Práce s úkoly v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Práce s úkoly v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

V aplikaci To-Do pro iOS si můžete zorganizovat svůj den pomocí čtečky obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v iOSu. Můžete přidávat úkoly, přiřazovat jim termíny splnění nebo pro ně nastavovat připomenutí. Pokud si některé úkoly potřebujete připomínat často, můžete si nastavit jejich opakování.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte iPhone. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro iPad.

V tomto tématu

Vytvoření úkolu

Vytvořte si nový úkol v jednom ze svých seznamů.

 1. Pokud chcete v To-Do přejít do zobrazení bočního panelu, táhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku bočního panelu. Pokud chcete tlačítko vybrat, poklepejte na obrazovku.

 2. Pokud chcete přejít na seznam, potáhněte prstem doprava, dokud se neozve název seznamu, který hledáte. Při procházení vám bude VoiceOver oznamovat název daného seznamu a počet úkolů v tomto seznamu. Seznam vyberete poklepáním na obrazovku. Otevře se zobrazení seznamu úkolů.

 3. Pokud chcete vytvořit úkol, potahujte v seznamu úkolů prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro přidání úkolu. Pak poklepejte na obrazovku, abyste tlačítko vybrali. Fokus se přesune na pole s názvem seznamu.

 4. Napište nový název úkolu pomocí klávesnice na obrazovce. Na klávesnici přejdete tak, že budete táhnout prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na klávese Q.

  Tip: Klávesnici můžete najít také tak, že projdete položky na obrazovce. Procházet začnete tak, že položíte prst na obrazovku a začnete jím potahovat. VoiceOver vám bude oznamovat jednotlivé položky, na které přejdete. Položku vyberete tak, že prst zvednete a poklepete na obrazovku.

 5. Jakmile zadáte název úkolu, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro přidání úkolu. Pokud chcete tlačítko vybrat, poklepejte na obrazovku. Úkol se vám přidá do seznamu.

Dokončení úkolu

Až budete s úkolem hotovi, označte ho jako dokončenou položku seznamu.

 1. V zobrazení bočního panelu táhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte název seznamu obsahujícího úkol, který jste splnili. Poklepejte na obrazovku, abyste otevřeli zobrazení seznamu úkolů.

 2. Pokud chcete přecházet mezi úkoly v zobrazení seznamu úkolů, táhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte název úkolu. VoiceOver vám při procházení bude oznamovat názvy úkolů a jejich stav (dokončený nebo nedokončený).

 3. Až budete na úkolu, který chcete označit jako dokončený, potáhněte prstem doprava. Uslyšíte, že se jedná o nedokončený úkol. Poklepáním na obrazovku nastavíte úkol jako dokončený.

Tipy: 

 • Pokud chcete označit dokončený úkol jako nedokončený, opakujte předcházející kroky, dokud neuslyšíte, že se vybral dokončený úkol. Pak poklepejte na obrazovku.

 • Ujistěte se, že nesplněné úkoly se v seznamu zobrazují. Pokud se chcete dozvědět, jak zobrazit nebo skrýt dokončené úkoly v seznamech, přečtěte si článek o zobrazování a skrývání dokončených úkolů.

Otevření zobrazení podrobností

V zobrazení podrobností můžete úkol upravovat, přidávat k němu připomenutí a nastavovat další možnosti.

 1. V zobrazení seznamu úkolů táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte název úkolu, pro který si chcete zobrazit podrobnosti. VoiceOver vám při procházení bude oznamovat názvy úkolů a jejich stav (dokončený nebo nedokončený).

 2. Až budete na požadovaném úkolu, poklepejte na obrazovku. Otevře se zobrazení podrobností úkolu a můžete úkol upravit nebo ho odstranit. Uslyšíte, že jste na tlačítku pro zavření podrobností.

 3. Pokud chcete zavřít zobrazení podrobností, táhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro zavření podrobností. Pak poklepejte na obrazovku, abyste tlačítko vybrali.

Přidání úkolu do zobrazení Můj den

Úkoly z jiných seznamů můžete přesouvat do zobrazení Můj den. Jde o výchozí seznam, který je nastavený, ještě než aplikaci To-Do začnete používat.

 • V zobrazení podrobností úkolu táhněte prstem doprava, dokud vám čtečka neoznámí možnost pro přidání úkolu do zobrazení Můj den. Pak poklepejte na obrazovku.

