Poznámky k verzi nového synchronizačního klienta OneDrivu

Poznámky k verzi nového synchronizačního klienta OneDrivu

Tady budete nacházet informace o nejnovějších verzích nového synchronizačního klienta OneDrivu. Poznámky k verzi jsou uváděné jenom pro buildy v okruhu Production a Enterprise. Okruh Insiders dostává aktualizace rychle a vždy s novými funkcemi.

Tady jsou nejnovější čísla buildů pro jednotlivé okruhy ověřování – podle procesu aktualizace synchronizačního klienta OneDrivu.

Okruh Insiders

Okruh Production

Okruh Enterprise

Windows

Naposledy vydaný build

18.025.0204.0003

17.3.7294.0108

17.3.7076.1026

Uvedení

17.005.0107.0008

17.3.7294.0108 (29. března 2018)

Mac

Naposledy vydaný build

Není dostupný

17.3.7294.0108

17.3.7078.1101

Uvedení

17.005.0107.0009

17.3.7294.0108 (29. března 2018)

Poznámky: 

 • Prázdné místo v tabulce znamená, že se do tohoto okruhu teď nic neuvádí.

 • Okruh Enterprise se v článku Use Group Policy to control OneDrive sync client settings (Řízení nastavení synchronizačního klienta OneDrivu pomocí zásad skupiny) v části Delay updating OneDrive.exe until the second release wave (Pozdržení aktualizace aplikace OneDrive.exe do druhé vlny vydání) označuje také jako „second wave“ (druhá vlna).

 • V rámci posledních změn při modernizaci našeho technického systému OneDrivu aktualizujeme formát čísel verzí buildů synchronizačního klienta. Tato změna se zavádí v lednu 2018 do okruhu pro účastníky programu Insider a projeví se i v ostatních okruzích. I když se číslo verze mění, neznamená to pro okruhy žádné další změny. Pokud porovnáme první část čísel verzí – 17.005 (nové schéma) > 17.3 (původní schéma).

Ke stažení

Zvolte svoji platformu a rozbalte čísla verzí a uvidíte poznámky k aktualizaci ke každému z těchto buildů:

Poznámky k aktualizaci pro Windows

Nové funkce a aktualizace:

 • Proběhly opravy chyb pro zlepšení spolehlivosti a výkonu klienta.

 • Aktualizoval se formát verze buildu tak, aby odrážel změny našeho systému engineeringu.

Nové funkce a aktualizace:

 • Proběhly opravy chyb pro zlepšení spolehlivosti a výkonu klienta.

 • Uživatelé teď můžou synchronizovat sharepointové knihovny s povolenou správou přístupových práv k informacím (IRM). Další informace

 • Pokud se při aktualizaci souboru nemůže dokončit stahování, protože je soubor zamknutý místní aplikací, zobrazí se uživatelům v centru aktivit oznámení.

 • Oprava chyby, kdy se zobrazuje výzva ke zvýšení úrovně, pokud uživatel není správce

 • Oprava chyby, kdy v určitých případech není možné správné načtení překrytí

Nové funkce a aktualizace:

 • Proběhly opravy chyb pro zlepšení spolehlivosti a výkonu klienta.

Nové funkce a aktualizace:

 • Oprava chyby, která způsobovala zaplnění dočasné složky protokoly

Nové funkce a aktualizace:

 • Proběhly opravy chyb pro zlepšení spolehlivosti a výkonu klienta.

Nové funkce a aktualizace:

Nové funkce a aktualizace:

 • Vylepšení vynucování zásad skupiny S instalací OneDrivu jsou teď k dispozici balíčky zásad skupiny (ADM). Získejte další informace.

 • Vyřešili jsme problémy související se spolehlivostí synchronizace a stabilitou aplikace.

Opravy závažných chyb:

 • Vyřešili jsme problémy související se spolehlivostí synchronizace a stabilitou aplikace.

Nové funkce a aktualizace:

 • Teď můžete sdílet soubory pomocí místní nabídky.

Opravy závažných chyb:

 • Opravili jsme menší problém pro hlavní verzi.

