Poznámky k verzi nového synchronizačního klienta OneDrivu

Poznámky k verzi nového synchronizačního klienta OneDrivu

Poslední aktualizace: 3. prosince 2018

Tady budete nacházet informace o nejnovějších verzích nového synchronizačního klienta OneDrivu. Poznámky k verzi jsou uváděné jenom pro buildy v okruhu Production a Enterprise. Okruh Insiders dostává aktualizace rychle a vždy s novými funkcemi.

Tady jsou nejnovější čísla buildů pro jednotlivé okruhy ověřování – podle procesu aktualizace synchronizačního klienta OneDrivu.

Okruh Insiders

Okruh Production

Okruh Enterprise

Windows

Naposledy vydaný build

18.212.1021.0007

18.212.1021.0008

18.151.0729.0012

Uvedení

18.222.1104.0002

Mac

Naposledy vydaný build

18.212.1021.0007

18.212.1021.0008
(samostatně)

18.175.0826.0018
(Mac App Store)

18.151.0729.0014

Uvedení

Poznámky: 

Ke stažení

Zvolte svoji platformu a rozbalte čísla verzí a uvidíte poznámky k aktualizaci ke každému z těchto buildů:

Poznámky k aktualizaci pro Windows

 • Proběhly opravy chyb pro zlepšení spolehlivosti a výkonu klienta.

 • Nové funkce postupně zpřístupňované uživatelům:

  • Pokud je povolen tmavý motiv ve Windows, OneDrive se přepne na tmavý motiv v centru aktivit.

  • Správci teď mají možnost nakonfigurovat automatickou synchronizaci knihoven dokumentů týmových webů do počítače. (Okruh Insiders)

  • Opravili jsme některé problémy, které způsobovaly vysoké využití procesoru během aktualizací OneDrivu.

 • Proběhla oprava chyby projevující se selháním přihlášení u organizací, které využívají služby 21Vianet nebo Microsoft Cloud Germany.

 • Proběhly opravy chyb pro zlepšení spolehlivosti a výkonu klienta.

 • Proběhly opravy chyb pro zlepšení spolehlivosti a výkonu klienta.

 • Aktualizace tichých zásad skupiny pro funkci přesunutí známé složky pro přesouvání složek s existujícím obsahem

 • Opravy chyb pro zvýšení spolehlivosti klienta.

 • Opravy chyb pro zvýšení spolehlivosti klienta.

 • Opravy chyb pro zvýšení spolehlivost klienta.

 • Proběhly opravy chyb za účelem zlepšení spolehlivosti klienta.

 • Proběhly opravy chyb pro zlepšení spolehlivosti a výkonu klienta.

 • Nové funkce postupně zpřístupňované uživatelům:

  • Možnosti, pomocí kterých můžou uživatelé odeslat svůj názor (Něco se mi líbí, Něco se mi nelíbí, Mám návrh). Možnost Poslat názor nahrazuje možnost Nahlásit problém.

  • Kdykoli zařízení přejde do režimu spořiče baterie, synchronizační klient OneDrivu automaticky pozastaví synchronizaci, ale uživatel může v případě potřeby toto chování změnit.

  • Aktualizovali jsme vzhled a chování centra aktivit.

 • Proběhla oprava chyby projevující se selháním přihlášení u organizací, které využívají služby 21Vianet nebo Microsoft Cloud Germany.

 • Proběhly opravy chyb pro zlepšení spolehlivosti a výkonu klienta.

 • Nové funkce postupně zpřístupňované uživatelům:

  • Oprávněným uživatelům se v nastavení OneDrivu zpřístupňuje známá funkce OneDrivu pro firmy Přesunout složku a správcům IT také odpovídající zásady skupiny.

 • Proběhly opravy chyb za účelem zlepšení spolehlivosti klienta.

 • Proběhly opravy chyb za účelem zlepšení spolehlivosti klienta.

 • Proběhly opravy chyb pro zlepšení spolehlivosti a výkonu klienta.

 • Nové funkce postupně zpřístupňované uživatelům:

  • OneDrive se automaticky pozastaví, když počítač s Windows přejde do režimu spořiče baterie.

  • Když je synchronizace pozastavená a klepnete na nápis centra aktivit, synchronizace bude pokračovat.

 • Tento build obsahuje důležitou opravu, která řeší potenciální problém s tím, když jsou současně zapnuté funkce Ochrana podnikových dat a Soubory na vyžádání. Jinak je identický s buildem 18.025.0204.0009, který jsme pro okruh Production vydali 2. března 2018.

