Práce s úkoly v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Práce s úkoly v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi s poruchami zraku, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Použijte To Do s klávesnicí a čtečkou obrazovky k organizaci svého dne. Aplikaci jsme otestovali jsme s programy Předčítání a JAWS, ale může fungovat i s jinými čtečkami obrazovky, pokud splňují obvyklé standardy přístupnosti a techniky. Naučíte se, jak přidávat úkoly, přiřazovat jim termíny splnění nebo pro ně nastavovat připomenutí. Pokud si některé úkoly potřebujete připomínat často, můžete si nastavit jejich opakování. Ve sdíleném seznamu můžete taky přiřadit úkoly určitým uživatelům.

Poznámky: 

V tomto tématu

Vytvoření úkolu

Vytvořte si nový úkol v jednom ze svých seznamů.

 1. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte: „Seznamy“. Uslyšíte název aktuálně vybraného seznamu.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu šipka nahoru nebo šipka dolů, dokud neuslyšíte název seznamu, ve kterém chcete úkol vytvořit. Stisknutím klávesy Enter otevřete seznam.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Přidání úkolu“, a potom název daného seznamu. Stiskněte klávesu Enter.

 4. Zadejte název úkolu, například Nakoupit.

 5. Stiskněte klávesu Tab. Uslyšíte: „Přidání úkolu“. Vytvoření úkolu dokončíte stisknutím klávesy Enter.

Dokončení úkolu

Až budete s úkolem hotovi, označte ho jako dokončený.

 1. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte: „Seznamy“. Uslyšíte název aktuálně vybraného seznamu.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu šipka nahoru nebo šipka dolů, dokud neuslyšíte název seznamu obsahujícího úkol, který chcete označit za hotový. Stisknutím klávesy Enter otevřete seznam.

 3. Pokud se chcete přesunout na obsah seznamu úkolů, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte položku úkolu.

 4. Opakovaně stiskněte klávesu šipka nahoru nebo šipka dolů, dokud neuslyšíte úkol, který chcete označit za hotový.

 5. Stiskněte klávesu Tab. Uslyšíte: „Zaškrtávací políčko pro dokončení“. Stisknutím klávesy Enter označíte úkol jako dokončený.

  Dokončení úkolu potvrdí zvukové upozornění.

Tipy: 

 • Pokud chcete dokončený úkol označit jako nedokončený, opakujte předcházející kroky, dokud neuslyšíte „Zrušit zaškrtnutí políčka“. Pak stiskněte Enter.

 • Ujistěte se, že splněné úkoly se v seznamu zobrazují. Pokud se chcete dozvědět, jak zobrazit nebo skrýt dokončené úkoly v seznamech, přečtěte si článek o zobrazování a skrývání dokončených úkolů.

Otevření zobrazení podrobností

Zobrazení podrobností vám umožní úkol upravit a přidat další informace, jako jsou poznámky a připomenutí.

 1. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte: „Seznamy“. Uslyšíte název aktuálně vybraného seznamu.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu šipka nahoru nebo šipka dolů, dokud neuslyšíte název seznamu obsahujícího úkol, u kterého chcete zobrazit podrobnosti. Stisknutím klávesy Enter otevřete seznam.

 3. Pokud se chcete přesunout na obsah seznamu úkolů, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte položku úkolu.

 4. Stiskněte opakovaně klávesu šipka nahoru nebo šipka dolů, dokud neuslyšíte požadovaný úkol, a potom stiskněte Enter. Uslyšíte: „Podrobnosti úkolu“ a pak název úkolu.

Tip: Zobrazení podrobností zavřete stisknutím klávesy Esc.

Přidání úkolu do zobrazení Můj den

Pokud chcete přidat úkol z jiného seznamu k úkolům, které chcete dokončit dnes, přidejte ho do seznamu Můj den. Seznam Můj den je výchozí seznam, který je už nastavený, když začnete pracovat s To Do.

V zobrazení podrobností úkolu stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Přidání úkolu do zobrazení Můj den“, a pak stiskněte klávesu Enter.

Tip: Pokud chcete úkol ze zobrazení Můj den odebrat, opakovaně v zobrazení podrobností úkolu stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Odebrání úkolu ze zobrazení Můj den“, a pak stiskněte Enter.

Přejmenování úkolu

Pro rychlé přejmenovávání úkolů použijte zobrazení podrobností.

 1. V zobrazení podrobností úkolu stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Název úkolu“, a pak název úkolu.

 2. Pokud chcete odstranit předchozí název, stiskněte a podržte klávesu Delete.

 3. Zadejte nový název úkolu. Název se automaticky uloží.

Přidání připomenutí

Připomenutí vám pomůžou zajistit, abyste nezapomněli na svoje nejdůležitější úkoly.

 1. V zobrazení podrobností úkolu stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Přidání připomenutí“, a pak stiskněte klávesu Enter.

 2. Pomocí kláves šipka nahoru a dolů můžete procházet možnosti připomenutí. Můžete si vybrat z předdefinovaných možností nebo zvolit možnost Vybrat datum a čas. Stisknutím klávesy Enter možnost vyberte.

 3. Pokud jste vybrali možnost Vybrat datum a čas, definujte pomocí klávesy Tab a kláves se šipkami datum a čas a stisknutím klávesy Enter je vyberte. Pro nastavení připomenutí stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Uložit“. Pak stiskněte Enter.

Tip: Pokud chcete odebrat připomenutí, stiskněte v zobrazení podrobností úkolu opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Odebrat připomenutí“. Pak stiskněte Enter.

Přidání termínu splnění

Přidání termínu splnění vám pomůže zajistit, že svoje nejdůležitější úkoly dokončíte včas.

 1. V zobrazení podrobností úkolu stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Přidání termínu splnění“, a pak stiskněte klávesu Enter.

 2. Pomocí kláves šipka nahoru a dolů můžete procházet možnosti termínu splnění. Můžete si vybrat z předdefinovaných možností nebo zvolit možnost Vybrat datum. Stisknutím klávesy Enter možnost vyberte.

 3. Pokud jste vybrali možnost Vybrat datum, definujte pomocí klávesy Tab a kláves se šipkami datum a stisknutím klávesy Enter je vyberte. Pro nastavení termínu splnění stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Uložit“. Pak stiskněte Enter.

Tip: Pokud chcete odebrat termín splnění, stiskněte v zobrazení podrobností úkolu opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Odebrat termín splnění“. Pak stiskněte Enter.

Přidání opakujícího se termínu splnění

Pokud je některé úkoly nutné provádět pravidelně, můžete u nich nastavit opakující se termín splnění.

Poznámka: Než nastavíte opakování úkolu, musíte nejdříve přidat jeho termín splnění.

 1. V zobrazení podrobností úkolu stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Opakovat“, a pak stiskněte klávesu Enter.

 2. Pomocí kláves šipka nahoru a dolů můžete procházet možnosti opakování. Můžete si vybrat z předdefinovaných možností nebo zvolit možnost Vlastní. Stisknutím klávesy Enter možnost vyberte.

