Práce s úkoly v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Práce s úkoly v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi s poruchami zraku, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

V aplikaci To-Do pro iOS si můžete zorganizovat svůj den pomocí čtečky obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v iOSu. Můžete přidávat úkoly, přiřazovat jim termíny splnění nebo pro ně nastavovat připomenutí. Pokud si některé úkoly potřebujete připomínat často, můžete si nastavit jejich opakování.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte iPhone. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro iPad.

V tomto tématu

Vytvoření úkolu

Vytvořte si nový úkol v jednom ze svých seznamů.

 1. Pokud chcete v To-Do přejít do zobrazení bočního panelu, táhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku bočního panelu. Pokud chcete tlačítko vybrat, poklepejte na obrazovku.

 2. Pokud chcete přejít na seznam, potáhněte prstem doprava, dokud se neozve název seznamu, který hledáte. Při procházení vám bude VoiceOver oznamovat název daného seznamu a počet úkolů v tomto seznamu. Seznam vyberete poklepáním na obrazovku. Otevře se zobrazení seznamu úkolů.

 3. Pokud chcete vytvořit úkol, potahujte v seznamu úkolů prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro přidání úkolu. Pak poklepejte na obrazovku, abyste tlačítko vybrali. Fokus se přesune na pole s názvem seznamu.

 4. Napište nový název úkolu pomocí klávesnice na obrazovce. Na klávesnici přejdete tak, že budete táhnout prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na klávese Q.

  Tip: Klávesnici můžete najít také tak, že projdete položky na obrazovce. Procházet začnete tak, že položíte prst na obrazovku a začnete jím potahovat. VoiceOver vám bude oznamovat jednotlivé položky, na které přejdete. Položku vyberete tak, že prst zvednete a poklepete na obrazovku.

 5. Jakmile zadáte název úkolu, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro přidání úkolu. Pokud chcete tlačítko vybrat, poklepejte na obrazovku. Úkol se vám přidá do seznamu.

Dokončení úkolu

Až budete s úkolem hotovi, označte ho jako dokončenou položku seznamu.

 1. V zobrazení bočního panelu táhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte název seznamu obsahujícího úkol, který jste splnili. Poklepejte na obrazovku, abyste otevřeli zobrazení seznamu úkolů.

 2. Pokud chcete přecházet mezi úkoly v zobrazení seznamu úkolů, táhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte název úkolu. VoiceOver vám při procházení bude oznamovat názvy úkolů a jejich stav (dokončený nebo nedokončený).

 3. Až budete na úkolu, který chcete označit jako dokončený, potáhněte prstem doprava. Uslyšíte, že se jedná o nedokončený úkol. Poklepáním na obrazovku nastavíte úkol jako dokončený.

Tipy: 

 • Pokud chcete označit dokončený úkol jako nedokončený, opakujte předcházející kroky, dokud neuslyšíte, že se vybral dokončený úkol. Pak poklepejte na obrazovku.

 • Ujistěte se, že nesplněné úkoly se v seznamu zobrazují. Pokud se chcete dozvědět, jak zobrazit nebo skrýt dokončené úkoly v seznamech, přečtěte si článek o zobrazování a skrývání dokončených úkolů.

Otevření zobrazení podrobností

V zobrazení podrobností můžete úkol upravovat, přidávat k němu připomenutí a nastavovat další možnosti.

 1. V zobrazení seznamu úkolů táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte název úkolu, pro který si chcete zobrazit podrobnosti. VoiceOver vám při procházení bude oznamovat názvy úkolů a jejich stav (dokončený nebo nedokončený).

 2. Až budete na požadovaném úkolu, poklepejte na obrazovku. Otevře se zobrazení podrobností úkolu a můžete úkol upravit nebo ho odstranit. Uslyšíte, že jste na tlačítku pro zavření podrobností.

 3. Pokud chcete zavřít zobrazení podrobností, táhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro zavření podrobností. Pak poklepejte na obrazovku, abyste tlačítko vybrali.

Přidání úkolu do zobrazení Můj den

Úkoly z jiných seznamů můžete přesouvat do zobrazení Můj den. Jde o výchozí seznam, který je nastavený, ještě než aplikaci To-Do začnete používat.

