vložit jinak.

   Tlačítka Kopírovat a Vložit na kartě Domů
  5. V části Operace klikněte na přepínač Násobit a potom na OK.

  6. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na Styly buňky.

  7. V části Správně, chybně a neutrální vyberte možnost Normální.

Viz také

Odebrání hypertextového odkazu

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení ve fóru Excel User Voice.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×