 3. Pokud jste vybrali možnost Vlastní, definujte pomocí klávesy Tab a kláves se šipkami frekvenci opakování a stisknutím klávesy Enter ji vyberte. Pro nastavení frekvence opakování stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Uložit“. Pak stiskněte Enter.

Tip: Pokud chcete odebrat opakující se termín splnění, stiskněte v zobrazení podrobností úkolu opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Nikdy neopakovat“. Pak stiskněte Enter.

Přidání souboru

Pokud chcete k úkolu poskytnout víc kontextu, můžete k němu připojit soubor. Pokud je třeba váš úkol Vytisknout formulář aplikace, můžete tento dokument k úkolu připojit.

Poznámka: To Do podporuje všechny typy souborů, ale přílohy souborů pro každý úkol jsou omezené na 25 MB.

 1. V zobrazení podrobností úkolu stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Přidání souboru“, a pak stiskněte klávesu Enter. Otevře se dialogové okno Otevřít systému Windows.

 2. Přejděte na soubor, který chcete nahrát z počítače, a vyberte ho. K pohybu mezi oblastmi v dialogovém okně použijte klávesu Tab. K pohybu uvnitř oblasti použijte klávesy se šipkou. Když chcete vybrat některou možnost, stiskněte Enter nebo mezerník.

  Soubor se přidá a fokus se vrátí do zobrazení podrobností.

Tip: Pokud chcete odebrat soubor, stiskněte v zobrazení podrobností úkolu opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte soubor, který chcete odebrat. Stiskněte Shift+F10 a pak opakovaně stiskněte klávesu šipka dolů, dokud neuslyšíte: „Odstranit soubor“. Stiskněte klávesu Enter. Odstranění souboru potvrdíte tak, že opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Odstranit“. Potom stiskněte klávesu Enter.

Přidání poznámky

Poznámky jsou užitečné, když potřebujete přidat k úkolu další informace, ale zároveň chcete zachovat jeho název krátký. Pokud jste si například vytvořili úkol Nakoupit, můžete nákupní seznam připsat do poznámky.

 1. V zobrazení podrobností úkolu stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Přidání poznámky“, a pak stiskněte klávesu Enter.

 2. Zadejte text poznámky. Poznámka se uloží automaticky.

Hledání úkolů

K rychlému vyhledání úkolu v seznamech použijte funkci Hledat.

 1. Pokud chcete vyhledat úkol, stiskněte CTRL+F. Otevře se nabídka hledání a fokus se přesune do pole Hledat.

 2. Začněte psát hledaný text. Čtečka obrazovky během psaní oznámí počet výsledků.

 3. V seznamu výsledků hledání se můžete pohybovat pomocí kláves šipka dolů a šipka nahoru.

 4. Pro otevření zobrazení podrobností pro aktuálně vybraný výsledek stiskněte Enter.

Odstranění úkolu

Úkol můžete odstranit například v případě, že už ho nepotřebujete vést v patrnosti.

 1. V zobrazení podrobností úkolu stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Odstranění úkolu“, a pak stiskněte klávesu Enter.

 2. Odstranění potvrdíte tak, že opakovaně stisknete klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Odstranit“. Pak stiskněte Enter.

Přidělení úkolu

Pomocí zobrazení podrobností můžete ve sdíleném seznamu přiřadit úkol konkrétnímu členovi seznamu. Úkoly, které jsou přiřazené vám, se zobrazí v seznamu Přiřazeno mně, což je výchozí seznam, který je už nastavený, když začnete pracovat s To Do.

Tip: Úkol můžete přiřadit jenom osobě, která je připojená ke sdílenému seznamu, který úkol obsahuje. Pokud se chcete dozvědět, jak sdílet seznam, podívejte se na článek Sdílení seznamu.

 1. V zobrazení podrobností úkolu stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Přiřadit“ nebo jméno osoby, ke které je úkol právě přiřazen. Pak stiskněte Enter. Uslyšíte „Členové seznamu“ a jméno člověka v seznamu členů.

 2. Stiskněte opakovaně klávesu šipka nahoru nebo šipka dolů, dokud neuslyšíte jméno člověka, kterému chcete přiřadit úkol, a potom stiskněte Enter.

Tip: Pokud chcete zrušit přiřazení úkolu, stiskněte v zobrazení podrobností úkolu opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Odebrat přiřazení“. Pak stiskněte Enter.

Viz také

Práce se seznamy v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Přesouvání úkolů mezi seznamy nebo v rámci seznamů v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Přidání kroků a nastavení důležitosti pro úkoly v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Zobrazení e-mailů s příznakem jako úkolů v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Práce s návrhy v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání To-Do

V aplikaci To Do můžete pracovat s klávesnicí a čtečkou obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v systému macOS, a zorganizovat si svůj den. Naučíte se, jak přidávat úkoly, přiřazovat jim termíny splnění nebo pro ně nastavovat připomenutí. Pokud si některé úkoly potřebujete připomínat často, můžete si nastavit jejich opakování. Ve sdíleném seznamu můžete taky přiřadit úkoly určitým uživatelům.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v macOS. Další informace o použití VoiceOveru najdete v příručce k zahájení práce s VoiceOverem.

V tomto tématu

Vytvoření úkolu

Vytvořte si nový úkol v jednom ze svých seznamů.

 1. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte: „Seznamy“. Uslyšíte název aktuálně vybraného seznamu.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu šipka doleva nebo šipka doprava, dokud neuslyšíte název seznamu, ve kterém chcete vytvořit úkol.

 3. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte: „Přidat soubor“.

 4. Zadejte název úkolu, například Nakoupit.

 5. Vytvoření úkolu dokončíte stisknutím klávesy Return.

Dokončení úkolu

Až budete s úkolem hotovi, označte ho jako dokončený.

 1. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte: „Seznamy“. Uslyšíte název aktuálně vybraného seznamu.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu šipka doleva nebo šipka doprava, dokud neuslyšíte název seznamu obsahujícího úkol, který chcete označit za hotový.

 3. Pokud se chcete přesunout na obsah seznamu úkolů, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte položku úkolu.

 4. Opakovaně stiskněte klávesu šipka doleva nebo šipka doprava, dokud neuslyšíte úkol, který chcete označit jako hotový.

 5. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte: „Dokončený“. Stisknutím klávesy mezerník označíte úkol jako dokončený.

  Dokončení úkolu potvrdí zvukové upozornění.

Tipy: 

 • Pokud chcete dokončený úkol označit jako nedokončený, opakujte předcházející kroky, dokud neuslyšíte „Nedokončený“. Pak stiskněte mezerník.

 • Ujistěte se, že splněné úkoly se v seznamu zobrazují. Pokud se chcete dozvědět, jak zobrazit nebo skrýt dokončené úkoly v seznamech, přečtěte si článek o zobrazování a skrývání dokončených úkolů.

Otevření zobrazení podrobností

Zobrazení podrobností vám umožní úkol upravit a přidat další informace, jako jsou poznámky a připomenutí.

 1. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte: „Seznamy“. Uslyšíte název aktuálně vybraného seznamu.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu šipka doleva nebo šipka doprava, dokud neuslyšíte název seznamu obsahujícího úkol, pro který chcete zobrazit podrobnosti.

