Práce s fotografiemi v knihovně obrázků Sharepointu

Práce s fotografiemi v knihovně obrázků Sharepointu

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Knihovna obrázků SharePoint vám umožní nahrát a ukládat fotografie a obrázky, které lze použít na svém webu nebo sdílet s ostatními uživateli. Pomocí různých pohledů vám umožní uspořádat a zobrazit různými způsoby. Zjistěte, jak chcete obrázek vložit do stránky webu SharePoint a propojení na jiné stránky, najdete v tématu Přidání obrázku nebo souboru obrázku na webovou stránku

Aktualizace 25 leden 2017 díky zákazníků svůj názor.

Několik obrázků v zobrazení miniatur

Vytvoření knihovny obrázků v Sharepointu 2016 a 2013

SharePoint 2016 a 2013 obrázek, který knihoven jsou optimalizovaná pro obrázky, umožňují řadit podle obrázku nebo velikost souboru, název nebo kdy byl naposledy upravil Můžete rovněž přidat sloupce pro jiná data. Přednastavené zobrazení umožňují zobrazit obrázky v seznamu miniatur, nebo jako prezentaci, nebo můžete vytvořit vlastní zobrazení.

Nejjednodušší způsob, jak odeslat obrázky je pak přetáhnout do knihovny. Víc souborů a složek použijte odeslání pomocí Průzkumníka Windows.

 1. Přejděte na web, na kterém chcete vytvořit knihovnu obrázků.

 2. Klikněte na Nastavení Nastavení: aktualizace profilu, instalace softwaru a připojení ke cloudu a potom klikněte na Přidat aplikaci. Pokud v rozevíracím seznamu možnost Přidat aplikaci nevidíte, klikněte na Obsah webu a pak na Přidat aplikaci.

  Přidání aplikace (seznam, knihovna)

  Poznámka: SharePoint webu může výrazně měnit v vzhled ovládacích prvků a navigace. Pokud nemůžete najít jednu z možností, jako je příkaz, tlačítko nebo odkaz, kontaktujte svého správce.

 3. Na stránce Vaše aplikace zadejte do vyhledávacího pole, obrázku nebo vyhledejte a klikněte na ikonu Knihovna obrázků.

  Knihovna obrázků:

 4. V dialogovém okně Nový klikněte na Upřesnit možnosti.

 5. Do pole Název zadejte název knihovny. Název knihovny je povinný.

  Zadejte název, popis a volitelné správy verzí

  Název se zobrazí v horní části stránky knihovny, stane se součástí adresy stránky knihovny a zobrazí se v navigačních prvcích, které uživatelům usnadňují nalezení a otevření knihovny.

 6. Pokud chcete můžete přidat Popis knihovny nebo povolit správu verzí pro knihovnu. Další informace o Správa verzí najdete v článku Správa verzí přidat.

 7. Klikněte na vytvořit. Název knihovny obrázků se zobrazí v části nejnovější na panelu Snadné spuštění.

Nedávno vytvořené položky

Poznámka: Pokud nevidíte možnost pro knihovnu obrázků, při kliknutí na Přidat aplikaci, kontaktujte svého správce.

Návrat na začátek

Nahrání obrázků do SharePoint 2016 a 2013

Obrázky můžete nahrát několika způsoby: přetáhnout, odeslat nebo přidat nové soubory, nebo použít příkaz Otevřít v Průzkumníkovi. Uděláte to takto:

Přetažení obrázků

 1. Přejděte na web obsahující knihovnu obrázků, do které chcete odeslat obrázky.

 2. Klikněte na název knihovny, nebo na Obsah webu a pak na název dané knihovny.

  Poznámka: SharePoint webu může výrazně měnit v vzhled ovládacích prvků a navigace. Pokud nemůžete najít jednu z možností, jako je příkaz, tlačítko nebo odkaz, kontaktujte svého správce.

 3. Otevřete Průzkumníka na počítači a přejděte na obrázky, které chcete nahrát. Upravte je na obrazovce tak, aby nelze přetahovat obrázky z Průzkumníka SharePoint.