Nové funkce a aktualizace:

 • Centrum aktivit se aktualizuje, aby se v něm zobrazovalo více informací. Nově můžete zobrazit složku kontejneru pro aktualizované položky a také pro přejmenované nebo přesunuté položky.

 • Opravili jsme chyby přístupnosti související s centrem aktivit.

 • Zvýšili jsme maximální délku cesty pro soubory a složky. Přečtěte si další informace o nových limitech pro maximální délku cesty.

Opravy závažných chyb:

 • Vyřešili jsme problémy související se spolehlivostí synchronizace a stabilitou aplikace.

  Poznámka: Tato verze OneDrivu nebude k dispozici ke stažení, dokud se nedokončí uvedení do produkce.

Opravy závažných chyb:

 • Byl vyřešen menší problém související s předinstalací služby OneDrive ve verzi Windows Creators Update.

  Poznámka: Tato verze OneDrivu se nedá stáhnout. Je k dispozici jenom jako součást předinstalovaných verzí Windows.

Opravy závažných chyb:

 • Byly vyřešeny nejzávažnější problémy související se spolehlivostí synchronizace a stabilitou aplikace.

Opravy závažných chyb:

 • Byly vyřešeny nejzávažnější problémy související se spolehlivostí synchronizace a stabilitou aplikace.

Nové funkce a aktualizace:

Nové funkce a aktualizace:

 • Vylepšili jsme centrum aktivit OneDrivu, aby je mohli používat i uživatelé se zrakovým postižením.

 • Přidali jsme podporu pro Office 365 provozovaný společností 21Vianet.

Opravy závažných chyb:

 • Byly vyřešeny nejzávažnější problémy související se spolehlivostí synchronizace.

 • Byly vyřešeny nejzávažnější problémy související se stabilitou aplikace.

 • Byl vyřešen problém, který způsoboval nesprávné zobrazování chyby „OneDrive vyžaduje aktualizaci“.

 • Byl vyřešen problém, který způsoboval, že uživatelé měli v Průzkumníkovi Windows pro OneDrive více zástupců.

Nové funkce a aktualizace:

 • Uživatele z předchozího synchronizačního klienta OneDrivu pro firmy (Groove.exe) teď můžete migrovat do nového synchronizačního klienta OneDrivu (OneDrive.exe) pro týmové weby. Další informace najdete v tématu Přechod z předchozího synchronizačního klienta OneDrivu pro firmy.

 • Po přidání sharepointového webu nebo sdílené složky OneDrivu pro firmy můžete znovu použít existující umístění se stejným názvem.

Opravy závažných chyb:

 • Byly vyřešeny různé problémy související se synchronizací sharepointových webů a sdílených souborů OneDrivu pro firmy.

Nové funkce a aktualizace:

 • Přidaná podpora pro Office 365 pro Německo

 • (Zavádí se) Centrum aktivit OneDrivu je aktualizované a poskytuje teď informace o nedávné aktivitě.

Opravy závažných chyb:

 • Byly vyřešeny nejzávažnější problémy související se stabilitou aplikace.

 • Byl vyřešen výjimečný problém, při kterém se OneDrive pokoušel nahrát soubor dvakrát.

 • Byl vyřešen problém, který způsoboval, že uživatelé museli OneDrive zbytečně znovu nainstalovat.

Byly provedeny opravy různých chyb.

Nové funkce a aktualizace:

 • Ve Windows a na Macu teď běží stejné buildy.

 • Synchronizace sdílených složek

 • Synchronizace složek a souborů jen pro čtení

Byly také provedeny opravy různých chyb.

Nové funkce a aktualizace:

 • Při nastavování synchronizace pro sharepointový web můžou uživatelé zvolit, které složky se mají synchronizovat.

Byly také provedeny opravy různých chyb.

Nové funkce a aktualizace:

 • Synchronizace knihoven webu na SharePointu

 • Můžete nastavit synchronizaci z určité složky na webu.

 • Synchronizační klient teď podporuje spoluvytváření a sdílení přímo ze souborů Office.

