PowerPoint nemůže vložit video z vybraného souboru.

Mediální soubor, který v PowerPointu nejde přehrát, můžete opravit.

Úplný seznam podporovaných formátů videa najdete v článku Formáty zvukových souborů a videosouborů podporované v PowerPointu.

Doporučení

Video:    Doporučujeme používat soubory .mp4 kódované ve formátu videa H.264 (nazývaném také MPEG-4 AVC) a se zvukem ve formátu AAC. Je to nejlepší možnost z hlediska kompatibility verzí PowerPointu pro Windows a Mac.

Audio:    Doporučujeme používat soubory .m4a kódované se zvukem ve formátu AAC.

Tyto názvy a formáty vypadají komplikovaně, soubory ale na tyto formáty můžete jednoduše převést a používat je, aniž potřebujete znát více než tyto názvy.

Špatný formát? Převeďte soubor a znovu ho vložte.

Pokud vám PowerPoint neumožní vložit videosoubor nebo zvukový soubor, převeďte ho na doporučený formát:

 1. Přejděte na web CloudConvert.com.

 2. Klikněte na Select Files (Vybrat soubory). Zobrazí se dialog Otevřít. Přejděte do složky, která obsahuje videosoubor nebo zvukový soubor, který chcete převést.

  V tomto dialogu zvolte multimediální soubor, který chcete převést

  Pokud chcete vybrat soubor uložený v cloudu, vyberte šipku vedle tlačítka Select Files a zvolte cloudový systém (Box, Dropbox, Disk Google nebo OneDrive), kde máte multimediální soubor uložený.

 3. Vyberte multimediální soubor a klikněte na Open (Otevřít).

 4. Na stránce se zobrazí název vybraného multimediálního souboru a jeho formát.

  Výběr souboru se zobrazuje na stránce
 5. Klikněte na tlačítko Formát ( Tlačítko Format (Formát) ) a zvolte formát mp4 (pro video) nebo formát aac (pro zvukový soubor).

  Možnosti pod tlačítkem Format (Formát) umožňují určit, na který multimediální formát chcete soubor převést
 6. Klikněte na tlačítko Conversion Options (Možnosti převodu): Tlačítko Conversion Options (Možnosti převodu)

 7. Jako Video Codec (Videokodek) vyberte H264 nebo jako Audio Codec (Zvukový kodek) vyberte AAC.

  Dialog Conversion Options (Možnosti převodu) s možnostmi videokodeku a zvukového kodeku

  (V tomto dialogu jsou dostupné další možnosti, ze kterých si můžou vybrat lidé, kteří mají s multimediálními soubory větší zkušenosti.)

 8. Klikněte na Okay (OK).

  Na webové stránce se teď zobrazí shrnutí převodu: Formát, se kterým začínáte, je uvedený na levé straně, a formát, na který se soubor převede, je uvedený na pravé straně.

 9. Klikněte na červené tlačítko Start Conversion (Spustit převod) na konci této stránky.

  Tlačítko Start Conversion (Spustit převod)

  Až převod skončí, objeví se na stránce zelené tlačítko Download (Stáhnout).

 10. Klikněte na Download (Stáhnout).

  Až převod skončí, objeví se zelené tlačítko Download (Stáhnout), které umožňuje převedený multimediální soubor zkopírovat zpátky do počítače

  Soubor se zkopíruje do složky Stažené soubory ve Windows. Pak si ho můžete přesunout do jakékoli složky. Je připravený k vložení do prezentace aplikace PowerPoint.

  Převedený soubor se zkopíruje do složky Stažené soubory ve vašem počítači

Web CloudConvert.com je nezávislý na Microsoftu. Microsoft neposkytuje žádné záruky, ať už předpokládané nebo jiné, týkající se výkonu nebo spolehlivosti této služby.

Pokud je mediální soubor v podporovaném formátu, ale v PowerPointu nejde přehrát, můžete přidat chybějící kodek do počítače (popis je uvedený v postupu níže) nebo převést mediální soubor na doporučený formát (popis je uvedený výše v části Špatný formát? ...). Převod mediálního souboru je jednodušším řešením než pronikání do tajů jednotlivých kodeků.

Kodek je malá část softwaru, která slouží k dekódování digitálního mediálního souboru, aby se dal přehrát jako zvuk nebo video.

Není snadné určit, který kodek pro daný mediální soubor potřebujete. Řešením může být instalace balíčku se spoustou kodeků do počítače. Značně se tím zvýší pravděpodobnost, že budete mít potřebný kodek k přehrání zvukového souboru nebo videosouboru, který způsobuje problém. K instalaci balíčku s kodeky do počítače použijte postup uvedený níže.

Instalace sady kodeků K-Lite do počítače:   

 1. Přejděte online na stránku se sadami kodeků K-Lite na webu www.free-codecs.com.

  V nabídce jsou čtyři varianty dané sady. Doporučujeme sadu Standard.

 2. Klikněte na tlačítko Download (Stáhnout) u druhého balíčku v seznamu, tedy u balíčku Standard.

  Na stránce můžou být reklamy na jiné produkty. Tyto reklamy můžou obsahovat tlačítka Start Download nebo Start Now. Tato tlačítka NESOUVISEJÍ se sadou, kterou chcete nainstalovat.