  Snímek obrazovky se zobrazením SharePointu a Průzkumníka Windows vedle sebe při použití klávesy Windows a kláves se šipkami

  Poznámka: Pokud používáte aspoň Windows 8, můžete dát SharePoint na jedné straně obrazovky a Explorer na druhé straně usnadnit přetáhnout soubory. Aby je dostala, klikněte na SharePoint, podržte stisknutou klávesu Windows a stiskněte kombinaci kláves Šipka doprava nebo doleva. Opakujte tento postup, pomocí okna Průzkumníka, ale pomocí klávesy Šipka Další. To PinY každé okno k okraji obrazovky.

 4. Vyberte soubory obrázků v Průzkumníku chcete nahrát, klepněte a přetáhněte je do SharePoint knihovny.

  Poznámka: Přetažení nefunguje s Windows 10 okraj prohlížeče, ale slouží práci s Internet Explorerem 11. Pokud je nutné použít okraje, vyzkoušejte některou z ostatních nahrát metod tady.

Nahrání jednoho nebo více obrázků do SharePoint 2016 a 2013

 1. Přejděte na web obsahující knihovnu obrázků, do které chcete odeslat obrázky.

 2. Klikněte na název knihovny, nebo na Obsah webu a pak na název dané knihovny.

  Poznámka: SharePoint webu může výrazně měnit v vzhled ovládacích prvků a navigace. Pokud nemůžete najít jednu z možností, jako je příkaz, tlačítko nebo odkaz, kontaktujte svého správce.

 3. V horní části knihovny obrázků klikněte na + Nový, + Nový dokument nebo Odeslat.

 4. Pokud nahráváte soubory se stejným názvem, můžete si vybrat, jestli chcete stávající soubor automaticky přepsat souborem se stejným názvem. Když chcete soubory přepsat, zaškrtněte políčko Přepsat existující soubory. Jestli to nechcete udělat, jeho zaškrtnutí zrušte. Výchozí operací je přepsání souborů se stejným názvem. Když zaškrtnutí zrušíte, při nahrávání duplicitního souboru se zobrazí výzva, jestli chcete soubor přepsat.

 5. V dialogovém okně Přidat obrázek projděte složky vašeho počítače a vyberte soubor obrázku. Pokud používáte SharePoint Online nebo SharePoint Server 2016 a chcete nahrát několik souborů, stiskněte klávesu CTRL a klikněte na jednotlivé soubory.

 6. Klikněte na Otevřít a pak na OK.

Nahrát soubory pomocí Průzkumníka souborů systému Windows

 1. Přejděte na web obsahující knihovnu obrázků, do které chcete vybrat obrázky, a klikněte na její název.

 2. Klikněte na kartu Knihovna a pak na možnost Otevřít v Průzkumníkovi.

  Možnost Otevřít v Průzkumníkovi na kartě Knihovna
 3. V samostatném okně Průzkumníka souborů vyhledejte a vyberte soubory obrázků, které chcete odeslat, a přetáhněte je do okna knihovny obrázků. Tímto způsobem můžete odeslat jeden nebo více souborů nebo složek.

 4. Pokud už některý soubor existuje, možná se zobrazí dialogové okno, které vám nabídne přepsání nebo přeskočení tohoto souboru.

 5. Zavřete Průzkumníka a aktualizujte zobrazení knihovny obrázků, abyste zobrazili nové soubory.

Návrat na začátek

 1. Přejděte na web obsahující knihovnu obrázků s fotografiemi, které chcete vybrat.

 2. Otevřete knihovnu tak, že na stránce nebo na panelu Snadné spuštění kliknete na její název, nebo kliknete na Obsah webu a pak na název knihovny.

  Poznámka: SharePoint webu může výrazně měnit v vzhled ovládacích prvků a navigace. Pokud nemůžete najít jednu z možností, jako je příkaz, tlačítko nebo odkaz, kontaktujte svého správce.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  Výběr jednoho obrázku

  1. Na pásu karet, na kartě Knihovna, ve skupině Spravovat zobrazení, v části Aktuální zobrazení, klikněte na šipku dolů a vyberte Všechny obrázky.