 • Pokud chcete úkol ze zobrazení Můj den odebrat, potáhněte v zobrazení podrobností prstem doprava, dokud vám čtečka neoznámí možnost pro odebrání úkolu ze zobrazení Můj den. Pak poklepejte na obrazovku.

Přejmenování úkolu

Používejte zobrazení podrobností pro rychlé přejmenovávání úkolů.

 1. V zobrazení podrobností úkolu táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte název úkolu. Pak poklepejte na obrazovku.

 2. V poli s názvem úkolu odstraňte předchozí název úkolu a zadejte nový pomocí klávesnice na obrazovce. Pokud chcete přejít na klávesnici, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na klávese Q.

 3. Pokud chcete po zadání nového názvu úkolu uložit změny a zavřít klávesnici, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte: „Hotovo“. Pokud chcete tlačítko vybrat, poklepejte na obrazovku. Úkol se přejmenoval.

Přidání připomenutí

Připomenutí vám pomůžou zajistit, abyste nezapomněli na svoje nejdůležitější úkoly.

 1. V zobrazení podrobností úkolu táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro připomenutí. Pak poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka Připomenutí .

 2. Pokud chcete procházet možnosti připomenutí, táhněte prstem doprava a doleva. Výchozí možnosti jsou Později dnes, Zítra a Příští týden. Můžete ale zvolit i Vybrat datum a čas. Až přejdete na možnost, kterou chcete použít, vyberte ji poklepáním na obrazovku.

 3. Pokud chcete po výběru možnosti připomenutí nastavit připomenutí a zavřít nabídku Připomenutí, táhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Hotovo. Pak poklepejte na obrazovku, abyste tlačítko vybrali.

 4. Pokud chcete odebrat připomenutí v nabídce Připomenutí, táhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro odebrání. Pak poklepejte na obrazovku. Připomenutí se odebere a nabídka se zavře.

Přidání termínu splnění

Termín splnění vám pomůže zajistit, abyste svoje nejdůležitější úkoly dokončili včas.

 1. V zobrazení podrobností úkolu táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro termín splnění. Pak poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka Termín splnění .

 2. Pokud chcete procházet možnosti termínu splnění, potáhněte prstem doprava a doleva. Výchozí možnosti jsou Dnes, Zítra a Příští týden. Můžete ale zvolit i Vybrat datum a čas. Až přejdete na možnost, kterou chcete použít, vyberte ji poklepáním na obrazovku.

 3. Pokud chcete po výběru možnosti termínu splnění nastavit datum a zavřít nabídku Termín splnění, táhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Hotovo. Pak poklepejte na obrazovku, abyste tlačítko vybrali.

 4. Pokud chcete odebrat termín splnění, potáhněte v nabídce Termín splnění prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro odebrání. Pak poklepejte na obrazovku. Termín splnění se odebere a nabídka se zavře.

Přidání opakujícího se termínu splnění

Pokud je některé úkoly nutné provádět pravidelně, můžete u nich nastavit opakující se termín splnění.

Poznámka: Než nastavíte opakování úkolu, musíte nejdříve přidat jeho termín splnění.

 1. V zobrazení podrobností úkolu táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro opakování. Pak poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka Opakovat.

 2. Pokud chcete procházet možnosti termínu splnění, potáhněte prstem doprava a doleva. Výchozí možnosti jsou Denně, Pracovní dny, Týdně, Měsíčně a Ročně, ale můžete zvolit i možnost Vlastní. Až přejdete na možnost, kterou chcete použít, vyberte ji poklepáním na obrazovku.

 3. Pokud chcete opakující se termín splnění odebrat, potáhněte v nabídce Opakovat prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro odebrání. Pak poklepejte na obrazovku. Opakující se termín splnění se odebere a nabídka se zavře.

Přidání poznámky

Poznámky jsou užitečné, když potřebujete přidat k úkolu další informace, ale zároveň chcete zachovat jeho název krátký. Pokud jste si například vytvořili úkol Nakoupit, můžete nákupní seznam připsat do poznámky.

 1. V zobrazení podrobností úkolu táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste přešli k příloze poznámky a že můžete přidat poznámku. Pak poklepejte na obrazovku.

 2. Napište svoje poznámky pomocí klávesnice na obrazovce. Na klávesnici přejdete tak, že potáhnete prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na klávese Q.