 • Složky, které chcete synchronizovat, můžete zvolit v nastavení OneDrivu.

Opravy závažných chyb:

 • Bylo vyřešeno několik regresních problémů, které způsobovaly chybové ukončení synchronizačního klienta.

Nové funkce a aktualizace:

 • Zlepšilo se stahování.

 • OneDrive rozpozná, že překryvná rozšíření Průzkumníka souborů nejsou funkční, a vyzve uživatele k provedení opravy.

 • OneDrive se teď pokouší o aktualizaci na nejnovější build, který je dostupný pro všechny zákazníky, a to i v případě, že novější build se začíná postupně zavádět, ale k vám se ještě nedostal.

 • Byla přidána nová naplánovaná úloha, která usnadní udržování OneDrivu v aktuálním stavu.

 • (Zavádí se) Byla přidána nová možnost omezení šířky pásma používaného k přenosu souborů.

 • (Zavádí se) Bylo přidáno nastavení pro automatické omezení šířky pásma.

Opravy závažných chyb:

 • Byly vyřešeny problémy, při kterých se klienti nemohli přihlásit a provést správné nastavení.

 • Byl vyřešen problém, při kterém se zobrazovalo přihlašovací dialogové okno, když se OneDrive spustil ve Windows 10 s nastavením DisablePersonalSync.

 • Byly opraveny různé chyby a příčiny chybového ukončování.

Opravy závažných chyb:

 • Byl vyřešen problém, při kterém OneDrive nesprávně rozpoznával, že osobní synchronizace byla ve Windows 8.1 zakázána.

 • Byl vyřešen problém, který někdy způsoboval, že se soubory otevřené v Office přestaly synchronizovat.

Opravy různých chyb

Aktualizace funkcí: Funkce převzetí je teď ve výchozím nastavení povolená.

Nové funkce a aktualizace:

 • Při instalaci OneDrive se teď dají použít firemní i osobní e-mailové adresy a uživatel se přesměruje na příslušné přihlášení. K nasazení se už nevyžadují klíče registru.

 • Funkce převzetí je teď povolená. Uživatelům, kteří přecházejí na nového klienta, stačí Office a OneDrive aktualizovat na nejnovější verzi a pak se přihlásit pod stejným účtem. Další podrobnosti najdete v článku Přechod z existujícího synchronizačního klienta OneDrivu pro firmy.

 • OneDrive teď při synchronizaci firemních účtů podporuje Windows 8.1. Začnete jednoduše tím, že ve Windows 8.1 spustíte OneDrive pro firmy.

 • Při najetí myší na obláček v oznamovací oblasti se teď zobrazuje přenosová rychlost.

Oprava závažné chyby:

 • Opravili jsme chybu při zjišťování tenanta, kdy se uživateli po přihlášení zobrazila chyba, že nemá připojení k internetu.

Poznámky k aktualizaci pro Mac

 • Opravili jsme chybu, k níž docházelo v jazycích se zápisem zprava doleva – v aplikaci se zobrazovaly nedokončené zprávy namísto dokončených zpráv v angličtině.

Nové funkce a aktualizace:

 • Proběhly opravy chyb pro zlepšení spolehlivosti a výkonu klienta.

 • Uživatele můžou pozastavit synchronizaci v klientovi Macu.

 • Aktualizoval se formát verze buildu tak, aby odrážel změny našeho systému engineeringu.

Nové funkce a aktualizace:

 • Proběhly opravy chyb pro zlepšení spolehlivosti a výkonu klienta.

 • Dále se zvýšila spolehlivost nastavení Otevřít při přihlášení u samostatného klienta Mac.

Nové funkce a aktualizace:

 • Proběhly opravy chyb pro zlepšení spolehlivosti a výkonu klienta.

 • Zvýšila se spolehlivost nastavení Otevřít při přihlášení u samostatného klienta Mac.

Nové funkce a aktualizace:

 • Proběhly opravy chyb pro zlepšení spolehlivosti.

Nové funkce a aktualizace:

 • Proběhly opravy chyb pro zlepšení spolehlivosti a výkonu.

