Práce s fotografiemi v knihovně obrázků SharePointu

Práce s fotografiemi v knihovně obrázků SharePointu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Knihovna obrázků SharePoint umožňuje nahrávat a ukládat fotky a obrázky, které se dají použít na vašem webu nebo sdílet s ostatními. Pomocí různých náhledů je můžete různě uspořádat a zobrazit. Informace o tom, jak vložit obrázek na stránku SharePoint webu a jak ho propojit s ostatními stránkami, najdete v tématu Přidání obrázku nebo souboru obrázku na webovou stránku .

Aktualizace 25. ledna 2017 díky názorům zákazníků.

Několik obrázků v zobrazení miniatur

Vytvoření knihovny obrázků v SharePointu 2016 nebo 2013

SharePoint 2016 a 2013: knihovny obrázků jsou optimalizované pro obrázky, takže je můžete seřadit podle obrázku nebo velikosti souboru, jména nebo času poslední změny. Můžete taky přidat sloupce pro jiná data. PředNastavená zobrazení vám umožní zobrazit obrázky jako seznam, miniatury nebo prezentaci nebo můžete vytvořit vlastní zobrazení.

Nejjednodušší způsob nahrání obrázků je přetáhnout do knihovny. Pro více souborů a složek použijte funkci nahrát pomocí Průzkumníka Windows.

 1. Přejděte na web, na kterém chcete vytvořit knihovnu obrázků.

 2. Klikněte na Nastavení Nastavení: aktualizace profilu, instalace softwaru a připojení ke cloudu a potom klikněte na Přidat aplikaci. Pokud v rozevíracím seznamu možnost Přidat aplikaci nevidíte, klikněte na Obsah webu a pak na Přidat aplikaci.

  Přidání aplikace (seznam, knihovna)

  Poznámka: SharePoint Web můžete významně měnit v vzhledu a v navigaci. Pokud některou možnost, například příkaz, tlačítko či odkaz, nemůžete najít, obraťte se na správce.

 3. Na stránce vaše aplikace napište do vyhledávacího pole obrázek nebo vyhledejte ikonu knihovny obrázků a klikněte na ni.

  Knihovna obrázků:

 4. V dialogovém okně Nový klikněte na Upřesnit možnosti.

 5. Do pole Název zadejte název knihovny. Název knihovny je povinný.

  Označení jména, popisu a volitelných verzí

  Název se zobrazí v horní části stránky knihovny, stane se součástí adresy stránky knihovny a zobrazí se v navigačních prvcích, které uživatelům usnadňují nalezení a otevření knihovny.

 6. Volitelně můžete přidat Popis knihovny nebo povolit správu verzí knihovny. Další informace o správě verzí najdete v tématu Přidání verzí.

 7. Klikněte na tlačítko Vytvořit. Název knihovny obrázků se zobrazuje v části Poslední na panelu Snadné spuštění.

Nedávno vytvořené položky

Poznámka: Pokud nevidíte možnost pro knihovnu obrázků , když kliknete na Přidat aplikaci, obraťte se na správce.

Návrat na začátek

Nahrání obrázků do SharePoint 2016 nebo 2013

Obrázky můžete nahrát několika způsoby: přetáhnout, odeslat nebo přidat nové soubory, nebo použít příkaz Otevřít v Průzkumníkovi. Uděláte to takto:

Přetahování obrázků

 1. Přejděte na web obsahující knihovnu obrázků, do které chcete odeslat obrázky.

 2. Klikněte na název knihovny, nebo na Obsah webu a pak na název dané knihovny.

  Poznámka: SharePoint Web můžete významně měnit v vzhledu a v navigaci. Pokud některou možnost, například příkaz, tlačítko či odkaz, nemůžete najít, obraťte se na správce.

 3. Na počítači otevřete Průzkumníka a přejděte k obrázkům, které chcete nahrát. Umístěte je na obrazovku, abyste je mohli přetahovat z Průzkumníka na SharePoint.

