Povolení nebo zákaz maker v souborech Office

Předplatné Office 365, Office Online, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Makro je řada příkazů, které je možné použít k automatizaci opakovaného úkolu. Je-li nutné tento úkol provést, stačí makro spustit. Tento článek obsahuje informace o rizicích spojených s prací s makry a také se zde dozvíte, jak lze povolit nebo zakázat makra v Centru zabezpečení.

Pokud hledáte informace o vytváření maker, přečtěte si prosím článek Rychlý start: Vytvoření makra.

V tomto článku

Povolení maker, když se zobrazí panel zpráv

Povolení maker v zobrazení Backstage

Jednorázové povolení maker, když se zobrazí upozornění zabezpečení

Změna nastavení maker v Centru zabezpečení

Vysvětlení nastavení maker

Co je to makro, kdo makra vytváří a jaká jsou rizika zabezpečení?

Povolení maker po zobrazení panelu zpráv

Po otevření souboru, který obsahuje makra, se zobrazí žlutý panel zpráv s ikonou štítu a tlačítkem Povolit obsah. Pokud víte, že makro nebo makra pocházejí ze spolehlivého zdroje, postupujte podle těchto pokynů:

Následující obrázek je příkladem panelu zpráv, který se zobrazí, pokud jsou v souboru makra.

Panel zpráv s výstrahou zabezpečení týkající se maker

Povolení maker v zobrazení Backstage

Jiný způsob, jak povolit makra v souboru, spočívá ve využití zobrazení Microsoft Office Backstage, což je zobrazení, které se objeví po kliknutí na kartu Soubor v případě, že je zobrazen žlutý panel zpráv.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. V části Upozornění zabezpečení klikněte na tlačítko Povolit obsah.

 3. V části Povolit veškerý obsah klikněte na možnost Aktivní obsah tohoto dokumentu bude vždy povolený.
  Soubor se stane důvěryhodným dokumentem.

Následující obrázek znázorňuje příklad možností v části Povolit obsah.

Rozevírací seznam upozornění zabezpečení

Jednorázové povolení maker po zobrazení upozornění zabezpečení

Podle následujících pokynů můžete povolit makra na dobu, kdy je soubor otevřený. Po zavření souboru a jeho novém otevření se varování zobrazí znovu.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. V části Upozornění zabezpečení klikněte na tlačítko Povolit obsah.

 3. Klikněte na možnost Upřesnit nastavení.

 4. V dialogovém okně Možnosti zabezpečení systému Microsoft Office klikněte pro každé makro na možnost Povolit obsah pro tuto relaci.

 5. Klikněte na OK.

Změna nastavení makra v Centru zabezpečení

Nastavení maker jsou umístěna v Centru zabezpečení. Pracujete-li v organizaci, je možné, že správce systému výchozí nastavení změnil, a zabránil tak uživatelům ve změně jakýchkoli nastavení.

Důležité informace: Změníte-li nastavení maker v Centru zabezpečení, změní se pouze pro aktuálně používanou aplikaci Office. Nastavení maker se nezmění pro všechny aplikace Office.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na položku Možnosti.

 3. Klikněte na položku Centrum zabezpečení a potom na tlačítko Nastavení Centra zabezpečení.

 4. V Centru zabezpečení klikněte na položku Nastavení maker.

 5. Vyberte požadované možnosti.

 6. Klikněte na tlačítko OK.

Následující obrázek je oblast Nastavení maker v Centru zabezpečení.

Oblast Nastavení maker v Centru zabezpečení

Víc o nastavení maker se dozvíte v další části.

Vysvětlení nastavení maker

 • Zakázat všechna makra bez oznámení:    Makra a výstrahy zabezpečení týkající se maker jsou zakázané.

 • Zakázat všechna makra s oznámením:    Makra jsou zakázaná, ale při zjištění makra se zobrazí výstraha zabezpečení. Makra se dají povolovat jednotlivě.