 3. Pokud chcete poznámky uložit, táhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro uložení. Pak poklepejte na obrazovku, abyste tlačítko vybrali. Poznámky se uloží.

Odstranění úkolu

Úkol můžete odstranit například v případě, že už ho nepotřebujete vést v patrnosti.

 1. V zobrazení podrobností úkolu táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro odstranění úkolu. Pak poklepejte na obrazovku.

 2. Otevře se okno potvrzení a uslyšíte, že máte potvrdit, jestli chcete daný úkol opravdu trvale odstranit. Odstranění potvrdíte potažením prstem doprava. Uslyšíte, že jste na tlačítku pro odstranění. Pokud chcete tlačítko vybrat, poklepejte na obrazovku.

  Poznámka: Pokud chcete odstranění zrušit, potahujte v okně potvrzení prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro zrušení. Pokud chcete tlačítko vybrat, poklepejte na obrazovku.

 3. Úkol se odstraní a fokus se přesune do zobrazení seznamu úkolů.

Viz také

Práce se seznamy v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Práce s návrhy v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání aplikace To-Do funkce přístupnosti

V aplikaci To-Do pro Android si můžete zorganizovat svůj den pomocí čtečky obrazovky TalkBack, která je integrovaná v Androidu. Můžete přidávat úkoly, přiřazovat jim termíny splnění nebo pro ně nastavovat připomenutí. Pokud si některé úkoly potřebujete připomínat často, můžete si nastavit jejich opakování.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Androidem. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet s Androidem.

V tomto tématu

Vytvoření úkolu

 1. Potáhněte jednou prstem doprava. Uslyšíte, že jste na tlačítku bočního panelu, které aktivujete poklepáním. Poklepejte na obrazovku.

 2. Táhněte prstem doprava, dokud nepřejdete na svoje seznamy úkolů. Uslyšíte název daného seznamu a počet úkolů v tomto seznamu. Pokud první seznam není ten, který hledáte, táhněte prstem doprava, dokud ho nenajdete. Nebo můžete přejít na seznam To-Do, který obsahuje všechny úkoly.

  Pokud chcete aktuálně vybraný seznam otevřít, poklepejte na obrazovku.

 3. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro přidání úkolu. Pak poklepejte na obrazovku.

 4. Zadejte text úkolu, například Nakoupit.

 5. Táhněte prstem kolem dolního pravého rohu obrazovky, dokud neuslyšíte: „Hotovo“. Vytváření úkolu dokončíte tím, že zvednete prst z obrazovky.

 6. Potáhněte prstem dolů a pak doleva. Tím zavřete klávesnici.

Dokončení úkolu

 1. Potáhněte jednou prstem doprava. Uslyšíte, že jste na tlačítku bočního panelu, které aktivujete poklepáním. Poklepejte na obrazovku.

 2. Táhněte prstem doprava, dokud nepřejdete na svoje seznamy úkolů. Uslyšíte název daného seznamu a počet úkolů v tomto seznamu. Pokud první seznam není ten, který hledáte, táhněte prstem doprava, dokud ho nenajdete. Nebo můžete přejít na seznam To-Do, který obsahuje všechny úkoly.

  Pokud chcete aktuálně vybraný seznam otevřít, poklepejte na obrazovku.

 3. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte název úkolu, který chcete označit jako dokončený.

 4. Potáhněte jednou prstem doprava. Uslyšíte, že se jedná o nedokončený úkol. Poklepáním na obrazovku nastavíte úkol jako dokončený.

Tip: Pokud chcete dokončený úkol označit jako nedokončený, opakujte předcházející kroky, dokud neuslyšíte, že se jedná o dokončený úkol. Pak poklepejte na obrazovku.

Otevření zobrazení podrobností

V zobrazení podrobností můžete úkol upravovat, přidávat k němu připomenutí a nastavovat další možnosti.

 1. Potáhněte jednou prstem doprava. Uslyšíte, že jste na tlačítku bočního panelu, které aktivujete poklepáním. Poklepejte na obrazovku.

 2. Táhněte prstem doprava, dokud nepřejdete na svoje seznamy úkolů. Uslyšíte název daného seznamu a počet úkolů v tomto seznamu. Pokud první seznam není ten, který hledáte, táhněte prstem doprava, dokud ho nenajdete. Nebo můžete přejít na seznam To-Do, který obsahuje všechny úkoly.

