Povolení nebo zakázání digitálních podpisů

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Při vytváření návrhu šablony formulářů můžete určit, zda mohou uživatelé při vyplňování formulářů, které jsou založeny na vaší šabloně formulářů, používat digitální podpisy. K používání digitálních podpisů vás v tomto případě mohou vést stejné důvody jako při podepisování dokumentu v tištěné podobě. Digitální podpis se používá k Ověřování digitálních informací (například šablony formulářů, formuláře, e-mailové zprávy a dokumenty) pomocí počítačové kryptografie. Jakmile formulář podepíšete, nemůžete žádnou jeho část změnit, aniž byste zrušili platnost daného podpisu.

Poznámka: Pokud šablony formuláře byl navržený na základě schématu XML, můžete povolit digitálních podpisů pro šablonu formuláře, jenom v případě, že schéma XML má uzel, který je digitální podpis XML Konsorcium World Wide Web (W3C) Obor názvů.

V tomto článku

Důležité informace o kompatibilitě

Digitální podpisy povolit, aby uživatelé mohli podepsat celého formuláře

Digitální podpisy povolit, aby uživatelé mohli podepsat části formuláře

Zakázání digitálních podpisů

Aspekty kompatibility:

Při vytváření šablony formuláře povolíte digitální podpisy tak, aby uživatelé můžete je přidat do celého formuláře nebo do určité části formuláře. V Microsoft Office InfoPath 2007 můžete návrh šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem. Šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem je šablona formuláře, který slouží v aplikaci InfoPath pomocí režim kompatibility konkrétní. Šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem může být prohlížeče při publikování na server služby InfoPath Forms Services. V šablon formulářů s podporou prohlížeče lze povolit pouze digitální podpisy, které budou přidány do určité části formuláře, které uživatelé vyplnit. Pokud povolíte u části formuláře digitální podpisy, podpisy platí pouze pro data v těchto určité části formuláře.

Začátek stránky

Povolení digitálních podpisů, aby uživatelé mohli podepsat celý formulář

 1. V nabídce Nástroje klikněte na Možnosti formuláře.

 2. V části Kategorie klepněte na možnost Digitální podpisy a pak klepněte na možnost Povolit digitální podpisy pro celý formulář.

  Poznámka: Pokud vytváříte návrh šablony formulářů kompatibilní s prohlížečem, není možnost Povolit digitální podpisy pro celý formulář k dispozici, protože šablony formulářů kompatibilní s prohlížečem podporují pouze digitální podpisy pro konkrétní části šablony formulářů. Jestliže pro šablonu formulářů po povolení digitálních podpisů změníte možnosti kompatibility, měli byste spuštěním funkce Kontrola návrhu ověřit, zda byly možnosti digitálních podpisů nastaveny správně. Další informace o funkci Kontrola návrhu naleznete v části Viz také.

 3. Pokud byl vytvořen šablony formuláře na základě databáze, webové služby nebo schéma XML, který obsahuje obor názvů digitálního podpisu, klikněte na Vybrat výraz XPath Vzhled tlačítka určete skupinu ve zdroji dat uložení podpis. Skupina musí být součástí názvů digitálního podpisu.

  Poznámka: Pokud vytváříte návrh šablony formulářů, která není založena na databázi, webové službě nebo schématu XML, které by obsahovaly digitální obor názvů, není tato možnost k dispozici. V takové případě přejděte ke kroku 5.

 4. V dialogovém okně Vybrat pole nebo skupinu klepněte na pole nebo skupinu, pro které chcete povolit digitální podpisy, a pak klepněte na tlačítko OK.

 5. Pokud chcete, aby uživatelé formulář před odesláním podepsali, zaškrtněte políčko Vyzvat uživatele k podepsání formuláře, pokud je odeslán bez podpisu.

  Poznámka: Pokud jste dosud pro šablonu formulářů nepovolili odeslání formuláře, bude to potřeba provést po zaškrtnutí tohoto políčka.