 • Zakázat všechna makra kromě digitálně podepsaných maker:     Makra jsou zakázána, ale při zjištění makra se zobrazí výstraha zabezpečení. Je-li však makro digitálně podepsáno důvěryhodným vydavatelem, lze je spustit, jestliže jste jeho vydavatele již zařadili mezi důvěryhodné. Pokud jste vydavatele nezařadili mezi důvěryhodné, zobrazí se upozornění, že je třeba podepsané makro povolit a zařadit vydavatele mezi důvěryhodné.

 • Povolit všechna makra (nedoporučuje se, mohlo by umožnit spuštění potenciálně nebezpečného kódu):    Spustí se všechna makra. Při tomto nastavení bude váš počítač bude ze strany potenciálně škodlivého kódu.

 • Důvěřovat přístupu k objektovému modelu projektu VBA:     Umožňuje zakázat nebo povolit programový přístup k objektovému modelu VBA (Visual Basic for Applications) z klienta automatizace. Tato možnost zabezpečení je určená pro kód vytvořený za účelem automatizace aplikace Office a zpracování objektového modelu a prostředí VBA. Jedná se o nastavení pro jednotlivé uživatele a pro jednotlivé aplikace. Ve výchozím nastavení je přístup odepřený, což neautorizovaným aplikacím brání ve vytváření škodlivého kódu, který se sám replikuje. Aby mohli klienti automatizace získat přístup k objektovému modelu VBA, je potřeba, aby uživatel, který kód spouští, udělil přístup. Přístup se dá povolit zaškrtnutím příslušného políčka.

Poznámka: V Microsoft Publisheru a Accessu není možnost Důvěřovat přístupu k objektovému modelu projektu VBA dostupná.

Co je to makro, kdo makra vytváří a jaká jsou rizika zabezpečení?

Makra automatizují často prováděné činnosti a šetří čas strávený psaním na klávesnici a ovládáním myši. Spousta maker je vytvořených ve Visual Basicu for Applications (VBA) a píšou je vývojáři softwaru. Některá makra ale můžou představovat potenciální riziko pro zabezpečení. Kyberzločinec, který se označuje taky jako hacker, může do souboru zavést destruktivní makro, které může do vašeho počítače nebo sítě organizace rozšířit virus.

V tomto článku

Co je makro a jaká jsou rizika zabezpečení?

Povolení nebo zákaz maker v Centru zabezpečení

Kterou aplikaci používáte?

Jak může Centrum zabezpečení přispět k mé ochraně před nebezpečnými makry?

Zobrazuje se upozornění zabezpečení s dotazem, jestli chci povolit nebo zakázat makro. Co mám dělat?

Co je makro a jaká jsou rizika zabezpečení?

Makra automatizují často používané úkoly. Mnoho se jich vytváří pomocí jazyka VBA a píší je vývojáři softwaru. Některá makra ale představují potenciální bezpečnostní riziko. Kyberzločinec může vypustit destruktivní makro, v dokumentu nebo souboru, které může ve vašem počítači rozšířit virus.

Povolení nebo zákaz maker v Centru zabezpečení

Nastavení zabezpečení maker jsou umístěna v Centru zabezpečení. Pokud však pracujete v organizaci, je možné, že správce systému výchozí nastavení změnil a zabránil tak uživatelům ve změně jakýchkoli nastavení.

Poznámka: Změníte-li nastavení maker v Centru zabezpečení, změní se pouze pro aktuálně používanou aplikaci Office. Nastavení maker se nezmění pro všechny aplikace Office.

Kterou aplikaci Microsoft Office 2007 používáte?

Access

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom klikněte na Možnosti aplikace Access.

 2. Klikněte na Centrum zabezpečení, klikněte na Nastavení Centra zabezpečení a potom klikněte na Nastavení maker.

 3. Klikněte na požadované možnosti:

  • Zakázat všechna makra bez oznámení:  Klikněte na tuto možnost, pokud není zabezpečení maker. Všechna makra v dokumentech a výstrahy zabezpečení týkající se maker jsou zakázány. Pokud jsou dokumenty s nepodepsaná makra, které považujete, můžete umístit tyto dokumenty do a Přidání, odebrání nebo změna důvěryhodného umístění. Dokumenty v důvěryhodném umístění budou moci spouštět bez kontroly systém zabezpečení Centrum zabezpečení.