  Pokud chcete aktuálně vybraný seznam otevřít, poklepejte na obrazovku.

 3. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte název úkolu, pro který chcete zobrazit podrobnosti. Pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste na podrobnostech úkolu a čtečka vám oznámí i název úkolu.

Tip: Pokud chcete zavřít zobrazení podrobností, potáhněte prstem dolů a pak doleva.

Přidání úkolu do zobrazení Můj den

Úkoly z jiných seznamů můžete přesouvat do zobrazení Můj den. Jde o výchozí seznam, který je nastavený, ještě než aplikaci To-Do začnete používat.

 1. V zobrazení podrobností úkolu táhněte prstem doprava, dokud vám čtečka neoznámí možnost pro přidání úkolu do zobrazení Můj den. Pak poklepejte na obrazovku.

Tip: Pokud chcete úkol ze zobrazení Můj den odebrat, táhněte v zobrazení podrobností úkolu prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jde o úkol přidaný do zobrazení Můj den. Pak poklepejte na obrazovku.

Přejmenování úkolu

 1. V zobrazení podrobností úkolu táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte název úkolu. Pak poklepejte na obrazovku.

 2. Pomocí klávesnice odstraňte předchozí název a zadejte nový.

 3. Táhněte prstem kolem dolního pravého rohu obrazovky, dokud neuslyšíte: „Hotovo“. Přejmenovávání úkolu dokončíte tím, že zvednete prst z obrazovky.

Přidání připomenutí

 1. V zobrazení podrobností úkolu táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste přešli na možnost Připomenout. Pak poklepejte na obrazovku.

 2. Pokud chcete procházet možnosti připomenutí, táhněte prstem doprava a doleva. Výchozí možnosti jsou Později dnes, Zítra a Příští týden. Můžete ale zvolit i Vybrat datum a čas.

 3. Pokud chcete nastavit aktuálně vybranou možnost, poklepejte na obrazovku.

Tip: Pokud chcete připomenutí odebrat, táhněte prstem doprava v zobrazení podrobností úkolu, dokud neuslyšíte, že jste přešli na tlačítko pro odebrání připomenutí. Pak poklepejte na obrazovku.

Přidání termínu splnění

 1. V zobrazení podrobností úkolu táhněte prstem doprava, dokud vám čtečka neoznámí možnost pro přidání termínu splnění. Pak poklepejte na obrazovku.

 2. Pokud chcete procházet možnosti termínu splnění, potáhněte prstem doprava a doleva. Výchozí možnosti jsou Dnes, Zítra a Příští týden. Můžete ale zvolit i možnost Vybrat datum.

 3. Pokud chcete nastavit aktuálně vybranou možnost, poklepejte na obrazovku.

Tip: Pokud chcete připomenutí odebrat, táhněte prstem v zobrazení podrobností úkolu doprava, dokud neuslyšíte, že jste přešli na tlačítko pro odebrání termínu splnění. Pak poklepejte na obrazovku.

Přidání opakujícího se termínu splnění

Pokud je některé úkoly nutné provádět pravidelně, můžete u nich nastavit opakující se termín splnění.

Poznámka: Než nastavíte opakování úkolu, musíte nejdříve přidat jeho termín splnění.

 1. V zobrazení podrobností úkolu táhněte prstem doprava, dokud čtečka neoznámí možnost Opakovat. Pak poklepejte na obrazovku.

 2. Pokud chcete procházet možnosti termínu splnění, potáhněte prstem doprava a doleva. Výchozí možnosti jsou Denně, Pracovní dny, Týdně, Měsíčně a Ročně, ale můžete zvolit i možnost Vlastní.

 3. Pokud chcete nastavit aktuálně vybranou možnost, poklepejte na obrazovku.

Tip: Pokud chcete odebrat opakující se termín splnění, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste přešli na tlačítko pro vymazání opakování. Pak poklepejte na obrazovku.

Přidání poznámky

Poznámky jsou užitečné, když potřebujete přidat k úkolu další informace, ale zároveň chcete zachovat jeho název krátký. Pokud jste si například vytvořili úkol Nakoupit, můžete nákupní seznam připsat do poznámky.

 1. V zobrazení podrobností úkolu táhněte prstem doprava, dokud čtečka neoznámí možnost pro přidání poznámky. Pak poklepejte na obrazovku.

