Povolit nebo zakázat vytváření stránek webu moderní koncoví uživatelé

Povolit nebo zakázat vytváření stránek webu moderní koncoví uživatelé

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Použití stránkami SharePoint Online je skvělý způsob, jak sdílet nápady pomocí obrázky, Excel, Word a PowerPoint dokumenty, videa a další. Uživatelé můžou vytvářet a publikovat moderní stránky rychle a snadno a vypadají skvěle i na libovolném zařízení.

Pokud jste správcem SharePoint, můžete povolit nebo zakázat vytváření stránek webu SharePoint Online uživateli. Můžete to provést změnou nastavení v Centru pro správu SharePoint nebo pomocí skriptu prostředí Windows PowerShell.

Poznámky: 

 • Následující postupy jsou pouze SharePoint Online stránek. Když povolíte vytváření stránek webu, na příkaz Přidat na stránku v nabídce Nastavení vytvoří nové stránky webu. Pokud vypnete možnost vytvářet stránky webu, můžete uživatelům pořád přidat klasické stránku wikiwebu knihovny pomocí příkazu stejné.

 • Povolení nebo zakázání vytváření stránek webu na úrovni webu můžete provádět pouze pomocí skriptu prostředí Windows PowerShell.

Povolit nebo zakázat vytváření stránek webu na úrovni organizace v Centru pro správu služby SharePoint

 1. Zvolte Centra pro správu a potom SharePoint.

  Správa SharePointu

 2. Zvolte Nastavení.

 3. Vedle stránky webu vyberte Povolit uživatelům vytvářet stránky webu nebo zabránit uživatelům v vytváření stránek webu.

Povolit nebo zakázat vytváření stránek webu na úrovni webu pomocí skriptu prostředí Windows PowerShell

Poznámka: Spustit skripty Windows Powershellu, minimální požadovaný k provádění zásad pro SharePoint serveru 2016 je RemoteSigned, i když je výchozí zásada prostředí Windows PowerShell pro s omezeným přístupem. Pokud zásadu zůstane jako s omezeným přístupem, SharePoint 2016 Management Shell se změní zásad pro Windows PowerShell RemoteSigned. To znamená, že musíte vyberte spustit jako správce a spusťte SharePoint 2016 Management Shell s oprávněními správce. Tato změna se použije pro všechny relace prostředí Windows PowerShell. Další informace najdete v tématu Zásady spouštění výčet. Další informace o skripty a provádění zásady najdete v článku about_scripts a about_Execution_Policies .

K tomuto účelu použijete modelu objektu klienta (CSOM). Před použitím skript, ověřte, zda jsou splněny následující požadavky:

 1. Ověřte, že budete splňovat následující minimální požadavky:

  • Jste globální správce

  • Přečtěte si informace musí about_Execution_Policies.

  • V pořadí pro tento skript pracovat budou muset nainstalovat SharePoint Online klienta součásti SDK.

  • Skript zobrazí výzvu k zadání SiteUrl a WebUrl.

   SiteUrl a WebUrl se skládá ze úplnou adresu URL, která v tomto příkladu je https://contoso.sharepoint.com/sites/marketing/northwindcompete

   Pro SiteUrl můžete použít: https://contoso.sharepoint.com/sites/marketing

   a WebUrl můžete použít sites/marketing/northwindcompete.

 2. Zkopírujte následující kód a vložte ho do textového editoru, jako je Poznámkový blok. V tomto článku jsme pojmenujte soubor skriptu SitePagesOut.ps1.

  # Load SharePoint Online Client Components SDK Module
  Import-Module 'C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\Web Server Extensions\16\ISAPI\Microsoft.SharePoint.Client.dll'
  
  # Set script constants
  $sitePagesFeatureIdString = 'B6917CB1-93A0-4B97-A84D-7CF49975D4EC'
  
  # Set up client context
  $userName = Read-Host "Username"
  $password = Read-Host "Password" -AsSecureString
  $siteUrl = Read-Host "Site Url"
  $webUrl = Read-Host "Server-Relative Web Url"
  $context = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($siteUrl)
  $credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($userName, $password)
  $context.Credentials = $credentials
  
  # Get the list of existing features
  $web = $context.Site.OpenWeb($webUrl)
  $features = $web.Features
  $context.Load($features)
  $context.ExecuteQuery()
  
  # Verify that the Site Pages feature is present in the web
  if(($features | ? { $_.DefinitionId -eq $sitePagesFeatureIdString }).Count -eq 0)
  {
  	Write-Host "The Site Pages feature is already disabled in this web"
  	return
  }
  