 • V zobrazení podrobností úkolu táhněte prstem doprava, dokud vám čtečka neoznámí možnost pro přidání úkolu do zobrazení Můj den. Pak poklepejte na obrazovku.

 • Pokud chcete úkol ze zobrazení Můj den odebrat, potáhněte v zobrazení podrobností prstem doprava, dokud vám čtečka neoznámí možnost pro odebrání úkolu ze zobrazení Můj den. Pak poklepejte na obrazovku.

Přejmenování úkolu

Používejte zobrazení podrobností pro rychlé přejmenovávání úkolů.

 1. V zobrazení podrobností úkolu táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte název úkolu. Pak poklepejte na obrazovku.

 2. V poli s názvem úkolu odstraňte předchozí název úkolu a zadejte nový pomocí klávesnice na obrazovce. Pokud chcete přejít na klávesnici, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na klávese Q.

 3. Pokud chcete po zadání nového názvu úkolu uložit změny a zavřít klávesnici, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte: „Hotovo“. Pokud chcete tlačítko vybrat, poklepejte na obrazovku. Úkol se přejmenoval.

Přidání připomenutí

Připomenutí vám pomůžou zajistit, abyste nezapomněli na svoje nejdůležitější úkoly.

 1. V zobrazení podrobností úkolu táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro připomenutí. Pak poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka Připomenutí .

 2. Pokud chcete procházet možnosti připomenutí, táhněte prstem doprava a doleva. Výchozí možnosti jsou Později dnes, Zítra a Příští týden. Můžete ale zvolit i Vybrat datum a čas. Až přejdete na možnost, kterou chcete použít, vyberte ji poklepáním na obrazovku.

 3. Pokud chcete po výběru možnosti připomenutí nastavit připomenutí a zavřít nabídku Připomenutí, táhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Hotovo. Pak poklepejte na obrazovku, abyste tlačítko vybrali.

 4. Pokud chcete odebrat připomenutí v nabídce Připomenutí, táhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro odebrání. Pak poklepejte na obrazovku. Připomenutí se odebere a nabídka se zavře.

Přidání termínu splnění

Termín splnění vám pomůže zajistit, abyste svoje nejdůležitější úkoly dokončili včas.

 1. V zobrazení podrobností úkolu táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro termín splnění. Pak poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka Termín splnění .

 2. Pokud chcete procházet možnosti termínu splnění, potáhněte prstem doprava a doleva. Výchozí možnosti jsou Dnes, Zítra a Příští týden. Můžete ale zvolit i Vybrat datum a čas. Až přejdete na možnost, kterou chcete použít, vyberte ji poklepáním na obrazovku.

 3. Pokud chcete po výběru možnosti termínu splnění nastavit datum a zavřít nabídku Termín splnění, táhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Hotovo. Pak poklepejte na obrazovku, abyste tlačítko vybrali.

 4. Pokud chcete odebrat termín splnění, potáhněte v nabídce Termín splnění prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro odebrání. Pak poklepejte na obrazovku. Termín splnění se odebere a nabídka se zavře.

Přidání opakujícího se termínu splnění

Pokud je některé úkoly nutné provádět pravidelně, můžete u nich nastavit opakující se termín splnění.

Poznámka: Než nastavíte opakování úkolu, musíte nejdříve přidat jeho termín splnění.

 1. V zobrazení podrobností úkolu táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro opakování. Pak poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka Opakovat.

 2. Pokud chcete procházet možnosti termínu splnění, potáhněte prstem doprava a doleva. Výchozí možnosti jsou Denně, Pracovní dny, Týdně, Měsíčně a Ročně, ale můžete zvolit i možnost Vlastní. Až přejdete na možnost, kterou chcete použít, vyberte ji poklepáním na obrazovku.

 3. Pokud chcete opakující se termín splnění odebrat, potáhněte v nabídce Opakovat prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro odebrání. Pak poklepejte na obrazovku. Opakující se termín splnění se odebere a nabídka se zavře.

Přidání poznámky

Poznámky jsou užitečné, když potřebujete přidat k úkolu další informace, ale zároveň chcete zachovat jeho název krátký. Pokud jste si například vytvořili úkol Nakoupit, můžete nákupní seznam připsat do poznámky.