  2. Klikněte napravo od položky, aby se zvýraznila a zobrazilo se zatržítko.

  Výběr více obrázků

  1. V zobrazení Všechny obrázky klikněte vlevo od víc položek tak, aby se zvýraznily a zobrazila se vedle nich zatržítka.

  2. V zobrazení Miniatury ukažte do levého dolního rohu jednotlivých položek a zaškrtněte zobrazené políčko. Miniatura by se měla zvýraznit.

Návrat na začátek

 1. Přejděte na web obsahující knihovnu obrázků, ve které chcete zobrazit obrázky.

 2. Otevřete knihovnu tak, že na stránce nebo na panelu Snadné spuštění kliknete na její název, nebo kliknete na Obsah webu a pak na název knihovny.

  Poznámka: SharePoint webu může výrazně měnit v vzhled ovládacích prvků a navigace. Pokud nemůžete najít jednu z možností, jako je příkaz, tlačítko nebo odkaz, kontaktujte svého správce.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Když chcete zobrazit podrobnosti obrázku ve formátu podobném tabulce, klikněte na kartu Knihovna, potom na pásu karet klikněte na šipku dolů pod možností Aktuální zobrazení a pak klikněte na Všechny obrázky.

  • Když chcete zobrazit malé verze obrázků, klikněte na kartu Knihovna, potom na pásu karet klikněte na šipku dolů pod možností Aktuální zobrazení a pak na Miniatury.

  • Obrázky ve formátu prezentace, odkud můžete klinutím ze velký verzích fotografie série zobrazíte klikněte na Knihovna, klikněte na šipku dolů v seznamu Aktuální zobrazení a pak klikněte na snímek. Pokud chcete změnit obrázky, klikněte na vlevo nebo vpravo šipky v horní levé části obrázku.

   Na stránce vytvořit podobné automatické prezentaci, vložte webové části Prezentace knihovny obrázků, který umožňuje určit dobu trvání zobrazení obrázku, jestli chcete zobrazit obrázky v náhodné nebo postupné pořadí a způsob zobrazení některých Vlastnosti obrázku. Další informace o webové části najdete v tématu Přidání, úprava, minimalizovat nebo odstranění webové části ze stránky.

   Dva další způsoby změny zobrazení obrázků: Klikněte na tři tečky vedle Najít soubor a potom klikněte na Upravit toto zobrazení. Nebo klikněte na Miniatury, Všechny obrázky nebo Snímky.

   Zobrazení fotografií

   Další informace o zobrazeních najdete v tématu Vytvoření, změna nebo odstranění zobrazení seznamu nebo knihovny

  • Když chcete zobrazit jen jeden obrázek, klikněte na název daného souboru nebo na jeho miniaturu. Obrázek se tak zobrazí spolu s podrobnostmi o souboru.

 1. Přejděte na web obsahující knihovnu obrázků, ve které chcete zobrazit a upravit vlastnosti obrázku.

 2. Na panelu Snadné spuštění klikněte na název knihovny, nebo klikněte na Obsah webu a na název knihovny.

  Poznámka: SharePoint webu může výrazně měnit v vzhled ovládacích prvků a navigace. Pokud nemůžete najít jednu z možností, jako je příkaz, tlačítko nebo odkaz, kontaktujte svého správce.

 3. Pokud chcete zobrazit dialogové okno vlastností obrázku, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud se nacházíte v zobrazení Miniatury, klikněte na danou miniaturu. Když chcete upravit vlastnosti obrázku, klikněte na možnost Upravit položku na kartě Zobrazení na pásu karet.

  • Pokud jste v zobrazení Všechny obrázky, klikněte na tři tečky vedle souboru obrázku, kterou chcete upravit vlastnosti. Klikněte na tři tečky ... znovu v zobrazeném popisku a potom klikněte na Vlastnosti, Zobrazit vlastnosti nebo Upravit vlastnosti.

 4. Můžete upravit následující parametry obrázku:

  • Změňte Název souboru. Toto je název, pod kterým je soubor uložený v knihovně.

