Povolení nebo zakázání digitálních podpisů

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Když návrh šablony formuláře můžete určit, zda uživatelé budou moct používat digitální podpisy při vyplňování formuláře založené na šabloně formuláře. Digitální podpis můžete použít pro spoustu stejných důvodů, může podpis dokumentu papíru. Digitální podpis se používá k Ověřování digitálních informací – například šablon formulářů, formuláře, e-mailové zprávy a dokumenty – pomocí kryptografický počítače. Po podepsání formuláře celý formulář nebo část formulář, který byl podepsán nelze změnit, aniž byste zrušili platnost podpis.

Poznámka: Pokud šablony formuláře byla určena na základě schématu XML, můžete povolit digitálních podpisů pro šablonu formuláře jenom v případě, že schéma XML má uzel, který je digitální podpis XML Konsorcium World Wide Web (W3C) Obor názvů.

V tomto článku

Důležité informace o kompatibilitě

Digitální podpisy povolit, aby uživatelé mohli podepsat celého formuláře

Digitální podpisy povolit, aby uživatelé mohli podepsat části formuláře

Zakázání digitálních podpisů

Důležité informace o kompatibilitě

Při vytváření šablony formuláře povolíte digitální podpisy tak, aby uživatelé můžete je přidat do celého formuláře nebo do určité části formuláře. V Microsoft Office InfoPath 2007 můžete návrh šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem. Šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem je šablona formuláře, který slouží v aplikaci InfoPath pomocí režim kompatibility konkrétní. Šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem může být prohlížeče při publikování na server služby InfoPath Forms Services. V šablon formulářů s podporou prohlížeče lze povolit pouze digitální podpisy, které budou přidány do určité části formuláře, které uživatelé vyplnit. Pokud povolíte u části formuláře digitální podpisy, podpisy platí pouze pro data v těchto určité části formuláře.

Začátek stránky

Digitální podpisy povolit, aby uživatelé mohli podepsat celého formuláře

 1. V nabídce Nástroje klikněte na Možnosti formuláře.

 2. V části kategorie klikněte na Digitální podpisy a potom klikněte na Povolit digitální podpisy pro celý formulář.

  Poznámka: Pokud jsou návrhem šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem, možnost Povolit digitálních podpisů pro celý formulář není dostupná, protože šablon formulářů kompatibilních s prohlížečem podporují pouze digitální podpisy pro konkrétní části šablony formuláře. Pokud změníte možnosti kompatibility pro šablonu formuláře po povolení digitální podpisy, by měla běžet kontroly návrhu můžete ověřit, jestli jsou správně nastavený možnosti digitálního podpisu. Další informace o funkci Kontrola návrhu naleznete v části Viz také.

 3. Pokud byl vytvořen šablony formuláře na základě databáze, webové služby nebo schéma XML, který obsahuje obor názvů digitálního podpisu, klikněte na Vybrat výraz XPath Vzhled tlačítka určete skupinu ve zdroji dat uložení podpis. Skupina musí být součástí názvů digitálního podpisu.

  Poznámka: Pokud navrhnout šablonu formuláře, která není založená na databáze, webové služby nebo schématu XML obsahuje obor digitální tato možnost je k dispozici. V tomto případě pokračujte krokem 5.

 4. V dialogovém okně Vybrat pole nebo skupiny klikněte na pole nebo skupinu, pro kterou chcete povolit digitální podpisy a potom klikněte na OK.

 5. Pokud chcete uživatelům podepsání formuláře před jeho odesláním, zaškrtněte políčko Vyzvat uživatele k podepsání formuláře, pokud se odešle bez podpisu.

  Poznámka: Pokud jste ještě nepovolili odeslání formuláře pro šablonu formuláře, je nutné, když vyberete toto zaškrtávací políčko.

Začátek stránky

Digitální podpisy povolit, aby uživatelé mohli podepsat části formuláře

 1. V nabídce Nástroje klikněte na Možnosti formuláře.

 2. V části kategorie klikněte na Digitální podpisy a potom klikněte na Povolit digitální podpisy pro určitá data ve formuláři.