 1. V zobrazení podrobností úkolu táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste přešli k příloze poznámky a že můžete přidat poznámku. Pak poklepejte na obrazovku.

 2. Napište svoje poznámky pomocí klávesnice na obrazovce. Na klávesnici přejdete tak, že potáhnete prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na klávese Q.

 3. Pokud chcete poznámky uložit, táhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro uložení. Pak poklepejte na obrazovku, abyste tlačítko vybrali. Poznámky se uloží.

Odstranění úkolu

Úkol můžete odstranit například v případě, že už ho nepotřebujete vést v patrnosti.

 1. V zobrazení podrobností úkolu táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro odstranění úkolu. Pak poklepejte na obrazovku.

 2. Otevře se okno potvrzení a uslyšíte, že máte potvrdit, jestli chcete daný úkol opravdu trvale odstranit. Odstranění potvrdíte potažením prstem doprava. Uslyšíte, že jste na tlačítku pro odstranění. Pokud chcete tlačítko vybrat, poklepejte na obrazovku.

  Poznámka: Pokud chcete odstranění zrušit, potahujte v okně potvrzení prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro zrušení. Pokud chcete tlačítko vybrat, poklepejte na obrazovku.

 3. Úkol se odstraní a fokus se přesune do zobrazení seznamu úkolů.

Viz také

Práce se seznamy v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Práce s návrhy v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání aplikace To-Do funkce přístupnosti

V aplikaci To-Do pro Android si můžete zorganizovat svůj den pomocí čtečky obrazovky TalkBack, která je integrovaná v Androidu. Můžete přidávat úkoly, přiřazovat jim termíny splnění nebo pro ně nastavovat připomenutí. Pokud si některé úkoly potřebujete připomínat často, můžete si nastavit jejich opakování.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Androidem. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet s Androidem.

V tomto tématu

Vytvoření úkolu

 1. Potáhněte jednou prstem doprava. Uslyšíte, že jste na tlačítku bočního panelu, které aktivujete poklepáním. Poklepejte na obrazovku.

 2. Táhněte prstem doprava, dokud nepřejdete na svoje seznamy úkolů. Uslyšíte název daného seznamu a počet úkolů v tomto seznamu. Pokud první seznam není ten, který hledáte, táhněte prstem doprava, dokud ho nenajdete. Nebo můžete přejít na seznam To-Do, který obsahuje všechny úkoly.

  Pokud chcete aktuálně vybraný seznam otevřít, poklepejte na obrazovku.

 3. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro přidání úkolu. Pak poklepejte na obrazovku.

 4. Zadejte text úkolu, například Nakoupit.

 5. Táhněte prstem kolem dolního pravého rohu obrazovky, dokud neuslyšíte: „Hotovo“. Vytváření úkolu dokončíte tím, že zvednete prst z obrazovky.

 6. Potáhněte prstem dolů a pak doleva. Tím zavřete klávesnici.

Dokončení úkolu

 1. Potáhněte jednou prstem doprava. Uslyšíte, že jste na tlačítku bočního panelu, které aktivujete poklepáním. Poklepejte na obrazovku.

 2. Táhněte prstem doprava, dokud nepřejdete na svoje seznamy úkolů. Uslyšíte název daného seznamu a počet úkolů v tomto seznamu. Pokud první seznam není ten, který hledáte, táhněte prstem doprava, dokud ho nenajdete. Nebo můžete přejít na seznam To-Do, který obsahuje všechny úkoly.

  Pokud chcete aktuálně vybraný seznam otevřít, poklepejte na obrazovku.

 3. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte název úkolu, který chcete označit jako dokončený.

 4. Potáhněte jednou prstem doprava. Uslyšíte, že se jedná o nedokončený úkol. Poklepáním na obrazovku nastavíte úkol jako dokončený.

Tip: Pokud chcete dokončený úkol označit jako nedokončený, opakujte předcházející kroky, dokud neuslyšíte, že se jedná o dokončený úkol. Pak poklepejte na obrazovku.