 2. Zadejte text poznámky.

 3. Táhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste přešli na tlačítko pro uložení. Pak poklepejte na obrazovku.

Odstranění úkolu

 1. V zobrazení podrobností úkolu táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste přešli na tlačítko pro odstranění úkolu. Pak poklepejte na obrazovku.

 2. Odstranění potvrdíte tak, že potáhnete prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Ano. Potom poklepejte na obrazovku.

Viz také

Práce se seznamy v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Práce s návrhy v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání aplikace To-Do funkce přístupnosti

V aplikaci To-Do si můžete zorganizovat svůj den pomocí čtečky obrazovky Předčítání, která je integrovaná ve Windows. Můžete přidávat úkoly, přiřazovat jim termíny splnění nebo pro ně nastavovat připomenutí. Pokud si některé úkoly potřebujete připomínat často, můžete si nastavit jejich opakování.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Windows. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet nebo počítač.

V tomto tématu

Vytvoření úkolu

 1. Táhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že jste na navigačním tlačítku, které aktivujete poklepáním. Poklepejte na obrazovku.

 2. Uslyšíte název aktuálně vybraného seznamu. Táhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte název seznamu, který hledáte, spolu s počtem úkolů v seznamu, nebo dokud nepřejdete do seznamu To-Do, který obsahuje všechny úkoly.

  Pokud chcete aktuálně vybraný seznam otevřít, poklepejte na obrazovku.

 3. Táhněte prstem doprava nebo doleva, dokud vám čtečka neoznámí možnost pro přidání úkolu do konkrétního seznamu (uslyšíte i název seznamu). Poklepejte na obrazovku.

 4. Zadejte text úkolu, například Nakoupit.

 5. Táhněte prstem kolem dolního pravého rohu obrazovky, dokud neuslyšíte: „Enter“. Poklepáním na obrazovku dokončíte vytváření úkolu.

Dokončení úkolu

 1. Táhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že jste na navigačním tlačítku, které aktivujete poklepáním. Poklepejte na obrazovku.

 2. Uslyšíte název aktuálně vybraného seznamu. Táhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte název seznamu, který hledáte, spolu s počtem úkolů v seznamu, nebo dokud nepřejdete do seznamu To-Do, který obsahuje všechny úkoly.

  Pokud chcete aktuálně vybraný seznam otevřít, poklepejte na obrazovku.

 3. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte název úkolu, který chcete označit jako dokončený.

 4. Potáhněte jednou prstem doprava. Uslyšíte, že jste na nezaškrtnutém políčku pro dokončení a že ho poklepáním můžete změnit na zaškrtnuté. Poklepáním na obrazovku nastavíte úkol jako dokončený.

Dokončení úkolu potvrdí zvukové upozornění.

Tip: Pokud chcete označit dokončený úkol jako nedokončený, opakujte předcházející kroky, dokud neuslyšíte, že jste na zaškrtnutém políčku a že ho poklepáním můžete změnit na zaškrtnuté. Pak poklepejte na obrazovku.

Otevření zobrazení podrobností

V zobrazení podrobností můžete úkol upravovat, přidávat k němu připomenutí a nastavovat další možnosti.

 1. Táhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že jste na navigačním tlačítku, které aktivujete poklepáním. Poklepejte na obrazovku.

 2. Uslyšíte název aktuálně vybraného seznamu. Táhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte název seznamu, který hledáte, spolu s počtem úkolů v seznamu, nebo dokud nepřejdete do seznamu To-Do, který obsahuje všechny úkoly.

  Pokud chcete aktuálně vybraný seznam otevřít, poklepejte na obrazovku.

 3. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte název úkolu, pro který chcete zobrazit podrobnosti. Pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že se jedná o úkol. Dále uslyšíte název úkolu.

Tip: Pokud chcete zavřít zobrazení podrobností, táhněte prstem doprava nebo doleva, dokud čtečka neoznámí tlačítko pro zavření zobrazení podrobností. Pak poklepejte na obrazovku.

Přidání úkolu do zobrazení Můj den

Úkoly z jiných seznamů můžete přesouvat do zobrazení Můj den. Jde o výchozí seznam, který je nastavený, ještě než aplikaci To-Do začnete používat.

 1. V zobrazení podrobností úkolu táhněte prstem doprava nebo doleva, dokud vám čtečka neoznámí tlačítko pro přidání úkolu do zobrazení Můj den, které můžete aktivovat poklepáním. Pak poklepejte na obrazovku.