 3. Pokud se chcete přesunout na obsah seznamu úkolů, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte položku úkolu. Otevře se zobrazení podrobností.

 4. Pomocí kláves se šipkou doleva nebo doprava procházejte seznam úkolů. V zobrazení podrobností uvidíte podrobnosti pro aktuálně vybraný úkol.

Tip: Až budete chtít zobrazení podrobností zavřít, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Zpět“, a pak stiskněte mezerník.

Přidání úkolu do zobrazení Můj den

Pokud chcete přidat úkol z jiného seznamu k úkolům, které chcete dokončit dnes, přidejte ho do seznamu Můj den. Seznam Můj den je výchozí seznam, který je už nastavený, když začnete pracovat s To Do.

V zobrazení podrobností úkolu stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Přidání úkolu do zobrazení Můj den“, a pak stiskněte klávesu mezerník.

Tip: Pokud chcete úkol ze zobrazení Můj den odebrat, opakovaně v zobrazení podrobností úkolu stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Odebrání úkolu ze zobrazení Můj den“, a pak stiskněte mezerník.

Přejmenování úkolu

Pro rychlé přejmenovávání úkolů použijte zobrazení podrobností.

 1. V zobrazení podrobností úkolu stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte název úkolu, a pak: „Název úkolu“.

 2. Zadejte nový název úkolu a pak stiskněte klávesu Return.

Přidání připomenutí

Připomenutí vám pomůžou zajistit, abyste nezapomněli na svoje nejdůležitější úkoly.

 1. V zobrazení podrobností úkolu stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Připomenutí“, a pak stiskněte klávesu mezerník.

 2. Pomocí kombinace kláves Control+Option+šipky nahoru nebo dolů můžete procházet možnosti připomenutí. Můžete si vybrat z předdefinovaných možností nebo zvolit možnost Vybrat datum a čas. Příslušnou možnost vyberete stisknutím mezerníku.

 3. Pokud jste vybrali možnost Vybrat datum a čas, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte datum a čas. Potom stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Shift+šipka dolů. Datum a čas připomenutí definujte pomocí kombinace kláves Control+Option+šipkových kláves. Připomenutí nastavíte stisknutím klávesy mezerník.

Tip: Pokud chcete odebrat připomenutí, stiskněte v zobrazení podrobností úkolu opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Odebrat připomenutí“. Pak stiskněte mezerník. Uslyšíte: „Připomínka odebrána“.

Přidání termínu splnění

Přidání termínu splnění vám pomůže zajistit, že svoje nejdůležitější úkoly dokončíte včas.

 1. V zobrazení podrobností úkolu stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Termín splnění“, a pak stiskněte klávesu mezerník.

 2. Pomocí kombinace kláves Control+Option+šipky nahoru nebo dolů můžete procházet možnosti termínu splnění. Můžete si vybrat z předdefinovaných možností nebo zvolit možnost Vybrat datum. Příslušnou možnost vyberete stisknutím mezerníku.

 3. Pokud jste vybrali možnost Vybrat datum, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte datum. Potom stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Shift+šipka dolů. Termín splnění definujte pomocí kombinace kláves Control+Option+šipkových kláves. Termín splnění nastavíte stisknutím klávesy mezerník.

Tip: Pokud chcete odebrat termín splnění, stiskněte v zobrazení podrobností úkolu opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Odebrat termín splnění“. Pak stiskněte mezerník. Uslyšíte: „Termín splnění odebrán“.

Přidání opakujícího se termínu splnění

Pokud je některé úkoly nutné provádět pravidelně, můžete u nich nastavit opakující se termín splnění.

Poznámka: Než nastavíte opakování úkolu, musíte nejdříve přidat jeho termín splnění.

 1. V zobrazení podrobností úkolu stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Opakovat“, a pak stiskněte klávesu mezerník.

 2. Pomocí kombinace kláves Control+Option+šipky nahoru nebo dolů můžete procházet možnosti opakování. Můžete si vybrat z předdefinovaných možností. Příslušnou možnost vyberete stisknutím mezerníku.

Tip: Pokud chcete odebrat opakující se termín splnění, stiskněte v zobrazení podrobností úkolu opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Vymazat opakování“. Pak stiskněte mezerník.

Přidání souboru

Pokud chcete k úkolu poskytnout víc kontextu, můžete k němu připojit soubor. Pokud je třeba váš úkol Vytisknout formulář aplikace, můžete tento dokument k úkolu připojit.

Poznámka: To Do podporuje všechny typy souborů, ale přílohy souborů pro každý úkol jsou omezené na 25 MB.

 1. V zobrazení podrobností úkolu stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Přidání souboru“, a pak stiskněte klávesu mezerník. Otevře se dialogové okno souboru.

 2. Přejděte na soubor, který chcete nahrát z počítače, a vyberte ho. K pohybu mezi oblastmi v dialogovém okně použijte klávesu Tab. K pohybu uvnitř oblasti použijte klávesy se šipkou. Když chcete vybrat některou možnost, stiskněte Return nebo mezerník.

  Soubor se přidá a fokus se vrátí do zobrazení podrobností.

Tip: Pokud chcete odebrat soubor, stiskněte v zobrazení podrobností úkolu opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte soubor, který chcete odebrat. Potom znovu stiskněte klávesu Tab. Uslyšíte: „Odstranit soubor“. Stiskněte mezerník. Odstranění souboru potvrdíte tak, že opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Odstranit soubor“. Potom stiskněte klávesu Return.

Přidání poznámky

Poznámky jsou užitečné, když potřebujete přidat k úkolu další informace, ale zároveň chcete zachovat jeho název krátký. Pokud jste si například vytvořili úkol Nakoupit, můžete nákupní seznam připsat do poznámky.

 1. V zobrazení podrobností úkolu stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Přidání souboru“, a pak znovu stiskněte klávesu Tab. Uslyšíte: „Text“.

 2. Zadejte text poznámky. Všechny existující texty poznámek se odeberou. Poznámka se uloží automaticky.

Hledání úkolů

K rychlému vyhledání úkolu v seznamech použijte funkci Hledat.

 1. Pokud chcete vyhledat úkol, stiskněte Command+F. Fokus se přesune do pole Hledat.

 2. Začněte psát hledaný text. Čtečka obrazovky během psaní oznámí počet výsledků.

 3. Pokud chcete přejít do seznamu výsledků hledání, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Výsledky pro“ hledaný text a první výsledek hledání.

 4. Procházet výsledky hledání můžete pomocí kláves šipka doprava a doleva.

Odstranění úkolu

Úkol můžete odstranit například v případě, že už ho nepotřebujete vést v patrnosti.

 1. V zobrazení podrobností úkolu stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Odstranění úkolu“, a pak stiskněte klávesu mezerník.

 2. Odstranění úkolu potvrdíte tak, že opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Odstranit úkol“. Potom stiskněte klávesu mezerník.