Otevření zobrazení podrobností

V zobrazení podrobností můžete úkol upravovat, přidávat k němu připomenutí a nastavovat další možnosti.

 1. Potáhněte jednou prstem doprava. Uslyšíte, že jste na tlačítku bočního panelu, které aktivujete poklepáním. Poklepejte na obrazovku.

 2. Táhněte prstem doprava, dokud nepřejdete na svoje seznamy úkolů. Uslyšíte název daného seznamu a počet úkolů v tomto seznamu. Pokud první seznam není ten, který hledáte, táhněte prstem doprava, dokud ho nenajdete. Nebo můžete přejít na seznam To-Do, který obsahuje všechny úkoly.

  Pokud chcete aktuálně vybraný seznam otevřít, poklepejte na obrazovku.

 3. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte název úkolu, pro který chcete zobrazit podrobnosti. Pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste na podrobnostech úkolu a čtečka vám oznámí i název úkolu.

Tip: Pokud chcete zavřít zobrazení podrobností, potáhněte prstem dolů a pak doleva.

Přidání úkolu do zobrazení Můj den

Úkoly z jiných seznamů můžete přesouvat do zobrazení Můj den. Jde o výchozí seznam, který je nastavený, ještě než aplikaci To-Do začnete používat.

 1. V zobrazení podrobností úkolu táhněte prstem doprava, dokud vám čtečka neoznámí možnost pro přidání úkolu do zobrazení Můj den. Pak poklepejte na obrazovku.

Tip: Pokud chcete úkol ze zobrazení Můj den odebrat, táhněte v zobrazení podrobností úkolu prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jde o úkol přidaný do zobrazení Můj den. Pak poklepejte na obrazovku.

Přejmenování úkolu

 1. V zobrazení podrobností úkolu táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte název úkolu. Pak poklepejte na obrazovku.

 2. Pomocí klávesnice odstraňte předchozí název a zadejte nový.

 3. Táhněte prstem kolem dolního pravého rohu obrazovky, dokud neuslyšíte: „Hotovo“. Přejmenovávání úkolu dokončíte tím, že zvednete prst z obrazovky.

Přidání připomenutí

 1. V zobrazení podrobností úkolu táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste přešli na možnost Připomenout. Pak poklepejte na obrazovku.

 2. Pokud chcete procházet možnosti připomenutí, táhněte prstem doprava a doleva. Výchozí možnosti jsou Později dnes, Zítra a Příští týden. Můžete ale zvolit i Vybrat datum a čas.

 3. Pokud chcete nastavit aktuálně vybranou možnost, poklepejte na obrazovku.

Tip: Pokud chcete připomenutí odebrat, táhněte prstem doprava v zobrazení podrobností úkolu, dokud neuslyšíte, že jste přešli na tlačítko pro odebrání připomenutí. Pak poklepejte na obrazovku.

Přidání termínu splnění

 1. V zobrazení podrobností úkolu táhněte prstem doprava, dokud vám čtečka neoznámí možnost pro přidání termínu splnění. Pak poklepejte na obrazovku.

 2. Pokud chcete procházet možnosti termínu splnění, potáhněte prstem doprava a doleva. Výchozí možnosti jsou Dnes, Zítra a Příští týden. Můžete ale zvolit i možnost Vybrat datum.

 3. Pokud chcete nastavit aktuálně vybranou možnost, poklepejte na obrazovku.

Tip: Pokud chcete připomenutí odebrat, táhněte prstem v zobrazení podrobností úkolu doprava, dokud neuslyšíte, že jste přešli na tlačítko pro odebrání termínu splnění. Pak poklepejte na obrazovku.

Přidání opakujícího se termínu splnění

Pokud je některé úkoly nutné provádět pravidelně, můžete u nich nastavit opakující se termín splnění.

Poznámka: Než nastavíte opakování úkolu, musíte nejdříve přidat jeho termín splnění.

 1. V zobrazení podrobností úkolu táhněte prstem doprava, dokud čtečka neoznámí možnost Opakovat. Pak poklepejte na obrazovku.

 2. Pokud chcete procházet možnosti termínu splnění, potáhněte prstem doprava a doleva. Výchozí možnosti jsou Denně, Pracovní dny, Týdně, Měsíčně a Ročně, ale můžete zvolit i možnost Vlastní.

