Práce offline v aplikaci Outlook

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Účet serveru Microsoft Exchange nebo Office 365 můžete pracovat offline nižším poplatkům za připojení nebo aplikace Outlook přestala pokusíte odesílání a přijímání zpráv přes pomalé síťové připojení.

Přepínání mezi běží v offline režimu a pracujete online

 • Klikněte na Odeslání a přijetí > Pracovat offline.

  Příkaz Pracovat offline na pásu karet

Když Outlook přepne mezi online a offline režimem, změní se všechny e-mailové účty.

Na práci v offline režimu vás upozorní zvýrazněná položka Pracovat offline na pásu karet nebo indikátor Práce offline na stavovém řádku v dolní části okna aplikace Outlook.

Indikátor Práce offline na stavovém řádku Outlooku

Když jste znovu připraveni pracovat v online režimu, klikněte na Odeslání a přijetí > Pracovat offline. Text tlačítka se nezmění, při práci v offline režimu se jen zvýrazní. Při práci v online režimu zmizí ze stavového řádku indikátor Práce offline.

Změna objemu pošty pro práci offline

 1. Klikněte na Soubor > Nastavení účtu > Nastavení účtu.

  Nastavení účtu v zobrazení Backstage

 2. Vyberte účet Exchange nebo Office 365 a potom klikněte na změnit.

  Příkaz Změnit v dialogovém okně Nastavení účtu

 3. Ve skupinovém rámečku Nastavení pro režim Offline posuňte jezdec do požadovaného množství času, třeba vše, 12 měsíců, 6 měsíců, 3 měsíce nebo 1 měsíc. Poznámka: Pokud používáte Outlook 2016, můžete také vybrat časový úsek zkrátit až 3 dnů.

  Posuvník objemu zpráv ukládaných pro práci v offline režimu

  Například pokud posunutím posuvníku 3 měsíce pouze poštu z minulých tři měsíce bude se synchronizovat do souboru Offline Data aplikace Outlook (OST) ze serveru Exchange. Položky starší než tři měsíce jsou uloženy pouze ve vaší poštovní schránce na serveru. Toto nastavení kdykoli můžete změnit.

  Režim cached Exchange, ve kterém ke stažení kopie zpráv, musí být zapnutý.

  Pokud používáte Outlook s účtem Office 365, doporučujeme že použít režim Cached Exchange.

Ve výchozím nastavení Outlook nakonfiguruje účty Exchange a Office 365 jenom synchronizovat 12 měsíců od e-mailu.

Offline složky pomocí účtu serveru Exchange

Offline složky umožňují pro práci s obsah složky Exchange, když pracujete offline, tedy nejste připojení k síti. Při příštím navážou připojení k serveru Exchange, jsou synchronizovány offline složky.

Offline složky se ukládají do složek Offline souboru (.ost), které se liší od Soubor osobních složek (PST). Soubor .ost spustí zrcadlově složek na serveru Exchange. Všechny změny provedené na serveru Exchange nebo v počítači v režimu offline jsou synchronizovány při připojení k dispozici. Soubor PST je naopak jenom na úložiště místo na pevném disku. Změny v souboru .pst nejsou synchronizovány zpátky na serveru Exchange.

Při práci offline práci s obsahem offline složky přesně stejně jako u složky, která je na serveru Exchange. Můžete třeba změnit a přesouvat položky ve složce Doručená pošta v režimu offline a posílání zpráv, které jsou umístěny ve složce Pošta k odeslání offline. Dál přijetí nových zpráv v poštovních schránce na serveru Exchange. Však nebude vědět tyto změny na serveru, dokud připojení k síti.

Když potřebujete aktualizovat obsah offline složky, synchronizovat se serverem složku a potom pokračujte v práci v offline režimu. Příkaz Odesílání a přijímání spojí se serverem kopií změny, které byly provedeny a potom odpojí. Položky, které jste odstranili z offline složky nebo odpovídající složky serveru se odstraní z obou složek v průběhu synchronizace.