  Snímek obrazovky se zobrazením SharePointu a Průzkumníka Windows vedle sebe při použití klávesy Windows a kláves se šipkami

  Poznámka: Pokud používáte aspoň Windows 8, můžete SharePoint na jednu stranu obrazovky a v Průzkumníkovi na druhé straně, abyste mohli snadněji přetahovat soubory. Chcete-li to provést, klikněte na SharePoint, podržte stisknutou klávesu Windows a stiskněte šipku vpravo nebo vlevo. Tento postup opakujte s okny Průzkumníka, ale použijte jinou klávesu se šipkou. Všechny okna se připraví na stranu obrazovky.

 4. V Průzkumníkovi vyberte soubory obrázků, které chcete nahrát, klikněte na ně a přetáhněte je do knihovny SharePoint.

  Poznámka: Funkce přetažení nefunguje ve Windows 10 v prohlížeči Edge, ale funguje v Internet Exploreru 11. Pokud je třeba použít funkci Edge, vyzkoušejte jednu z dalších metod nahrání.

Nahrání jednoho nebo více obrázků na SharePoint 2016 nebo 2013

 1. Přejděte na web obsahující knihovnu obrázků, do které chcete odeslat obrázky.

 2. Klikněte na název knihovny, nebo na Obsah webu a pak na název dané knihovny.

  Poznámka: SharePoint Web můžete významně měnit v vzhledu a v navigaci. Pokud některou možnost, například příkaz, tlačítko či odkaz, nemůžete najít, obraťte se na správce.

 3. V horní části knihovny obrázků klikněte na + Nový, + Nový dokument nebo Odeslat.

 4. Pokud nahráváte soubory se stejným názvem, můžete se rozhodnout, jestli chcete přepsat stávající soubor automaticky. Pokud chcete přepisovat nebo ne, zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka přepsat existující soubory . Výchozí operace znamená přepsat soubory se stejným názvem. Pokud je vymažete, zobrazí se výzva k přepsání souboru při nahrání duplicitní kopie.

 5. V dialogovém okně Přidat obrázek projděte složky vašeho počítače a vyberte soubor obrázku. Pokud používáte SharePoint Online nebo SharePoint Server 2016 a chcete nahrát několik souborů, stiskněte klávesu CTRL a klikněte na jednotlivé soubory.

 6. Klikněte na Otevřít a pak na OK.

Nahrání souborů pomocí Průzkumníka souborů Windows

 1. Přejděte na web obsahující knihovnu obrázků, do které chcete vybrat obrázky, a klikněte na její název.

 2. Klikněte na kartu Knihovna a pak na možnost Otevřít v Průzkumníkovi.

  Možnost Otevřít v Průzkumníkovi na kartě Knihovna
 3. V samostatném okně Průzkumníka souborů vyhledejte a vyberte soubory obrázků, které chcete odeslat, a přetáhněte je do okna knihovny obrázků. Tímto způsobem můžete odeslat jeden nebo více souborů nebo složek.

 4. Pokud už soubor existuje, může se zobrazit dialogové okno, které vám umožní soubor přepsat nebo přeskočit. .

 5. Zavřete Průzkumníka a aktualizujte zobrazení knihovny obrázků, abyste zobrazili nové soubory.

Návrat na začátek

 1. Přejděte na web obsahující knihovnu obrázků s fotografiemi, které chcete vybrat.

 2. Otevřete knihovnu tak, že na stránce nebo na panelu Snadné spuštění kliknete na její název, nebo kliknete na Obsah webu a pak na název knihovny.

  Poznámka: SharePoint Web můžete významně měnit v vzhledu a v navigaci. Pokud některou možnost, například příkaz, tlačítko či odkaz, nemůžete najít, obraťte se na správce.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  Výběr jednoho obrázku

  1. Na pásu karet, na kartě Knihovna, ve skupině Spravovat zobrazení, v části Aktuální zobrazení, klikněte na šipku dolů a vyberte Všechny obrázky.

