Povolení nebo změna jazyka rozložení klávesnice

Povolení nebo změna jazyka rozložení klávesnice

Když ve Windows povolíte rozložení klávesnice pro dva nebo víc jazyků, můžete pomocí panelu jazyků přepínat mezi jazyky, které používají různá rozložení klávesnice.

Poznámky: 

 • Pokud chcete některý jazyk klávesnice povolit ve Windows i v Office, postupujte podle pokynů pro jazyková nastavení ve Windows.

 • Pokud potřebujete jen vložit pár symbolů nebo cizích znaků a jinak píšete jen v jazycích používajících latinku, třeba česky nebo anglicky, můžete vkládat symboly i bez přepnutí na jiné rozložení klávesnice.

Jazyk rozložení klávesnice určuje znaky, které se na obrazovce při psaní zobrazují. Pomocí různých rozložení můžete napsat všechny znaky zvolených jazyků, včetně diakritických znamének, jako je třeba přehláska (ä) v němčině nebo tilda (ñ) ve španělštině.

Poté, co povolíte rozložení klávesnice pro určitý jazyk, můžete pomocí panelu jazyků snadno přepínat mezi jazyky klávesnice.

Důležité informace: Pokud chcete kontrolovat pravopis nebo gramatiku, musí být povolené nástroje kontroly pravopisu pro jazyk, kterým píšete. Možná budete taky potřebovat příslušnou jazykovou sadu nebo sadu Language Interface Pack. Další informace najdete tady:

Povolení rozložení kláves pro jiný jazyk:

 1. V aplikaci Office klikněte na Soubor > Možnosti > Jazyk.

 2. V části Volba jazyků pro úpravy vyberte požadovaný jazyk v poli Přidat další jazyky pro úpravy a klikněte na Přidat.

  Seznam Přidat další jazyky pro úpravy

 3. Nový jazyk se zobrazí nahoře v seznamu Jazyk pro úpravy.

 4. Pokud se ve sloupci Rozložení kláves u daného jazyka zobrazuje Nepovoleno, není toto rozložení kláves povolené.

  Jazyk pro úpravy není povolený.

  Postupujte takto:

  1. Klikněte na Nepovoleno.

  2. V dialogovém okně Přidat jazyky, které se otevře, klikněte na Přidat jazyk, vyberte jazyk v seznamu a klikněte na Přidat.

  3. Zavřete dialogové okno Přidat jazyky. V části Volba jazyků pro úpravy by se mělo ve sloupci Rozložení kláves u daného jazyka zobrazovat Povoleno.

  Pokud se vedle požadovaného jazyka zobrazí Nenainstalováno, možná bude potřeba jazyková sada nebo sada Language Interface Pack (LIP). Další informace najdete tady:

Při přepnutí jazyka pomocí panelu jazyků se rozložení klávesnice změní na klávesnici pro daný jazyk.

Panel jazyků použijte v následujících situacích:

 • Chcete přepínat mezi jazyky, které používají latinku, například češtinou, angličtinou a španělštinou, a jazykem, který latinku nepoužívá, jako je třeba arabština nebo čínština.

 • Chcete přepínat mezi jazyky, které nepoužívají latinku, třeba řečtinou a ruštinou.

 • Raději používáte nativní rozložení klávesnice i při psaní v jiných jazycích, které používají latinku.

Poznámka: Po povolení rozložení klávesnice pro dva nebo více jazyků se panel jazyků většinou automaticky zobrazí na hlavním panelu nebo na ploše. Pokud se panel jazyků po povolení klávesnice automaticky nezobrazí, přečtěte si část Kde se nachází panel jazyků?

 1. Až povolíte jazyk klávesnice, který chcete používat, otevřete dokument a umístěte v něm kurzor na místo, kde chcete začít psát text v jiném jazyce.

 2. Klikněte na ikonu jazyka Indikátor anglické klávesnice na panelu jazyků a pak klikněte na jazyk, který chcete používat.

  Klávesová zkratka: Rozložení klávesnice se dá přepínat stisknutím kláves Alt+Shift.

  Poznámka: Ikona Indikátor anglické klávesnice představuje příklad a zobrazuje se v případě, že jazykem aktivního rozložení klávesnice je angličtina. Skutečná ikona zobrazená ve vašem počítači závisí na jazyce aktivního rozložení klávesnice.

  Jestliže jste pro jeden jazyk nastavili více než jedno rozložení klávesnice, můžete mezi těmito rozloženími přepínat kliknutím na ikonu rozložení klávesnice na panelu jazyků a následným kliknutím na požadované rozložení klávesnice. Název indikátoru se mění podle aktivního rozložení klávesnice.