Poznámka: Pokud používáte režim Cached Exchange, vždy pracujete s soubor .ost i když máte aktivní připojení pomocí serveru Exchange. Režim Cached Exchange umožňuje pracovat bez přerušení, pokud dojde ke ztrátě připojení k serveru nebo připojení k síti je k dispozici. Následující postupy v této části neplatí pro konfiguraci. Další informace o režimu Cached Exchange najdete v článku v části tohoto článku Použít režim Cached Exchange nebo v části Viz také.

 1. V nabídce soubor klikněte na Pracovat Offline.

 2. Vyberte nebo zrušte zaškrtnutí políčka při spuštění zvolení práce offline nebo online výzvu a potom klikněte na OK.

  Zrušte zaškrtnutí políčka Microsoft Outlook bude automaticky vytvořena offline, pokud připojení k serveru není k dispozici.

 3. Kliknutím na tlačítko Ano zkopírujte data ze serveru do nového souboru Offline složek (.ost).

  Poznámka: Začínající Microsoft Office Outlook 2003 nový formát souboru Offline složek byla zavedená, která nabízí větší kapacitu položek a složek a podporu vícejazyčných dat Unicode. Soubor, který je vytvořený v tomto formátu není kompatibilní s předchozími verzemi aplikace Outlook a nelze otevřít v dřívější verzi aplikace Outlook. Outlook automaticky určuje formát vytvoření souboru Offline složek založené na verzi systému Microsoft Exchange, nastavení pro správce a formáty datové soubory, které jsou nakonfigurovány profilu. Pokud nastavení nepovolují souboru, který chcete vytvořit v novém formátu, Outlook vytvoří soubor ve formátu, který je kompatibilní se staršími verzemi aplikace Outlook, která nepodporují Unicode a poskytuje kapacitu úložiště k dispozici v dřívějších verzích O utlook.

 4. Vyberte složky, které mají být k dispozici pro použití v offline režimu.

  Doručená pošta, Pošta k odeslání, Odstraněná pošta, Odeslaná pošta, Kalendář, Kontakty a úkoly jsou při nastavování offline složky automaticky k dispozici offline. Použití kterékoli jiné složky v offline režimu, musíte vybrat ho pro použití v režimu offline následujícím způsobem:

  1. V nabídce Nástroje přejděte Odesílání a přijímání, přejděte na příkaz Nastavení odesílání a přijímání a pak klikněte na Definovat skupiny pro odesílání a přijímání.

  2. V seznamu klikněte na odesílání a přijímání skupinu obsahující účet Exchange a potom klikněte na Upravit.

  3. V části účty vyberte svůj účet Exchange.

  4. Ve skupinovém rámečku Možnosti složky vyberte složky, které chcete použít v offline režimu.

  5. Udělejte některou z těchto věcí:

   • Vyberte stahování pouze záhlaví.

   • Zaškrtněte políčko stahovat celou položku včetně příloh.

    Stahování položek, které překročení zadané velikosti pouze záhlaví můžete omezit. Zaškrtněte políčko stahovat pouze záhlaví u položek větších než a zadejte požadovaný omezení velikosti platí v kilobajtech (KB).

Použití režimu Cached Exchange

Ve výchozím nastavení používá Microsoft Office Outlook 2007 režim Cached Exchange. Režim Cached Exchange umožňuje lepší používat účet Microsoft Exchange pomocí kopii poštovní schránky, který je uložený na vašem počítači. Tato kopie umožňuje rychlý přístup k datům a často se synchronizuje s poštovním serverem.

Pokud používáte režim Cached Exchange, všechny složky Exchange jsou k dispozici automaticky.