Tip: Pokud chcete úkol ze zobrazení Můj den odebrat, táhněte v zobrazení podrobností prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že jste přešli na tlačítko pro odebrání úkolu ze zobrazení Můj den. Pak poklepejte na obrazovku.

Přejmenování úkolu

 1. V zobrazení podrobností úkolu táhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že jste přešli na text, který se dá upravit. Zároveň uslyšíte i název úkolu. Poklepejte na obrazovku.

 2. Pomocí klávesnice odstraňte předchozí název a potom zadejte nový název.

 3. Táhněte prstem kolem dolního okraje obrazovky, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Vlastní pro přechod zpět, které je sbalené. Poklepáním na obrazovku dokončíte přejmenovávání úkolu.

Přidání připomenutí

 1. V zobrazení podrobností úkolu táhněte prstem doprava nebo doleva, dokud vám čtečka neoznámí tlačítko pro přidání připomenutí, které můžete aktivovat poklepáním. Pak poklepejte na obrazovku.

 2. Pokud chcete procházet možnosti připomenutí, táhněte prstem doprava a doleva. Výchozí možnosti jsou Později dnes, Zítra a Příští týden. Můžete ale zvolit i Vybrat datum a čas.

 3. Pokud chcete nastavit aktuálně vybranou možnost, poklepejte na obrazovku.

Tip: Pokud chcete připomenutí odebrat, táhněte prstem doprava v zobrazení podrobností úkolu, dokud neuslyšíte, že jste přešli na tlačítko pro odebrání připomenutí. Pak poklepejte na obrazovku.

Přidání termínu splnění

 1. V zobrazení podrobností úkolu táhněte prstem doprava nebo doleva, dokud vám čtečka neoznámí tlačítko pro přidání termínu splnění, které můžete aktivovat poklepáním. Pak poklepejte na obrazovku.

 2. Pokud chcete procházet možnosti termínu splnění, potáhněte prstem doprava a doleva. Výchozí možnosti jsou Dnes, Zítra a Příští týden. Můžete ale zvolit i možnost Vybrat datum.

 3. Pokud chcete nastavit aktuálně vybranou možnost, poklepejte na obrazovku.

Tip: Pokud chcete připomenutí odebrat, táhněte prstem v zobrazení podrobností úkolu doprava, dokud neuslyšíte, že jste přešli na tlačítko pro odebrání termínu splnění. Pak poklepejte na obrazovku.

Přidání opakujícího se termínu splnění

Pokud je některé úkoly nutné provádět pravidelně, můžete u nich nastavit opakující se termín splnění.

Poznámka: Než nastavíte opakování úkolu, musíte nejdříve přidat jeho termín splnění.

 1. V zobrazení podrobností úkolu táhněte prstem doprava nebo doleva, dokud vám čtečka neoznámí tlačítko Opakovat, které můžete aktivovat poklepáním. Pak poklepejte na obrazovku.

 2. Pokud chcete procházet možnosti termínu splnění, potáhněte prstem doprava a doleva. Výchozí možnosti jsou Denně, Pracovní dny, Týdně, Měsíčně a Ročně, ale můžete zvolit i možnost Vlastní.

 3. Pokud chcete nastavit aktuálně vybranou možnost, poklepejte na obrazovku.

Tip: Pokud chcete opakující se termín splnění odebrat, táhněte v zobrazení podrobností úkolu prstem doprava, dokud čtečka neoznámí tlačítko Nikdy neopakovat. Pak poklepejte na obrazovku.

Přidání poznámky

Poznámky jsou užitečné, když potřebujete přidat k úkolu další informace, ale zároveň chcete zachovat jeho název krátký. Pokud jste si například vytvořili úkol Nakoupit, můžete nákupní seznam připsat do poznámky.

 1. V zobrazení podrobností úkolu táhněte prstem doprava nebo doleva, dokud vám čtečka neoznámí možnost pro přidání poznámky a pro úpravy textu, kterou můžete aktivovat poklepáním. Pak poklepejte na obrazovku.

 2. Zadejte text poznámky.

 3. Táhněte prstem kolem dolního okraje obrazovky, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Vlastní pro přechod zpět, které je sbalené. Zavřete klávesnici poklepáním na obrazovku.