 3. Pokud se v prohlížeči zobrazí výzva, zvolte Uložit.

  Zahájí se stahování sady. Soubor se pomalu zkopíruje do počítače. Může to trvat několik minut v závislosti na připojení k internetu. Ve výchozím nastavení se soubor na počítači zkopíruje do složky Stažené soubory. Název staženého souboru bude K-Lite_Codec_Pack_1365_Standard.exe nebo nějaký podobný.

 4. Poklikáním na stažený soubor spusťte proces instalace do počítače.

  Balíček vám v průběhu procesu umožní vybrat možnosti instalace.

  V procesu instalace máte na výběr několik sad možností. Pokud jim přesně nerozumíte, je vhodné přijmout výchozí nastavení, která se nabízejí.

 5. Pokud nemáte zkušenosti s mediálními soubory a nechcete si instalaci přizpůsobit, přijměte instalační režim Normal (Normální).

 6. V dialogovém okně klikněte na Next (Další).

 7. Podle potřeby potvrďte nebo upravte Installation Preferences (Předvolby instalace). Pak klikněte na Next (Další).

 8. Potvrďte možnost Decoding Method (Metoda dekódování) v části Hardware Acceleration (Hardwarová akcelerace).

 9. V části Preferred Language (Preferovaný jazyk) přijměte výchozí nastavení nebo proveďte změny podle potřeby.

 10. Po nastavení Audio configuration (Konfigurace zvuku) vám dialogové okno nabídne další software, který s kodeky nesouvisí. U této nabídky můžete kliknout na Decline (Odmítnout) a instalační proces sady kodeků pak bude pokračovat.

 11. Nakonec v části Ready to Install (Připraveno k instalaci) klikněte na tlačítko Install (Instalovat).

Sada kodeků K-Lite je teď nainstalovaná v počítači. Uvidíte ji v nabídce Windows Start. Důležité ale je, že její přítomnost v počítači zvyšuje pravděpodobnost, že se mediální soubor v powerpointové prezentaci úspěšně přehraje.

Doporučení

Video:    Doporučujeme používat soubory .wmv.

Audio:    Doporučujeme používat soubory .wav nebo .wma.

Chybová zpráva o QuickTime

32bitová verze aplikace PowerPoint 2010 umí přehrát soubor .mp4 nebo .mov jenom v případě, že je na počítači nainstalovaný přehrávač QuickTime Player. V takové situaci máte dvě možnosti:

 • Převeďte soubor .mp4 nebo .mov na doporučený formát .wmv. Procesem převodu vás provede další část Špatný formát? Převeďte soubor a znovu ho vložte.

 • Ponechejte soubor .mp4 nebo .mov tak, jak je, a stáhněte si do počítače QuickTime pro Windows. (Proces instalace zahájíte kliknutím na tlačítko Stáhnout v horní části stránky.) Když na počítači bude tento software, bude možné soubory .mp4 a .mov přehrát v aplikaci PowerPoint 2010.

Špatný formát? Převeďte soubor a znovu ho vložte.

Pokud vám PowerPoint neumožní vložit videosoubor nebo zvukový soubor, převeďte ho na doporučený formát:

 1. Přejděte na web CloudConvert.com.

 2. Klikněte na Select Files (Vybrat soubory). Zobrazí se dialog Otevřít. Přejděte do složky, která obsahuje mediální soubor, který chcete převést.

  V tomto dialogu zvolte multimediální soubor, který chcete převést

  Pokud chcete vybrat soubor uložený v cloudu, vyberte šipku vedle tlačítka Select Files a zvolte cloudový systém (Box, Dropbox, Disk Google nebo OneDrive), kde máte multimediální soubor uložený.

 3. Vyberte mediální soubor a klikněte na Otevřít.

 4. Na stránce se zobrazí název vybraného multimediálního souboru a jeho formát.

  Výběr souboru se zobrazuje na stránce
 5. Klikněte na tlačítko Formát ( Tlačítko Format (Formát) ) a zvolte formát wmv (pro video) nebo formát wma (pro zvukový soubor).

  Možnosti pod tlačítkem Format (Formát) umožňují určit, na který multimediální formát chcete soubor převést
 6. Klikněte na tlačítko Conversion Options (Možnosti převodu): Tlačítko Conversion Options (Možnosti převodu)

 7. Jako Video Codec (Videokodek) vyberte WMV2 nebo jako Audio Codec (Zvukový kodek) vyberte WMAV2.

  Dialog Conversion Options (Možnosti převodu) s možnostmi videokodeku a zvukového kodeku

  (V tomto dialogu jsou dostupné další možnosti, ze kterých si můžou vybrat lidé, kteří mají s multimediálními soubory větší zkušenosti.)

 8. Klikněte na Okay (OK).

  Na webové stránce se teď zobrazí shrnutí převodu: Formát, se kterým začínáte, je uvedený na levé straně, a formát, na který se soubor převede, je uvedený na pravé straně.