  • Změňte Nadpis (nebo titulek) obrázku. Toto je užitečné, pokud má několik obrázků v knihovně stejný název a vy je chcete odlišit. Když zadáte nadpis, zobrazí se v miniatuře místo názvu souboru.

  • Přidejte nebo změňte Datum vytvoření obrázku. Tuto možnost použijte, pokud například chcete obrázky chronologicky uspořádat a sledovat. Záznam je obvykle už vyplněný datem souboru (většinou jde o datum, kdy byl snímek pořízený).

  • Zadejte Popis obrázku. Můžete tak ostatním uživatelům poskytnout další informace o obrázku.

  • Zadejte Klíčová slova. Usnadníte tak vyhledání obrázku nebo vytváření vlastních zobrazení.

   Poznámka:  V závislosti na způsobu nastavení knihovny obrázků může existovat více vlastností, které lze zobrazit a upravit.

 5. Klikněte na tlačítko Uložit.

Chcete-li upravit obrázky, je nejlepší způsob, jak Otevřít v Průzkumníkovi a potom otevřete soubory obrázků v editoru podle svého výběru. Tímto způsobem můžete použít libovolný editor dáváte přednost, například Malování nebo Windows Fotogalerieaplikace si můžete stáhnout z Úložiště Microsoftnebo nástroje pro třetí strany jako Gimp, PhotoShopnebo PaintShop Pro.

Úprava obrázků s externím editoru

 1. Na panelu Snadné spuštění klikněte na název knihovny, nebo klikněte na Obsah webu a pak na název knihovny.

  Poznámka: SharePoint webu může výrazně měnit v vzhled ovládacích prvků a navigace. Pokud nemůžete najít jednu z možností, jako je příkaz, tlačítko nebo odkaz, kontaktujte svého správce.

 2. Klikněte na kartu Knihovna a pak na možnost Otevřít v Průzkumníkovi.

  Možnost Otevřít v Průzkumníkovi na kartě Knihovna
 3. V okně Průzkumníka klikněte pravým tlačítkem na soubor, který chcete upravit, klikněte na Otevřít v aplikaci... a potom vyberte editor fotografií, který chcete použít (editor musí být na počítači nainstalovaný).

 4. Upravte soubor, a až skončíte, jednoduše ho uložte.

 5. Jakmile jste upravili všechny soubory, které chcete, ukončete Průzkumníka Windows a vraťte a aktualizujte knihovnu obrázků SharePoint. Vaše změny by měla by se teď.

 1. Přejděte na web obsahující knihovnu obrázků, do které chcete stáhnout obrázky.

 2. Na panelu Snadné spuštění klikněte na název knihovny, nebo klikněte na Obsah webu a pak na název knihovny.

  Poznámka: SharePoint webu může výrazně měnit v vzhled ovládacích prvků a navigace. Pokud nemůžete najít jednu z možností, jako je příkaz, tlačítko nebo odkaz, kontaktujte svého správce.

 3. Vyberte obrázek.

 4. Klikněte na tři tečky (...) vedle obrázku.

  Poznámka: Pokud pracujete v zobrazení Miniatury, tři tečky zobrazíte tak, že přepnete do zobrazení Všechny obrázky.

 5. Klikněte na tři tečky (...) v zobrazeném popisku a potom klikněte na Stáhnou nebo Stáhnout kopii.

 6. Soubor se mají stahovat do složky ke stažení. Pokud používáte Internet Explorer, zobrazí se vám možnost otevření souboru nebo složce Po dokončení stahování.

Stažení více souborů a složek pomocí Průzkumníka souborů systému Windows

 1. Přejděte na web obsahující knihovnu obrázků, do které chcete vybrat obrázky, a klikněte na její název.

 2. Klikněte na kartu Knihovna a pak na možnost Otevřít v Průzkumníkovi.

  Možnost Otevřít v Průzkumníkovi na kartě Knihovna
 3. Otevřete samostatném okně Průzkumníka souborů místo, kam chcete zkopírovat soubory.

 4. Najděte a vyberte soubory obrázků, které chcete stáhnout a přetáhněte je v okně knihovny obrázků na samostatném okně Průzkumníka souborů. Jeden nebo více souborů nebo složek můžete zkopírovat tímto způsobem.