  • Zakázat všechna makra s oznámením: Toto je výchozí nastavení. Na tuto možnost klikněte, pokud chcete, aby se makra zakázala, ale při výskytu maker chcete dostávat výstrahy zabezpečení. Tak budete moct v jednotlivých případech rozhodovat, kdy se mají makra povolit.

  • Zakázat všechna makra kromě digitálně podepsaných maker: Toto nastavení je stejné jako možnost Zakázat všechna makra s oznámením s výjimkou případu, kdy je makro digitálně podepsané důvěryhodným vydavatelem. Takové makro se může spustit, pokud už jste jeho vydavatele zařadili mezi důvěryhodné. Pokud jste vydavatele nezařadili mezi důvěryhodné, zobrazí se upozornění. Můžete se tak rozhodnout, že toto podepsané makro povolíte, jinými slovy, že vydavateli důvěřujete. Všechna nepodepsaná makra se zakážou bez oznámení.

  • Povolit všechna makra (nedoporučuje se, mohlo by umožnit spuštění potenciálně nebezpečného kódu): Kliknutím na tuto možnost povolíte spuštění všech maker. Při tomto nastavení může být počítač ohrožený potenciálně škodlivým kódem, proto ho nedoporučujeme používat.

Začátek stránky

Excel

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom klikněte na Možnosti aplikace Excel.

 2. Klikněte na Centrum zabezpečení, klikněte na Nastavení Centra zabezpečení a potom klikněte na Nastavení maker.

 3. Klikněte na požadované možnosti:

  • Zakázat všechna makra bez oznámení:  Klikněte na tuto možnost, pokud není zabezpečení maker. Všechna makra v dokumentech a výstrahy zabezpečení týkající se maker jsou zakázány. Pokud jsou dokumenty s nepodepsaná makra, které považujete, můžete umístit tyto dokumenty do a Přidání, odebrání nebo změna důvěryhodného umístění. Dokumenty v důvěryhodném umístění budou moci spouštět bez kontroly systém zabezpečení Centrum zabezpečení.

  • Zakázat všechna makra s oznámením: Toto je výchozí nastavení. Na tuto možnost klikněte, pokud chcete, aby se makra zakázala, ale při výskytu maker chcete dostávat výstrahy zabezpečení. Tak budete moct v jednotlivých případech rozhodovat, kdy se mají makra povolit.

  • Zakázat všechna makra kromě digitálně podepsaných maker: Toto nastavení je stejné jako možnost Zakázat všechna makra s oznámením s výjimkou případu, kdy je makro digitálně podepsané důvěryhodným vydavatelem. Takové makro se může spustit, pokud už jste jeho vydavatele zařadili mezi důvěryhodné. Pokud jste vydavatele nezařadili mezi důvěryhodné, zobrazí se upozornění. Můžete se tak rozhodnout, že toto podepsané makro povolíte, jinými slovy, že vydavateli důvěřujete. Všechna nepodepsaná makra se zakážou bez oznámení.

  • Povolit všechna makra (nedoporučuje se, mohlo by umožnit spuštění potenciálně nebezpečného kódu): Kliknutím na tuto možnost povolíte spuštění všech maker. Při tomto nastavení může být počítač ohrožený potenciálně škodlivým kódem, proto ho nedoporučujeme používat.