 4. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste přešli na tlačítko pro uložení, které můžete aktivovat poklepáním. Pak poklepejte na obrazovku.

Odstranění úkolu

 1. V zobrazení podrobností úkolu táhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že jste přešli na tlačítko pro odstranění úkolu, které můžete aktivovat poklepáním. Pak poklepejte na obrazovku.

 2. Odstranění potvrdíte tak, že potáhnete prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Odstranit, které můžete aktivovat poklepáním. Pak poklepejte na obrazovku.

Viz také

Práce se seznamy v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Práce s návrhy v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Naučte se používat k ovládání aplikace To-Do funkce přístupnosti

V aplikaci To-Do pro web si můžete zorganizovat svůj den pomocí klávesnice a čtečky obrazovky Předčítání, která je integrovaná ve Windows. Můžete přidávat úkoly, přiřazovat jim termíny splnění nebo pro ně nastavovat připomenutí. Pokud si některé úkoly potřebujete připomínat často, můžete si nastavit jejich opakování.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

 • Při práci s aplikací To-Do pro web doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. To-Do pro web běží ve webovém prohlížeči, takže má jiné klávesové zkratky než desktopová aplikace. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá Ctrl+F6. Běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, ne pro To-Do pro web.

V tomto tématu

Vytvoření úkolu

 1. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste přešli do zobrazení Můj Den. Pak uslyšíte jeho pozici mezi svými seznamy, například 1 ze 4. Pokud hledáte jiný seznam, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud se neozve název seznamu, který hledáte.

 2. Pokud chcete otevřít aktuálně vybraný seznam, stiskněte klávesu Enter.

 3. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste přešli na možnost pro přidání úkolu a můžete provádět úpravy.

 4. Zadejte text úkolu, například Nakoupit. Až to budete mít, stiskněte Enter.

Dokončení úkolu

 1. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste přešli do zobrazení Můj Den. Pak uslyšíte jeho pozici mezi svými seznamy, například 1 ze 4. Pokud hledáte jiný seznam, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud se neozve název seznamu, který hledáte.

 2. Pokud chcete otevřít aktuálně vybraný seznam, stiskněte klávesu Enter.

 3. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte název úkolu, který chcete označit jako dokončený. Čtečka vám bude oznamovat úkoly a uvede jejich název a pozici v seznamu, například 1 ze 3.

 4. Stiskněte jednou klávesu Tab. Uslyšíte, že že jde o úkol s nezaškrtnutým políčkem, který můžete označit jako dokončený. Úkol označíte jako dokončený stisknutím klávesy Enter.

Tip: Pokud chcete dokončený úkol označit jako nedokončený, opakujte předcházející kroky, dokud neuslyšíte, že jde o úkol se zaškrtnutým políčkem, který se může označit jako nedokončený. Pak stiskněte Enter.

Otevření zobrazení podrobností

V zobrazení podrobností můžete úkol upravovat, přidávat k němu připomenutí a nastavovat další možnosti.

 1. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste přešli do zobrazení Můj Den. Pak uslyšíte jeho pozici mezi svými seznamy, například 1 ze 4. Pokud hledáte jiný seznam, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud se neozve název seznamu, který hledáte.

 2. Pokud chcete otevřít aktuálně vybraný seznam, stiskněte klávesu Enter.

 3. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte název úkolu, pro který chcete zobrazit podrobnosti. Pak stiskněte Enter. Zobrazení podrobností se otevře vedle seznamu.

Tip: Pokud chcete zavřít zobrazení podrobností, stiskněte opakovaně kombinaci kláves Shift+Tab, dokud neuslyšíte, že jste přešli na tlačítko pro skrytí zobrazení podrobností. Pak stiskněte Enter.

Přidání úkolu do zobrazení Můj den

Úkoly z jiných seznamů můžete přesouvat do zobrazení Můj den. Jde o výchozí seznam, který je nastavený, ještě než aplikaci To-Do začnete používat.

 1. Po otevření zobrazení podrobností úkolu, stiskněte opakovaně kombinaci kláves Shift+Tab, dokud neuslyšíte, že se přešli na tlačítko pro přidání úkolů do zobrazení Můj den. Pak stiskněte Enter.

Tip: Pokud chcete úkol ze zobrazení Můj den odebrat, stiskněte po otevření zobrazení podrobností opakovaně kombinaci kláves Shift+Tab, dokud vám čtečka neoznámí tlačítko pro odebrání úkolu ze zobrazení Můj den. Pak stiskněte Enter.