Přidělení úkolu

Pomocí zobrazení podrobností můžete ve sdíleném seznamu přiřadit úkol konkrétnímu členovi seznamu. Úkoly, které jsou přiřazené vám, se zobrazí v seznamu Přiřazeno mně, což je výchozí seznam, který je už nastavený, když začnete pracovat s To Do.

Tip: Úkol můžete přiřadit jenom osobě, která je připojená ke sdílenému seznamu, který úkol obsahuje. Pokud se chcete dozvědět, jak sdílet seznam, podívejte se na článek Sdílení seznamu.

 1. V zobrazení podrobností úkolu stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Přiřadit“ nebo jméno osoby, ke které je úkol právě přiřazen. Pak stiskněte mezerník.

 2. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud v seznamu členů neuslyšíte jméno člena.

 3. Pomocí kláves šipka nahoru a dolů procházejte seznam členů, dokud neuslyšíte jméno člověka, kterému chcete úkol přiřadit. Úkol přiřadíte stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník.

Tip: Pokud chcete zrušit přiřazení úkolu, stiskněte v zobrazení podrobností úkolu opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Odebrat přiřazení“. Pak stiskněte mezerník.

Viz také

Práce se seznamy v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Přesouvání úkolů mezi seznamy nebo v rámci seznamů v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Přidání kroků a nastavení důležitosti pro úkoly v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Zobrazení e-mailů s příznakem jako úkolů v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Práce s návrhy v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Naučte se používat k ovládání aplikace To-Do funkce přístupnosti

V aplikaci To-Do pro iOS si můžete zorganizovat svůj den pomocí čtečky obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v iOSu. Naučíte se, jak přidávat úkoly, přiřazovat jim termíny splnění nebo pro ně nastavovat připomenutí. Pokud si některé úkoly potřebujete připomínat často, můžete si nastavit jejich opakování. Ve sdíleném seznamu můžete taky přiřadit úkoly určitým uživatelům.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

V tomto tématu

Vytvoření úkolu

Vytvořte si nový úkol v jednom ze svých seznamů.

 1. Potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte „Postranní panel“. Poklepejte na obrazovku.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte název seznamu, ve kterém chcete vytvořit úkol. Poklepáním na obrazovku seznam otevřete.

 3. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Přidání úkolu“. Pak poklepejte na obrazovku.

 4. Zadejte název úkolu, například Nakoupit.

 5. Jakmile zadáte název úkolu, potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte: „Zpět“. Pokud chcete tlačítko vybrat, poklepejte na obrazovku. Úkol se vám přidá do seznamu.

Dokončení úkolu

Až budete s úkolem hotovi, označte ho jako dokončený.

 1. Potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte „Postranní panel“. Poklepejte na obrazovku.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte název seznamu obsahujícího úkol, který chcete označit jako hotový. Poklepáním na obrazovku seznam otevřete.

 3. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte úkol, který chcete označit jako dokončený, a poklepáním na obrazovku otevřete zobrazení podrobností.

 4. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Dokončený“. Poklepáním na obrazovku nastavíte úkol jako dokončený.

Tipy: 

 • Pokud chcete označit dokončený úkol jako nedokončený, opakujte předcházející kroky, dokud neuslyšíte „Vybraný dokončený úkol“. Pak poklepejte na obrazovku.

 • Ujistěte se, že splněné úkoly se v seznamu zobrazují. Pokud se chcete dozvědět, jak zobrazit nebo skrýt dokončené úkoly v seznamech, přečtěte si článek o zobrazování a skrývání dokončených úkolů.

Otevření zobrazení podrobností

Zobrazení podrobností vám umožní úkol upravit a přidat další informace, jako jsou poznámky a připomenutí.

 1. Potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte „Postranní panel“. Poklepejte na obrazovku.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte název seznamu obsahujícího úkol, pro který chcete zobrazit podrobnosti. Poklepáním na obrazovku seznam otevřete.

 3. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte požadovaný úkol, a poklepáním na displej otevřete zobrazení podrobností. Uslyšíte: „Podrobnosti úkolu“ a pak název úkolu.

Tip: Pokud chcete zavřít zobrazení podrobností, potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte: „Zavření zobrazení podrobností“. Pak poklepejte na obrazovku, abyste tlačítko vybrali.

Přidání úkolu do zobrazení Můj den

Pokud chcete přidat úkol z jiného seznamu k úkolům, které chcete dokončit dnes, přidejte ho do seznamu Můj den. Seznam Můj den je výchozí seznam, který je už nastavený, když začnete pracovat s To Do.

V zobrazení podrobností úkolu potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Přidání úkolu do zobrazení Můj den“. Pak poklepejte na obrazovku.

Tip: Pokud chcete úkol ze zobrazení Můj den odebrat, potáhněte v zobrazení podrobností prstem doprava, dokud neuslyšíte „Odebrání úkolu ze zobrazení Můj den“. Pak poklepejte na obrazovku.

Přejmenování úkolu

Pro rychlé přejmenovávání úkolů použijte zobrazení podrobností.

 1. V zobrazení podrobností úkolu potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Název úkolu“, a potom název úkolu. Pak poklepejte na obrazovku.

 2. Pomocí klávesnice odstraňte předchozí název a zadejte nový. Název se uloží automaticky.

Přidání připomenutí

Připomenutí vám pomůžou zajistit, abyste nezapomněli na svoje nejdůležitější úkoly.

 1. V zobrazení podrobností úkolu potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Připomenutí“. Pak poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka Připomenutí .

 2. Pokud chcete procházet možnosti připomenutí, potáhněte prstem doprava a doleva. Můžete si vybrat z předdefinovaných možností nebo zvolit možnost Vybrat datum a čas. Pokud chcete tlačítko vybrat, poklepejte na obrazovku.

 3. Pokud jste vybrali možnost Vybrat datum a čas, potáhnutím prstem doprava a doleva definujte datum a čas a pak je vyberte poklepáním na obrazovku. Pro nastavení připomenutí potáhněte prstem vpravo nebo vlevo, dokud neuslyšíte „Nastavit“, pak poklepejte na obrazovku.

Tip: Pokud chcete odebrat připomenutí v nabídce Připomenutí, potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte „Odebrat“, a pak poklepejte na obrazovku. Připomenutí se odebere a nabídka se zavře.

Přidání termínu splnění

Přidání termínu splnění vám pomůže zajistit, že svoje nejdůležitější úkoly dokončíte včas.

 1. V zobrazení podrobností úkolu potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Přidání termínu splnění“. Pak poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka Termín splnění .

 2. Pokud chcete procházet možnosti termínu splnění, potáhněte prstem doprava a doleva. Můžete si vybrat z předdefinovaných možností nebo zvolit možnost Vybrat datum a čas. Pokud chcete tlačítko vybrat, poklepejte na obrazovku.

 3. Pokud jste vybrali možnost Vybrat datum, potáhnutím prstem doprava a doleva definujte datum a čas a pak je vyberte poklepáním na obrazovku. Pro nastavení termínu splnění potáhněte prstem vpravo nebo vlevo, dokud neuslyšíte „Nastavit“, pak poklepejte na obrazovku.