  2. Klikněte napravo od položky, aby se zvýraznila a zobrazilo se zatržítko.

  Výběr více obrázků

  1. V zobrazení Všechny obrázky klikněte vlevo od víc položek tak, aby se zvýraznily a zobrazila se vedle nich zatržítka.

  2. V zobrazení Miniatury ukažte do levého dolního rohu jednotlivých položek a zaškrtněte zobrazené políčko. Miniatura by se měla zvýraznit.

Návrat na začátek

 1. Přejděte na web obsahující knihovnu obrázků, ve které chcete zobrazit obrázky.

 2. Otevřete knihovnu tak, že na stránce nebo na panelu Snadné spuštění kliknete na její název, nebo kliknete na Obsah webu a pak na název knihovny.

  Poznámka: SharePoint Web můžete významně měnit v vzhledu a v navigaci. Pokud některou možnost, například příkaz, tlačítko či odkaz, nemůžete najít, obraťte se na správce.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Když chcete zobrazit podrobnosti obrázku ve formátu podobném tabulce, klikněte na kartu Knihovna, potom na pásu karet klikněte na šipku dolů pod možností Aktuální zobrazení a pak klikněte na Všechny obrázky.

  • Když chcete zobrazit malé verze obrázků, klikněte na kartu Knihovna, potom na pásu karet klikněte na šipku dolů pod možností Aktuální zobrazení a pak na Miniatury.

  • Pokud chcete obrázky zobrazit podobně jako prezentaci, ve které se můžete proklikávat řadou velkých náhledů fotografií, klikněte na kartu Knihovna, potom klikněte na šipku dolů pod možností Aktuální zobrazení a pak klikněte na Snímky. Chcete-li změnit obrázky, klikněte na šipku vlevo nebo vpravo nahoře v obrázku.

   Chcete-li vytvořit podobnou automatickou prezentaci snímků na stránce, vložte webovou část prezentace knihovny obrázků , která umožňuje nastavit dobu trvání zobrazení obrázku, zobrazení obrázků v náhodném nebo sekvenčním pořadí a zobrazení určitých Vlastnosti obrázku Další informace o webových částech najdete v článku Přidání, úpravy, minimalizace nebo odstranění webové části ze stránky.

   Dva další způsoby změny zobrazení obrázků: Klikněte na tři tečky vedle Najít soubor a potom klikněte na Upravit toto zobrazení. Nebo klikněte na Miniatury, Všechny obrázky nebo Snímky.

   Zobrazení fotografií

   Další informace o zobrazeních najdete v tématu Vytvoření, změna nebo odstranění zobrazení seznamu nebo knihovny.

  • Když chcete zobrazit jen jeden obrázek, klikněte na název daného souboru nebo na jeho miniaturu. Obrázek se tak zobrazí spolu s podrobnostmi o souboru.

 1. Přejděte na web obsahující knihovnu obrázků, ve které chcete zobrazit a upravit vlastnosti obrázku.

 2. Na panelu Snadné spuštění klikněte na název knihovny, nebo klikněte na Obsah webu a na název knihovny.

  Poznámka: SharePoint Web můžete významně měnit v vzhledu a v navigaci. Pokud některou možnost, například příkaz, tlačítko či odkaz, nemůžete najít, obraťte se na správce.

 3. Pokud chcete zobrazit dialogové okno vlastností obrázku, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud se nacházíte v zobrazení Miniatury, klikněte na danou miniaturu. Když chcete upravit vlastnosti obrázku, klikněte na možnost Upravit položku na kartě Zobrazení na pásu karet.

  • Pokud jste v zobrazení všechny obrázky , klikněte na tři tečky. .. vedle souboru obrázku, který chcete upravit vlastnosti. Klikněte znovu na tři tečky, které se zobrazí, a potom klikněte na vlastnosti, Zobrazit vlastnosti nebo Upravit vlastnosti.

 4. Můžete upravit následující parametry obrázku:

  • Změňte Název souboru. Toto je název, pod kterým je soubor uložený v knihovně.

  • Změňte Nadpis (nebo titulek) obrázku. Toto je užitečné, pokud má několik obrázků v knihovně stejný název a vy je chcete odlišit. Když zadáte nadpis, zobrazí se v miniatuře místo názvu souboru.