  • Důvěřovat přístupu k objektovému modelu projektu VBA:    Toto nastavení je určené pro vývojáře a slouží k záměrnému uzamčení nebo povolení programového přístupu k objektovému modelu VBA z klientů automatizace. Jinými slovy poskytuje možnost zabezpečení pro kód vytvořený za účelem automatizace aplikace Office a programového zpracování objektového modelu a prostředí VBA (Microsoft Visual Basic for Applications). Jedná se o nastavení pro jednotlivé uživatele a pro jednotlivé aplikace a ve výchozím nastavení je přístup odepřený. Díky této možnosti zabezpečení je pro neoprávněné programy obtížnější vytvářet kód provádějící replikaci sebe sama, který by mohl poškodit systémy koncových uživatelů. Každému klientovi automatizace, který bude chtít získat programový přístup k objektovému modelu VBA, bude muset uživatel spouštějící kód výslovně udělit přístup. Přístup se dá povolit zaškrtnutím políčka.

Tip: Dialogové okno s nastavením zabezpečení maker můžete otevřít z karty Vývojář na pásu karet, který je součástí prostředí Fluent systému Microsoft Office. Pokud karta Vývojář není dostupná, klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom na Možnosti aplikace Excel. Klikněte na Oblíbené a zaškrtněte políčko Zobrazit na pásu kartu Vývojář.

Začátek stránky

Outlook

 1. V nabídce Nástroje klikněte na Centrum zabezpečení.

 2. Klikněte na Zabezpečení maker.

 3. Klikněte na požadované možnosti:

  • Nezobrazovat upozornění a zakázat všechna makra: Na tuto možnost klikněte, pokud makrům nedůvěřujete. Všechna makra se zakážou a všechny výstrahy zabezpečení týkající se maker se vypnou.

  • Zobrazovat upozornění pro podepsaná makra a zakázat všechna nepodepsaná makra: Toto nastavení je výchozí a je stejné jako možnost Nezobrazovat upozornění a zakázat všechna makra s výjimkou případu, kdy je makro digitálně podepsané důvěryhodným vydavatelem. Takové makro se může spustit, pokud už jste jeho vydavatele zařadili mezi důvěryhodné. Pokud jste vydavatele nezařadili mezi důvěryhodné, zobrazí se upozornění. Můžete se tak rozhodnout, že toto podepsané makro povolíte, jinými slovy, že vydavateli důvěřujete. Všechna nepodepsaná makra se zakážou bez oznámení.

  • Zobrazovat upozornění pro všechna makra: Na tuto možnost klikněte, pokud chcete, aby se makra zakázala, ale při výskytu maker chcete dostávat výstrahy zabezpečení. Tak budete moct v jednotlivých případech rozhodovat, kdy makra povolíte.

  • Žádná bezpečnostní kontrola maker (nedoporučuje se): Kliknutím na tuto možnost povolíte spuštění všech maker. Při tomto nastavení může být počítač ohrožený potenciálně škodlivým kódem, proto ho nedoporučujeme používat.

Začátek stránky

PowerPoint

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a pak na Možnosti aplikace PowerPoint.

 2. Klikněte na Centrum zabezpečení, klikněte na Nastavení Centra zabezpečení a potom klikněte na Nastavení maker.

 3. Klikněte na požadované možnosti:

  • Zakázat všechna makra bez oznámení:  Klikněte na tuto možnost, pokud není zabezpečení maker. Všechna makra v dokumentech a výstrahy zabezpečení týkající se maker jsou zakázány. Pokud jsou dokumenty s nepodepsaná makra, které považujete, můžete umístit tyto dokumenty do a Přidání, odebrání nebo změna důvěryhodného umístění. Dokumenty v důvěryhodném umístění budou moci spouštět bez kontroly systém zabezpečení Centrum zabezpečení.

  • Zakázat všechna makra s oznámením: Toto je výchozí nastavení. Na tuto možnost klikněte, pokud chcete, aby se makra zakázala, ale při výskytu maker chcete dostávat výstrahy zabezpečení. Tak budete moct v jednotlivých případech rozhodovat, kdy se mají makra povolit.