 3. Pokud chcete nastavit aktuálně vybranou možnost, poklepejte na obrazovku.

Tip: Pokud chcete odebrat opakující se termín splnění, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste přešli na tlačítko pro vymazání opakování. Pak poklepejte na obrazovku.

Přidání poznámky

Poznámky jsou užitečné, když potřebujete přidat k úkolu další informace, ale zároveň chcete zachovat jeho název krátký. Pokud jste si například vytvořili úkol Nakoupit, můžete nákupní seznam připsat do poznámky.

 1. V zobrazení podrobností úkolu táhněte prstem doprava, dokud čtečka neoznámí možnost pro přidání poznámky. Pak poklepejte na obrazovku.

 2. Zadejte text poznámky.

 3. Táhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste přešli na tlačítko pro uložení. Pak poklepejte na obrazovku.

Odstranění úkolu

 1. V zobrazení podrobností úkolu táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste přešli na tlačítko pro odstranění úkolu. Pak poklepejte na obrazovku.

 2. Odstranění potvrdíte tak, že potáhnete prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Ano. Potom poklepejte na obrazovku.

Viz také

Práce se seznamy v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Práce s návrhy v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání aplikace To-Do funkce přístupnosti

V aplikaci To-Do si můžete zorganizovat svůj den pomocí čtečky obrazovky Předčítání, která je integrovaná ve Windows. Můžete přidávat úkoly, přiřazovat jim termíny splnění nebo pro ně nastavovat připomenutí. Pokud si některé úkoly potřebujete připomínat často, můžete si nastavit jejich opakování.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Windows. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet nebo počítač.

V tomto tématu

Vytvoření úkolu

 1. Potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud nebude slyšet: "Navigační tlačítko" Poklepáním displej.

 2. Uslyšíte na název aktuálně vybraného seznamu. Potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud uslyšíte na název seznamu byste se obrátit, následovaný počet úkolů v seznamu nebo se dostanete úkoly, což je seznam obsahující všechny úkoly.

  Pokud chcete aktuálně vybraný seznam otevřít, poklepejte na obrazovku.

 3. Potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud uslyšíte "Přidávat úkoly," a za ním uveďte název seznamu. Poklepáním displej.

 4. Zadejte text úkolu, například Nakoupit.

 5. Táhněte prstem kolem dolního pravého rohu obrazovky, dokud neuslyšíte: „Enter“. Poklepáním na obrazovku dokončíte vytváření úkolu.

Dokončení úkolu

 1. Potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud nebude slyšet: "Navigační tlačítko" Poklepáním displej.

 2. Uslyšíte název aktuálně vybraného seznamu. Táhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte název seznamu, který hledáte, spolu s počtem úkolů v seznamu, nebo dokud nepřejdete do seznamu To-Do, který obsahuje všechny úkoly.

  Pokud chcete aktuálně vybraný seznam otevřít, poklepejte na obrazovku.

 3. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte název úkolu, který chcete označit jako dokončený.

 4. Potáhněte prstem doprava jednou. Uslyšíte: "Zrušené zaškrtnutí políčka dokončení zaškrtávací políčko." Poklepejte na obrazovku k dokončení úkolu.

  Dokončení úkolu potvrdí zvukové upozornění.

Tip: Označit dokončení úkolu jako nesplněné, opakujte výše uvedené kroky do vaší poslech "zaškrtnuté zaškrtnuté políčko" a potom poklepejte na obrazovce.

Otevření zobrazení podrobností

V zobrazení podrobností můžete úkol upravovat, přidávat k němu připomenutí a nastavovat další možnosti.

 1. Potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud nebude slyšet: "Navigační tlačítko" Poklepáním displej.

 2. Uslyšíte název aktuálně vybraného seznamu. Táhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte název seznamu, který hledáte, spolu s počtem úkolů v seznamu, nebo dokud nepřejdete do seznamu To-Do, který obsahuje všechny úkoly.

  Pokud chcete aktuálně vybraný seznam otevřít, poklepejte na obrazovku.