  • Přidejte nebo změňte Datum vytvoření obrázku. Tuto možnost použijte, pokud například chcete obrázky chronologicky uspořádat a sledovat. Záznam je obvykle už vyplněný datem souboru (většinou jde o datum, kdy byl snímek pořízený).

  • Zadejte Popis obrázku. Můžete tak ostatním uživatelům poskytnout další informace o obrázku.

  • Zadejte Klíčová slova. Usnadníte tak vyhledání obrázku nebo vytváření vlastních zobrazení.

   Poznámka:  V závislosti na způsobu nastavení knihovny obrázků může existovat více vlastností, které lze zobrazit a upravit.

 5. Klikněte na tlačítko Uložit.

Když chcete upravit obrázky, nejlepší řešení je použít příkaz Otevřít v Průzkumníkovi a soubory obrázků pak otevřít v libovolném editoru. Tímto způsobem můžete použít libovolný editor, který dáváte přednost, jako je Windows Paint nebo Windows Photo Gallery, aplikace, které si můžete stáhnout z Microsoft Storu, nebo nástroj třetí strany, jako je GIMP, Photoshopnebo PaintShop pro.

Úprava obrázků v externím editoru

 1. Na panelu Snadné spuštění klikněte na název knihovny, nebo klikněte na Obsah webu a pak na název knihovny.

  Poznámka: SharePoint Web můžete významně měnit v vzhledu a v navigaci. Pokud některou možnost, například příkaz, tlačítko či odkaz, nemůžete najít, obraťte se na správce.

 2. Klikněte na kartu Knihovna a pak na možnost Otevřít v Průzkumníkovi.

  Možnost Otevřít v Průzkumníkovi na kartě Knihovna
 3. V okně Průzkumníka klikněte pravým tlačítkem na soubor, který chcete upravit, klikněte na Otevřít v aplikaci... a potom vyberte editor fotografií, který chcete použít (editor musí být na počítači nainstalovaný).

 4. Upravte soubor, a až skončíte, jednoduše ho uložte.

 5. Po upravení všech souborů, které chcete, zavřete Průzkumníka Windows a vraťte se zpátky a aktualizujte knihovnu obrázků SharePoint. Vámi provedené změny by se teď měly zobrazit.

 1. Přejděte na web obsahující knihovnu obrázků, do které chcete stáhnout obrázky.

 2. Na panelu Snadné spuštění klikněte na název knihovny, nebo klikněte na Obsah webu a pak na název knihovny.

  Poznámka: SharePoint Web můžete významně měnit v vzhledu a v navigaci. Pokud některou možnost, například příkaz, tlačítko či odkaz, nemůžete najít, obraťte se na správce.

 3. Vyberte obrázek.

 4. Klikněte na tři tečky (...) vedle obrázku.

  Poznámka: Pokud pracujete v zobrazení Miniatury, tři tečky zobrazíte tak, že přepnete do zobrazení Všechny obrázky.

 5. Klikněte na tři tečky (...) v zobrazeném popisku a potom klikněte na Stáhnou nebo Stáhnout kopii.

 6. Soubor by měl být stažen do složky stažené soubory . Pokud používáte Internet Explorer, zobrazí se nabídka, jestli chcete po stažení otevřít daný soubor nebo složku.

Stažení více souborů a složek pomocí Průzkumníka souborů Windows

 1. Přejděte na web obsahující knihovnu obrázků, do které chcete vybrat obrázky, a klikněte na její název.

 2. Klikněte na kartu Knihovna a pak na možnost Otevřít v Průzkumníkovi.

  Možnost Otevřít v Průzkumníkovi na kartě Knihovna
 3. Otevřete samostatné okno Průzkumníka souborů, kam chcete soubory zkopírovat.

 4. Vyhledejte a vyberte soubory obrázků, které chcete stáhnout, a přetáhněte je z okna knihovna obrázků do samostatného okna Průzkumníka souborů. Tímto způsobem můžete odeslat jeden nebo více souborů nebo složek.