Tip: Pokud chcete odebrat termín splnění v nabídce Termín splnění, potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte „Odebrat“, a pak poklepejte na obrazovku. Termín splnění se odebere a nabídka se zavře.

Přidání opakujícího se termínu splnění

Pokud je některé úkoly nutné provádět pravidelně, můžete u nich nastavit opakující se termín splnění.

Poznámka: Než nastavíte opakování úkolu, musíte nejdříve přidat jeho termín splnění.

 1. V zobrazení podrobností úkolu potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Opakovat“. Pak poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka Opakovat.

 2. Pokud chcete procházet možnosti opakování, potáhněte prstem doprava a doleva. Můžete si vybrat z předdefinovaných možností nebo zvolit možnost Vlastní. Pokud chcete tlačítko vybrat, poklepejte na obrazovku.

 3. Pokud jste vybrali možnost Vlastní, potáhnutím prstem doprava a doleva definujte frekvenci opakování a pak ji vyberte poklepáním na obrazovku. Pro nastavení frekvence opakování potáhněte prstem vpravo nebo vlevo, dokud neuslyšíte „Nastavit“, pak poklepejte na obrazovku.

Tip: Pokud chcete odebrat termín splnění v nabídce Opakování, potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte „Odebrat“, a pak poklepejte na obrazovku. Opakující se termín splnění se odebere a nabídka se zavře.

Přidání souboru

Pokud chcete k úkolu poskytnout víc kontextu, můžete k němu připojit soubor. Pokud je třeba váš úkol Vytisknout formulář aplikace, můžete tento dokument k úkolu připojit.

Poznámka: To Do podporuje všechny typy souborů, ale přílohy souborů pro každý úkol jsou omezené na 25 MB.

 1. V zobrazení podrobností úkolu potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Přidání souboru“. Pak poklepejte na obrazovku.

 2. Zvolte, odkud chcete soubor nahrát. Možnosti můžete procházet potažením prstem doprava nebo doleva. Požadované datum vyberete poklepáním na obrazovku.

 3. Přejděte na soubor, který chcete nahrát ze zařízení, a vyberte ho. K procházení položek potáhněte prstem doprava nebo doleva, až uslyšíte název požadované položky. Složku otevřete poklepáním na obrazovku. Pokud jste na souboru, který chcete nahrát, poklepejte na obrazovku.

  Soubor se přidá a fokus se vrátí do zobrazení podrobností.

Přidání poznámky

Poznámky jsou užitečné, když potřebujete přidat k úkolu další informace, ale zároveň chcete zachovat jeho název krátký. Pokud jste si například vytvořili úkol Nakoupit, můžete nákupní seznam připsat do poznámky.

 1. V zobrazení podrobností úkolu potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Přidání poznámky“. Pak poklepejte na obrazovku.

 2. Zadejte text poznámky.

 3. Pokud chcete poznámku uložit, potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte „Hotovo“, a potom poklepejte na obrazovku.

Hledání úkolů

K rychlému vyhledání úkolu v seznamech použijte funkci Hledat.

 1. Potáhněte prstem vlevo, dokud neuslyšíte „Postranní panel“, a pak poklepejte na obrazovku.

 2. Potáhněte prstem vpravo, dokud neuslyšíte „Hledat“, a pak poklepejte na obrazovku. Fokus se přesune do textového pole Hledat.

 3. Pomocí klávesnice na obrazovce začněte psát hledané slovo. Při psaní se aktualizují výsledky hledání.

 4. Pokud chcete přejít do seznamu výsledků hledání, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte výsledek. V seznamu výsledků se můžete pohybovat potažením doprava nebo doleva. VoiceOver oznámí název, stav a termín splnění každého úkolu, na který přejdete.

 5. Pokud chcete otevřít zobrazení podrobností o aktuálně vybraném výsledku, poklepejte na obrazovku.

Odstranění úkolu

Úkol můžete odstranit například v případě, že už ho nepotřebujete vést v patrnosti.

 1. V zobrazení podrobností úkolu potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Odstranit“ a název úkolu. Pokud chcete tlačítko vybrat, poklepejte na obrazovku.

 2. Odstranění potvrdíte tak, že budete potáhnete prstem doprava, dokud neuslyšíte „Odstranit úkol“. Potom poklepejte na obrazovku.

Přidělení úkolu

Pomocí zobrazení podrobností můžete ve sdíleném seznamu přiřadit úkol konkrétnímu členovi seznamu. Úkoly, které jsou přiřazené vám, se zobrazí v seznamu Přiřazeno mně, což je výchozí seznam, který je už nastavený, když začnete pracovat s To Do.

Tip: Úkol můžete přiřadit jenom osobě, která je připojená ke sdílenému seznamu, který úkol obsahuje. Pokud se chcete dozvědět, jak sdílet seznam, podívejte se na článek Sdílení seznamu.

 1. V zobrazení podrobností úkolu potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Přiřadit“ nebo jméno osoby, ke které je úkol právě přiřazen. Pak poklepejte na obrazovku.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte jméno osoby, které chcete úkol přiřadit. Pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte: „Přiřazeno“.

Tip: Pokud chcete zrušit přiřazení úkolu, potáhněte v zobrazení podrobností úkolu prstem doprava, dokud neuslyšíte jméno osoby, ke které je úkol právě přiřazen. Pak poklepejte na obrazovku. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Odebrat“, a pak jméno osoby, ke které je úkol aktuálně přiřazen, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte: „Přiřazení odebráno“.

Viz také

Práce se seznamy v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Přesouvání úkolů mezi seznamy nebo v rámci seznamů v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Přidání kroků a nastavení důležitosti pro úkoly v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Zobrazení e-mailů s příznakem jako úkolů v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Práce s návrhy v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání To-Do

V aplikaci To-Do pro Android můžete pomocí čtečky obrazovky TalkBack integrované v Androidu zorganizovat svůj den. Naučíte se, jak přidávat úkoly, přiřazovat jim termíny splnění nebo pro ně nastavovat připomenutí. Pokud si některé úkoly potřebujete připomínat často, můžete si nastavit jejich opakování. Ve sdíleném seznamu můžete taky přiřadit úkoly určitým uživatelům.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

V tomto tématu

Vytvoření úkolu

Vytvořte si nový úkol v jednom ze svých seznamů.

 1. Potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte: „Postranní panel“. Poklepejte na obrazovku.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte název seznamu, ve kterém chcete vytvořit úkol. Poklepáním na obrazovku seznam otevřete.

 3. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Přidání úkolu“. Pak poklepejte na obrazovku.

 4. Zadejte název úkolu, například Nakoupit.

 5. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Přidání úkolu“. Pak poklepejte na obrazovku.

 6. Potáhněte prstem dolů a pak doleva. Tím zavřete klávesnici.

Dokončení úkolu

Až budete s úkolem hotovi, označte ho jako dokončený.

 1. Potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte: „Postranní panel“. Poklepejte na obrazovku.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte název seznamu obsahujícího úkol, který chcete označit jako hotový. Poklepáním na obrazovku seznam otevřete.