 9. Klikněte na červené tlačítko Start Conversion (Spustit převod) na konci této stránky.

  Tlačítko Start Conversion (Spustit převod)

  Až převod skončí, objeví se zelené tlačítko Download (Stáhnout).

 10. Klikněte na Download (Stáhnout).

  Až převod skončí, objeví se zelené tlačítko Download (Stáhnout), které umožňuje převedený multimediální soubor zkopírovat zpátky do počítače

  Soubor se zkopíruje do složky Stažené soubory ve Windows. Pak si ho můžete přesunout do jakékoli složky. Je připravený k vložení do prezentace aplikace PowerPoint.

  Převedený soubor se zkopíruje do složky Stažené soubory ve vašem počítači

Pokud je mediální soubor v podporovaném formátu, ale v PowerPointu nejde přehrát, můžete přidat chybějící kodek do počítače (popis je uvedený v postupu níže) nebo převést mediální soubor na doporučený formát (popis je uvedený výše v části Špatný formát? ...). Převod mediálního souboru je jednodušším řešením než pronikání do tajů jednotlivých kodeků.

Kodek je malá část softwaru, která slouží k dekódování digitálního mediálního souboru, aby se dal přehrát jako zvuk nebo video.

Není snadné určit, který kodek pro daný mediální soubor potřebujete. Řešením může být instalace balíčku se spoustou kodeků do počítače. Značně se tím zvýší pravděpodobnost, že budete mít potřebný kodek k přehrání zvukového souboru nebo videosouboru, který způsobuje problém. K instalaci balíčku s kodeky do počítače použijte postup uvedený níže.

Instalace sady kodeků K-Lite do počítače:   

 1. Přejděte online na stránku se sadami kodeků K-Lite na webu www.free-codecs.com.

  V nabídce jsou čtyři varianty dané sady. Doporučujeme sadu Standard.

 2. Klikněte na tlačítko Download (Stáhnout) u druhého balíčku v seznamu, tedy u balíčku Standard.

  Na stránce můžou být reklamy na jiné produkty. Tyto reklamy můžou obsahovat tlačítka Start Download nebo Start Now. Tato tlačítka NESOUVISEJÍ se sadou, kterou chcete nainstalovat.

 3. Pokud se v prohlížeči zobrazí výzva, zvolte Uložit.

  Zahájí se stahování sady. Soubor se pomalu zkopíruje do počítače. Může to trvat několik minut v závislosti na připojení k internetu. Ve výchozím nastavení se soubor na počítači zkopíruje do složky Stažené soubory. Název staženého souboru bude K-Lite_Codec_Pack_1365_Standard.exe nebo nějaký podobný.

 4. Poklikáním na stažený soubor spusťte proces instalace do počítače.

  Balíček vám v průběhu procesu umožní vybrat možnosti instalace.

  V procesu instalace máte na výběr několik sad možností. Pokud jim přesně nerozumíte, je vhodné přijmout výchozí nastavení, která se nabízejí.

 5. Pokud nemáte zkušenosti s mediálními soubory a nechcete si instalaci přizpůsobit, přijměte instalační režim Normal (Normální).

 6. V dialogovém okně klikněte na Next (Další).

 7. Podle potřeby potvrďte nebo upravte Installation Preferences (Předvolby instalace). Pak klikněte na Next (Další).

 8. Potvrďte možnost Decoding Method (Metoda dekódování) v části Hardware Acceleration (Hardwarová akcelerace).

 9. V části Preferred Language (Preferovaný jazyk) přijměte výchozí nastavení nebo proveďte změny podle potřeby.

 10. Po nastavení Audio configuration (Konfigurace zvuku) vám dialogové okno nabídne další software, který s kodeky nesouvisí. U této nabídky můžete kliknout na Decline (Odmítnout) a instalační proces sady kodeků pak bude pokračovat.

 11. Nakonec v části Ready to Install (Připraveno k instalaci) klikněte na tlačítko Install (Instalovat).

Sada kodeků K-Lite je teď nainstalovaná v počítači. Uvidíte ji v nabídce Windows Start. Důležité ale je, že její přítomnost v počítači zvyšuje pravděpodobnost, že se mediální soubor v powerpointové prezentaci úspěšně přehraje.

Další nápověda pro práci s videosoubory

Pokud potřebujete jenom pomoct s vložením zvukového souboru nebo videosouboru, podívejte se na některý z těchto dalších článků:

Viz také

Videa PowerPointu se nepřehrávají na sekundárním monitoru

Při pokusu o vložení souboru MPEG-4 nebo QuickTime Movie se zobrazí tato chybová zpráva: Aplikace PowerPoint nemůže vložit video z vybraného souboru.

Při pokusu o vložení videa MPEG-2 se zobrazí tato chybová zpráva: Aplikace PowerPoint nemůže vložit video z vybraného souboru.

Při pokusu o vložení souboru MPEG-4 nebo QuickTime Movie se zobrazí tato chybová zpráva: Aplikace PowerPoint nemůže vložit video z vybraného souboru.

Formáty souborů podporované v PowerPointu

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×