 • Když synchronizační knihovna přejde do režimu jen pro čtení nebo do režimu umožňujícího úpravy, dostanou uživatelé oznámení.

 • K dispozici je nové nastavení určující maximální objem k nahrání a propustnost při stahování.

 • Vyřešili jsme problémy související se spolehlivostí synchronizace a stabilitou aplikace.

 • Vyřešili jsme problémy související se spolehlivostí synchronizace a stabilitou aplikace.

Nové funkce a aktualizace:

 • Teď můžete sdílet soubory prostřednictvím místní nabídky.

 • Přidali jsme novou funkci, pomocí které můžete automaticky ukládat snímky obrazovky na OneDrive.

Opravy závažných chyb:

 • Byly vyřešeny nejzávažnější problémy související se spolehlivostí synchronizace a stabilitou aplikace.

Nové funkce a aktualizace:

 • Přidali jsme místní nabídku pro OneDrive. Pokud tuto místní nabídku chcete zapnout, povolte rozšíření aplikace OneDrive pro Finder a po aktualizaci restartujte mac OS nebo Finder.

 • Do místní nabídky jsme přidali i příkaz Sdílet, abyste mohli sdílet soubory a složky přímo z Finderu.

 • Centrum aktivit se aktualizuje, aby se v něm zobrazovalo více informací. Nově můžete zobrazit složku kontejneru pro aktualizované položky a také pro přejmenované nebo přesunuté položky.

 • Opravili jsme chyby přístupnosti související s centrem aktivit.

 • Zvýšili jsme maximální délku cesty pro soubory a složky. Přečtěte si další informace o nových limitech pro maximální délku cesty.

Opravy závažných chyb:

 • Byly vyřešeny nejzávažnější problémy související se spolehlivostí synchronizace a stabilitou aplikace.

Opravy závažných chyb:

 • Byly vyřešeny nejzávažnější problémy související se spolehlivostí synchronizace a stabilitou aplikace.

Nové funkce a aktualizace:

Nové funkce a aktualizace:

 • Synchronizační klient OneDrivu pro Mac je teď dostupný jako samostatný soubor ke stažení. Před instalací nebo nasazením klienta pro Mac jako samostatného souboru ke stažení odeberte z počítače verzi z Mac App Storu (pokud byla dříve nainstalována).

 • OneDrive se teď po chybovém ukončení automaticky znovu spustí. Přidali jsme také způsob, jak oznamovat opakovaná chybová ukončení.

 • Přidali jsme podporu pro Office 365 provozovaný společností 21Vianet.

 • (Zavádí se) Znovu jsme povolili možnost omezit využití šířky pásma automaticky nebo pro zadaný limit.

Opravy závažných chyb:

 • Byly vyřešeny nejzávažnější problémy související se spolehlivostí synchronizace.

 • Byly vyřešeny nejzávažnější problémy související se stabilitou aplikace.

Nové funkce a aktualizace:

 • Po přidání sharepointového webu nebo sdílené složky OneDrivu pro firmy můžete znovu použít existující umístění se stejným názvem.

Opravy závažných chyb:

 • Byly vyřešeny různé problémy související se synchronizací sharepointových webů a sdílených souborů OneDrivu pro firmy.

Nové funkce a aktualizace:

 • Přidaná podpora pro Office 365 pro Německo

 • (Zavádí se) Centrum aktivit OneDrivu je aktualizované a poskytuje teď informace o nedávné aktivitě.

Opravy závažných chyb:

 • Byly vyřešeny nejzávažnější problémy související se stabilitou aplikace.

 • Byl vyřešen výjimečný problém, při kterém se OneDrive pokoušel nahrát soubor dvakrát.

 • Byl vyřešen problém, který způsoboval, že uživatelé museli OneDrive zbytečně znovu nainstalovat.

Byly provedeny opravy různých chyb.

Nové funkce a aktualizace:

 • Ve Windows a na Macu teď běží stejné buildy.

 • Synchronizace sdílených složek

 • Synchronizace složek a souborů jen pro čtení

Byly také provedeny opravy různých chyb.

Nové funkce a aktualizace:

 • Zlepšilo se stahování.