 3. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme úkolu jejichž informace chcete mít přístup a potom poklepejte na obrazovce. Uslyšíte: "Úkolu" a za ním uveďte název úkolu.

Tip: Pokud chcete zavřít zobrazení podrobností, táhněte prstem doprava nebo doleva, dokud čtečka neoznámí tlačítko pro zavření zobrazení podrobností. Pak poklepejte na obrazovku.

Přidání úkolu do zobrazení Můj den

Můžete přiřadit úkol z jiného seznamu Můj den, což je výchozí seznam, který je nastaven při začít pracovat s To-Do.

 1. V zobrazení Podrobnosti úkolu dozvíme potáhněte prstem doprava nebo doleva dokud "Přidat úkol na tlačítko Moje den" a potom poklepejte na obrazovce.

Tip: Odebrání úkolu z Můj den, v zobrazení Podrobnosti úkolu, potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud uslyšíte "Tlačítko pro odebrání úkolu z Můj den" a potom poklepejte na obrazovce.

Přejmenování úkolu

 1. V zobrazení podrobností úkolu táhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že jste přešli na text, který se dá upravit. Zároveň uslyšíte i název úkolu. Poklepejte na obrazovku.

 2. Pomocí klávesnice odstraňte předchozí název a potom zadejte nový název.

 3. Posuňte prst kolem dolního okraje obrazovky, dokud nebude slyšet: "Zpět, tlačítko Sbalit." Poklepejte na obrazovce dokončete přejmenování úkolu.

Přidání připomenutí

 1. V zobrazení Podrobnosti úkolu dozvíme potáhněte prstem doprava nebo doleva dokud "Přidat tlačítko připomenutí" a potom poklepejte na obrazovce.

 2. Pokud chcete procházet možnosti připomenutí, táhněte prstem doprava a doleva. Výchozí možnosti jsou Později dnes, Zítra a Příští týden. Můžete ale zvolit i Vybrat datum a čas.

 3. Pokud chcete nastavit aktuálně vybranou možnost, poklepejte na obrazovku.

Tip: Pokud chcete připomenutí odebrat, táhněte prstem doprava v zobrazení podrobností úkolu, dokud neuslyšíte, že jste přešli na tlačítko pro odebrání připomenutí. Pak poklepejte na obrazovku.

Přidání termínu splnění

 1. V zobrazení Podrobnosti úkolu potáhněte prstem doprava nebo doleva dokud dozvíme "Přidat termín splnění: datu tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce.

 2. Pokud chcete procházet možnosti termínu splnění, potáhněte prstem doprava a doleva. Výchozí možnosti jsou Dnes, Zítra a Příští týden. Můžete ale zvolit i možnost Vybrat datum.

 3. Pokud chcete nastavit aktuálně vybranou možnost, poklepejte na obrazovku.

Tip: Pokud chcete připomenutí odebrat, táhněte prstem v zobrazení podrobností úkolu doprava, dokud neuslyšíte, že jste přešli na tlačítko pro odebrání termínu splnění. Pak poklepejte na obrazovku.

Přidání opakujícího se termínu splnění

Pokud je některé úkoly nutné provádět pravidelně, můžete u nich nastavit opakující se termín splnění.

Poznámka: Než nastavíte opakování úkolu, musíte nejdříve přidat jeho termín splnění.

 1. V zobrazení Podrobnosti úkolu dozvíme potáhněte prstem doprava nebo doleva dokud "Opakujte tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce.

 2. Pokud chcete procházet možnosti termínu splnění, potáhněte prstem doprava a doleva. Výchozí možnosti jsou Denně, Pracovní dny, Týdně, Měsíčně a Ročně, ale můžete zvolit i možnost Vlastní.

 3. Pokud chcete nastavit aktuálně vybranou možnost, poklepejte na obrazovku.

Tip: Pokud chcete opakující se termín splnění odebrat, táhněte v zobrazení podrobností úkolu prstem doprava, dokud čtečka neoznámí tlačítko Nikdy neopakovat. Pak poklepejte na obrazovku.

Přidání poznámky

Poznámky jsou užitečné, když potřebujete přidat k úkolu další informace, ale zároveň chcete zachovat jeho název krátký. Pokud jste si například vytvořili úkol Nakoupit, můžete nákupní seznam připsat do poznámky.