 5. Pokud už soubor nebo složka existuje, můžete zobrazit dialog, který vám umožní soubor přepsat nebo přeskočit.

 1. Přejděte na web obsahující knihovnu obrázků, do které chcete stáhnout obrázky.

 2. Na panelu Snadné spuštění klikněte na název knihovny, nebo klikněte na Obsah webu a pak na název knihovny.

  Poznámka: SharePoint Web můžete významně měnit v vzhledu a v navigaci. Pokud některou možnost, například příkaz, tlačítko či odkaz, nemůžete najít, obraťte se na správce.

 3. Vyberte jeden nebo více obrázků.

  • V zobrazení Všechny obrázky klikněte vlevo od víc položek tak, aby se zvýraznily a zobrazila se vedle nich zatržítka.

  • V zobrazení Miniatury ukažte do levého dolního rohu jednotlivých položek a zaškrtněte zobrazené políčko. Miniatura by se měla zvýraznit.

 4. Ve skupině spravovat na pásu karet na kartě soubory klikněte na Odstranit dokumentnebo stiskněte klávesu Del.

Přidat knihovnu na panel Snadné spuštění a přidat popis

Pokud chcete mít snadný přístup k nové knihovně obrázků, postupujte takto:

 1. Přejděte do knihovny obrázků, kterou chcete uvést do nabídky.

 2. Na pásu karet klikněte na knihovna a potom klikněte na nastavení knihovny.

  Tlačítka nastavení knihovny SharePointu na pásu karet
 3. Na stránce nastavení klikněte na název a popis seznamu .

  Obecné odkazy na nastavení seznamu
 4. Zde můžete změnit název, zadat Popisnebo přidat knihovnu na panel Snadné spuštění. Panel Snadné spuštění je navigace na levé straně stránky SharePoint.

Přidání správy verzí do knihovny obrázků

Správa verzí umožňuje udržovat verze obrázků při jejich rezervaci a upravovat je. To je užitečné zejména v případě, že na obrázcích pracuje více autorů. Při vytváření knihovny nebo později můžete přidat správu verzí. Tady je postup:

 1. Přejděte do knihovny obrázků, u které chcete povolit správu verzí.

 2. Na pásu karet klikněte na knihovna a potom klikněte na Nastavení knihovny.

  Tlačítka nastavení knihovny SharePointu na pásu karet
 3. Na stránce nastavení klikněte na Nastavení správy verzí .

  Dialog Nastavení knihovny s vybranou možností Správa verzí
 4. Na stránce Správa verzí můžete určit:

  • Schválení obsahu požadované pro odeslané obrázky.

  • Hlavní, vedlejší nebo žádné verze.

  • Počet hlavních a dílčích verzí, které mají být zachovány.

  • Kdo může zobrazovat a upravovat obrázky.

  • Pokud chcete, aby se obrázky vyrezervovaly.

  Dialogové okno s možnostmi správy verzí
 5. Postup dokončete kliknutím na OK.

Vytvoření knihovny obrázků v SharePoint 2010

 1. Přejděte na web, na kterém chcete vytvořit knihovnu obrázků.

 2. Klikněte na akce webu a potom vyberte Zobrazit veškerý obsah webu.

  Poznámka: SharePoint Web můžete významně měnit v vzhledu a v navigaci. Pokud některou možnost, například příkaz, tlačítko či odkaz, nemůžete najít, obraťte se na správce.

 3. Na stránce veškerý obsah webu klikněte na vytvořita do vyhledávacího pole zadejte Obrázek nebo vyhledejte knihovnu obrázkůa klikněte na ni.

  Dlaždice knihovna obrázků
 4. V dialogovém okně Knihovna obrázků klikněte na Další možnosti .

 5. Do pole Název zadejte název knihovny. Název knihovny je povinný.

  Název se zobrazí v horní části stránky knihovny, stane se součástí adresy stránky knihovny a zobrazí se v navigačních prvcích, které uživatelům usnadňují nalezení a otevření knihovny.