  • Zakázat všechna makra kromě digitálně podepsaných maker: Toto nastavení je stejné jako možnost Zakázat všechna makra s oznámením s výjimkou případu, kdy je makro digitálně podepsané důvěryhodným vydavatelem. Takové makro se může spustit, pokud už jste jeho vydavatele zařadili mezi důvěryhodné. Pokud jste vydavatele nezařadili mezi důvěryhodné, zobrazí se upozornění. Můžete se tak rozhodnout, že toto podepsané makro povolíte, jinými slovy, že vydavateli důvěřujete. Všechna nepodepsaná makra se zakážou bez oznámení.

  • Povolit všechna makra (nedoporučuje se, mohlo by umožnit spuštění potenciálně nebezpečného kódu): Kliknutím na tuto možnost povolíte spuštění všech maker. Při tomto nastavení může být počítač ohrožený potenciálně škodlivým kódem, proto ho nedoporučujeme používat.

  • Důvěřovat přístupu k objektovému modelu projektu VBA:    Toto nastavení je určené pro vývojáře a slouží k záměrnému uzamčení nebo povolení programového přístupu k objektovému modelu VBA z klientů automatizace. Jinými slovy poskytuje možnost zabezpečení pro kód vytvořený za účelem automatizace aplikace Office a programového zpracování objektového modelu a prostředí VBA (Microsoft Visual Basic for Applications). Jedná se o nastavení pro jednotlivé uživatele a pro jednotlivé aplikace a ve výchozím nastavení je přístup odepřený. Díky této možnosti zabezpečení je pro neoprávněné programy obtížnější vytvářet kód provádějící replikaci sebe sama, který by mohl poškodit systémy koncových uživatelů. Každému klientovi automatizace, který bude chtít získat programový přístup k objektovému modelu VBA, bude muset uživatel spouštějící kód výslovně udělit přístup. Přístup se dá povolit zaškrtnutím políčka.

Tip: Dialogové okno s nastavením zabezpečení maker můžete otevřít z karty Vývojář na pásu karet, který je součástí prostředí Fluent systému Microsoft Office. Pokud karta Vývojář není dostupná, klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom na Možnosti aplikace PowerPoint. Klikněte na Oblíbené a zaškrtněte políčko Zobrazit na pásu kartu Vývojář.

Začátek stránky

Publisher

 1. V nabídce Nástroje klikněte na Centrum zabezpečení.

 2. Klikněte na Zabezpečení maker.

 3. Klikněte na požadované možnosti:

  • Zakázat všechna makra bez oznámení:  Klikněte na tuto možnost, pokud není zabezpečení maker. Všechna makra v dokumentech a výstrahy zabezpečení týkající se maker jsou zakázány. Pokud jsou dokumenty s nepodepsaná makra, které považujete, můžete umístit tyto dokumenty do a Přidání, odebrání nebo změna důvěryhodného umístění. Dokumenty v důvěryhodném umístění budou moci spouštět bez kontroly systém zabezpečení Centrum zabezpečení.

  • Zakázat všechna makra s oznámením: Toto je výchozí nastavení. Na tuto možnost klikněte, pokud chcete, aby se makra zakázala, ale při výskytu maker chcete dostávat výstrahy zabezpečení. Tak budete moct v jednotlivých případech rozhodovat, kdy se mají makra povolit.

  • Zakázat všechna makra kromě digitálně podepsaných maker: Toto nastavení je stejné jako možnost Zakázat všechna makra s oznámením s výjimkou případu, kdy je makro digitálně podepsané důvěryhodným vydavatelem. Takové makro se může spustit, pokud už jste jeho vydavatele zařadili mezi důvěryhodné. Pokud jste vydavatele nezařadili mezi důvěryhodné, zobrazí se upozornění. Můžete se tak rozhodnout, že toto podepsané makro povolíte, jinými slovy, že vydavateli důvěřujete. Všechna nepodepsaná makra se zakážou bez oznámení.

  • Povolit všechna makra (nedoporučuje se, mohlo by umožnit spuštění potenciálně nebezpečného kódu): Kliknutím na tuto možnost povolíte spuštění všech maker. Při tomto nastavení může být počítač ohrožený potenciálně škodlivým kódem, proto ho nedoporučujeme používat.