 1. V zobrazení Podrobnosti úkolu dozvíme potáhněte prstem doprava nebo doleva dokud "Přidat poznámku, kterou lze upravovat text" a potom poklepejte na obrazovce.

 2. Zadejte text poznámky.

 3. Posuňte prst kolem dolního okraje obrazovky, dokud nebude slyšet: "Zpět, tlačítko Sbalit." Poklepejte na obrazovku k zavření klávesnice. Poznámky se automaticky uloží.

Odstranění úkolu

 1. V zobrazení Podrobnosti úkolu dozvíme potáhněte prstem doprava nebo doleva dokud "Odstranit tlačítka úkol" a potom poklepejte na obrazovce.

 2. Potvrďte odstranění potažením prstu doleva, dokud uslyšíte "Tlačítko Odstranit" a potom poklepejte na obrazovce.

Viz také

Práce se seznamy v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Práce s návrhy v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Naučte se používat k ovládání aplikace To-Do funkce přístupnosti

Pomocí To-Do pro web klávesu a čtečky obrazovky uspořádání vašeho dne. Jsme ho otestovali s programem Předčítání, JAWS a NVDA, ale může pracovat s jiné obrazovky, dokud se řídí podle běžné standardy usnadnění a postupy. Naučíte přidávat úkoly, udělte jim termíny splnění a nastavení připomenutí a jejich opakované něco je potřeba pamatovat často jsou-li.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

 • Při práci s aplikací To-Do pro web doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. To-Do pro web běží ve webovém prohlížeči, takže má jiné klávesové zkratky než desktopová aplikace. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá Ctrl+F6. Běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, ne pro To-Do pro web.

V tomto tématu

Vytvoření úkolu

 1. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet "Můj den," následuje jeho pozici mezi seznamy, například "1 4". Pokud hledáte další seznam, stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte název seznamu, který byste se obrátit.

 2. Pokud chcete otevřít aktuálně vybraný seznam, stiskněte klávesu Enter.

 3. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet "Přidat úkol, tlačítko," a stiskněte klávesu Enter.

 4. Zadejte text úkolu, například Nakoupit. Až to budete mít, stiskněte Enter.

Dokončení úkolu

 1. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet "Můj den," následuje jeho pozici mezi seznamy, například "1 4". Pokud jste hledali jiný seznam, stiskněte klávesu Tab, dokud nebude slyšet název seznamu, který byste se obrátit.

 2. Pokud chcete otevřít aktuálně vybraný seznam, stiskněte klávesu Enter.

 3. Stisknutím klávesy Tab, dokud úkol, který chcete označit jako dokončený uslyšíte. Úkoly se ohlásí, jako"," následuje jeho název a umístění v seznamu, například "1 ze 3".

 4. Stisknutím klávesy Enter vyberte úkol. Uslyšíte: "Unchecked, označit jako dokončený, zaškrtávací políčko." Stisknutím klávesy Enter k provedení daného úkolu.

Tip: Pokud chcete dokončený úkol označit jako nedokončený, opakujte předcházející kroky, dokud neuslyšíte, že jde o úkol se zaškrtnutým políčkem, který se může označit jako nedokončený. Pak stiskněte Enter.

Otevření zobrazení podrobností

V zobrazení Podrobnosti můžete upravit úkol, přidat připomenutí na něj a podobně.

 1. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet "Můj den," následuje jeho pozici mezi seznamy, například "1 4". Pokud hledáte další seznam, stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte název seznamu, který byste se obrátit.

 2. Pokud chcete otevřít aktuálně vybraný seznam, stiskněte klávesu Enter.

 3. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude dozvíme úkolu jejichž informace chcete mít přístup a stiskněte klávesu Enter. Zobrazení podrobností o je nyní aktivní vedle seznamu.

Tip: Zobrazení podrobností o uzavřete stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte "Skrýt tlačítko pro zobrazení podrobností" a stiskněte klávesu Enter.

Přidání úkolu do zobrazení Můj den

Můžete přiřadit úkol z jiného seznamu Můj den, což je výchozí seznam, který je nastaven při začít pracovat s To-Do.