 3. Klikněte na Přidat.

 4. V dialogovém okně Nastavit Data, která lze podepsat zadejte název pro část šablony formuláře, pro kterou chcete povolit digitální podpisy.

  Tip: Název, který používáte nesmí obsahovat mezery.

 5. Klikněte na Vybrat výraz XPath Vzhled tlačítka vedle pole pole a skupiny určený k podpisu.

 6. V dialogovém okně Vybrat pole nebo skupiny klikněte na pole nebo skupinu, pro kterou chcete povolit digitální podpisy a potom klikněte na OK.

 7. Ve skupinovém rámečku Možnosti podpisů v dialogovém okně Nastavit Data, která lze podepsat proveďte jednu z následujících akcí:

  • Povolit pouze jednoho podpisu pro tuto část šablony formuláře, klikněte na Povolit pouze jeden podpis.

  • Pokud chcete povolit více podpisy, které jsou nezávisle na sobě a, které můžete přidat nebo odebrat bez ovlivnění dalších podpisy, klikněte na všechny podpisy jsou nezávislé (spolu symbol).

  • Pokud chcete povolit více podpisy, které podepsat předchozí podpisy, klikněte na každý podpis přihlásí předchozí podpisy (smluvní symbol).

 8. V dialogovém okně potvrzení podpisu zadejte text, který chcete-li uživateli zobrazí, když podepsat tuto část formulář a potom dvakrát klikněte na OK.

 9. V šabloně formuláře připojte část šablony formuláře, pro kterou jste povolili digitální podpisy oddílu.

  Jak na to?

  1. Umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit oddíl.

  2. Pokud podokno úloh Zdroj dat není viditelná, klikněte na Zdroj dat v nabídce Zobrazit.

  3. V podokně úloh Zdroj dat proveďte jednu z následujících akcí:

   • Pokud chcete přidat ovládací prvek, který je svázán s polem, klikněte pravým tlačítkem myši na pole a klikněte na ovládací prvek, který chcete vytvořit vazbu s toto pole.

   • Pokud chcete přidat oddíl, který je vázaný na skupinu, klikněte pravým tlačítkem skupinu a potom klikněte na oddíl s ovládacími prvky.

    Poznámka: Pokud se pole nebo skupiny, kterou jste zadali opakovat, musíte vybrat neopakující se skupinu, která obsahuje tohoto pole nebo skupiny.

 10. V šabloně formuláře poklikejte na popisek oddíl pod oddílu, který obsahuje všechny oddíly nebo ovládací prvky, které jste vložili.

 11. Klikněte na kartu Digitální podpisy.

 12. Zaškrtněte políčko Povolit uživatelům digitálně podepsat v této části.

 13. V dialogovém okně podepsat následujícími údaji ve formuláři při podpisu v této části klikněte na název oddílu, který jste vytvořili digitální podpis v kroku 4.

 14. Pokud chcete zobrazit podpisy v části jak byly přidány, zaškrtněte políčko Zobrazit podpisy v části.

 15. Proveďte ovládacích prvků v části jen pro čtení po podepsání zaškrtněte políčko při přihlášení, proveďte ovládacích prvků jen pro čtení.

Začátek stránky

Zakázání digitálních podpisů

 1. V nabídce Nástroje klikněte na Možnosti formuláře.

 2. V části kategorie klikněte na Digitální podpisy a pak udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete zakázat digitální podpisy pro celou šablonu formuláře, klikněte na Nepovolovat digitální podpisy.

  • Zakázání digitálních podpisů pro určitou část šablony formuláře, klikněte na Povolit digitální podpisy pro určitá data ve formuláři, klepněte na část šablony formuláře v seznamu Data ve formátu, který lze podepsat, kterou chcete zakázat digitální podpisy a potom klikněte na Odebrat.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×