  • Důvěřovat přístupu k objektovému modelu projektu VBA:    Toto nastavení je určené pro vývojáře a slouží k záměrnému uzamčení nebo povolení programového přístupu k objektovému modelu VBA z klientů automatizace. Jinými slovy poskytuje možnost zabezpečení pro kód vytvořený za účelem automatizace aplikace Office a programového zpracování objektového modelu a prostředí VBA (Microsoft Visual Basic for Applications). Jedná se o nastavení pro jednotlivé uživatele a pro jednotlivé aplikace a ve výchozím nastavení je přístup odepřený. Díky této možnosti zabezpečení je pro neoprávněné programy obtížnější vytvářet kód provádějící replikaci sebe sama, který by mohl poškodit systémy koncových uživatelů. Každému klientovi automatizace, který bude chtít získat programový přístup k objektovému modelu VBA, bude muset uživatel spouštějící kód výslovně udělit přístup. Přístup se dá povolit zaškrtnutím políčka.

Začátek stránky

Visio

 1. V nabídce Nástroje klikněte na Centrum zabezpečení.

 2. Klikněte na Zabezpečení maker.

 3. Klikněte na požadované možnosti:

  • Zakázat všechna makra bez oznámení:  Klikněte na tuto možnost, pokud není zabezpečení maker. Všechna makra v dokumentech a výstrahy zabezpečení týkající se maker jsou zakázány. Pokud jsou dokumenty s nepodepsaná makra, které považujete, můžete umístit tyto dokumenty do a Přidání, odebrání nebo změna důvěryhodného umístění. Dokumenty v důvěryhodném umístění budou moci spouštět bez kontroly systém zabezpečení Centrum zabezpečení.

  • Zakázat všechna makra s oznámením: Toto je výchozí nastavení. Na tuto možnost klikněte, pokud chcete, aby se makra zakázala, ale při výskytu maker chcete dostávat výstrahy zabezpečení. Tak budete moct v jednotlivých případech rozhodovat, kdy se mají makra povolit.

  • Zakázat všechna makra kromě digitálně podepsaných maker: Toto nastavení je stejné jako možnost Zakázat všechna makra s oznámením s výjimkou případu, kdy je makro digitálně podepsané důvěryhodným vydavatelem. Takové makro se může spustit, pokud už jste jeho vydavatele zařadili mezi důvěryhodné. Pokud jste vydavatele nezařadili mezi důvěryhodné, zobrazí se upozornění. Můžete se tak rozhodnout, že toto podepsané makro povolíte, jinými slovy, že vydavateli důvěřujete. Všechna nepodepsaná makra se zakážou bez oznámení.

  • Povolit všechna makra (nedoporučuje se, mohlo by umožnit spuštění potenciálně nebezpečného kódu): Kliknutím na tuto možnost povolíte spuštění všech maker. Při tomto nastavení může být počítač ohrožený potenciálně škodlivým kódem, proto ho nedoporučujeme používat.

  • Důvěřovat přístupu k objektovému modelu projektu VBA:    Toto nastavení je určené pro vývojáře a slouží k záměrnému uzamčení nebo povolení programového přístupu k objektovému modelu VBA z klientů automatizace. Jinými slovy poskytuje možnost zabezpečení pro kód vytvořený za účelem automatizace aplikace Office a programového zpracování objektového modelu a prostředí VBA (Microsoft Visual Basic for Applications). Jedná se o nastavení pro jednotlivé uživatele a pro jednotlivé aplikace a ve výchozím nastavení je přístup odepřený. Díky této možnosti zabezpečení je pro neoprávněné programy obtížnější vytvářet kód provádějící replikaci sebe sama, který by mohl poškodit systémy koncových uživatelů. Každému klientovi automatizace, který bude chtít získat programový přístup k objektovému modelu VBA, bude muset uživatel spouštějící kód výslovně udělit přístup. Přístup se dá povolit zaškrtnutím políčka.