 5. Pokud již existuje soubor nebo složka se zobrazí dialogové okno, které vám umožní přepsat nebo přejděte na soubor.

 1. Přejděte na web obsahující knihovnu obrázků, do které chcete stáhnout obrázky.

 2. Na panelu Snadné spuštění klikněte na název knihovny, nebo klikněte na Obsah webu a pak na název knihovny.

  Poznámka: SharePoint webu může výrazně měnit v vzhled ovládacích prvků a navigace. Pokud nemůžete najít jednu z možností, jako je příkaz, tlačítko nebo odkaz, kontaktujte svého správce.

 3. Vyberte jeden nebo více obrázků.

  • V zobrazení Všechny obrázky klikněte vlevo od víc položek tak, aby se zvýraznily a zobrazila se vedle nich zatržítka.

  • V zobrazení Miniatury ukažte do levého dolního rohu jednotlivých položek a zaškrtněte zobrazené políčko. Miniatura by se měla zvýraznit.

 4. Ve Skupině spravovat na kartě soubory na pásu karet klikněte na Odstranit dokument nebo stiskněte klávesu DELETE.

Přidejte knihovny na panelu Snadné spuštění a přidejte popis

Pokud chcete novou knihovnu obrázků snadný přístup, postupujte takto:

 1. Přejděte na knihovnu obrázků, které chcete vložit v nabídce.

 2. Klikněte na knihovna na pásu karet a potom klikněte na nastavení knihovny.

  Nastavení knihovny SharePoint tlačítek na pásu karet
 3. Na stránce nastavení klikněte na seznam název, popis a navigace.

  Odkazy na obecné nastavení seznamu
 4. Tady můžete změnit název zadejte Popis nebo můžete přidat knihovny na panelu Snadné spuštění. Navigace na levé straně stránky SharePoint je panel Snadné spuštění.

Přidání Správa verzí knihovny obrázků

Správa verzí umožňuje zůstal verze obrázků rezervovat je a upravovat. To může být užitečné, pokud několika autorům pracovat na obrázky. Při prvním vytvoření knihovny správy verzí přidáním nebo novější. Tady je způsob:

 1. Přejděte na knihovnu obrázků, které chcete povolit správu verzí.

 2. Klikněte na knihovna na pásu karet a potom klikněte na Nastavení knihovny.

  Nastavení knihovny SharePoint tlačítek na pásu karet
 3. Na stránce nastavení klikněte na Nastavení správy verzí.

  Dialog Nastavení knihovny s vybranou možností Správa verzí
 4. Na stránce Správa verzí je možné zadat:

  • Schválení obsahu potřebných pro odeslané obrázky.

  • Hlavní verze, podverze nebo použití více verzí není k dispozici.

  • Počet hlavní verze a podverze chcete zachovat.

  • Kdo může zobrazit a upravit obrázky.

  • Kdy obrázky musí vyžadovat rezervaci úpravy.

  Dialogové okno s možnostmi správy verzí
 5. Postup dokončete kliknutím na OK.

Vytvoření knihovny obrázků v SharePoint 2010

 1. Přejděte na web, na kterém chcete vytvořit knihovnu obrázků.

 2. Klikněte na Akce webu a pak vyberte Zobrazit veškerý obsah webu.

  Poznámka: SharePoint webu může výrazně měnit v vzhled ovládacích prvků a navigace. Pokud nemůžete najít jednu z možností, jako je příkaz, tlačítko nebo odkaz, kontaktujte svého správce.

 3. Na stránce Veškerý obsah webu klikněte na vytvořit a do vyhledávacího pole zadejte obrázku nebo vyhledejte a klikněte na Knihovnu obrázků.

  Dlaždice knihovny obrázků
 4. Klikněte na Další možnosti v dialogovém okně knihovnu obrázků.

 5. Do pole Název zadejte název knihovny. Název knihovny je povinný.

  Název se zobrazí v horní části stránky knihovny, stane se součástí adresy stránky knihovny a zobrazí se v navigačních prvcích, které uživatelům usnadňují nalezení a otevření knihovny.