  Příklad indikátorů klávesnice na panelu jazyků

 3. Pokud chcete přepínat mezi různými jazyky, opakujte kroky 1 a 2.

Tip: Informaci o jazyce pro kontrolu pravopisu používaném aplikací můžete zjistit na jejím stavovém řádku. Ten je k dispozici pouze v následujících aplikacích Microsoft Office: PowerPoint, Visio a Word. Pokud chcete tuto možnost zapnout, klikněte pravým tlačítkem na stavový řádek Stavový řádek a potom klikněte na Jazyk. Když je tato možnost zapnutá, můžete kliknutím na tento segment stavového řádku zobrazit dialogové okno Jazyk a nastavit jazyk vybraného textu.

Začátek stránky

Ve většině případů se panel jazyků po povolení dvou nebo více rozložení klávesnice v operačním systému Windows automaticky zobrazí na ploše nebo na hlavním panelu. Panel jazyků nemusí být vidět, pokud je skrytý nebo je povolený jen jeden jazyk.

Pokud panel jazyků nevidíte, zkontrolujte, jestli není skrytý. Postupujte takto:

Ve Windows 10 a Windows 8

 1. Stiskněte klávesu s logem Windows+X. Zobrazí se seznam příkazů a možností. (Tím se rychle dostanete k Ovládacím panelům.)

  Ovládací panely ve Windows 8 s Office 2016

 2. Klikněte na Ovládací panely.

 3. V části Hodiny, jazyk a země či oblast klikněte na Změnit metody zadávání znaků.

 4. Klikněte na Upřesnit nastavení.

 5. V části Přepínání metod zadávání znaků zaškrtněte políčko Použít panel jazyků na ploše, je-li k dispozici a potom klikněte na Možnosti.

  Přepínání metody zadávání znaků v Office 2016 ve Windows 8

 6. V dialogovém okně Textové služby a vstupní jazyky klikněte na kartu Panel jazyků a potom vyberte buď Plovoucí na ploše, nebo Na okraji hlavního panelu.

  Textové služby a vstupní jazyky ve Windows 8 s Office 2016

Windows 7

 1. Klikněte na tlačítko Start a pak na příkaz Ovládací panely.

 2. V části Hodiny, jazyk a oblast klikněte na položku Změnit klávesnice nebo jiné metody zadávání.

 3. V dialogovém okně Oblast a jazyk klikněte na tlačítko Změnit klávesnice.

 4. V dialogovém okně Textové služby a vstupní jazyky klikněte na kartu Panel jazyků.

  Dialogové okno Textové služby a vstupní jazyky

 5. V části Panel jazyků zkontrolujte, jestli není vybraná možnost Skrytý. Pokud ano, vyberte buď Plovoucí na ploše, nebo Na okraji hlavního panelu.

Windows Vista

 1. Klikněte na tlačítko Start a pak na příkaz Ovládací panely.

 2. V části Hodiny, jazyk a oblast klikněte na položku Změnit klávesnice nebo jiné metody zadávání.

 3. V dialogovém okně Místní a jazykové nastavení klikněte na tlačítko Změnit klávesnice.

 4. V dialogovém okně Textové služby a vstupní jazyky klikněte na kartu Panel jazyků.

  Dialogové okno Textové služby a vstupní jazyky

 5. V části Panel jazyků zkontrolujte, jestli není vybraná možnost Skrytý. Pokud ano, vyberte buď Plovoucí na ploše, nebo Na okraji hlavního panelu.

Windows XP

 1. Klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení a klikněte na položku Ovládací panely.

 2. Klikněte na odkaz Možnosti data, času, místního nastavení a jazyka a potom na odkaz Místní a jazykovénastavení.

 3. V dialogovém okně Místní a jazykové nastavení klikněte na kartu Jazyky a potom na tlačítko Podrobnosti.

 4. V dialogovém okně Textové služby a vstupní jazyky klikněte na tlačítko Panel jazyků.

 5. V dialogovém okně Nastavení panelu jazyků zkontrolujte, jestli je zaškrtnuté políčko Zobrazit panel jazyků na ploše. Pokud není, zaškrtněte ho a klikněte na OK. Panel jazyků by se měl zobrazit na ploše.

Začátek stránky

Viz také

Povolení jazyka rozložení klávesnice v Office

Přidání jazyka nebo nastavení jazykových předvoleb v Office

Kontrola pravopisu a gramatiky v jiném jazyce v Office

Vložení symbolů

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×