 3. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte název úkolu, který chcete označit jako dokončený.

 4. Potáhněte jednou prstem doprava. Uslyšíte: „Nedokončené úkoly“. Poklepáním na obrazovku nastavíte úkol jako dokončený.

Tipy: 

 • Pokud chcete dokončený úkol označit jako nedokončený, přejděte do seznamu Úkoly a potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte název požadovaného úkolu. Potáhněte jednou prstem doprava. Uslyšíte: „Dokončený úkol“. Pokud chcete úkol označit jako nedokončený, poklepejte na obrazovku.

 • Ujistěte se, že splněné úkoly se v seznamu zobrazují. Pokud se chcete dozvědět, jak zobrazit nebo skrýt dokončené úkoly v seznamech, přečtěte si článek o zobrazování a skrývání dokončených úkolů.

Otevření zobrazení podrobností

Zobrazení podrobností vám umožní úkol upravit a přidat další informace, jako jsou poznámky a připomenutí.

 1. Potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte: „Postranní panel“. Poklepejte na obrazovku.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte název seznamu obsahujícího úkol, pro který chcete zobrazit podrobnosti. Poklepáním na obrazovku seznam otevřete.

 3. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte požadovaný úkol, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte: „Podrobnosti úkolu“ a pak název úkolu.

Tip: Pokud chcete zavřít zobrazení podrobností, potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte „Zavření zobrazení podrobností“. Pak poklepejte na obrazovku.

Přidání úkolu do zobrazení Můj den

Pokud chcete přidat úkol z jiného seznamu k úkolům, které chcete dokončit dnes, přidejte ho do seznamu Můj den. Seznam Můj den je výchozí seznam, který je už nastavený, když začnete pracovat s To Do.

V zobrazení podrobností úkolu potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte „Přidání úkolu do zobrazení Můj den“. Pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte: „Úkol byl přidán do zobrazení Můj den“.

Tip: Pokud chcete úkol ze zobrazení Můj den odebrat, potáhněte v zobrazení podrobností úkolu prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte „Přidáno do zobrazení Můj den“. Pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte: „Úkol byl odebrán ze zobrazení Můj den“.

Přejmenování úkolu

Pro rychlé přejmenovávání úkolů použijte zobrazení podrobností.

 1. V zobrazení podrobností úkolu potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte název úkolu. Pak poklepejte na obrazovku.

 2. Pomocí klávesnice odstraňte předchozí název a zadejte nový. Název se uloží automaticky.

Přidání připomenutí

Připomenutí vám pomůžou zajistit, abyste nezapomněli na svoje nejdůležitější úkoly.

 1. V zobrazení podrobností úkolu potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte „Připomenout“. Pak poklepejte na obrazovku.

 2. Pokud chcete procházet možnosti připomenutí, potáhněte prstem doprava a doleva. Můžete si vybrat z předdefinovaných možností nebo zvolit možnost Vybrat datum a čas. Pokud chcete tlačítko vybrat, poklepejte na obrazovku.

 3. Pokud jste vybrali možnost Vybrat datum a čas, potáhnutím prstem doprava a doleva definujte datum a čas a pak je vyberte poklepáním na obrazovku. Pro nastavení připomenutí potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Uložit“, a potom poklepejte na obrazovku.

Tip: Pokud chcete připomenutí odebrat, potáhněte v zobrazení podrobností úkolu prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte „Odebrání připomenutí“. Pak poklepejte na obrazovku.

Přidání termínu splnění

Přidání termínu splnění vám pomůže zajistit, že svoje nejdůležitější úkoly dokončíte včas.

 1. V zobrazení podrobností úkolu potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte „Přidání termínu splnění“. Pak poklepejte na obrazovku.

 2. Pokud chcete procházet možnosti termínu splnění, potáhněte prstem doprava a doleva. Můžete si vybrat z předdefinovaných možností nebo zvolit možnost Vybrat datum. Pokud chcete tlačítko vybrat, poklepejte na obrazovku.

 3. Pokud jste vybrali možnost Vybrat datum, potáhnutím prstem doprava a doleva definujte datum a pak je vyberte poklepáním na obrazovku. Pro nastavení termínu splnění potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Uložit“, a potom poklepejte na obrazovku.

Tip: Pokud chcete termín splnění odebrat, potáhněte prstem v zobrazení podrobností úkolu doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte „Odebrání termínu splnění“. Pak poklepejte na obrazovku.

Přidání opakujícího se termínu splnění

Pokud je některé úkoly nutné provádět pravidelně, můžete u nich nastavit opakující se termín splnění.

Poznámka: Než nastavíte opakování úkolu, musíte nejdříve přidat jeho termín splnění.

 1. V zobrazení podrobností úkolu potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte „Opakovat“. Pak poklepejte na obrazovku.

 2. Pokud chcete procházet možnosti opakování, potáhněte prstem doprava a doleva. Můžete si vybrat z předdefinovaných možností nebo zvolit možnost Vlastní. Pokud chcete tlačítko vybrat, poklepejte na obrazovku.

 3. Pokud jste vybrali možnost Vlastní, potáhnutím prstem doprava a doleva definujte frekvenci opakování a pak ji vyberte poklepáním na obrazovku. Pro nastavení frekvence opakování potáhněte prstem vpravo nebo vlevo, dokud neuslyšíte „Uložit“, pak poklepejte na obrazovku.

Tip: Pokud chcete odebrat opakující se termín splnění, potáhněte v zobrazení podrobností úkolu prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte „Odebrání opakování“. Pak poklepejte na obrazovku.

Přidání souboru

Pokud chcete k úkolu poskytnout víc kontextu, můžete k němu připojit soubor. Pokud je třeba váš úkol Vytisknout formulář aplikace, můžete tento dokument k úkolu připojit.

Poznámky: 

 • To Do podporuje všechny typy souborů, ale přílohy souborů pro každý úkol jsou omezené na 25 MB.

 • Zkontrolujte, že To Do má v Nastavení v Oprávnění aplikace povolený přístup k fotkám, multimediálním položkám a souborům v telefonu.

 1. V zobrazení podrobností úkolu potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Přidání souboru“. Pak poklepejte na obrazovku.

 2. Zvolte, odkud chcete soubor nahrát. Možnosti můžete procházet potažením prstem doprava nebo doleva. Požadované datum vyberete poklepáním na obrazovku.

 3. Přejděte na soubor, který chcete nahrát ze zařízení, a vyberte ho. K procházení položek potáhněte prstem doprava nebo doleva, až uslyšíte název požadované položky. Složku otevřete poklepáním na obrazovku. Pokud jste na souboru, který chcete nahrát, poklepejte na obrazovku.

  Soubor se přidá a fokus se vrátí do zobrazení podrobností.

Tip: Pokud chcete odebrat soubor, potáhněte v zobrazení podrobností úkolu prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte název souboru, který chcete odebrat. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Odstranit soubor“, a potom poklepejte na obrazovku. Abyste potvrdili odstranění souboru, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Odstranit“, a potom poklepejte na obrazovku.