 • Proběhly opravy chyb pro zlepšení spolehlivosti a výkonu klienta.

 • Vylepšili jsem stav synchronizace Zpracování změn. Teď zobrazujeme počet změn, který opakovaně iterujeme.

 • U Windows jsme místo vydání plánovaného buildu 17.3.7294.0108 29. března vydali verzi 17.3.7301.0404.

 • Verze 17.3.7301.0404 obsahuje další dvě opravy závažných chyb, které v buildu 17.3.7294.0108 nebyly:

  • Řešení problému s přihlašováním uživatelů, kdy dojde k výpadku u jedné ze služeb, na které jsme závislí

  • Řešení problému, který způsoboval, že synchronizační klient nerespektoval nastavení správce, aby bylo zakázáno nahlášení problému

 • Proběhly opravy chyb pro zlepšení spolehlivosti a výkonu klienta.

Nové funkce postupně zpřístupňované uživatelům:

 • Přidali jsme překryvné ikony označující sdílené složky.

 • Při každém připojení zařízení k síti s měřením dat teď synchronizační klient OneDrivu automaticky pozastaví synchronizaci, přičemž uživatel má v případě potřeby možnost toto chování změnit.

 • Vylepšili jsme uživatelské prostředí synchronizačního klienta, když se uživatelé pokoušejí synchronizovat soubory, které jsou uzamčené aplikací a nedají se synchronizovat. Teď je tento stav lépe viditelný a obsahuje jasnou akci umožňující odblokovat synchronizaci těchto souborů.

 • Po kliknutí pravým tlačítkem na ikonu OneDrivu (s obrázkem dvou mráčků) v oznamovací oblasti se teď otevře místní nabídka centra aktivit.

 • Byla provedena oprava chyby v interním protokolování, což potřeboval technický tým pro prošetřování problémů zákazníků.

Nové funkce a aktualizace:

 • Proběhly opravy chyb pro zlepšení spolehlivosti a výkonu klienta.

 • Pokud dojde k odstranění mnoha souborů na osobním OneDrivu, budou na to uživatelé upozorněni.

Nové funkce a aktualizace:

 • Proběhly opravy chyb pro zlepšení spolehlivosti a výkonu klienta.

 • Aktualizoval se formát verze buildu tak, aby odrážel změny našeho systému engineeringu.

Nové funkce a aktualizace:

 • Proběhly opravy chyb pro zlepšení spolehlivosti a výkonu klienta.

 • Uživatelé teď můžou synchronizovat sharepointové knihovny s povolenou Správou přístupových práv k informacím (IRM). Získejte další informace.

 • Pokud se při aktualizaci souboru nemůže dokončit stahování, protože je soubor zamknutý místní aplikací, zobrazí se uživatelům v centru aktivit oznámení.

 • Oprava chyby, kdy se zobrazuje výzva ke zvýšení úrovně, pokud uživatel není správce

 • Oprava chyby, kdy v určitých případech není možné správné načtení překrytí

Poznámky k aktualizaci pro Mac

 • Proběhly opravy chyb pro zlepšení spolehlivosti a výkonu klienta.

 • Nové funkce postupně zpřístupňované uživatelům:

  • V případě povolení tmavého režimu v macOS Mojave se tmavý režim použije také pro okno sdílení.

  • Opravili jsme některé problémy způsobující vysoké zatížení procesoru.

 • Proběhly opravy chyb pro zlepšení spolehlivosti a výkonu klienta.

 • Nové funkce postupně zpřístupňované uživatelům:

  • Byl vyřešen problém, který způsoboval vysoké využití procesoru na Macu.

 • Oprava chyby pro vyřešení problému při odesílání nového buildu do Mac App Storu

 • Proběhly opravy chyb pro zlepšení spolehlivosti a výkonu klienta.

 • Nové funkce postupně zpřístupňované uživatelům:

  • Když se v systému macOS Mojave zapne tmavý režim, OneDrive se přepne na nový tmavý motiv ve všech uživatelských rozhraních, aby se zajistilo konzistentní prostředí.

  • Uživatelé teď můžou synchronizovat sharepointové knihovny s povolenou technologií IRM. Další informace

 • Řešení problému nečekaného ukončení v Mac klientu.

 • Opravy chyb pro zvýšení spolehlivost klienta.

 • Opravy chyb pro zvýšení spolehlivost klienta.

 • Opravy chyb pro zvýšení spolehlivost klienta.

 • Proběhly opravy chyb za účelem zlepšení spolehlivosti klienta.