 1. Po otevření zobrazení Podrobnosti úkolu, stiskněte klávesu Tab, dokud nebude dozvíme "Tlačítko Přidat na můj den" a stiskněte klávesu Enter.

Tip: Odebrání úkolu z Osobního dne, po otevření zobrazení Podrobnosti úkolu, stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte "Tlačítko pro odebrání z Můj den" a stiskněte klávesu Enter.

Přejmenování úkolu

 1. V zobrazení Podrobnosti úkolu stiskněte klávesu Tab, dokud nebude slyšet "Úpravy" a za ním uveďte název úkolu a stiskněte klávesu Enter.

 2. Pomocí klávesnice odstraňte předchozí název a zadejte nový.

 3. Stisknutím klávesy Enter dokončíte přejmenovávání úkolu.

Přidání připomenutí

 1. V zobrazení Podrobnosti úkolu stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte "Připomenout tlačítko" a stiskněte klávesu Enter.

 2. Stisknutím klávesy Tab přejděte možnosti připomenutí. Výchozí možnosti jsou později dnes, zítra a příští týden, ale můžete vybrat taky Vyberte datum a čas.

 3. Pokud chcete aktivovat aktuálně vybraný seznam, stiskněte klávesu Enter.

Tip: Odebrání připomenutí, otevřete zobrazení Podrobnosti úkolu, stiskněte klávesu Tab, dokud nebude slyšet "Odebrat připomenutí tlačítko" a stiskněte klávesu Enter.

Přidání termínu splnění

 1. V zobrazení Podrobnosti úkolu stiskněte klávesu Tab, dokud nebude dozvíme "Přidat termín splnění: datu tlačítko" a stiskněte klávesu Enter.

 2. Stisknutím klávesy Tab přejděte splatnosti datum možnosti. Výchozí možnosti jsou dnes, zítra a příští týden, ale můžete také Vybrat datum.

 3. Pokud chcete aktivovat aktuálně vybraný seznam, stiskněte klávesu Enter.

Tip: Termín splnění odebrat, otevřete zobrazení Podrobnosti úkolu, stiskněte klávesu Tab, dokud nebude slyšet "Odebrat termín splnění: datu tlačítko" a stiskněte klávesu Enter.

Přidání opakujícího se termínu splnění

Pokud je některé úkoly nutné provádět pravidelně, můžete u nich nastavit opakující se termín splnění.

Poznámka: Než nastavíte opakování úkolu, musíte nejdříve přidat jeho termín splnění.

 1. V zobrazení Podrobnosti úkolu stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte "Opakujte tlačítko" a stiskněte klávesu Enter.

 2. Stisknutím klávesy Tab přejděte splatnosti datum možnosti. Výchozí možnosti jsou denní, dny v týdnu, týdenní, měsíční nebo roční, ale můžete taky zvolit vlastní.

 3. Pokud chcete aktivovat aktuálně vybraný seznam, stiskněte klávesu Enter.

Tip: Opakující se termín splnění odebrat datum, otevřete zobrazení Podrobnosti úkolu, stiskněte klávesu Tab, dokud nebude slyšet "Odebrat tlačítko opakování" a stiskněte klávesu Enter.

Přidání poznámky

Poznámky jsou užitečné, když potřebujete přidat k úkolu další informace, ale zároveň chcete zachovat jeho název krátký. Pokud jste si například vytvořili úkol Nakoupit, můžete nákupní seznam připsat do poznámky.

 1. V zobrazení Podrobnosti úkolu stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte "Poznámku tlačítko Upravit" a stiskněte klávesu Enter.

 2. Zadejte text poznámky. Až budete hotovi, stiskněte Shift + Tab se vraťte do zobrazení Podrobnosti. Poznámky se automaticky uloží.

Odstranění úkolu

 1. V zobrazení Podrobnosti úkolu stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte "Odstranit tlačítka úkol" a stiskněte klávesu Enter.

 2. Odstranění potvrďte stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte "Odstranit tlačítka úkol" a stiskněte klávesu Enter.

Viz také

Práce se seznamy v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Práce s návrhy v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Naučte se používat k ovládání aplikace To-Do funkce přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×