Začátek stránky

Povolení digitálních podpisů, aby uživatelé mohli podepsat část formuláře

 1. V nabídce Nástroje klikněte na Možnosti formuláře.

 2. V části Kategorie klepněte na možnost Digitální podpisy a pak klepněte na možnost Povolit digitální podpisy pro specifická data ve formuláři.

 3. Klepněte na tlačítko Přidat.

 4. V dialogovém okně Sada podepsatelných dat zadejte název části šablony formulářů, pro kterou chcete povolit digitální podpisy.

  Tip: Název, který používáte nesmí obsahovat mezery.

 5. Klikněte na Vybrat výraz XPath Vzhled tlačítka vedle pole pole a skupiny určený k podpisu.

 6. V dialogovém okně Vybrat pole nebo skupinu klepněte na pole nebo skupinu, pro které chcete povolit digitální podpisy, a pak klepněte na tlačítko OK.

 7. Ve skupinovém rámečku Možnosti podpisu v dialogovém okně Sada podepsatelných dat proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li pro tuto část šablony formulářů povolit pouze jeden podpis, klepněte na přepínač Povolit pouze jeden podpis.

  • Chcete-li povolit více na sobě nezávislých podpisů, které by bylo možné přidat nebo odebrat, aniž by byly ovlivněny další podpisy, klepněte na přepínač Všechny podpisy jsou nezávislé (spolupodepsání).

  • Chcete-li povolit více podpisů, které podepíší předchozí podpisy, klepněte na přepínač Každý podpis podepisuje předchozí podpisy (stvrzující podpisy).

 8. Do pole Zpráva potvrzující podpis zadejte text, který se uživateli zobrazí, když podepíše tuto část formuláře, a pak klepněte dvakrát na tlačítko OK.

 9. V šabloně formulářů připojte část šablony formulářů, pro kterou jste povolili digitální podpisy, k oddílu.

  Postup

  1. Umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit oddíl.

  2. Pokud není zobrazeno Podokno úloh Datový zdroj, vyberte z nabídky Zobrazit příkaz Zdroj dat.

  3. V podokně úloh Zdroj dat proveďte jednu z následujících akcí:

   • Pokud chcete přidat ovládací prvek, který je svázán s polem, klikněte pravým tlačítkem myši na pole a klikněte na ovládací prvek, který chcete vytvořit vazbu s toto pole.

   • Pokud chcete přidat oddíl, který je vázaný na skupinu, klikněte pravým tlačítkem skupinu a potom klikněte na oddíl s ovládacími prvky.

    Poznámka: Jestliže se zadané pole nebo skupina opakuje, je třeba vybrat skupinu bez opakování, která obsahuje toto pole či skupinu.

 10. V šabloně formulářů poklepejte na popisek Oddíl pod oddílem, který obsahuje ostatní oddíly či ovládací prvky, které jste právě vložili.

 11. Klepněte na kartu Digitální podpisy.

 12. Zaškrtněte políčko Povolit uživatelům digitálně podepsat tento oddíl.

 13. V poli Při podpisu tohoto oddílu podepsat následující data ve formuláři klepněte na název oddílu, pro který jste vytvořili digitální podpis v kroku 4.

 14. Chcete-li zobrazit podpisy v oddílu tak, jak byly přidány, zaškrtněte políčko Zobrazit podpisy v tomto oddíle.

 15. Chcete-li ovládací prvky v oddílu po podepsání označit jen pro čtení, zaškrtněte políčko Po podpisu nastavit ovládací prvky jen pro čtení.

Začátek stránky

Zakázání digitálních podpisů

 1. V nabídce Nástroje klikněte na Možnosti formuláře.

 2. V části Kategorie klepněte na možnost Digitální podpisy a pak proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li zakázat digitální podpisy pro celou šablonu formulářů, klepněte na přepínač Nepovolovat digitální podpisy.

  • Chcete-li zakázat digitální podpisy pro specifickou část šablony formulářů, klepněte na přepínač Povolit digitální podpisy pro specifická data ve formuláři, v seznamu Data ve formuláři, která lze podepsat klepněte na část šablony formulářů, pro kterou chcete zakázat digitální podpisy, a pak klepněte na tlačítko Odebrat.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×