Přejmenování úkolu

 1. V zobrazení podrobností úkolu stiskněte opakovaně kombinaci kláves Shift+Tab, dokud neuslyšíte, že jste přešli na tlačítko pro úpravy úkolu (uslyšíte i název úkolu). Pak stiskněte Enter.

 2. Pomocí klávesnice odstraňte předchozí název a zadejte nový.

 3. Stisknutím klávesy Enter dokončíte přejmenovávání úkolu.

Přidání připomenutí

 1. V zobrazení podrobností úkolu stiskněte opakovaně kombinaci kláves Shift+Tab, dokud neuslyšíte, že jste přešli na tlačítko pro připomenutí. Pak stiskněte Enter.

 2. Možnosti připomenutí můžete procházet pomocí klávesy Tab. Výchozí možnosti jsou Později dnes, Zítra a Příští týden. Můžete ale zvolit i Vybrat datum a čas.

 3. Pokud chcete aktivovat aktuálně vybraný seznam, stiskněte klávesu Enter.

Tip: Pokud chcete připomenutí odebrat, otevřete zobrazení podrobností úkolu. Stiskněte opakovaně kombinaci kláves Shift+Tab, dokud čtečka neoznámí tlačítko. Pak stiskněte Enter.

Přidání termínu splnění

 1. V zobrazení podrobností úkolu stiskněte opakovaně kombinaci kláves Shift+Tab, dokud čtečka neoznámí tlačítko pro přidání termínu splnění. Pak stiskněte Enter.

 2. Možnosti termínu splnění můžete procházet pomocí klávesy Tab. Výchozí možnosti jsou Dnes, Zítra a Příští týden. Můžete ale zvolit i možnost Vybrat datum.

 3. Pokud chcete aktivovat aktuálně vybraný seznam, stiskněte klávesu Enter.

Tip: Pokud chcete termín splnění odebrat, otevřete zobrazení podrobností úkolu a stiskněte opakovaně kombinaci kláves Shift+Tab, dokud neuslyšíte, že jste přešli na tlačítko pro odebrání termínu splnění. Pak stiskněte Enter.

Přidání opakujícího se termínu splnění

Pokud je některé úkoly nutné provádět pravidelně, můžete u nich nastavit opakující se termín splnění.

Poznámka: Než nastavíte opakování úkolu, musíte nejdříve přidat jeho termín splnění.

 1. V zobrazení podrobností úkolu stiskněte opakovaně kombinaci kláves Shift+Tab, dokud čtečka neoznámí tlačítko pro opakování. Pak stiskněte Enter.

 2. Možnosti termínu splnění můžete procházet pomocí klávesy Tab. Výchozí možnosti jsou Denně, Pracovní dny, Týdně, Měsíčně a Ročně, ale můžete zvolit i možnost Vlastní.

 3. Pokud chcete aktivovat aktuálně vybraný seznam, stiskněte klávesu Enter.

Tip: Pokud chcete opakující se termín splnění odebrat, otevřete zobrazení podrobností úkolu a stiskněte opakovaně kombinaci kláves Shift+Tab, dokud čtečka neoznámí tlačítko pro odstranění opakování. Pak stiskněte Enter.

Přidání poznámky

Poznámky jsou užitečné, když potřebujete přidat k úkolu další informace, ale zároveň chcete zachovat jeho název krátký. Pokud jste si například vytvořili úkol Nakoupit, můžete nákupní seznam připsat do poznámky.

 1. V zobrazení podrobností úkolu stiskněte opakovaně kombinaci kláves Shift+Tab, dokud neuslyšíte, že jste přešli na tlačítko pro upravování poznámky. Pak stiskněte Enter.

 2. Zadejte text poznámky.

 3. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro uložení. Pak stiskněte Enter.

Odstranění úkolu

 1. V zobrazení podrobností úkolu stiskněte opakovaně kombinaci kláves Shift+Tab, dokud čtečka neoznámí tlačítko pro odstranění úkolu. Pak stiskněte Enter.

 2. Odstranění potvrdíte tak, že opakovaně stisknete klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste přešli na tlačítko pro odstranění úkolu. Pak poklepejte na obrazovku.

Viz také

Práce se seznamy v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Práce s návrhy v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Naučte se používat k ovládání aplikace To-Do funkce přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×