Začátek stránky

Word

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a pak klikněte na Možnosti aplikace Word.

 2. Klikněte na Centrum zabezpečení, klikněte na Nastavení Centra zabezpečení a potom klikněte na Nastavení maker.

 3. Klikněte na požadované možnosti:

  • Zakázat všechna makra bez oznámení:  Klikněte na tuto možnost, pokud není zabezpečení maker. Všechna makra v dokumentech a výstrahy zabezpečení týkající se maker jsou zakázány. Pokud jsou dokumenty s nepodepsaná makra, které považujete, můžete umístit tyto dokumenty do a Přidání, odebrání nebo změna důvěryhodného umístění. Dokumenty v důvěryhodném umístění budou moci spouštět bez kontroly systém zabezpečení Centrum zabezpečení.

  • Zakázat všechna makra s oznámením: Toto je výchozí nastavení. Na tuto možnost klikněte, pokud chcete, aby se makra zakázala, ale při výskytu maker chcete dostávat výstrahy zabezpečení. Tak budete moct v jednotlivých případech rozhodovat, kdy se mají makra povolit.

  • Zakázat všechna makra kromě digitálně podepsaných maker: Toto nastavení je stejné jako možnost Zakázat všechna makra s oznámením s výjimkou případu, kdy je makro digitálně podepsané důvěryhodným vydavatelem. Takové makro se může spustit, pokud už jste jeho vydavatele zařadili mezi důvěryhodné. Pokud jste vydavatele nezařadili mezi důvěryhodné, zobrazí se upozornění. Můžete se tak rozhodnout, že toto podepsané makro povolíte, jinými slovy, že vydavateli důvěřujete. Všechna nepodepsaná makra se zakážou bez oznámení.

  • Povolit všechna makra (nedoporučuje se, mohlo by umožnit spuštění potenciálně nebezpečného kódu): Kliknutím na tuto možnost povolíte spuštění všech maker. Při tomto nastavení může být počítač ohrožený potenciálně škodlivým kódem, proto ho nedoporučujeme používat.

  • Důvěřovat přístupu k objektovému modelu projektu VBA:    Toto nastavení je určené pro vývojáře a slouží k záměrnému uzamčení nebo povolení programového přístupu k objektovému modelu VBA z klientů automatizace. Jinými slovy poskytuje možnost zabezpečení pro kód vytvořený za účelem automatizace aplikace Office a programového zpracování objektového modelu a prostředí VBA (Microsoft Visual Basic for Applications). Jedná se o nastavení pro jednotlivé uživatele a pro jednotlivé aplikace a ve výchozím nastavení je přístup odepřený. Díky této možnosti zabezpečení je pro neoprávněné programy obtížnější vytvářet kód provádějící replikaci sebe sama, který by mohl poškodit systémy koncových uživatelů. Každému klientovi automatizace, který bude chtít získat programový přístup k objektovému modelu VBA, bude muset uživatel spouštějící kód výslovně udělit přístup. Přístup se dá povolit zaškrtnutím políčka.

Tip: Dialogové okno s nastavením zabezpečení maker můžete otevřít z karty Vývojář na pásu karet, který je součástí prostředí Fluent systému Microsoft Office. Pokud karta Vývojář není dostupná, klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom na Možnosti aplikace Word. Klikněte na Oblíbené a zaškrtněte políčko Zobrazit na pásu kartu Vývojář.

Začátek stránky

Jak může Centrum zabezpečení přispět k mé ochraně před nebezpečnými makry?

Centrum zabezpečení před povolením makra v dokumentu kontroluje následující informace:

 • Vývojář makro digitálně podepsal.

 • Digitální podpis je platný.

 • Tento digitální podpis je aktuální (není prošlý).

 • Certifikát přidružený k digitálnímu podpisu je vydaný renomovanou certifikační autoritou.

 • Vývojář, který makro podepsal, je důvěryhodný vydavatel.