 6. Případně klikněte na další možnosti v dialogovém okně knihovna obrázků.

  Dialogové okno vytvořit knihovnu obrázků se zvýrazněnými možnostmi další možnosti

  Zde můžete přidat popis, vytvořit odkaz na panelu Snadné spuštění nebo povolit správu verzí knihovny.

  Dialogové okno pro přidání názvu, diagramu, navigace na panelu Snadné spuštění a správy verzí.
 7. Klikněte na Vytvořit. V části Naposledy otevřené na panelu Snadné spuštění se zobrazí název Knihovny obrázků.

Nedávno vytvořené položky

Poznámka: Pokud po kliknutí na Přidat aplikaci nevidíte možnost knihovny obrázků, kontaktujte správce.

Návrat na začátek

Vytvoření knihovny obrázků v SharePoint 2007

Vytvořte knihovnu obrázků, pokud váš tým znovu používá hodně grafik, například loga a firemní obrázky, nebo pokud chcete ukládat obrázky týmové události nebo spuštění produktu.

 1. Klikněte na Zobrazit veškerý obsah webu a pak na Vytvořit na stránce Veškerý obsah webu.

  Tip: Ve většině případů můžete tento krok dokončit pomocí nabídky Akce webu Obrázek tlačítka .

 2. V části knihovnyklikněte na Knihovna obrázků.

  Výběr knihovny obrázků ze seznamu knihoven v části vytvořit
 3. Do pole Název zadejte název knihovny. Název knihovny je povinný.

  VyPlňování názvu, popisu, navigace a správy verzí pro knihovnu obrázků

  Název se zobrazí v horní části stránky knihovny, stane se součástí adresy stránky knihovny a zobrazí se v navigačních prvcích, které uživatelům usnadňují nalezení a otevření knihovny.

  Do pole Popis zadejte popis účelu knihovny. Popis je volitelný.

  Popis se zobrazí v horní části stránky knihovny pod názvem knihovny. Pokud chcete povolit, aby knihovna přijímala obsah e-mailem, můžete přidat e-mailovou adresu knihovny k jejímu popisu, aby ji uživatelé snadno našli.

 4. Pokud chcete na panelu Snadné spuštění přidat odkaz na tuto knihovnu, zkontrolujte, jestli je v části Navigace vybraná možnost Ano .

 5. Pokud se zobrazí část příchozí E-mail , správce povolil, aby váš web přijímal obsah e-mailem. Pokud chcete, aby lidé mohli přidávat soubory do knihovny tak, že je pošlete jako přílohy e-mailových zpráv, klikněte na Ano. Potom zadejte do pole e-mailová adresa první část adresy, kterou mají lidé pro knihovnu používat.

 6. Pokud chcete vytvořit verzi při každém vrácení souboru se změnami do knihovny, klikněte v části Historie verzí obrázku na Ano.

 7. Klikněte na tlačítko Vytvořit.

Knihovna obrázků umožňuje sdílet kolekci digitálních fotografií nebo obrázků. Ačkoli fotografie mohou být uloženy v jiných typech knihoven SharePoint, mají knihovny obrázků několik výhod. S knihovnou obrázků můžete obrázky zobrazit v prezentaci, můžete do svého počítače stahovat obrázky s konkrétní velikostí a formátem a můžete upravovat obrázky pomocí editoru obrázků. Na fotografie v knihovně obrázků můžete také jednoduše vytvořit odkaz z jiných míst na webu, například stránek, wikiwebů a blogů.

O vytvoření knihovny obrázků uvažujte, pokud váš tým používá velké množství grafiky, jako jsou loga nebo firemní obrázky, případně pokud chcete uchovávat fotografie týkající se týmových událostí nebo uvedení nových produktů.

Napište nám komentář

Byl tento článek užitečný? Pokud ne, dejte nám vědět, jestli je něco v dolní části této stránky matoucí. Uveďte prosím, jak jste se sem dostali, a svou verzi SharePointu, operačního systému a prohlížeče. Na základě vašeho názoru tyto postupy prověříme, doplníme informace a článek aktualizujeme.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×