Přidání poznámky

Poznámky jsou užitečné, když potřebujete přidat k úkolu další informace, ale zároveň chcete zachovat jeho název krátký. Pokud jste si například vytvořili úkol Nakoupit, můžete nákupní seznam připsat do poznámky.

 1. V zobrazení podrobností úkolu potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte „Přidání poznámky“. Pak poklepejte na obrazovku.

 2. Zadejte text poznámky.

 3. Potáhněte prstem vpravo nebo vlevo, dokud neuslyšíte „Zavřít a uložit“, pak poklepejte na obrazovku.

Hledání úkolů

K rychlému vyhledání úkolu v seznamech použijte funkci Hledat.

 1. Potáhněte prstem vpravo nebo vlevo, dokud neuslyšíte „Postranní panel“, pak poklepejte na obrazovku.

 2. Potáhněte prstem vpravo, dokud neuslyšíte „Zadání hledaného textu“, a pak poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka hledání a fokus se přesune do pole Hledat.

 3. Pomocí klávesnice na obrazovce začněte psát hledané slovo. Čtečka obrazovky během psaní oznámí počet výsledků.

 4. Pokud chcete přejít do seznamu výsledků hledání, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte výsledek. Uslyšíte pozici výsledku v seznamu a název výsledku. V seznamu výsledků se můžete pohybovat potažením doprava nebo doleva.

 5. Pokud chcete otevřít zobrazení podrobností o aktuálně vybraném výsledku, poklepejte na obrazovku.

Odstranění úkolu

Úkol můžete odstranit například v případě, že už ho nepotřebujete vést v patrnosti.

 1. V zobrazení podrobností úkolu potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Odstranění úkolu“. Pak poklepejte na obrazovku.

 2. Odstranění potvrdíte tak, že potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Odstranit“. Potom poklepejte na obrazovku.

Přidělení úkolu

Pomocí zobrazení podrobností můžete ve sdíleném seznamu přiřadit úkol konkrétnímu členovi seznamu. Úkoly, které jsou přiřazené vám, se zobrazí v seznamu Přiřazeno mně, což je výchozí seznam, který je už nastavený, když začnete pracovat s To Do.

Tip: Úkol můžete přiřadit jenom osobě, která je připojená ke sdílenému seznamu, který úkol obsahuje. Pokud se chcete dozvědět, jak sdílet seznam, podívejte se na článek Sdílení seznamu.

 1. V zobrazení podrobností úkolu potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Přiřadit“ nebo jméno osoby, ke které je úkol právě přiřazen. Pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte: „Nabídka uživatelů pro přiřazení je otevřená“.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte jméno osoby, které chcete úkol přiřadit. Pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte: „Nabídka uživatelů pro přiřazení je uzavřená“.

Tip: Pokud chcete zrušit přiřazení úkolu, potáhněte v zobrazení podrobností úkolu prstem doprava, dokud neuslyšíte „Odebrat přiřazení“. Pak poklepejte na obrazovku.

Viz také

Práce se seznamy v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Přesouvání úkolů mezi seznamy nebo v rámci seznamů v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Přidání kroků a nastavení důležitosti pro úkoly v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Zobrazení e-mailů s příznakem jako úkolů v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Práce s návrhy v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání To-Do

Použijte To-Do pro web s klávesnicí a čtečkou obrazovky k organizaci svého dne. Aplikaci jsme otestovali jsme s programy Předčítání a JAWS, ale může fungovat i s jinými čtečkami obrazovky, pokud splňují obvyklé standardy přístupnosti a techniky. Naučíte se, jak přidávat úkoly, přiřazovat jim termíny splnění nebo pro ně nastavovat připomenutí. Pokud si některé úkoly potřebujete připomínat často, můžete si nastavit jejich opakování. Ve sdíleném seznamu můžete taky přiřadit úkoly určitým uživatelům.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

 • Při používání služby To-Do pro web s programem Předčítání doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge.

V tomto tématu

Vytvoření úkolu

Vytvořte si nový úkol v jednom ze svých seznamů.

 1. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte název seznamu, ve kterém chcete vytvořit úkol. Stisknutím klávesy Enter otevřete seznam.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Přidání úkolu“, a pak stiskněte Enter.

 3. Zadejte název úkolu, například Nakoupit. Až to budete mít, stiskněte Enter.

Dokončení úkolu

Až budete s úkolem hotovi, označte ho jako dokončený.

 1. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte název seznamu obsahujícího úkol, který chcete označit jako hotový. Stisknutím klávesy Enter otevřete seznam.

 2. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte název úkolu, který chcete označit jako dokončený.

 3. Stisknutím klávesy Enter vyberte úkol. Uslyšíte: „Označit jako dokončené“. Potom stisknutím klávesy mezerník označíte úkol jako dokončený. Uslyšíte: „Zaškrtnuté“.

  Dokončení úkolu potvrdí zvukové upozornění.

Tipy: 

 • Pokud chcete dokončený úkol označit jako nedokončený, opakujte předcházející kroky, dokud neuslyšíte „Označit jako dokončené“. Pak stiskněte Enter. Uslyšíte: „Nezaškrtnuto“.

 • Ujistěte se, že splněné úkoly se v seznamu zobrazují. Pokud se chcete dozvědět, jak zobrazit nebo skrýt dokončené úkoly v seznamech, přečtěte si článek o zobrazování a skrývání dokončených úkolů.

Otevření zobrazení podrobností

Zobrazení podrobností vám umožní úkol upravit a přidat další informace, jako jsou poznámky a připomenutí.

 1. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte název seznamu obsahujícího požadovaný úkol. Stisknutím klávesy Enter otevřete seznam.

 2. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte název úkolu, pro který chcete zobrazit podrobnosti, a potom stiskněte Enter. Zobrazení podrobností se otevře vedle seznamu.

Tip: Zobrazení podrobností zavřete stisknutím klávesy Esc.

Přidání úkolu do zobrazení Můj den

Pokud chcete přidat úkol z jiného seznamu k úkolům, které chcete dokončit dnes, přidejte ho do seznamu Můj den. Seznam Můj den je výchozí seznam, který je už nastavený, když začnete pracovat s To Do.

Po otevření zobrazení podrobností úkolu stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Přidání úkolu do zobrazení Můj den“, a pak stiskněte klávesu Enter.

Tip: Pokud chcete úkol ze zobrazení Můj den odebrat, stiskněte po otevření zobrazení podrobností úkolu opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Odebrání ze zobrazení Můj den“. Pak stiskněte Enter.

Přejmenování úkolu

Pro rychlé přejmenovávání úkolů použijte zobrazení podrobností.

 1. Po otevření zobrazení podrobností úkolu stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Upravit“, a pak stiskněte klávesu Enter.

 2. Pokud chcete odstranit předchozí název, stiskněte a podržte klávesu Delete.

 3. Zadejte nový název a stisknutím klávesy Enter dokončete přejmenovávání úkolu.

Přidání připomenutí

Připomenutí vám pomůžou zajistit, abyste nezapomněli na svoje nejdůležitější úkoly.