 6. Pokud chcete klikněte na další možnosti v dialogovém okně knihovnu obrázků.

  Vytvoření dialog knihovny obrázků s více se zvýrazněnými možnostmi

  Tady můžete přidat popis, umístit odkaz v panelu Snadné spuštění nebo povolit správu verzí pro knihovnu.

  Dialogové okno Přidat název, diagram, navigačním panelu Snadné spuštění a správy verzí.
 7. Klikněte na Vytvořit. V části Naposledy otevřené na panelu Snadné spuštění se zobrazí název Knihovny obrázků.

Nedávno vytvořené položky

Poznámka: Pokud po kliknutí na Přidat aplikaci nevidíte možnost knihovny obrázků, kontaktujte správce.

Návrat na začátek

Vytvoření knihovny obrázků v SharePoint 2007

Zvažte vytvoření knihovny obrázků, pokud opakovaně váš tým používá velké množství grafiky, jako jsou loga nebo firemní obrázky, nebo pokud chcete uložit obrázky týmové události spustí produktu.

 1. Klikněte na Zobrazit veškerý obsah webu a pak na Vytvořit na stránce Veškerý obsah webu.

  Tip: Ve většině případů můžete použít nabídku Akce webu Obrázek tlačítka místo pro dokončení tohoto kroku.

 2. V části knihovny klikněte na Knihovnu obrázků.

  Výběr knihovny ze seznamu knihoven v části vytvořit obrázek
 3. Do pole Název zadejte název knihovny. Název knihovny je povinný.

  Vyplnění název, popis, navigace a správy verzí pro knihovnu obrázků

  Název se zobrazí v horní části stránky knihovny, stane se součástí adresy stránky knihovny a zobrazí se v navigačních prvcích, které uživatelům usnadňují nalezení a otevření knihovny.

  Do pole Popis zadejte popis účelu knihovny. Popis je volitelný.

  Popis se zobrazí v horní části stránky knihovny pod názvem knihovny. Pokud chcete nastavit, aby se v knihovně přijímal obsah e-mailem, můžete k popisu přidat e-mailovou adresu knihovny, aby ji uživatelé mohli snadno najít.

 4. Přidání odkazu do této knihovny na panelu Snadné spuštění, ověřte, že je v části Navigace vybrána možnost Ano.

 5. Pokud se zobrazí oddíl Příchozích e-mailů, správce povolil webu k přijímání obsahu e-mailem. Pokud chcete ostatním přidat soubory do knihovny tak, že je odešlete jako přílohy e-mailových zpráv, klepněte na tlačítko Ano. V dialogovém okně e-mailová adresa zadejte první část adresy, kterou mají lidé psát pro knihovnu.

 6. Chcete-li vytvořit novou verzi pokaždé, když je zaškrtnuté políčko souboru do knihovny, v části Historie verzí obrázku klikněte na Ano.

 7. Klikněte na Vytvořit.

Knihovna obrázků vám umožní sdílet kolekce digitální fotky nebo grafiky. Přestože fotografie mohou být uloženy v jiných typech knihoven SharePoint, knihovny obrázků mít několik výhod. Z knihovny obrázků můžete zobrazit obrázky v prezentaci, stáhnout obrázky v přesné velikosti a formátování se svým počítačem a úprava obrázků. Můžete taky snadno propojit na fotky v knihovně obrázků z jiného místa na vašem webu, například stránky, wikiweby a blogy.

O vytvoření knihovny obrázků uvažujte, pokud váš tým používá velké množství grafiky, jako jsou loga nebo firemní obrázky, případně pokud chcete uchovávat fotografie týkající se týmových událostí nebo uvedení nových produktů.

Napište nám komentář

Tento článek pomohly? Pokud ne, dejte nám vědět, pokud nic matoucí nebo chybějící v dolní části této stránky. Uveďte, jak jste získali tady si verzi SharePoint operačního systému a prohlížeče. Zkontrolujte údaje, přidejte informace a aktualizovat v tomto článku budeme používat svůj názor.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×