 • Oprava opakující se chyby v Mac OS verze 10.10

 • Oprava opakující se chyby v Mac OS verze 10.10

 • Proběhly opravy chyb pro zlepšení spolehlivosti a výkonu klienta.

 • Nové funkce postupně zpřístupňované uživatelům:

  • Možnosti, pomocí kterých můžou uživatelé odeslat svůj názor (Něco se mi líbí, Něco se mi nelíbí, Mám návrh). Možnost Poslat názor nahrazuje možnost Nahlásit problém.

  • Aktualizovali jsme vzhled a chování centra aktivit.

 • Proběhla oprava chyby projevující se selháním přihlášení u organizací, které využívají služby 21Vianet nebo Microsoft Cloud Germany.

 • Proběhly opravy chyb pro zlepšení spolehlivosti a výkonu klienta.

 • Aktualizovali jsme číslo verze buildu dostupného v Mac App Storu na 18.065.0506.0007, abychom zabránili problému, který způsobuje selhání migrací mezi verzí z Mac App Storu a samostatnou verzí. Jinak je tento build identický s buildem vydaným pro samostatného klienta. Je to poslední vydání, ve kterém to musíme udělat, protože chyba na straně Office je opravená.

 • Proběhly opravy chyb pro zlepšení spolehlivosti a výkonu klienta.

 • Opravili jsme problém, při kterém ve scénářích opětovného ověřování a zrušení propojení účtů docházelo ke ztrátě možnosti otevření v nastavení přihlášení.

 • Nové funkce postupně zpřístupňované uživatelům:

  • Když je synchronizace pozastavená a klepnete na nápis centra aktivit, synchronizace bude pokračovat.

 • Aktualizovali jsme číslo verze buildu dostupného v Mac App Storu na 18.065.0329.0008, abychom zabránili problému, který způsobuje selhání migrací mezí verzí z Mac App Storu a samostatnou verzí. Jinak je tento build identický s buildem vydaným pro samostatného klienta.

 • Aktualizovali jsme číslo verze tohoto vydání z 18.065.0329.0004 na 18.065.9329.0007, abychom zabránili problému, který způsobuje selhání migrací mezí verzí Mac App Store a samostatnou verzí.

 • Vyřešili jsme problém způsobující to, že při používání nové funkce spolupráce v reálném čase se některé nové dokumenty Office neukládají.

 • Proběhly opravy chyb pro zlepšení spolehlivosti a výkonu klienta.

 • Nové funkce postupně zpřístupňované uživatelům:

  • Číslo verze jsme ze samostatného okna přesunuli do okna Předvolby na kartu Informace.

  • Když otevřete dokument Office, který je synchronizovaný s počítačem, můžete na něm začít spolupracovat v reálném čase.

  • Dokumenty Office, které jsou synchronizované s počítačem, se dají sdílet z aplikací Office.

  • Vylepšili jsem stav synchronizace Zpracování změn. Teď zobrazujeme počet změn, který opakovaně iterujeme.

 • Aktualizovali jsme číslo verze tohoto vydání z 18.044.0301.0005 na 18.044.9301.0007, abychom zabránili problému, který způsobuje selhání migrací mezí verzí Mac App Store a samostatnou verzí.

 • Proběhly opravy chyb pro zlepšení spolehlivosti a výkonu klienta.

 • Samostatný synchronizační klient pro Mac teď migruje uživatelská nastavení, když je nainstalovaný pro uživatele s nakonfigurovaným synchronizačním klientem Mac App Storu.

 • U uživatelů zaregistrovaných do okruhu Insiders pro Office pro Mac se toto nastavení použije také pro samostatného synchronizačního klienta pro Mac.

Nové funkce postupně zpřístupňované uživatelům:

 • Překryvné ikony označující sdílené složky

 • Možnost přesměrovat snímky obrazovky na OneDrive

 • Po kliknutí na ikonu OneDrivu (s obrázkem dvou mráčků) se teď otevře místní nabídka centra aktivit.

 • Místně synchronizované soubory OneDrivu z Finderu se teď otevírají přímo v cloudu pomocí Office a usnadňují tak uživatelům automatické ukládání, sdílení a spolupráci – vše je zároveň ještě výkonnější než dříve.

 • Proběhla oprava chyby v číslování verzí při publikování do Mac App Storu.

Nové funkce a aktualizace:

 • Proběhly opravy chyb pro zlepšení spolehlivosti a výkonu klienta.

 • Pokud dojde k odstranění mnoha souborů na osobním OneDrivu, budou na to uživatelé upozorněni.