 • Dialogové okno Zvolit složky teď zobrazuje velikost souborů nebo složek, které můžete synchronizovat.

 • U souborů nebo složek se znaky s diakritikou se teď v překrytích zobrazuje správný stav.

 • [Zavádí se] Byla přidána nová možnost omezení šířky pásma používaného k přenosu souborů.

 • [Zavádí se] Bylo přidáno nastavení pro automatické omezení šířky pásma.

Opravy závažných chyb:

 • Byly vyřešeny problémy, při kterých se klienti nemohli přihlásit a provést správné nastavení.

 • Byly opraveny různé chyby a příčiny chybového ukončování.

Oprava závažné chyby: Tato aktualizace řeší problém, kdy se uživatelé v některých konfiguracích tenanta AD FS nemohli přihlásit, pokud server AD FS nesplňoval určité požadavky na zabezpečení provozu přes protokol HTTP.

Nové funkce a aktualizace:

 • Software spouštěný při prvním zapnutí počítače teď akceptuje firemní i osobní e-mailové adresy a přesměruje uživatele na příslušné přihlášení. Výchozí nastavení nasazení už není zapotřebí.

 • Přenosová rychlost se teď zobrazuje v rozevírací nabídce.

Oprava závažné chyby:

 • Byla opravena chyba při zjišťování tenanta, kdy se uživateli po přihlášení chybně zobrazilo, že nemá připojení k internetu.

Jak zjistit, kterou verzi používáte

 1. V oznamovací oblasti klikněte na modrou ikonu cloudu OneDrivu.

  Snímek obrazovky znázorňující ukazatel myši na modré ikoně OneDrivu na hlavním panelu s textem OneDrive – Contoso

  (Možná budete muset vedle oznamovací oblasti kliknout na šipku  Tlačítko Zobrazit skryté ikony. Zobrazit skryté ikony a zobrazit tak ikonu OneDrive. Pokud se ikona v oznamovací oblasti nezobrazuje, je možné, že OneDrive neběží. Klikněte na Start, do vyhledávacího pole napište OneDrive a pak ve výsledcích hledání klikněte na OneDrive.)

 2. V centru aktivit vyberte ozubené kolo Nastavení.

 3. Vyberte kartu Informace – v části O aplikaci Microsoft OneDrive najdete informace o verzi.

Další zdroje informací

Další zdroje informací o novém synchronizačním klientovi OneDrivu pro firmy:

Název

Popis

Synchronizace souborů pomocí synchronizačního klienta OneDrivu ve Windows

Informace o tom, jak můžou uživatelé Windows nastavit nového synchronizačního klienta OneDrivu

Jakou verzi OneDrivu používám?

Informace o tom, kterého synchronizačního klienta OneDrivu používáte

Nasazení nového synchronizačního klienta OneDrivu v podnikovém prostředí

Informace o tom, jak můžou správci u uživatelů nasadit synchronizačního klienta nové generace OneDrivu pro firmy v podnikovém prostředí

Přechod z předchozího synchronizačního klienta OneDrivu pro firmy

Informace o tom, jak můžou uživatelé Windows přejít z předchozího synchronizačního klienta OneDrivu pro firmy na nového synchronizačního klienta OneDrivu

Řízení nastavení synchronizačního klienta OneDrivu pomocí zásad skupiny

Informace o tom, jak můžou správci u uživatelů spravovat nového synchronizačního klienta OneDrivu prostřednictvím zásad skupiny

Synchronizace souborů pomocí synchronizačního klienta OneDrivu na Mac OS X

Informace o tom, jak můžou uživatelé Macu nastavit nového synchronizačního klienta OneDrivu

Konfigurace nového synchronizačního klienta OneDrivu v macOS

Informace o tom, jaké můžou správci použít možnosti pro konfiguraci nového synchronizačního klienta OneDrivu na počítačích Mac OS X

Omezení a limity při synchronizaci souborů a složek

Článek znalostní báze Knowledge Base s poznámkami k verzi, limity a omezeními (například neplatné znaky v názvech souborů)

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×