 1. Po otevření zobrazení podrobností úkolu stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Připomenout“, a pak stiskněte klávesu Enter.

 2. Možnosti připomenutí můžete procházet pomocí klávesy Tab. Můžete si vybrat z předdefinovaných možností nebo zvolit možnost Vybrat datum a čas. Stisknutím klávesy Enter možnost vyberte.

 3. Pokud jste vybrali možnost Vybrat datum a čas, definujte pomocí klávesy Tab a kláves se šipkami datum a čas a stisknutím klávesy Enter je vyberte. Pro nastavení připomenutí stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Uložit“. Pak stiskněte Enter.

Tip: Pokud chcete odebrat připomenutí, otevřete zobrazení podrobností úkolu a opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Odebrat připomenutí“. Pak stiskněte Enter.

Přidání termínu splnění

Přidání termínu splnění vám pomůže zajistit, že svoje nejdůležitější úkoly dokončíte včas.

 1. Po otevření zobrazení podrobností úkolu stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Přidání termínu splnění“, a pak stiskněte klávesu Enter.

 2. Možnosti termínu splnění můžete procházet pomocí klávesy Tab. Můžete si vybrat z předdefinovaných možností nebo zvolit možnost Vybrat datum. Stisknutím klávesy Enter možnost vyberte.

 3. Pokud jste vybrali možnost Vybrat datum, definujte pomocí klávesy Tab a kláves se šipkami datum a stisknutím klávesy Enter je vyberte. Pro nastavení termínu splnění stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Uložit“. Pak stiskněte Enter.

Tip: Pokud chcete odebrat termín splnění, otevřete zobrazení podrobností úkolu a opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Odebrat termín splnění“. Pak stiskněte Enter.

Přidání opakujícího se termínu splnění

Pokud je některé úkoly nutné provádět pravidelně, můžete u nich nastavit opakující se termín splnění.

Poznámka: Než nastavíte opakování úkolu, musíte nejdříve přidat jeho termín splnění.

 1. Po otevření zobrazení podrobností úkolu stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Opakovat“, a pak stiskněte klávesu Enter.

 2. Možnosti opakování můžete procházet pomocí klávesy Tab. Můžete si vybrat z předdefinovaných možností nebo zvolit možnost Vlastní. Stisknutím klávesy Enter možnost vyberte.

 3. Pokud jste vybrali možnost Vlastní, definujte pomocí klávesy Tab a kláves se šipkami frekvenci opakování a stisknutím klávesy Enter ji vyberte. Pro nastavení frekvence opakování stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Uložit“. Pak stiskněte Enter.

Tip: Pokud chcete odebrat opakující se termín splnění, otevřete zobrazení podrobností úkolu a opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Vymazat opakování“. Pak stiskněte mezerník.

Přidání souboru

Pokud chcete k úkolu poskytnout víc kontextu, můžete k němu připojit soubor. Pokud je třeba váš úkol Vytisknout formulář aplikace, můžete tento dokument k úkolu připojit.

Poznámka: To Do podporuje všechny typy souborů, ale přílohy souborů pro každý úkol jsou omezené na 25 MB.

 1. Po otevření zobrazení podrobností úkolu stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Přidání souboru“, a pak stiskněte klávesu Enter. Otevře se dialogové okno Otevřít systému Windows.

 2. Přejděte na soubor, který chcete nahrát z počítače, a vyberte ho. K pohybu mezi oblastmi v dialogovém okně použijte klávesu Tab. K pohybu uvnitř oblasti použijte klávesy se šipkou. Když chcete vybrat některou možnost, stiskněte Enter nebo mezerník.

  Soubor se přidá a fokus se vrátí do webového prohlížeče.

Tip: Pokud chcete odebrat soubor, otevřete zobrazení podrobností úkolu a stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte soubor, který chcete odebrat. Stiskněte znovu klávesu Tab. Uslyšíte: „Odstranit soubor“. Stiskněte klávesu Enter. Odstranění souboru potvrdíte tak, že opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Odstranit soubor“. Potom stiskněte klávesu Enter.

Přidání poznámky

Poznámky jsou užitečné, když potřebujete přidat k úkolu další informace, ale zároveň chcete zachovat jeho název krátký. Pokud jste si například vytvořili úkol Nakoupit, můžete nákupní seznam připsat do poznámky.

 1. Po otevření zobrazení podrobností úkolu stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Upravit poznámku“, a pak stiskněte klávesu Enter.

 2. Zadejte text poznámky. Až budete hotovi, stiskněte kombinaci kláves Shift+Tab, abyste opustili textové pole. Poznámka se uloží automaticky.

Hledání úkolů

K rychlému vyhledání úkolu v seznamech použijte funkci Hledat.

 1. Pro vyhledání požadovaného úkolu opakovaně stiskněte Tab, dokud neuslyšíte „Hledat“, a pak stiskněte Enter. Fokus se přesune do pole Hledat.

 2. Pomocí klávesnice na obrazovce začněte psát hledané slovo. Při psaní se aktualizují výsledky hledání.

 3. Pokud chcete přejít do seznamu výsledků hledání, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte první výsledek. V seznamu výsledků se můžete pohybovat stisknutím klávesy Tab nebo Shift+Tab. Při procházení vám čtečka obrazovky oznámí název úkolu a potom seznam, který daný úkol obsahuje.

 4. Pro otevření zobrazení podrobností pro aktuálně vybraný výsledek stiskněte Enter.

Odstranění úkolu

Úkol můžete odstranit například v případě, že už ho nepotřebujete vést v patrnosti.

 1. Po otevření zobrazení podrobností úkolu stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Odstranění úkolu“, a pak stiskněte klávesu Enter.

 2. Odstranění potvrdíte tak, že opakovaně stisknete klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Odstranit úkol“. Pak stiskněte Enter.

Přidělení úkolu

Pomocí zobrazení podrobností můžete ve sdíleném seznamu přiřadit úkol konkrétnímu členovi seznamu. Úkoly, které jsou přiřazené vám, se zobrazí v seznamu Přiřazeno mně, což je výchozí seznam, který je už nastavený, když začnete pracovat s To Do.

Tip: Úkol můžete přiřadit jenom osobě, která je připojená ke sdílenému seznamu, který úkol obsahuje. Pokud se chcete dozvědět, jak sdílet seznam, podívejte se na článek Sdílení seznamu.

 1. Po otevření zobrazení podrobností úkolu stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Přiřadit“ nebo jméno osoby, ke které je úkol právě přiřazen. Stiskněte klávesu Enter.

 2. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte jméno člověka, kterému chcete úkol přiřadit, a potom stiskněte Enter.

Tip: Pokud chcete zrušit přiřazení úkolu, stiskněte v zobrazení podrobností úkolu opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Odebrat přiřazení“. Pak stiskněte Enter.

Viz také

Práce se seznamy v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Přesouvání úkolů mezi seznamy nebo v rámci seznamů v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Přidání kroků a nastavení důležitosti pro úkoly v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Zobrazení e-mailů s příznakem jako úkolů v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Práce s návrhy v aplikaci To-Do pomocí čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání To-Do

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×