 • Proběhla oprava chyby v číslování verzí při publikování do Mac App Storu.

 • Opravili jsme chybu, k níž docházelo v jazycích se zápisem zprava doleva – v aplikaci se zobrazovaly nedokončené zprávy namísto dokončených zpráv v angličtině.

Nové funkce a aktualizace:

 • Proběhly opravy chyb pro zlepšení spolehlivosti a výkonu klienta.

 • Uživatele můžou pozastavit synchronizaci v klientovi Macu.

 • Aktualizoval se formát verze buildu tak, aby odrážel změny našeho systému engineeringu.

Nové funkce a aktualizace:

 • Proběhly opravy chyb pro zlepšení spolehlivosti a výkonu klienta.

 • Dále se zvýšila spolehlivost nastavení Otevřít při přihlášení u samostatného klienta Mac.

Jak zjistit, kterou verzi používáte

 1. V oznamovací oblasti klikněte na ikonu OneDrivu (s obrázkem dvou modrých mráčků).

  Snímek obrazovky znázorňující ukazatel myši na modré ikoně OneDrivu na hlavním panelu s textem OneDrive – Contoso

  (Možná budete muset vedle oznamovací oblasti kliknout na šipku  Tlačítko Zobrazit skryté ikony. Zobrazit skryté ikony a zobrazit tak ikonu OneDrive. Pokud se ikona v oznamovací oblasti nezobrazuje, je možné, že OneDrive neběží. Klikněte na Start, do vyhledávacího pole napište OneDrive a pak ve výsledcích hledání klikněte na OneDrive.)

 2. V centru aktivit vyberte Další > Nastavení.

 3. Vyberte kartu Informace – v části O Microsoft OneDrivu najdete informace o verzi.

Potřebujete další pomoc?

Další informace o službě Desktopová aplikace OneDrive najdete v tabulce níže nebo v centru nápovědy pro OneDrive:

Název

Popis

Synchronizace souborů pomocí synchronizačního klienta OneDrivu ve Windows

Informace o tom, jak můžou uživatelé Windows nastavit nového synchronizačního klienta OneDrivu

Jakou verzi OneDrivu používám?

Informace o tom, kterého synchronizačního klienta OneDrivu používáte

Nasazení nového synchronizačního klienta OneDrivu v podnikovém prostředí

Informace o tom, jak můžou správci u uživatelů nasadit synchronizačního klienta nové generace OneDrivu pro firmy v podnikovém prostředí

Řízení nastavení synchronizačního klienta OneDrivu pomocí zásad skupiny

Informace o tom, jak můžou správci u uživatelů spravovat nového synchronizačního klienta OneDrivu prostřednictvím zásad skupiny

Synchronizace souborů pomocí synchronizačního klienta OneDrivu na Mac OS X

Informace o tom, jak můžou uživatelé Macu nastavit nového synchronizačního klienta OneDrivu

Konfigurace nového synchronizačního klienta OneDrivu v macOS

Informace o tom, jaké můžou správci použít možnosti pro konfiguraci nového synchronizačního klienta OneDrivu na počítačích Mac OS X

Omezení a limity při synchronizaci souborů a složek

Článek znalostní báze Knowledge Base s poznámkami k verzi, limity a omezeními (například neplatné znaky v názvech souborů)

Online

Získat online nápovědu
Podívejte se na další stránky podpory pro OneDrive a OneDrive pro firmy.
K mobilní aplikaci OneDrive najdete další informace v tématu Poradce při potížích s mobilní aplikací OneDrive.

Ikona e-mailové podpory

E-mailová podpora
Pokud potřebujete další pomoc, zatřeste svým mobilním zařízením, když jste v aplikaci OneDrive, nebo pošlete e-mail týmu podpory OneDrivu. Pokud chcete kontaktovat podporu pro OneDrive pro firmy z počítačů PC nebo Mac, otevřete centrum aktivit, vyberte Více > Poslat názor > Něco se mi nelíbí.

OneDrive pro firmy Správci se mohou také podívat do technické komunity OneDrivu pro firmy, nápovědy pro správce OneDrivu pro firmy nebo kontaktovat podporu Office 365 pro firmy.

Komunitní fóra Office 365

Tipy
Když nám sdělíte svou polohu, možná váš problém vyřešíme rychleji.

Je všechno opravené? Pokud jste nás kontaktovali a v mezičase OneDrive znovu začne fungovat, dejte nám prosím vědět tím, že odpovíte na e-mail, který jsme vám poslali.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×