Když Centrum zabezpečení zjistí problém s některou z těchto podmínek, makro se standardně zakáže a na panelu zpráv se zobrazí oznámení o potenciálně nebezpečném makru.

Panel zpráv

Pokud chcete makro povolit, klikněte na panelu zpráv na Možnosti. Otevře se dialogové okno zabezpečení. V následujícím oddíle máte informace o tom, jak se rozhodovat v otázkách maker a zabezpečení.

Poznámka: V aplikacích Microsoft Office Outlook 2007 a Microsoft Office Publisher 2007 se výstrahy zabezpečení zobrazují v dialogových oknech, ne na panelu zpráv.

Začátek stránky

Zobrazuje se upozornění zabezpečení s dotazem, jestli chci povolit nebo zakázat makro. Co mám dělat?

Když se zobrazí dialogové okno Možnosti zabezpečení, můžete makro povolit nebo ho nechat zakázané. Makro byste měli povolit, pokud jste si jistí, že pochází z důvěryhodného zdroje.

Možnosti zabezpečení Microsoft Office

Důležité informace: Pokud jste si jistí, dokument a makra z důvěryhodného zdroje a máte platný podpis a nechcete být odesláno oznámení o nich znáte znovu, nemusíte měnit nastavení Centra zabezpečení výchozí méně bezpečné nastavení zabezpečení maker můžete kliknout na zabezpečení všechny dokumentu uments od tohoto vydavatele v dialogovém okně zabezpečení. Tím vydavatele přidáte do svého seznamu Důvěryhodní vydavatelé v Centru zabezpečení. Všechny software od tohoto vydavatele je důvěryhodná. V případě, kde makro není platný podpis, ale důvěřujete a nechcete, aby vás upozornil znovu místo Změna výchozího nastavení Centra zabezpečení na méně bezpečné nastavení zabezpečení maker je lepší přesunutí dokumentu do Přidat , odebrání nebo změna důvěryhodného umístění. Dokumenty v důvěryhodném umístění budou moci spouštět bez kontroly systém zabezpečení Centrum zabezpečení.

V závislosti na situaci dialogové okno zabezpečení popíše konkrétní problém. Následující tabulka obsahuje seznam možných potíží a nabízí radu, jak v každém případě postupovat.

Problém

Rada

Makro není podepsané:    Když makro není digitálně podepsané, nejde ověřit identita vydavatele makra. Není tedy možné určit, jestli je makro bezpečné.

Před povolením nepodepsaného makra se ujistěte, že makro pochází z důvěryhodného zdroje. V dokumentu můžete dál pracovat, i když makro nepovolíte.

Podpis makra není důvěryhodný:    Makro je potenciálně nebezpečné, protože je digitálně podepsané, podpis je platný a vy jste se rozhodli vydavateli, který makro podepsal, nedůvěřovat.

Vydavateli makra můžete výslovně vyjádřit důvěru kliknutím na Všechny dokumenty od tohoto vydavatele považovat za důvěryhodné v dialogovém okně zabezpečení. Tato možnost se zobrazí jenom v případě, že je podpis platný. Kliknutím na tuto možnost přidáte vydavatele do seznamu důvěryhodných vydavatelů v Centru zabezpečení.

Podpis makra není platný:    Makro je potenciálně nebezpečné, protože je digitálně podepsané a podpis není platný.

Doporučujeme nepovolovat makra s neplatným podpisem. Jednou z možných příčin toho, že podpis je neplatný, je, že je zfalšovaný. Další informace najdete v článku Jak zjistit, zda je digitální podpis důvěryhodný.

Platnost podpisu makra vypršela:    Makro je potenciálně nebezpečné, protože je digitálně podepsané a platnost podpisu vypršela.

Před povolením maker s ukončenou platností podpisu se přesvědčte, že makro pochází z důvěryhodného zdroje. Pokud jste tento dokument v minulosti použili bez problémů se zabezpečením, představuje povolení makra potenciálně menší riziko.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×