 1. V nabídce Nástroje klikněte na Nastavení účtu.

  Chybí příkaz Nastavení účtu

  Příkaz Nastavení účtu je v nabídce Nástroje v Microsoft Office Outlook 2007. Pokud používáte dřívější verzi Outlooku, následující pokyny se nevztahují. Pomocí nápovědy, která je součástí tohoto produktu. Pokud se záhlaví programu, který používáte Microsoft Outlook Express, používáte program, který není stejný jako aplikace Outlook. Požádejte o pomoc najdete v článku nápovědy v aplikaci Outlook Express.

 2. Vyberte účet Exchange a potom klikněte na změnit.

 3. V části Microsoft Exchange zaškrtněte políčko Použít režim Cached Exchange.

 4. Ukončete Outlook a znovu ho spusťte.

Všechny složky jsou průběžně synchronizovány; však můžete zadat složky, které chcete zahrnout do okamžité synchronizace se začnete Ruční odesílání a přijímání spuštění příkazu stisknutím klávesy F9.

 1. V nabídce Nástroje přejděte Odesílání a přijímání, přejděte na příkaz Nastavení odesílání a přijímání a pak klikněte na Definovat skupiny pro odesílání a přijímání.

  Klávesová zkratka: Otevřete dialogové okno skupiny pro odesílání a přijímání, stiskněte kombinaci kláves CTRL + ALT + S.

 2. V seznamu klikněte na odesílání a přijímání skupinu obsahující účet serveru Exchange a potom klikněte na Upravit.

 3. V části účty vyberte svůj účet Exchange.

 4. Ve skupinovém rámečku Možnosti složky zaškrtněte políčko pro všechny složky, které chcete zahrnout po zahájení ruční Odesílání a přijímání všechny.

 5. Udělejte některou z těchto věcí:

  • Vyberte stahování pouze záhlaví.

  • Zaškrtněte políčko stahovat celou položku včetně příloh.

   Stahování položek, které překročení zadané velikosti pouze záhlaví můžete omezit. Zaškrtněte políčko stahovat pouze záhlaví u položek větších než a zadejte požadovaný omezení velikosti platí v kilobajtech (KB).

   Poznámka: Pouze v případě, že účet serveru Exchange připojení k systému Microsoft Exchange 2003 nebo novější, můžete si stáhnout záhlaví. Záhlaví nejsou dostupné u složky, které neobsahují položky pošty, například složky kalendáře.

Změna složek a obsahu, které jsou k dispozici offline

Při práci offline složky, bez ohledu na to, zda použít režim Cached Exchange, můžete změnit složky, které se zkopírují do a synchronizovat ve vašem počítači.

 1. V nabídce Nástroje přejděte Odesílání a přijímání, přejděte na příkaz Nastavení odesílání a přijímání a pak klikněte na Definovat skupiny pro odesílání a přijímání.

  Klávesová zkratka: Otevřete dialogové okno skupiny pro odesílání a přijímání, stiskněte kombinaci kláves CTRL + ALT + S.

 2. V seznamu klikněte na odesílání a přijímání skupinu obsahující účet serveru Exchange a potom klikněte na Upravit.

 3. V části účty vyberte svůj účet Exchange.

 4. Ve skupinovém rámečku Možnosti složky zaškrtněte políčko pro každou složku, kterou chcete použít v offline režimu.

 5. Udělejte některou z těchto věcí:

  • Vyberte stahování pouze záhlaví.

  • Zaškrtněte políčko stahovat celou položku včetně příloh.

   Stahování položek, které překročení zadané velikosti pouze záhlaví můžete omezit. Zaškrtněte políčko stahovat pouze záhlaví u položek větších než a zadejte požadovaný omezení velikosti platí v kilobajtech (KB).

Tip: Pokud chcete rychle nastavit složka pro použití v offline režimu, klikněte na složku v Navigačním podokně a v nabídce Nástroje, přejděte na Odesílání a přijímání, přejděte na příkaz Nastavení odesílání a přijímání a klikněte na zpřístupnit tuto složku Offline .

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×