  # Remove the Site Pages feature from the web
  $features.Remove((new-object 'System.Guid' $sitePagesFeatureIdString), $false)
  $context.ExecuteQuery()
  
  # Verify that the Site Pages feature is no longer present in the Web
  $web = $context.Site.OpenWeb($webUrl)
  $features = $web.Features
  $context.Load($features)
  $context.ExecuteQuery()
  if(($features | ? { $_.DefinitionId -eq $sitePagesFeatureIdString }).Count -eq 0)
  {
  	Write-Host "The Site Pages feature has been successfully disabled"
  }
  else
  {	
  	throw "The Site Pages feature failed to be disabled"
  }
  
 3. 1. soubor uložte, pojmenování SitePagesOut.ps1.

  Poznámka: Můžete použít jiný název souboru, ale je nutné uložit soubor jako kódování ANSI textový soubor s příponou je .ps1.

 4. Přejděte do adresáře místo, kam jste soubor uložili.

 5. Na příkazovém řádku prostředí Windows PowerShell zadejte tento příkaz:

  ./SitePagesOut.ps1

K tomuto účelu použijete modelu objektu klienta (CSOM). Před použitím skript, ověřte, zda jsou splněny následující požadavky:

 1. Ověřte, že budete splňovat následující minimální požadavky:

  • Jste globální správce

  • Přečtěte si informace musí about_Execution_Policies.

  • Popořádku pro tento skript pracovat budou muset nainstalovat SharePoint Online klienta součásti SDK.

  • Skript zobrazí výzvu k zadání SiteUrl a WebUrl.

   SiteUrl a WebUrl se skládá ze úplnou adresu URL, která v tomto příkladu je https://contoso.sharepoint.com/sites/marketing/northwindcompete

   Pro SiteUrl můžete použít: https://contoso.sharepoint.com/sites/marketing

   a WebUrl můžete použít sites/marketing/northwindcompete.

 2. Zkopírujte následující kód a vložte ho do textového editoru, jako je Poznámkový blok. V tomto článku jsme pojmenujte soubor skriptu SitePagesIn.ps1.

  # Load SharePoint Online Client Components SDK Module
  Import-Module 'C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\Web Server Extensions\16\ISAPI\Microsoft.SharePoint.Client.dll'
  
  # Set script constants
  $sitePagesFeatureIdString = 'B6917CB1-93A0-4B97-A84D-7CF49975D4EC'
  
  # Set up client context
  $userName = Read-Host "Username"
  $password = Read-Host "Password" -AsSecureString
  $siteUrl = Read-Host "Site Url"
  $webUrl = Read-Host "Server-Relative Web Url"
  $context = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($siteUrl)
  $credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($userName, $password)
  $context.Credentials = $credentials
  
  # Get the list of existing features
  $web = $context.Site.OpenWeb($webUrl)
  $features = $web.Features
  $context.Load($features)
  $context.ExecuteQuery()
  
  # Verify that the Site Pages feature is not present in the web
  if(($features | ? { $_.DefinitionId -eq $sitePagesFeatureIdString }).Count -gt 0)
  {
  	Write-Host "The Site Pages feature is already enabled in this web"
  	return
  }
  
  # Add the Site Pages feature back to the web
  $features.Add((new-object 'System.Guid' $sitePagesFeatureIdString), $false, [Microsoft.SharePoint.Client.FeatureDefinitionScope]::None)
  $context.ExecuteQuery()
  
  # Verify that the Site Pages feature is now present in the web
  $web = $context.Site.OpenWeb($webUrl)
  $features = $web.Features
  $context.Load($features)
  $context.ExecuteQuery()
  
  if(($features | ? { $_.DefinitionId -eq $sitePagesFeatureIdString }).Count -gt 0)
  {
  	Write-Host "The Site Pages feature has been successfully enabled"
  }
  else
  {
  	throw "The Site Pages feature failed to be enabled"
  }
  
 3. Uložte soubor pojmenování SitePagesIn.ps1.

  Poznámka: Můžete použít jiný název souboru, ale je nutné uložit soubor jako soubor kódování ANSI text, jehož přípona je .ps1.

 4. Přejděte do adresáře místo, kam jste soubor uložili.

 5. Na příkazovém řádku prostředí Windows PowerShell zadejte tento příkaz:

  ./SitePagesIn.ps1

  Další informace o prostředí Windows PowerShell najdete v tématu Pomocí Windows Powershellu.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×